Page 1

Gemeentelijke informatie Wethouder Tindemans dag aan de slag bij de buitendienst Wethouder Tindemans is bestuurlijk verantwoordelijk voor de buitendienst in Landerd. Vorige week heeft zij een dag met de mannen van de buitendienst meegelopen om de werkzaam­ heden te bekijken en van hen te horen waar zij in de praktijk allemaal tegen aan lopen.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings­ voorschriften.

Zo nam de wethouder een kijkje bij de riolering waar veel en vaak onderhoud aan verricht moet worden om te zorgen dat niemand in Landerd natte voeten krijgt en het vuile water op een goede manier afgevoerd kan worden. “Het is goed om eens met eigen ogen te zien wat het effect op de rio­ leringspompen is als er bijvoorbeeld swiffer of babydoekjes in de WC gedeponeerd worden. Inwoners van Landerd kunnen er mede voor zorgen dat de onder­ houdskosten aan de riolering laag blijven door niet alles maar door het toilet te spoelen, immers het onderhoud van de riolering wordt door hen betaald aldus de wethouder”. Wethouder Tindemans heeft ook meegeholpen met het onderhoud van de openbare ruimte met inzet van borstel- en veeg machine en heeft een reparatie aan het straatwerk uitgevoerd. “Deze zomer zijn er veel bomen beschadigd door een storm. Wat onze mensen daar een werk aan hebben gehad om dat allemaal op te

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Wethouder Tindemans werkte een dag mee met de buitendienst en kreeg op deze manier een goed overzicht van de werkzaamheden ruimen! Zolang alles er buiten netjes bij ligt staat niemand erbij stil dat er een ploeg mannen dagelijks door weer en wind gaan om te zorgen dat dat zo blijft. Als er komende winter weer gestrooid moet worden ga ik weer op pad met de buitendienst om te bekijken wat zij allemaal op moeten lossen voor onze inwoners zo vertelt de wethouder”.

APV Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: - veldrijden op 31-10-2010, locatie bosgebied Steenbergen, vergunning verzonden op: 04-10-2010

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT

Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6.

Ingebruikname kunstgrasveld voetbalvereniging DAW Schaijk De gemeenteraad van Landerd heeft een krediet beschikbaar gesteld om de accommodatie van voetbalvereniging DAW op sportpark D’n Heuvel in Schaijk te verbeteren. De aanleg van een kunstgrasveld is de eerste fase in dat traject. Na een in­ ten­sieve voorbereiding door de gemeente en DAW is aannemer Elco uit Gemert op 26 juli 2010 gestart met de aanleg. Geheel volgens planning rollen aankomend weekend de eerste ballen over het veld. De officiële ingebruikname vindt plaats op vrijdag 8 oktober 2010. Om 18.45 houden wethouder Peter Raaijmakers en de voorzitter van DAW Henrie Lamers een korte toespraak. Om 19.00 uur speelt DAW de openingswedstrijd tegen FC Den Bosch. De aftrap wordt verricht door wethouder Raaijmakers.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Kapvergunningen Verleende kapvergunningen - MSD Nistelrooisebaan 3 Schaijk voor het kappen van een 6 tal bomen, eik, den en berk. De bomen dienen gerooid te worden in verband met het maken van een verbindingsweg op het terrein van - MSD. (verzenddatum 5 oktober 2010) - G.A.G van Dijk Hoekstraat 1a 5374 BA Schaijk voor het kappen van een berk in de voortuin. (verzenddatum 5 oktober 2010) Van toepassing zijnde procedure: Zie in het gele kader onderaan de laatste gemeentepagina onder de nummers 2 tot en met 6.

Activiteiten- en evenementenkalender

Op vrijdag 8 oktober wordt om 19.00 uur het kunstgrasveld bij DAW in gebruik genomen met de wedstrijd DAW- FC Den Bosch

Za. 09-10-2010 van 18:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Zo. 10-10-2010 Winkelopenstelling Schaijk, Reek, Zeealnd Zo. 10-10-2010 van 13:00 tot 17:00 uur Themadag in dorpshuis De Phoenix Zo. 10-10-2010 tot en met za. 16-10-2010 Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Wo. 20-10-2010 Ganzenbordspel in Zeeland Za. 23-10-2010 van 18:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Zo. 31-10-2010 tot en met za. 06-11-2010 Collecte Stg. Diabetes Fonds

Naam: ............................................................................................. Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 8 oktober 2010

7


Begroting gemeente Landerd 2011 Op 1 oktober 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van Landerd de programmabegroting 2011 aangeboden aan de gemeenteraad. De programmabegroting wordt op 10 november 2010 door de gemeenteraad behandeld

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en econo­ mische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethoud­ ers. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486 458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 De heer P.Vonk, tel 0486 461973 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www. landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 9.00-10.00 uur, woensdag van 9.00-10.00 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 9.00-10.00 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10.00 tot 12.00 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10.00 tot 12.00 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10.00 tot 12.00 uur).

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie van de politie in deze regio op www.politie.nl/ brabant-noord. Tel. politie: 0900 - 8844.

8

Het is het college gelukt een sluitende begroting 2011 aan te bieden. Er is rekening gehouden met de op dit moment bekend zijnde gevolgen van de financieel-economische crisis en de korting op het gemeentefonds. Ook de meerjarenraming 2012 - 2014 is elk jaar sluitend. Het college heeft in deze begroting al in een vroegtijdig stadium duidelijke keuzes gemaakt. Ook van een begroting mag je verwachten dat deze duurzaam is. Het begrip duurzaam in dit verband betekent dat we het onze verantwoordelijkheid achten dat komende generaties en dus ook een toekomstige bestuur niet opgezadeld wordt met grote financiële problemen. Dit betekent dat in deze begroting al ombuigingen zijn opgenomen om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. In deze begroting is een te verwachte korting op het gemeentefonds opgenomen. We bezuinigingen ongeveer € 500.000 op de bedrijfsvoering/ personeel. Verder besparen wij op voorzieningen waarvan wij voorzien dat deze verantwoord verminderd of afgeschaft kunnen worden en kiezen wij voor een verantwoorde lastenverzwaring om te zorgen dat een groot aantal basisvoorzieningen binnen onze gemeente in stand kan blijven. Het is belangrijk een goed beeld te hebben van de financiële situatie voor de gemeente Landerd. In de raadsvergadering van 27 mei 2010 (1e Bestuursrapportage 2010) is gesteld dat bij het opstellen van de begroting 2011 aanvullende voorstellen komen om een sluitende structurele begroting aan te bieden, waarin de doorrekening van het nieuwe coalitieprogramma 2010 – 2014 en de verwachte korting op de algemene uitkering van het Rijk betrokken zou worden. In deze begroting wordt rekening gehouden met een mogelijke korting met ingang van 2012 op het geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt via het gemeentefonds. Deze korting wordt geraamd op: 2012 € - 315.000 2013 € - 636.000 2014 € - 956.000 2015 € - 1.275.000 Door het college worden in deze begroting voorstellen tot bezuinigingen gedaan. De keuze van de in deze begroting opgenomen bezuinigingen is tot stand gekomen door een stapsgewijze benadering: In samenspraak met raadsleden van drie partijen zijn bezuinigingsmogelijkheden verkend. Deze zijn uitgewerkt in concrete vraag­ stellingen. Deze vraagstellingen zijn door de ambtelijke organisatie uitgewerkt in maatregelen met de daaruit voorvloeiende bezuinigingsmogelijkheden en de effecten daarvan. Uit deze mogelijke bezuinigingen heeft het college een keuze gemaakt die in de begroting zijn opgenomen. De belangrijkste bezuinigingen die het college gerealiseerd wil hebben zijn € 500.000 op de bedrijfsvoering/personeel, ongeveer € 150.000 op het centrumplan Zeeland, € 120.000 op onderhoud riolering, gebouwen en verlichting en ruim € 300.000 op onderwijs, cultuur en sociaal maatschappelijke voorzieningen. Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg (regelt u via) Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678 of Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Instellingen, verenigingen en bedrijven die te maken krijgen met bezuinigingen zijn eind september 2010 door middel van een brief geïnformeerd. Gemeentelijke belastingen Het college kiest er voor om de lasten voor de burgers zo beperkt mogelijk te laten stijgen. Er is gekozen voor een belastingstijging om te voorkomen dat een aantal voorzieningen in de gemeenschap aangetast zouden worden. Per saldo blijft de belastingstijging voor de burgers per jaar beperkt tot enkele tientallen euro’s. De belastingdruk (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) stijgt voor een “gemiddeld” gezin in Landerd met ruim € 23 per jaar. Naast deze belastingstijging worden de leges in 2011 verhoogd met de inflatiecorrectie (0,75%) en is het voornemen om in 2012 hondenbelasting in te voeren. Voor het begrotingsjaar 2011 zijn de belangrijkste voornemens: - Verbetering dienstverlening - Actualiseren WMO-beleid. - Uitvoering onderwijs huisvesting Reek (De Vlinder). - Uitvoering centrumplan Zeeland . - Bestemmingsplan aanleg ecoducten Maashorst. - Uitvoering verplaatsingstrajecten LOG Graspeel. - Realiseren ecologische verbindingszones. - Uitvoering diverse natuur- en recreatieprojecten in De Maashorst. - Ontwikkeling crossterrein. - Actualisering nota vrijwilligersbeleid. - Realisatie herontwikkeling sportpark D’n Heuvel (DAW). - Aanpassen van het kapvergunningenstelsel (waardevolle bomen). - Mensgerichte maatregelen (straatspeeldag, verkeersexamens). - Afronding, uitvoering 60 km maatregelen buitengebied. - Toegankelijke bushaltes realiseren. - Uitvoeren van projecten recreatieve infrastructuur (fietsen, wandelen). - Verbetering/verbreding lokaal toeristisch–recreatief aanbod. - Uitvoering duurzaamheidprogramma. - Voortzetten project Buurtinformatienetwerk. - Uitvoering integraal veiligheidsplan 2011-2015. - Vaststellen strategische visie Raadsbehandeling en de begroting op de website De gemeente begroting 2011 is ook in zijn geheel te raadplegen op en te downloaden van de website, www.Landerd.nl (homepage). De raadsbehandeling is op 10 november aanstaande, om 19.30 uur in het raadhuis in Schaijk. Wilt u op uw gemak de programmabegroting inzien dan kunt u dat doen in dorpshuis Het Wapen van Reek, in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland. Ook kunt u de programmabegroting inzien bij afdeling Financiën tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ( maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) en daar vragen stellen. Wilt u de behandeling van de programmabegroting 2011 bijwonen, dan bent u welkom op dinsdag 10 november aanstaande om 19.30 uur in het raadhuis aan de Pastoor van Winkelstraat in Schaijk.

Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 8 oktober 2010


Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen: - Langstraat 6, 5411 LE Zeeland (ontvangen 21 september 2010) verbouwen van een deel van een bijgebouw t.b.v. tijdelijke bewoning in het kader van mantelzorg - De Korte Louwstraat 7 te Schaijk (ontvangen 24 september 2010) bouwen van een halfvrijstaand woonhuis - De Korte Louwstraat 5 te Schaijk (ontvangen 24 september 2010) bouwen van een halfvrijstaand woonhuis - Repellaan 10, 5374 GT Schaijk (ontvangen 24 september 2010) bouwen van een terrasoverkapping en een berging - Noordhoekstraat 5, 5374 SC Schaijk (ontvangen 22 september 2010) vernieuwen van een sanitairgebouw Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmeldingen: - Kerkstraat 81, 5411 EC Zeeland (ontvangen 20 september 2010) het slopen van een kas - ‘t Oliemeulen 2, 5374 HX Schaijk (ontvangen 20 september 2010) het slopen van een sanitair-ruimte In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende vergunningen: - Akkerwinde 72, 5374 DB Schaijk (verzonden 24 september 2010) bouwen van een woning - Helstraat 13, 5375 KG Reek (verzonden 27 september 2010) uitbreiden van varkensstallen - Melkpad 108, 5411 GB Zeeland (verzonden 29 september 2010) bouwen van een erfafscheiding Verleende sloopvergunningen/akkoord verklaarde sloopmeldingen: - Zeelandsedreef 1, 5374 RP Schaijk (verzonden 24 september 2010) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking - Kerkstraat 81, 5411 EC Zeeland (verzonden 27 september 2010) het slopen van een kas Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Vaststelling projectbesluiten artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening en verleende bouwvergunningen Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Buitengebied en bouwvergunning te verlenen ten behoeve van: - Graafsebaan 3, 5411 RE Zeeland (verzonden 24 september 2010) verbouwen van een bedrijfsgebouw behorende bij een paardenhouderij - Zeelandsedreef 24, 5374 RR Schaijk (verzonden 29 september 2010) bouwen van een rundveestal Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat de projectbesluiten en de bouwvergunningen met ingang van 11 oktober 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 in Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde

openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, tel.0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht en belang­ hebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het projectbesluit indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. Vaststelling projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening en verleende bouwvergunning Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Kom Schaijk 2004 en bouwvergunning te verlenen ten behoeve van: - Schutsboomstraat 14, 5374 CC Schaijk (verzonden 27 september 2010) verbouwen van een kantoor tot woning Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het projectbesluit en de bouwvergunning met ingang van 11 oktober 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 in Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM op tel. 0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht en belang­ hebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het projectbesluit indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

Bijzondere procedure Ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: - Voor-Oventje 80, 5411 NV Zeeland; bouwen van een bijgebouw (dossiernummer 20100186) - Brand 58a, 5411 PC Zeeland; bouwen van een tuinhuis/berging (dossiernummer 20100163) - Tooverkamp 6, 5411 RP Zeeland; bouwen van een garage (dossiernummer 20100231) Deze plannen zijn in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Deze plannen en de ontwerp-besluiten liggen met ingang van 11 oktober 2010 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 09 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hier­ omtrent mondeling danwel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Tijdelijke ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil tijdelijk ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: - Langstraat 6, 5411 LE Zeeland; verbouwen van een deel van een bijgebouw t.b.v. tijdelijke bewoning in het kader van Mantelzorg (dossiernummer 20090318) Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan en het ontwerp-besluit liggen met in­ gang van 11 oktober 2010 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 09 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 11-09-2010, fietspad Boekelsedijk Zeeland: Camelbruin leren damesjack, merk Once. - eind augustus, Kerkstraat Zeeland: Blauwe Gazelle herenfiets,

type Avignon, met versnellingen en handremmen. - 20-09-2010, Udenseweg Zeeland: Zwarte Omafiets, merk Pointer. - 21-09-2010, Parkeerplaats Bossestraat Schaijk: Donkerblauwe Batavus herenfiets, type retro. - 21-09-2010, Vlasgaard Zeeland: Grijs-zwarte Puch damesfiets. - 22-09-2010, Vijver Molenaarstraat Schaijk: Zwarte damesfiets, Valley. Verloren voorwerpen - 04-09-2010, Heische Tip of parkeerplaats C1000 Zeeland: Digitale Sony fotocamera, met grijs koordje en daarop vakantiefoto’s. - 03-09-2010, waar onbekend: Mitsubishi autosleutel en een huissleutel aan een label van Albert Heijn.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze han­ gen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7 afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Bekendmaking Wijziging Bouwverordening Landerd vaststelling 13e serie wijzigingen Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 8 van de Woningwet maken burgemeester en wethouders de vaststelling bekend van de 13e serie wijzigingen van de Bouwverordening. Deze serie wijzigingen houden verband met de inwerkingtreding van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht op 1 oktober 2010. Tevens heeft aanpassing plaats gevonden in verband met de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik. De gewijzigde verordening ligt met ingang van 11 oktober 2010 ter inzage op elke werkdag van 09 tot 12 uur en na telefonische afspraak, op de afdeling VROM. Hij treedt vanaf die dag in werking. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194. - 11-09-2010, Rabobank Schaijk: Stalen zwarte Lamy Pen. - 22-9-2010, tussen Zeeland en Schaijk: Donkerbruine zomer herenjas (maat 54) met kolkraag met insteekzakken. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dieren ambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 8 oktober 2010

9


Inzameling huishoudelijk plastic verpakkingsafval: 10.780 kilo l?! Vindt u dit normaa Ik begrijp dat niemand graag een bon krijgt, maar moet ik daarvoor boeten? 33 keer uitgescholden, 6 keer bedreigd, 2 keer fysiek belaagd. hter Jet Verschuren, parkeerwac

Handen af van onze Helpers! We zadelen verkeersregelaars, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, politiemensen, leraren, medewerkers van gemeenten en (sociale) zorginstellingen regelmatig op met onze frustraties. Daar moet hoognodig een eind aan komen! Overheid en werkgevers spreken daarom met elkaar én met u af:

- Agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd - Geef de professional de ruimte om zijn werk te doen - Volg de aanwijzigen van de professional op - Verstoor de (bedrijfs)orde niet

Op maandag 20 september jl. heeft er weer een huis­aan­huis inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval plaats­ gevonden. Er is in totaal 10.780 kg. plastic ingezameld. Een mooi resultaat. Het plastic verpakkingsafval wordt her­ gebruikt wat bijdraagt aan een beter en duurzamer milieu en kostenbesparing op de verwerking van het restafval. Iedereen meedoen Heel veel huishoudens doen mee, maar nog niet allemaal! Dit kan dus beter. Iedereen dient het huis­houdelijk plastic verpakkingsafval gescheiden te houden en in de speciale ‘plasticheroes’ zakken gescheiden aan te bieden.

meegenomen. Dus géén landbouwfolie, plastic tuinmeubelen, of andere plastic gebruiksartikelen. Ook worden geen andere verzamelzakken dan de plasticheroes zakken meegenomen. Zakken uiterlijk om 07.30 uur aan de weg zetten De speciale ‘plasticheroes’ zakken moet u op de dag van inzameling uiterlijk om 07.30 uur aan straat zetten, op de plaats waar ook de containers worden neergezet. Tijdens de inzameling van het plastic wordt een andere route gereden, dan bij de lediging van de grijze en groene containers. Dus op tijd aanbieden! De volgende huis­aan­huis inzameling van het plastic verpakkingsafval is op maandag 18 oktober 2010 Laten we allemaal meedoen om zoveel mogelijk plastic afval in te zamelen om zo te werken aan een beter milieu en kostenbesparing.

Gratis ’plasticheroes’ zakken Zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de dorpshuizen, de gemeentewerf in Schaijk en het gemeentehuis in Zeeland. Deze zakken hebben een formaat, vergelijkbaar met grijze vuilniszakken, en passen goed in eenvuilniszakhouder, afvalbak etc. Hierdoor is het gemakkelijker het plastic verpakkingsafval gescheiden te houden. De zakken zijn voorzien van een groen lint om de zakken goed gevuld en goed dicht te knopen.

Voor meer informatie over de gescheiden inzameling van plastic ver­ pakkingsafval in Nederland kunt u kijken op de website van de plasticheroes: www. plasticheroes.nl. Ook kunt u de website van onze gemeente raadplegen, www. landerd.nl of bellen met de gemeente, tel: 0486­458111.

Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval in plastic­heroes zakken Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval aangeboden in de speciale plasticheroes zakken wordt

www.veiligepublieketaak.nl 040108.001 BiZa VPT A4 adv.indd 3

11-06-2009 08:59:26

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld. 1 Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel ­ Bekendmakingen’. 2 Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zien­ swijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486­458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e­mail) worden ingediend.

3 Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betref­ fende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuur­ sorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s­Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werk­ ing gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4 Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden

ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is. 5 Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagteken­ ing, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket ­ Bezwaar en beroep. 6 Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzienin­ genrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s­Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 8 oktober 2010

10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 oktober 2010

Gemeentenieuws Landerd week 40 2010  

Gemeentenieuws Landerd week 40 2010