Page 1

Foto: Karen Reeslev

SOGNEBLADET Glostrup september – oktober – november 2012


Det lysner over agres felt, hvor sløve plovspand kravle, det sortner over Store Bælt med sol på kirkegavle. Velkommen i vor grønsværsstol blandt grøftens brombærranker! O, det gør godt at slikke sol igen på disse banker! Vel rækker høstens solskin kort, men rønnens bær står røde. Alleens linde blegner bort, men vildvinsranker gløde. Vel! Ræk mig da, o efterår, en gravensten, som smager af bækken ved min faders gård og mulden i hans ager. O bag mig sol, og blød mig, regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombærhegn med plovmuld under fødder. Og det er al den jord jeg har, og alt, hvad jeg begærer. Jeg håber, det går an, jeg ta’r, hvad mine såler bærer.

Foto: Karen Reeslev

Ludvig Holstein, ”Løv, Nye Digte” 1915

Side

2

Som nyuddannet organist er det en stor glæde og udfordring at få tilbudt en fuldtidsstilling i Glostrup Sogn. Med hele 55 år på bagen er jeg dog ikke ganske ny – heller ikke i musikfaget. For snart 30 år siden uddannede jeg mig som korleder og musikpædagog på konservatoriet i København, og siden da har jeg haft mange spændende opgaver. I en årrække havde jeg dog fast base på VUC Vestegnen som musiklærer, og i de seneste år har jeg stortrivedes i Nygårdskirken som sanger, børnekorleder og organistvikar. Jeg glæder mig til at lære jer at kende.

Foto: Privat

Ny organist

Søndag 9. september kl. 12:00

Høstfest i Glostrup Sognegård Der afholdes gudstjeneste i begge sognets kirker kl. 10:30. Der opstilles et høstbord foran altret, og alle er velkomne til at være med til at dække høstbordet ved at medbringe frugter, grøntsager, brød, syltetøj, surt og sødt. Herefter danner Glostrup Sognegård rammen om årets høstfest. Der vil være spisning, underholdning og auktion over det medbragte! Drikkevarer kan købes. De penge, der kommer ind ved auktionen, går ubeskåret til sognets julehjælp.

Foto: Inge Rose

Forsidebilledet Forsidebilledet er taget i det tidlige efterår. De første blade ligger allerede på skovbunden, men bladene stråler stadig i mange røde og gule nuancer, inden de slipper træernes grene. Septemberlyset falder smukt gennem løvet og på søens vand. Lyset, solen, efterårets mange farver og minder fra barndommen har inspireret digteren til denne dejlige efterårssang:

Fadervor Det er svært at sige præcist, hvad bøn er – men da Jesus lærte sine disciple bønnen, fadervor, havde han med ét slag lært dem alt om bøn, og lidt til! Når vi lærer vores børn fadervor, så lærer vi dem, hvad det vil sige at være kristen. Vi kan gerne formulere vore egne bønner til Gud – men det er stort set umuligt at formulere en bøn, som ikke allerede er indeholdt i fadervor.


Overskriften her er titlen på en artikel, skrevet af havearkitekt Johannes Tholle i 1920erne, om kirkegårdene som det sted, vi lægger vores døde og som det sted, der gennem årene netop har fået karakter af en have, med små afgrænsede rum med begravelsespladser omgivet af hække. Rum beplantet med løgvækster, blomster og buske, – i ly under lette træers skygge og ved vintertide dækket og pyntet med gran. Vi er så vant til at se kirkegårdene som disse små haver, at vi slet ikke tænker over, at gravpladser ikke altid har set sådan ud, – men at det faktisk først var 1920erne, at den første egentlige lov på området kom vedrørende indretning af kirkegårdene. En lov der siden har fået føjet nye bestemmelser til med det formål at styrke både det æstetiske og det kirkelige udtryk på en kirkegård. Da man begyndte at bygge kirker og klostre i Danmark blev der anlagt gravpladser i nærheden heraf, for det var kirkens opgave at tage sig af de døde, og efterhånden blev der også rejst mure til at omkranse områderne. Beplantninger fik lov at brede sig, både træer, blomster og urter, og det blev i tiltagende grad en af de måder, man kunne mindes den afdøde på, ved at skærme gravstedet og lægge blomster på det, – ”blomster fra paradisets enge”, og sådan blev kristne begravelsespladser gennem tiden til en slags mindelunde og fik karakter af en have. Inden det kom så vidt, skulle kirkegårdene dog gennem perioder med stort forfald, hvor det især efter reformationen var særlig slemt. Kirkegårdsmure styrtede sam-

men, ligsten blev hugget i stykker, træer blev fældet, og forfaldet bredte sig. Kirkegården, som var et indviet sted, fik forstyrret sin fred, ved at svin og hunde grundet den manglende afskærmning, havde fri adgang til at rode i jorden omkring de nødtørftigt tilkastede tuer, hvorunder de døde lå. Dette foranledigede Peder Palladius, Sjællands første biskop, til at give menighederne pålæg om, at ”Kirkegården altid skal holdes ren og pæn udi alle måder, ingen hyld og nælder må gro der, og græsset må ingen tid blive højere end til anklerne, men skal slås to eller tre gange i sommerens løb, og ingen må ride eller

rende på den”. For kirkegårdens fred blev ikke kun forstyrret af løsgående dyr, – men man kunne også finde på at samles til handel som på en ren markedsplads med opsatte boder, ligesom man ikke afholdt sig fra at bryde våbenhusets dør op og drive kvæget ind i kirken. Så gad vide, hvordan det har set ud og været omkring Glostrup Kirke i midten af 1500-tallet? Det må vi nok i store træk gætte os til, – men i hvert fald er det ikke forfald, der præger Glostrup Kirkegårde i dag. I dag hersker der fred og ro og en egen skønhed på de to kirkegårde, – Nordre Kirkegård

Foto: Karen Reeslev

Af sognepræst Birgitte Hammershøy

Foto: Privat

”De dødes haver”

Side

3


omkring Glostrup Krematoriekapel, beliggende ud til Nordre Ringvej og Søndre Kirkegård, beliggende bag Glostrup Kirke. Selvom der findes forskellige typer gravsteder, fremstår kirkegården dog overvejende, især omkring den gamle kirke, som en have med store træer og rækker af hække og gange, – hække der går fra syd til nord og gravsteder, der vender øst-vest. På Søndre Kirkegård er der netop nyindrettet en fin bænkplads midt i alt det grønne, centreret omkring et flisebelagt område med en granitcirkel, der angiver de enkelte verdenshjørner. Her kan man sætte sig på bænken, – lige i verdens midte, – og i fred og ro reflektere lidt over livet og døden. Og over hvorfor det nu lige er, at den kristne begravelsesplads, kirkegården, er blevet anlagt som en have? Det er den, fordi det var her, – i haven, – det hele begyndte. Både den første begyndelse og den nye begyndelse. Den første begyndelse, som er Bibelens beretning om skabelsen, fortæller om paradishaven som

det sted, hvor Gud skabte sit menneske af jord og blæste livsånde ind i dets næsebor, for at det kunne blive til en levende sjæl. I denne paradishave vandrede Gud med sit menneske, indtil mennesket ved egen skyld røg ud af paradiset, – ud i det vilde kaotiske område, hvor torn og krat og nælder let får overhånd. Gennem troen får vi heldigvis tilbudt en ny begyndelse ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Derfor skal kirkegården ikke kun ses som en paradishave, – men også som en opstandelseshave, – hvorfra vi sørgende (og hvem er ikke det?) får nyt liv gennem mødet med den opstandne. I Johannesevangeliet fortælles der om Maria Magdalene, som kommer til haven med Jesu grav tidligt påskemorgen for at lede efter den døde. Men han er væk, han er der ikke, – hun møder kun havemanden, som er på stedet, og det er først, da hun grædende har spurgt ham, hvor han har lagt den døde, og havemanden ser hendes sorg og taler til hende, – at hun ser, at det,

hun søger efter, viser sig for hende gennem havemanden. Sådan kan det måske også gå for os en dag, når vi sidder der på bænken på Glostrup Kirkegård, at vi møder en af havemændene, der viser os omsorg. For det er opmærksomme folk med en opgave, der går der, som altid viser rettidig omhu med deres arbejde. På kirkegården hersker Guds fred, og til hver en tid er den velpasset af havemændene. Selv når et forældrepar kommer med en lillebittebitte kiste, der skal i jorden, vil graven opmærksomt være pyntet med gran og hvide blomster, – hvidt, som er sorgens farve. Derfor kan de efterladte trygt lægge deres kære i Guds hånd på kirkegården og derfra gå videre med deres liv. På Allehelgendag, søndag d. 4. november kl. 15:00 mindes vi i Glostrup Kirke de mennesker, der er døde i årets løb, men som stadig er en del af vores liv. Velkommen der.

Menighedsrådsvalg Af menighedsrådsformand Tommy Carlsen

Side

4

Når dette Sogneblad udkommer, er der kun kort tid til, at der er menighedsrådsvalg. Det er der over hele landet den 13. november, men i langt de fleste sogne er der freds- eller aftale valg. I Glostrup fortsættes den mangeårige tradition med et egentlig valg. Det har ikke været muligt for de nuværende 3 opstillede lister at blive enige om et aftalevalg. Det betyder, at der i september måned vil blive afholdt et menighedssmøde, og de tre nuværende lister, Sognelisten, Konservative og Socialdemokraterne vil opstille igen. Om der kommer flere lister, ved vi ikke, det kan vi først sige noget om, når fristen for aflevering af lister udløber lige først i oktober måned. Derfor er menighedsrådets valgudvalg i fuld gang med at forberede valg og valghand-

ling til tirsdag den 13. november. Der vil blive mulighed for at afgive sin stemme tre forskellige steder, nemlig i Sognegården, Østervangkirken og på Ejbyskolen. Vi ved på nuværende tidspunkt, at der er mange, der genopstiller til menighedsrådet. Det tager jeg som en klar melding om, at menighedsrådets medlemmer synes, det er et vigtigt og interessant arbejde, der foregår i rådet. Der kan stadigvæk være nogle, der ikke har besluttet sig for at opstille til rådet, det er endnu ikke for sent, så henvend jer til en af de tre grupper som p.t. er repræsenteret i menighedsrådet for at høre om, hvordan I kan blive opstillet, og hvad der forventes af et menighedsrådsmedlem. Der er rigtig mange forskellige opgaver at beskæftige sig med. Det vigtigste er selvfølgelig at være med til at udbrede oplysning om kristendommen og den Danske Folkekirke, men også at være med til at udpege præster og andet perso-

nale. Der er opgaver omkring sognearbejde for børn, unge, konfirmander, kor, voksne, babysalmesang, forskellige forFoto: Privat mer for gudstjenester, koncerter, møder og foredrag samt mange andre arrangementer, det er kun fantasien, der sætter grænser for mulighederne. Som menighedsrådsmedlem får man en stor grad af indflydelse og ansvar, ligesom man får mange dejlige oplevelser og et arbejde i en flok af interesserede og ivrige medborgere. Efter snart 16 år i menighedsrådet i Glostrup, kan jeg på det varmeste anbefale dig at stille op til menighedsrådsvalget og give en hånd med og få mange gode og fornøjelige samt interessante timer.


Foto: Karen Reeslev

Babysalmesang Babysalmesang er Glostrup Sogns tilbud til de alleryngste, – babyer mellem 3 – 9 måneder og deres forældre. Babyer kan selvfølgelig ikke synge salmer, men har dog allerede fra fostertilværelsen stiftet bekendtskab med den musik, der ligger i moderens hjerterytme. For barnet er denne hjertets rytme begyndelsen til glæde og fællesskab. Denne rytme er det første, vi hører og det sidste, der slukkes for. I tilbuddet om babysalmesang arbejder vi med at stimulere kontakten mellem forældre og barn ved at stimulere glæden ved musik. Når vi synger, skal vi trække vejret og ånde frit. Når vi gør det, skaber vi rum for livets rytme og bevægelse. Vi knytter bånd til andre, når vi synger, og vi lærer vores egen stemme at kende. Barnet reagerer på moderens/faderens ansigtsudtryk ved at gribe ud efter det, og barnet reagerer på rytmen og lydene ved selv at forsøge at efterligne rytme og lyd. Alt sammen er det med til at stimulere barnets sanser og motoriske udvikling.

Vi synger salmer, der er lette at lære, og som forældrene kan synge hjemme med barnet. Vi synger lette sange med fagter til, – vugger børnene i tæpper og danser med dem på armen. Bagefter drikker vi kaffe og te. Babysalmesang er for alle, der har lyst til at være med. Det er ikke en forudsætning, at man kan synge, eller at man kender de danske salmer, – men nok at man har lyst til at lære det. Babysalmesang ledes af en præst og en musiker. Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet, og der er plads til 12 babyer med en forælder på et hold. Vi mødes onsdag formiddag kl. 10:30 i Østervangkirken ca. 10 gange i løbet af efteråret med start onsdag d. 26. september kl. 10:30. Tilmelding kan foregå til kirkekontoret med mail til lat@km.dk eller lba@km.dk med oplysning om navn, telefonnummer og barnets alder.

Gud og dermed pasta i efteråret 2012 6. september 4. oktober 1. november Altså den første torsdag i måneden i Østervangkirken. Gudstjenesterne, der henvender sig til børn og deres voksne, begynder kl. 17:00 og varer 30-45 minutter, hvorefter der spises pasta med kødsovs. 6. september er temaet for gudstjenesten høst. Her vil vi i fællesskab lade et stort træ vokse frem og siden høste dets frugter.

Foto: Karen Reeslev

4. oktober er der pastagudstjeneste med kæledyr. ”Det er ikke godt for mennesket at være alene” – sådan sagde Gud til sig selv, da han havde skabt mennesket. Derefter fandt han på at skabe mange slags levende væsner. Mange børn har stor glæde af kæledyr, og til denne gudstjeneste kan man tage sin kat, hund, hamster, kanin eller hvilket dyr, man nu har, med hen i kirken, og vi vil sige Gud tak, fordi han har skabt os til fællesskab med alt levende (alle dyr i bur og hunde i snor). 1. november holder vi Allehelgensgudstjeneste. Her vil vi blandt andet mindes dem, som gik forud for os selv.

Side

5


Sinds-Ro-Gudstjenester Tirsdag den 18. september kl. 17:00 i Glostrup Kirke ved JDB og TKK Onsdag den 3. oktober kl. 19:00 i Østervangkirken (Gospel) ved TKK Tirsdag den 6. november kl. 17:00 i Glostrup Kirke ved TKK og BH

Det urolige hjerte I efteråret 2012 afholdes tre forskellige sindsrogudstjenester, hvor Det urolige Hjerte er temaet. Ind – og udgangsbønnen er den verdenskendte sindsrobøn, som har hjulpet mange mennesker i vanskelige situationer. Derudover vil der være mulighed for at bruge andre sanser end til almindelige gudstjenester. Kirkefaderen Augustin skrev, som en af de første i verden, om sit liv og beskrev, hvordan personlige oplevelser havde medvirket til, at han blev det menneske, han blev og fandt frem til troen på Gud. Bogen, som han skrev mellem år 397 – 401, hed ”Bekendelser”, og på den første side skriver han: ”Og dog vil mennesket prise dig som en part af din skabning. Du tilskynder selv til, at det er en glæde at prise dig. For du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig.” Gennem kunst, forskellig slags musik, lystænding og stilhed vil vi til disse gudstjenester slå følge på en fælles vej for at finde ro i vore hjerter.

Sindsrobønnen: Gud giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan og visdom til at se forskellen…

Foto: Jørgen Degn Bjerrum Side

6

Velkommen Trine Kern Kernel, Birgitte Hammershøy og Jørgen Degn Bjerrum


Søndag 23. september kl. 11:30-13:30

Afskeds- og indvielseskoncert for klaver/flygel

Åbent hus på Glostrup Krematorium

Det gamle udslidte klaver udskiftes til september med et smukt og velklingende flygel. Det skal fejres på behørig vis ved en koncert, hvor begge instrumenter kommer til deres ret i hænderne på ’Kristians Ragtime Band’, en duo bestående af klaver og sang. Kristian Jørgensen er uddannet pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har arbejdet på de fleste københavnske musikscener, heriblandt Det Ny Teater, og senest har han medvirket i den anmelderroste ’Det Gode Menneske fra Sezuan’ på Det Kongelige Teater, hvor netop ragtime-stilen var i fokus. Elisabeth Børch har studeret sang privat i London og har sine rødder i musical og klassisk musik. Hun har en lang kirkekoncertvirksomhed bag sig og har herudover bl.a. medvirket i forestillinger på Det Ny Teater. Duoens fokus er ragtime, blues og New Orleans-style jazz og henter deres inspiration fra musikere som Jelly Roll Morton, Lucille Bogan og selvfølgelig Louis Armstrong. En koncert med ’Kristians Ragtime Band’ er derfor en rejse tilbage i tiden til musiklivet langs Mississippifloden omkring år 1900. I den ånd vil Kristian og Elisabeth tage afsked med klaveret i sørgmodig blues, hvor det gamle klavers patina giver musikken den helt rette stemning. Inden afskeden med det gamle klaver, spiller duoen et kort klassisk program ved flyglet.

Glostrup Krematorium har netop gennemgået en renovering samt fået monteret de lovbestemte miljøfiltre. Derfor indbyder kirkegårdsudvalget til rundvisning og orientering på krematoriet. Der vil også blive budt på lidt at spise og drikke. Kirkegårdsudvalget håber på et godt fremmøde, og alle er velkomne.

Menighedsmødet indledes med Lars Out Loud, en trio på 3 medlemmer, der underholder med musik og sang fra 1940’er, 50’erne og 60’erne med swing, jazz og rock’nroll. Trioen blander det internationale repertoire med danske filmklassikere fra samme tid, og man får således mulighed for at høre forskelle og ligheder på datidens popmusik herhjemme overfor den amerikanske populærmusik. Trioen består af: Laurits Emanuel: guitar og sang Mikkel Gomard: kontrabas og sang Daniel Johansson: trommer Herefter serveres sandwich, og menighedsrådet orienterer om sit arbejde og det kommende menighedsrådsvalg tirsdag den 13. november.

I anledning af orglets 40 års jubilæum afholdes tre orgelkoncerter i løbet af efteråret. Orglet blev bygget af det nystartede orgelbyggerfirma, Jensen & Thomsen, som leverede orglet på rekordtid – efter blot 2 år stod det nye 22-stemmers orgel færdigt og klar til indvielse i oktober 1972.

Foto: Carsten Høyer

Tirsdag 9. oktober kl. 19:30 Koncertrækken åbnes af Østervangkirkens organist, Jannik Hansen, som spiller værker af J.S. Bach. Tirsdag 20. november kl. 19:30 Koncertrækken fortsætter med domorganist ved Vor Frue Kirke i København, Flemming Dreisig. Han har en omfattende koncertvirksomhed i både ind- og udland bag sig og er en efterspurgt solist i radio og TV. Ligeledes har han indspillet indtil flere Cd’er. Ved aftenens koncert spilles værker af blandt andre Bach, Mozart, Henriques og Vierne. Tirsdag 11. december kl. 19:30 Fejringen af orglet afsluttes af organist ved Jesuskirken i Valby, Sven Verner Olsen (omtale i næste sogneblad).

Foto: Karen Reeslev

Menighedsmøde med sang og musik

Østervangkirkens orgel fejrer 40 års fødselsdag

September – Oktober – November 2012

Torsdag 13. september kl. 18:30 i Glostrup Sognegård

Arrangementer

Tirsdag 11.september kl. 19:00 i Østervangkirken

Side

7


Østervangkirken Det sker i og omkring

Gudstjenesteliste september, oktober, november

September

Lø. 01. 11:00 Lørdagsdåb

BH

Sø. 02. 10:30 13. s.e. trinitatis Kirkekaffe

BH

To. 06. 17:00 Pastagudstjeneste Sø. 09. 10:30 14. s.e. trinitatis

TKK DG

Sø. 16. 10:30 15. s.e. trinitatis

OA

Sø. 23. 10:30 16. s.e. trinitatis

DG

Sø. 30. 10:30 17. s.e. trinitatis

IL

Oktober

On. 03. 19:00 Sindsrogudstjeneste

TKK

To. 04. 17:00 Pastagudstjeneste

JDB

Lø. 06. 11:00 Lørdagsdåb

OA

Sø. 07. 10:30 18. s.e. trinitatis Kirkekaffe

OA

Sø. 14. 10:30 19. s.e. trinitatis

OA

Sø. 21. 10:30 20. s.e. trinitatis

OA

Sø. 28. 10:30 21. s.e. trinitatis

JDB

November

To. 01. 17:00 Pastagudstjeneste

JDB

Lø. 03. 11:00 Lørdagsdåb

DG

Sø. 04. 10:30 Allehelgensdag Kirkekaffe

DG

Sø. 11. 10:30 23. s.e. trinitatis

DG

Sø. 18. 10:30 24. s.e. trinitatis

DG

Sø. 25. 10:30 Sidste s. i kirkeåret

BH

December

Sø. 02. 10:30 1. søndag i advent

Lørdagsdåb i Østervangkirken Lørdag 1. september kl. 11:00 v/BH Lørdag 6. oktober kl. 11:00 v/OA Lørdag 3. november kl. 11:00 v/DG Side

8

OA

September

November

Tirsdag 11.september kl. 19:00 Afskeds- og indvielseskoncert for klaver og flygel, se s. 7

Tirsdag 13. november fra kl. 9:00 Menighedsrådsvalg på 3 valgsteder: Skolen i Ejby, Sognegården og Østervangkirken.

Torsdag 6. september kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 5

Onsdag 12. september kl. 9:00 Udflugt med Onsdagstræf (omtalt i forrige blad) Onsdag 19. september kl. 14:00-16:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Søndag 23. september kl. 11:30 Åbent hus på Glostrup Krematorium, se s. 7

Torsdag 1.november kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 5

Tirsdag 20. november kl. 19:30 Orgelkoncert ved domorganist Flemming Dreisig, se s. 7 Onsdag 21. november kl. 14:00-16:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Lørdag 17. november kl. 11:00-14:00 Adventsmarked, se s. 12

Søndag 30. september kl. 16:00 Åben gospelkoncert

Søndag 25. november kl. 19:30 Gospelkoncert, se s. 13

Oktober

Torsdag 29. november kl. 19:00 Fredslyset, se s. 13

Onsdag 3. oktober kl. 19:00 Sindsrogudstjeneste med Glostrup Gospel, se s. 6 Torsdag 4. oktober kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 5 Tirsdag 9. oktober kl. 19:30 Orgelkoncert ved organist Jannik Hansen, se s. 7 Onsdag 17. oktober kl. 14:00-16:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Lørdag 27. oktober kl. 16:00 Teater for børn, se s. 11 Lørdag 27. oktober kl. 19:30 Fabler før skumring – orgelsoiré ved organist Jannik Hansen, se s. 11

Fredag 30. november kl. 19:30 Indvielsese af flyglet ved Hanne Guldberg, se s. 13

December

Tirsdag 11. december kl. 19:30 Orgelkoncert ved organist Sven Verner Olsen (se omtale i næste blad)

Torsdagsklub i Østervangkirken Vi mødes 1. og 3. torsdag i hver måned Kl. 14:00-16:00. Er du ikke til håndarbejde, så nyd kaffe og kage med os. Henvendelse til: Eva Denning, tlf. 43 44 18 80 eller Anne Lise Hansen, tlf. 44 94 16 84


Glostrup Kirke Det sker i og omkring

Gudstjenesteliste september, oktober, november

September

Sø. 02. 10:00 13. s. e. trinitatis

TKK

11:30 Dåbsgudstjeneste

TKK

Sø. 09. 10:30 14. s. e. trinitatis Høstgudstjeneste, bemærk tidspunktet

JDB

Sø. 16. 10:00 15. s. e. trinitatis

BH

Ti. 18. 17:00 Sindsrogudstjeneste TKK og JDB Sø. 23. 10:00 16. s. e. trinitatis

ES

Sø. 30. 10:00 17. s. e. trinitatis

ES

11:30 Dåbsgudstjeneste

ES

Oktober

Sø. 07. 10:00 18. s. e. trinitatis

JDB

11:30 Dåbsgudstjeneste

JDB

Sø. 14. 10:00 19. s. e. trinitatis Kirkekaffe

BH

Sø. 21. 10:00 20. s. e. trinitatis

ES

11:30 Dåbsgudstjeneste

ES

Sø. 28. 10:00 21. s. e. trinitatis BH BUSK, konfirmander medvirker

November

Sø. 04. 10:00 Allehelgensdag

JDB

11:30 Dåbsgudstjeneste

JDB

15:00 Mindegudstjeneste

JDB

Ti. 06. 17:00 Sindsrogudstjeneste

TKK og BH

Sø. 11. 10:00 23. s. e. trinitatis Kirkekaffe

ES

Sø. 18. 10:00 24. s. e. trinitatis

ES

11:30 Dåbsgudstjeneste

ES

Sø. 25. 10:00 Sidste s. i kirkeåret

JDB

18:30 Andagt JDB Lysvandring med konfirmander

December

Sø. 02. 10:00 1. s. i advent

BH

Kirkebil: Gangbesværede kan få transport til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos­trup Sognegård og Østervangkirken ved at kontakte kordegnekontoret på tlf. 43 61 33 11. Kontoret har åbent på hverdage 9-13. Torsdag tillige 16-18.

Afholdelse af møder

Alle møder afholdes i Glostrup Sogne­­­gård, Østervej 8, hvis intet andet er a ­ nført.

September 2012

November

Onsdag 12. september kl. 9:00 Udflugt med Onsdagstræf (omtalt i forrige blad)

Tirsdag 6. november kl. 17:00 Sindsrogudstjeneste, se s. 6

Søndag 9. september kl. 12:00 Høstfest i Glostrup Sognegård, se s. 2

Torsdag 13. september kl. 18:30 Menighedsmøde med underholdning, se s. 7

Søndag 4. november kl. 15:00 Allehelgensgudstjeneste, se s. 11

Søndag 11. november kl. 16:00 Koncert med Det unge Vokalensemble, se s. 11

Tirsdag 18. september kl. 17:00 Sindsrogudstjeneste, se s. 6

Tirsdag 13. november fra kl. 9:00 Menighedsrådsvalg på 3 valgsteder: Skolen i Ejby, Sognegården og Østervangkirken

Onsdag 19. september kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag 14. november kl. 14:00-16:00 Onsdagstræf, se s. 12

Søndag 23. september kl. 11:30-13:30 Åbent hus på Glostrup Krematorium, se s. 7

Onsdag 21. november kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

Oktober

Søndag 25. november kl. 18:30 Vandrende gudstjeneste for konfirmander, se s. 13

Onsdag 10. oktober kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 10 Onsdag 17. oktober kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Lørdag 27. oktober kl. 22:15-22:45 Aftensang, Ansigt til ansigt, se s. 11 Præsterne OA: Ole Aasted BH: Birgitte Hammershøy (vikar for Dorte Thomsen) DT: Dorte Thomsen (orlov) JDB: Jørgen Degn Bjerrum DG: Dorothea Glöckner ES: Esper Silkjær TKK: Trine Kern Kernel

December

Søndag 9. december kl. 11:30 Julehygge, se s. 13

Dåbsgudstjenester i Glostrup kirke Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag

  2. 30.   7. 21.   4. 18.

september kl. september kl. oktober kl. oktober kl. november kl. november kl.

11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30

v/TKK v/ES v/JDB v/ES v/JDB v/ES Side

9


Arrangementer

September – Oktober – November 2012

10. oktober 2012 kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård

Side

Onsdagstræf Foto: Jørgen Degn Bjerrum

Ved sognepræst Jørgen Degn Bjerrum

Glostrup Sogn

Plejehjemsgudstjenester

10

Foto: Jørgen Degn Bjerrum

Iona er en lille ø ved Skotland, en af Hebriderne. Øen er i længde og bredde på størrelse med Glostrup Kommune. I år 563 kom Sankt Colomba til denne ø og grundlagde derfra den Keltiske Kirke i Skotland. Der har været et nonne- og munkekloster på øen med flere 100 munke og nonner. Begge klostre har også været faldet fuldstændigt sammen. I 1938, da der var høj ungdomsarbejdsløshed, fandt en entusiastisk præst i Glasgow på at tage unge arbejdsløse håndværkere med ud på Iona for at genopbygge munkeklosteret. I og omkring klosteret startede han således et fællesskab af folk, der ud fra klosteret i dag arbejder for social retfærdighed, gudstjenestefornyelse og en ansvarlighed over for jordens resurser. Iona er et meget øde sted, alligevel valfarter mange dertil – om sommeren mere end 1500 mennesker om dagen. De fleste kommer som turister for én dag, men mange bruger uger og måneder, fordi det er ”a thin place” (et tyndt sted) et udtryk som bruges om steder på jorden, hvor der kun er et tyndt gardin mellem denne jord og så det evige. Jørgen Degn Bjerrum har været på Iona og vil denne eftermiddag fortælle om øens historie, pilgrimsvandringen på øen og om, hvorfor det kan være en ide at besøge sådanne tynde steder. Vel mødt Præsterne

Hver måned holdes der gudstjenester på plejehjemmene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interesserede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester.

Omsorgscentret Hvissinge, Stenager 4 – 6

Plejehjemmet Dalvangen, Digevangsvej 1

Plejehjemmet Sydvestvej 10

Normalt 2. tirsdag i måneden kl. 14:00 11. september kl. 14:00 ved OA   9. oktober kl. 14:00 ved BH 13. november kl. 14:00 ved OA

Normalt 4. tirsdag i måneden kl. 11:00 25. september kl. 11:00 ved ES 23. oktober kl. 11:00 ved ES 27. november kl. 11:00 ved ES

Normalt 4. tirsdag i måneden kl. 10:30 25. september kl. 10:30 ved DG 23. oktober kl. 10:30 ved DG 27. november kl. 10:30 ved DG


27. oktober

Kl. 16:00 i Østervangkirken

Petrus og Fiona En munter, musikalsk og poetisk historie om venskab og om at være sig sine hemmelige drømme bekendt. Petrus og Fiona er sultne og uden arbejde. Malle har et cirkus, men ingen ansatte. Til gengæld har han et spøgelse, som jager alt og alle væk. Men han nægter at tro på det – han har nemlig aldrig set det ....... Alder fra: 5-10 år Varighed: 50 minutter – uden pause Kl. 19:30 i Østervangkirken

Fabler før skumring

Ansigt til ansigt

Ansigtet, som møder præsten, når denne går på prædikestolen i Glostrup Kirke. Foto: Carsten Høyer

En jødisk rabbiner bliver spurgt: ”Hvornår kan man kende dag fra nat?” Rabbineren svarer: ”Når du kan kende din bror eller søster i den fremmedes ansigt, da ved du, at det er blevet dag”. Med ord, musik, salmer og billeder vil vi sammen kigge på Glostrup Kirkes mange ansigter. Teknik: kirketjener og fotograf: Carsten Høyer. Organist: Karen Margrethe Olsen Præst: Jørgen Degn Bjerrum

BUSK er en forkortelse, der står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Én gang om året holdes der på samme søndag landet over en BUSK-gudstjeneste med fokus på børn og unge eller familier i sognet. I år er dagen den 28. oktober, og i Glostrup Kirke er gudstjenesten i år med fokus på unge. Kirkens kor med børn og unge medvirker, ligesom konfirmanderne gør det. Søndag 4. november kl. 15:00 i Glostrup Kirke

ALLEHELGENSDAG – MINDEGUDSTJENESTE Allehelgensdag har vi tradition for at mindes slægtninge og venner, der er gået bort. I Glostrup Kirke holdes der denne dag en mindegudstjeneste, hvor musikken får en lidt mere fremtrædende plads end normalt. Cellisten Bent Fomsgaard medvirker. Man er velkommen til at tænde et lys, og der bliver mulighed for at få læst navnene op på dem, man særligt vil mindes. Et kvarter før denne gudstjeneste vil præsten være til stede og skrive navnene op.

Søndag 11. november kl. 16:00 i Glostrup Kirke

Koncert med Det Unge Vokalensemble Søndag den 11. november kl. 16:00 er der mulighed for at høre Det Unge Vokalensemble i Glostrup Kirke. Koret blev dannet i 2009 og består – som navnet antyder – af ganske unge sangere, hvoraf en del er tidligere elever fra Sankt Annæ Gymnasium, og en del er tidligere medlemmer af DR Pigekoret. Korets dirigent er Poul Emborg, medlem af DR Vokalensemblet og underviser på musikkonservatoriet i København. Programmet er tilpasset kirkeåret og kommer til at bestå af både gammel og nyere musik.

September – Oktober – November 2012

Kl. 22:15-22:45 i Glostrup Kirke

BUSK

Foto: Jørgen Degn Bjerrum

I 2009 udgav Glostrup kommune ”Glostrups historie”, som beskriver livet på egnen fra ældre stenalder til finanskrisen i 2008 – en levende og interessant skildring af byens Foto: Karen Reeslev udvikling og historie. Dette er forlægget for aftenens orgelsoiré ved Jannik Hansen. I en halv times tid skildres udvalgte begivenheder fra lokalhistorien i stemningsbilleder. Vel mødt.

Søndag 28. oktober kl. 10:00 i Glostrup Kirke

Arrangementer

Kulturnatten i Glostrup sogn

Side

11


September – Oktober – November 2012 Arrangementer

Onsdag den 14. november kl. 14.00-16.00 i Glostrup Sognegård

Onsdagstræf

Side

Adventsmarked Foto: Carl Erik Denning

ved provst Palle Thordal, Kastrup Den Koptiske Kirke i Egypten De koptiske kristne udgør ifølge de officielle statistikker 10 % af den egyptiske befolkning, men det reelle antal vurderes til at være en del højere. Den Koptiske Kirkes historie går tilbage til det første århundrede, men kirken har, siden araberne overtog herredømmet i Egypten, altid eksisteret på magthavernes præmisser. Med det arabiske forår og revolutionen i Egypten går Den Koptiske Kirke en usikker fremtid i møde. Det nye parlament gav ikke de kristne den repræsentation, som deres antal berettiger til, og siden revolutionen har kristne og flere kirker været udsat for repressalier. Provst Palle Thordal har et indgående kendskab til Den Koptiske Kirke, som han har interesseret sig for lige siden sin ungdom, hvor han studerede koptisk ved universitetet og var på studieophold i Egypten. Via ægteskab med Julia, der er kopter, har han lige siden plejet venskaber og kontakter i Den Koptiske Kirke. Gennem foredraget vil Palle Thordal fortælle om Den Koptiske Kirke og forsøge at belyse den aktuelle situation for de kristne i Egypten.

Gudstjenester på

12

Lørdag 17. november kl. 11:00-14:00 i Østervangkirken

Foto: Carl Erik Denning

Den 17. november er der igen adventsmarked i Østervangsalen i Østervangkirken. Håndarbejdsbod, tombola, amerikansk lotteri samt mulighed for et hyggeligt samvær og lidt godt til maven i form af kaffe, sandwich, gløgg, æbleskiver, risalamande og lagkage. Så kom klokken 11:00-14:00 og gør en god handel eller vind gode gevinster og vær samtidig med til at støtte, hvor nøden er stor. Overskuddet på dagen går ubeskåret til sociale formål; halvdelen til Kirkens Korshær og halvdelen til sognets julehjælp. Torsdagsklubben

Glostrup Hospital

September

Oktober

November

Tirsdag den 4. september kl. 14:00 i Auditorium A ved Betina Bolvig

Tirsdag den 2. oktober kl. 14:00 i Auditorium A ved Betina Bolvig

Tirsdag den 6. november kl. 14:00 i auditorium A ved Betina Bolvig

Tirsdag den 18. september kl. 14:00 i Auditorium A ved Trine Kern Kernel

Tirsdag den 16. oktober kl. 14:00 i Auditorium A ved Trine Kern Kernel

Tirsdag den 20. november kl. 14:00 i Auditorium A ved Trine Kern Kernel


Foto: Karen Reeslev

Vandrende gudstjeneste for konfirmander 25. november er det sidste søndag i kirkeåret. Årets konfirmander er denne aften inviteret til en gudstjeneste, der begynder med orgel og salmesang i vores gamle kirkerum fra år 1150 – Glostrup Kirke – og forsætter med fakkeloptog hen langs Hovedvejen/Roskildevej – den vej, der har været der helt fra 1200-tallet og slutter i Østervangkirken, der med sine kun godt 40 år omtrent er på alder med konfirmandforældrene. I Østervangkirken fortsætter gudstjenesten med Glostrup Gospelkor. Start i Glostrup Kirke kl. 18:30.

Torsdag den 29. november kl. 19:00 i Østervangkirken

Indbydelse til Fredslyset 2012

Fredslyset er budskabet fra Betlehem om ” Fred På Jorden” – et lys for fællesskab, – et lys for forståelse – et lys for venskab, – et lys for tolerance – et lys for nødlidende, – et lys for aktivt hjælpende. Fredslyset startede i 1980-erne og blev tændt i fødselsgrotten i Betlehem ved en flamme, som altid brænder. Kl. 18:15 er der fælles optog med fakler og lygter til Østervangkirken fra Glostrup Rådhusplads. I år er det 16. gang, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark sender et Fredslys rundt i landet. Fredslyset udgår i Danmark fra Sct. Laurentii Kirke i Roskilde. Som fordelingslinier til alle landets gil-

Fredag 30. november kl. 19:30 i Østervangkirken

Indvielse af det nye flygel ved Hanne Guldberg Kristensen Hanne Guldberg Kristensen er en af sognets ildsjæle, og gennem 15 år en af de bærende kræfter i den månedlige sangmatine. Hun vil denne aften indvie flyglet med en perlerække af den klassiske klavermusiks helt store navne. I en uformel ramme introducerer og spiller hun værker af bl.a. Grieg, Debussy, Schumann og Chopin. Publikum vil også få rørt stemmerne ved en fællessang. Der indbydes til en festlig aften med smittende livsglæde og skøn musik. Vel mødt.

Foto: Jannik Hansen

Søndag 9. december kl. 11:30 i Glostrup Sognegård

JULEHYGGE Umiddelbart efter højmessen mødes vi i Glostrup Sognegård til julehygge. Der serveres julemad, og der vil være mulighed for at købe drikkevarer. Der vil blive lidt underholdning og amerikansk lotteri. Præmierne er juledekorationer og andre juleting, skænket af frivillige. Som altid vil der være 2 store julekurve. De penge, der kommer ind, går til sognets julehjælp. Mød op til et par hyggelige timer. OBS! På grund af den begrænsede plads i sognegården, er det nødvendigt at hente adgangskort. De uddeles efter først til mølle-princippet! Adgangskort kan hentes fra den 15. november – 1.december på kirkekontoret, eller så længe lager haves!

September – Oktober – November 2012

Højtidelighed ved sognepræst Ole Aasted.

der i Danmark bruges Intercity-nettet, og lyset sendes rundt i sikringsbeholder. Gilderne i Glostrup henter selv Fredslyset i Sct. Laurentii Kirke i Roskilde ved en flamme, der altid brænder der, tændt ved lyset fra Betlehem. Ønskes et fredslys tændt i Østervangkirken medbring da petroleumslamper el. lign., så det kan bringes med hjem. Det er meget forskelligt, hvad man gør med Fredslyset rundt om i landet. Det foræres typisk til plejehjem, børneinstitutioner, kirker og krisecentre m.fl. Efter højtideligheden serveres der æbleskiver, gløgg, kaffe/te eller sodavand. Alle er velkomne. Sct. Georgs Gilderne i Glostrup.

Arrangementer

Søndag 25. november kl. 18:30

Side

13


Udebliver sognebladet Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modtages bladet ikke, kontakt da venligst;

Glostrup Sogns kirkekontor, Østervej 6, tlf. 43 61 33 11 Opgiv navn og adresse, så vil der blive fulgt op på det. Sognebladet kan ­ hentes på kirkekontoret så længe restoplag haves.

Kirkens genbrug Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120. Hvis du ønsker at være med i det frivillige arbejde og fællesskab, kan du kontakte butiksleder Vita Sklander på tlf.: 23 64 10 34.

Glostrup Gospel Aktiviteter i Østervangkirken i september-oktober-november: Glostrup Gospel starter efteråret op med en workshop, hvor vi har inviteret Colin Vassel fra London til at være gæsteinstruktør. Sammen med vor faste stab, Sabina Mathew og pianist Markus Lindell, vil de bringe deltagerne ind i en verden af fortolkning og indlevelse af vort smukke gospelunivers. Der vil være åben koncert i Østervangkirken søndag den 30. september kl. 16:00, entré kr. 75, børn u/12 år gratis. Kom og få en oplevelse ud over det sædvanlige. Onsdag den 3. oktober har vi igen i år sindsrogudstjeneste kl. 19:00 i Østervangkirken med Trine Kern Kernel. Kom og nyd en anderledes gudstjeneste med smukke rolige sange til at tænke egne tanker. Den 25. november har vi traditionen tro lysfest og gospelkoncert for konfirmanderne og deres familier. Andre er Side

14

også velkomne, i det omfang der er plads. Allerede nu gør vi opmærksom på vor julekoncert søndag den 16. december. Vi får igen i år en spændende solist på. Venlig hilsen Christian Gram Formand for Glostrup Gospel

Foto: Tytter Mann

Kirkekor i Glostrup Sogn Korene øver på flg. tidspunkter i Østervangkirken: Spirekoret (0.-2. kl.) tirsdage kl. 16:45-17:45 Børnekoret (3.-5. kl.) tirsdage kl. 15:00-16:30 Ungdomskoret (6. kl og opefter) onsdage kl. 15:30-17:00 Henvendelse til: Ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf. 61 62 04 37 Kateket.thomas@glostrupsogn.dk

Er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme­lige koder? Vil du med ud i naturen? Er du til sokkedyr? Er du til trompet? Er du mellem 5 og 18 år?

... så mød op hos FDF og få nye kammerater FDF Glostrup Kreds Nyvej 7, 2600 Glostrup Ring 43 45 08 41 til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og hør hvordan du kommer med.


Glostrup Kirke

Kirketjener Carsten Høyer

Kirkepladsen – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10

Tlf. 61 61 23 91. Mandag fri.

Sognepræst Esper Silkjær

Strandhavevej 3, 2650 Hvidovre – tlf. 61 73 05 25 Mandag fri.

Højvangsområde Kochsvej 11 – 2600 Glostrup – Tlf. 43 96 69 02 E-mail: esi@km.dk Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, samt torsdag 17-18. Mandag fri.

Sognepræst Dorte Thomsen (Orlov) Vikar: Birgitte Hammershøy Kontor i Østervangkirken Træffes efter aftale på tlf. 24 82 61 03 e-post: bham@km.dk Mandag fri.

Organist (begge kirker) Susanne Dyhr

Østervangkirken

Dommervangen 2 – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 · Præstekontor 43 61 33 31 Sognepræst Dorothea Glöckner Nordvangområde Ejbydalsvej 61 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 96 18 14 – Mobil 61 55 32 75 E-mail: MDG@km.dk. Mandag fri.

Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum

Sognepræst Ole Aasted

Vestervangområde Tyborøn Alle 87 st. – 2720 Vanløse – Tlf. 38 79 70 17 E-mail: pastor-degnbjerrum@paradis.dk Kontor i Glostrup: Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 61 33 30. Mandag fri.

Skovvangområde Ewaldsensvej 6 – 2000 Frederiksberg – Tlf. 43 61 33 31 E-mail: oaa@km.dk Kontor: Dommervangen 2 – 2600 Glostrup Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, torsdag 17-18 pr. telefon. Mandag fri.

Hospitalspræst Trine Kern Kernel Elmegade 20, 2. mf. – 2200 Kbh. N Tlf. 35 34 26 24 – Mobil 20 19 78 97 E-mail: TRIKERO1@glo.regionh.dk Kontor på Glostrup Hospital Ringvejsbygningen, Indgang 8, stuen. Tlf. 43 23 34 54 Træffetid: Mandag, tirsdag, onsdag 10-11. Torsdag 12-13. Fredag fri

Organist Jannik Hansen Mølle Allé 1, 1. sal – 2500 Valby Tlf. 21 62 83 91. E-mail: jannikhansen1@gmail.com

Kirketjener Dorthe Stormgaard Tlf. 61 62 81 15. Mandag fri.

Organist Karen Margrethe Olsen

Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen

Mosebakkevej 9 – 2605 Brøndby – Tlf. 43 44 81 84

Kirkeværge Bent Henriksen

Mandag fri.

(begge kirker) Tlf. 43 96 66 88

Fødsel, dåb og dødsfald Kontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødselsanmeldelse/dødsanmeldelse medbringes.

Østervej 6 – 2600 Glostrup Tlf: 43 61 33 11 Åbent 9-13. Torsdag tillige 16-18. Lørdag lukket. Kordegn Lars Bruun Andersen E-mail: lba@km.dk

Kordegn Louise Anne Tyler E-mail: lat@km.dk

Børne- og ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf. 61 62 04 37. Kontor på Østervej 6. E-mail: kateket.thomas@­glostrupsogn.dk

Menighedsrådsformand Tommy Carlsen Rødkælkevej 268 – 2600 Glostrup – Tlf. 43 45 30 80 E-mail: tommy.carlsen@comxnet.dk

Glostrup Sognegård Østervej 8 – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 Kirkegårdskontoret Åbent mandag – torsdag 9–13, fredag 9-12 Regnskabsfører Bitten Brix Nyhuus Glostrup Sognegård – Østervej 8 – Tlf. 43 61 33 10 Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen Østervej 8 – 2600 Glostrup – Tlf. 43 61 33 10

Kapelkrematorium Gammel Landevej 1 – Tlf. 43 61 33 28. Åbent mandag – torsdag 9-13, fredag 9-12

Sognebladet

Kirkelig vejviser Sognet Sognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrikter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen.

Kirkekontor (fælles)

Attester Alle attester fås ved henvendelse til kordeg­ nen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nær­ mere beskrevet i Kirkeministeriets pjece »Fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne. Personlig samtale Alle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kontakt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Præster har tavshedspligt. Sognet på nettet www.glostrupsogn.dk

Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig­hedsråd. Redaktion: Jette Matzen, Ole Aasted, Per T. Hansen, Birgitte Hammershøy, Inge Rose (ansv. redaktør) Ejby Mosevej 65 – 2600 Glostrup, tlf. 4396 9394 E-mail: ingerose1@gmail.com Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Strandbygaard.dk · Tlf 96 800 700 Svanemærket trykkeri 541-751

Næste nummer af sognebladet udkommer i uge 47, 2012. Stof modtages på kirkekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 2. oktober 2012 Side

15


GLOSTRUP SOGNS KIRKEKOR Er du glad for at synge? Vil du være med i børne- eller spirekoret? Korsang er et musikalsk fællesskab, der giver mange gode og sjove oplevelser. Man bruger sin stemme og sin krop på en sund måde, og udover de musikalske færdigheder udvikler og styrker det også selvtilliden og de sociale evner. Glostrup Sogns Kirkekor er et tilbud til alle sangglade drenge og piger i sognet.

Spirekoret (0. – 2. kl.) Vi synger, danser og klapper en masse børnesange og salmer. Vi leger de gode sangvaner ind, og børnenes motorik, gehør, puls- og rytmefornemmelse udvikles. I løbet af året medvirker koret ved enkelte koncerter og pastagudstjenester.

Børnekoret (3. – 5. kl.)

Repertoiret er både rytmisk og klassisk, nye og gamle børnesange og en del salmer. Vi arbejder med stemmetræning, og gennem leg og dans og sjove øvelser lærer vi lidt om noder og rytmer. Børnekoret medvirker ved enkelte koncerter og arrangementer i kirken og ved de 6 årlige pastagudstjenester.

Ungdomskoret (6. kl. og opefter) I ungdomskoret lægger vi vægt på at udvikle stemmen, så den fungerer godt og sundt. Vi synger flerstemmige sange – både rytmiske og klassiske. Da koret medvirker og lønnes ved 13 årlige højmesser, skal der også læres en masse salmer i årets løb.

Ungdomskoret optræder desuden ved forskellige koncerter og arrangementer i kirken. SPIREKORET øver tirsdage kl. 16:45-17:45 BØRNEKORET øver tirsdage kl. 15:00-16:30 UNGDOMSKORET øver onsdage kl. 15:30-17:00 Spire-og børnekor begynder 13. september Ungdomsmedarbejder: Thomas Olsen Tlf. 61 62 04 37 Kateket.thomas@glostrupsogn.dk Organist: Susanne Dyhr Tlf. 61 73 05 25 susdyhr@live.dk

Sogneblad_september_oktober_november_2012  

Sogneblad, september_oktober_november_2012