Page 1

Foto: Karen Reeslev

SOGNEBLADET Glostrup SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER 2010


En stille, høstlig brusen igennem bøgeskoven går, og som en vinges susen gør leen skår i skår; og luftens bølger kløves, thi storkens unger prøves højt over bondens gård. Det høje havedige, hvor hyld og rose blomstred nys, har ødt sit blomsterrige og slukt sit kongelys; men bærret har sin sødme, og æblets kind får rødme fra solens sidste kys. Og tidseltoppen dunes, som om det var til bomuldshøst, og hasselnødden brunes til alle småfolks lyst. Med blomster får det være, thi nu vil alting bære og række frem til høst! Du skønne livets orden, at der på forår følger høst, at der er mer end vorden, og mer end ungdomslyst: Bring korn i lo og lade! bring frugt bag dunkle blade! bring hjertet fred og trøst!

Side 2

Jannik Hansen startede sit virke ved Østervangkirken den 4. juli og præsenterer sig herunder: Jeg er født og opvokset på Lolland, og det var her, jeg begyndte mit virke som organist. Ilddåben var juleaften 1995, og de næste fire år var jeg ansat ved Vesterborg kirke. Studiet førte mig i 2001 til København, og i 2006 dimitterede jeg fra Musikkonservatoriet. Efterfølgende ventede militærnægtertjenesten på Jytte Abildstrøms Teater og derefter en række vikariater i forskellige kirker. I 2007-08 var jeg organist ved Den danske Kirke i London - et skønt år, som jeg også delte med min kæreste, Anne. Hun er VUC-lærer i Roskilde og underviser i engelsk og dansk. Vi bor sammen på niende år i en lejlighed i Valby. Siden 2005 har jeg været tilknyttet Pastoralseminariet som timelærer, hvor teologiske og filosofiske emner begyndte at interessere mig - ikke mindst tanker omkring liturgi og gudstjeneste. Jeg glæder mig til samarbejdet og til at fejre gudstjeneste med jer.

Fra ”Halvhundrede digte”, 1878

Foto: Karen Reeslev

Foto: Eric Klitgaard

Det samme er temaet i Christian Richardts ” I høst”. Gennem sangen fornemmer man de sidste lune sommerdage, høstens travlhed, blomsternes afblomstring, frugternes modning og til slut fred og trøst ved livets orden.

Østervangkirkens nye organist

Foto: Privat

Forsidebilledet Billedet er taget i Byparken en sensommerdag. Der er stadig grønt løv på træerne, men endnu mere vissent løv på jorden. Billedet minder os om årets gang, hvor naturen spirer, blomstrer og visner.

Søndag den 5. september

Høstfest i Glostrup Sognegård Der afholdes høstgudstjeneste i begge sognets kirker kl. 10:30. Der opstilles et høstbord foran altret, og alle er velkomne til at være med til at dække høstbordet ved at medbringe frugter, grøntsager, brød og sylteværk m.v. Efter gudstjenesten er der høstfest med lidt underholdning. Herefter er der auktion over det medbragte. I år danner Glostrup Sognegård rammen om den efterfølgende høstfest. De penge, der indkommer ved auktionen, går ubeskåret til sognets julehjælp. Alle er velkomne!

Rettelse til seneste sogneblad: Artiklen om festlighederne i Østervangkirken den 18. april var ikke skrevet af Tommy Carlsen, men af bladets redaktør.


Af sognepræst Birgitte Hammershøy

I skrivende stund står sommeren for døren. Med ferietid og afslapning på programmet. For nogen går ferien til det store udland, for andre til det hjemlige og nære, – men fælles for alle er håbet om, at sommeren kommer til at foregå med sol og godt vejr. Gerne med lidt tid i en have, – med en bog, – måske i en hængekøje i den lette skygge under et træ. En bog, – en have, – et træ. Er det resterne af et paradisbillede, vi bærer rundt på? En forestilling der bliver aktiveret om sommeren, men som lever i os året rundt, både i form af en længsel efter det, der er forbi og en længsel efter det, der skal komme? For overalt i verden er mennesker formet af fortællingen om paradisets have, – fra øst til vest. I gamle sumeriske myter, ægyptiske og persiske fortællinger og islamiske og kristne fortællinger. Havefortællingen begynder på de første sider i Bibelen med, at Gud skabte himlen og jorden; men i begyndelsen var der endnu intet grønt, for Gud havde ikke ladet det regne og der var ingen mennesker til at dyrke jorden. Så brød en kilde frem og vandede hele agerjorden. Da formede Gud mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Derpå plantede Gud Edens have mod øst, hvor Gud lod træer, der var dejlige at se på og gode at få forstand af, vokse frem af jorden, – både livets træ og træet til kundskab om godt og ondt. Og Gud satte mennesket til at dyrke og vogte haven. Men mennesket ville ikke, hvad Gud ville, og mennesket måtte forlade haven igen. Derfra udfolder Bibelen fortællingen om menneskelivet og slutter i sidste kapitel med, at mennesket skal se paradisets have igen i Guds rige, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen. Og der, i midten, ved

floden med livets vand, der vælder ud, klart som krystal, står livets træ, og mørket skal ikke råde længere, og ingen har brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Gud Herren lyser selv for dem og de skal være konger i evighedernes evigheder. Sådan omkranser havefortællingen menneskelivet i Bibelen. Det paradis vi kommer fra er en have og det Guds rige, vi skal nå frem til, er også en have. Der er smukke træer og træer til at få forstand af. Der er buske, grønt græs og rislende vand, der udgår fra midten og midtpunktet, hvorfra det evige liv strømmer, er Kristus selv, der lignes ved et træ. I vores kultur har havedyrkning ikke samme spiritualitet, som andre steder i verden. I Japan er havedyrkning en spirituel aktivitet, hvor man nøje søger at afstemme havens elementer og indretning, så de afspejler universets harmoni med himmel, hav, bjerge og grønne vækster. På samme måde afspejler islamisk havekunst bevidst paradis på jord. Der skal være en kilde i midten, rislende vand og træer og buske ordnet i en struktureret form. Haver i den kristne kultur har derimod været præget af syndefaldsmyten, hvor mennesket bliver jaget ud af paradiset og skal kæmpe sig tilbage til livets træ ved at arbejde i sit ansigts sved. Derfor har arbejdet med jorden oftere været forbundet med tanken om straf, snarere end det har været en kilde til visdom og glæde. Den danske landbohave har udviklet sig som nyttehave, fyldt med kål og grøntsager, med frugt og med bær. Hovedformålet har været en nyttehave, – ikke at den skulle bruges til filosofisk og teologisk refleksion. Enkelte danske kirkegårde har en kilde i midten, som en rest fra beskrivelsen af paradisets have, men kun et fåtal. Dog har der været klosterhaver, hvor munke og nonner dyrkede lægeplanter. Altså udnyt-

Foto: Privat

PARADISETS HAVE

tede de Guds skabte natur til helbredelse og arbejdet var en del af klosterspiritualiteten. I dag har man (gen)opdaget havedyrkningens gavnlige indflydelse på menneskets sind, og havearkitekter, antropologer og læger har udviklet begrebet terapihave, som anbefales mod stress og depression. Det, der gør en have til en terapihave er havens opbygning, – med mindre afgrænsede rum, hvor man kan være alene, men alligevel tryg, når man har en hæk i ryggen: Det rolige arbejde med levende grønne vækster, – lyde af vand, f.eks. kilder eller rislende bække, – og dufte fra planter. Målet med et ophold i en terapihave er, at de besøgende kan genfinde balancen mellem hvile og aktivitet. Men det har vi allerede opdaget i Glostrup, for en kolonihave er vel også en slags terapihave og i Ejby findes Danmarks største kolonihaveforening. Der har mennesker i årevis fundet glæde og ro i sindet ved at ånde luften og duftene i fulde drag, mens de har arbejdet på det lille jordstykke. Og foran Østervangkirken er der netop åbnet et lille haveanlæg med en skulptur i midten forestillende Adam, det første menneske, taget af jorden og blæst liv i ved Guds ånd. Når anlægget er vokset lidt til, kan man sidde her med ryggen mod en grøn hæk og gøre sig sine betragtninger over det at være menneske i 2010, – også på en feriedag. Og således opladet gennem haven i ferien, kan vi blive klar til at gå ind i det liv, der nu er vores, med hverdag og højtid og søndage i kirken, hvor vi kan høre mere, – måske ikke om paradishaver på jord, men så om livets træ, om det sande vintræ og vingårdsmanden, – ja, i det hele taget om Guds Rige. Men det er en helt anden historie og den fortælles i kirken søndag efter søndag året rundt. Vel mødt til det Side 3


Babysalmesang Babysalmesang er tilbud til forældre og bedsteforældre til børn mellem 3 og 9 måneder Babysalmesang giver så tidligt som muligt børn chancen for at stifte bekendtskab med nogle af vores allersmukkeste salmer. Det, børn hører i de allerførste måneder af deres liv, glemmer de aldrig. Salmerne vil ligge gemt i deres erindring resten af deres liv og dukke frem, når de hører de salmer, der blev sunget for dem, da de var helt små. Igennem babysalmesangen er der mulighed for at kommunikere med sit barn på en anden måde og dermed skabe et rum for nærvær og fortrolighed barn og forældre imellem. Ikke mindst fordi man ved at synge for sit barn kan udtrykke flere følelsesmæssige nuancer og skabe flere billeder, end når man taler. Udover sangen vil babyerne også opleve bevægelser og rytme, hvilket er stimulerende for barnets sanser og motoriske udvikling. Kombinationen af sang og bevægelse har næsten en magisk kraft, hvilket vi bl.a. kender fra det at vugge sit barn. Når det vugges, falder barnet til ro og synges der samtidig, forstærkes denne effekt. Babysalmesang er for alle, men først og fremmest for borgere i Glostrup Sogn, og det er ikke en forudsætning, at man kan synge, eller at man kender de danske salmer. Vi mødes 8 gange i Østervangkirken, Dommervangen 2

nders Foto: A

G ade

n ke Johnse Foto: Rik

September: 23., 30. Oktober:   7., 14., 28. November:   4., 11., 18.

kl. 11:00-11:45 på torsdage

Da der er et begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig efter først til mølle princippet. Tilmelding til: Kordegnekontoret: lba@km.dk / lat@km.dk

Gud og dermed Pasta!

Gudstjeneste for børn og barnlige sjæle – med efterfølgende pastaspisning. Kl. 17.00 i Østervangkirken på følgende datoer i 2010: 2. september - 7. oktober - 4. november. Disse gudstjenester er lagt særligt til rette for børn i førskolealderen. Der synges salmer og der fortælles historier fra Bibelen, der bedes bønner og præsten lyser velsignelsen, som ved alle andre gudstjenester – men det hele foregår på en måde, så børnene ikke kun skal sidde stille og lytte – men de skal opleve gennem sanserne og bruge kroppen. Det er Glostrup Sogns børnekor, der synger ved tjenesterne. Gudstjenesterne varer 30-40 minutter. Derefter er der spisning inde ved siden af. Aftenen slutter senest kl. 19.00. Gudstjenesterne og spisningen planlægges i efteråret af menighedsrådsmedlem Jette Skovgaard, ungdomskateket Thomas Olsen og sognepræsterne.

Side 4


”KVINDERNES BETYDNING I DANNELSEN AF DEN ENGELSKE KIRKE” Foto: Privat

Inspireret af DR2’s sommer TV- serie om huset Tudor, skal vi dykke lidt ned i det mest spændende afsnit af Englands historie og høre om, hvordan reformationen forløb i England, og hvordan den engelske kirke blev til. Jeg vil fortælle om Henrik d. VIII og hans 6 koner, - om hans to døtre og hans eneste søn. Det er en tid fuld af intriger og magtkampe, og den har inspireret mange forfattere og filmmagere gennem tiden til at digte videre på historien.

Onsdag den 17. november kl. 17:00 i Glostrup Kirke TEMA: Jobs tårer Glostrup Kirke vil igen i år danne ramme for sindsrogudstjenester, hvor smukke, spændende og måske provokerende kunstværker i samspil med udvalgte evangelietekster, vil give rum for refleksion og eftertanke. Gudstjenesten i Østervangkirken vil foregå i samarbejde med Glostrup Gospelkor, som denne aften vil optræde med stille gospelnumre af meditativ karakter. Lyset i kirken vil være dæmpet, så menigheden kan stemme sindet efter oktobermørket og mærke efterårets komme. Til alle gudstjenester vil det være muligt at tænde lys. På gensyn Jørgen Degn Bjerrum og Trine Kern Kernel

Onsdagstræf september-oktober 2010

SINDSROGUDSTJENESTER I GLOSTRUP SOGN Gud give mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. På følgende datoer vil vi holde 3 meditative gudstjenester i Glostrup Sogn, hvor vi gennem kunst, livshistorie og musik vil vække til eftertanke og sindsro: Onsdag den 29. september kl. 17:00 i Glostrup Kirke TEMA: I dit ansigts sved Onsdag den 13. oktober kl. 19:00 i Østervangkirken TEMA: At slippe alt vort eget

AR R ANGE ME NTE R 

Onsdag 8. september 2010 kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård, ved sognepræst Birgitte Hammershøy

Foto: Privat

Side 5


2010

Onsdag 13. oktober kl. 14:00-16:00

ONSDAGSTR ÆF

September-oktober

ved sognepræst Michael Westh Få Armenien på verdenskortet Hvorfor Armenien? Hvor ligger Armenien? Hvad rummer Armenien og hvordan opleves landet? Det er nogle af de mange spørgsmål, sognepræst Michael Westh vil tage op i sit foredrag om sin tid i Armenien.

Søndag 19. september kl. 16:00

HAYDN OG MOZART I GLOSTRUP KIRKE

AR R ANGEMENTER 

Foto: Karen Reeslev

Søndag den 19. september kl. 16:00 er der koncert med sopranen Bente Vist, Tove Flensborg på mandolin og Monica Westheimer på hammerklaver. Programmet blev til i 2009, hvor 200-året for Haydns død blev markeret. I den anledning var det naturligt at lave et program, der også indeholdt musik af Mozart. De to komponister var ikke blot samtidige; de kendte og respekterede hinanden, lod sig inspirere af hinanden, ja, var endda nære venner. Haydn, der sammenlagt boede 3 år i London, har lavet flere hundrede arrangementer af skotske, irske og walisiske folkesange. Trioen har plukket nogle af de bedste ud, og de bliver sunget af norskfødte Bente Vist med legende lethed og elegance. Desuden skal vi høre nogle af Mozarts lieder, en arie fra ”Skabelsen” samt et par satser fra Haydns klaversonater, udført på hammerklaver. Der er gratis adgang

Side 6

Side 6

Michael Westh har sammen med sin familie boet knap ni år i Armenien, som var vigtige år i Armeniens udvikling efter Sovjetunionen, den kolde krig og isolationen fra den frie verden. Han fungerede som underviser i teologi på kirkens præsteseminar og det teologiske fakultet og har formidlet information om Armenien og midler fra danske fonde, sogne og provstier til forskellige projekter i landet, informeret og skrevet om landet, lært mennesker at kende – høj som lav, behersket sproget rimelig godt og flere gange været TV-gæst på forskellige armenske tv-stationer. Men hvorfor rejser man til Armenien? Hvorfor rejser man hjem igen? Og hvad sker der med én, når man tilbringer 1/5 af ens liv i en helt anden kultur? Kan man nogensinde fungere normalt i en dansk sammenhæng – igen?


AR R ANGE ME NTE R 

Kulturnatten i Glostrup sogn Foto: Karen Reeslev

30. oktober

Kl. 19:00 - ca. 19:30 i Østervangkirken

”FABLER FØR SKUMRING” – ORGELSOIRÉ VED ORGANIST JANNIK HANSEN

Kl. 15:00 i Østervangkirken For de 3-8 årige

Manuskript og instruktion: Bo Bertram og Ea Mannov Scenograf: Svend Hanggård Musik: Anders B. Mannov Teknik: Kenneth Pagh

AFTENSANG Kirken vil være åben i god tid, inden vi går i gang. Der vil være mulighed for at tænde et lys og sidde i den kun lidt oplyste kirke i egne tanker. Mellem salmerne og musikken vil vi se billeder på storskærm af tankevækkende små detaljer fra Glostrup Kirke – så små detaljer, at man til dagligt slet ikke lægger mærke til dem. Sindsrobønnen, hvis oprindelse er ukendt, og som bliver brugt i mange forskellige sammenhænge, vil indgå til eftertanke. Varighed ca. 35 minutter. Teknik: Carsten Høyer. Organist: Karen Margrethe Olsen. Præst: Jørgen Degn Bjerrum. Side 7

Side 7

2010

Skuespillere: Henrik Rosenquist Andersen Zevic Pearl Kenneth Pagh Bo Bertram Ea Mannov

Kl. 22:15 i Glostrup Kirke

Oktober

Vi er alle engle inden vi kommer til verden, men vi glemmer det, når vi kommer til verden.. Ved en fejltagelse daler en engel ned på jorden. Her møder den Gustav og Kanon-Karla og en verden, hvor det gode og det onde går hånd i hånd. Hvad der begynder som en spændende leg mellem de 3, udvikler sig til et drama på liv og død. Derfor flyver en skytsengel ned til jorden for på magisk vis – og ved Satans mellemkomst – at hjælpe englen til at blive et helt menneske på godt og ondt. Forestillingen sætter fokus på mobning og det at være anderledes! Det er teater og musik i et underholdende og eventyrligt drama.

Foto: Carsten Høyer

Comedievognen: ”Englen” eller ”Paradis i Sandkassen”


Det sker i og omkring

Østervangkirken GUDSTJENESTELISTE 2010 September To 2. 17:00 Gud og dermed pasta Lø 4. 11:00 Dåbsgudstjeneste

JDB OA

Sø 5. 10:30 14.s.e.trinitatis BH Høstfest i Glostrup Sognegård Sø 12. 10:30 15. s.e.trinitatis

BH

Sø 19. 10:30 16. s.e.trinitatis

OA

Sø 26. 10:30 17.s.e.trinitatis

OA

TORSDAGSKLUB I ØSTERVANGKIRKEN

Vi mødes 1. og 3. torsdag i hver måned kl. 14:00-16:00. Er du ikke til håndarbejde, så nyd kaffe og kage med os. Henvendelse til: Eva Denning, tlf. 43 44 18 80 eller Anne Lise Hansen, tlf. 44 94 16 84.

LØRDAGSDÅB I ØSTERVANGKIRKEN Lørdag 4. sept. kl. 11:00 v/OA

Oktober Lø 2. 11:00 Dåbsgudstjeneste

OA

SEPTEMBER 2010

Lørdag 2. okt. kl. 11:00 v/OA

Sø 3. 10:30 18. s.e.trinitatis Kirkekaffe

NN

Torsdag 2. september kl. 17:00-19:00 Gud og dermed pasta, se omtale s. 4 Onsdag 15. september kl. 14:00-16:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen

Lørdag 6. nov. kl. 11:00 v/DG

To

7. 17:00 Gud og dermed pasta

Sø 10. 10:30 19.s.e. trinitatis Sø 17. 10:30 20. s.e.trinitatis

JDB OA OA (TKK)

Sø 24. 10:30 21. s.e.trinitatis

OA

Sø 31. 10:30 22. s.e.trinitatis

DG

OKTOBER 2010 November To 4. 17:00 Gud og dermed pasta

JDB

Lø 6. 11:00 Dåbsgudstjeneste

DG

Sø 7. 10:30 Allehelgens dag Kirkekaffe

DG

Sø 14. 10:30 24. s.e.trinitatis

OA

Sø 21. 10:30 Sidste søndag i kirkeåret

DG

Sø 28. 10:30 1. søndag i advent

NN

December Sø 5. 10:30 2. s. i advent Kirkekaffe

OA

Torsdag 7. oktober kl. 17:00-19:00 Gud og dermed pasta, se omtale s. 4 Onsdag 13.oktober kl. 19:00 Sindsrogudstjeneste, tema: At slippe alt vort eget, se omtale s. 5 Onsdag 20. oktober kl. 14:00-16:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Fredag 29. oktober kl. 19:30 Lancier m.m. Forhåndstilmelding nødvendig til Birthe Dyhr, tlf. 4396 5662 Lørdag 30. oktober kl. 15:00 Comedievognen: ”Englen” eller ”Paradis i Sandkassen”, se omtale s. 7 Lørdag 30. oktober kl. 19:00-ca. 19:30 ”Fabler før skumring” – Orgelsoiré ved organist Jannik Hansen

NOVEMBER 2010 Foto: Eric Klitgaard

Side 8

Torsdag 4. november kl. 17:00-19:00 Gud og dermed pasta, se omtale s. 4

Kirkebil: Gangbesværede kan få transport til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos­trup Sognegård og Østervangkirken ved at kontakte kordegnekontoret på tlf. 43 61 33 11. Kontoret har åbent på hverdage 9-13. Torsdag tillige 16-18.

Tirsdag 9. november kl. 19:00 Sogneaften om Karen Blixen, se omtale s. 11 Onsdag 17. november kl. 14:00-16:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Lørdag 20. november kl. 11:00-14:00 Adventsmarked, se omtale s. 12 Søndag 21. november kl. 19:30 Koncert med Glostrup Gospel Se omtale s. 14 Fredag 26. november kl. 19:30 Lanciers m.m. Forhåndstilmelding nødvendig til Birthe Dyhr, tlf. 4396 5662 Tirsdag 30. november kl. 19:00 Fredslyset, se omtale s. 12


Det sker i og omkring

Glostrup Kirke GUDSTJENESTELISTE 2010 September Sø. 5. 10:30 14. s. e. trinitatis Høstgudstjeneste + høstfest

JDB

Sø. 12. 10:00 15. s. e. trinitatis

ES

Sø. 19. 10:00 16. s. e. trinitatis

ES

Sø. 26. 10:00 17. s. e. trinitatis

ES

JDB

Sø. 10. 10:00 19. s. e. trinitatis Kirkekaffe

NN

Sø. 17. 10:00 20. s. e. trinitatis

ES

Sø. 24. 10:00 21. s. e. trinitatis

ES

Sø. 31. 10:00 22. s. e. trinitatis

TKK

November Sø. 7. 10:00 Allehelgensdag

JDB

15:00 Mindehøjtidelighed

ES

Sø. 14. 10:00 24. s. e. trinitatis Kirkekaffe

NN

Sø. 21. 10:00 Sidste søndag i kirkeåret Sø. 28. 10:00 1. s. i advent

JDB ES

December Sø. 5. 10:30 2. s. i advent Julehygge

Lørdag 30. oktober kl. 22:15 Aftensang, se omtale s. 7

SEPTEMBER 2010

Søndag 7. november kl. 15:00 En tid til at mindes – Allehelgensdag, se omtale s. 11

Søndag 5. september Høstfest, se omtale s. 2

Oktober Sø. 3. 10:00 18. s. e. trinitatis

Afholdelse af møder Alle møder afholdes i Glostrup Sogne­­­ gård, Østervej 8, hvis intet andet er ­anført.

NN

Onsdag 8.september kl. 14:00-16:00 Onsdagstræf med Birgitte Hammershøy, se omtale s. 5

Onsdag 10. november kl. 14:00–16:00 Onsdagstræf med Dorothea Glöckner, se omtale s. 11

Onsdag 15. september kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

Søndag 14. november kl. 16:00 Klassisk koncert med Dolcemente, se omtale s. 12

Søndag 19. september kl. 16:00 Mozart og Haydn i Glostrup Kirke, se omtale s. 6

Onsdag 17. november kl. 17:00 Sindsrogudstjeneste, tema: Jobs tårer, , se omtale s. 5

Onsdag 29. september kl. 17:00 Sindsrogudstjeneste, tema: I dit ansigts sved, se omtale s. 5

Onsdag 17. november kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

OKTOBER 2010 Onsdag 13. oktober kl. 14:00-16:00 Onsdagstræf om Armenien ved sognepræst Michael Westh, se omtale s. 6 Onsdag 20. oktober kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

Præsterne OA: Ole Aasted BH: Birgitte Hammershøy (vikar for Dorothea Glöckner) JDB: Jørgen Degn Bjerrum DG: Dorothea Glöckner ES: Esper Silkjær NN: Vikar for Dorte Thomsen TKK: Trine Kern Kernel

NOVEMBER 2010

Søndag 21. november kl. 18:30 Lysvandring og gospelkoncert, se omtale s. 12

DECEMBER 2010 Søndag 5. december Julehygge i Glostrup Sognegård, se omtale s. 13

Sanne Bügel Forner, som er vikar for Dorte Thomsen, har fået embede i Vemmelev- Hemmeshøj sogne mellem Slagelse og Korsør fra den 1. oktober. Sannes sidste arbejdsdag i Glostrup bliver fredag den 3. september. Til Sanne skal lyde en stor tak for et rigtig godt samarbejde og held og lykke med hendes nye virke. Ny vikar for Dorte Thomsen er endnu ikke udpeget, derfor står der NN i gudstjenestelisten Side 9


Glostrup Sogn

Plejehjemsgudstjenester Omsorgscenteret Hvissinge, Stenager 4-6 Normalt 4. tirsdag i måneden kl. 10:30 på Omsorgscentret - september er 3. tirsdag

Hver måned holdes der gudstjenester på plejehjemmene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interesserede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester.

21. september ved BH 26. oktober ved DG 23. november ved DG

Plejehjemmet OK Arendse, Hovedvejen 179 Normalt 3. torsdag i måneden kl. 10:30 16. september ved ES 21. oktober ved ES 18. november ved JDB

Plejehjemmet Dalvangen, Digevangsvej 1 Normalt 2. tirsdag i måneden kl. 14:00 14. september ved OA 12. oktober ved NN   9. november ved OA

Plejehjemmet Sydvestvej 10 Normalt 4. tirsdag i måneden kl. 14:00 med efterfølgende kaffe - november er 5. tirsdag 28. september ved ES 26. oktober ved ES 30. november ved ES

Foto: Karen Reeslev

Gudstjenester på

Side 10

Glostrup Hospital

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Tirsdag den 7. sept. kl. 15:00 i Auditorium A

Tirsdag den 5. okt. kl. 15:00 i Auditorium A

Tirsdag den 2. nov. kl. 15:00 i Auditorium A

Tirsdag den 21. sept. kl. 15:00 i Auditorium A

Tirsdag den 19. okt. kl. 15:00 i Auditorium A

Tirsdag den 16. nov. kl. 15:00 i Auditorium A


Foto: Jørgen Degn Bjerrum

Søndag den 7. november kl. 15:00 i Glostrup Kirke

EN TID TIL AT MINDES – ALLEHELGENSDAG For alt under himmelen er der en tid! – Sådan står der i Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente. Det er hårdt at bære på en sorg, og der findes ikke 2 mennesker, der sørger ens. Men det er godt at komme i kirken med sin sorg, og Allehelgensdag er en dag, sat af i kirkeåret, til særligt at mindes dem, der er gået forud og hjem til Gud. En helligdag, hvor man ikke behøver at være alene. Om formiddagen vil der være almindelig gudstjeneste i begge sognets kirker, hvor teksterne omhandler livet efter dette liv på jorden. Om eftermiddagen kl. 15:00 vil der være en særlig Allehelgensgudstjeneste i Glostrup Kirke. Her er der mulighed for at komme et kvarter før og få skrevet navnet eller navnene op på de personer, som man særligt vil mindes. Under kirkebønnen vil navnene blive nævnt af præsten. Der vil også være mulighed for at tænde et lys. Vel mødt til en tid til at mindes!

Tirsdag 9. november kl. 19:00

Tyvesprog og tungetale. Om Kierkegaards refleksioner over sproget. Sommeren 2010 har jeg holdt tre måneder studieorlov. Under denne orlov har jeg blandt andet besøgt St.-Olaf-College i Northfield, Min­ne­ sota, som er et ame­rikansk Center for Kierkegaardstudier. Her har jeg haft gode muligheder for at møde andre Kierkegaardinteresserede og for igen at fordybe mig i værkerne. Jeg vil fortælle om stedet St. Olaf og om nogle mennesker, jeg har mødt på rejsen. Desuden vil jeg fortælle om det projekt, jeg har beskæftiget mig med. Her vil jeg udfolde begrebsparret tyvesprog og tungetale, som Kierkegaard nævner i en dagbogsoptegnelse fra 1854. Begge ord står for kommunikationsmåder, hvor begreberne reflekteres på omvendt vis. Mens det menneskelige tyvesprog hyklerisk mener ét og siger noget andet, rummer den kristne tungetale et nyt indhold. Tyvesprogets fordrejning konfronteres med åndens tungetale. På denne måde følger begrebsomvendelse på begrebsomvendelse, indtil svimmelheden indfinder sig. Men derefter standses karrusellen. For jo mere Kierkegaard har tænkt over sagen, jo mere er det gået op for ham, at forvirringen ikke kun findes i Danmark, protestantismen eller i kristenheden. Tværtimod ligger forvirringen i selve menneskenaturen og i ét med det i det tyvesprog, som vi mennesker taler. I mit foredrag vil jeg tage udgangspunkt i nogle almene erfaringer. For hvem har ikke prøvet, at sige noget, som var anderledes ment, end den person, vi taler til, har opfattet det? Det sker så nemt, at vi taler forbi hinanden – og hvornår lykkes en samtale?

... FORTSÆTTER

Side 11

2010

Elsk din skæbne – ord om og af Karen Blixen I fascination over den skæbnetro, som prægede hele Karen Blixens liv – en tro, som Lone Hertz selv føler sig i overensstemmelse med – fortæller skuespilleren om de kærlighedstab, som Karen Blixen med sejhed og mod gennemlevede og overvandt, og som den store digter, som hun pr skæbne var tænkt som, til sidst formåede at omsætte til gigantisk kunst.

ved sognepræst Dorothea Glöckner

November

SOGNEAFTEN MED LONE HERTZ

ONSDAGSTR ÆF I GLOSTRUP SOGNEGÅRD

AR R ANGE ME NTE R 

Onsdag 10. november kl. 14:00-16:00


November 2010

Søndag den 14. november kl. 16:00 i Glostrup Kirke

Søndag den 21. november kl. 18:30

KLASSISK KONCERT MED DOLCEMENTE

LYSVANDRING – EN VANDRING I TID

Koncert med mezzosopranen Philippa Cold, fløjtenisten Connie Kierstejn, cellisten Hans Garde og – i mindre omfang – kirkens organist, Karen Margrethe Olsen. Det bliver et blandet program med klassisk musik i den mere tilgængelige afdeling. Sangsolisten, Philippa Cold, går i solistklassen på Det fynske Musikkonservatorium. I foråret var hun aktuel som Carmen i Operakompagniets opførelse af operaen af samme navn. Der er gratis adgang

Den sidste søndag i kirkeåret den 21. november vil man langs Hovedvejen i Glostrup kunne se et fakkeloptog. Der er ikke tale om et protestoptog mod noget eller nogen, men det er årets konfirmander, der vandrer fra den gamle middelalderkirke og over til den nye Østervangkirke. Der startes med andagt i Glostrup Kirke kl. 18:30 og sluttes med gospel i Østervangkirken. Sognepræsterne

Lørdag 20. november kl. 11:00-14:00 i Østervangkirken

Foto: K.A. Henriksen

AR R ANGEMENTER 

ADVENTSMARKED

Torsdagsklubben afholder igen i år sit marked i Østervangkirken. Der vil som sædvanlig være amerikansk lotteri og borde med tombola og håndarbejde. Der vil være café med noget lækkert til maven og selvfølgelig også varm gløgg og æbleskiver. Vi håber på stort fremmøde til et par hyggelige timer. Overskuddet går til velgørende formål. Side 12

Tirsdag den 30. november kl. 19:00 i Østervangkirken

INDBYDELSE TIL FREDSLYSET 2010 Højtidelighed ved sognepræst Ole Aasted. Fredslyset er budskabet fra Betlehem om ” Fred På Jorden” - et lys for fællesskab, - et lys for forståelse


JULEHYGGE

Fredslyset startede i 1980-erne og blev tændt i fødselsgrotten Betlehem, ved en flamme, som altid brænder. Kl. 18:15 e  r der fælles fakkeltog til Østervangkirken fra Glostrup Rådhusplads.

Udebliver Sognebladet Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modtages bladet ikke, kontakt da venligst; Glostrup sogn’s kordegnekontor, Østervej 6, tlf. 43 61 33 11 Opgiv navn og adresse, så vil der blive fulgt op på det. Sognebladet kan ­ hentes på kordegnekontoret så længe restoplag haves.

Kirkens genbrug Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120. Hvis du ønsker at være med i det frivillige arbejde og fællesskab, kan du kontakte butiksleder Vita Sklander på tlf.: 23 64 10 34.

Børnekor i Glostrup Sogn Vi øver fast om onsdagen med de yngste og nyeste fra kl. 14:00-14.45 og med de mere øvede fra kl. 15:00-16.00. Hvis du går i mindst 3. kl. og kan lide at synge, er det måske noget for dig! Alle interesserede kan henvende sig til: Ungdomskateket Thomas Olsen. Send en mail til: Kateket.thomas@glostrupsogn.dk eller ring på tlf. 61 62 04 37

Side 13

November-december 2010

I år er det 15. gang, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark sender et Fredslys rundt i landet. Fredslyset udgår i Danmark fra Sct. Laurentii Kirke i Roskilde. Som fordelingslinier til alle landets gilder i Danmark bruges Intercity- nettet og lyset sendes rundt i sikringsbeholder. Gilderne i Glostrup henter selv Fredslyset i Sct. Laurentii Kirke i Roskilde ved en flamme, der altid brænder der, tændt fra lyset fra Betlehem. Ønskes et Fredslys tændt i Østervangkirken medbring da petroleumslamper el. lign., så det kan bringes med hjem. Det er meget forskelligt, hvad man gør med Fredslyset rundt om i landet. Det foræres typisk til plejehjem, børneinstitutioner, kirker og krisecentre m.fl. Efter højtideligheden serveres der æbleskiver, gløgg, kaffe/te eller sodavand. Alle er velkomne. Sct. Georgs Gilderne i Glostrup

Umiddelbart efter højmessen mødes vi i Glostrup Sognegård til julehygge. Der serveres julemad. Der vil blive lidt underholdning og amerikansk lotteri. Præmierne er juledekorationer og andre juleting, skænket af frivillige. Som altid vil der være 2 store julekurve. De penge, der kommer ind, går til sognets julehjælp. Mød op til et par hyggelige timer. OBS! På grund af den begrænsede plads i sognegården, er det nødvendigt at hente adgangskort. De uddeles efter først til mølle-princippet! Adgangskort kan hentes fra den 15. november – 1.december på kordegnekontoret, eller så længe lager haves!

AR R ANGE ME NTE R

Søndag den 5. december kl. 11:30 i Glostrup Sognegård

- et lys for venskab, - et lys for tolerance - et lys for nødlidende, - et lys for aktivt hjælpende.


Glostrup Gospel Foråret Vi har haft et travlt forår med velbesøgte gospelgudstjenester i Østervangkirken og på Glostrup Hospital. Og så havde vi den store glæde at komme med i Tivoli Gospel Festival i maj, hvor vi optrådte på Plænen. Det var stort at stå der, kan jeg berette. Og selvom regnen silede ned, stod publikum trofast og sang med under vores indlæg. Dejligt at vi kan bevise at der også kan leveres kvalitet fra en vestegnskommune. En fantastisk weekend i øvrigt som vi håber vi bliver budt ind til næste år. Koret har haft den glæde at få et nyt lydanlæg sponseret af Tuborgfondet, så vi kan gøre vor lyd endnu bedre til vore arrangementer. Stor tak til fonden. Efteråret Koret tager på turné til Nordjylland en weekend i september og det er noget vi har set frem til længe. Det er noget siden vi har været på langtur som er alle tiders til at blive rystet godt sammen. Ellers har vi mange rigtigt spændende aktiviteter som omtales nedenfor.

Foto: Karen Reeslev

Arrangementer i Østervangkirken i oktober og november: • Vi deltager som noget nyt i år i en sindsrogudstjeneste onsdag 13. okt. (se omtale andetsteds i sognebladet), hvor vi vil fremføre stille meditative numre fra vort omfattende repertoire. • Vi planlægger en workshop for koret og andre øvede udefra i weekenden 23.-24. okt. afsluttende med et brag af en koncert søndagen kl. 16:00 i Østervangkirken. • Ligeledes er planlagt en fantastisk gospelkoncert med solist søndag den 7. nov. i Østervangkirken. For begge arrangementer gælder at, de afventer bekræftelse fra de indbudte gæster/solister. • Søndag d. 21. nov. kl. 19:30 Lysvandring/Gospelkoncert for konfirmander og deres familier. Andre er også velkomne i det omfang, der er plads. • Allerede nu kan vi fortælle, at der den 19. dec kl. 16:00 er Julekoncert i Østervangkirken, som var noget af et tilløbsstykke sidste år.

Er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme­lige koder? Vil du med ud i naturen? Er du til sokkedyr? Er du til trompet? Er du mellem 5 og 18 år?

Vi har allerede 5 skrevet op til korprøve i august. Hvis du har interesse i at være med, kan du sende en mail til formand Christian Gram, se mail-adresse på vor hjemmeside for at aftale nærmere.

Ring 43 45 08 41 til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og hør hvordan du kommer med.

Følg med på vor nye flotte hjemmeside www.glostrupgospel.dk hvor bl.a. vore planlagte arrangementer samt ekstra koncerter vil være oplistet. Med venlig hilsen Christian Gram, formand for Glostrup Gospel Arrangementer i oktober og november 2010: 13. oktober kl. 19:00 Sindsrogudstjeneste i Østervangkirken 24. oktober kl. 16:00 Gospelkoncert i Østervangkirken   7. november kl. 16:00 Gospelkoncert med solister i Østervangkirken 21. november kl. 19:30 Lysfest og gospelkoncert i Østevangkirken Side 14

... så mød op hos FDF og få nye kammerater FDF Glostrup Kreds Nyvej 7, 2600 Glostrup


Glostrup Kirke Kirkepladsen – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 Sognepræst Esper Silkjær Højvangsområde Kochsvej 11, 2600 Glostrup. Tlf. 43 96 69 02 E-mail: esi@km.dk Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, samt torsdag 17-18. Mandag fri.

Sognepræst Dorte Thomsen (Orlov) Vikar: NN Søndervangområde Kontor i Glostrup: Dommervangen 2, 2600 Glostrup.

Organist (begge kirker) Marlene Hauge Esromgade 28 st. tv. – 2200 Kbh. N – Tlf: 29 78 26 51 Mandag fri.

Østervangkirken

Dommervangen 2 – 2600 Glostrup Tlf: 43 61 33 10 · Præstekontor 43 61 33 31 Sognepræst Dorothea Glöckner Nordvangområde Ejbydalsvej 61 – 2600 Glostrup. Tlf: 43 96 18 14 eller mobil 61 55 32 75 E-mail: dorotheagloeckner@mail.dk · Mandag fri. Orlov juli-september

Kordegnekontor (fælles) Østervej 6, 2600 Glostrup Tlf: 43 61 33 11 Åbent 9-13. Torsdag tillige 16-18. Lørdag lukket. Kordegn Lars Bruun Andersen E-mail: lba@km.dk

Kordegnassistent Louise Anne Tyler E-mail: lat@km.dk

Børne- og ungdomskateket Thomas Olsen, tlf. 61 62 04 37. Kontor på Østervej 6. E-mail: kateket.thomas@­glostrupsogn.dk

Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum

Vikar: Birgitte Hammershøy

Menighedsrådsformand

Vestervangområde Tyborøn Alle 87 st., 2720 Vanløse. Tlf: 38 79 70 17 E-mail: pastor-degnbjerrum@paradis.dk Kontor i Glostrup: Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 61 33 30. Mandag fri.

Tlf: 24 82 61 03

Tommy Carlsen Rødkælkevej 268 – 2600 Glostrup. Tlf 43 45 30 80 E-mail: tommy.carlsen@comxnet.dk

Hospitalspræst Trine Kern Kernel Elmegade 20, 2.mf. – 2200 Kbh. N Tlf. 35 34 26 24 – mobil 20 19 78 97 E-mail: TRIKER01@glo.regionh.dk Kontor på Glostrup Hospital Ringvejsbygningen, indgang 8, i stuen Tlf: 43 23 34 54 Træffetid: Mandag, tirsdag, onsdag 10-11, torsdag 12-13. Fredag fri.

Organist Karen Margrethe Olsen Mosebakkevej 9, 2605 Brøndby – Tlf: 43 44 81 84 Mandag fri.

Kirketjener Carsten Høyer Tlf: : 61 61 23 91. Mandag fri.

Kirkelig vejviser

Sognet Sognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrikter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen. Fødsel, dåb og dødsfald Kontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødselsanmeldelse/dødsanmeldelse medbringes.

· Mandag fri

Sognepræst Ole Aasted Østervangområde Byparkvej 100 – 2600 Glostrup. Tlf: 43 96 74 03 E-mail: mlo@post12.tele.dk Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, samt torsdag 17-18. Mandag fri.

Organist Jannik Hansen Banevolden 42, 4.tv., 2500 Valby Tlf: 21 62 83 91. E-mail: jannikhansen1@hotmail.com

Kirketjener Dorthe Stormgaard Tlf: 43 61 33 10. Mandag fri.

Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen Kirkeværge Bent Henriksen (begge kirker) Tlf. 43 96 66 88

Glostrup Sognegård Østervej 8 – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 Kirkegårdskontoret Åbent 10-12. Torsdag aften kun efter aftale. Regnskabsfører Bitten Brix Nyhuus Glostrup Sognegård – Østervej 8, Tlf: 43 61 33 10 Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf: 43 61 33 10

Kapelkrematorium Gammel Landevej 1, Tlf: 43 61 33 10 · Åbent 10-12.

Sognebladet Attester Alle attester fås ved henvendelse til kordegnen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nærmere beskrevet i Kirkeministeriets pjece »Fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne. Personlig samtale Alle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kontakt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Præster har tavshedspligt. Sognet på nettet www.glostrupsogn.dk

Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig­ hedsråd. Redaktion: Jette Matzen, Ole Aasted, Per T. Hansen, Dorte Thomsen, Inge Rose (ansv. redaktør) Ejby Mosevej 65 – 2600 Glostrup, tlf. 4396 9394 E-mail: ingerose1@gmail.com Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Strandbygaard Grafisk A/S Trykkerivej 2 | 6900 Skjern | tlf. 96 800 700.

Næste nummer af sognebladet udkommer i uge 47, 2010. Stof modtages på kordegnekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 5. oktober 2010 SideSide 15 15


Foto: Karen Reeslev

Menighedsblad  

Menighedsblad for glostrup kirke

Menighedsblad  

Menighedsblad for glostrup kirke