Page 1

Gemeentelijke informatie Feestelijke opening woongroep Dolfijn in Schaijk

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Samen met de bewoners opende burgemeester Doorn woongroep Dolfijn in Schaijk. Ouders van een aantal jongeren met een verstandelijke beperking en/of een meervoudige complexe handicap hebben in 2004 elkaar gevonden in het streven naar een kleinschalige woonvoorziening voor hun kinderen in Schaijk. In de navolgende jaren hebben zij alles in het werk gesteld om een kleinschalige woonvoorziening in Schaijk te ontwikkelen waar hun kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

In 2008 is gestart met de bouw van deze woonvoorziening. Woongroep ‘Dolfijn’ is onderdeel van het Regenboogcomplex in Schaijk. In 2010 is de woonvoorziening, voor negen mensen met een verstandelijke beperking, opgeleverd. Op 26 maart 2011 opende burgemeester Doorn, samen met de bewoners, het kleinschalige complex van woongroep ‘Dolfijn’.

Landerdse haltes vriendelijker voor mensen met beperking

Wethouder Tindemans maakt eerste bushalteplaats toegankelijk

Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

Op donderdag 24 maart 2011 is door wethouder Tindemans een officiële handeling verricht bij het toegankelijk maken van een aantal bushaltes in de gemeente Landerd. In de gemeente Landerd betreft het in deze fase de halteplaatsen aan de Runstraat (ter hoogte van de gemeentewerf) in Schaijk en aan Heijtmorgen (ter hoogte van de kerk en begraafplaats) in Reek. Een aantal gemeenten besteedde onlangs 53 bushaltes samen aan via een geïntegreerd contract. Aannemingsbedrijf Den Ouden, uit Schijndel heeft het werk aangenomen. Deze nieuwe contractvorm legt zoveel mogelijk vrijheid bij de aannemer als het gaat om ontwerp en uitvoering. De gemeenten hebben vooraf hun eisen vastgesteld. De provincie toetst of de haltes worden aangelegd volgens hun richtlijnen. Door samen aan te besteden maken de gemeenten vaart met het aanpassen van bushaltes. Daarnaast levert dit een flinke kostenbesparing op. Vanwege een aantal voorschriften voor het ontwerp van een toegankelijke halte is het in sommige situaties noodzakelijk om een bestaande halte te verplaatsen. Om in 2011 alle belangrijkste haltes toegankelijk te hebben gemaakt wordt een nieuw aanbesteding voorbereid. Deze haltes zijn geselecteerd op basis van de meeste instappers en de nabijheid van voorzieningen van mensen met een beperking. Ook ouders met kinderwagens en ouderen met een mindere mobiliteit profiteren van een lage instap. Kijk voor meer informatie over of acties voor de bus op de website www.goedbezigbus.nl In Noordoost-Brabant werken de gemeenten al een aantal jaren aan het toegankelijk(er) maken van het openbaar vervoer. Mensen met een functiebeperking, zoals slechtzienden of mensen in een rolstoel, moeten immers ook gewoon gebruik kunnen maken van

Reparatiebon gemeente Landerd

Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. .........................................................................................................

Wethouder Tindemans maakte op 24 maart de eerste bushalte in Landerd toegankelijk. de bus. Overal worden dan ook haltes toegankelijk gemaakt. De haltes worden aangelegd met subsidie van de provincie. In 2015 moeten nagenoeg alle reizigers gebruik kunnen maken van een toegankelijke bushalte bij hen in de buurt. Dat is afgesproken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Mocht u vragen hebben over dit project dan kunt u contact opnemen met de heer H. van Herpen van de afdeling Civiel- en Cultuurtechniek van de gemeente Landerd, tel. 0486-458111

Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 april 2 0 1 1

7


Kleine kernen beter bereikbaar

Ook voor Schaijk en ‘t Oventje is de Regiotaxi beschikbaar als vervanger van de bus Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

Het gemak en de zekerheid dat reizigers van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met het openbaar vervoer kunnen reizen geldt nu ook op tijdstippen dat de (buurt)bus geen dienst meer heeft. Dat kan in heel Brabant met het ‘Tarief Kleine Kernen’. De Regiotaxi rijdt voor 55 cent per strippenkaartzone vanaf een huisadres in een kleine kern naar een OV-knooppunt (knooppunt van Openbaar Vervoer), waar de reiziger desgewenst kan overstappen op bus of trein. De Regiotaxi maakt kleine kernen beter bereikbaar wanneer er overdag, in de avonduren en weekeinden geen buurt- of streekbussen rijden. Handig dus voor mensen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Of voor diegenen die de auto een keer willen laten staan. De reiziger betaalt slechts het bustarief van 55 cent per strippenkaartzone contant aan de taxichauffeur. De regeling is een vorm van openbaar vervoer en geldt dus voor iedereen die reist van en naar een kleine kern. Regio Noordoost-Brabant De Regiotaxi brengt reizigers op en neer van een kleine kern naar een vast (aan de kern gekoppeld) OV-knooppunt. Dat zijn bestaande trein- en busstations of belangrijke bushaltes, van waaruit zij hun reis kunnen voortzetten met de bus of de trein. Vanaf een OV-knooppunt kan de reiziger later ook weer terugreizen naar de kleine kern. Voor de regio Noordoost-Brabant gaat het om 61 kleine kernen. De OV-knooppunten zijn: station Oss centraal, station Cuijk, station Boxmeer, busstation Veghel, busstation Uden en busstation Grave.

APV Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Halfvastenfeesten op 01-04-2011, 02-04-2011 en 03-04-2011, locatie Kreitsberg (5411 RH) en de halfvastenparade op 03-04-2011, locatie centrum Zeeland, vergunning verzonden op: 28-03-2011

De Regiotaxi maakt kleine kernen beter bereikbaar. In de regio Noordoost-Brabant rijdt de Regiotaxi tegen het Tarief Kleine Kernen van maandag tot en met zondag vanaf 17.00 uur of zoveel eerder als er geen (buurt)bussen rijden. Een volledige lijst waarop van de kleine kernen, de OV-knooppunten en een overzicht van de dagen en tijdstippen waarop deze Regiotaxi rijdt, staat op www. goedbezigbus.nl (onder: vervoersmiddelen) Oventje en Schaijk Voor de gemeente Landerd is deze service beschikbaar voor ’t Oventje (alle dagen en avonden, naar busstation Uden) en voor Schaijk (alle avonden naar busstation Oss centraal) Overdag wordt Schaijk, evenals de andere kernen, afdoende bediend met regulier openbaar vervoer. Reserveren of meer informatie? Reserveren rit: 0900-8924467 Klachtenmeldpunt: 0143-336905 of klantenservice@regiotaxinoordoostbrabant.nl.

Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 april 2 0 1 1


Sportkampioenen 2010 feestelijk gehuldigd Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 Let op: tijdelijk buiten gebruik - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 De Landerdse sportkampioenen die een Nederlands, Europees of wereldkampioenschap hebben behaald, zijn ook dit jaar weer feestelijk gehuldigd. Op dinsdag 29 maart werden de sport-kampioenen van 2010, met familie en vrienden, verwelkomd in het Raadhuis in Schaijk. Burgemeester Doorn en wethouder Raaijmakers, portefeuillehouder van onder andere sport, waren aanwezig om deze kampioenen te huldigen. De kampioenen ontvingen een gemeentelijke onderscheiding en een prachtige bos bloemen. De kampioenen van 2010 op een rij: Atletiek: Stefan van Tiel is op 10 juli 2010 in Holten Nederlands kampioen Triatlon Olympische afstand geworden. Gestreden werd met 1.5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen. Bij de finish had Stefan 4 seconden voorsprong op zijn concurrenten. Voldoende om Nederlands kampioen te worden. Irene van Lieshout werd op 28 februari 2010 in Apeldoorn Nederlands kampioen atletiek bij de meisjes junioren B 3000 meter indoor. Haar trainer is Tonnie Dirks uit Zeeland. Verder werd ze dit jaar ook 3e bij het NK cross voor meisjes junioren. Darten Hans Verweij (teamcaptain), Sebastiaan Kuppen, Geert van de Berg, Gijs van de Elzen, Roy Leenders en Vincent van Gemen werden als team ‘Koetshuis Reek’ voor de 4e keer op rij Nederlands kampioen. Dit keer in de 1e divisie. Nadat ze dus in de 4e, 3e, 2e en 1e divisie Nederlands kampioen zijn geworden, gaan ze volgend jaar proberen in de eredivisie ook Nederlands kampioen te worden. Fietscross Ellen Jacobs werd op 9 juli in Noorwegen Europees kampioen Fietscross (BMX) in de categorie women 17+. Na twee Europese voorrondes gewonnen te hebben, tweemaal een tweede plaats en zilver tijdens het NK in Kampen mocht ze nu de Europese titel mee naar Zeeland nemen. Ze liet de nummer één en twee van de wereld achter zich. Handboogschieten Christine van Roosmalen, Theo van Hinthem, Henk vd Heijden, Jacques Siebers, Rachel van der Ven en Luke van der Loop zijn als handboogteam van schutterij De Vriendenkring 1897 op 5 juni 2010 in Beek en Donk Nederlands kampioen op de 25 meter geworden. Het team veroverde de titel met maar liefst 93 punten voorsprong op de nummer twee. Motorsport Ronny Verhagen en Jos de Graauw werden Nederlands kampioen zijspancross. In twaalf wedstrijden binnen het motorcross seizoen waren er punten te verdienen. Ronny en Jos wonnen 7 van deze 12 wedstrijden, zodat op 3 oktober 2010 in Beersel het kampioenschap voortijdig in hun voordeel was beslist. Jacky van Beusekom heeft op 24 oktober het Nederlands kampioenschap Nationale gehaald. Er werden 12 wedstrijden gereden, waarvan Jacky er vier op zijn naam wist te schrijven. Hij stond het hele seizoen op nummer één en werd terecht uitgeroepen tot Nederlands kampioen. Ruitersport: Willy van de Laar werd op 18 september 2010 in de damesklasse Nederlands kampioen enkelspan paarden Fries ras. Dit samen met

het paard Davy G. Acht aanspanningen betraden in Ermelo de baan om te strijden om de titel Hippiade voor de regio’s Noord en Zuid. De concurrenten ontliepen elkaar niet, wat een spannende wedstrijd opleverde. Uiteindelijk koos de jury voor Davy G. die daarmee, in handen van Willy, zijn titel mocht verlengen. Suzanne van Vugt werd in Ermelo op 25 september 2010 in de klasse new-forest sportpony met pony Kantje’s Appart Nederlands kampioen. Schoonspringen Koen Merx werd op 5 juni in Alphen aan de Rijn Nederlands kampioen schoonspringen op de 1 meter plank en hij werd op 6 juni in Den Haag Nederlands kampioen op de 3 meter plank.

Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Vogelsport Guus Reijs is in Portugal wereldkampioen geworden bij de inzending van 1 stam (vier gelijke vogels) turquoisineparkieten en bij de inzending van een turquoisineparkiet enkeling wildkleur. Voltige Imke Ploegmakers werd op 28 augustus 2010 in Ermelo Nederlands kampioen voltige in de junioren soloklasse, net als vorige jaar. Imke reed op het paard U2 en werd begeleid door Meta Jans.

Maandag 11 april in De Phoenix

Informatieavond bestemmingsplan Robuuste EVZ ‘t Mun Op maandag 11 april 2011 organiseert de gemeente Landerd een informatieavond over het bestemmingsplan Robuuste EVZ ‘t Mun. Deze avond vindt plaats in verband met het feit dat het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 26 maart 2011 tot en met 6 mei 2011 voor een ieder ter inzage ligt. Tot en met vrijdag 6 mei 2011 kan een ieder zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad.  Het plangebied is gelegen direct ten oosten van het knooppunt van Rijksweg A50 en de A59 (Paalgraven). Het omvat agrarische gronden en bestaand bos- en natuurgebied. Tevens loopt door het plangebied de Rijksweg A50 en de provinciale weg N324. De beoogde ontwikkelingen bestaan naast de twee natuurbruggen uit de omvorming van enkele agrarische percelen naar bos en/of natuurgebied en de realisatie van een recreatieve ontsluiting. Gedurende de avond zal veel aandacht uitgaan naar de twee natuurbruggen en het ontwerpbestemmingsplan. Onder andere zal duidelijk gemaakt worden hoe de procedure verder verloopt en wat de planning van het vervolgtraject is.   Waar De informatieavond wordt gehouden in dorpshuis De Phoenix, Pastoor van Winkelstraat 11, 5374 BG in Schaijk.

Hoe laat De informatieavond wordt gehouden van 19 tot 21 uur.   Informatie Wanneer u vragen heeft over deze avond en de inhoud daarvan kunt u contact opnemen met mw. M. Spoeltman van de afdeling VROM. Zij is op maandag tot en met donderdag te bereiken op tel. 0486-458164.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 april 2 0 1 1

9


Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011’ Tijdelijke verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van Landerd maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 1 april 2011 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011’ ter inzage ligt.

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens Halfvastenfeesten en Halfvastenoptocht Zeeland In verband met de Halfvastenfeesten op vrijdag 1 april, zaterdag 2 april en zondag 3 april aanstaande op een terrein gelegen aan de Peelweg, Reekseweg en Kreitsberg en de Halfvastenoptocht in het centrum van Zeeland op zondag 3 april 2011 is het noodzakelijk dat er diverse tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. Het betreft hier het afsluiten van een gedeelte van de Kreitsberg, Logtschedijk en de Reekseweg met uitzondering van taxi’s en openbaarvervoer lijndiensten, het instellen van een eenrichtingsregime op de Kreitsberg, het instellen van een 50 km/u regime op de Peelweg, Kreitsberg en Reekseweg, het instellen van een stopverbod op de Kreitsberg, Reekseweg, Heihorst, Logtschedijk, Kerkstraat, Tweehekkenweg, Voederheil, Langenboomseweg, Kleine Graspeel en Graspeel. Verder is het noodzakelijk dat op zondag 3 april 2011 diverse toegangswegen naar het centrum van Zeeland en de optochtroute worden afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, met uitzondering van voetgangers, van 10 tot 18 uur of zoveel langer of korter als noodzakelijk is.

Verder wordt op zondag 3 april na de optocht het gedeelte van de Kerkstraat gelegen tussen Kerkstraat 47 (C-1000) en Brouwerspad van 16 tot 20 uur of zoveel langer of korter als nodig, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt door middel van verwijzingsborden omgeleid. De lijndienst van het openbaar vervoer wordt zondag 3 april de gehele dag omgeleid en via de Bergmaas - Peelweg - Reekseweg de route vervolgen. Tijdelijke afsluiting Palmstraat In verband met filmopnames voor de film ‘De Bende van Oss’ wordt de Palmstraat tussen recreatieoord De Maashorst en de Palmvenseweg van maandag 4 april 11 uur tot en met dinsdag 5 april 24 uur voor al het verkeer afgesloten. Tijdelijk stopverbod De Louwstraat Op zaterdag 9 april en zondag 10 april worden door rijvereniging St. George paardenwedstrijden georganiseerd. In verband hiermee wordt op beide dagen in de De Louwstraat een stopverbod ingesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011’ en de bijbehorende stukken liggen ter inzage tijdens kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 in Zeeland. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien via RO-online (www.ruimtelijkeplannen.nl) en op de gemeentelijke website www.landerd.nl, het bijlage boek is in te zien op het gemeentehuis en via RO-online. Het plangebied omvat 35 locaties in het buitengebied en een tweetal inbreidingslocaties binnen de kom van Schaijk en Zeeland. De gemeente is voornemens om 32 woningen op basis van de BIO regeling en 1 woning op basis van de Ruimte-voor-Ruimte regeling mogelijk te maken in het buitengebied. Daarnaast is de gemeente voornemens om op een inbreidingslocatie in Schaijk 3 woningen en in Zeeland 2 woningen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan omvat ook de bouw van een schuur in het buitengebied en een woning in het buitengebied op basis van de sloopbonusregeling. Deze sloopbonusregeling maakt het mogelijk dat er bij sloop van overtollige/kwalitatief mindere be-

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde verkeers- en industrielawaai voor 19 woningen in het buitengebied van de gemeente Landerd De gemeente Landerd heeft een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor overwegend woningbouw in het kader van de BIO regeling (Buitengebied in ontwikkeling) in het buitengebied van de gemeente Landerd. Hogere grenswaarde geluid In het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011’ zijn berekeningen opgenomen van de geluidsbelasting op de gevels van de te realiseren woningen. Uit deze berekeningen blijkt dat niet alle woningen voldoen aan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB. De Wet geluidhinder (Wgh) biedt de mogelijkheid om voor deze woningen een hogere waarde vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van Landerd wil van deze mogelijkheid gebruik maken en heeft besloten om het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter visie te leggen. Dit zal gelijktijdig gebeuren met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011’.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, zwart broekje en zwarte gympies. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. - 08-03-2011, Schouwveld Zeeland richting bossen: Sleutel met paars hoesje er om. - 17-03-2011, Zwingelhof, Schaijk: Zwarte Sparta damesfiets, leverancier Jan Appelhof Schaijk

10

bouwing een vergroting van de woning en/of het maximale oppervlak aan bijgebouwen toegestaan wordt. Voor een aantal woningen zal ook een hogere grenswaarde procedure als bedoeld in de Wgh doorlopen worden. De realisatie van woningen in het kader van de BIO regeling draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied. Indien de gevraagde kwaliteitsverbetering niet op de woningbouwlocatie zelf mogelijk is, wordt een financiële bijdrage aan het BIO fonds (reconstructiefonds) gevraagd. Met de bijdragen uit het BIO fonds worden de in de structuurvisie BIO beschreven kwaliteitsverbeteringen uitgevoerd. Een ieder kan binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de heer Van Pesch van de afdeling VROM.

Verloren voorwerpen - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met speciale steuntjes op voor- en achterwiel. - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. - 7-3-2011, Bossestraat Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. - 7-3-2011, Irenestraat Schaijk: Paars/bronskleurige Gazelle herenfiets, type trendy style, met handremmen en versnellingen. - Nacht van 5 op 6 maart, Runstraat (nabij Emté) Schaijk: Oranje Sparta omafiets met 3 versnellingen, hand- en terugtraprem. - 15-03-2011, op of in de nabijheid van basisschool De Regenboog, Schaijk: Zwart kinderhorloge, merk frendz, stoffenband met klittenband. - 16 of 17-03-2011, in Zeeland, Uden, Veghel of Apeldoorn: Kentekenplaat 60-DS-NZ. - 4 of 5-03-2011, bij C1000 of Aldi Zeeland: Gebitsprothese met ijzeren haakjes.

Voor een overzicht van de betreffende locaties met daarbij aangegeven de hogere waarde en de geluidsbronnaam wordt verwezen naar het ontwerpbesluit. Tervisielegging en zienswijzen ontwerpbesluit Het ontwerpbesluit hogere waarde Wgh en de bijbehorende stukken (waaronder het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011”) liggen met ingang van vrijdag 1 april 2011, gedurende zes weken, ter inzage tijdens kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 in Zeeland. Het ontwerpbesluit kunt u ook inzien op de gemeentelijke website www.landerd.nl. Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken aan het college van B&W van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de heer Van Pesch van de afdeling VROM met tel. 0486-458163.

- 04-03-2011, Schutsboomstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan 4 sleutels (twee huissleutels en twee fietssleutels), met twee sleutelhangers ( 1giraffe, 1 met de letters PC). - 21-3-2011, Zeeland richting Mill - vice versa: Zwarte eastpak portemonnee met daarin scooterrijbewijs, i.d.-kaart en rabobankpas. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 april 2 0 1 1


Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Zeelandsedreef 20, 5374 RR Schaijk; bouw werktuigenberging (ontvangen 17 maart 2011) • Akkerwinde 39, 5374 DA Schaijk; uitbreiden woning (ontvangen 17 maart 2011) • Wingerd 16a, 5374 AP Schaijk; verwijderen van asbesthoudende beplating (ontvangen 17 maart 2011) • Schansweg 3, 5374 NR Schaijk; wijzigen van de gevel van een bijgebouw (ontvangen 17 maart 2011) • Udensedreef 2a, 5374 RK Schaijk; vergroten van de woning (ontvangen 17 maart 2011) • Zevenhuis 32, 5374 RN Zeeland; uitbreiden van een paardrijhal (ontvangen 17 maart 2011) • Hoekstraat 1c, 5374 GA Schaijk; kappen van 2 bomen (ontvangen 22 maart 2011) • Noordhoekstraat 5, 5374 SC Schaijk; plaatsen van 3 vlaggenmasten, een fietsenstalling en diverse (verwijs-)borden op een camping (ontvangen 22 maart 2011) In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen. Verleende omgevingsvergunningen: • Voederheil 12, 5411 RK Zeeland; vestigen van een autoverkoopbedrijf (verzonden 17 maart 2011) • Graspeel 64, 5411 CJ Zeeland; verbouwen van een bestaande woning, het slopen van een bijgebouw en het bouwen van een bijgebouw (verzonden 22 maart 2011) • Voederheil 26, 5411 RK Zeeland; slopen van een luchtkanaal met asbestbeplating van een bijgebouw (verzonden 18 maart 2011) • Burgemeester Schoutenstraat 45, 5374 HB Schaijk; bouwen van een dakopbouw (verzonden 22 maart 2011) • Schaijkseweg 6, 5411 RL Zeeland; het slopen van een machineloods en stallen en het bouwen van een werktuigenloods en een ligboxenstal (verzonden 16 maart 2011) • Vlagstraat 6, 5374 NS Schaijk; het vervangen van een rieten kap en het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (verzonden 16 maart 2011) • Rosmolen 9, 5375 BT Reek; bouwen van een woning (verzonden 18 maart 2011)

Voorbereidende Vergadering Er wordt deze cyclus geen raadsvergadering gehouden, maar wel een Voorbereidende Vergadering, namelijk op 12 april 2011. Voorbereidende Vergaderingen zijn bedoeld voor ´technische´ (niet politieke!) voorbereiding van voorstellen die in een later stadium ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Tevens zijn ze bedoeld voor bespreking van bepaalde thema’s, startnotities en dergelijke. Voorbereidende Vergaderingen worden bemenst door een raadslid per fractie + een gast per fractie. De betreffende fractie bepaalt zelf wie het raadslid mee neemt; de ´gast´ kan dus een fractiegenoot zijn, maar ook een achterbanlid, of een door de fractie meegebrachte deskundige of belanghebbende/belangstellende. Het is uitdrukkelijk de bedoeling (overigens uitgaande van ieders rol in het dualistisch proces) dat tijdens Voorbereidende Vergaderingen ook de bestuurlijk verantwoordelijke wethouders, desgewenst bijgestaan door ambtenaren, een actieve rol vervullen. De Voorbereidende Vergadering is openbaar en wordt gehouden in het Raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). De vergadering begint om 19.30 uur. Onderstaand is de agenda van de Voorbereidende Vergadering afgedrukt. (De agenda is in de Arena slechts gedeeltelijk afgedrukt; de wijze van behandeling en het overzicht van de deelnemers aan het betreffende agendapunt zijn daarin namelijk niet vermeld. Daarvoor wordt u verwezen naar de gemeentelijke website) Inzage stukken De (voorlopige) agenda’s met bijbehorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland, in het gemeentehuis in Zeeland (kamer griffier) en in het Wapen van Reek. De voorstellen zijn bovendien geplaatst op de gemeentelijke website (gekoppeld aan de betreffende agenda’s). Degenen die de op de voorstellen betrekking hebben achterliggende stukken (zoals B&W-besluiten, tekeningen etc.) in willen zien of nog vragen hebben kunnen contact opnemen met de griffier (J.Huijs). Dat gaat het eenvoudigste door even te bellen (tel. 0486-458211). Spreekrecht Uiteraard kunt in de Voorbereidende Vergadering, uw zegje doen. In een Voorbereidende Vergadering wordt daar per inhoudelijk agendapunt een kwartier voor uitgetrokken. Ieder heeft het recht om over

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Bijzondere procedure Ontwerp projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van: • Munstraat 14, 5374 PG Schaijk; bouwen van een hooiberg met als functie Kinderopvang (dossiernummer 20070456)

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht in ‘s-Hertogenbosch. Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • 1. het bouwen van een hooiberg op het perceel Brand 54, 5411 PC Zeeland (dossiernummer HZ-2011-0001); • 2. het verbouwen van een bedrijfsgebouw en het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de huisvesting van werknemers op het perceel Vensteeg 11, 5411 AR Zeeland (dossiernummer HZ-2010-0006)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 4 april 2011 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 in Landerd. Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het ontwerpprojectbesluit contact worden opgenomen met de afdeling VROM op telefoonnumen de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 4 april mer 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www. 2011 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur ruimtelijkeplannen.nl. of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 in Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM op tel. een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpproject0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op besluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, www.ruimtelijkeplannen.nl. Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgeEen ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling nomen worden met de afdeling VROM. een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpprojectAlleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen de betreffende besluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, vergunning naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgeredelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nomen worden met de afdeling VROM. nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht in ‘s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u het onderwerp vijf minuten te spreken, tenzij er meer dan drie sprekers contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, zijn; dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. sprekers verdeeld. Voor nadere informatie over het spreekrecht en aanmelding om gebruik te maken van dit recht dient eveneens contact opgenomen te worden met de griffier.

Revitalisering/reconstructie

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 12 april 2011 1. Opening 2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergadering van 15 maart wordt ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is. 3. (informerend/opiniërend) Bespreken jaarverslag 2010 politiedistrict Maas en Leijgraaf, alsmede bespreken tendensen beleidsaspecten 2011 en aangeven gewenste geprioriteerde beleidsaspecten 2012 De heer H.Cornelissen, teamchef Uden-Landerd,van het district Maas en Leijgraaf van de politie Brabant-Noord zal t.a.v. bovenvermeld onderwerp een korte presentatie verzorgen. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt (los van het “spreekrecht voor het publiek”) ca. 45 minuten uitgetrokken 4. (informerend) Centrum voor jeugd en gezin De portefeuillehouder en de projectleider Jeugd en Gezin zullen de stand van zaken aangeven. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ´spreekrecht voor het publiek´, ca. 45 minuten uitgetrokken 5. (informerend) Centrum Zeeland: nieuw plan locatie Morgenzon Het college informeert de Voorbereidende Vergadering over de stand van zaken mbt het nieuw plan voor de locatie Morgenzon. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ´spreekrecht voor het publiek´, ca. 45 minuten uitgetrokken 6. Sluiting

Grote belangstelling infoavond infrastructuur Zeeland Zuidwest

Op maandag 28 maart jl. heeft onder grote belangstelling van de bewoners en belanghebbenden de eerste informatieavond voor het project Revitalisering Zeeland Zuidwest plaatsgevonden. De aanwezigen hebben kennis genomen van de aanpak en de kaders van het project. De sterke en zwakke punten uit de wijk zijn in beeld gebracht waarbij tevens diverse opmerkingen, aandachtspunten en wensen zijn ingebracht. De gemeente Landerd streeft er naar de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de planontwikkeling. Doel van deze avond was u als bewoners en belanghebbenden te informeren over de aanpak en kaders, geconstateerde knelpunten, kwaliteiten, de diverse informatieavonden en de globale planning van de voorbereiding. Diverse informatie, zoals de uitnodigingen, de presentatie van deze avond, maar ook de verslagen van de informatieavonden kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.landerd.nl onder de knop “snel naar” met als titel Zeeland Zuidwest. Hier vindt u ook de snelkoppeling naar info@landerd.nl waar u een reactie of eventuele opmerkingen kunt geven. Reageren voor 8 april Mocht u om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn geweest om deze informatieavond bij te wonen dan nodigen wij u uit om via de hierboven genoemde website en snelkoppeling informatie in te winnen en eventueel een reactie te geven. In verband met de voortgang van het project verzoeken wij u om eventuele reacties voor vrijdag 8 april aanstaande in te sturen. Volgende informatieavond Een volgende informatieavond vindt plaats op 30 mei aanstaande eveneens in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland, aanvang 19.30 uur.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 april 2 0 1 1

11


Bouwvergunningen

Openbare

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Activiteiten- en evenementenkalender

Ik grijp in bij agressie op straat

Zo. 03-04-2011 Zondagopenstelling Zeeland Zo. 03-04-2011 tot en met za. 09-04-2011 Collecte Nederlandse Hartstichting Za. 09-04-2011 van 11:00 tot 13:00 uur Paasactie Schaijk Za. 09-04-2011 van 17:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 09-04-2011 van 09:30 tot 17:30 uur en zo. 10-04-2011 van 09:30 tot 17:00 uur Paardenspringwedstrijden De Louwstraat Zo. 10-04-2011 Zondagopenstelling Schaijk/Reek, Zeeland • Vraag anderen om Zo. 10-04-2011 tot en met za. 16-04-2011 hulp en spreek samen Collecte Stg. Nationaal Fonds Kinderhulp de dader aan Vr. 15-04-2011 • Bel 112 Zeeland Kledinginzameling Za. 16-04-2011 van 17:00 tot 00:00 uur • Blijf bij het slachtoffer Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 16-04-2011 vanaf 20:30 uur • Maak foto’s voor de politie Liedjesfestival en meld je als getuige Zo. 17-04-2011 Zondagopenstelling Schaijk/Reek Zo. 17-04-2011 Moeslands Festival, Schaijk Zo. 17-04-2011 van 09:00 tot 18:00 uur Ponydressuurwedstrijden, De Louwstraat Zo. 17-04-2011 van 13:00 tot 17:30 uur Palmpasenoptocht, vanaf De Vlashoeve - Damaststraat - Vlasroot Kloosterstraat - Franciscushof - Kerkstraat - eindpunt De Garf Ma. 18-04-2011 tot en met za. 23-04-2011 Verjaardagsactie Schaijk Ma. 25-04-2011 Winkelopenstelling Schaijk/Reek 25-04-2011 van 10:00 totbij 14:00 uur Gevonden Ma. en verloren voorwerpen kunnen de gemeente Bijenmarkt, café De Potter Schaijk (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de Vr.het 29-04-2011 van(mevrouw 08:30 totM. 21:00 uur receptie van gemeentehuis van Schijndel) aan de 30-04-2011 08:30 tot 01:00 uur Kerkstraat za. 39 in Zeeland, tel.van 0486-458111. en zo. 01-05-2011 van 08:30 tot 21:00 uur Let op: Paarden- en ponywedstrijden, Schaijksestraat 2

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunningbekendmaking houder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Presentatie Archeologische waarden- en verwachtingskaart

De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) • Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal (ontvangen 3 maart 2011) • de Hoevestraat 3, 5374 Schaijk; woning Met invoering van RH de Wet opuitbreiden de archeologische monumenten4 maart 2011) zorg (ontvangen (Wamz) en de Wet ruimtelijke ordening dienen archeolo• Voederheil 9, 5411 RJ Zeeland; kappenmeegewogen van 8 bomen in ruimtelijke gische waarden volwaardig worden (ontvangen 5 maart 2011) plannen. Gemeenten zijn hierbij het bevoegde gezag. De bescherming van archeologische waarden dient dan ook gewaarIn dit stadium van de de gemeentelijke procedure kunt ubestemmingsplannen. nog geen bezwaarschrift borgd te zijn via indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden vandehet gemeentehuiswaardenter inzage de afdeling VROM. Het opstellen van archeologische enbij verwachtingskaart Dehierin aanvragen liggen terHet inzage totdat er een deisaanvraag/ is de eerste stap. belangrijkste doelbeslissing van dezeop stap om ten aanvragen is genomen. behoeve van toekomstige planvorming en planuitvoering inzicht te

Verleende omgevingsvergunning in combinatie met afwijking bestemmingsplan: • Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning (verzonden 4 maart 2011) Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, RAAP de opdracht verstrek om archeologische kaarten te vervaardigen. een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift Verleende omgevingsvergunningen: De afgelopen maanden is in een samenwerking tussen de vier gemeen- gevoegd te worden. • deMgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 en bomen ten, heemkundekringen, amateurarcheologen bureau RAAP hard Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) verzoeken bij de voorzieningenrechter, 90125, 5200 MA te Op donderdag 14 april is erpostbus een informatieavond gewerkt aan het tot stand komen van deze kaarten. • Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening door gemeentede voorzieninover de archeologische kaarten kan in het (verzonden 4 maart 2011) genrechter van dehuis rechtbank worden getroffen, mits een van Mill en St. Hubert. spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening Op donderdagavond 14 april 2011 wordt voor alle belangstellenden een Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtHet programma van de bijeenkomst op 14 april 2011 in het informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze avond wordt u geïnfortot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van gemeentehuis in Mill en Sint Hubert ziet er globaal als volgt uit: meerd over hoe de archeologische kaarten van de gemeenten Landerd, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na betaling. • 19:00 uur Ontvangst Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn vervaardigd en zullen de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via • 19:30 uur Aanvang presentatie de kaarten aan u worden gepresenteerd. U krijgt dus een inkijkje in de bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouhttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel • 20:00 uur Mogelijkheid tot stellen van vragen bewoningsgeschiedenis en archeologische rijkdom van uw gemeente. ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de • 20:30 uur Gelegenheid tot het bekijken van de bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren genoemde site voor de precieze voorwaarden. archeologische kaarten heeft en welk belang van u wordt geschaad. • 21:30 uur Sluiting Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. dhr. R. Peters van de afdeling VROM, tel. 0486-458152. De puberteit kan een roerige fase zijn in de ontwikkeling van kinderen - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met naar volwassenheid. Veel ouders hebben behoefte aan informatie en - Corbin sleutel. speciale steuntjes op voor- en achterwiel. weet en kan. Rust en de tijd nemen om te overwegen wat je gaat doen, advies als hun kind in de puberteit komt. Een groepsgericht aanbod - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee is van belang bij de omgang met pubers. Vaak hebben wij als ouders voorziet in die behoefte. Enerzijds omdat ouders hun kennis en vaaren 1 kinderringetje lieveheersbeestje met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. digheden kunnen uitbreiden, maar ook omdat ze steun en herkenning geen probleem, maar de puber heeft een probleem. De kunst is om het - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. probleem ook bij hen neer te leggen. Ook is het zeer de moeite waard vinden bij ouders. In januari / februari 2011 bood het CJG geeft ant- 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. - Zwarte Nokia GSM om bij je standpunt te blijven, ongeacht wat andere ouders en je puber woord voor de tweede keer de cursus ‘Omgaan met je puber’ aan. De - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord ervan vinden. cursus bestond uit zes groepsbijeenkomsten. De deelnemers betitelden Vermiste en gevonden dieren - Zwart Vingino armbandje de bijeenkomsten als zeer waardevol, zo waardevol zij graag Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttaszelfs vandat Manders “Bewust geworden van mijn eigen reacties (huis)dieren. op het gedrag/taal van mijn eenMode terugkombijeenkomst willen zien in het najaar. zwart shirtje, Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, registratie van gevonden en zoekgeraakte kind, en wat dat kan betekenen voor onze communicatie. Hele kleine Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact zwart broekje en zwarte gympies. aanpassingen Reacties van een aantal deelnemers - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, opnemen met:hierin geven veel verschil!” “Ook als je geen ‘probleempuber’ in huis hebt, heb je veel aan deOss, tips van de cursusleiding en Deze cursus is een voorhoesje) ALLE ouders van (beginnende) Dierenopvang Maasland, afdeling 1 met oranje enaanrader 1 met groen aan winkelwagenmunt. ouders.” 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 pubers! Alleen al de herkenbare verhalen van anderen zijn een steuntje andere Aengelbertlaan inVerloren de rug! Even lekker lachen om de verhalen van een ander, dat kan of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. voorwerpen meer informatie de soms al genoeg zijn. Door het er met elkaar overSmidse te hebben, kom je De dierenopvang heeft wettelijk een Voor bewaarplicht van tweeover weken, - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, in Schaijk: cursusOok ‘Omgaan met(huis)dier je puber’ soms tot bepaalde inzichten die je zelf waarschijnlijk niet bedacht zou daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Bruin leren handschoenen. als u een verwijzen u naar hebben? De handvatten die jebij krijgt zijn natuurlijk fijn, maar ook om vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met - Nacht van 7 op 8 maart peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: www.cjggeeftantwoord.nl. te horen dat je het zo slecht nog niet aanpakt, die puber in huis!  Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. de dierenambulance. verschaffen in de aanwezigheid en het karakter van de archeologische Verleende vergunningen resten binnen het grondgebied van de gemeente Landerd. Bovendien Besluiten tot verlenging termijn van vanmet verzoeken om verschaft de kaart informatie over deafhandeling verwachtingen betrekking omgevingsvergunning: tot de archeologische karakteristieken van het gehele onderzoeksge• Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bied. bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). De termijnLanderd van afhandeling is verlengd met (besluit verzonden De gemeente heeft gezamenlijk met6 weken de gemeenten Grave, 3 maart Mill en Sint2011). Hubert en Sint Anthonis aan Archeologisch Adviesbureau

Cursus ‘Omgaan met je puber’ heel succesvol Gevonden en verloren voorwerpen

Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

Gevonden voorwerpen De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Onder andere dat u niet thuis bent. Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - zwart sleuteltje - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel

Een overvolle brievenbus bevat veel boodschappen.

Als ouder heb ik ervaren dat er mogelijkheden zijn om beter met een puber om te gaan. Daarbij is het belangrijk om te weten wat een puber

Wij gaan extra opletten! U ook? www.samentegeninbrekers.nl

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

12 8

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Zienswijze-bezwaar-beroep Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 april 2 0 1 1 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011

Gemeentenieuws Landerd week 13 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 13 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you