Page 1

Gemeentelijke informatie Zonne-energie opwekken op staldaken?! Op donderdag 21 oktober 2010 organiseren Streekhuis Peel en Maas, Streekhuis Maas en Meierij, Agro & Co en RMB de bijeenkomst BrabantSolar. Doel van de bijeenkomst is het verkennen van de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie op staldaken. De bijeenkomst vind plaats van 15.00 tot 17.30 uur bij het RMB in Cuijk. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, is van harte welkom. BrabantSolar is een kennisnetwerk voor zonne-energie. De ontwikkelingen van zonnepanelen gaat snel. Op grote schaal wordt er wereldwijd aan betere technieken gewerkt. Het doel van het netwerk BrabantSolar is het op de voet volgen van ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie om snel te kunnen handelen op het moment dat een investering in zonnecellen rendabel is. Deze ontwikkelingen willen we graag met u delen op donderdag 21 oktober. Aan het woord komen een technisch deskundige, een leverancier en een agrariër die ervaring heeft met zonnepanelen op staldaken. Er is ook voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Meer informatie en aanmelding Voor meer informatie kunt u bellen met Sarah Schendeler van Streekhuis Peel en Maas: 06–11314739. Wilt u er graag bij zijn? Meld u dan aan via brabantsolar@rmb.nl. Vermeld duidelijk uw naam en functie. U ontvangt via e-mail een programma en deelnamebevestiging.

College bezoekt brandweermuseum

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Het college van burgemeester en wethouders bezocht op 13 september het brandweermuseum aan de Bosweg in Zeeland. Dit museum wordt geheel door vrijwilligers (oud brandweerlieden) gerund. U kunt op afspraak het museum bezoeken. U kunt hiervoor de heer Van der Ven bellen, telefoon: 0486-451919 of 0486-451880. Vanaf 1 april tot en met september is het museum weer iedere eerste en derde zaterdag van de maand geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Spap pakt vort de fiets

Reparatiebon gemeente Landerd

Van 12 t/m 22 september werd de Europese Mobiliteitsweek georganiseerd. Overal in Europa werden activiteiten georganiseerd die mensen prikkelen om bewuster om te gaan met mobiliteit. Wat kun jij ook de rest van het jaar doen om groen(er) en schoon onderweg te zijn?

Afdeling CCT Naam: .............................................................................................

Schone auto’s Auto’s worden steeds zuiniger. Vrijwel iedere autoreclame rept tegenwoordig over haar energiezuinige prestaties. Bijna allemaal betreft het de zuinige A- en B-labelmodellen.

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Met de trein of de bus Smam pakt ook wel ’s de bus. Bijvoorbeeld van Uden naar Grave. Dat gaat sneller dan menigeen denkt. Binnen 30 minuten is de bus er. Vanuit Veghel kun je zo’n vier keer per uur naar Oss. Die doet daar pakweg 40 minuten over. En vergeet de trein niet. Vanuit Vierlingsbeek ben je binnen een kwartier in Cuijk; in de spits maar liefst vier keer per uur! Zo maar enkele voorbeelden van reizen waarvoor de bus of de trein een realistisch en groen alternatief bieden. Vaker fietsen Woon je op nog geen 10 kilometer van je werk en staat de fiets niet duidelijk op je netvlies doe dan eens de fietstoss op de website www.heelnederlandfietst.nl/#fietstoss en kijk welke voordelen deze fietstocht oplevert voor je gezondheid én voor het klimaat. Mensen die naar hun werk fietsen melden zich aantoonbaar minder ziek. Spap pakt vort dus de fiets! Bij de aanschaf van een nieuwe auto, maar ook bij een tweedehands, loont het de moeite om naar het energieverbruik te kijken. Een stap verder is de aanschaf van hybride auto’s. Deze maken de laatste jaren een enorme opmars door en steeds meer automerken voegen een hybride model toe aan hun assortiment. De prestaties van de hybride auto’s worden ook steeds zuiniger. Nóg een stap verder zijn de auto’s op aardgas en de volledig elektrische auto’s. Daarmee steel je op een verjaardagsfeestje zeker de show. Op tal van plaatsen kan aardgas getankt worden, waaronder in Uden en Oss. Elektrische oplaadpunten gaan binnen nu en enkele jaren als paddestoelen uit de grond schieten.

Meer info Voor meer informatie en handige energiebesparingtips surf je naar www.brabantsgroen.nl. Groen doen gaat het beste als je dichtbij huis begint. Dat is het geheim van Brabants Groen.

Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 1 oktober 2010

7


Grote internationale oefening op vliegbasis Volkel Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486 458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 De heer P.Vonk, tel 0486 461973 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www. landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 9.00-10.00 uur, woensdag van 9.00-10.00 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 9.00-10.00 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10.00 tot 12.00 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10.00 tot 12.00 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10.00 tot 12.00 uur).

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie van de politie in deze regio op www.politie.nl/ brabant-noord. Tel. politie: 0900 - 8844.

8

Van maandag 4 oktober tot en met vrijdag 15 oktober vindt op vliegbasis Volkel de NATO Tiger Meet 2010 plaats. Dit is een internationale oefening waaraan in totaal twaalf landen met ruim 60 verschillende vliegtuigen deelnemen. De vliegoefeningen staan in het teken van gezamenlijk plannen en uitvoeren van luchtoperaties. Vanaf dinsdag 5 oktober tot en met donderdag 14 oktober wordt een intensief en internationaal hoogwaardig oefenprogramma gevlogen. Onder de deelnemers van de oefening zijn ook de NAVO-landen die samen met Nederland deel uitmaken van de internationale coalitie in Afghanistan en gezamenlijk moeten kunnen optreden, waar dan ook ter wereld. De deelnemende landen zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Noorwegen, Spanje, Turkije en Groot-Brittannië. De deelnemers vliegen iedere dag missies waarbij specifieke oefenscenario’s moeten worden gevolgd. Vliegtuigen en helikopters vertrekken ’s ochtends en ’s middags. De oefeningen vinden plaats boven zee, in de oefengebieden ten noorden van Nederland en Duitsland. Ook vinden oefeningen plaats in het midden van Nederland, in de daarvoor bestemde oefengebieden op de Veluwe en in België en Frankrijk. De Tiger Meet wordt ieder jaar georganiseerd door één van de NATO Tiger squadrons die is aangesloten bij de NATO Tiger Association. Deze organisatie is opgericht in 1961 en is gericht op het bevorderen van solidariteit tussen de deelnemende NATO luchtmachten. Een squadron behoort tot een tijgersquadron als zij een katachtige in hun embleem (beeldmerk) voeren. Op vliegbasis Volkel is dat het 313

Activiteiten- en evenementenkalender Do. 30-09-2010, vr. 01-10-2010 en za. 02-10-2010 van 18:00 tot 00:00 uur Kampvuur INKA-terrein Zo. 03-10-2010 tot en met za. 09-10-2010 Collecte Dieren-bescherming Wo. 06-10-2010 van 14:00 tot 20:00 uur Huis-aan-huis verkoop van snijbloemen in Schaijk Za. 09-10-2010 van 18:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Zo. 10-10-2010 Winkelopenstelling Schaijk, Reek, Zeealnd Zo. 10-10-2010 van 13:00 tot 17:00 uur Themadag in dorpshuis De Phoenix Zo. 10-10-2010 tot en met za. 16-10-2010 Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Wo. 20-10-2010 Ganzenbordspel in Zeeland Za. 23-10-2010 van 18:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Zo. 31-10-2010 tot en met za. 06-11-2010 Collecte Stg. Diabetes Fonds

Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg (regelt u via) Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678 of Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

squadron en het enige tijgersquadron van de Koninklijke Luchtmacht. Voor dit jaar is het 313 squadron gastheer voor de NATO Tiger Meet 2010. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/ vliegbewegingen of teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met staf Voorlichting & Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder tel. 0413-276601. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/ actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033.

Fittestdag voor ouderen Landerd Ouderen uit de gemeente Landerd kunnen op maandag 18 oktober hun vitaliteit en gezondheid gratis laten testen op de vestiging Compostella van BrabantZorg in Zeeland (NBr.). Via een speciaal programma onderzoeken we onder andere lengte, gewicht, bloeddruk en conditie. Aansluitend op de tests krijgen bezoekers persoonlijk advies over gezonde voeding en beweging. De Senioren Fittestdag is een initiatief van de gemeente Landerd. Specialisten van BrabantZorg, Pantein, KBO, RIGOM, Mantelzorgwinkel en de GGD Hart voor Brabant verzorgen de testen en adviezen. Deelname aan de Fittestdag is gratis, maar ouderen moeten zich vooraf wel inschrijven. Het testprogramma duurt anderhalf uur. De Fittestdag vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden moeten zich voor 4 oktober inschrijven via de aanmeldkaart (verkrijgbaar via de ouderensteunpunten in Landerd) of via de website van de GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.nl. Fittestdagen in Schaijk en Reek Senioren die niet op 18 oktober kunnen, zijn welkom om zich in te schrijven voor de Fittestdag in Schaijk op 1 november of in Reek op 8 november. Schaijk: Dorpshuis De Phoenix (aanmelden voor 18 oktober). Reek: Wapen van Reek (aanmelden voor 25 oktober). Waarom een FitTestDag voor ouderen? Gezondheid bij ouderen is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in de gemeente Landerd 46% van de volwassenen overgewicht heeft en bij mensen vanaf 65 jaar zelfs 60%. De gemeente Landerd, GGD en zorgaanbieders slaan daarom de handen in elkaar om het bewustzijn van een gezonde leefstijl bij ouderen extra onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perswoordvoerder van de GGD Hart voor Brabant via tel. 0900-46 36 443 (lokaal tarief) of per mail via communicatie@ggdhvb.nl. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 1 oktober 2010


- Langstraat 4, 5411 LE Zeeland (verzonden 15 september 2010) het slopen van het dak van twee agrarische stallen

Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: - Soeterstraat 12, 5375 BJ Reek (ontvangen 15 september 2010) uitbreiden van de woning - Hofse Hoeve 12 te Schaijk (ontvangen 16 september 2010) bouwen van een woning met bijgebouw - Brand 58A, 5411 PC Zeeland (ontvangen 17 september 2010) bouwen van een tuinhuis/berging - Zeelandsedreef 30, 5374 RR Schaijk (ontvangen 15 september 2010) uitbreiden van een rundveestal - Rijksweg 48, 5374 RB Schaijk (ontvangen 14 september 2010) bouwen van een paardenstal (wijziging op een eerder verleende vergunning)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen.

In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen.

Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissements­ rechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Verleende vergunningen: - Rijksweg 27, 5374 RA Schaijk (verzonden 22 september 2010) vernieuwen van een bijgebouw - De Korte Louwstraat 11, 5374 CD Schaijk (verzonden 15 september 2010) bouwen van een woning - Wieken 17, 5374 JT Schaijk (verzonden 15 september 2010) verbouwen van de carport - Hogeweg 12, 5411LP Zeeland (verzonden 22 september 2010) uitbreiden van een bedrijfswoning (wijziging op eerder verleende vergunning) Verleende sloopvergunningen/akkoord-verklaarde sloopmeldingen: - Lage Baan 8, 5374 NN Schaijk (verzonden 15 september 2010) het slopen van de kap van de woning

Omgevingsvergunning: alle plannen in één aanvraag Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Door deze nieuwe wet worden 25 bestaande vergunningen teruggebracht naar één vergunning: de om­gevingsvergunning. U vraagt straks geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat nog een oud schuurtje in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en sloopvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘slopen’. Voordelen van één omgevingsvergunning Er komt één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan hoeft u maar één aanvraag in te dienen. U heeft slechts te maken met één gemeentelijk contactpersoon die achter de schermen zorgt voor de coördinatie van alle benodigde adviezen. De gemeente behandelt de diverse onderdelen in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening, die voor dat plan nodig zijn, bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. Digitale aanvraag Een omgevingsvergunning kunt u schriftelijk met een formulier aanvragen. Maar het kan ook via internet. Op het Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl) kunt u via een aantal vragen vaststellen of uw plan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de website het aanvraagformulier samen. Hiermee kunt u direct online uw aanvraag indienen. Bijlagen kunt u digitaal bijsluiten. Vervolgens kunt u via internet de status van behandeling volgen. Vanaf 1 oktober 2010 kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Meer informatie kunt u vinden op het Kennisplein Omgevingsvergunning (www.omgevingsvergunning. vrom.nl). Wij houden u via de gemeentelijke website www.landerd.nl op de hoogte van de nieuwe omgevingsvergunning.

Vaststelling projectbesluiten artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening en verleende bouwvergunningen Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben op 15 september 2010 besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Buitengebied en bouwvergunning te verlenen ten behoeve van: - In de Overlaat 1, 5375 BL Reek; bouwen van een melkveestal (dossiernummer 20090012) - In de Overlaat 1, 5375 BL Reek; het uitbreiden van een loods en het bouwen van sleufsilo’s (dossiernummer 20090013) Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat de projectbesluiten en de bouwvergunningen met ingang van 4 oktober 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openings­ tijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM op telefoonnummer 0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het projectbesluit indienen bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

Bijzondere procedure Ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.6.1.c van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: - Hellebaardlaan 17 te Zeeland; bouw 20 zorgappartementen (dossiernummer 20100252) - Rosmolen te Reek; bouwen van 8 woningen (dossiernummer 20100229) Deze plannen zijn in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Deze plannen en de ontwerp-besluiten liggen met ingang van 4 oktober 2010 gedurende twee weken elke werkdag ter inzage van 09.00 tot 12.00 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 25-8-2010, Hoek Schaijksestraat/Koperstraat Reek: Grijze Ranger herenfiets. - 23-8-2010, Linnenstraat, Zeeland: Grijze Gazelle herenfiets.

- 30-8-2010, Kerkstraat Zeeland: Zwarte Fischer herenfiets. - 01-09-2010, Bruggetje Klapperstraat Schaijk, nabij de bossen: Lips huissleutel aan label (hierop staan 2 namen) - 11-09-2010, fietspad Boekelsedijk Zeeland: Camelbruin leren damesjack, merk Once. - eind augustus, Kerkstraat Zeeland: Blauwe Gazelle herenfiets, type Avignon, met versnellingen en handremmen. - 20-09-2010, Udenseweg Zeeland: Zwarte Omafiets, merk Pointer.

Verloren voorwerpen - 04-09-2010, Heische Tip of parkeerplaats C1000 Zeeland: Digitale Sony fotocamera, met grijs koordje en daarop vakantiefoto’s.

Locaties AED in de gemeente Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7 Ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: - Brand 24, 5411 PB Zeeland; bouwen van een zwembad (dossiernummer 20100205) - Soeterstraat 12, 5375 BJ Reek; uitbreiden van de woning (dossiernummer 20100077) Deze plannen zijn in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Deze plannen en de ontwerp-besluiten liggen met ingang van 4 oktober 2010 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 09.00 tot 12.00 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, telefoonnummer 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd. - 03-09-2010, waar onbekend: Mitsubishi autosleutel en een huissleutel aan een label van Albert Heijn. - 11-09-2010, Rabobank Schaijk: Stalen zwarte Lamy Pen. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dieren ambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 1 oktober 2010

9


Bezuinigingen in de gemeente Landerd De bezuinigingen van de rijksoverheid hebben grote gevolgen voor gemeenten. Ook de gemeente Landerd is genoodzaakt vanaf 2011 forse bezuinigingen door te voeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2010 de bezuinigingsvoorstellen voor 2011 en volgende jaren aangeboden aan de gemeenteraad. Visie De begroting 2011 en de bezuinigingen in Landerd zijn tot stand gekomen in een periode van een economische en financiële crisis, in een tijd waarin veel onzekerheid heerst. Bijvoorbeeld onzekerheid over het behoud van banen, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, de koers van het nieuwe kabinet, de hoogte van pensioenen en stagnatie op de woningmarkt. Het is voor gemeenten niet duidelijk welke financiële offers de komende jaren van hen worden gevraagd. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders hiervoor aannames gemaakt. Ook de stagnerende woningmarkt brengt grote onzekerheden met zich mee voor de gemeentelijke grondexploitaties, bouwleges en ook de OZBinkomsten. Daarnaast komen er nieuwe uitdagingen op de gemeente Landerd af zoals de vergrijzing en ontgroening. Door deze onzekerheden is het ook niet helder hoe de bezuinigingen, die ongetwijfeld op de verschillende groepen in onze samenleving afkomen, concreet zullen uitwerken en of er op bepaalde groepen een stapeling van bezuinigingen afkomt vanuit de verschillende bestuurslagen. Vanwege al deze onzekerheden heeft het college besloten om nu al duidelijke keuzes te maken voor de begroting 2011 en de meerjarenbegroting. Ook van een begroting verwachten we dat deze duurzaam is. Het begrip duurzaam in dit verband betekent dat we het onze verantwoordelijkheid achten dat komende generaties en dus ook het toekomstige bestuur niet opgezadeld worden met grote financiële problemen. Dit betekent dat wij in deze begroting al ombuigingen zijn opgenomen om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren met inachtneming van een te verwachte korting op het gemeentefonds. Hierbij heeft het college een balans aangebracht. Wij bezuinigingen op onze eigen bedrijfsvoering/personeel met ongeveer € 500.000,=. Wij besparen op voorzieningen waarvan wij voorzien dat deze verantwoord verminderd of afgeschaft kunnen worden en kiezen voor een verantwoorde lastenverzwaring om Omschrijving

te zorgen dat een groot aantal basisvoorzieningen binnen onze gemeente in stand kan blijven. Verder zijn de risico’s van de grondexploitaties geactualiseerd. Gemeentelijke belastingen Het college kiest er voor om de lasten voor de burgers zo beperkt mogelijk te laten stijgen. Er is gekozen voor een belastingstijging om te voorkomen dat een aantal voorzieningen in de gemeenschap aangetast zouden worden. Per saldo blijft de belastingstijging voor de burgers per jaar beperkt tot enkele tientallen euro’s. De belastingdruk (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) stijgt voor een “gemiddeld” gezin in Landerd met ruim € 23,= per jaar. Bezuinigingstraject Zoals al eerder aangegeven is de financiële toekomst onzeker. Naast de reeds voorgestelde bezuinigingen, is tevens een lijst gemaakt van thema’s die onderwerp zijn van bezuinigingen als er nog meer financiële tegenvallers komen. Wij gaan de komende periode de vermelde onderzoeken uitvoeren. Ook wordt bestudeerd of bepaalde taken van de ambtelijke organisatie door andere organisaties uitgevoerd kunnen worden. Wellicht kunnen hierbij financiële voordelen worden behaald. Wij hebben er bewust voor gekozen deze nu nog niet als bezuiniging op te voeren omdat we zekerheid willen hebben dat dit inderdaad ook concrete bezuinigingen oplevert. Het college beseft dat de keuzes die in deze begroting worden gemaakt voor sommige beleidsvelden grote gevolgen kunnen hebben. Deze keuzes acht het college echter verantwoord en zij is er van overtuigd dat ondanks deze bezuinigingen de ambities van het college de komende jaren toch bereikt kunnen worden. Het college zal samen met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie ervoor zorgen dat de gemeente Landerd duurzaam financieel gezond blijft en de voorzieningen op peil blijven: de gemeente Landerd duurzaam in balans. Prioriteiten en de beschikbare financiële middelen De kadernota 2011 is gelet op de coalitievorming na de verkiezingen maart 2010 en de verwachte ingrijpende bezuinigingen vanuit de landelijk overheid komen te vervallen. Op grond van de laatste

2011

2012

2013

2014

-344.003

-122.019

-190.453

nvt

-58.086

-205.372

-315.974

nvt

Saldi 1e Burap

-402.089

-327.391

-506.427

-506.427

Nagekomen mutaties begroting 2011 – 2014

-314.101

-331.012

-218.459

-317.765

0

-315.000

-636.000

-956.000

-716.190

-973.403

-1.360.886

-1.780.192

Bezuinigingen

593.225

819.305

1.069.865

1.167.815

Extra verhoging OZB Toeristenbelasting

130.240 0

281.240 13.128

421.096 13.128

606.372 13.128

7.275

140.270

143.203

7.123

Saldi begroting 2010 (excl. jaarschijf 2010) Wijzigingen na vaststelling begroting 2010

Korting gemeentefonds Subtotaal

Saldo begroting

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld. 1 Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2 Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

10

3 Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4 Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden

ontwikkelingen (informatie Rijk/VNG) wordt op dit moment landelijk gerekend met een mogelijke korting op het gemeentefonds van € 1,7 miljard. Voor de gemeente Landerd heeft dit het volgende financiële impact: 2011 nadeel € 0 2012 nadeel € 315.000 2013 nadeel € 636.000 2014 nadeel € 956.000 2015 nadeel € 1.275.000 Door het college worden in deze begroting voorstellen tot bezuinigingen gedaan. De keuze van de in deze begroting opgenomen bezuinigingen is tot stand gekomen door een stapsgewijze benadering: In samenspraak met de raadsleden van drie partijen uit de gemeenteraad zijn alle bezuinigingsmogelijkheden verkend. Deze zijn uitgewerkt in concrete vraagstellingen. Deze vraagstellingen zijn door de ambtelijke organisatie uitgewerkt in maatregelen met de daaruit voorvloeiende bezuinigingsmogelijkheden en de effecten daarvan. Dit zijn de zogenaamde factsheets die aan de gemeentraad beschikbaar zijn gesteld. Uit deze mogelijke bezuinigingen heeft het college een keuze gemaakt die in de begroting zijn opgenomen. De belangrijkste bezuinigingen die wij tot 2015 gerealiseerd willen hebben zijn € 500.000,= op bedrijfsvoering/personeel, ongeveer € 150.000,= op het centrumplan Zeeland, € 120.000,= op onderhoud riolering, gebouwen en verlichting en ruim € 300.000,= op onderwijs, cultuur en sociaal maatschappelijke voorzieningen.

ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is. 5 Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6 Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 1 oktober 2010

Gemeentenieuws Landerd week 39 2010  

Gemeentenieuws Landerd week 39 2010

Gemeentenieuws Landerd week 39 2010  

Gemeentenieuws Landerd week 39 2010

Advertisement