Page 1

Gemeentelijke informatie Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

14

Definitief ontwerp Kindcentrum Zeeland gereed Het definitief ontwerp van het Kindcentrum Zeeland is klaar. Op 18 en 19 september is het ontwerp en de inrichting van de omgeving van het Kindcentrum Zeeland aan leerkrachten, leidsters, besturen, en ouders gepresenteerd. De organisatie van deze avonden was in handen van de participanten (Vlasgaard, De Wizzert, Kiobra en Stichting Kinderopvang Landerd) van het kindcentrum. Op de genoemde avonden lieten ruim 160 belangstellenden zich informeren over het definitief ontwerp van het Kindcentrum Zeeland. Er werd belangstellend gekeken naar de maquette en de tekeningen van het kindcentrum. Er was volop ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen en hier werd dan ook volop gebruik van gemaakt. Ook het verkeersplan werd gepresenteerd. Bij het opstellen van dit plan is er geluisterd naar de signalen uit de Zeelandse bevolking om de verschillende verkeersstromen uit elkaar te halen. Het verkeersplan is in samenwerking met diverse partijen opgesteld, zoals Veilig Verkeer Landerd en de verkeersouders van de scholen. Inloopavond Op 24 september was er een inloopavond in het gemeentehuis. Op deze avond waren naast het college van burgemeester en wethouders ook de toekomstige gebruikers van het kindcentrum aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Raadsleden en inwoners lieten zich informeren en aan de hand van met name de maquette kreeg eenieder een goed beeld hoe het kindcentrum gesitueerd wordt aan de Kerkstraat en hoe het gebouw en haar omgeving er straks uit gaat zien. Veel lovende woorden van belangstellenden over het gebouw en de inpassing op de locatie. “Het valt mij niets tegen” tot “een fantastisch mooi gebouw voor onze Zeelandse kinderen” waren enkele opmerkingen.

Het definitieve ontwerp van het Kindcentrum Zeeland is tot 1 november te bekijken in het gemeentehuis. Hans Leenders (Vlasgaard) en Resi van der Coer (De Wizzert) spraken vol enthousiasme over ‘hun nieuwe schoolgebouw’ en gaven de toehoorders uitgebreid antwoord op de gestelde vragen. Maquette tot 1 november in hal gemeentehuis Heeft u de inloopavond gemist? U kunt nog tot 1 november de maquette van het Kindcentrum Zeeland, tekeningen en sfeerimpressies bekijken in de hal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om het ontwerp te komen bekijken. De presentatie van het definitief ontwerp en de inrichting van de omgeving kunt u ook bekijken op www. landerd.nl onder het kopje ‘Kindcentrum Zeeland’/presentaties. Kindcentrum Zeeland maakt onderdeel uit van het Integraal Dorps Ontwikkeling Plan (IDOP) dat in 2011 in samenwerking met Zeelandse inwoners is opgesteld. Het realiseren van het Kindcentrum Zeeland wordt mogelijk gemaakt door mede financiering door de provincie Noord-Brabant (IDOP). Het onderzoek draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

Dunningswerkzaamheden in het Reekse bos In de Reekse bossen van de gemeente Landerd worden eind september en oktober dunningswerzaamheden uitgevoerd. Dit betekent dat er bomen worden geveld om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven. De te vellen bomen zijn gemarkeerd met een oranje markering. De gemeente streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarde. Door middel van het vellen van bomen wordt sturing gegeven aan een duurzame bosontwikkeling. overgang van het open gebied naar het gesloten bos door middel van het ontwikkelen van een struikenrand. In combinatie met de dunningswerkzaamheden zal de brandweer enkele cursusdagen plannen om zaagoefeningen in het kader van zagen onder spanning uit te voeren. Op de locaties van de ingrepen zal nadere informatie worden opgehangen over de specifieke uitvoeringsmaatregelen.

Bekendmaking In het Reekse bos worden in de monotone delen van het bos open plekken gemaakt. Door het vellen van groepen bomen valt er gedurende lange tijd licht op de bodem. Op deze plaatsen kunnen kruiden en struiken groeien. Hierdoor wordt de variatie en natuurwaarde in het bos vergroot. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer dichtgroeit. Deze maatregelen vormen een inleidend beheer voor een meer natuurlijker bos zoals geschetst in het natuurplan Maashorst. Daar waar het bos grenst aan de heide of harde overgang wordt een bosrand ontwikkeld. Hierbij wordt gestreefd naar een geleidelijke

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat door de gemeenteraad op 20 september 2012 de volgende verordening is vastgesteld: ‘Verordening op het onderzoeksrecht van de raad’. De verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012. De verordening ligt met ingang van heden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage op de kamer van de griffier in het gemeentehuis in Zeeland, Kerkstraat 39, Zeeland. De verordening is op de website van de gemeente Landerd (www.landerd.nl) ook digitaal te raadplegen.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 28 september 2012


APV

Openbare bekendmaking

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontwikkelingsvisie Recreatieterreinen Landerd

Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • kofferbakverkopen op 26-05-2013, 23-06-2013, 21-07-2013, 18-08-2013, locatie Recreatieoord De Maashorst (5374 PC), vergunning verzonden op: 24-09-2012 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website: www. landerd.nl. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de ‘evenementencheck’ te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De ‘evenementencheck’ kunt u raadplegen op www.landerd.nl. De reparatiebon heet vanaf heden:

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

De gemeenteraad van Landerd heeft in haar vergadering van 20 september 2012 de Ontwikkelingsvisie Recreatieterreinen Landerd vastgesteld. Toelichting: Om reeds bestaande of nieuwe ontwikkelplannen ten aanzien van recreatieterreinen (die niet in het bestemmingsplan passen) uniform en gedegen te kunnen beoordelen is een Ontwikkelingsvisie Recreatieterreinen Landerd opgesteld. Deze beleidsnotitie geeft een streefbeeld voor een kwalitatief hoogstaand en toekomstbestendig verblijfsrecreatief product in de gemeente Landerd. De Ontwikkelingsvisie bevat een concreet en onderbouwd toetsingskader waaraan ontwikkelplannen voor de recreatieterreinen (die niet passen in het bestemmingsplan) kunnen worden beoordeeld. Inwerkingtreding: Het bovengenoemde beleid treedt per direct in werking. Nadere informatie: De Ontwikkelingsvisie Recreatieterreinen Landerd kunt u vinden op www.landerd.nl (onder recreatie & toerisme / beleid). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. F. Das van de afdeling Ruimte, tel. 0486-458157. Bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA  ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 28 september 2012

15


Omgevingsvergunningen

Donderdag 4 oktober

Let op: gemeentehuis eerder gesloten Op donderdag 4 oktober 2012 is het gemeentehuis om 16 uur gesloten in verband met personele aangelegenheden. De gemeente Landerd is vrijdagochtend telefonisch weer bereikbaar vanaf 8.30 uur en u bent vanaf 9 uur welkom aan de balie.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 22-08-2012, in sloot bij Looijerstraat 6 Schaijk: Royal Queen damesfiets City Bike. Blauw met zilveren spatborden en zwart stuur. - 28-8-2012, Parkeerterrein C1000 Zeeland: Fietssleutel van het merk AXA. - De laatste maanden gevonden en afgegeven bij C1000 Zeeland: Diverse brillen, oranje-roze knuffel van difrax. Knuffel (konijn met roze gebloemd jurkje), Monza garagedeuropener, roze polsportemonnee van 22 jaar jeugdcarnaval Reek en een Pools rijbewijs. - 27-08-2012, Parkeerterrein C1000 Zeeland: Zilverkleurige (Hendriks) sleutel met groen hoesje. - 7-9-2012, bij bankje bij vijver Melkpad in Zeeland: 1 fietssleutel. Nr. 850296. - 13-9-2012, fietspad Zeelandsedreef Schaijk, tussen huisnr. 20 en 22: Zwart lederen herenportefeuille met 4 koffersleuteltjes, Duits bonnetje en € 0,22 Verloren voorwerpen - 25-08-2012, kermis Zeeland (bij de botsauto’s): Zwart/grijze HTC Waltfire S GSM met rood/roze hoesje. - nacht 25-26 augustus, Rabobank Zeeland: Zwarte Veno omafiets. - 21-8-2012, buurt Steeg 3 Reek: hoorapparaat voor het rechteroor van het merk Phonak. - 24-8-2012, Kerkakkers 20 Zeeland: Rijbewijs, rode damesportemonnee met geld en pasjes, voordeursleutel, rabobankpas. - 25-8-2012, Kerkstraat Zeeland ter hoogte van het tankstation: Kentekenplaat 03-XP-TJ. - 3 juli 2012, Kerkplein Zeeland: Zwart etui met daarin een zilveren Schäfer vulpen en een rode Waterman vulpen. - 28-8-2012, Slingerpad (Uden-Zeeland): Ring met daaraan huissleutel, Volvo autosleutel en afstandsbediening Volvo. - 26-8-2012, Kermis Zeeland: Lichtblauwe Adidas vest met zilveren opdruk, maat 34. - 30-8-2012, Corridorweg Zeeland: Ring met 4 sleutels (1 grote en 3 kleine). - 4-9-2012, in de bossen van Berghem naar Herperduin: Sleutelbos met Mitsubishi autosleutel en 3 sleutels (1 met rood, 1 met paars en 1 met zwart hoesje en 1 klein sleuteltje. - 5-9-2012, Puttelaar Zeeland: Donkerbruine Gazelle damesfiets met terugtraprem (leverancier Van Tienen). - 15-09-2012, Bij bankje in bos (‘schoolbosje’) achter De Heische Tip: Cameratoestel Olympus Pen EP-3 met serienr. B9P502105 (E) in donkerblauw cameratasje. - 19-9-2012, Wijnakker Zeeland: ABN-AMRO bankpas. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

16

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Helstraat 13, 5375 KG Reek; wijzigen/uitbreiden van een varkenshouderij. De aanvraag betreft de Activiteit Milieu. (ontvangen 10 september 2012) • Smidse 1, 5374 AJ Schaijk; vervangen van een carport door een berging met entree (ontvangen 7 september 2012) • Smidse 35, 5374 AJ Schaijk; kappen van twee bomen (ontvangen 13 september 2012) • Luijtenbroek 64, 5374 RV Schaijk; kappen van 7 populieren (ontvangen 18 september 2012) • Rosmolen 5, 5375 BT Reek; wijzigen gevel (ontvangen 18 september 2012) Sloopmeldingen: • Molenstraat 45, 5411 TB Zeeland; sloop asbesthoudend restafval (ontvangen 18 september 2012) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Verleende omgevingsvergunningen: • Runstraat 81, 5374 AB Schaijk; verbouwen/uitbreiden van een woonhuis (verzonden 13 september 2012) • Beatrixstraat 10, 5374 BT Schaijk; uitbreiden van een woonhuis (verzonden 18 september 2012) Geweigerde bouwvergunning eerste fase: • Duifhuisstraat 5, 5374 SB Schaijk; de aangevraagde bouwvergunning 1e fase voor de bouw van een ligboxenstal is geweigerd (verzonden 19 september 2012) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening/weigering van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Ontwerpbestemmingsplan Willevenstraat Schaijk Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Willevenstraat voor een ieder ter inzage ligt. Plan De gemeente is voornemens om de locatie Willevenstraat als nieuw woongebied te realiseren ten westen van de kern Schaijk. De ontwikkeling van deze woningbouwlocatie bestaat uit 35 woonkavels, waarvan 10 kavels vallen onder de regeling Ruimte voor Ruimte. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan Willevenstraat heeft met ingang van 30 april 2012 gedurende 6 weken voor een ieder voor inspraak ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn verwerkt in een eindverslag. In dit inspraakverslag wordt een gemeentelijke reactie gegeven op de ingebrachte inspraakreacties en wordt gemotiveerd of al dan niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan is overgegaan. Het inspraakverslag ligt eveneens ter inzage als bijlage bij het bestemmingsplan.

Bijzondere procedure Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Schutsboomstraat te Schaijk (naast huisnummer 61); bouwen van een woning en een erfafscheiding (dossiernummer HZ-2012-0018). Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 1 oktober 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde verkeers- en industrielawaai voor een woning met erfafscheiding aan Schutsboomstraat (naast huisnummer 61) te Schaijk De gemeente Landerd is voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor de bouw van een woning en een erfafscheiding op het perceel Schutsboomstraat (naast huisnummer 61) te Schaijk. Hogere grenswaarde geluid Uit de berekeningen aangaande de geluidsbelasting op de gevel van de te bouwen woning blijkt dat niet voldaan wordt aan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB(A). De Wet geluidhinder (Wgh) biedt de mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders wil van deze mogelijk gebruik maken en heeft besloten om het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter visie te leggen. Tervisielegging en zienswijzen ontwerpbesluit Het ontwerpbesluit hogere waarde Wgh en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 1 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage tijdens kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Zeeland. Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Noordhoek 13, 5375 AR Reek; (her-)plaatsen van een trap aan de voorgevel van het pand (dossiernummer HZ-2011-0360) Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 1 oktober 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit Inzage: Conform het bepaalde in afdeling 3.4 Algemene wet bestuurs- kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel recht liggen het ontwerpbestemmingsplan Willevenstraat en alle het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen bijbehorende stukken met ingang van 1 oktober 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeen- worden met de afdeling Ruimte. tehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien op werkdagen Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende van 9 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met dhr. P. van Mil van de afdeling Ruimte, tel. 0486- ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hier458111. Daarnaast zijn alle documenten digitaal raadpleegbaar via de voor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentifica- daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de tienummer NL.IMRO.1685.bpschwilleven2012-ON01. rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. Zienswijze: Een ieder kan binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad, bij Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling voorkeur schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Een schrifRuimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente telijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad Landerd. van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 28 september 2012


Brandweerpost Schaijk vierde in landelijke finale De brandweerpost Schaijk is in het afgelopen weekend vierde geworden in de landelijke finale van de brandweerwedstrijden. Aan deze toets deden negen teams mee, die elk al drie selectierondes zijn doorgekomen. De post Schaijk kan terugkijken op een zeer geslaagd wedstrijdseizoen.

Aanmelden kinderen voor een kinderlintje Voor de derde keer in Landerd worden de kinderlintjes uitgereikt. De kinderlintjes worden uitgereikt op woensdag 30 januari 2013 tijdens de voorleeswedstrijden van de gemeente Landerd.   Wie komen er in aanmerking voor een kinderlintje? • Kinderen die in de gemeente Landerd wonen en daar actief zijn. • Kinderen die iets bijzonders hebben gedaan. • Kinderen die (meerdere malen) activiteiten hebben ondernomen die een meerwaarde hebben voor een ander. • Kinderen hebben de activiteiten op vrijwillige basis gedaan • Kinderen moeten tussen de 9 en 14 jaar oud zijn. Een officiële jury beoordeelt de aanvragen voor een kinderlintje. U kunt een aanvraagformulier downloaden op de website van de gemeente: www.landerd.nl of deze opvragen bij mevrouw Vlieg van het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. 0486-458230 of e-mail: eugenie.vlieg@landerd.nl. Ook voor vragen over het kinderlintje kunt u bij haar terecht.

Nul verkeersdoden, daar gaan we voor!

U kunt een kind aanmelden tot uiterlijk 14 december 2012 Bij de aanmelding van een kind moet u duidelijk motiveren waarom uw kandidaat een lintje verdient. Vergeet hierbij niet toe te lichten om welke activiteit(en) het gaat. De jury let speciaal op de bijzonderheid van de activiteit, de uitstraling van de verdiensten en de voorbeeldfunctie voor anderen.

Vorig jaar vielen er in Brabant 118 verkeersdoden. Dat betekent elke drie dagen één begrafenis vanwege een ongeval in het verkeer. Het zal je dochter, partner of collega maar wezen. Ieder slachtoffer is er één teveel. Daarom is de campagne ‘Brabant op weg naar NUL verkeersdoden’ opgezet. Nul verkeersdoden, daar gaan we voor.

Ondernemers opgelet

Dat kan als iedereen zich bewust is van zijn of haar gedrag in het verkeer. Hoe hard rijd ik? Zit er goed licht op mijn fiets? Is het echt nodig om te bellen of te sms-en in het verkeer? Oftewel, door jezelf de vraag te stellen: Wat kan IK doen aan een veiliger verkeer? Kom in actie en deel jouw idee of bijdrage op het online campagneplatform www.nulverkeersdodenbrabant.nl. Op dit platform kun je ook op acties stemmen en reageren. De acties met de meeste stemmen worden beloond. Daarnaast staan alle acties in de schijnwerper tijdens de Brabantbrede actiedag op zaterdag 3 november. Kom ook in actie!

Er zijn weer oplichters actief. Lokale ondernemers laten weten te zijn benaderd door bedrijven die voor de gemeentegids advertentieruimte willen verkopen. Dit zijn echter malafide bedrijven, die niet handelen uit naam van de gemeente. De gemeente Landerd adviseert u om extra alert te zijn als u een factuur of een opdrachtbevestiging ontvangt voor advertentieruimte en/of een -vermelding. De officiële (digitale) gemeentegids van de gemeente Landerd wordt in samenwerking met Akse Media uitgegeven. Neem bij twijfel contact op met de gemeente, via (0486) 458111 of via info@landerd.nl. U kunt de fraude melden via het landelijke fraudemeldpunt: www.fraudemeldpunt.nl.

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 28-09-2012 van 20:00 tot 01:00 uur Gezamenlijk examenfeest, Voederheil 9, Mevr. Peerenboom Vr. 28-09-2012, za. 29-09-2012 en zo. 30-09-2012 van 10:00 tot 00:00 uur Live action role play, INCA-terrein, Enneade LRP Za. 29-09-2012 van 20:00 tot 01:00 uur Gezamenlijk verjaardagsfeest, Voederheil 9, Mevr. Peerenboom Zo. 30-09-2012 Veldtoertocht, Bossen Schaijk, Trim- en Toerclub Oss Zo. 30-09-2012 t/m za. 06-10-2012 Collecte Dieren-bescherming Vr. 05-10-2012, za. 06-10-2012 en zo. 07-10-2012 van vr. 20:00 uur tot zo. 14:00 uur Live action role play, INCA-terrein, Stg. Omen Zo. 07-10-2012 Koopzondag, Schaijk, Reek, Zeeland, MKB Schaijk-Reek Zo. 07-10-2012 t/m za. 13-10-2012 Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Di. 09-10-2012 Reparatie autoruitschade, Plein aan de Kerkstraat, Raypareer Vr. 19-10-2012 van 20:00 tot 01:00 uur Verjaardagsfeest, Klumperstraat 24, Mevr. M.A. van er Heijden Vr. 19-10-2012 en za. 20-10-2012 van 12:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8, Nederlandse Toeristen Kampeer Club Zo. 21-10-2012 ATB-tocht Herperduin / Maashorst, TWC Coppi Zo. 28-10-2012 t/m za. 03-11-2012 Collecte Stg. Diabetes Fonds Di. 30-10-2012 Kledinginzameling, Schaijk, Stg. Aktie ’68 Maastricht

Kijk voor meer informatie over de Landerdse dorpshuizen op

www.dorpshuizenlanderd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 28 september 2012

Gemeentenieuws Landerd week 39 2012  
Gemeentenieuws Landerd week 39 2012  

Gemeentenieuws Landerd week 39 2012

Advertisement