Page 1

Foto: Jørgen Degn Bjerum

SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 – JANUAR – FEBRUAR 2014


Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet skal minde os om jul med knirkende sne under fødderne, når vi går til kirken for at høre julebudskabet om barnet i krybben, englene, de tre vise mænd og om fred på jord! Vi kan ikke se engle på billedet, men i kirken vil der være usynlige og synlige engle og en nyindkøbt julekrybbe. Velkommen til englene i Glostrup Kirke og rigtig glædelig jul og godt nytår til alle!

N.F.S. Grundtvig skrev julenat 1824: Velkommen igen Guds engle små, fra høje Himmel-sale, med dejlige solskinsklæder på, i jordens skyggedale! Trods klingrende frost godt år I spå for fugl og sæd i dvale. Vel mødt under sky på kirkesti, på sne ved midnatstide! Udbære vor jul ej nænner I, derpå tør nok vi lide; o, ganger dog ej vor dør forbi, os volder ej den kvide!

Foto: Eric Klitgaard

Med venlige øjne himmelblå, i vugge og i senge, vi puslinger har i hver en vrå, som blomster gro i enge; o, synger for dem, som lærker slå, som hørt de har ej længe! Så drømme de sødt om Betlehem, og er det end forblommet, de drømme dog sandt om barnets hjem, som lå i krybberummet, de drømme, de leger jul med dem, hvis sang de har fornummet. Da vågne de mildt i morgengry og tælle mer ej timer, da høre vi julesang på ny, som sig med hjertet rimer, da klinger det sødt i højen sky, når juleklokken kimer.

SIDE

2

Julehjælp

Børnehavejul!

Glostrup Menighedsråd glæder sig over, at det også i år er muligt med støtte fra bl.a. Fitness World, at uddele julehjælp til sognebørn, som er økonomisk trængt og derfor har vanskeligt ved at se sig igennem julehøjtiden. Ansøgningsskemaet kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret. Ved uddelingen lægges der vægt på præstens personlige kendskab til ansøgerne. Kontakt derfor en af præsterne og aflever det udfyldte skema til ham eller hende. Ansøgningen skal være præsten i hænde seneste torsdag den 12. december. Glostrup Menighedsråd

Den 10.-11. december omdannes Østervangkirken til Betlehem anno år 0 – og det er muligt for alle førskolebørn og institutioner i Glostrup at tage tilbage i tiden og møde det lille nyfødte Jesusbarn, Maria og Josef, englen Gabriel, hyrder, vismænd og mange andre! Læs mere på hjemmesiden!

Indtægt fra høstfest Ved høstgudstjenesterne i kirkerne blev der indsamlet 1.230,00 kr., og ved auktionen i Østervang­ salen var indtægten 7.041,00 kr. Det samlede beløb 8.271.00 kr., videresendes til sognets julehjælp.

Tak til FITNESS WORLD Fitness World i Glostrup har ved en event samlet 10.200 kr. ind og doneret dem til Glostrup Sogns Julehjælp. Vi er utrolig taknemlige for denne håndsrækning, for der er mange, der har et stramt budget og derfor har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, som banker på præsternes døre ved juletid. På vegne af Glostrup Menighedsråd skal der her i bladet derfor lyde en stor tak til Fitness World i Glostrup for den flotte donation, der vil gøre lykke og bringe glæde til flere hjem i Glostrup. Sognepræst Esper Silkjær

Ønsk din yndlingsjulesalme 2. juledag er der i begge sognets kirker gudstjenester, hvor salme­ valget er menighedens. Kom i god tid (mere end 15 minutter før) og fremsæt dit ønske om lige netop den julesalme, du mangler at få sunget i år. Præst og organist vil så udvælge blandt de indkomne forslag.

Foto: Eric Klitgaard


til efterfølgelse for dem i processen og til efterfølgende at holde sig fri af stress.

I december, den måned som ellers oftest omtales som den søde juletid, oplever mange en kortvarig stresstilstand. Det kan der være mange gode grunde til som for eksempel juletravlhed, sorg og savn, uforløste familiefejder, ensomhed osv., men flere og flere oplever også stress eller stresssymptomer, når december måned er overstået. Stress er en kompleks størrelse, og der er mange forskellige faktorer, der spiller ind i det stressramte liv, og det er et faktum, at stress fylder mere og mere i sygdomsbilledet i Danmark. På Stressforeningens hjemmeside www.stressforeningen.dk kan man læse følgende uhyggelige statistik: 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress hver dag – 430.000 danskere, svarende til 10-12 %, har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag – 1.400 danskere dør hvert år af stress. Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser. Frekvensen mellem stressramte mænd og kvinder er 20 % / 80 %. Og man spår, at stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020 (www.stressforeningen. dk)

Jesu hjælp til det stressramte menneskeliv er, at vi skal gøre som ham.

Mange, der har været syge af stress, finder tilbage til hverdagen gennem samtaler, terapi, meditation og mindfulness – bevidst nærvær. Men kristendommen har også et bidrag at give det stressramte menneske eller det stress-truede liv. I 2013 er der udkommet 2 bøger om kristendom og stress. Begge bøger er skrevet af kvindelige præster, som har erfaret stress på egen krop, og som har kæmpet sig fri af stressens forfærdelige greb bl.a. ved hjælp fra den kristne tradition og Det nye Testamente, hvor Jesus har været et eksempel

Vi skal sætte grænser for vores opgaver! Der er grænser for, hvor meget vi kan magte. Jesus hjalp ikke alle. Han var ligesom vi begrænset af tid og energi. Han var en menneskekrop, og til en sådan hører en grænse – og selvom vi ofte møder den grænse, før vores lyst gør, så skal vi have modet til at indse og indrømme, at vi ikke magter og kan overkomme alt. Vi skal sætte grænser for vores kræfter! Hvile er essentiel. Jesus hvilede sig ofte, selvom han var en meget aktiv mand, der konstant var i gang. Han havde brug for at trække sig tilbage og få en pause fra al sin aktivitet. Det var ikke først, da han var færdig med dagens arbejde. Jesus prioriterede at fjerne sig fra strømmen af krav for derefter at møde omverdenen med fornyede kræfter. Jesu færden var som et pendul, der slog mellem aktivitet og hvile – mellem udadvendthed og indadvendthed. Sådan gjorde Guds søn, selvom der sikkert har været lige så lidt prestige i at hvile sig dengang, som der er nu! Vi skal sætte grænser for vores magt! I sine mange pauser bad Jesus, også her opfordrer han os til at spejle sig i hans adfærd. Bøn er mange ting, bøn kan være ord, der siges eller tænkes, men bøn kan også være stilhed. Det, bønnen kan, er at sætte os mennesker på plads, fordi bøn først og fremmest er at lægge vores liv i hænderne på en magt, der er større end os selv. Derved kan vi finde den rette balance mellem, hvad der er vores ansvar, og hvad vi med rette kan overlade til Gud.

Vi skal sætte grænser for vores afhængighed af andres mening om os! Mange af os kender til ind imellem at skele mere til andres forventninger til os end vores egne grænser for tid og kræfter. En australsk artikel, baseret på en undersøgelse blandt døende (The top five regrets of the dying), viser at det, et døende menneske fortryder mest, er ikke at have haft modet til at leve det liv, som det selv ønskede, i stedet for det liv, som andre forventede. Jesus kender i den grad til andres forventninger til sig. Myndighederne, de lærde, hans egen familie og hans disciple havde andre planer for og med ham, end han selv havde. Men han stod ved sig selv, også når andre ville, at han skulle være en anden, end den han var! Ligesom ham skal vi turde stå ved os selv. Vi skal tro på, at vi er skabt med det, vi kan, og at vi derfor har lov til at være her i verden med alle vores begrænsninger! Læs mere i ”Det hele menneske – tro, krop og stresshåndtering” af Gunilla Kromann Haarsted og i ”Kære Martha – ord om Gud til et liv med stress” af Lotte Lyngby.

Foto: Karen Reeslev

Af sognepræst Dorte Thomsen

Foto: Privat

Jesus som stress coach

SIDE

3


mange personlige venskaber, du er en meget dygtig og altid velforberedt præst og sjælesørger. Du har en meget fin evne til at få selv den vanskeligste tekst til at blive forståelig med dine mange eksempler. Ofte tager du humoren i brug og er ikke bange for at bruge Storm P., Morten Korch eller episoder fra gamle danske film, når du skal udlægge en tekst. Det gør, at rigtig mange holder af dig og betragter dig som deres personlige præst. Vi er mange, der vil komme til at savne dig i vores hverdag og ved de store stunder i livet. For nogle år siden sagde du til mig:”Der mangler noget omkring Østervangkirken, der mangler et sted, man kan sætte sig og tænke over tingene”. Ole det er der kommet, jeg er helt sikker på, at du har været med til at presse på for at få bygget et rigtigt klokketårn, at få markeret at Østervangsiloen er blevet anerkendt som Østervangkirken, at der er kommet en dejlig stillehave og et kapel, det er en mere synlig kirke og en kirke med utroligt mange gode Ole Aasted minder for utallige mennesker. Jeg glemmer aldrig, da du skulle forestå bisættelsen af min egen far, hvor meget du fik med, om hvem min far var, og hvilken far, morfar, farfar og oldefar han havde været, og det til trods for, at du aldrig have talt med ham, kun mødt ham en enkelt gang til et bryllup. Jeg og min familie har i alle årene i Glostrup altid betragtet dig som ”min” og min families præst, jeg har nydt de mange samtaler, vi har haft gennem årene, nydt dine mange gode input og din aldrig svigtende loyalitet overfor din menighed.

Gud og dermed pasta Temaet for de tre pastagudstjenester i Østervangkirken i foråret bliver Lyset i mørket, Pandekagetirsdag og Aprilsnar. Vi holder en kort gudstjeneste kl. 17:00, hvor børnene gennem musikken og ved brug af sanser og bevægelser oplever fortællingerne. Derefter spiser vi noget godt og sundt med pasta. Arrangementet slutter kl. ca. 19:00. SIDE

4

Datoerne for forårets pastagudstjenester er: 4. februar – 4. marts – 1. april

Ole, vi forstår godt, at du synes, det vil være dejligt med tid til nogle af dine mange andre interesser, vi forstår også godt, at du vælger at bruge din tid og din energi på det, som der ikke har været tid nok til indtil nu. Vi vil dog gerne fortælle dig, at det altid vil være en glæde at se dig enten på gæstevisit eller som prædikant ved forskellige lejligheder her hos os, ligesom vi gerne vil holde os ajour med, hvad der sker i dit ”nye liv”. Hjertelig tak for din flotte og store indsats i vores sogn, Glostrup Sogn, dine kollegaer, menighedsrådet og jeg selv og min familie vil sammen med rigtig mange andre komme til at savne vores sognepræst, Ole. Vi ønsker dig alt mulig godt i din nye tilværelse, kom tit på besøg og giv os lov til at kalde på dig en gang imellem, så det kan blive et på gensyn i stedet for et farvel. Carsten Bo skrev engang for nogle år siden et digt, ”at kende dig”, som jeg godt vil tillade mig at læse et enkelt vers fra som passer godt på dig Ole! At kende dig er virkelig at kende et menneske- et ord, et smil og et nik. At kende dig er at gløde og tænde Og fatte det store et kort øjeblik. At kende dig Ole har for mange af os været et stort øjeblik, som vi vil kunne gemme i vore hjerter og tænke på resten af livet. Lad os rejse os og løfte vore glas og give Ole de allerbedste og kærligste hilsner med på vejen til din nye tilværelse. Foto: Karen Reeslev

Kære Gæster menighedsrådsmedlemmer og personale, men mest af alt kære Ole. Vi kommer desværre til at savne dig Ole som en af vore vellidte og meget dygtige sognepræster, du har jo desværre valgt at gå på pension for at nyde dit otium og få tid til nogle af dine andre interesser. Du går på pension med udgangen af december måned, du havde faktisk meddelt, at du ville forlade os med udgangen af november, men på grund af nogle praktiske ting omkring din pension, bliver det først med udgangen af december. Det er vi glade for, så er der da en hel del arrangementer op til og omkring julen, hvor vi fortsat kan nyde godt af din medvirken. I menighedsrådet havde vi allerede planlagt at holde afskedsreception for dig den 3. november, hvor vi troede, du havde din sidste højmesse i Østervangkirken. Vi har fastholdt at holde afskedsreceptionen den 3. november, idet december måned er en meget travl måned med mange aktiviteter. Ole du har i næsten 20 år været sognepræst i Glostrup Sogn og været fast præst i Østervangkirken, hvor du har en meget stor og trofast menighed, som vil komme til at savne dig, derom er der slet ingen tvivl, og det vil vi i menighedsrådet og dine kollegaer også. Ole du er en meget hjertevarm og omsorgsfuld person, som rigtig mange af vore sognebørn har nydt stor glæde af at kende. Ole du er en af de sjældne personer, der er fantastisk god til at lytte til andre og lade dem komme til orde. Du har igennem årene fået

Foto: Privat

Menighedsrådsformand Tommy Carlsens tale ved afskedsreceptionen for Ole Aasted


Kære menighed og sogn i Glostrup Nu fortæller min fødselsattest, at tiden er inde for pensionering. Det har været en så dejlig tid her i Glostrup. Der er jo til stadighed mange handlinger her i Glostrup Sogn: Det har betydet mange dåb, mange vielser, mange bisættelser og begravelser og mange konfirmander gennem årene. Og så de mange dejlige, stemningsfulde højmesser om søndagen og mange andre slags gudstjenester, studiekredse, sangmatiné og lancier. Det har givet mange udfordringer og et godt og udbytterigt og

meningsfyldt arbejde som præst. Tak til alle de mennesker, der har gjort årene i Glostrup så gode og givet så mange dejlige minder at tænke tilbage på. Må jeg ønske for jer: Må I fremover være fyldt med glæden og håbet fra Gud: Glæden og håbet frelser. Glæden og håbet helbreder. Glæden og håbet bor i hver en solstråle, hvert smil, hver venlig handling, hver lille tjeneste. Kærlig hilsen og Gud i vold. Ole Aasted

Julequiz for børn og unge

Du kan få hjælp i Bibelen, i salmebogen, i Sognebladet og på www.glostrupsogn.dk

Spørgsmål og Svarmuligheder

1

X

2

I hvilket evangelium læser vi om Jesu fødsel og hyrderne på marken? 1: Marcus, X: Lukas, 2: Matthæus Hvor mange kirker er der i Glostrup Sogn? 1: 0 kirker, X: 2 kirker, 2: 4 kirker Hvilken by kom de vise mænd først til? 1: Jerusalem, X: Betlehem, 2: Nazaret Hvad hedder den skulptur, der står i haven ved Østervangkirken? 1: Jesus, X: Eva, 2: Adam Hvor mange præster er der i Glostrup sogn? 1: en præst X: tre præster 2: seks præster Hvad sang englene om julenat? 1: Fred, X: Gaver, 2: Flæskesteg I hvilken salme begynder et af versene med: ”Kom, Jesus, vær vor hyttegæst”? 1: Glade Jul, X: Det kimer nu, 2: I denne søde juletid Hvor gammel er Glostrup kirke? 1: ca. 150 år, X: ca. 450 år, 2: ca. 850 år I hvilken by voksede Jesus op? 1: Jerusalem, X: Betlehem, 2: Nazaret Hvilket nummer i salmebogen har ”Et barn er født i Betlehem” ? 1: nr. 104, X: nr. 204, 2: nr. 504 Hvor mange dyr af hver slags tog Noah med sig i arken? 1: nul, X: to, 2: fire Hvor mange klokker er der i Østervangkirkens klokketårn? 1: to, X: tre, 2: syv Hvorfor holder vi Jul? 1: For at få gaver, X: Fordi det er Jesu fødselsdag, 2: Fordi det er Jomfru Marias fødselsdag Alle rigtige besvarelser belønnes ved aflevering på kirkekontoret i åbningstiden inden jul.

SIDE

5


Babysalmesang Babysalmesang er tilbud til sognets alleryngste, fra 3 til 9 måneder og deres forældre. Babysalmesang giver så tidligt som muligt børn chancen for at stifte bekendtskab med nogle af vores allersmukkeste salmer. Det, børn hører i de allerførste måneder af deres liv, glemmer de aldrig. Salmerne vil ligge gemt i deres erindring resten af deres liv og dukke frem, når de hører de salmer, der blev sunget for dem, da de var helt små.

Igennem babysalmesangen er der mulighed for at kommunikere med sit barn på en anden måde og dermed skabe et rum for nærvær og fortrolighed barn og forældre imellem. Ikke mindst fordi man ved at synge for sit barn kan udtrykke flere følelsesmæssige nuancer og skabe flere billeder, end når man taler.

Babysalmesang er for alle, og det er ikke en forudsætning, at man kan synge, eller at man kender de danske salmer. 1. gang er den 29. januar kl. 10:00 i

JULEKONCERT MED MAJAZZ-KORET

ARRANGEMENTER

Programmet består af tre hovedgrupper: Julemusik fra England og USA, dansk julemusik og rytmiske julesange. Ved koncerten medvirker Mikkel Nielsens jazz-trio.

6

Foto: Karen Reeslev

Udover sangen vil babyerne også opleve bevægelser og rytme, hvilket er stimulerende for barnets sanser og motoriske udvikling.

Søndag 1. december kl. 16:00 i Østervangkirken

SIDE

Østervangkirken. Det er gratis at deltage, men der er kun plads til 12 babyer! Tilmelding er derfor nødvendig og kan ske til sognepræst Dorte Thomsen på 61222654 eller på mail til doth@km.dk

FØRSTE AFDELING Julekoncerten indledes med to værker af en af Tysklands kendteste komponister fra senrenaissancen, Michael Praetorius (1571-1621), som er almindeligt kendt for ”En rose så jeg skyde”. Koret indleder med ”Puer Natus” og ”Enatus est Emanuel”. Efterfølgende opføres ”A Winter Morning” (1973) af den nutidige, nordamerikanske komponist Brent Pierce. ”There Is No Rose of Such Virtue” (1980) af endnu en komponist fra Californien, Robert H. Young (1923-2011). Så følger et ærke-engelsk korværk af Gustav Holst (1874-34), ham med det populære orkestersuite ”Planeterne”. Sangen på MaJazz-programmet er ”In the Bleak Mid-Winter”.

Herefter markeres 100-året for komponisten til ”A Hymn to the Virgin” (1935) af den betydende engelske tonekunstner Benjamin Britten (1913-76), bl.a. kendt for operaen ”Peter Grimes”. Den engelske afdeling af MaJazz-koncerten afrundes med en på dansk meget yndet julesang. Den fremføres godt nok på engelsk i et arrangement af Anthony Pitts, men den er komponeret af østrigske Franz Xaver Gruber (1787-1863), som altså levede indtil for netop 150 år siden: ”Silent Night”, på dansk elsket som ”Glade Jul”, har Gruber oprindeligt skrevet i 1818 som noget i retning af en traditionel tyrolermelodi. ANDEN AFDELING Koncertens anden afdeling med dansk julemusik bliver indledt med et arrangement af pianisten Henrik Metz (1948-). Den tyske melodi ”Maria gennem torne går” er til tekst af det alsidige musikmenneske, Thomas Alvad, redaktør af den udbredte sangbog, ”555 sange” (1972). Så bevæger programmet sig tilbage til vore dages fortolkning af julens toner: Michael Bojesens (bl.a. kendt for sin ledelse af DR Pigekor) arrangement fra 1986 af Brorsons (1694-1764) tekst: ”Her kommer, Jesus, dine små”. TREDJE AFDELING Jazz-trioen, bestående af Mikkel Nielsen, bas, Mathias Grove Madsen, piano og Mads Haaber, saxofon spiller nogle kendte julemelodier, og akkompagnerer derefter koret i den næste afdeling. FJERDE AFDELING Den amerikanske trompetist i Count Basies big band, Thad Jones (1923-86), var en årrække fra 1978 bosat i København som leder af DR Big Band. Hans eminente sans for at arrangere den rytmiske musik møder man bl.a. i det yndige værk: ”A Child Is Born”.


Korleder siden 2012 er Ole Hannibal, som i 1970 blev uddannet fra Det Kongelige Musikkonservatorium i orkester- og korledelse. Han har ledet en række rytmiske og andre kor og har desuden i mange år været jazzpianist. Der er gratis adgang! Onsdag 11. december kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård

Vi skal i julehumør med julegodter til både hjerte og mave. Med æbleskiver og juleknas forbereder vi maven på den store højtid. Med sange, salmer og julehistorie stemmer vi hjertet med glade juletoner til den forestående højtid. Og på englevis bæres lyset frem af glade stemmer fra børnekoret. Alle, der gerne vil i julestemning, er hjertelig velkomne til et par timers julehygge. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! Præsterne 4. Søndag i advent 22. december kl. 16:00 i Glostrup Kirke

Lørdag 28. december kl. 12:30-16:00 i Østervangsalen

JULETRÆSFEST Glostrup Sogns Menighedspleje inviterer enlige og familier med børn til ”gammeldaws” juletræsfest med julemad og godteposer. Vi tænder juletræet og synger Foto: K.A. Henriksen julesange og salmer, både mens vi sidder ved bordet, og når vi danser rundt om juletræet – et juletræ som naturligvis når helt op til loftet. Endelig vil der blive fortalt en julehistorie. Pris:50 kr. pr. billet. Børn indtil 14 år er gratis. Billetter kan købes onsdag 11. december kl. 13:00-14:00 i Glostrup Sognegård og den 15. december lige efter gudstjenesten i Østervangkirken. Efter 15. december kan billetter købes hos Per T. Hansen tlf. 44 94 16 84. Hvis man er økonomisk trængt, er der mulighed for fribillet ved henvendelse til en af sognets præster. Glostrup Sogns Menighedspleje Jørgen Degn Bjerrum, formand OBS! Der gøres opmærksom på, at der på Hovedvejen kører busser, der stopper tæt på Østervangkirken.

DE 9 LÆSNINGER

Søndag 5. januar 2014 kl. 16:00 i Østervangkirken

4. søndag i advent afholder sognepræst Esper Silkjær De 9 læsninger i Glostrup Kirke i et samarbejde med Glostrup Mandskor. De 9 læsninger danner med sang og musik en god optakt til julen. Gennem læsningerne kommer vi igennem historien, der leder frem til verdens frelser, Jesus Kristus.

DE HELLIG TRE KONGER SÅ HJERTENSGLAD Julebudskabet i frisk gendigtning TeaterTasken lader myten om helligtrekonger danne Foto: TeaterTasken afsæt for et julebudskab med bred appel. Hvad kan være mere passende end at se en forestilling om de hellig tre konger på selve helligtrekongerssøndag. Der fejrer man ifølge den kristne tradition de tre vise mænd fra Østerland, der fulgte ledestjenen til Betlehem og Jesusbarnet. 

December 2013 – Januar – Februar 2014

ONSDAGSTRÆF

Traditionen stammer fra England. Den begyndte i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge, hvor den nye unge præst Eric Milner-White ønskede at bringe fornyelse i kirkens liturgiske liv. I 1928 begyndte BBC at transmittere gudstjenesten, der siden har gået sin sejrsgang både i og udenfor den anglikanske verden, bl.a. også i mange af de danske menigheder. Udover De 9 læsninger vil der være fællessang og korværker ved Glostrup Mandskor, dirigeret af Ole Jørgensen.

ARRANGEMENTER

Fra 1941 henter vi pop/jazz standarden ”Snowfall”, en stemningsfuld ”Slow Ballad Swing” af det amerikanske par Ruth og Claude Thornhill i et arrangement, som mange vil kunne genkende fra indspilninger med sanggruppen ”Manhattan Transfer”. Programmet fortsætter med endnu en rytmisk klassiker, komponeret af sangstjernen Mel Tormé (1925-99): ”The Christmas Song”, arrangeret af MaJazz-korets forhenværende dirigent Hans Rosenkilde Larsen (1949-2003). Endelig noget nyere dansk som afslutning på kor-programmet: ”Advent” (2006) fra samlingen ”Dagen og Vejen” af MaJazz-korets afgåede leder John Høybye (1939-). Koncerten afrundes i et fællesskab mellem publikum og kor med B.S. Ingemanns salme ”Dejlig er jorden” i et arrangement af Peter Bruun (1968-).

SIDE

7


Østervangkirken Det sker i og omkring

GUDSTJENESTELISTE DECEMBER 2013, JANUAR OG FEBRUAR 2014

December 2013 Sø. 01. 10:30 1. s. i advent kirkekaffe

OA

Sø. 08. 10:30 2. s. i advent

BH

Ti. 10. 9:30 Børnehavejul

DT

Ti. 10. 11:30 Børnehavejul

DT

On. 11.

DT

9:30 Børnehavejul

On. 11. 11:00 Børnehavejul

DT

On. 11. 12:30 Børnehavejul

DT

Sø. 15. 10:30 3. s. i advent DG Luciapiger Smørstenen /Ejbyskolen Fr. 20. 10:30 DG Ældre-og plejehjemsgudstjeneste Sø. 22. 10:30 4. s. i advent

DT

Ti. 24. 11:00 Juleaften Børnegudstjeneste

DT

Ti. 24. 14:00

OA

Ti. 24. 16:00

DG

On. 25. 10:30 Juledag

OA

To. 26. 10:30 2. juledag Ønsk din yndlingssalme

DG

Sø. 29. 10:30 Julesøndag

OA

Januar 2014

On. 01. 11:00 Nytårsdag Sø. 05.

DT

Se Glostrup Kirke

Sø. 12. 10:30 1. s.e. H3K

DG

Sø. 19. 10:30 2. s.e. H3K

DT

Sø. 26. 10:30 3. s.e. H3K

NN

Februar 2014

Lø. 01. 10:30 Lørdagsdåb Sø. 02. 10:30 4. s.e. H3K Diakoniens Dag

DG JDB

Ti. 04. 17:00 Gud og dermed pasta Sø. 09. 10:30 S. s.e. H3K kirkekaffe Sø. 16. 10:30 Septuagesima

NN

Sø. 23. 10:30 Seksagesima

DG

Marts 2014

Lø. 01. 10:30 Lørdagsdåb

DT

Sø. 02. 10:30 Fastelavn

DT

Ti. 04. 17:00 Gud og dermed pasta SIDE

8

DT

DECEMBER 2013

MARTS 2014

Tirsdag 3. december kl. 19:00 Musikskolens julekoncert

Tirsdag 4. marts kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 4

Onsdag 18. december kl. 14.00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen

Søndag 9. marts Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, se bagsiden

Søndag 1. december kl. 16:00 Julekoncert med Majazz-koret, se s. 6

Søndag 2. marts kl. 10:30 Fastelavnsfest, se s. 13

Lørdag 28. december kl. 12:30-16:00 Juletræsfest, se s. 7

JANUAR 2014 Søndag 5. januar kl. 16:00 De hellig tre konger så Hjertensglad, se s. 7 Søndag 12. januar kl. 15:00 Nytårsjazz med Paul Harrison, se s. 10 Onsdag 15. januar kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen

FEBRUAR 2014 Søndag 2. februar Diakoniens Dag, se s. 11 Søndag 2. februar kl. 17:00 Kyndelmissekoncert med Musica-koret, se s. 11 Tirsdag 4. februar kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 4 Onsdag 19. februar kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Tirsdag 25. februar kl. 19:30 Studiekreds om Matthæuspassionen, se s. 13

MANDAGSKLUB I ØSTERVANGKIRKEN Vi mødes 1. og 3. mandag i hver måned kl. 14:00-16:00. Er du ikke til håndarbejde, så nyd kaffe og kage sammen med os. Henvendelse til: Eva Denning, tlf. 43 44 18 80 eller Anne Lise Hansen, tlf. 44 94 16 84

LØRDAGSDÅB I ØSTERVANGKIRKEN Lørdag 1. februar Lørdag 1. marts

kl. 10:30 v/DG kl. 10:30 v/DT

Kirkebil: Gangbesværede kan få transport til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos­trup Sognegård og Østervangkirken ved at kontakte kirkekontoret på tlf. 43 61 33 11. Kontoret har åbent på hverdage 9-13. Torsdag tillige 16-18.


Glostrup Kirke Det sker i og omkring

December 2013

Sø. 01. 10:00 1. s. i advent 11:30 Dåbsgudstjeneste

JDB

Sø. 08. 10:30 OBS  2. s. i advent

ES

Sø. 15. 10:00 3. s. i advent

DT

Sø. 22. 16:00 4. s. i advent De ni læsninger

ES

Ti. 24. 11:00 Juleaften

ES

Ti. 24. 13:00 Juleaften Børne og familiegudstjeneste

DT

Ti. 24. 14:30 Juleaften Ti. 24. 16:00 Juleaften On. 25. 14:00 Juledag

JDB ES JDB

To. 26. 10:00 2. juledag Vælg en salme

ES

Sø. 29. 10:00 Julesøndag

BH

Januar 2014

On. 01. 14:00 Nytårsdag Sø. 05. 10:00 H3K Indsættelse af ny præst

AFHOLDELSE AF MØDER

Alle møder afholdes i Glostrup Sogne­­­gård, Østervej 8, hvis intet andet er a ­ nført.

DECEMBER 2013

Søndag 8. december kl. 11:30 i Glostrup Sognegård Julehygge (omtalt i forrige blad) Onsdag 11. december kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 7 Onsdag 18. december kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Søndag 22. december kl. 16:00 De ni læsninger, se s. 7

JANUAR 2014 ES JDB

Sø. 12. 10:00 1. s.e. H3K

ES

Sø. 19. 10:00 2. s.e. H3K 11:30 Dåbsgudstjeneste

ES

Sø. 26. 10:00 3. s.e. H3K 11:30 Dåbsgudstjeneste

JDB

Søndag 5. januar kl. 10:00 Indsættelse af ny præst i Glostrup Kirke ved provst Ove Kollerup med efterfølgende fest i Glostrup Sognegård.

Sø. 02. 10:00 4. s.e. H3K Diakoniens Dag 11:30 Dåbsgudstjeneste

ES

Sø. 09. 10:00 Sidste s.e. H3K Kirkekaffe

NN

Søndag 26. januar kl. 16:00 Carl Nielsen og hans musik, se s. 11

Sø. 16. 10:00 Septuagesima 11:30 Dåbsgudstjeneste

ES

Sø. 23. 10:00 Seksagesima 11:30 Dåbsgudstjeneste

JDB

Marts 2014

Sø. 02. 10:00 Fastelavn On. 05 17:00 Askeonsdag

NN JDB

Søndag 9. februar kl. 19:00 Lysmesse, se s. 12 Onsdag 12. februar kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 12 Onsdag 19. februar kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

MARTS 2014 Onsdag 5. marts kl. 17:00 Askeonsdag (omtales i næste blad) Søndag 9. marts Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, se bagsiden

Onsdag 8. januar kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 10 Onsdag 15. januar kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

Februar 2014

FEBRUAR 2014

Foto: Eric Klitgaard

GUDSTJENESTELISTE DECEMBER 2013, JANUAR OG FEBRUAR 2014

Præsterne OA: Ole Aasted (indtil 31. december) BH: Birgitte Hammershøy Vikar for Trine Kern Kernel DT: Dorte Thomsen JDB: Jørgen Degn Bjerrum DG: Dorothea Glöckner ES: Esper Silkjær TKK: Trine Kern Kernel (orlov) NN: (fra 1. januar 2014)

DÅBSGUDSTJENESTER I GLOSTRUP KIRKE Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag

1. december 19. januar 26. januar 16. februar 23. februar

kl. kl. kl. kl. kl.

11:30 11:30 11:30 11:30 11:30

v/JDB v/ES v/JDB v/ES v/JDB SIDE

9


December 2013 – Januar – Februar 2014

I TeaterTaskens friske gendigtning danner den gamle historie fra biblen afsæt for et meget bredere julebudskab: Kærlighed – men ikke kun indenfor egne, rettroende rækker. Det er samtidig eksistensfilosofi på ret højt plan, når tre store dukkekonger – ’darwinistiske’ Kasper fra nord, kunstmaler Balthazar fra syd og religiøse Melchior fra øst – hidsigt udveksler meninger om verdens skabelse. Udstyret med hver deres geografiske og værdimæssige baggrund og altså vidt forskellige præmisser, er der lagt op til en grundig røren rundt i den multikulturelle gryde. Det meste af den flot sammenhængende historie er formuleret i klare vendinger på vers, der nemt går over i et energisk talesprog og tidens løsen – rap! Det er effektiv, meningsfuld underholdning, hvor svære ord får en chance for at blive forstået. Karen Nielsens tydelige replik og noget kontante fortællestil suppleres af den underfundige og mere mimiske medspiller og musiker Henrik Andersen. Begge er udmærkede dukkeførere i en iscenesættelse, der skaber afveksling. Melchior, Kasper og Balthazar i deres flotte kostumer holder først stejlt på deres værdier. Men på vejen mod Betlehem opdager de, at verden er større end de selv. Så stor at der er plads til andre og det liv, de fleste gerne vil leve i fred med hinanden. FAKTA TeaterTasken: De hellig tre konger så Hjertensglad – Forfatter: Karen Nielsen. Iscenesættelse: Annette Havemann Linnet. Scenografi: TeaterTasken. Dukker: Sus Haugland. Musik: Henrik Andersen. Medvirkende: Karen Nielsen og Henrik Andersen. Aldersgruppe: Fra 5 år. www.teatertasken.dk

ARRANGEMENTER

Forestillingen varer ca. 1 time Gratis adgang

ONSDAGSTRÆF Med katastrofeberedskabet i New York 11. september 2013 Ved sognepræst Esper Silkjær Beredskabspræsterne i København og Helsingør Stift var i september 2013 på en studietur til New York, hvor vi deltog i mindehøjtideligheden for de omkomne 11. september. Det blev en både bevægende og tankevækkende oplevelse. Præsten, Chriss Keenan, ved New Yorks brandvæsen sørgede for, at vi fik et møde med flere af dem, der havde stået i spidsen for redningsarbejdet 11. sept. 2001. Turen bød også på et møde med præsten, som havde stået i spidsen for det gejstlige hjælpearbejde efter Sandy Hook skole-massakren i Newton i staten Connecticut i december 2012. Det blev til et møde med mange forskellige mennesker fra flere forskellige trossamfund, ligesom det blev mit første, men forhåbentlig ikke sidste møde med metropolen New York. Jeg viser billeder og fortæller om turen. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! præsterne Søndag 12. januar kl. 15:00 i Østervangkirken

PAUL HARRISON BAND Feat. Miriam Mandipira.

Hver måned holdes der gudstjenester på ældrecentrene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interesserede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester.

Glostrup Sogn

Gudstjenester på ældrecentrene

SIDE

Onsdag 8. januar kl. 14:00 Glostrup Sognegård

10

Ældrecenter Dalvangen, Digevangsvej 1 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 14:00 20. december ved DG (NB: i Østervangkirken) 14. januar ved DT 11. februar ved NN

Omsorgscentret Hvissinge, Stenager 4 – 6 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 10:30 20. december ved DG (NB: i Østervangkirken) 28. januar ved DG 25. februar ved DG

Ældrecenter Sydvestvej, Sydvestvej 10 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 11:00 17. december ved ES 28. januar ved ES 25. februar ved JDB


Gratis adgang. Søndag 26. januar kl. 16:00 i Glostrup Kirke

MIN EGEN KÆRE VEN! Min Egen Kære Ven er en forestilling, der handler om komponisten Carl Nielsen og hans ægteskab med billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Den belyser forholdet mellem to stærke personligheder og glæderne og omkostningerne ved deres fælles liv; børnene, adskillelse, arbejde, kærlighed, sygdom, utroskab, kunstnerisk krise og triumf. Forestillingen har form af en collage med uddrag fra dagbøger og ægteparrets breve til hinanden. Den spændende og personlige tekst perspektiveres gennem hele forestillingen af et udvalg af Carl Nielsens sange og nogle af hans små orgelstykker. Der vil også indgå fællessange/-salmer. Det er musikturnéteatret ELANTORI, der leverer forestillingen. Medvirkende er skuespiller Anne Marie Pock-Steen, sanger og skuespiller Piet Larsen og organist Else-Marie Kristoffersen. Hele forestillingen varer ca. 80 minutter, og der er gratis adgang.

DIAKONIENS DAG – GI’ EN HÅND Teksten til søndag den 2. februar er fra Matthæusevangeliet kapitel 14, vers 22-33: Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: ”Det er et spøgelse”, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: ”Vær frimodige, det er mig, frygt ikke”. Men Peter sagde til ham: ”Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.” Han sagde: ”Kom!” Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: ”Herre, frels mig!” Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: ”Du lidettroende, hvorfor tvivler du?” Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: ”Sandelig, du er Guds søn.” Med overskriften ”Gi’ en hånd”, som også er en appel til menneskers omsorg for hinanden, tænker vi scenen fra vandringen på søen ind. Vi har ofte brug for en hånd, fordi vi lever i en verden, hvor vi ikke (ret ofte) kan gå på vandet. Vi lever med udfordringer og lidelser, og troen og selvtilliden trues. Den store trøst er, at Gud, som bruger menneskers hænder som sine, er parat til at række hånden ud. Dette er kernen i kirkens diakoni. Bestyrelsen i Glostrup Sogns Menighedspleje vil markere Diakoniens Dag ved at være tjenere og servere ”kirkesuppe” til alle i Østervangkirken efter gudstjenesten. Søndag 2. februar 2014 kl. 17:00 i Østervangkirken

KONCERT MED KAMMERKORET MUSICA: UD I LYSET Søndag den 2. februar 2014 kl. 17:00 byder Østervangkirken velkommen til en anderledes korkoncert under titlen, ”Ud i lyset”. Koncerten er en del af koncertrækken Mørke og Lys, som er udviklet i samarbejde med lyskunstneren Flemming Brantbjerg, den er en rejse mellem mørke og lys, som symboliserer det mellemrum, som mennesket lever i. Rummet mellem lys og mørke, mel-

December 2013 – Januar – Februar 2014

Line Up: Paul Harrison, England. Klarinet/Sopransax/Altsax. Kevin Grenfell, England. Trombone/Vokal. Hans Reichstein, Danmark. Banjo/Vokal. Søren Stausbøl, Danmark. Piano/Vokal. Peter Williams, England. Kontrabas. Mikkel Find, Danmark. Trommer. Miriam Mandipira, Zimbabwe. Vokal.

Søndag 2. februar 2014 i Østervangkirken

ARRANGEMENTER

Paul Harrison er indbegrebet af den legendariske og hotte britiske jazz. Og hans band er også stærkt krydret med kræfterne fra en perlerække af danske og internationale medvirkende. Den engelske kapelmester har med overbevisende succes markeret, at høj kvalitet er hans varemærke, og han har i langt over et årti været et af de mest efterspurgte navne. Anerkendt som en fremragende og yderst vægtig aktør på jazzscenen, hvor han med stor personlighed og musikalsk autoritet, har placeret Paul Harrison Band i den absolutte top inden for genren. Den karakteristiske sound og eksplosive performance har ramt bredt, og Harrison kører træfsikkert med sin egen rytmiske stil. Det er jazz i international særklasse og et sjældent set engageret og disciplineret band. Med på scenen er også den fantastiske afrikanske jazz og blues Queen, Miriam Mandipira. Et sprudlende team af professionelle solister leverer ”the full power of” Paul Harrison Band.

SIDE

11


December 2013 – Januar – Februar 2014

lem sorg og glæde og mellem fødsel og død. Mellemrummet er også der, hvor skyggerne bor, der hvor det utydelige dominerer. Koncertrækken startede på kulturnatten 2013, hvor Musica på Carlsberg gennemførte en koncert i totalt mørke. I februar 2014 er vi nået til kyndelmisse, hvor man traditionelt i den kristne kirke fejrer lysets genkomst efter den mørke vinter. Koncerten vil afspejle dette gennem et forløb, hvor vi både i musikken og i belysningen i kirken bevæger os fra mørket og ud i lyset. Koret synger værker af bl.a. John Cage, Wolfgang Rihm, Thomas Laub, Per Nørgård, Per Skriver, Carlo Gesualdo og korets dirigent Filipe Carvalheiro. Desuden improviserer koret. Kammerkoret Musica er dannet i 1986. Koret består af ca. 20 ambitiøse amatørsangere mellem 20 og 45 år og giver 10-15 koncerter om året. Her i september 2013 er Musica vendt hjem fra korkonkurrencen Per Musicam ad Astra i Torun, Polen, hvor koret vandt kategorierne kammerkor og kirkemusik, ligesom korets dirigent Filipe Carvalheiro vandt prisen som bedste dirigent. Flemming Brantbjerg er autodidakt billedkunstner med lys som speciale. Han arbejder med lys i form af fotografi, video, projektion, reflekteret og direkte kunst- og dagslys. 1. oktober i år stod han bag en installation af 700 lys på Peberholm til minde om de danske jøder, som for 70 år blev reddet i sikkerhed i Sverige. Der er gratis adgang! Søndag 9. februar kl. 19:00 i Glostrup Kirke

LYSMESSE ”Kyndelmisse” er en fordanskning af det latinske ”candelarum missa” (lysenes messe), og kyndelmissen – eller Kjørmes Knud, som St. St. Blicher også døbte den – markerer, at halvdelen af vinteren er gået, og at lyset snart vender tilbage. Glostrup Sogn fejrer kyndelmissen med en ”LYSMESSE” i Glostrup Kirke søndag d. 9. februar kl. 19:00.

ARRANGEMENTER

Gudstjenester på

SIDE

12

Det bliver en stemningsfuld andagt med masser af musik og sang, bibelske læsninger og måske lidt magi i mørket. ”Lysmessen” er for hele familien, store som små, gamle som unge – og alle dem midt imellem. De medvirkende er bl.a. konfirmander og Glostrup Sogns spire-børne- og ungdomskor. Præst: Dorte Thomsen Onsdag 12. februar kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård

ONSDAGSTRÆF En eftermiddag i selskab med Wolfgang Amadeus Mozart ved Claus Johansen, musikjournalist og programmedarbejder ved Danmarks Radio. Har man sagt ”Tryllefløjten” har man også sagt Mozart, og har man sagt Mozart, har man også sagt ”Eine kleine Nachtmusik”, ”Figaros bryllup” og meget mere god klassisk musik. Mozart blev født i Salzburg 27. januar 1756 og døde i Wien 5. december 1791. men på trods af, at han kun blev 35 år gammel, har han efterladt os en meget skattet, udødelig musikalsk arv. Med Claus Johansen som guide vil vi denne eftermiddag tage på en rejse gennem Mozarts liv og musik. Claus Johansen var i mere end 10 år DRs faste mand i Royal Albert Hall i London ved BBCs promenadekoncerter og har for P2 produceret musikoplysende udsendelser og været en af ankermændene i serien om den vestlige verdens musikhistorie i programmet: ”Historien om Musikken”. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! præsterne

Glostrup Hospital

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Tirsdag den 3. december kl. 14:00 i auditorium A

Tirsdag den 7. januar kl. 14:00 i auditorium A

Tirsdag den 4. februar kl. 14:00 i auditorium A

Tirsdag den 24. december kl. 13:00 i auditorium A

Tirsdag den 21. januar kl. 14:00 i auditorium A

Tirsdag den 18. februar kl. 14:00 i auditorium A


13.-15. juni 2014 med Dorothea Glöckner og Birgitte Hammershøy

Foto: Privat Foto: Eric Klitgaard

ved sognepræst Dorothea Glöckner og kirketjener Carsten Høyer

SOGNEREJSE TIL ROSTOCK-BAD DOBERAN-GREIFSWALD-STRALSUND

J. S. Bachs Matthæuspassion er et mesterværk, både i musikalsk og i teologisk henseende. Matthæuspassionen blev oprindeligt skabt for gudstjenesten og betegner et højdepunkt inden for sin genre, passionsmusikken. Første gang blev den opført under en langfredagsgudstjeneste 1727 i Leipzig. Værket skildrer Jesu lidelseshistorie fra skærtorsdagsmåltidet og tilfangetagelsen i Getsemane Have til domsafsigelsen hos Pilatus og korsfæstelsen på Golgata. Bachs virtuose anvendelse af kor og orkestre understreger lidelseshistoriens forløb, og ind imellem uddragene fra evangelieteksten løber forfatteren Picanders poetiske kommentarer til påskens budskab om genopstandelse og frelse. (citeret efter Sven Rune Havsteens introduktion til Bachs Matthæuspassion, Det Danske Bibelselskab 2005).

De enkelte aftener har følgende struktur: 19:30-20:20: om Matthæusevangeliet (ved Dorothea Glöckner) 20:20-20:40: Kaffepause 20:40-21:30: Matthæuspassionen (ved Carsten Høyer) 1. aften: 25. februar 2014 kl. 19:30-21: 30 Introduktion til Matthæusevangeliet og til Bachs Matthæuspassion

Markedsplads og museumshavn i Greifswald

På denne 3-dages rejse vil vi tage over på den anden side af Østersøen og se på et område med en del relationer til Danmark og dansk historie. Blandt andet besøger vi cistercienserklostret i Bad Doberan, hvor den danske dronning Margrethe Sprænghest (død 1282) ligger begravet. Desuden besigtiger vi ruinerne af klostret Eldena, der blev grundlagt som datterkloster af Esrom. Undervejs besøger vi Hansabyerne Rostock, Greifswald og Stralsund. Nærmere information kan fås ved henvendelse til sognepræst Dorothea Glöckner, tlf. 43961814, MDG@km.dk. Desuden vil der blive inviteret til en introduktionsaften i april 2014, hvor vi hører nærmere om turens seværdigheder. Søndag 2. marts kl. 10:30 i Østervangkirken

FASTELAVNSFEST I Østervangkirken begynder fastelavnsfesten umiddelbart efter højmessen. Alle forældre og bedsteforældre med børn og børnebørn er velkomne med eller uden udklædning. Vi slår katten af tønden, herefter serveres fastelavnsboller og varm chokolade, kaffe og te. Der vil være slikposer til alle børn og præmier til kattedronning og kattekonge.

2. aften: 11. marts 2014 kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion 1. del / I + II: Forberedelsen til lidelsen og i Getsemane Have 3. aften: 25. marts 2014, kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion 2. del / III+ IV: Jesus foran Herodes og Pilatus 4. aften: 8. april 2014, kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion del 2 / Korsfæstelsen + Gravlæggelsen Alle er velkomne. Denne studiekreds lægger mest op til en kontinuerlig deltagelse, men det er også muligt at møde frem til en enkelt aften.

Foto: K.A. Henriksen

December 2013 – Januar – Februar 2014

I en række på fire aftener vil vi lytte til Bachs musik, vi vil høre om dens tilblivelseshistorie og baggrund, og vi vil læse og diskutere de kapitler i Matthæusevangeliet, der tydes og tilegnes i Bachs mesterværk. Ved hjælp af musikken og bibelske tekster kan vi således gøre os mere fortrolige med to fremstående dele af vores kristne kulturarv: Bachs musik og Matthæusevangeliets teologi.

ARRANGEMENTER

STUDIEKREDS OM JOHANN SEBASTIAN BACH: MATTHÆUSPASSION

SIDE

13


Udebliver sognebladet

Glostrup Sogns børneog ungdomskor

Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modtages bladet ikke, kontakt da venligst;

Korene øver på flg. tidspunkter i Østervangkirken: Spirekoret (5 år – 2. kl.) tirsdage kl. 16:45-17:45 Børnekoret (3.-5. kl.) tirsdage kl. 15:00-16:30 Ungdomskoret (6. kl og opefter) onsdage kl. 16:00-17:30 Kontakt: Korleder Susanne Dyhr, tlf. 26 19 17 24 – susdyhr@live.dk Ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf. 61 62 04 37 Kateket.thomas@glostrupsogn.dk

Glostrup Sogns kirkekontor, Østervej 6, tlf. 43 61 33 11 Opgiv navn og adresse, så vil der blive fulgt op på det. Sognebladet kan ­ hentes på kirkekontoret så længe restoplag haves.

Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120. Hvis du ønsker at være med i det frivillige arbejde og fællesskab, kan du kontakte Hanne på tlf. 88 30 83 85. E-mail: veffyline@gmail.com

Glostrup Gospel

Er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme­lige koder? Vil du med ud i naturen? Er du til sokkedyr? Er du til trompet? Er du mellem 5 og 18 år?

For Gospelkoret har efteråret haft mange spændende og nye tiltag, bl.a. bevægegudstjenesten var en medrivende oplevelse. Vore nye sange, gospelsalmer på dansk, bliver rigtigt godt modtaget af publikum/menigheden, og flere kommer til. Og det kan man glæde sig til. Et andet af de ’faste’ arrangementer var lysfesten for konfirmanderne, som altid er noget, vi glæder os til, og hvor den får gas, så taget løfter sig.

Christian Gram for at komme til optagelse og stemmeprøve. Næste stemmeprøve er den 8. januar 2014. Se mailadresse på vor hjemmeside.

Vort næste arrangement er julekoncerten søndag den 15. december i Østervangkirken. Det er lykkedes os at få Benjamin Koppel til at være med endnu engang. Sidste gang var der totalt udsolgt. Vi opfordrer til at forudbestille billetter. Se på vor hjemmeside www. glostrupgospel.dk hvorledes man gør. Som ved de tidligere julekoncerter doneres af overskuddet til Glostrup Sogns Julehjælp.

Med venlig hilsen Christian Gram, formand for Glostrup Gospel

Har du fået interesse i at være med i vort kor, send en mail til korets formand SIDE

14

... så mød op hos FDF og få nye kammerater

Arrangementer i december 2013: Søndag 15. december kl. 16:00: Julekoncert med gæstesolist Benjamin Koppel. Arrangementer i marts 2014: Søndag 9. marts kl. 16:00: Gospelkoncert til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré á 100 kr. går ubeskåret til Folkekirkens Landsindsamling.

FDF Glostrup Kreds Nyvej 7, 2600 Glostrup Ring 43 45 08 41 til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og hør hvordan du kommer med.


Glostrup Kirke

Kirketjener Carsten Høyer

Kirkepladsen – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10

Tlf. 61 61 23 91. Mandag fri.

Sognepræst Esper Silkjær

Strandhavevej 3, 2650 Hvidovre – tlf. 26 19 17 24 Mandag fri.

Højvangsområde Kochsvej 11 – 2600 Glostrup Tlf. 43 96 69 02 – Mobil 26 20 24 04. E-mail: esi@km.dk Træffes efter aftale. Mandag fri.

Sognepræst Dorte Thomsen Søndervangområde Byparkvej 100, 2600 Glostrup Tlf. 43 96 74 03 E-mail: doth@km.dk Mandag fri.

Organist (begge kirker) Susanne Dyhr

Østervangkirken

Børne- og ungdomsmedarbejder

Nordvangområde Ejbydalsvej 61 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 96 18 14 – Mobil 61 55 32 75 E-mail: MDG@km.dk. Mandag fri.

Thomas Olsen, tlf. 61 62 04 37. Kontor på Østervej 6. E-mail: kateket.thomas@­glostrupsogn.dk. Mandag fri.

Skovvangområde Parkvej 3, 2. th. – 3070 Snekkersten – Tlf. 43 61 33 31 E-mail: oaa@km.dk Kontor: Dommervangen 2 – 2600 Glostrup Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, torsdag 17-18 pr. telefon. Mandag fri.

Organist Karen Margrethe Olsen Mosebakkevej 9 – 2605 Brøndby Tlf. 43 44 81 84 Mandag fri.

Organist Jannik Hansen Mølle Allé 1, 1. sal – 2500 Valby Tlf. 21 62 83 91. E-mail: jannikhansen1@gmail.com. Mandag fri.

Kirketjener Dorthe Stormgaard Tlf. 61 62 81 15. Mandag fri.

Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen Kirkeværge Per T. Hansen (begge kirker) Tlf. 44 94 16 84

Fødsel, dåb og dødsfald Kontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødselsanmeldelse/dødsanmeldelse medbringes.

E-mail: lat@km.dk

Menighedsrådsformand Tommy Carlsen Rødkælkevej 268 – 2600 Glostrup – Tlf. 28 77 50 13 E-mail: tommy.carlsen@comxnet.dk

Glostrup Sognegård Østervej 8 – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 Kirkegårdskontoret Åbent mandag – torsdag 9–13, fredag 9-12 Regnskabsfører Bitten Brix Nyhuus Glostrup Sognegård – Østervej 8 – Tlf. 43 61 33 10 Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen Østervej 8 – 2600 Glostrup – Tlf. 43 61 33 10

Kapelkrematorium Gammel Landevej 1 – Tlf. 43 61 33 28. Åbent mandag – torsdag 9-13, fredag 9-12

Sognebladet

Kirkelig vejviser Sognet Sognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrikter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen.

E-mail: lba@km.dk

Sognepræst Dorothea Glöckner

Vestervangområde Kontor i Glostrup: Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 61 33 30. Mandag fri. Tyborøn Alle 87 st. – 2720 Vanløse – Tlf. 38 79 70 17 E-mail: pastor-degnbjerrum@paradis.dk

Kontor på Glostrup Hospital Ringvejsbygningen, indgang 8, stuen. Træffes efter aftale på tlf. 24 82 61 03/evt. 38 63 34 54 E-mail: bha@km.dk Fredag fri.

Kordegn Lars Bruun Andersen Kordegn Louise Anne Tyler

Sognepræst Ole Aasted (indtil 31.12 2013)

Vikar: Birgitte Hammershøy

Østervej 6 – 2600 Glostrup Tlf: 43 61 33 11 Åbent 9-13. Torsdag tillige 16-18. Lørdag lukket.

Dommervangen 2 – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 · Præstekontor 43 61 33 31

Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum

Hospitalspræst Trine Kern Kernel (orlov)

Kirkekontor (fælles)

Attester Alle attester fås ved henvendelse til kordeg­ nen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nær­ mere beskrevet i Kirkeministeriets pjece »Fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne. Personlig samtale Alle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kontakt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Præster har tavshedspligt. Sognet på nettet www.glostrupsogn.dk

Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig­hedsråd. Redaktion: Ole Aasted, Per T. Hansen, Flemming Ibsen, Dorte Thomsen, Ole Helms, Lars Bruun Andersen og Inge Rose (ansv. redaktør) Ejby Mosevej 65 – 2600 Glostrup, tlf. 4396 9394 E-mail: ingerose1@gmail.com Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Strandbygaard.dk · Tlf 96 800 700 Svanemærket trykkeri 541-751

Næste nummer af Sognebladet udkommer i uge 8, 2014. Stof modtages på kirkekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 10. januar 2014 SIDE

15


Sogneindsamling 2014 Gå med i kampen mod sult Søndag d. 9. marts 2014 sætter Glostrup Sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling.

Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier.

Foto: Mikkel Østergaard

Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.

Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast.

Søndag 9. marts 2014 kl. 16:00 i Østervangkirken

GOSPELKONCERT Med Glostrup Gospel til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré á 100 kr.- går ubeskåret til Folkekirkens Landsindsamling.

Vi er med i Sogneindsamlingen igen, • fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult •  for når vores familier er med til en halv søndags indsamling, kan det give fattige familier den hjælp, der skal til, for at de bedre kan klare sig selv •  ”Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores konfirmander. De ser, at det nytter at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats” ”I år håber vi at få endnu flere indsamlere, så vi kan dække alle de vigtigste ruter i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag, ” Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Carl-Erik Denning, carl-erik@ denning.dk, 2572 3280 Der vil være indsamlingssted i Glostrup Sognegård, Østervej 8 og i Østervangsalen, Dommervangen 2, umiddelbart efter højmesserne i vore 2 kirker. Et særkende ved Sogneindsamlingen er de mange unge indsamlere. I 2013 var på landsplan godt 6.000 af de 19.000 frivillige indsamlere børn og unge.

Foto: Louise Gram

Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult.

Sognebladet december, januar, februar  

Sognebladet december, januar, februar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you