Page 1

Clean Line

Mink - desinfektion

Haller og bure Indgang Drikkevandssystemer Gulv- og udenomsarealer Vask af siloer og fodermaskiner Pelsning og pakning af redekasser Smittefri injektion


CLEAN LINE er skræddersyede hygiejneprogrammer fra Vilofarm. Ud fra vore mange praktiske erfaringer har vi udvalgt et fuldt dækkende hygiejne program til smittebeskyttelse på pelsdyrfarme. Programmet tager udgangspunkt i veldokumenterede produkter der også har vist sig gode i praksis. Vi har simpelthen valgt de bedste produkter fra de bedste leverandører. Dette program kalder vi Cleanline Mink. For at opnå fuldt udbytte af produkterne på pelsdyrfarmene tilbyder vi individuel rådgivning. Både når det gælder den daglige smittebeskyttelse men også hvis der skal saneres på farmen. Vore specialister har mange års erfaring med pelsdyr og med smittebeskyttelse i og omkring pelsdyrfarme. I Cleanline Mink finder du også andre udvalgte produkter fra vort sortiment i hovedkataloget.

kontakt: claus f. christensen Mobil 23 27 42 73 cfc@trinol.dk

kontakt: nis faurby Mobil 29 33 94 90 nf@vilofarm.dk

Haller og bure Højtryksrenserens effekt samt vandtemperaturen har stor betydning for tidsforbruget, når der vaskes bure og haller. Det er en fordel at anvende et rengøringsmiddel for at komme helt i bund med rengøringen og for at sikre desinfektionsmidlets effekt.

SkUMPIStOL StOr 2 LIter

• Sikrer en ensartet udlægning af geL SOaP. Ved brug af skumpistol øges effektiviteten af arbejdskraften, da der ikke er 50 - 100 meters slange, som er fyldt med sæbe, når sæbeudlægningen er afsluttet og afskylningen påbegyndes. Samtidig sikrer skumpistolen, at der hele tiden er styr på forbruget af sæbe. • Passer til alle højtryksrenser pistoler med kvikkobling. Andre typer kobling - forhør venligst.

Gel Soap i redekasse.

VIRO DES

GEL SOAP

KICK DES

rengØrIng:

• GEL SOAP udlægges ved hjælp af højtryksrenser og skumudstyr. • Nyt meget skummende rengøringsmiddel udviklet til rengøring, hvor der har gået dyr. Der udvikles gelé, hvilket får rengøringsmidlet til at klistre sig til overfladerne, hvor den udlægges. Derved løsner alt skidt sig bedre og mere effektivt end med traditionelle rengøringsmidler. Det meget stabile skum gør processen mere fleksibel, da det ikke behøver at blive vasket af nær så hurtigt som andre rengøringsmidler. • Fjerner effektivt fedt- og proteinstoffer. • Brugsopløsning: 1 - 3% afhængig af mængden af skidt på overfladerne samt hvor tykt skummet ønskes. • Emballage: 25 liter

• •

DeSInfektIOn:

• VIRO DES er et af markedets mest veldokumenterede produkter overfor specifikke mikroorganismer. Er sammensat bredt af glutaraldehyd, kvarternære ammoniumforbindelser, alkohol og specialbufferblanding. Denne kombination af aktivstoffer gør VIrO DeS til et meget bredspektret desinfektionsmiddel, velegnet til desinfektion under vanskelige forhold i minkhaller og udstyr. Kan anvendes ned til 4 grader C. Vandtemperatur på 20 grader C øger effekten ved desinfektion i kølige perioder. Skal der desinficeres ved temperaturer under 4 grader C, anbefales det, at der anvendes KICK DES til desinfektionen. • Anvendelse: Kan anvendes ved alle former for fladedesinfektion og er velegnet til kold- og varmetågedesinfektioner. Ved desinfektion med VIrO DeS skal der benyttes heldækkende ansigtsmaske med A2+P3 filer. • Produktfordele: Veldokumenteret og bredvirkende desinfektionsmiddel, økonomisk i brug, virker under ekstreme forhold, skummer ved brug af

|2

• •

• •

Gel Soap på trådnet.

skumlanse, har langtidseffekt, virker fra 4 - 50 grader C, tilsat korrosionsbeskyttere. Ved dobbeltdesinfektion i forbindelse med plasmacytose anbefales KICK DES og VIrO DeS som vekselprodukter, dog vær opmærksom på temperaturen. Anbefaling: 0,5 - 1,5% dosering ved desinfektion af minkhaller og udstyr. Doseringen afhænger af den forudgående rengøring. Emballage: 10 liter - 60 liter - 600 liter KICK DES er et stærkt og hurtigtvirkende oxyderende desinfektionsmiddel, som er velegnet til desinfektion af minkhaller. Har dokumteret effekt overfor bakterier, svampe, vira og sporer. Virker indenfor få sekunder. Efter desinfektionen nedbrydes kIck DeS 100% til ilt, vand og kuldioxid, og er derfor miljøvenlig i brug. Har desinfektionseffekt uanset hårdhed i vandet og virker ned til 0 grader C. Vandtemperatur på 20 grader C øger effekten ved desinfektion i kølige perioder. Anvendelse: Kan udlægges med alle former for desinfektionsudstyr. Udlægges kIck DeS med lavt tryk og skumudstyr, skummer kIck DeS, hvilket synliggør desinfektionen. Produktfordele: Koncentreret = økonomisk i brug, hurtig indvirkningstid på mikroorganismerne, miljøvenlig, skånsom overfor inventar og udstyr, skummer ved udlægning med skumudstyr, virker ned til 0 grader C. Ved dobbeltdesinfektion i forbindelse med plasmacytose anbefales kIck DeS og VIRO DES som vekselprodukter, dog vær opmærksom på temperaturen. Ved desinfektion med kIck DeS skal der anvendes åndedrætsværn med A2 filter. Anbefaling: 0,5 - 1,5% dosering ved desinfektion af minkhaller og udstyr. Dosering afhænger af den forudgående rengøring. Emballage: 10 liter


Indgang - forrum God hygiejne i forrummet er med til at minimere risikoen for smitte af besætningen. Derfor er valget af produkter lige så vigtig som de produkter, der anvendes til rengøring og desinfektion af haller og bure. til StØVLeBaDe • Anvendes PerOxytabs II eller kIck DeS. Badet skiftes 2-3 gange ugentligt. • Støvledesinfektion uden forudgående rengøring har ingen eller meget dårlig effekt.

til VaSk af HænDer • • • •

Anvendes cremesæbe med parfume også effektiv lugtfjerner 1 liter Til vask og desinfektion anvendes VILO rØD sæbe Emballage: 500 ml m/ pumpe - 1 liter - 5 liter

efter VaSk kan HænDerne DeSInfIcereS MeD • VILO geL som blødgør og desinficerer huden • Emballage: 500 ml m/ pumpe - 1 liter

PEROXYTABS II

HÅNDSÆBE

HÅNDSÆBE/DESINFEKTION

VILO GEL/DESINFEKTION

Drikkevandssystemer Rent vand er lige så vigtigt til mink som til mennesker Som for alle andre produktionsdyr er vandkvaliteten samt vandoptaget utrolig vigtigt, også hos minkene. Fedtede hvalpe, kannibalisme, blæresten samt mavekneb kan forværres af for lille vandoptag. Desuden kan blodig diarre også være symptomer på colibakterier eller andre uønskede mikroorganismer i vandet. De fleste farme har frostsikrede vandingsanlæg. Disse anlæg er et ideel sted til opformering for coli og andre uønskede bakterier. Netop disse bakterier kan give vand der smager dårligt, så vandoptaget hos minkene bliver for lille, eller vandet kan forårsager diarre hos minken på grund af bakterierne i vandet. Et frostsikret vandingsanlæg virker på bakterierne på samme måde som en åleruse virker på ål. Er ålen /bakterierne først kommet ind i systemet kan de ikke komme ud igen. Modsat ålene i ruserne, kan bakterierne i vandsystemet opformere sig. En opformering der kan løbe rigtigt stærk, da antallet af bakterier fordobles hvert 20. minut under de ”rigtige” forhold. Bakterierne vil typisk ”kravle” ind ved drikkeventilerne eller ind ved åbninger i vandsystemet. Hos Vilofarm har vi udstyr der på få sekunder kan måle om der er flere kim i vandet end der bør være. Er der for mange kim i vandet skal vandsystemet og vandet rengøres og desinficeres. Dette gøres meget nemt med Cid Water. Cid Water er godkendt til desinfektion af vandet mens minkene drikker af det. Cid Water fjerner effektiv biofilm og mineralske belægninger i vandsystemet. Desuden desinficeres vandet sammen med at drikkeventilerne ”smøres” så de ikke så nemt kommer til at stå og dryppe.

• cID Water - Desinfektion af vand og vandsystemer i minkhaller. Fjerner effektivt biofilm og mineralske belægninger i vandsystemet. Kombinationen af de forskellige aktivstoffer sikrer en effektiv iltning og rensning af biofilmen i vandsystemet, således at de desinficerende stoffer kan ”arbejde” på rene overflader. • Produktfordele: Fjerner biofilm, fjerner mineralske belægninger - kalk og okker, har oxyderende effekt, indeholder ikke sølvforbindelser. • Anbefaling: Anlæg uden dyr: 2% cID Water i vandsystemet, lad det stå i rørene i 6 - 10 timer og efterskyl med rent vand. NYHED: Anlæg med dyr: Ved kontinuerlig tilsætning i drikkevandet anvendes cID Water 300 ml. pr. 1.000 liter vand. Der kan laves brugsopløsning med 0,3 liter cID Water + 10 liter vand. Denne brugsopløsning doseres med 1% gennem medicinblander. • Emballage: 10 liter - 25 liter

Dosatron doseringspumpe

• • • • • •

Fungerer ved hjælp af vandets tryk. Består af PVDF materiale, som er bestandig overfor alt. Gennemstrømning 10 liter - 2500 liter i timen. Vandtryk fra 0,5 - 5 bar. Dosering: 0,2% - 2%. Blander bedre da det hele bliver blandet i huset.

3|


gulv- og udenomsarealer • kaUStISk SODa - Flakes og Microperler. Stærk basisk ved opløsning i vand. • natrOnLUD 7,7 % dunk á 30 kg. • HyDratkaLk - Den brændte kalk læskes med netop så meget vand, at hydratkalken dannes som et tørt og fint pulver, hvorefter grovere partikler nedmales og hydratkalken vindsigtes. • kIck DeS anvendes til desinfektion af udendørarealer med fast bund. • Brugsopløsning: 1%. Anvend 10 liter færdig opløsning til ca 40-50 kvadratmeter. • Ved temperaturer mellem 0 og 5 gr. anvendes en 2% opløsning. • 240115 10 liter

tage og ovenlysvinduer

Vask af siloer og fodermaskiner I siloer kan opstå situationer, der nødvendiggør rengøring og desinfektion. Rengøring inden desinfektion er vigtig fordi silooverfladerne ofte er meget fedtede.

• aLganO er et bredspektret desinfektionsmiddel der anvendes til bekæmpelse af skimmel, svampe og andre belægninger på alle typer overflader, også tage, ovenlysvinduer, træ og belægningssten. Algano 50% anvendes i en brugsopløsning på 2%. • Kan udlægges med lavtryksudstyr eller højtryksrenser med eller uden skumudstyr. Efter udlægning skal de behandlede overflader tørre i minimum 6-8 timer. • Bedst effekt opnås, hvis temperaturen ved udlægningen er over 12 gr. C. • Emballage: 5 liter - 10 liter - 20 liter

|4

rengØrIng:

• geL SOaP udlægges ved hjælp af højtryksrenser og skumudstyr. Der udvikles gelé, hvilket får rengøringsmidlet til at klistre sig til overfladerne, hvor den udlægges. Derved løsner alt skidt sig bedre og mere effektivt end med traditionelle rengøringsmidler. Det meget stabile skum gør processen mere fleksibel, da det ikke behøver at blive vasket af nær så hurtigt som andre rengøringsmidler. • Fjerner effektivt fedt- og proteinstoffer. • Brugsopløsning: 1-3% - Emballage: 25 liter

DeSInfektIOn:

• PerOxytabs er et oxiderende desinfektionsmiddel i tabletform. • Da PerOxytabs er oxiderende, virker den meget hurtig, derfor særlig velegnet til siloer, fodermaskiner og støvlebade. • Opløs 2 tabletter i 10 liter vand. • PerOxytabs angriber ikke overflader takket være en integreret korrosionsbeskyttelse. • Kan udlægges ved lavt tryk i rygsprøjte eller med højtryksrenser. • Udskift støvledesinfektionsbadet dagligt eller efter behov. • Emballage: 40 stk.

• kIck DeS er et stærkt og hurtigtvirkende oxyderende desinfektionsmiddel, som er velegnet til desinfektion af minkhaller. Har dokumenteret effekt overfor bakterier, svampe, vira og sporer. Virker indenfor få sekunder. Efter desinfektionen nedbrydes kIck DeS 100% til ilt, vand og kuldioxid, og er derfor miljøvenlig i brug. Har desinfektionseffekt uanset hårdhed i vandet og virker ned til 0 grader C. Vandtemperatur på 20 grader C øger effekten ved desinfektion i kølige perioder. • Anvendelse: Kan udlægges med alle former for desinfektionsudstyr. Udlægges kIck DeS med lavt tryk og skumudstyr, skummer kIck DeS, hvilket synliggør desinfektionen. • Produktfordele: Koncentreret = økonomisk i brug, hurtig indvirkningstid på mikroorganismerne, miljøvenlig, skånsom overfor inventar og udstyr, skummer ved udlægning med skumudstyr, virker ned til 0 grader C. Ved dobbeltdesinfektion i forbindelse med plasmacytose anbefales kIck DeS og VIRO DES som vekselprodukter, dog vær opmærksom på temperaturen. Ved desinfektion med kIck DeS skal der anvendes åndedrætsværn med A2 filter. • Anbefaling: 0,5 - 1,5% dosering ved desinfektion af minkhaller og udstyr. Dosering afhænger af den forudgående rengøring. • Emballage: 10 liter


Pelsning og pakning af redekasser BIO HALMSTRØ • Presset kvalitetshalm, der er snittet helt fint og uden tilsætningsstoffer. • Er varmebehandlet ved høje temperaturer, hvilket gør det helt fri for bakterier og svampesporer. • Er SPF godkendt. • Bruges for at holde redekassen ren og tør. • Emballage: 25 kg • Fås også som løst.

Star type III

• Grove spåner til mink. • Emballage: 20 kg

Træmel

• Forhør om træmel til hvide skind.

Special handsker

Handske af oksehud med kantforstærkninger med nitter. • Str. 8 - 10 • OS nr 178 venstre • OS nr 178 højre • OS nr 178 1 par

Handske med kantforstærkninger af stålspiraler. • Str. 10 - 12 • OS nr 179 venstre • OS nr 179 højre • OS nr 179 1 par

Handske med overhånds- og kantforstærkninger med nitter. • Str. 8 - 12 • OS nr 185 venstre • OS nr 185 højre

Strikhandske med dotter • Str. L

Handske med kantforstærkninger med nitter og ekstra forstærkninger på overhånd og fingre. • Str. 10 • OS nr 182 venstre • OS nr 182 højre

Handske med termofor med bomuldsjersey - spaltkrave, 14 cm. • Str. 10 • OS nr 183 venstre • OS nr 183 højre • OS nr 183 1 par

Arbejdshandske PU tech i nylonstrik. • Med tynd sort PU belægning. • Str 8 – 9 – 10 – 11 Nitril gribehandske med vinterfoer • Nylonstrik med vandafvisende HPT belægning. • Elastisk ribkrave, ru overflade med knoforstærkninger og sort termofoer. • Str 7 – 8 – 9 - 10

Sprøjter og kanyler Socorex sprøjte

• •

Brug AcuShot - elektronisk nålefri teknologi

Med slange, kugle og sugekanyle. Doserer fra 0,1 ml - 1 ml. (Uden flaskeholder)

Kanyler, flergangs • LL 1,0 x 10 mm • 12 stk.

Smittefri injektion • •

Kan bruges til alle injektionsvæsker. Doseringsinterval fra 0,2 ml - 2,5 ml

Engangskanyler • 0,8 x 9 mm • 100 stk.

5|


LOPPE- OG FLUEBEKÆMPELSE Dimilin 5 • Er et loppemiddel til bekæmpelse af lopper hos farmminke. • Virker på æg og larver, men har ingen effekt på de voksne lopper. Derfor skal midlet anvendes forebyggende, eller i kombination med anden bekæmpelse. • Virker ved at hindre dannelsen af kitin (insekternes hudskelet) i ægog larvestadiet. Derved standes udviklingen af lopperne, og de dør, før de bliver voksne. Dimilin 5 er skånsomt overfor minkene. • Pulveret lugter ikke og har en meget lav giftighed overfor både mink og mennesker. • Pattedyr danner ikke kitin og påvirkes derfor ikke af Dimilin 5. • Der kan ikke udvikles resistens overfor Diminlin 5, da midlet kun virker på æg og larver. • Deklaration: Diflubenzuron 5 %. Dosering: 2 g pr. redekasse • Emballage: 5 kg spand

agIta Smøremiddel der anvendes opløst i vand til bekæmpelse af fluer i stalde.

Danadim Progress

• Er registreret og godkendt til bekæmpelse af fluer i stalde. Er et organisk fosformiddel med både systemisk og kontakt virkning. Virker mod både bidende og sugende insekter. Ved bekæmpelse af fluer i stalde bør ikke sprøjtes på nykalkede vægge eller andre porøse eller sugende overflader, da virkningen vil være nedsat. Virkningen ødelægges ved kalkning eller afvaskning af behandlede flader. Langtidsvirkningen er afhængig af fluebestandens eventuelle resistens overfor fosformidler, samt af lokale betingelser for flueproduktion. • Dosering: 1 liter pr. 300 m2 sprøjteflade i 20 - 25 liter vand • Deklaration: 38 % Dimethoat:400 g/l. Indeholder xylen og cyclohexanon • Emballage: 4 x 5 liter dunk

Dimilin 25 WP

• Forebyggende og langtidsvirkende middel, der bekæmper flueopformeringen allerede på larvestadiet. I minkfarme behandles sandlaget under burene efter udmugning i 1 meters bredde to gange med 14-dages mellemrum, startende medio maj, når fluernes formering starter. • Gødningsrækken behandles 2 - 4 gange med 14-dages mellemrum, første gang i ugen mellem de to behandlinger af sandlaget. Denne behandling gentages i efteråret (september), hvorved flueproblemer i året efter forebygges. • Dosering: 4 g pr. m2. • Deklaration: Diflubenzuron 25 % • Emballage: 5 x 40 g

Spy

tUrBO jet

Fluegift i spraydåse med jet-dyse.

Her og nu effekt: • tUrBO jet er specielt fremstillet til brug i stalde, beboelse og andre store rum - og dræber øjeblikkeligt fluer, myg, hvepse og andre insekter. • 600 gram rækker til ca. 1800 kubikmeter • Emballage: 600 g spray

trinol PerMa fOrte B • • • •

Permathrin 1,5%, Pyrethrin I + II 0,5%. Dosering: 5 liter Trinol Perma Forte B pr. 250 m2. Trinol Perma Forte B er klar til brug. Emballage: 5 liter – 10 liter

|6

• Til bekæmpelse af voksne fluer. • Sukker og duftstof tiltrækker fluerne. • Et granulat der kan opløses i vand, strøes ud, fordeles i bakker, smøres eller sprøjtes på de steder, hvor fluerne opholder sig. • Deklaration: Spinosad 1% • Dosering: 400 g i 200-250 ml vand - rækker til 160 kvm staldareal. • Emballage: 400 g

Pulvex

Tågekanon eller rygsprøjte.

• Smør AGITA på fluernes foretrukne opholdssteder, dog udenfor dyrenes rækkevidde. • Et meget effektivt mave- og kontaktmiddel. • Kan kombineres med rovfluebehandling i gyllekanaler. • Bekæmper alle fluearter undtagen stikfluen. • 400 g rækker til 160 kvadratmeter. Virker 3-5 uger. • Emballage: 400 g – 1 kg

• Forebyggende behandling og bekæmpelse af lopper i redekasser. • Pulvex er et meget skånsomt og særdeles effektivt middel til bekæmpelse af minklopper. Pulvex kan anvendes både forebyggende i forbindelse med pakning af redekasser og senere ved forekomst af voksne lopper. Mindst en gang om året bør redekasserne renses og desinficeres. Gammel redehalm bør komposteres. • Deklaration: Permethrin 1 %. Dosering: 2,5 g pr. redekasse • Emballage: 8 kg spand


trinol myre- og insektmiddel

Øko fluesnor komplet sæt

Trinol Myremiddel

• • • • • •

En klæbefælde klar til brug. Virker tiltrækkende på fluer. Er langtidsvirkende. Op til 800 fluer pr meter. Sættes op over dyrene, hvor fluerne opholder sig. Når snoren er fyldt med fluer rulles et nyt stykke fluesnor frem.

• Myremidlet sprøjtes på de overflader, hvor myrerne kravler. • Når myrer og andre insekter kommer i berøring med midlet dør de inden for kort tid. Kan også sprøjtes direkte på myrerne. Lantidsvirkende effekt på op til 4 uger. • Dosering: Rækker til ca. 35 m2 • Emballage: 700 ml.

Trinol Insektmiddel (810)

• • • • •

Til indendørs brug. Mod alle flyvende og krybende insekter. Lugter og skjolder ikke - virker op til 7 uger efter sprøjtning. Oliebaseret. Universalmiddel. Emballage: 700 ml.

SKADEDYR Rottebekæmpelse må kun foretages af personer med autorisation, men det er ejere af fast ejendom, der har pligt til at renholde og vedligholde sin ejendom så rotteforekomster undgås. Bekæmpelse af mus må derimod stadigvæk foretages af private personer.

Skadedyrsservice Service kontrakt på skadedyrsbekæmpelse eller helt uforpligtende løsningsforslag. nomus rådgiver landbruget om skadedyr og servicerer med forebyggelse. kontakt nomus på tlf. 86 43 01 00 eller på salg@nomus-as.dk for yderligere oplysninger. godkendt til obligatorisk skadedyrsbekæmpelse.

trinol rIDak MUSeLOkkeBOx m/ blokke Bekæmper også mus ved begyndende resistens.

Udstyr til bekæmpelse af rotter Rottegiftstation metal.

trinol Mausex-Duo Musepasta Bekæmpelse af mus. Effektivt og hygiejnisk.

trinol rIDak MUSekOrn Bekæmpelse af mus i og omkring bygninger – landbrug.

7|


ANDEN BEKLÆDNING Det er meget vigtigt at du beskytter dine luftveje og slimhinder når du arbejder med rengørings- og desinfektionsmidler.

Sikkerhedsbrille

Helmaske Ican • Silikone med standardgevind. • Beskytter lunger og øjne mod meget giftige partikler, gasser og dampe

• Ny forbedret model.

Prof. vaskedragt

fILtre tIL HeLMaSke:

• Der skal anvendes maske med A1 - A3 filter ved risiko for indånding af VIrO DeS eller kIck DeS dampe eller aerosoler. • A2B2E2K2-P3 kombineret kulfilter • Filter opfylder krav til VIrO DeS og kIck DeS

Ocean - grøn PVC/polyester. Behagelig blød kvalitet.

• Fås i str. M - XXL.

Handsker Dunlop termo gummistøvle grøn

fe engel vinterkedeldragt

• Ensfarvet marine vinterkedeldragt med fiberpels i krop samt for i ærmer/ben. • Aftagelig hætte m lynlås, knælommer, lårlommer, stiklommer på venstre bryst, mobil- og blyantlomme på højre bryst. tovejs lynlås i front, lynlås i ben. Vind og vandafvisende. • 12688 Str. S - xxL

reklamehuset hobro . 98 52 02 77 . 2104066

Se mere beklædning på www.vilofarm.dk

|8

• God varmeisolering. • Bestandig overfor kemikalier. • Skridhæmmende, lette og stødabsorberende. • 12653 Str. 40 - 48

Støvle Steplite x

• Ultralet polyurethan (isolerende) støvle, der tåler syrer, baser, gylle, kunstgødning, sprøjtemidler og kemikalier. • Skridhæmmende. • Farve: grøn. • Str. 40 - 48

Der tages forbehold for evt. trykfejl.

HanDSke Lang MODeL • Må bruges til kemikalier og nævnte desinfektions- og rengøringsmidler. • Str. 7-8-9-10-11

Cleanline Mink - desinfektion  

CLEAN LINE er skræddersyede hygiejneprogrammer fra Vilofarm. Ud fra vore mange praktiske erfaringer har vi udvalgt et fuldt dækkende hygiejn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you