Page 1

Gemeentelijke informatie Aanleg dassen- en amfibieënraster naast de Millsebaan van start

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

In de afgelopen jaren zijn veel dassen doodgereden op de Millsebaan in Zeeland. Om dit te beperken is in het voorjaar van 2011 een tunnel onder de weg aangelegd. Dassen die op zoek gaan naar voedsel in het open gebied aan de zuidzijde van de Millsebaan, kunnen op deze manier veilig vanuit het bos aan de noordzijde van de Millsebaan de weg oversteken.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

De tunnel is tevens geschikt voor overstekende amfibieën. In het kader van natuurcompensatie voor Vliegbasis Volkel worden ten zuiden van de Millsebaan door defensie in het voorjaar van 2012 enkele percelen ingericht met bos, struweel, extensief grasland en enkele poelen. Hierdoor ontstaat geschikt voortplantingsgebied voor amfibieën, waardoor amfibieën naar verwachting vaker de weg over zullen gaan steken.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Faunarasters naast de Millsebaan geleiden dassen en amfibieën naar een tunnel waar ze veilig kunnen oversteken. Noodzakelijk Om de dieren naar de tunnel te geleiden is het plaatsen van rasters langs de weg noodzakelijk. Daarom meter voor het eerstvolgende zandpad, net voor het einde van de Trentse bossen. Met aanliggende grondeigenaren is contact opgenois de gemeente op 8 december 2011 van start gegaan met de plaatsing men. Alle percelen blijven bereikbaar, al dan niet via een werkpoort. van een faunaraster aan weerszijden van de Millsebaan. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Reconstructiecommissie Peel en Heeft u naar aanleiding van bovengenoemde werkzaamheden vragen Maas met een subsidie van de Provincie Noord-Brabant. dan kunt u contact opnemen met Marlie Vinken van de afdeling CivielHet raster op de Millsebaan begint in westelijke richting op ongeveer en Cultuurtechniek van de gemeente Landerd, tel. 0486-458175. 100 meter afstand van de Spoorweg en loopt door tot ongeveer 150

Oudste inwoner van Landerd

Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting De jaarwisseling is de tijd van de goede voornemens en het uitwisselen van wensen en verwachtingen. Het gemeentebestuur van de gemeente Landerd nodigt u uit voor de Nieuwjaarsontmoeting op maandag 2 januari 2012. Tijdens deze ontmoeting kunnen het gemeentebestuur, relaties, verenigingen en inwoners nieuwjaarswensen uitwisselen en elkaar op informele wijze ontmoeten. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de hal van het gemeentehuis in Zeeland aan de Kerkstraat 39 van 19.00-20.30 uur.

Mevrouw Beerends Broeren (tante Cee) bereikte op 11 december de respectabele leeftijd van 103 jaar en is daarmee de oudste inwoner van Landerd. Burgemeester Doorn feliciteerde haar met dit heugelijke feit.

Op maandag 2 januari van 9 tot 9.30 uur

Sluiting gemeentehuis in verband met nieuwjaarsbijeenkomst gemeentepersoneel

De gemeente Landerd houdt alle woningbouwplannen tegen het licht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd heeft besloten om alle woningbouwplannen tegen het licht te houden. Dit betreffen zowel de bestaande als nieuwe plannen. Deze analyse zal leiden tot een nieuwe woningbouw prioritering en de hieraan gerelateerde actualisatie van de grondexploitaties binnen de gemeente Landerd.

Het onderzoek is al eerder aangekondigd. De redenen om een dergelijke verdiepingsslag uit te voeren, is dat we willen voorkomen dat er te veel woningbouwplannen komen die uiteindelijk toch niet gerealiseerd worOp maandag 2 januari 2012 zijn alle afdelingen van het gemeenteden en dat er niet de juiste woningbouwcategorieën worden gebouwd. huis van 09.00 tot 09.30 uur gesloten in verband met de nieuwjaars- Daarnaast is dit ook noodzakelijk om de grondexploitaties van de gebijeenkomst voor het personeel. meente actueel te houden en door middel van scenario’s grip te houden Ook de dienst gemeentewerken is dan niet bereikbaar. op de financiële situatie van het grondbedrijf. Totdat de resultaten van deze woningbouw prioritering helder zijn, wordt uiterst terughoudend Het gemeentebestuur omgegaan met nieuwe en bestaande initiatieven voor woningbouw. Zo gaat er bijvoorbeeld pas een ontwerp van een bestemmingsplan voor een nieuwbouwplan in procedure als uit het onderzoek blijkt dat er Uittreksel nodig? voldoende behoefte aan nieuwbouw is. De verwachting is dat in het Regel het op www.landerd.nl voorjaar van 2012 de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 16 december 2 0 1 1

7


Cursusavond voor Poolse ouders succesvol afgerond Op woensdag 7 december ontvingen acht Poolse ouders in het Centrum voor Jeugd en Gezin, beter bekend als het consultatiebureau aan de Netjeshof in Schaijk uit handen van Wethouder Raaijmakers een certificaat voor hun cursus Nederlandse taal op het consultatiebureau. Wethouder Raaijmakers had zich enigszins bekwaam gemaakt in het Pools en feliciteerde de kandidaten in het Pools met hun certificaat.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

De Poolse ouders sloten de cursus af met een korte presentatie in het Nederlands van wat zij geleerd hebben. In 6 bijeenkomsten hebben zij zich getraind op het Nederlands. De ouders hebben allemaal kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar. Wanneer je de taal onvoldoende beheerst is het moeilijk om op het consultatiebureau en de school over je kind te praten. De cursus had tot doel de woordenschat te vergroten en de uitspraak van het Nederlands te verbeteren met name als de ouders naar het consultatiebureau gaan. De cursus is verzorgd door ROC de Leijgraaf , door mevrouw Cothea van Gils. Thea Rooijakkers van het consultatiebureau gaf aan dat de ouders die deelgenomen hebben aan de cursus tijdens de bezoeken op het consultatiebureau makkelijker spraken, makkelijker contact maakten en minder schroom hebben om te spreken. De cursisten waren zeer tevreden over hun cursus en gaven aan dat zij nu beter over hun kinderen konden praten met de verpleegkundige en de arts. Een cursist vertelde: ik kan nu praten over hoe mijn kind zich voelt, dat heb ik geleerd. Wel vonden alle deelnemers de cursus te kort.

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Acht Poolse ouders volgden de Nederlandse taalcursus van het ROC de Leijgraaf en ontvingen een certificaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Stobbe tel. 0412-669550, manager loopbaancentrum Oss ROC de Leijgraaf.

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 18-12-2011 Zondagopenstelling winkels, Schaijk/Reek, Zeeland Zo. 18-12-2011 van 14:00 tot 18:00 uur Kerstmarkt in en bij het Wapen van Reek Za. 31-12-2011 Verkoop oliebollen, Ter hoogte van Schutsboomstraat 2 Za. 31-12-2011 van 16:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 6 d e c e m ber 2 0 1 1


Gladheidsbestrijding: een zaak van gemeente én inwoners Met de dalende temperaturen moeten we weer rekening houden met gladde wegen. De gemeente beschikt over ca. 195 kilometer rijbaan, waarvan 130 kilometer buiten de bebouwde kom. Alles bij elkaar teveel om in korte tijd na het intreden van gladheid te strooien. Bovendien is strooien slecht voor het milieu. We beperken het strooien dan ook tot de plaatsen waar het echt nodig is.

Kerstmarkt Wapen van Reek In verband met een kerstmarkt georganiseerd door de Stichting Dorpshuizen Landerd in het wapen van Reek zal op zondag 18 december 2011 van 12.00 tot 19.00 uur, of zoveel langer of korter als noodzakelijk is, de Nieuw Heijtmorgen aan beide zijden van het wapen van Reek voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.

Hoofd strooiroute De hoofdroute beslaat ca 125 km rijbaan en fietspaden (heen en terug) en betreffen: • wegen met een functie voor het openbaar vervoer • wegen met een functie voor het doorgaande verkeer • wegen met een ontsluitingsfunctie voor scholen, verzorgingscentra, etc. • fietspaden met een woon-werk-schoolfunctie

Voor kinderen tot en met 13 jaar

Deze winter wordt meer aandacht besteed aan de hoofdfietsverbindingen. De twee strenge winters hebben er voor gezorgd dat het beleid voor de gladheidbestrijding is aangescherpt. De inzet van materiaal is geregeld en de strooimethode zal op dezelfde wijze plaatsvinden als voorgaande 3e prioriteit: jaren. Het enige verschil met voorgaande jaren is dat de strooiroutes In de kernen worden alle overige wegen binnen en buiten de bein het plan beter zijn gedefinieerd en vanuit efficiency oogpunt zijn bouwde kom niet gestrooid. Deze wegen zijn 30 km-wegen waar aangepast. Gelet op de schaarste van strooizout, waar we afgelopen de snelheid laag ligt. Ze zijn smal en links en rechts wordt er geparjaren mee werden geconfronteerd, hebben we ook delen in het plan keerd. Het bestrijden van gladheid en het sneeuwruimen is hierdoor hierop aangepast. ook moeilijker uitvoerbaar. (Alleen bij aanhoudende gladheid (bijv. langer dan 5 dagen) komen deze Onlangs is door het college het gladheids bestrijdingplan 2011-2015 wegen aan de beurt onder voorwaarde dat overige wegen schoon zijn). vast gesteld. Het gladheids bestrijdingsplan geldt als uitvoeringsplan om aan onze zorgplicht te voldoen in het kader van de wegenwet en Weersomstandigheden laten zich niet sturen en ook niet vangen wegenverkeerswet. in strakke prioriteiten. Altijd zal de prioriteit ook bij aanhoudende Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van voorgaande slechte omstandigheden prevaleren. jaren is een aanpassing van de prioritering van de strooigebieden. Aanleiding is de vraag om meer aandacht voor de aanpak van onze Strooitijden hoofd fiets verbindingen. De aanpassing was nodig om ook daadwerDe gemeente strooit indien noodzakelijk de genoemde wegen op elk kelijk binnen het aangegeven tijdsbestek van ca. 2 tot 3 uur alle hoofd- moment van de dag zoveel mogelijk preventief. Binnen de normale ontsluitingswegen maar vooral ook de hoofdontsluitende fietspaden werktijden op elk moment van de dag na het intreden van de gladheid. te kunnen strooien. Hiervoor zijn enkele wegen in het buitengebied Verder gaat het strooien op werkdagen door tot ca. 24.00 uur en start doorgeschoven naar een 2e prioriteit. Op onze website vindt u een de strooiploeg rond 04.00 ’s morgens. In het weekend wordt gestrooid kaartje van de als eerste geprioriteerde routes met beschrijving. tot ca. 02.00 uur en begint men weer ’s morgens om 06.00 uur. Hieronder vindt u de prioritering van de strooigebieden toegelicht. De gladheid op fietspaden wordt op werkdagen bestreden van 05.00 tot ca. 20.00 uur. In het weekend gelden aangepaste strooitijden. Prioritering Binnen de 1e prioriteit vallen; Afstemming met de buurgemeenten Hoofdwegen, busroutes, dorpsontsluitingswegen, toegangswegen Veiligheid van de weggebruikers stopt niet bij de gemeentegrenzen. naar scholen, verzorgingscentra, openbare gebouwen en woonOm die reden zijn er met de buurgemeenten afspraken gemaakt over werk-school fietspaden. het strooien van de wegen en fietspaden van aansluitende wegen. Binnen de 2e prioriteit vallen; Ook een uitruk voor de bestrijding van gladheid wordt gezamenlijk Overige ontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom, gecoördineerd. overige fietspaden behalve die met een recreatief karakter, bushaltes, invalidenparkeerplaatsen en doorsteken. Ook taak inwoners Onder de 3e prioriteit vallen; De gemeente zorgt voor veilige wegen, maar u bent verantwoordelijk Alle overige wegen binnen en buiten de wijken in de bebouwde kom. voor de veiligheid voor uw eigen deur. Als u het trottoir voor uw woning goed begaanbaar houdt (en misschien ook dat van uw buurman Relatie omstandigheden tot het tijdstip van aanpak of –vrouw die slecht ter been is), zorgen we samen voor een veilige 1e prioriteit: omgeving. Met het gladheid bestrijdingsmaterieel van de gemeente kunnen wij voor invallen van de gladheid preventief de wegen en fietspaden bin- Als u meer wilt weten over de gladheidbestrijding in de gemeente nen de 1e prioriteit in circa 2,5 uur strooien. Een ieder kan dan op Landerd, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Vaneker van een redelijke afstand een gestrooide weg bereiken. Het strooien van de afdeling Civiel- en Cultuurtechniek, tel. 0486-458102. Meldingen deze route vindt meestal plaats vroeg in de ochtend (vanaf buiten kantoortijden kunt u doen op het gemeentelijk storingsnum04.00 uur) of s’ avonds. mer, tel. 0486-464246. 2e prioriteit: Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente De overige verbindingswegen binnen en buiten de bebouwde kom (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de worden alleen bij aanhoudende gladheid langer dan 24 uur, overdag receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de gestrooid. Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111.

Kinderen gratis mee met de bus Kerstinkopen doen of lekker eropuit met kinderen of kleinkinderen. Dat is tijdens de kerstvakantie extra voordelig met de actie van Goed bezig BUS*. Als volwassene met een OV-chipkaart kunt u maximaal 2 kinderen (t/m 11 jaar) gratis meenemen in de bus. Het maakt niet uit of u een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart heeft. De actie loopt van 24 december 2011 tot en met 8 januari 2012. * Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.goedbezigbus.nl. Let op de aangepaste dienstregeling in de kerstvakantie.

Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 11-11-2011, Apotheek Schaijk: Groene Raleigh herenfiets, type Superbike met 1 handrem. - 28-11-2011, Emté Schaijk: Zwarte Limit omafiets, type classic, met terugtraprem (touw om spatbord en standaard omhoog te houden), erg roestig. - Datum onbekend, Schaijk of omgeving: Sleutel aan hanger met zwarte zwaluw en een losse huissleutel van het merk corbin. - Eind november 2011, Buiten de poort bij basisschool De Vlinder Reek: Autosleutel Renault, Megane. Verloren voorwerpen - 17-11-2011, Schaijk: Zwarte Samsung GSM, type Monte, touchscreen (in zwart hoesje met daarop vermeld Ballcase). - Eind september begin oktober, omgeving Schaijk: Gouden ketting

Verhoging tarief Nederlandse identiteitskaart Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 13 jaar verhoogd naar € 30,-. Het maximale tarief is nu € 9,22. Als gevolg van deze prijsverhoging houden wij er rekening mee dat er weer een toeloop zal komen van extra aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. Om een mogelijke verstoring van het aanvraag- en uitgifteproces te voorkomen moeten gemeenten alle aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart in behandeling nemen volgens onderstaande prioriteit, zijnde: 1. spoedaanvragen; 2. aanvragen van personen boven de 13 jaar en zes maanden (in verband met de Wet op de Identificatieplicht); 3. aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden. De spoedaanvragen zullen altijd op tijd worden geleverd. Dat wil zeggen: een aanvraag die voor 12.00 uur is ontvangen door de producent, wordt de volgende werkdag geleverd. De verwachting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar en zes maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen. Over de levertijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden, kan nog geen uitspraak worden gedaan. Dat is afhankelijk van de omvang van het aantal aanvragen. Is het aantal aanvragen aanhoudend hoger, dan leidt dat tot lange(re) levertijden. De prijs van de aangevraagde Nederlandse identiteitskaart wordt bepaald door de datum van de aanvraag. Dat wil zeggen dat als de aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente vóór 1 januari 2012 het tarief wordt berekend dat geldt in 2011. Dit geldt ook als de aangevraagde Nederlandse identiteitskaart na 1 januari 2012 wordt geleverd. Wij verzoeken u met bovenstaande rekening te houden. Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel. 0486-458111.

Gevonden en verloren met daaraan vast de hanger bezet met briljantjes. - 03-12-2011, markt Europaplein Schaijk: Sleutelbos met daaraan 4 sleutels en een afgebroken sleutel (een lange sleutel met een zwart hoesje, een kleinere sleutel met zwart hoesje, een sleutel van het merk DOM, een gewone sleutel en een afgebroken sleutel) met een AH bonuskaart. - begin december, bossen Herperduin: Autosleutel Fiat 500 en huissleutel. - 1-12-2011, bossen in De Maashorst: Ford autosleutel. - 30-11-2011, omgeving Linnenstraat Zeeland: Briefje van € 500,00. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 16 december 2 0 1 1

9


Wet werk en bijstand 2012: Huishoudinkomenstoets De bijstand is bedoeld als laatste vangnet. Voordat iemand een beroep op de bijstand kan doen, moet hij eerst zijn eigen geld gebruiken om van te leven. Dit kan inkomen zijn, zoals loon of een uitkering, maar ook vermogen, zoals spaargeld.

Wet werk en bijstand 2012: jongeren Het ziet er naar uit dat de Wet investeren in jongeren op 1 januari 2012 verdwijnt. Jongeren die een uitkering nodig hebben moeten vanaf dan weer een beroep doen op de Wet werk en bijstand. Die wordt voor hen echter een stuk strenger. Jongeren horen volgens de regering namelijk niet thuis in de bijstand. De strengere regels hebben onder andere betrekking op het recht op bijstand, het aanvragen van bijstand, de hoogte van de bijstand, het vrijlaten van bepaalde inkomsten en het recht op hulp van de gemeente bij vinden van een baan. Jongeren en het recht op bijstand Jongeren horen niet in de bijstand. Ze moeten naar school om een vak te leren. Als het onderwijs geen mogelijkheden meer biedt moeten ze bereid zijn iedere baan te accepteren. Jongeren van 18 tot 27 jaar hebben daarom meestal geen recht op algemene bijstand als ze onderwijs kunnen volgen dat door het Rijk wordt betaald. Hetzelfde geldt voor jongeren van 18 tot 27 uit wiens houding en gedragingen ondubbelzinnig blijkt dat ze belangrijke verplichtingen niet na willen komen. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting zitten krijgen ook geen algemene bijstand. Jongeren en het aanvragen van bijstand Jongeren die zich bij het loket van het UWV melden voor een bijstandsuitkering kunnen die niet meteen aanvragen. Ze moeten eerst 4 weken zelf zoeken naar een baan en kijken of ze terug naar school kunnen. Pas daarna kunnen ze een aanvraag om bijstand indienen. De gemeente controleert dan of ze genoeg hun best hebben gedaan. Als ze recht op bijstand hebben gaat de uitkering met terugwerkende kracht in op de dag van melding bij het UWV. Jongeren en de hoogte van de bijstand Jongeren van 18,19 en 20 jaar kunnen een beroep doen op hun ouders als ze te weinig geld hebben om van te leven. Ouders zijn namelijk verplicht om voor hun kinderen te zorgen totdat ze 21 jaar zijn. Bij de hoogte van de bijstand wordt hier rekening mee gehouden. De bijstandsnormen voor jongeren van 18,19 en 20 jaar zijn afgeleid van de kinderbijslag. Hebben ze kinderen dan is de bijstand hoger. Voor jongeren van 21 tot 27 jaar gelden geen aparte bijstandsnormen. Zij krijgen evenveel als bijstandsgerechtigden van 27 tot 65.

Vanaf 2012 geldt dat gezinnen met meerderjarige kinderen samen nog maar één bijstandsuitkering krijgen. Hierop bestaat alleen recht als de gezinsleden samen te weinig geld hebben om van te leven. Dit noemt men de huishoudinkomenstoets. In bepaalde gevallen geldt voor Wajongers een uitzondering. WWB 2012 Op 11 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met een belangrijke Wijziging in de Wet werk en bijstand. De tekst op deze pagina is van toepassing op de Wet werk en bijstand zoals die naar verwachting met ingang van 1 januari 2012 zal komen te luiden. Vangnet De bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid. Alleen mensen die geen inkomen hebben en ook geen spaargeld of andere bezittingen om van te leven, kunnen bijstand krijgen. Er bestaat pas recht op bijstand als het echt nodig is. Dit noemt men het complementaire of aanvullende karakter van de bijstand. Gezinnen Vanaf 1 januari 2012 worden de regels voor het recht op bijstand aangescherpt. Meerderjarige kinderen die bij hun ouders wonen krijgen geen eigen bijstandsuitkering meer. Zij kunnen alleen samen met hun ouders bijstand aanvragen. Er bestaat pas recht op bijstand als het inkomen van alle gezinsleden samen lager is dan de bijstandsnorm voor gezinnen en er niet al teveel waardevolle bezittingen zijn. Dit noemt men de huishoudinkomenstoets. Gezinsleden die in één huis wonen krijgen dus samen één bijstandsuitkering. Grote gezinnen De hoogte van de bijstandsuitkering is niet afhankelijk van de grootte van een gezin. Grote gezinnen krijgen evenveel als kleine gezinnen. Volgens de Tweede Kamer kan dit soms tot problemen leiden. Zij hebben de regering daarom gevraagd om voor gezinnen met 3 of meer volwassenen iets extra’s te regelen via de bijzondere bijstand. Momenteel bekijkt de regering hoe ze aan dit verzoek kan voldoen.

Jongeren en het vrijlaten van inkomsten De gemeente kort alle inkomsten van een bijstandsgerechtigde op zijn uitkering.

Uitzondering voor Wajongers Op de regel dat gezinsleden pas recht op bijstand hebben als hun gezamenlijke inkomen lager is dan de bijstandsnorm voor gezinnen bestaat één belangrijke uitzondering. In sommige gevallen telt een uitkering op grond van de Wet Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) niet mee: 1. de Wajonger behoort tot een gezin dat niet alleen uit echtgenoten/partners bestaat; 2. de Wajonger behoort tot een gezin dat niet alleen uit echtgenoten/partners met hun minderjarige (ten laste komende) kinderen bestaat.

Recht op ondersteuning en plan van aanpak Bijstand is een tijdelijk vangnet voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Mensen met een bijstandsuitkering moeten zo snel mogelijk financieel weer op eigen benen kunnen staan door te gaan werken. De gemeente moet hen hierbij helpen.

LET OP: Als de uitzondering geldt, behoort de Wajonger nog steeds tot het gezin. Alleen wordt zijn uitkering niet gekort op de bijstand van het gezin. Zijn bezittingen tellen echter wel mee voor het recht op bijstand van de overige gezinsleden. Ook moeten de anderen de aanvraag om bijstand samen met hem indienen.

Dit laatste geldt niet voor jongeren van 18 tot 27 die onderwijs kunnen volgen dat door het Rijk wordt betaald. Als een jongere toch recht op bijstand heeft, dan stelt de gemeente een plan van aanpak op. Hierin staat wat de jongere moet doen om te kunnen gaan werken en wat de gevolgen zijn als hij zich niet aan de afspraken houdt. Als de gemeente hem daarbij helpt schrijft ze in het plan van aanpak hoe ze dit gaat doen.

Afvalwijzer 2012 Volgende week zal tegelijkertijd met weekblad Arena van 23 december 2011 de nieuwe Afvalwijzer 2012 in de gemeente Landerd worden verspreid. De Afvalwijzer 2012 bestaat uit een dubbelzijdig bedrukt dik papier (A4-formaat) in de kleur licht-/donker geel en bevat een kalender met data waarop de groene en grijze mini-containers worden geledigd en het plastic verpakkingsafval wordt opgehaald. Aan de achterzijde van de Afvalwijzer staat algemene informatie over verdere scheiding van huishoudelijk afval, zoals glas, papier, KCA, grof huishoudelijk afval en dergelijke. Het is de bedoeling dat de Afvalwijzer gedurende het jaar wordt bewaard als informatie wanneer en op welke wijze afval gescheiden kan worden aangeboden in onze gemeente.

10

Samen aanvragen Meerderjarige gezinsleden moeten de bijstand samen aanvragen. Het is ook mogelijk dat een van hen de bijstand aanvraagt met schriftelijke toestemming van de ander(en). Als een van de meerderjarige gezinsleden geen bijstand wil aanvragen en daardoor het belang van de overige gezinsleden in gevaar komt, kan de gemeente in uitzonderingsgevallen toch bijstand geven. De gemeente stelt het recht op bijstand dan ambtshalve vast. Gezinsleden jonger dan 27 jaar Voor jongeren van 18 tot 27 jaar die bijstand aanvragen gelden soms strengere regels. Zo kunnen zij pas 4 weken nadat ze zich bij het UWV hebben gemeld een aanvraag om bijstand indienen. In die 4 weken moeten ze onder andere uitzoeken of het mogelijk is om weer terug naar school te gaan. Voor gezinnen waartoe zowel personen van 27 jaar of ouder als jongeren van 18 tot 27 jaar behoren geldt de wachttijd van 4 weken niet. Het gezin kan meteen een aanvraag om bijstand indienen. Wel moeten de jongeren in het gezin de eerste 4 weken onderzoeken of het mogelijk is om weer terug naar school te gaan. De gemeente controleert dit en verlaagt de uitkering van het gezin als de jongeren dit onvoldoende hebben gedaan. Verplichtingen gezinsleden Alle meerderjarige gezinsleden die recht op bijstand hebben, moeten zich houden aan de verplichtingen die de gemeente aan de bijstand verbindt. De belangrijkste zijn de plicht om alle van belang zijnde inlichtingen te geven en de plicht om er alles aan te om weer aan het werk te komen Niet nakomen verplichtingen Als een van de meerderjarige gezinsleden zich niet aan de verplichtingen houdt, bijvoorbeeld door niet te solliciteren, moet de gemeente de bijstandsuitkering van het gezin tijdelijk verlagen. Het feit dat de reden hiervoor buiten de schuld van de andere gezinsleden ligt, doet hier niet aan af. Uitbetaling aan gezinnen De invoering van de huishoudinkomenstoets heeft ook gevolgen voor de uitbetaling van de bijstand. Vanaf 2012 betaalt de gemeente de bijstand in gelijke delen uit aan ieder van de meerderjarige gezinsleden met recht op bijstand. Zij kunnen echter wel samen verzoeken om de bijstand maar aan een van hen uit te betalen. Ook Echtgenoten/partners die tot een gezin behoren kunnen de gemeente vragen om hun delen aan een van beide uit te betalen. Plan van aanpak De nieuwe regels gaan ook gelden voor iedereen die nu al een uitkering van de gemeente ontvangt. Begin 2012 wordt u door één van onze consulenten uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken wij samen met u wat de nieuwe regels voor u betekenen.

Drank- en Horecawet Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunning hebben verleend aan: • Mevrouw M. klein Poelhuis voor de horeca-inrichting Rijksweg 14 te Schaijk (vergunning verzonden op: 12-12-2011) Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6.

Verhuizing binnen de gemeente doorgeven? Regel het in de webwinkel op www.landerd.nl

APV Algemene Plaatselijke Verordening Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • kampvuur op 31-12-2011 en 08-01-2012, locatie Palmstraat 8 (5374 PC), vergunning verzonden op: 06-12-2011 • doorlopende collectevergunning aan Nationaal Fonds Kinderhulp Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss van de afdeling Algemene Zaken, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 6 d e c e m ber 2 0 1 1


De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen. Verleende vergunningen Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 maart 2011).

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan • Bel 112

Omgevingsvergunningen • Blijf bij het slachtoffer Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Maak foto’s voor de politie • Zwerfsteen 4, 5411 BR Zeeland; bouwen van een halfvrijstaand woonhuis en meld je als getuige (ontvangen 30 november 2011) • Burgerveld 17 t/m 39 te Zeeland; slopen van 12 woningen (ontvangen 2 december 2011) • Burgerveld te Zeeland; kappen van 17 bomen (ontvangen 2 december 2011) • Graspeel 20a, 5411 LC Zeeland; sloop bijgebouwen (ontvangen 1 december 2011) • Broksteeg 7, 5374 BE Schaijk; sloop loods en bouwen van een vleesvarkensstal, biggenstal, sleufsilo’s en voedersilo’s (ontvangen 1 december 2011)

Verleende omgevingsvergunningen: • Mgr. Suijsstraatdie 10, het 5375niet AG eens Reek; zijn kappen 3 bomen Belanghebbenden metvan bovenstaande besluiten en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) hiertegen tot verlening van de desbetreff ende vergunningen kunnen • grond Akkerwinde 5374 DB Wet Schaijk; bouwen van een woning op van de68, Algemene Bestuursrecht binnen zes weken na (verzonden 4 maart 2011) de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouBelanghebbenden die het niet eens zijn met besluiten ders van de gemeente Landerd, Postbus 35,bovenstaande 5410 AA Zeeland. In het tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnenu hiertegen bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom bezwaren op grond van de Algemene Bestuursrecht heeft en welk belang van uWet wordt geschaad. binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) eendat gemotiveerd Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet er geen bezwaarschrift indienen bij hetvan college van burgemeester en wethougebruik kan worden gemaakt de verleende vergunningen. De ders van de gemeente Landerd, 35, 5410 AA Zeeland. In het vergunninghouder mag nu dusPostbus direct gaan bouwen/slopen. bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden u bezwaren Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast hetwaarom indienen van een heeft en welk belang u wordt bezwaarschrift bij hetvan college vangeschaad. burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Gevonden en verloren voorwerpen

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. aanvraag/aanvragen is genomen.

Let op: Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals (huisnummerbesluit): of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! • rijbewijs Pastoor van Winkelstraat 4a (t.b.v. een winkelpand), 5374 BJ Schaijk De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: (besluit d.d. 1 december 2011) Gevonden voorwerpen Verleende bouwvergunningen: laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: • De Achter-Oventje 29, 5411 NM Zeeland; 2e fase vergunning is verleend voor - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). het uitbreiden van een varkensstal (verzonden d.d. 1 december 2011) - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje Verleende omgevingsvergunningen: - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel • -Rijksweg 92, 5375 KZ Reek; bouwen van een garage en het kappen zwart sleuteltje van een boom (verzonden 5 december 2011) - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel • -Zwerfsteen 4, 5411 BR Zeeland; bouwen van een halfvrijstaand woonhuis blauw koord met daaraan grote Lips sleutel (verzonden 1 december 2011) • Zwerfsteen 6, 5411 BR Zeeland; bouwen van een halfvrijstaand woonhuis en het kappen van een boom (verzonden 1 december 2011)

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

8

- wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) Vóór 31 december 2011 - Corbin sleutel. - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring en 1 kinderringetje lieveheersbeestje - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarte Nokia GSM - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord Personen die al eerder een schriftelijk ontheffing voor het - Zwart Vingino armbandje stoken van snoeihout hebben gekregen, hoeven geen nieuwe - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders ontheffing aan te vragen. Zij hebben al een brief ontvangen Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, waarbij de ontheffing met 2 jaar is verlengd. zwart broekje en zwarte gympies. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, Personen die nog niet eerder een schriftelijke ontheffing hebben 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. gehad en die in het jaar 2012 en 2013 snoeihout wensen te stoken, dienen daarvoor een nieuwe ontheffing aan te vragen. Verloren voorwerpen Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden. Een - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: ontheffing voor het stoken van snoeihout wordt alleen verleend voor Bruin leren handschoenen. de maanden maart en november 2012 en 2013. Ontheffingen voor - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: het stoken voor snoeihout worden alleen verleend voor lokaties die Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. zijn gelegen buiten de bebouwde kom (buitengebied). Het snoeihout moet afkomstig zijn van onderhoud van erfbeplanting, landschapselementen e.d. in de directe omgeving van de eigen lokatie (stookplaats) in het buitengebied.

Nieuwe aanvragen ontheffing stoken snoeihout

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

bank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Voor bedrijven in het buitengebied geldt dat er alleen gestookt mag U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank viagrens worden buiten de grenzen van het bedrijf (dus niet binnen de http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel van de inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer). beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde sitewordt voor de precieze voorwaarden. Uw aanvraag getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu, en ook aan het (brand-)veiligheids- en flora-/faunabelang. Voor nadere informatie of voor hetng maken vanvoorschriften een afspraak kunt u Aan een te verlenen stookontheffi worden verbonden contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, waar de ontheffinghouder aan dient te voldoen. tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. Stookontheffingen dienen aangevraagd te worden middels een daar- 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met toe vastgesteld aanvraagformulier. Dit formulier is te verkrijgen: steuntjes op voor- en achterwiel. • speciale via de website van de gemeente Landerd, www.landerd.nl - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee (onder Digitaalloket, Formulieren, onder categorie met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. Wonen en uw buurt); 4 en 9 maart: Rabobankpasje. • -- Tussen het formulier is digitaal opvraagbaar (info@landerd.nl); 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. • ophalen op het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland; • telefonisch opvraagbaar bij het gemeentehuis, tel. 0486-458111. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de Nieuwe aanvragen voor een stookontheffing van snoeihout dienen registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. vóór 31 december 2011 te zijn ingediend bij de gemeente. Te laat Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact ingediende aanvragen, of later in de periode van 2 jaar ingediende opnemen met: aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd. Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 Dus als u in het jaar 2012 en/of 2013 snoeihout wenst te stoken moet of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. u nu (vóór 31 december 2011) schriftelijk een ontheffing aanvragen De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, volgens het daartoe vastgesteld aanvraagformulier. daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met Informatie de dierenambulance. Voor het stoken van snoeihout in het buitengebied kunt u nadere informatie inwinnen bij de gemeente, tel. 0486-458111.

Zienswijze-bezwaar-beroep Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g egme emeenetnetnei ne iuewu sw s– –w w ww w .wl a. lnadnedredr. dn .l n – l –v rvi jr di jadga g1 61 1d emcaeamrbt e2r 02 101 1 1

Gemeentenieuws Landerd week 50 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 50 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you