Page 1

April 2011

Velkommen i Danish Agro PrĂŚsentation af din salgsregion og samhandelsvilkĂĽr

Find om: on mati r o f n i n

egio r s g l Sa lland y j d r No lling i t s e B ing Lever


Velkommen i Danish Agro

Vi er glade for at byde dig velkommen som kunde i Danish Agro. Fusionen mellem Nordjysk Andel og Danish Agro giver mulighed for en række effektiviseringer og vil udløse betydelige synergigevinster, som vil komme vores kunder og medlemmer til gode i den fælles virksom­ hed. Sammen vil Nordjysk Andel og Danish Agro kunne præsentere et stærkt tilbud og fort­ sat være en god samarbejdspartner til nordjyske landmænd. I Danish Agro glæder vi os til et fremtidigt godt og konstruktivt samarbejde med de nord­ jyske landmænd og kunderne i Nordjysk Andel. I denne brochure præsenterer vi de områder, som har betydning i forhold til vores samhan­ del i dagligdagen, for eksempel bestillingsrutiner, varetur og betalingsbetingelser. Derudover præsenterer vi på de kommende sider det nordjyske salgsteam, som står klar til at servicere dig. Region Nordjylland i tal og fakta Den nye salgsregion Nordjylland består af tre salgsdistrikter: Vendsyssel, Himmerland og Hanherred. Distrikt Hanherred dækker også Thy og Mors. De 9 afdelinger er blevet til 7, idet afdelingerne på Djursland, Selling og Lyngby, er overgået til Danish Agro’s salgsregion Midt­ jylland.

vrå

tårs

vendsyssel

På kortet kan du se afdelings­ strukturen med de 7 afdelinger i salgsregionen. Regionshovedkon­ toret er det tidligere hovedsæde for Nordjysk Andel i Vrå.

dronninglund

hanherred

gøttrup gistrup

himmerland haubro

terndrup

På bagsiden af brochuren kan du desuden finde et oversigt over ­Danish Agro’s salgsregioner og salgsafdelinger.

Region Nordjylland har i alt ca. 110 medarbejdere fordelt på salg, ekspedition, produktion, lager og kørsel. Hovedkontorfunktionerne omkring indkøb, risikostyring, bogholderi, pro­ duktions- og kørselsplanlægning samt kvalitetssikring er flyttet til de centrale steder i Da­ nish Agro for disse områder, som er henholdvis Karise og Sjølund. Vi forventer, at salgsregion Nordjylland vil have en omsætning på ca. 1,2 mia. kr. afhængigt af høstens størrelse og prisernes udvikling.

2


Salgsteamet i salgsregion nordjylland

Fortsat fokus på faglige kompetencer Salgsarbejdet er organiseret i de tre distrikter med udgangspunkt i et højt fagligt niveau. På hovedkontoret i Vrå sidder regionsledelsen samt de markedsansvarlige. Salget er organi­ seret således, at der i hvert salgsdistrikt er kapaciteter inden for både svinefoder, kvægfoder og planteavl. Sælgerne trækker på viden fra de markedsansvarlige på hovedkontoret. Fjer­ kræ-området er en centralt placeret funktion p.g.a. en meget specialiseret viden. Derudover afholder vi faglige opdateringsmøder og salgsmøder i regionsregi, som typisk foregår på hovedkontoret, men kan også foregå som faglige temadage ude i lokalområdet. Det ligger dybt forankret i salgsarbejdet, at den enkelte sælger er praktisk orienteret, så der kan opretholdes et højt vidensniveau baseret på den enkelte bedrift. Derudover indgår sælgere og markedschefer i de generelle faglige netværk, der er i Danish Agro. Det giver en god vidensudveksling og sikrer det generelle faglige niveau i hele virksomheden. Salgsledelse og sælgere i salgsregion Nordjylland er organiseret på følgende måde: hovedkontoret i vrå Detaildirektør

Kornchef

Markedschef planter

Markedschef svin

Jan Vanggaard Pedersen

Poul Erik Nielsen

Arne Kristensen

John Møller

Markedschef kvæg

Energichef

Salgschef Farm Supply

Jens Sproegel

Per Munch

Jan Sommer

Produktkonsulent FarmInTime

Controller

Controller

Bent Jensen

Gitte Grindsted

Betine Højmark Rom

3


Salgsteamet i salgsregion nordjylland

distrikt vendsyssel Distriktschef svin

Distriktschef kvæg

Salgskonsulent svin

Salgskonsulent kvæg

Salgskonsulent svin

Henrik Nielsen

Tommy Pedersen

Jens Høst

Bjarne Bundgaard

Kim Gram Jacobsen

distrikt himmerland Distriktschef svin

Distriktschef kvæg

Distriktschef planter

Villy Jørgensen

Benny Hansen

Jens Ole Nielsen

distrikt hanherred Distriktschef svin

Salgskonsulent kvæg

Jesper Houe

Michael Rægaard

Ekspedition og ordremodtagelse kan fortsat ske til vores afdelinger: vrå-afdelingen Salgsmedarbejder

Salgsmedarbejder

Salgsmedarbejder

Larsbjørn Olesen

Holger Dahl Hansen

Axel Andersen

4


tårs-afdelingen Ekspeditionsleder

Salgsmedarbejder

Niels Erik Andreasen

Tove Mariegaard

dronninglund-afdelingen Ekspeditionsleder Mark

Salgsmedarbejder

Salgsmedarbejder

Salgsmedarbejder

Dahl Andersen

Jesper Nielsen

Birgit Larsen

Marianne Nielsen

gistrup-afdelingen

terndrup-afdelingen

Ekspeditionsleder

Salgsmedarbejder

Ekspeditionsleder

Salgsmedarbejder

Benny Larsen

Dorthe Funch

Poul Erik Jørgensen

Carl Henrich Ulrichsen

haubro-afdelingen

gøttrup-afdelingen

Ekspeditionsleder

Salgsmedarbejder

Ekspeditionsleder

Salgsmedarbejder

Poul Møller Jensen

Else Bak Birkedal

Helge Ulrik

Mona Frederiksen

5


Hvordan bestiller du?

Nedenfor har vi beskrevet de områder, som har betydning i forhold til vores samhandel i dagligdagen – blandt andet bestillings­rutiner, varetur og betalingsbetingelser. På www.danishagro.dk kan du finde svar på de fleste spørgsmål vedr. vores samhandel. I tilfælde af tvivlspørgsmål er det altid betingelserne på vores hjemmeside, som er de gældende. I øvrigt foretages salg altid i henhold til DAKOFO’s g ­ enerelle salgs- og leveringsbetingelser. Du kan finde dem på www.danishagro.dk eller bestille dem separat.

1) Bestil pr. telefon Du kan bestille varer hos din lokale afdeling som hidtil på de kendte telefonnumre. De nordjyske afdelinger har åbent som hidtil, dvs.: Mandag-torsdag: 07.30 - 15.45 Fredag 07.30 - 15.15 Du kan også ringe til vores central kundeservicecenter – Landmandsservice på tlf. 72 15 80 00. Har du i særlige tilfælde brug for at kontakte os uden for åbningstid, får du på telefonsvare­ ren på tlf. 72 15 80 00 oplyst et mobilnummer til vores vagttelefon. Landmandsservice kan blandt andet hjælpe dig med: • Bestilling af varer • Oplysning om leveringsmuligheder • Kornafhentning • Vejledning i brug af Landmandsportalen • Oplysning om medio og ultimo faktura og bankoverførsler • Information vedrørende produkter og ydelser • Spørgsmål i relation til håndtering af ordre m.v.

2) Bestil via kundeportalen - login via Landmandsportalen På vores Kundeportal stiller vi en række muligheder til rådighed for dig. Her kan du bestille både foder, planteværn og pakkevarer - lige fra staldartikler over fodertilskud til arbejdstøj. Derudover kan du se din ordrehistorik, købsoversigt, statistikker og meget mere. Du får ad­ gang til Kundeportalen via et log-in til Landmandsportalen. Har du ikke allerede et log-in kan du bestille det hos Landmandsservice. Læs mere herom på side 11.

3) Bestil via fax, mail eller voicemail Du kan også sende din bestilling på fax nr. 72 15 83 41 eller pr. email til ordre@danishagro.dk. Uden for åbningstid kan du også indtale din bestilling på vores voicemail tlf. 72 15 80 00. Husk altid at oplyse navn, kundenr. og leveringsadresse.

4) Bestil medicin via Vilovet Vilovet er et datterselskab under Danish Agro og leverer hurtigt og præcist et fuldt sorti­ ment af alle ­typer medicin til konkurrencedygtige priser. Se www.vilovet.dk. Recepter faxes til fax nr.: 98 52 20 44 Telefonisk receptekspedition: 98 52 10 44

6


hvornår skal du senest bestille?

Betingelserne herunder samt på de følgende sider gælder for handler og kontrakter, som er indgået efter 1. april 2011. Eksisterende handler og kontrakter, som er indgået før 1. april, afvikles med de kontraktvilkår, som de er indgået på.

Løsvarer - foder, råvarer, korn og energi • Telefon: Rettidig bestilling pr. telefon er inden for åbningstiderne - 2 hverdage før ønsket levering. • Mail, fax eller via Kundeportalen: Hvis du bestiller pr. mail, fax eller via Kundeportalen er rettidig bestilling hverdagen før senest kl. 7.00. • Ved bestilling senere tillægges 450 kr. pr. levering. • Bemærk: Der beregnes mængderabat på foder og råvarer inden for samme dyregruppe (kvæg, svin og fjerkræ). Det er den samlede rettidige bestilling til dagen, der bestemmer rabatten – på samme leveringsadresse.

Sække- og stykvarer • Varetur: Vi kører ugentlig varetur i hele vores kundeområde. På vores hjemmeside kan du under menupunktet ”Generelt” og ”Varetur” taste dit postnr. ind og få oplyst, hvornår vi kører i lige netop dit område. • Lagervarer: Rettidig bestilling er kl. 9.00 - 2 hverdage før varetur • Special-mineralblandinger: Rettidig bestilling er kl. 9.00 – 5 hverdage før vareturen. • Hastelevering: Leveringer ud over planlagt varetur tillægges 450 kr. pr. levering. • Varerne leveres på paller med truck. • Byttepaller debiteres med 100,- kr. og krediteres ved levering til afdeling med 50kr. (vi tilbyder at tage læsseklare byttepaller retur, når det oplyses ved bestilling af varetur).

Planteværn • Hovedordre i foråret leveres ca. 4 hverdage efter, at du har bestilt. • Hasteleverancer og suppleringsordre skal bestilles senest kl. 10.00 hverdagen før ønsket levering. Dette er kun gældende i sæsonen (se www.danishagro.dk).

Afhentning • Varer kan afhentes i åbningstiden i lagerførende afdelinger.

7


Hvad koster fragten ?

Løsvarer - foder, råvarer og korn Levering: Kvantumsdifferentiering pr. leverance / 100 kg Kvantum i kg

Fra Danish Agro’s lager - blæst

Fra Danish Agro’s lager -tippet

30.000 -

Basis

- 2,50 kr.

24.000 - 29.999

+ 1,50 kr.

- 1,00 kr.

18.000 - 23.999

+ 2,50 kr.

- 1,00 kr.

12.000 - 17.999

+ 3,50 kr.

0

6.000 - 11.999

+ 10,00 kr.

Ej muligt

3.000 - 5.999

+ 20,00 kr.

Ej muligt

Ej muligt

Ej muligt

0 - 2.999

Afhentning Vi tilbyder afhentningsgodtgørelse ved afhentning fra vores lagerførende afdelinger minus 3 kr./100 kg. Omkostningstillæg i øvrigt • Bestilte leverancer, der ikke er ”plads” til i kundens silo, krediteres til købspris minus 20 kr. /100 kg. • Tillæg ved almindelig valsning af købt/oplagt korn på 15 kr./100 kg. • Udlevering af eget korn: 5 kr. /100 kg + fragt . Fragttillæg pr. 100 kg ved udlevering af eget korn Kvantum i kg

Fra Danish Agro’s lager - blæst

Fra Danish Agro’s lager -tippet

+ 8,50 kr.

+ 6,00 kr.

24.000 - 29.999

+ 10,00 kr.

+ 7,00 kr.

18.000 - 23.999

+ 11,00 kr.

+ 7,00 kr.

12.000 - 17.999

+ 12,50 kr.

+ 8,00 kr.

6.000 - 11.999

+ 19,50 kr.

Ej muligt

3.000 - 5.999

+ 29,50 kr.

Ej muligt

Ej muligt

Ej muligt

30.000 -

0 - 2.999

Sække- og stykvarer Pristillæg ved levering og afhentning af sækkevarer og bigbags med pris pr. 100 kg Kvantum i KG

varer med basis 30 ton blæst

varer med basis i sække

12.000 -

+ 40 kr.

- 20,00 kr.

6.000 - 11.999

+ 45 kr.

- 15,00 kr.

3.000 - 5.999

+ 50 kr.

- 10,00 kr.

750 - 2.999

+ 60 kr.

Basis

500 - 749

+ 75 kr.

+ 15 kr.

0 - 499

+ 90 kr.

+ 30 kr.

Fragt - Sække- og pakkevarer samt planteværn på varetur • Bestilinger over 750 kg eller 1.500 kr. leveres fragtfrit. • Bestillinger under 750 kg eller 1.500 kr. tillægges en fragtomkostning på 250 kr. pr. leve­ ringsadresse 8


Webshop-varer og bestillingsvarer • Leveres på varetur eller direkte via underleverandør. • Levering på varetur er generelt uden fragttillæg ved ordrer over 750 kg eller 1.500 kr. • Spåner, savsmuld og farligt gods leveres ifølge særlige betingelser jvf. webshoppen.

Gødning Fragttillæg på løst gødning beregnes på den enkelte type. • Alle priser er basis 3.000 kg eller derover afhentet fra Danish Agro’s lager. • Tillæg ved 0-2.999 kg: 10 kr./100 kg. Fragttillæg ved levering kr. / 100 kg Gødning - leveret fra Danish Agro’s lager

Kvantum i kg

Løst tippet af

BigBags uden kran

Løst med bånd

Bigbags med kran

25.000 -

5,00 kr.

6,00 kr.

7,50 kr.

7,50 kr.

18.000 - 24.999

6,75 kr.

7,75 kr.

9,25 kr.

9,25 kr.

12.000 - 17.999

7,50 kr.

8,50 kr.

10,00 kr.

10,00 kr.

6.000 - 11.999

15,00 kr.

16,00 kr.

17,50 kr.

17,50 kr.

Ej muligt

Ej muligt

Ej muligt

20,00 kr.

0 - 5.999

Ved direkte levering i hele læs i Danish Agro’s valg yder vi en godtgørelse på 7,50 kr. /100 kg. Leje af gødningspreder Sprederleje 350 kr. pr. påbegyndt dag. Gødningsspreder udlejes kun i forbindelse med køb af gødning af Danish Agro.

Flydende gødning Kvantum i kg

25.000 -

Flydende Gødning Leveret fra Danish Agro’s lager

Fragtfrit

15.000 - 24.999

3,00 kr.

10.000 - 14.999

5,00 kr.

3.000 - 9.999 0 - 2.999

9,00 kr.

Fragttillæg ved levering kr. / 100 kg

Såsæd Prisen er basis leveret min. 1.050 kg. Leverancer under 1.050 kg pålæg­ ges et fragtgebyr på 250 kr.

25,00 kr

Planteværn • Ordrer over en værdi på 10.000 kr. leveres fragtfrit. • Levering af ordrer under 10.000 kr. tillægges et gebyr på 250 kr. • Suppleringsordrer kan afhentes i udvalgte afdelinger – se vores hjemmeside.

Olie • Vi tillægger et gebyr på 250 kr. ved levering under 700 l.

Træpiller • Vi beregner et gebyr på 700 kr. ved levering under 12 tons løst. 9


Hvornår og hvordan betaler jeg ?

Danish Agros betalingsbetingelser er netto kontant med rettidig betaling, løbende halvmåned plus 12 dage.

To fakturaer pr. måned Danish Agro udsender fakturaer to gange pr. måned: En medio-faktura som dækker dit køb i første halvmåned, og som du modtager cirka den 20. i måneden. Derudover modtager du en ultimo-faktura, som dækker dit køb i anden halvmåned, og som samtidig udgør et kontoudtog. Ultimo-fakturaen udsendes efter afslutning af måneden. Hvis du oplyser din emailadresse (se hvordan på modsatte side), udsender vi gratis fakturaerne som pdf-fil via e-mail. Hvis du samtidig tilmelder dig Landmandsportalen, kan du også hente dine bilag på vores Kundeportal. Indbetalinger kan ske til følgende bankkonti Nordea konto ........................................................................................................................ 2100 0340300009 Dansk Bank konto ............................................................................................................... 3100 0006039510 Sydbank konto....................................................................................................................... 8072 0001006569

Renter Såfremt du ikke overholder vores betalingsbetingelser, vil vi tilskrive renter i henhold til de regler og de rentesatser, som du kan se på vores hjemmeside www.danishagro.dk. Har du som kunde et indestående på din konto, bliver du godskrevet en kreditrente p.a af det forfaldne beløb. Dette bliver tilskrevet ultimo hver måned. Du kan se den aktuelle kreditrente på vores hjemmeside www.danishagro.dk.

Spar penge – benyt Leverandørservice! For at undgå renter kan du med fordel tilmelde dig leverandørservice. Det kan ske på Kundeportalen under menu­ punktet ”Stamdata” eller ved henven­ delse til Landsmandsservice tlf. 72 15 80 00. Tilmelding til leverandør­ service sikrer, at du altid betaler til tiden, og du undgår dermed unødig admini­ stration med indbetalingskort / bank­ overførsel m.v. Leverandørservice fungerer ved, at ban­ ken sørger for at indbetale dit udestå­ ende på forfaldsdagen, hverken for tid­ ligt eller for sent.

10

Har du kommentarer eller ændringer til din regning, bliver den rettet på normal vis ved henvendelse til Landmandsser­ vice på tlf. 72 15 80 00. Det er dyrt at udsende fakturaer og kon­ toudtog, hvorfor vi påligner et gebyr på kr. 15,00 ekskl. moms for hver udsendt dokument. Du kan imidlertid undgå vores admini­ strationsgebyr på kr. 15,00 og samtidig få kontoudtoget hurtigere ved at til­ melde dig vores mailudsendelse af elektroniske kontoudtog.


Kundeportal - webshop og elektroniske bilag m.v.

Danish Agro tilbyder, at du kan modtage dine relevante bilag som f.eks. fakturaer, afreg­ ningsbilag og nyhedsbreve elektronisk som pdf-fil direkte i din mailboks. Samtidig sparer du de 15 kr., det normalt koster at modtage fakturaer m.v. med post. Du tilmelder dig ved at gå ind på forsiden af www.danishagro.dk og klikke på ”Tilmeld dig kunde-pdf”. Udfyld her­ efter oplysningerne i det billede, som fremkommer. Hvis du samtidig tilmelder dig Landmandsportalen, får du adgang til vores Kundeportal. Her kan du bestille varer - f.eks. foder, planteværn og pakkevarer - i webshoppen. Derudover kan du finde din ordrehistorik, købsoversigt, statistikker og meget mere.

d

login på landmandsportalen og få adgang til vores kundeportal 1) Log dig ind på www.landmandsportalen.dk og klik på det Danish Agro-felt, som fremkommer. Er du ikke alleredeer tilmeldt Landmandsportalen, kan du kontakte Landmandsservice på tlf. 72 15 80 00. 2) Herefter bliver du automatisk ledt over til vores kundeportal:

3) I webshoppen kan du bestille foder, palnteværn, pakkeva­ rer, fodertilskud, hygiejne midler, problemløsere og me­ Spa get mere døgnet rundt. Find også din ordrehistorik, 15 kr r . og kont status, købsoversigt m.v. Du har også fuld fleksibili­ oudt få K oge u ndep tet i forhold til supplerende bemærkninger (leve­ ortal t via en el ringsdato, leveringsadresse, silonummer m.v.). pr. e ler – nem mail 

t og h

Har du spørgsmål i øvrigt, er du altid velkommen til at ringe til Landmandsservice !

urtig

t

11


Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise Tlf. 70 30 21 11 Fax 56 76 99 75 mail@danishagro.dk www.danishagro.dk

Landmandsservice: Telefon 72 15 80 00

Salgsafdelinger Jylland, Sjælland & Øerne Vi har også en række driftsafdelinger, som har åbent i forbindelse med høst – se mere herom på vores hjemmeside.

vrå

tårs

dronninglund gøttrup gistrup

nordjylland haubro

terndrup

selling

midtjylland

lyngby

galten

åstedbro

slangerup

lunde

hørve egtved

nordenskov forum

sydjylland

bramming

ribe

gesten sdr. hygum

st. merløse kr. stillinge

skamby

ringsted odense

sjølund

sommersted

østsjælland

ørsted

gadstrup

vestsjælland dalmose

fyn

karise

kværndrup

bedsted bylderup bov nakskov

lolland hovedkontor

afdeling

markedscenter

fritidsbutik

nykøbing

2011-09-03

sønderjylland

Præsentation af din salgsregion og samhandelsvilkår  

Præsentation af din salgsregion og samhandelsvilkår