Page 1

Gemeentelijke informatie Informatiepaneel ‘Halte Zeeland’ onthuld Wethouder Tindemans heeft dinsdag 18 oktober jl. namens het college van B&W aan de Trentsedijk een informatiepaneel onthuld bij de voormalige Halte Zeeland van het ‘Duits Lijntje’.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Het ‘Duits Lijntje’ is de voormalige spoorlijn tussen London en St. Petersburg. Met name het traject tussen Boxtel en Wesel (D) vormt een unieke oost-west-verbinding. Het lijntje loopt als een ruggengraat door het (grens)gebied en kent een roemrijke historie. Keizers en Tsaren reisden over deze spoorlijn en de spoorverbinding heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de (oorlogs)geschiedenis en ontwikkeling van deze regio.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Afgelopen jaren heeft de gemeente Landerd samen met 8 Nederlandse gemeenten, de provincie Noord-Brabant en de Duitse ‘Kreisen’ Wesel en Kleve binnen het project Duits Lijntje de handen ineen geslagen om de potenties van de voormalige spoorlijn (beter) te benutten op het gebied van ecologie, cultuur-historie en recreatie en toerisme (economie). Binnen het internationale project zijn diverse producten en activiteiten gerealiseerd. Zo heeft Landerd samen met de gemeente Uden het voormalige spoortracé ingericht als Ecologische Verbindingszone en recreatieve wandelroute. Ook is een informatieve website (www.duitslijntje.eu) ontwikkeld. Daarnaast is eerder dit jaar een fiets-belevingskaart opgeleverd en heeft er 5 keer een succesvolle dagexcursie onder leiding van een gids langs het Duits Lijntje plaatsgevonden. Bij bezoekerscentrum Steltenberg in Volkel zijn verhalen en voorwerpen rondom het Duits Lijntje verzameld en van hieruit worden ook diverse activiteiten rondom de oude spoorlijn georganiseerd. Een ander resultaat van het internationale project is de plaatsing van ruim 30 uniforme informatiepanelen op bijzondere historische locaties langs het gehele spoortracé van Boxtel tot Wesel (D). In de gemeente Landerd is een informatiepaneel geplaatst bij de voormalige ‘Halte Zeeland’ (wachtpost 30) aan de Trentsedijk. Vanaf 1873 had het dorpje Zeeland in eerste instantie alleen wachtposten. Deze

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur waren belangrijk voor de veiligheid op en rondom het spoor. Wachtpost nummer 30 dateert van 1880 en werd vanaf 1884 ook gebruikt als stopplaats (‘Halte Zeeland’) van het Duits Lijntje.

Schijnwerper gericht op: Mari Roelofs Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom zet de gemeente Landerd in dit vrijwilligersjaar 2011 maandelijks vrijwilligers in de schijnwerpers. Op die manier willen we laten zien hoeveel soorten vrijwilligerswerk er zijn en hoe leuk en waardevol het is om vrijwilligerswerk te doen. Want dankzij hen genieten veel mensen van een zinvolle tijdsbesteding of krijgen mensen de steun die ze nodig hebben. Deze keer zetten we de spot op Mari Roelofs (72) uit Schaijk. Mari is al ruim 25 jaar vrijwilliger in de kerk van Schaijk. Hij zorgt ervoor dat alles wat met de kerk te maken heeft goed verloopt en er goed uitziet. ‘Ik ben begonnen als collectant in de kerk, dat werk heb ik van mijn vader overgenomen. Toen het parochiebestuur vroeg of ik koster wilde worden, heb ik toegestemd’, aldus Mari.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

De vrijwilliger van de maand oktober is Mari Roelofs uit Schaijk. Hij ontving een Maashorstpakket van wethouder Raaijmakers.

Mari zorgt ervoor dat alles reilt en zeilt in de kerk. Voor de eucharistieviering zorgt hij dat de benodigde spullen klaarliggen en met een uitvaart verzorgt hij het graf. Bovendien zorgt hij met Kerstmis voor de kerststal, in de winter voor het sneeuwruimen en in de lente en zomer voor het schoonhouden van de stoep. ‘Ik voel me betrokken bij de kerk, maar het raakt me dat er steeds minder mensen komen. Dat doet me pijn’, zegt Mari. Het verrichten van vrijwilligerswerk geeft Mari voldoening en verrijking. Zo zegt hij: ‘Iedereen is anders en dat zorgt voor

mooie ervaringen. Het verschil tussen mensen zie je bijvoorbeeld aan een uitvaart.’ Mari’s mooiste ervaring van dit werk is dat hij gewerkt heeft met bisschop Hurkmans. Dat deed hij onlangs nog met de parochiemissie. ‘Het was prachtig om met hem te werken.’ Naast alle werkzaamheden in en om de kerk, zorgt Mari ook voor het kruisbeeld in Schaijk. Daar wiedt hij het onkruid en zorgt ervoor dat het ook daar netjes is. Mari sluit lachend af met: ‘Ik heb ook gewoon een hekel aan rommel’. Wilt u ook een vrijwilliger voordragen om in de schijnwerpers te zetten? Stuur dan een mail met de naam van deze vrijwilliger en een korte uitleg over het vrijwilligerswerk naar info@landerd.nl.

Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 21 oktober 2 0 1 1

9


Cursus Omgaan met je puber De puberteit kan een roerige fase zijn in de ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid. Veel ouders hebben behoefte aan informatie en advies als hun kind in de puberteit komt. Een groepsgericht aanbod voorziet in die behoefte. Enerzijds omdat ouders hun kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden, maar ook omdat ze steun en herkenning vinden bij andere ouders.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

10

De cursus voor ouders over opvoeden in de puberteit bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten en wordt gegeven op 12 en 19 oktober, 2, 8, 16, 23 en 30 november 2011 in CJG locatie Zeeland, Brouwerspad 13 a. Er is nog plek, we nodigen u dan ook van harte uit om de volgende vijf bijeenkomsten deel te nemen. De uitvoering wordt verzorgd door Centrum Jeugd en Gezin.

Huis-aan-huis in Zeeland

Verspreiding Nieuwsbrief Kindcentrum Vandaag wordt samen met deze Arena de tweede nieuwsbrief van het Kindcentrum Zeeland verspreid. In het kader van duurzaamheid is er voor gekozen deze nieuwsbrief alleen huis-aan- huis in Zeeland te verspreiden. Inwoners van Schaijk en Reek die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rondom het Kindcentrum Zeeland kunnen een exemplaar van de nieuwsbrief vanaf volgende week afhalen in de bibliotheek in Schaijk en bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Op de website van het Kindcentrum www.landerd.nl/ kindcentrum kunt u de nieuwsbrief downloaden onder het kopje gemeentelijke informatie.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin, tel. 0800-2540000 of per e-mail info@cjggeeftantwoord.nl.

Afvalstoffenverordening Vaststelling wijziging artikel 25 Afvalstoffenverordening gemeente Landerd 2010 Burgemeester en wethouders maken bekend dat door de gemeenteraad in de vergadering van 29 september 2011 een wijziging van artikel 25 van de Afvalstoffenverordening gemeente Landerd 2010 is vastgesteld. Het artikel heeft betrekking op de aanwijzing van toezichthouders dat voortaan dient te geschieden op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De wijziging van de verordening treedt in werking op de achtste dag nadat bekendmaking heeft plaatsgevonden, dit is 29 oktober 2011. De wijziging van de verordening ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis in Zeeland en is te raadplegen op de website van de gemeente Landerd (www.landerd.nl).

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

De tweede nieuwsbrief Kindcentrum Zeeland is te downloaden op www.landerd.nl/kindcentrum.

Diploma-uitreiking aan de eerste lichting cursus Oppasdiploma halen Maandag 10 oktober was het zover: twaalf enthousiaste meiden en één jongen kregen hun welverdiende oppasdiploma. Na vier maandagavonden bezig te zijn geweest met: • Hoe voer je een kennismakingsgesprek met de ouders • Hoe overleg je over de vergoeding • Hoe kun je kennismaken met de kinderen van het oppasgezin • Hoe kun je zorgen voor veiligheid • Hoe gedraag je je aan de telefoon/deur als er (aan)gebeld wordt • Wat doe je als de kinderen niet willen/kunnen slapen • Hoe om te gaan met opruimen, etenstijd en bedtijd En natuurlijk ook het verschonen van een luier en hoe loop je met een baby veilig de trap op en af, was het wel duidelijk: Landerd is 13 gekwalificeerde oppassers rijker! Een mooie reclamefolder is gemaakt zodat het voor de inwoners van Landerd wat makkelijker is om juist die oppas te vinden met een heus oppasdiploma. De reacties van de deelnemers waren ook positief, naast leerzaam was het gezellig en hebben ze veel lol met elkaar gehad. Maandag 7 november starten we met de tweede groep jongeren, deze keer in het CJG in Schaijk. Ook deze groep zit vol, dus helaas aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk. We kunnen je wel op de wachtlijst zetten, zodat we in 2012 weer verder kunnen gaan met het geven van deze cursus. Voor meer informatie over deze cursus en/ of andere vragen bent je welkom op: maandagen van 09 tot 12 uur in het inlooppunt Schaijk, Netjeshof 1a of op woensdagen van 09 tot 12 uur in het inlooppunt Zeeland, Brouwerspad 13 a. CJGgeeftantwoord is verder bereikbaar via mail: info@cjggeeftantwoord.nl; internet: www.cjggeeftantwoord.nl en telefonisch: 0800-2540000. We verwelkomen je graag. Nettie Nabuurs en Constance Janssen

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 1 oktober 2 0 1 1


Wmo-adviesraad houdt informatiemiddag De Wmo-adviesraad organiseert een informatiemiddag over de Wmo en in het bijzonder over de mogelijkheden van Regiotaxi Noordoost-Brabant in relatie tot de Wmo op donderdag 3 november 2011 in het dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Deze informatiebijeenkomst begint om 14 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) en duurt tot uiterlijk 16.30 uur. De middag is openbaar en dus toegankelijk voor iedereen.

Uitnodiging Informatieavond ‘Reconstructie Zeelandseweg en Eikenlaan’ in De Wis in Langenboom op 26 oktober

De Wmo-pashouders uit de gemeente Landerd worden allen per brief persoonlijk uitgenodigd. Regiotaxi Noordoost-Brabant is georganiseerd door 13 gemeenten in Noordoost Brabant en biedt de mogelijkheid om tegen lage kosten per taxi vanaf huis naar het gewenste adres te worden gebracht en vanzelfsprekend ook weer terug. Om dat allemaal goed te laten verlopen zijn spelregels afgesproken. Daar wil de Wmo-adviesraad geïnteresseerden graag meer over vertellen. Daarnaast wil de Wmo-adviesraad van de gebruikers van de Regiotaxi graag horen wat hun ervaringen zijn. Voor personen zonder Wmo-pas is het óók mogelijk om met de Regiotaxi te reizen. De kosten liggen dan wel iets hoger. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Het programma is als volgt: 13.30 uur: zaal open er is een kopje koffie of thee 14.00 uur: welkom door Jan de Leur, voorzitter van de Wmo-adviesraad 14.10 uur: presentatie over Regiotaxi Noordoost-Brabant door mevrouw Vica Extra, projectleider 14.40 uur: wanneer komt u in aanmerking voor een Wmo-pas door André Morssinkhof van bureau Sociale Zaken Landerd 15.10 uur: wat is de toekomst van het Wmo-vervoer door wethouder Peter Raaijmakers 15.20 uur: pauze met een kopje koffie of thee 15.40 uur: wat doet het Reizigersplatform door Ad Princen voorzitter van het Reizigersplatform 15.50 uur: mogelijkheid om vragen stellen en de inleiders gaan hun best doen om deze te beantwoorden 16.30 uur: sluiting van de bijeenkomst

De Wmo Adviesraad houdt op 3 november een informatiemiddag in De Phoenix in Schaijk. De organisatie stelt het op prijs als degenen die bij deze informatiemiddag aanwezig willen zijn, dit even laten weten vóór 27 oktober. U kunt hiervoor bellen naar Mieke van Gerwen, tel. 0486-411332 of een mailtje sturen naar wmoadviesraad landerd@gmail.com.

Namens de Wmo-adviesraad, J. de Leur, voorzitter

Zoals u wellicht zelf ondervonden hebt is de wegverharding van de rijbaan op de Zeelandseweg en Eikenlaan in slechte staat en aan vervanging toe. De bestaande wegverharding zal waar nodig in zijn geheel of gedeeltelijk worden vervangen. Daarna zal over de gehele lengte de wegverharding worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Tevens worden er verkeersremmende maatregelen aangebracht en zullen de aanwezige bushalten worden aangepast. Vanaf de eerste week van november zal de Zeelandseweg worden aangepakt en aansluitend de Eikenlaan. Een en ander is nog afhankelijk van de weersomstandigheden. De bereikbaarheid van bedrijven en woningen blijven zoveel als mogelijk gewaarborgd. Verder zal voor de bereikbaarheid van dorpskern Langenboom een omleidingroute worden ingesteld. Tijdens de werkzaamheden aan de Eikenlaan zal de busverbinding tijdelijk worden omgeleid via de Graafseweg. Om u nader te informeren over de werkzaamheden, houden wij een informatieavond. Deze wordt gehouden op woensdag 26 oktober vanaf 20 uur in gemeenschapsaccommodatie De Wis in Langenboom. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Voor eventuele vragen of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de heer Ad de Kort van de afdeling Ruimtelijk Beheer via tel. 0485-460337 of per mail ad.de.kort@gemeente-mill.nl.

Vanaf januari 2012

Nieuwe openingstijden BHIC Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) past met ingang van januari 2012 zijn openingstijden aan op beide vestigingen (Den Bosch en Grave). De digitale dienstverlening zal meer aandacht krijgen, de studiezaal zal daarentegen minder uren geopend zijn. Daarmee verwacht de organisatie een goede, nieuwe balans te hebben gevonden tussen onderzoek op de studiezalen en onderzoek langs de digitale weg. De redenen die tot dit besluit hebben geleid zijn dat het de laatste jaren op de studiezalen stiller is geworden dan tien jaar geleden. Zo werd de studiezaal in Den Bosch in 2001 nog 15.742 keer bezocht. In 2010 werden de studiezalen in Den Bosch en Grave samen nog maar 7.726 keer bezocht. Een halvering dus. De website van het BHIC (bhic.nl) werd in 2001 nog maar 25.150 keer bezocht. In 2010 was dat al 782.204 keer. Meer dan dertig keer zoveel! En het aantal bezoeken groeit nog steeds. Toch zijn die halvering van het studiezaalbezoek en de enorme stijging van het websitebezoek niet de enige redenen waarom het BHIC zijn openingstijden aanpast. Naast het bezoek aan de website van het BHIC, doet het BHIC nog veel meer aan digitale dienstverlening. Zo zijn er de verschillende forums en kunnen belangstellenden iedere avond chatten met een archivaris. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de vele emails met vragen, bestellingen van aktes enzovoort. De afgelopen tien jaar is de verhouding tussen studiezaaldienstverlening en digitale dienstverlening dus volledig op z’n kop gezet. En dat krijgt nu ook zichtbaar gevolgen voor de inzet van het personeel, dat als enige níet in aantal groeit.

Openingstijden 2012 De precieze tijden per 1 januari 2012 worden als volgt: Dinsdag 10.00 - 16.00 uur Woensdag 10.00 - 16.00 uur Donderdag 10.00 - 16.00 uur Vrijdag gesloten Zaterdag 10.00 - 16.00 uur (in principe iedere eerste zaterdag van de maand, alleen in Den Bosch)

Binnen de bebouwde kom

Gratis ophalen van grof groenafval Op dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29 november 2011 kunnen inwoners van de bebouwde kom van Schaijk, Zeeland, Reek en ’t Oventje, hun grof groenafval gratis op laten halen. Deze service is voor de inwoners binnen de bebouwde kom om tegemoet te komen als zij door snoeiwerkzaamheden en aanpassingen van de tuin extra grof groenafval hebben. Zij hebben over het algemeen immers minder mogelijkheden om grotere hoeveelheden groen zelf te composteren. Voorgaande jaren is deze service zo goed aangeslagen dat de gemeente ook dit najaar het grof groenafval weer gratis ophaalt. Aanmelden Als u binnen de bebouwde kom woont en gratis grof groenafval op wilt laten halen, dient u dit uiterlijk maandag vóór 12 uur vóór de ophaaldag te melden. U dient opgave te doen van: naam, adres, telefoonnummer, hoeveelheid (uitgedrukt in m3) en gewenste ophaaldag (1, 8, 15, 22 en 29 november 2011). Aanmelden, bij voorkeur digitaal, kan: • Via de website: u kunt zich ook aanmelden via de website van de gemeente Landerd door een formulier in te vullen en digitaal naar de gemeente te versturen. Het formulier staat op de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl, onder Digitaal loket, Webwinkel onder Grof Groenafval. • Telefonisch: u kunt zich telefonisch melden op het gemeentehuis (tel. 0486- 458111). Uw gegevens worden dan genoteerd. Voorwaarden voor het gratis op laten halen van het grof groenafval: • er dient duidelijk sprake te zijn van grof groenafval; • geldt alleen voor woningen (waar het grof groenafval vrijkomt) binnen de bebouwde kom; • u kunt maar éénmaal, per adres, grof groenafval aanbieden; • het groen dient zoveel mogelijk gebundeld te zijn (lengte ongeveer 1 m.); • de hoeveelheid mag maximaal 6 m3 bedragen; • het groen dient zo aan de openbare weg of op de inrit te liggen dat de vrachtwagen (met grijper) er bij kan; • het groenafval mag pas het weekend vóór de aangemelde ophaaldag op openbaar terrein gedeponeerd worden; • het moet gaan om een redelijke hoeveelheid groenafval. Kleine hoeveelheden dient u gewoon in de groene container te deponeren.

N.B. Door een groot aantal aanmeldingen voor een gewenste ophaaldag, kan de mogelijkheid bestaan dat pas een dag (óf enkele dagen) later het grof groenafval wordt opgehaald. U dient wel altijd het grof groenafval op de gewenste ophaaldag (dinsdag) aan te bieden. Alternatief Ook kunt u het grof groenafval wekelijks (gratis tot 2 m3; daarboven 5 euro per ½ m3 (of gedeelte daarvan)) zelf wegbrengen naar de Milieustraat, Maaskade 28 te Oss (Industrieterrein Elzenburg). Openingstijden Milieustraat Oss: woensdag, donderdag en vrijdag van 13 tot 17 uur en zaterdag van 09 tot 15 uur. Legitimatie verplicht.

De website van de stichting Dorpshuizen Landerd is gelanceerd:

www.dorpshuizenlanderd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 21 oktober 2 0 1 1

11


Inzameling huishoudelijk plastic verpakkingsafval: 31.100 kg. Wet Milieubeheer Kennisgeving Besluit en Mededeling zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend dat door hen onder voorschriften, nodig ter bescherming van het milieu, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning krachtens de Wet milieubeheer (ex. art. 8.4), is verleend aan: • BV Landgoed De Princepeel, dhr. A.C.M. Smits, Molenstraat 40, 5446 PL te Wanroij, voor een varkenshouderij, gelegen aan de De Steeg 4, 5375 KH te Reek. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de daarvoor gestelde termijn wel zienswijzen ingediend. In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het besluit en de relevante stukken liggen met ingang van 22 oktober 2011 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland, elke werkdag van 09 tot 12 uur. Tegen het besluit kan met ingang van 22 oktober 2011 tot en met 2 december 2011 beroep worden ingesteld door belanghebbenden: a. die tegen het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze hebben ingediend; b. die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; c. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit; d. de betrokken wettelijke adviseurs. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Wie tegen het besluit beroep heeft ingesteld kan bij de Voorzitter van genoemde Afdeling van de Raad van State, binnen genoemde termijn, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

Iedereen meedoen Heel veel huishoudens doen mee, maar nog steeds niet allemaal. Dit kan dus beter. Iedereen dient het huishoudelijk plastic verpakkingsafval gescheiden te houden en in de speciale ‘plastic-heroes’ zakken gescheiden aan te bieden. Zo draagt iedereen bij tot een duurzamer milieu en kostenbesparing. Gratis ’plastic-heroes’ zakken Zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de dorpshuizen, de gemeentewerf in Schaijk en het gemeentehuis in Zeeland. Deze zakken hebben een formaat, vergelijkbaar met grijze vuilniszakken, en passen goed in een vuilniszakhouder, afvalbak etc. Hierdoor is het gemakkelijker het plastic verpakkingsafval gescheiden te houden. De zakken zijn voorzien van een groen lint om de zakken goed gevuld en goed dicht te knopen. Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval in plastic-heroes zakken. Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval aangeboden in de speciale plastic- heroes zakken wordt meegenomen. Dus géén landbouwfolie, plastic tuinmeubelen, of andere plastic gebruiksartikelen. Ook worden geen andere verzamelzakken dan de plastic-heroes zakken meegenomen. Zakken uiterlijk om 07.30 uur aan de weg zetten De speciale ‘plastic-heroes’ zakken moet u op de dag van inzameling uiterlijk om 07.30 uur aan straat zetten, op de plaats waar ook de containers worden neergezet. Tijdens de inzameling van het plastic wordt een andere route gereden, dan bij de lediging van de grijze en groene containers. Dus op tijd aanbieden! De afvalzakken dienen, vooral bij een sterke wind, zodanig aangeboden te worden dat de wind er weinig vat op heeft en de zakken voor de inzamelaar toch goed zichtbaar zijn. De zakken mogen niet aan vaste objecten (zoals hekjes, poortjes etc.) worden gehangen. Indien meerdere zakken worden aangeboden wordt geadviseerd deze aan elkaar te knopen, en zoveel mogelijk met die van de buren te clusteren.

Wist u dat de website van de gemeente ook te lezen is in groot lettertype?

De eerst volgende huis-aan-huis inzamelingen van het plastic verpakkingsafval zijn op maandag 14 november 2011 en maandag 12 december 2011 De data waarop het plastic verpakkingsafval wordt ingezameld staan op de Afvalwijzer 2011. Deze is huis-aan-huis verspreid en ook te vinden op www.landerd.nl. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis. Laten we allemaal meedoen om zoveel mogelijk plastic afval in te zamelen om zo een bijdrage te leveren aan een beter milieu en kostenbesparing. Meer informatie Voor meer informatie over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval in Nederland kunt u kijken op de website van de plastic heroes: www.plasticheroes.nl. Ook kunt u de website van onze gemeente raadplegen, www.landerd.nl of bellen met de gemeente, tel. 0486-458111.

Gevonden en verloren voorwerpen

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

12

In het derde kwartaal van 2011 heeft er drie keer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval plaatsgevonden. Er is in totaal 31.100 kg. plastic ingezameld. Een mooi resultaat. Het plastic verpakkingsafval wordt hergebruikt, wat bijdraagt aan een beter en duurzamer milieu en kostenbesparing op de verwerking van het restafval.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 20-09-2011, Runstraat/Pastoor van Winkelstraat Schaijk: Blauwe kinderfiets, merk Giant, type city fixx, leverancier Jan Appelhof. - 23-09-2011, Zevenhuis vlak bij manege Zeeland: Champagnekleurige Nokia C2-01 T-Mobile. - 23-09-2011, Smidse Schaijk: Zilveren munt in plastic hoesje, met aan beide kanten een wapen erop. - 28-09-2011, hondensportterrein Reek: Groene damesfiets, Motobecane , type hybride met zwart hangslot. - 28-09-2011, hondensportterrein Reek: Grijze Union herenfiets, type Greenpeace, met handremmen, leverancier John Kuysters Tilburg. - 28-09-2011, hondensportterrein Reek: Groene herenfiets met terugtraprem. Slot hangt aan achterwiel. - 03-10-2011, Aalstvoortsestraat Herpen: Sleutelbos met 9 sleutels, onder meer een Daihatsu autosleutel, zwart label en muntje voor winkelwagen. - 10-10-2011, Kerkplein Zeeland: Ring met daaraan sleutel van schuur en een klein zilverkleurig lampje. - 16-10-2011, Bossestraat Schaijk: Ford autowieldoppen. Verloren voorwerpen - 22-09-2011, Albert Heijn - Molenaarstraat Schaijk: Zwarte lederen herenportemonnee, met daarin bankpas en airmilespas.

- 26-09-2011, C1000 Zeeland: Zwarte herenportemonnee met de tekst ‘Peelrand’, met daarin 2 bankpassen, rijbewijs en diverse spaarkaarten van winkels. - 30-09-2011, Ambianz/Kerkstraat Zeeland: Sleutelbos met daaraan, 3 huissleutels, 1 kleine kluissleutel van school; 1 fietssleutel aan een zilveren ring en een zwart rubber plaatje met daarop witte tekst; Zwarte Batavus omafiets, type Old Dutch. - 4-10-2011, Centrum Schaijk: Ring met daaraan 2 huissleutels en een ronde medaille met het wapen v.d. Beemster. - 26-09-2011, Tussen Zeeland en Uden: Autosleutel Renault Scenic met daaraan een zwart kaartje en een zilveren klipje om nog een sleutel aan te hangen. - Nacht 10-11 oktober, Schoolstraat Zeeland: Betonnen tuinkabouter; Zwart mapje met autopapieren van Peugeot 107 en rijbewijs. - 10-10-2011, tussen Udensedreef en Klumperstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan 6 of 7 sleutels, een label met de naam Arno en een chip (een klein zwart gebogen plaatje). - 06-10-2011, Nonnenhof Zeeland: Witte betonnen tuinbeeld, bloemenmeisje. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 1 oktober 2 0 1 1


Raadsvergadering en Voorbereidende Vergadering Op 10 november 2011 vergadert de gemeenteraad van Landerd. Er worden deze cyclus ook twee Voorbereidende Vergaderingen gehouden, namelijk op dinsdag 1 en woensdag 2 november 2011.

Degenen die de op de voorstellen betrekking hebben achterliggende stukken (zoals B&W-besluiten, tekeningen etc.) in willen zien of nog vragen hebben kunnen contact opnemen met de griffier (J.Huijs). Dat gaat het eenvoudigste door even te bellen, tel. 0486-458211.

Voorbereidende Vergaderingen zijn bedoeld voor ‘technische’ (niet politieke!) voorbereiding van voorstellen die in een later stadium ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Tevens zijn ze bedoeld voor bespreking van bepaalde thema’s, startnotities en dergelijke. Voorbereidende Vergaderingen worden bemenst door een raadslid per fractie + een gast per fractie. De betreffende fractie bepaalt zelf wie het raadslid mee neemt; de ‘gast’ kan dus een fractiegenoot zijn, maar ook een achterbanlid, of een door de fractie meegebrachte deskundige of belanghebbende / belangstellende. Het is uitdrukkelijk de bedoeling (overigens uitgaande van ieders rol in het dualistisch proces) dat tijdens Voorbereidende Vergaderingen ook de bestuurlijk verantwoordelijke wethouders, desgewenst bijgestaan door ambtenaren, een actieve rol vervullen.

Spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. In een Voorbereidende Vergadering wordt daar per inhoudelijk agendapunt een kwartier voor uitgetrokken. Ieder heeft het recht om over het onderwerp vijf minuten te spreken, tenzij er meer dan drie sprekers zijn; dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld. In een raadsvergadering wordt voor het spreekrecht in totaal een half uur voor uitgetrokken. Iedereen heeft het recht om aan het begin van de raadsvergadering vijf minuten te spreken, tenzij er meer dan zes sprekers zijn; dan wordt de beschikbare tijd van 30 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.

Zowel raadsvergaderingen als Voorbereidende Vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur

Er kan in de raadsvergadering in beginsel gesproken worden over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de (voorlopige) agenda staan.

Het woord kan evenwel niet worden gevoerd: 1. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of Op deze pagina zijn de agenda’s van de vergaderingen afgedrukt. De beroep op de rechter open staat of open gestaan heeft. agenda van de Voorbereidende Vergadering is in weekblad Arena slechts 2. over benoemingen, keuzen,voordrachten of aanbevelingen van gedeeltelijk afgedrukt; de wijze van behandeling en de deelnemers aan personen het betreffende agendapunt zijn daarin namelijk niet vermeld. Daar3. indien een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet voor wordt u verwezen naar de gemeentelijke website. bestuursrecht kan of kon worden ingediend Inzage stukken De (voorlopige) agenda’s met bijbehorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland, in het gemeentehuis in Zeeland (kamer griffier) en in het Wapen van Reek. De voorstellen zijn bovendien geplaatst op de gemeentelijke website (gekoppeld aan de betreffende agenda’s).

Voorlopige agenda voor de raadsvergadering

van woensdag 2 november 2011

van donderdag 10 november 2011

1. Opening

1. Opening

2. (informerend) informatieverstrekking m.b.t. plan regionaal motorcrossterrein, locatie Peelweg/Volkelseweg Wethouder Van Dongen zal mbt dit plan aangeven wat de stand van zaken is en hoe het verder gaat. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 30 minuten uitgetrokken.

2. Spreekrecht voor het publiek Op grond van het ‘Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd’ wordt -binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

4. (informerend/opiniërend) Delegatie m.b.t. het afgeven of weigeren van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo De bevoegdheid tot het verlenen van omgevingsvergunningen komt toe aan het college. Indien sprake is van ‘grote planologische afwijkingen’ schrijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor dat de raad, alvorens het college beslist over de omgevingsvergunning, een ‘verklaring van geen bedenkingen’ dient af te geven. De raad heeft op 11 november 2010 bepaald in welke gevallen geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ vereist is. Tevens heeft de raad om praktische redenen besloten om de beslissingsbevoegdheid mbt ‘verklaringen van geen bedenkingen’ geclausuleerd over te dragen aan het college. Het college wil in deze Voorbereidende Vergadering praten over het door de raad laten aanpassen van bedoeld delegatiebesluit. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 45 minuten uitgetrokken. 5. (informerend) informatieverstrekking m.b.t. bestemmingsplan LOG Graspeel Wethouder Van Dongen zal mbt dit plan aangeven wat de stand van zaken is. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 30 minuten uitgetrokken. 6. Sluiting Aansluitend aan de vergadering wordt met de raadsleden nog even vertrouwelijk doorgesproken over LOG Graspeel.

van dinsdag 1 november 2011 1. Opening 2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergaderingen De afsprakenlijsten van de Voorbereidende Vergadering van 19 en van 20 september 2011 worden ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is. 3. (voorbereidend) Raadsvoorstel m.b.t. Bomenverordening 2011 Het college stelt voor de Bomenverordening 2011 vast te stellen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens tot deregulering van het kapverbod door alleen die bomen te beschermen die het beschermen waard zijn. Dit voorstel is doorgeschoven van de raadsvergadering van 29 september 2011 naar deze Voorbereidende Vergadering. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 45 minuten uitgetrokken.

4. (voorbereidend) Beleidsplan WMO 2012-2015 Tijdens de vergadering wordt het conceptbeleidsplan WMO 2012-2015 behandeld. In dat plan worden meedoen en participatie verder ontwikVoor nadere informatie over het spreekrecht en aanmelding om gebruik keld. Er vindt een verschuiving plaats van aanspraak op verzekerde rechten naar een meer eigen verantwoordelijkheid en oplossingsgericht te maken van dit recht dient eveneens contact opgenomen te worden handelen via maatwerk. Kernbegrippen daarbij zijn De Kanteling en met de griffier. Het Gesprek. Bedoeling is dat het beleidsplan in de raadsvergadering van 15 december 2011 wordt vastgesteld. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 45 minuten uitgetrokken.

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering

3. (informerend/opiniërend) stand van zaken bestemmingsplan Buitengebied Tijdens de vergadering zal de stand van zaken van het bestemmingsplan Buitengebied aan de orde komen. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 45 minuten uitgetrokken.

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering

3. Trekking stemmingscijfer De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen. 4. Vaststelling agenda Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast. 5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 september 2011 De vermelde Besluitenlijst wordt ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is. 6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld ‘voor kennisgeving aannemen’ of ‘om advies in handen van het college stellen’. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering. b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen. Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht. c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder ‘a’ vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

5. (informerend/opiniërend) stand van zaken leerlingenvervoer Tijdens de vergadering zal de stand van zaken van het leerlingenvervoer aan de orde komen. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 30 minuten uitgetrokken. 6. Sluiting De collegeleden zijn -elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder. 7. Raadsvoorstel mbt vaststelling strategische visie Landerd 2020, Levendig en natuurlijk ondernemend Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de strategische visie Landerd 2020 (levendig en natuurlijk ondernemend). Dit voorstel is ook behandeld in de Voorbereidende Vergadering van 19 september 2011, en heeft geleid tot tekstuele aanpassing van het stuk. Coördinerend portefeuillehouder is de burgemeester. 8. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2012 (reeds in uw bezit) Met inachtneming van de politieke algemene beschouwingen over o.a. de Kadernota die afgelopen voorjaar zijn gehouden, en rekening houdend met geactualiseerde informatie, biedt het college thans de Programmabegroting 2012 ter vaststelling aan. Dit voorstel behoort tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het gehele college. 9. Raadsvoorstel mbt uitvoeren verbetermaatregelen om uitbreiding van de Vlinder aan ambitieniveau B frisse school te laten voldoen LZK-school De Vlinder wordt uitgebreid. Het voorliggende voorstel heeft betrekking op het uitvoeren van verbeterwerkzaamheden in relatie tot het ambitieniveau van het binnenklimaat van de school. Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers. 10. Sluiting De bij de agendapunten vermelde portefeuillehouders worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de behandeling van de betreffende agendapunten voor het zo nodig geven van nadere informatie De uitzending van de Landerdse Omroepstichting begint om 19 uur. Begonnen wordt met het doornemen van de raadsagenda met de griffier. De raadsvergadering vangt aan om 19.30 uur en eindigt om ca. 22.30 uur. Na sluiting van de raadsvergadering verzorgt de Landerdse Omroepstichting nog een korte nabeschouwing waaraan enkele personen die aan de vergadering hebben deelgenomen meewerken; ook de nabeschouwing wordt rechtstreeks uitgezonden op TV.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 21 oktober 2 0 1 1

13


Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Lage Baan 8, 5374 NN Schaijk; splitsen van een voormalige boerderij (ontvangen 5 oktober 2011) • Molenstraat te Reek; bouwen van een woning (ontvangen 6 oktober 2011) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen.

Ik grijp in bij agressie op straat

Verleende omgevingsvergunningen: • Franciscushof te Zeeland; bouwen van een liftschacht aan een aanleunwoningen-complex (verzonden 6 oktober 2011)

Akkoord-verklaarde sloopmeldingen: • Smidse 97, 5374 AJ Schaijk; afvoeren van asbesthoudend afval (verzonden 23 september 2011) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen • Vraag anderen om op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na hulp en spreek samen de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd de dader aan bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou• Bel 112 ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren • Blijf bij het slachtoffer heeft en welk belang van u wordt geschaad.

• Maak foto’s voor de politie

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen en meld je als getuige gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Bouwvergunningen Bijzondere procedure Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Ontwerp-omgevingsvergunning procedure): • De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland;(uitgebreide tijdelijk plaatsen en bewonen Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omge• Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal vingsrecht een vergunning (ontvangen 3 maart 2011)te verlenen voor: • Activiteit: 3, afwijken bestemmingsplan t.b.v.woning de bouw van een nieuw • De Hoevestraat 5374 RH Schaijk; uitbreiden clubgebouw RKSV DAW Schaijk op het perceel Bossestraat 56, (ontvangen 4voor maart 2011) HV Schaijk HZ-2011-0308) • 5374 Voederheil 9, 5411(dossiernummer RJ Zeeland; kappen van 8 bomen

(ontvangen 5 maart 2011) Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop hebbende stukken In dit stadium van de procedure kunt ubetrekking nog geen bezwaarschrift met ingang van 24 oktober 2011 gedurende zes weken (tijdens indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdensdede kantooruren tussen 09 gemeentehuis en 12 uur of op openingstijden van het terafspraak) inzage bijter de inzage afdelingliggen VROM. op afdelingliggen VROM, 39 te Indien is geDe de aanvragen terKerkstraat inzage totdat er Landerd. een beslissing op inzage de aanvraag/ wenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden aanvragen is genomen. opgenomen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194. De stukken zijn digitaalvergunningen raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Verleende Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling omgevingsvergunning: een betrekking ontwerpbesluit • gemotiveerde Zeelandsedreefzienswijze 22, 5374 RRmet Schaijk; verzoektot om het vergunning voor het kenbaar maken van Landerd, Postbouwen van bij eenburgemeester aardappelloods en metwethouders kantoor (ontvangen 7 januari 2011). bus 35, Voor naderemet informatie over het plan (dan De 5410 termijnAA vanLanderd. afhandeling is verlengd 6 weken (besluit verzonden 3 wel het indienen maart 2011). van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM. Verleende omgevingsvergunningen: Alleen belanghebbenden dieAGhun zienswijze tegen het desbetreffende • Mgr. Suijsstraat 10, 5375 Reek; kappen van 3 bomen ontwerp-besluit naar van voren hebben gebracht op3 de wijze als hiervoor en het verwijderen bosplantsoen (verzonden maart 2011) omschreven en belanghebbenden aan kunnen tonen dat zij • Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk;die bouwen van een woning daartoe redelijkerwijs (verzonden 4 maart niet 2011)in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht tezijn ‘s-Hertogenbosch. Belanghebbenden die het niet eens met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen Voor nadere of Wet voorBestuursrecht het maken van een afspraak kunt op grond vaninformatie de Algemene binnen zes weken na u contact opnemen met de van afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau de datum van verzending de beschikking(en) een gemotiveerd Vergunningen) van de gemeente Landerd. bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad.

Algemene Gevonden en verloren voorwerpen Plaatselijke Verordening

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111.

Tot 1 november 2011 Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

Aanmelden voor ‘nieuwe’ pachtgronden gemeente Landerd Gevonden voorwerpen Bent u agrarisch ondernemer en heeft u eventueel interesse in De laatste maanden afgegeven bij in Zeeland: het pachten van landbouwgronden vande deC1000 gemeente Landerd fietssleutel en pachtseizoen? klein sleuteltje aan label (Cor). voor-het komende Totgroene 1 november 2011 kunt u ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, zich -hiervoor schriftelijk of per e-mail aanmelden. Indien er Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje meerdere geïnteresseerden zijn zal de toewijzing door loting - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel plaatsvinden. - zwart sleuteltje - flessenopener metzijn daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel Mochten er nog vragen naar aanleiding van bovenstaande of koord daaraan grote Lipsusleutel heeft- ublauw interesse inmet pachtgrond, dan kunt contact opnemen met

- wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - Corbin sleutel. Verleende vergunningen - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en en 1 kinderringetje lieveheersbeestje wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) vergunning verleend voor: Nokia GSM • - Zwarte Het Glazen Huis op 10-11-2011 en 11-11-2011, - Bosch beige/grijs aan grijs locatiepersonenalarmtoestel parkeerterrein voor Dorpshuis De Phoenix (5374koord BJ), - Zwart Vingino armbandje vergunning verzonden op: 17-10-2011 - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan zwart broekje en zwarte gympies. deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, 1 met informatie oranje en 1kunt met groen hoesje)bij aan winkelwagenmunt. Nadere u verkrijgen mevrouw R. van Oss van de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, Verloren voorwerpen tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: van onze website: www.landerd.nl. Bruin leren handschoenen. - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch.

de heer G. van Breugel, afdeling VROM, tel. 0486-458165 of e-mail: gary.vanbreugel@landerd.nl.

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

18 4

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning in combinatie met afwijking bestemmingsplan: • Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning (verzonden 4 maart 2011)

Activiteiten- en evenementenkalender

Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden Za.2122-10-2011 van 19:00zes totweken 00:00beroep uur instellen met ingang van maart 2011 gedurende Kampvuur, Palmstraat 8 door het indienen van een beroepschrift bij de ArrondissementsrechtWo. 26-10-2011 van90125, 08:005200 tot 19:00 uur bank te ’s-Hertogenbosch, postbus MA ’s-Hertogenbosch. Ganzenbordspel, Zeeland Zo. 30-10-2011 Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet ATB-toertocht omgeving / Dete Maashorst bestuursrecht zijn ondertekend en Herperduin dient tenminste bevatten: naam Zo. 30-10-2011 van 11:00 tot 18:00 uur en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit Jeugdveldrijden, Bosgebied waartegen het beroep is gericht; de grondenSteenbergen waarop het beroepschrift Zo. 30-10-2011 t/m za. 05-11-2011 rust. Collecte Diabetes Fonds In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening Op 29 september jl. heeft de gemeenteraad een90125, positief besluit verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 5200 MAgenote men over het heffen leges voor nieuwe aanvragen ’s-Hertogenbosch. Eenvan voorlopige voorziening kan doorkinderopvang, de voorzieningastouderbureaus, buitenschoolse en gastoudervoorzieningen. genrechter van de rechtbank wordenopvang getroffen, mits een spoedeisend Vanaf 7dat oktober is dedegewijzigde van toepassing. Het belang vereist.jl.Van verzoekerlegestabel om een voorlopige voorziening onderstaande is daarin opgenomen: wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van 17.1 Kinderopvang (excl. gastouderopvang) betaling. Het tarief voor het in behandeling nemen van een via aanvraag U kunt ookbedraagt digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank van een nieuwe locatie kinderopvang, zoals bedoeld moet in artikel http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor u wel45 beschikken over eenen elektronische handtekening (DigiD).waarvoor Kijk op deeen Wet Kinderopvang kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, genoemde site voornoodzakelijk de precieze voorwaarden. meldingsinspectie is: € 732,40.

Legesheffing Kinderopvang

Voor informatie(gastouderopvang) of voor het maken van een afspraak kunt u 17.2 nadere Kinderopvang contact opnemen met eenhet vanindebehandeling medewerkers van devan afdeling VROM, Het tarief bedraagt voor nemen een aanvraag tel. (bureau Vergunningen) van deingemeente voor0486-458194 een gastoudervoorziening, zoals bedoeld artikel 45Landerd. Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met meldingsinspectie (TK-A ) noodzakelijk is: € 91,55. speciale steuntjes op voor- en achterwiel. - 7-3-2011, Maashorst: rechthoekige damesportemonnee 17.2.2 Het tarief bedraagtBruine voor het in behandeling nemen van een met daarin diverse pasjes,zoals rijbewijs en geld. aanvraag vooradressenlijst, een gastoudervoorziening, bedoeld in artikel 45 - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarbij sprake 7-3-2011, Schaijk: GSM.een is -van opvangBossestraat, op het woonadres vanZilver/zwarte de gastouder,Nokia waarvoor inspectie op locatie (TK-B) noodzakelijk is: € 366,20. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Zienswijze-bezwaar-beroep 3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

meeeenntteenniieeuuw wss –– w ww ww w..llaannddeerrdd..nnll –– vvr ri ji dj daag g2 1 1 om ggeem k taoabret r 220 01111

Gemeentenieuws Landerd week 42 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 42 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you