Page 1

Gemeentelijke informatie Gemeentebode Diny van der Ven neemt na 44 jaar afscheid Per 1 december heeft Diny van der Ven afscheid genomen van de gemeente. Diny begon 44 jaar geleden als schoonmaakster in de gemeente Zeeland. De laatste 19 jaar was zij gemeentebode. Samen met haar collega Tinus Verstraten was zij van onschatbare waarde voor de organisatie.

Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Diny, de bestuurders en collega’s in het gemeentehuis gaan je zeker missen en wensen je alle goeds voor de toekomst.

Diny van der Ven.

Vrijwilligersevent

De gemeente dankt al haar vrijwilligers voor hun inzet De gemeente Landerd organiseert jaarlijks een vrijwilligersavond om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dit jaar is gekozen om met name de vrijwilligers in de leeftijd van 16 tot 35 jaar te bedanken.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

De gemeente dankt al haar vrijwilligers voor hun inzet! Iemand met een sportopleiding vond bijvoorbeeld de functie van EHBO’er erg belangrijk. Het gedeelte met Carla van Loon werd afgesloten met een dankwoordje voor de zes vrijwilligers die mee geholpen hebben om de avond te organiseren. Ook het vrijwilligerspunt van Vivaan heeft haar steentje bijgedragen om deze avond te organiseren. Na Carla van Loon werd de Braboneger met luid geroffel ontvangen. De Surinamer uit Tilburg vermaakte de vrijwilligers met zijn harde grappen in een onvervalst Brabants Dialect. De avond werd afgesloten onder het genot van een drankje en een hapje, met de tekst: ‘Houdoe en Bedankt!’

Activiteiten- en evenementenkalender

De gemeente Landerd adviseert u om extra alert te zijn als u een factuur of een opdrachtbevestiging ontvangt voor advertentieruimte en/of een -vermelding. De officiële (digitale) gemeentegids 2013 van de gemeente Landerd wordt in samenwerking met Akse Media bv uitgegeven. Neem bij twijfel contact op met de gemeente, tel. 0486 458111 of info@landerd.nl. U kunt de fraude melden via het landelijke fraudemeldpunt: www.fraudemeldpunt.nl.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Nogmaals dankt de gemeente de vrijwilligers voor hun grote inzet, ook de vrijwilligers die niet op deze avond aanwezig konden zijn.

Er zijn weer oplichters actief. Lokale ondernemers laten weten te zijn benaderd door bedrijven die voor de gemeentegids advertentieruimte willen verkopen. Dit zijn echter malafide bedrijven, die niet handelen uit naam van de gemeente.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Op 28 november jl. vond daarvoor het Vrijwilligersevent plaats in Ambianz in Zeeland. Er waren maar liefst 60 jongeren aanwezig van verschillende clubs, zoals Stichting Jeugdbelangen, Scouting Schaijk en korfbalvereniging EMOS.

Ondernemers opgelet

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Zo waren er de dagelijkse werkzaamheden van post bezorging, kopieerwerk (ook voor de gemeenteraad) en het regelen van bestellingen. Maar ook de organisatie van speciale gelegenheden zoals de officiële ontvangsten, de huldiging van de sportkampioenen, officiële lunches, de kerst- en nieuwjaars bijeenkomst, alle recepties op het gemeentehuis, de raadsvergaderingen en afscheid en inhuldiging van burgemeesters (Diny heeft er 4 meegemaakt) waren bij haar in goede handen.

De avond werd geopend met een heerlijk toetjesbuffet. Na het toetjesbuffet vond de definitieve opening plaats van het Event door wethouder Raaijmakers. Wethouder Raaijmakers kondigde daarna gespreksleider Carla van Loon aan om het stokje over te nemen. Carla van Loon stelde zich kort voor en ging daarna in gesprek met de jongeren over hun vrijwilligerswerk. Middels ‘Ranking the Motivations’ en ‘Ranking the Jobs’ werden jongeren bevraagd over hun motivatie om vrijwilligerswerk te doen en welke functie in het vrijwilligerswerk nu het beste is voor op je CV. Verschillende meningen kwamen hieruit naar voren. De beste vrijwilligersfunctie op je CV was met name afhankelijk van opleiding- en werkachtergrond van de verschillende vrijwilligers.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Vr. 07-12-2012 Ambtenarentoertocht, Bosgebied De Maashorst, Gemeente Oss Ma. 10-12-2012 t/m za. 15-12-2012 Nationale Oogcollecte Landerd Di. 11-12-2012 Reparatie autoruitschade, Plein aan de Kerkstraat, Raypareer Zo. 16-12-2012 Koopzondag Schaijk, Reek, Zeeland Zo. 16-12-2012 van 14:00 tot 18:00 uur Kerstmarkt in en bij Gemeenschapshuis Het Wapen van Reek Bestuur en Evenementen-commissie van Het Wapen van Reek Wo. 26-12-2012 van 08:00 tot 12:00 uur Kerstveldtoertocht, Bossen Herperduin, TWC Ons Verzet Ma. 31-12-2012 Verkoop oliebollen voor Van Son’s Eethuis, Schutsboomstraat 2, Buurtverenging Molengraaf-Noord Ma. 31-12-2012 van 12:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8, Nederlandse Toeristen Kampeer Club

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 7 december 2012

15


Rectificatie openbare bekendmaking

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

16

Burgemeester en wethouders van Landerd hebben op 29 en 30 november 2012 bekendgemaakt dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen voor een ieder ter inzage ligt. Als gevolg van een technisch probleem is het plan echter niet tijdig beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Om die reden verandert de inzagetermijn.

Verslag Vooroverleg: Het concept-ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen is reeds voorgelegd aan een aantal vooroverlegpartners. De ingekomen reacties zijn verwerkt in een verslag Vooroverleg. In dit verslag wordt een reactie gegeven op de ingebrachte vooroverlegreacties en wordt gemotiveerd of dit al dan niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan heeft geleid. Het verslag Vooroverleg ligt eveneens ter inzage als bijlage bij het bestemmingsplan.

Inleiding: Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan Bedrijventerreinen wordt voorbereid en maken voorts bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen voor een ieder ter inzage ligt.

Inzage: Conform het bepaalde in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen en het Verslag Vooroverleg, en alle bijbehorende stukken met ingang van zaterdag 8 december 2012 tot en met vrijdag 18 januari 2013 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 09 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip en eventuele vragen kan men een afspraak maken met mevr. M. Maas van de afdeling Ruimte, tel. 0486-458212. Daarnaast zijn de genoemde documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685.bpbedrijventer2012-ON01.

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen: Het bestemmingsplan Bedrijventerreinen heeft betrekking op de bedrijventerreinen De Roskam, Voederheil en De Louwstraat. Het bestemmingsplan vervangt enkele verouderde bestemmingsplannen en partiële herzieningen, wijzigingsplannen, vrijstellingen en projectbesluiten. Het bestemmingsplan voorziet in een adequate en actuele juridisch-planologische regeling voor het reeds bestemde, huidige en/of vergunde gebruik. Het plan heeft dan ook een overwegend conserverend karakter. Voor zover het bestemmingsplan wel ontwikkelingen mogelijk maakt, zijn deze voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwingen liggen eveneens ter inzage als bijlagen bij het bestemmingsplan. Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Een ieder kan binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw M.Maas. Informatiebijeenkomst dinsdag 11 december 2012 In het kader van de zienswijzenprocedure wordt voor alle belangstellenden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 december 2012 van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in gemeenschapshuis De Garf, Kerkstraat 35 in Zeeland (ontvangst met koffie en thee vanaf 19 uur). Op deze avond wordt u geïnformeerd over de inhoud van het bestemmingsplan en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Het is niet mogelijk deze avond specifieke locatiegerichte vragen te stellen en/of zienswijzen in te dienen. Hiervoor dient u een afspraak te maken met mevrouw M. Maas.

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 7 december 2012


Gladheidsbestrijding: een zaak van gemeente en inwoners Met de dalende temperaturen moeten we weer rekening houden met gladde wegen. De gemeente beschikt over ca. 195 kilometer rijbaan, waarvan 130 km buiten de bebouwde kom. Alles bij elkaar teveel om in korte tijd na het intreden van gladheid te strooien. Bovendien is strooien slecht voor het milieu. We beperken het strooien dan ook tot de plaatsen waar het echt nodig is.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111.

De afgelopen winters hebben er voor gezorgd dat het beleid voor de gladheidbestrijding is aangescherpt. De uitvoering van de gladheidbestrijding is opgenomen in een gladheidsbestrijdingsplan hetgeen geldt als uitvoeringsplan om aan onze zorgplicht te voldoen in het kader van de wegenwet en wegenverkeerswet. De inzet van materiaal is geregeld en de strooimethode zal op dezelfde wijze plaatsvinden als voorgaande jaren. De strooiroutes zijn in het gladheidsbestrijdingsplan gedefinieerd en vanuit efficiency oogpunt aangepast. Evenals voorgaande jaren is er een prioritering van de strooigebieden. Binnen een tijdsbestek van ca 2 tot 3 uur proberen we alle hoofdontsluitingswegen maar ook de hoofdontsluitende fietspaden te strooien. Op onze website kunt u het door college van B&W vastgestelde Gladheidsbestrijdingsplan 2011-2015 vinden en een kaartje van de als eerste geprioriteerde routes met beschrijving. Hieronder vindt u de prioritering van de strooigebieden toegelicht. Relatie omstandigheden tot het tijdstip van aanpak; • Binnen de 1e prioriteit vallen; Hoofdwegen, busroutes, dorpsontsluitingswegen, toegangswegen naar scholen, verzorgingscentra, openbare gebouwen en woon-werk-schoolfietspaden. • Binnen de 2e prioriteit vallen; Overige ontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom, overige fietspaden behalve die met een recreatief karakter, bushaltes, invalidenparkeerplaatsen en doorsteken. Deze verbindingswegen worden alleen bij aanhoudende gladheid langer dan 24 uur, op werkdagen gestrooid. • Onder de 3e prioriteit vallen; Alle overige wegen en wegen in de wijken worden alleen bij aanhoudende gladheid (bijv. langer dan 5 dagen) gestrooid.

Informatie over de Landerdse dorpshuizen?

www.dorpshuizenlanderd.nl Campings/recreatieterreinen Toezicht bouw-, brandveiligheidsen gebruiksvoorschriften De gemeente Landerd werkt samen met de eigenaren en ondernemers aan kwaliteitsverbetering van de recreatieve verblijfsterreinen (campings, bungalowparken) in Landerd. Die kwaliteitsslag houdt ook in dat eventuele ongewenste situaties worden beëindigd en de recreatieterreinen voldoen aan de actuele regels en voorschriften voor die terreinen. Om uitvoering te kunnen geven aan het proces is in opdracht van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd bij de zes grotere kampeerterreinen en twee bungalowparken in Landerd. Alle ondernemers en eigenaren zijn geïnformeerd over de inventarisatie en de uitkomsten daarvan. De gemeente gaat nu samen met de ondernemers bekijken op welke wijze en binnen welke termijn eventuele ongewenste situaties worden opgeheven en de Landerdse recreatieterreinen de concrete ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering kunnen doormaken. De gemeente wil voorkomen dat er intussen weer nieuwe ongewenste situaties ontstaan. Daarom wordt er de komende tijd strenger toezicht gehouden op de naleving van de voorschriften op de recreatieterreinen. Indien daarbij overtredingen worden geconstateerd zullen deze direct worden aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op bouwactiviteiten welke worden uitgevoerd zonder vergunning of in afwijking van de regels, permanente bewoning in strijd met het Landerdse beleid en brandonveilige situaties, zoals ondeugdelijke brandstof- en elektravoorzieningen. De gemeente Landerd heeft er alle vertrouwen in dat de vastgestelde maatregelen en het samenspel met de eigenaren en ondernemers binnen afzienbare tijd leidt tot de door alle partijen gewenste kwaliteit van de verblijfsrecreatie in Landerd.  Meer informatie over dit onderwerp kunt u krijgen bij de afdeling Ruimte van de gemeente Landerd, Theo Pijnappels, tel. 0486-458159.

Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

De gemeente zorgt voor veilige wegen, maar ook inwoners zijn verantwoordelijk voor de veiligheid voor de eigen deur. Strooitijden De gemeente strooit indien noodzakelijk de genoemde wegen op elk moment van de dag zoveel mogelijk preventief. Binnen de normale werktijden op elk moment van de dag na het intreden van de gladheid. Verder gaat het strooien op werkdagen door tot ca. 24 uur en start de strooiploeg rond 04 uur ’s morgens. In het weekend wordt gestrooid tot ca. 02 uur en begint men weer ’s morgens om 06 uur. De gladheid op fietspaden wordt op werkdagen bestreden van 05 tot ca. 20 uur. In het weekend gelden aangepaste strooitijden. Afstemming met de buurgemeenten Veiligheid van de weggebruikers stopt niet bij de gemeentegrenzen. Om die reden zijn er met de buurgemeenten afspraken gemaakt over het strooien van de wegen en fietspaden van aansluitende wegen. Ook een uitruk voor de bestrijding van gladheid wordt gezamenlijk gecoördineerd. Ook taak inwoners De gemeente zorgt voor veilige wegen, maar ook u bent verantwoordelijk voor de veiligheid voor uw eigen deur. Als u het trottoir voor uw woning goed begaanbaar houdt (en misschien ook dat van uw buurman of –vrouw die slecht ter been is), zorgen we samen voor een veilige omgeving. Als u meer wilt weten over de gladheidbestrijding in de gemeente Landerd, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Vaneker of de heer J. de Looijer van de afdeling Realisatie en Beheer, tel. 0486-458102, meldingen buiten kantoortijden kunt u doen op het gemeentelijk storingsnummer, tel. 0486-464246.

Rectificatie

Ontwerpbestemmingsplan Lage Baan 13 te Schaijk Burgemeester en wethouders van Landerd hebben op 30 november 2012 bekendgemaakt dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Lage Baan 13 voor een ieder ter inzage ligt. Als gevolg van een technisch probleem is het plan echter niet tijdig beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Om die reden verandert de inzagetermijn. Plan: Op de locatie Lage Baan 13 in Schaijk is van oorsprong een gemengd agrarisch bedrijf gevestigd. Recent is ervoor gekozen om het bedrijf door te ontwikkelen tot een volwaardige rundveehouderij. Het bestemmingsplan voorziet in een vormverandering van het huidige agrarisch bouwblok. Daarmee wordt de nieuwbouw van een rundveestal mogelijk gemaakt. Inzage: Conform het bepaalde in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht liggen het ontwerpbestemmingsplan Lage Baan 13 en alle bijbehorende stukken met ingang van 10 december 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 09 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met dhr. P. van Mil van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111. Daarnaast zijn alle documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685.bpbgb2012lagebn13-OW01. Zienswijze: Een ieder kan binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad, bij voorkeur schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Gevonden voorwerpen -13-11-2012, parkeerplaats Vlasroot Zeeland: Sleutelbos met 2 sleutels en een zwarte label met nr. Y137014. - 19-11-2012, Gemeentehuis Zeeland, tijdens intocht Sinterklaas: Voorstukje/kapje van een Panasonic video lens 10 x optical zoom 37 mm. - 25-11-2012, Melkpad ter hoogte van huisnr. 70, Zeeland: Leesbril met zwart montuur. - 27-11-2012, Kerkstraat tussen Rabobank en Groene Vakwinkel v.d. Burgt Zeeland: Fietssleutel merk Axa met koesleutelhanger van Nici. Verloren voorwerpen - 03-11-2012, Voederheil Zeeland: Handelaarskentekenplaat (groen) met kenteken FH-26-95. - 10-11-2012, omgeving Dotterbloem Schaijk: Zwarte Blackberry torch 9800 - 09/10-11-2012, in Landerd: Bruine lederen portemonnee, merk Bridge. Met daarin rijbewijs, bankpassen en div. andere pasjes, pasfoto en contant geld. - 10-11-2012, Schutsboomstraat bij De Potter Schaijk: bos sleutels met daaraan 4 sleutels ( 1 Opel-Corsa sleutel, 2 huissleutels en 1 kluissleutel ) en een gele I-button en geel plaatje -15/16-11-2012, omgeving Graspeel Zeeland: Kentekenplaat met kenteken 55-LR-GV. - 9-11-2012 bij AH Schaijk: Telefoon merk Samsung G910 kleur antraciet met lederen hoesje. - 24-11-2012, Pastoor van Winkelstraat Schaijk: Bril met een bruin montuur. - 24-11-2012, Festilent, Boekelsedijk Zeeland of op weg van Festilent naar Vederdistel, rond 10 uur: Sleutelbos van 12 sleutels aan groen koord. - 23-11-2012, Kerkstraat Zeeland: Blauwe herenjas, merk Chasin (met daarin handschoenen en sleutels - 15-11-2012, vanaf Schaijkseweg Zeeland naar Uden: Josh armband, zilver met kleurloze glasstenen (soort kristallen). Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Duurzaam Landerd

Winnaars prijsvraag Klimaatkrant Begin oktober is de Klimaatkrant huis-aan-huis verspreid. De krant bevat veel informatie en handige praktische tips over energiebesparing die u thuis direct kunt toepassen. Met energiebesparing wordt niet alleen het milieu ontzien en draagt het bij tot een beter klimaat, maar levert ook een lagere energierekening op. Dat is mooi meegenomen in deze economische tijd. Een digitale versie van de klimaatkrant treft u aan op de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl De krant bevatte ook een prijsvraag waarmee u kans maakte op een leuke prijs. We hebben veel inzendingen ontvangen. Een teken dat de klimaatkrant goed is gelezen. Alle prijswinnaars hebben inmiddels een leuke prijs ontvangen. Prijswinnaars: Gefeliciteerd.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 7 december 2012

17


Omgevingsvergunningen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving Ontwerpbesluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning, onderdeel milieu Burgemeester en wethouders van Landerd; gelet op artikel 2.33 van de Wabo, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; delen mede, dat zij voornemens zijn tot gedeeltelijke intrekking over te gaan van de door hen op 19 mei 2011 verleende omgevingsvergunning, onderdeel milieu, op grond van de Wet milieubeheer, voor een biologische varkenshouderij, gelegen aan de De Kuipersweg 6, 5411 RC te Zeeland, t.n.v. P.A.J. Jurgens, De Kuipersweg 6, 5411 RC te Zeeland. Door vergunninghouder is om gedeeltelijke intrekking (v.w.b. het houden van 450 scharrel-vleesvarkens, welke zijn gehuisvest in de vijf noordelijke afdelingen van stal 1, zoals aangegeven op de plattegrondtekening d.d. 31-08201, werknr. 0367-4, onderdeel uitmakende van voornoemde omgevingsvergunning) verzocht. Het voornemen is verwoord in een ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 8 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Landerd, elke werkdag van 09 tot 12 uur. Met ingang van 8 december 2012 tot en met 18 januari 2013 kan door een ieder een gemotiveerde zienswijze tegen het ontwerpbesluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde een zienswijze inbrengen tijdens een te beleggen bijeenkomst. Voor het beleggen van een bijeenkomst dient z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken ná ingangsdatum van terinzagelegging een afspraak te worden gemaakt met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, van de afdeling Ruimte. De verzoeker wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Alle op bovenstaande wijze ingediende zienswijzen worden met de stukken ter inzage gelegd. Beroep tegen het op het verzoek genomen besluit kan later, behalve door de wettelijke adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) een zienswijze in te dienen. Diegene die beroep instelt moet tevens belanghebbende zijn.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Heijtmorgen 21, 5375 AL Reek; aanleg van een paardenbak en 3 voersleuven (ontvangen 21 november 2012) • Voederheil 22, 5411 RK Zeeland; kappen van 5 bomen (ontvangen 20 november 2012) • Vaandriglaan 2, 5411 DA Zeeland; bouwen van een woning (ontvangen 23 november 2012) Ontvangen Sloopmeldingen: • Schoolstraat 4, 5411 EE Zeeland; sloop van een schuurtje (ontvangen 23 november 2012) • Industriepark 30, 5374 CM Schaijk; verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 23 november 2012) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Huisnummerbesluiten: • Vaandriglaan 1, 5411 DA Zeeland; t.b.v. een nieuw te bouwen woning (besluit verzonden d.d. 27 november 2012) • Vaandriglaan 3, 5411 DA Zeeland; t.b.v. een nieuw te bouwen woning (besluit verzonden d.d. 27 november 2012) • Achter-Oventje 2a, 5411 NM Zeeland; t.b.v. een nieuw te bouwen woning (besluit verzonden d.d. 27 november 2012) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Wet Milieubeheer / Melding Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, de volgende melding ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) is ingediend: Besluit landbouw milieubeheer: • - Gebr. Jonkergouw VOF, dhr. W.M. Jonkergouw, Molenaarstraat 2, 5374 GG te Schaijjk, voor het uitbreiden/wijzigen (betreft het herbouwen van een opslagloods en een kantoorpand) van een akkerbouwbedrijf met open grondsteelt, gelegen aan de Molenaarstraat 2, 5374 GG te Schaijk. Deze melding en andere relevante stukken kunnen gedurende 6 weken met ingang van 8 december 2012 elke werkdag van 09 tot 12 uur worden ingezien op de afdeling Ruimte. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, tel. 0486-458111.

Voorontwerpbestemmingsplan Noordhoek in Reek Burgemeester en wethouders van Landerd geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van het voornemen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor een locatie aan de Noordhoek in Reek. Plan Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een praktijkruimte (woon-werkpand) ten behoeve van een maatschappelijke voorziening. De praktijk biedt op kleinschalige wijze professionele zorg aan een specifieke doelgroep (kinderen met een ontwikkelstoornis). De nu voorgestane ontwikkeling is gewenst om slagvaardig te kunnen inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Inzage Het voorontwerpbestemmingsplan Noordhoek en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 december 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 09 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met dhr. P. van Mil van de afdeling Ruimte, tel. 0486-458111. Daarnaast zijn alle documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685.bpree2012noordhoek-VO01.

Bezwaarschriftencommissie Datum: 10 december 2012 Plaats: Raadzaal, Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk Hoorzittingen 19.00 uur • Bezwaarschrift inzake een dwangsombeschikking. 19.30 uur • Bezwaarschrift inzake een dwangsombeschikking. Belangstellenden zijn van harte welkom

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 7 december 2012

Reageren Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk dan wel mondeling een inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke reactie dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Gemeentenieuws Landerd week 49 2012  

Gemeentenieuws Landerd week 49 2012

Gemeentenieuws Landerd week 49 2012  

Gemeentenieuws Landerd week 49 2012

Advertisement