Page 1

Gemeentelijke informatie Eerste Schaijkse tandemtocht

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Burgemeester Doorn gaf op 27 augustus het startsein voor de eerste Schaijkse tandemtocht voor voorrijders en als duorijder mensen met een visuele beperking. In groepsverband werd er gestart bij feesterij De Potter in Schaijk en ging de route via de Heische Tip weer terug naar Schaijk waar de gezellige dag werd afgerond.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Op maandag 5 september

Uitnodiging inloopavond project Tijdelijke verkeersmaatregelen Revitalisering Zeeland Zuidwest Oldtimershow Zeeland Op maandag 30 mei jl. heeft de tweede informatieavond voor het project Revitalisering Zeeland Zuidwest plaatsgevonden. De aanwezigen hebben kennis genomen van het Voorlopig Ontwerp. Tijdens deze avond zijn er diverse vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. De presentatie, tekeningen en verslag zijn op de website geplaatst en de bewoners hebben hierop hun opmerkingen en vragen kenbaar kunnen maken. Met als uitgangspunt het gepresenteerde voorlopig ontwerp en waar mogelijk aanpassingen als gevolg van een aantal op- en aanmerkingen van de bewoners en belanghebbenden zijn we gekomen tot het definitief ontwerp. Wij nodigen u van harte uit voor de inloopavond waarin het definitief ontwerp zal worden getoond. Tijdens deze avond zullen een aantal medewerkers van de gemeente en het adviesbureau aanwezig zijn om eventuele vragen over de gemaakte keuzes toe te lichten. De inloopavond is op maandag 5 september 2011 van 19 tot 21 uur in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland. De ontwerptekeningen en de reactienota op de vragen worden vanaf 1 september 2011 gepubliceerd op www.landerd.nl.

Bekendmaking parkeeronderzoek centrum Schaijk Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat er op 8, 9 en 10 september 2011 een parkeeronderzoek in het centrum van Schaijk gaat plaatsvinden. De gemeente wil een beter inzicht verkrijgen in de huidige en toekomstige parkeerhandelingen in relatie tot de mogelijke nieuwbouwplannen van diverse initiatiefnemers. Gedurende het onderzoek op bovengenoemde dagen worden er voertuigen geteld en geregistreerd om de parkeerbehoefte te meten. De personen van het ingeschakelde verkeerskundig bureau Van Schijndel Advies zijn herkenbaar aan hun veiligheidshesjes. U wordt door de onderzoekers uiteraard niet bekeurd en de gegevens worden niet op kentekenniveau geregistreerd en verwerkt zodat de privacy wordt gewaarborgd. Een kaart met daarop het onderzoeksgebied ligt ter inzage bij de projectleider van het onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, R. Huizinga, tel. 0486-458158. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 09 tot 12 uur.

Vanaf 1 januari 2012

Geen bijzondere bijstand voor aanschaf van bril of contactlenzen De Centrale Raad van Beroep heeft een belangrijke uitspraak gedaan. Namelijk dat de Zorgverzekeringswet is aan te merken als een voorliggende, toereikende en passende voorziening aan de Wet werk en bijstand inzake de verstrekking van brillen en contactlenzen. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om vanaf 1 januari 2012 geen bijzondere bijstand meer te verstrekken voor de aanschaf van een bril of contactlenzen.september 2011 gepubliceerd op www.landerd.nl.

In verband met een oldtimershow in Zeeland is het noodzakelijk om op zondag 4 september 2011 de Kerkstraat vanaf de Schoolstraat tot aan de Kloosterstraat van 09 tot 17.30 uur, of zoveel langer of korter als noodzakelijk is, voor het doorgaande verkeer af te sluiten. Er wordt een omleiding ingesteld. De OV-bussen in het centrum van Zeeland doen de halte bij het gemeentehuis niet aan. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Eikenhof en halte Melkpad. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Arriva klantenservice, tel. 0900-2022022 of kijk even op www.arriva.nl omleidingen/stremmingen.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Uittreksel nodig? Regel het op

www.landerd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 september 2 0 1 1

7


Prijswinnaars gemeentelijke fotowedstrijd Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

V.l.n.r.: Burgemeester Doorn, de schoonmoeder van Corina Bens, Chris van Dongen en mevrouw Geurts van Kessel. Burgemeester Doorn maakte op dinsdag 30 augustus de drie prijswinnaars bekend van de gemeentelijke foto wedstrijd. In totaal werden dertig foto’s ingestuurd door inwoners van Landerd. De eerste prijs is voor de foto van Chris van Dongen uit Zeeland, die een oldtimer fotografeerde bij de molen in ’t Oventje. De tweede prijs was voor de heer en mevrouw Geurts van Kessel uit Schaijk, die hun kleinzoon fotografeerden op het schoolplein van basisRIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

school De Regenboog op zijn eerste schooldag. De derde prijs is voor Corina Bens uit Zeeland, die de kerk in Zeeland fotografeerde bij een rode zonsondergang. Haar prijs werd in ontvangst genomen door haar schoonmoeder omdat zij zelf met vakantie was. Alle winnaars ontvingen uit handen van burgemeester Doorn een Maashorstpakket. Tevens wordt de winnende foto afgebeeld op het omslag van de eerstvolgende gemeentegids die begin 2012 verschijnt. Alle andere foto’s kunnen een plaatsje krijgen in die nieuwe gemeentegids maar kunnen ook gebruikt worden op de gemeentepagina of website. De gemeente dankt alle deelnemers hartelijk voor hun deelname aan deze wedstrijd. De drie winnende foto’s zijn ook te bekijken op de gemeentelijke website, www.landerd.nl.

APV Algemene plaatselijke verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • kampvuur op 05-09-2011 t/m 09-09-2011, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 26-08-2011 Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss van de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 september 2 0 1 1


Start kerngroep mensen met een lichamelijke beperking Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. Voor een goede invoering en uitvoering van deze wet is in de gemeente Landerd de Wmo-adviesraad opgezet. De Wmo-adviesraad heeft de taak om het college van burgemeester en wethouders te adviseren over zaken waarop de gemeente, in het kader van de Wmo, actief beleid moet gaan voeren. Het motto van de Wmo is ‘meedoen’. Iedereen in de samenleving moet kunnen meedoen, maar meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom, handicap, beperkingen, sociaal economische klasse of ‘moeilijkheden thuis’ kunnen hindernissen opwerpen die het moeilijk maken om in de maatschappij mee te doen. ‘Meedoen’ wil de overheid bereiken door de zorg en ondersteuning aan burgers te regelen. Om de Wmo-adviesraad gevraagd en ongevraagd adviezen te geven die betrekking hebben op mensen met een lichamelijke beperking, is de kerngroep mensen met een lichamelijke beperking opgericht. Deze kerngroep behartigt het collectief belang van de mensen met een lichamelijke beperking. De beperkingen die deze groep mensen ervaren bij hun dagelijkse bezigheden zijn veelzijdig, divers en soms erg complex. Wie kan de Wmo-adviesraad beter ondersteunen en adviseren dan de ‘ervaringsdeskundigen’ zelf, de mensen met een lichamelijke beperking. Om de raad goed van advies te dienen, nodigt de kerngroep dan ook van harte, iedere inwoner van Landerd met een lichamelijke beper-

Tot 16 september

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning ter inzage Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De Wmo verplicht gemeenten om elke vier jaar een beleidsplan op te stellen waarin de doelstellingen en plannen van de Wmo worden verwoord.

Het kerngroep convenant wordt ondertekend door Louis van den Berg (links) en Jan de Leur. king uit om voor vragen en opmerkingen contact op te nemen met de kerngroep De Wmo-adviesraad verwacht door deze samenwerking beter zicht te krijgen op de problemen en de verkregen informatie te kunnen gebruiken bij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. De Kerngroep is op 29 juni 2011 formeel van start gegaan door het tekenen van een convenant met de Wmo-adviesraad. De kerngroep bestaat uit de volgende personen: • Dhr. Louis van den Bergh, voorzitter, tel. 0486-462234 • Mevr. Willy Roks, plv. voorzitter, tel. 0486-454804 • Mevr. Carla van Asseldonk, secretaris, tel. 0486-453736 (tevens lid van de Wmo-adviesraad) • Mevr. Annie Bongers, lid, tel. 0486-452391 • Dhr. John Vollenberg, lid, tel. 0486-454388 De huidige kerngroep bestaat uit 5 personen, die woonachtig zijn in de gemeente Landerd. Om goed te kunnen functioneren is de kerngroep nog op zoek naar personen met een lichamelijke beperking die woonachtig zijn in Reek of Schaijk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat: Carla van Asseldonk, tel. 0486-453736, e-mail: c.v.asseldonk@kpnmail.nl of met een van de andere leden van de Kerngroep. De telefoonnummers vindt u achter de namen. We wensen de Kerngroep veel succes toe en hebben alle vertrouwen in een vruchtbare en prettige samenwerking.

Vl.n.r.: Carla van Asseldonk, Willy Roks, Louis van den Bergh, Annie Bongers en John Vollenberg.

De Wmo-adviesraad Jan de Leur, voorzitter

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - Tijd geleden afgegeven bij C-1000 Zeeland: Zwarte tas met daarin een grote bosatlas. - 12-07-2011, Kerkplein Zeeland: Groene herenfiets merk Union, Type Savoy, Leverancier A. Martens, Nistelrode. - 28-07-2011, Franse Baan Schaijk: Rugzak zwart met blauw en grijs, merk Semi Line, met daarin groen regenjack, telefoon, groene snelhechter (werkmap), fles drinken en bestek. - 15-8-2011, bushalte Europaplein Schaijk: Groen/blauwe Gazelle damesfiets, type Maxinette met terugtraprem, rokzadel, leverancier A. Janssen (Geffen), schade aan verlichting. - 18-8-2011, berm bij Pastoor van Winkelstraat 86 Schaijk: Philips draagbare huistelefoon. - 23-8-2011, Puttelaar, Zeeland, Kentekenplaat YV-89-VV. Verloren voorwerpen - 18-07-2011, van Korte Zwaard naar Molenaarstraat Schaijk: Zwarte portemonnee met daarin ID-kaart, bankpas, verzekeringspas en schoolpas. - 26-07-2011, Plus supermarkt Schaijk: Zwarte herenportemonnee met daarin bankpas, ANWB-pas, ongeveer 45 euro en bonnetje met stempeltjes van: Van Haren bloemen. - Tussen 18-07-2011 en 22-07-2011, Reek en omgeving: Zwart leren mapje met daarin verschillende pasjes en visitekaartjes. - 01-08-2011: Sleutelbos met daaraan diverse sleutels: o.a. Destil sleutel en Volkswagen autosleutel. - 03-08-2011, fietspad Rijksweg tussen Heesch en Schaijk:

Grote zwarte lederen handtas met daarin autopapieren, ID-kaart, autosleutels, etui met pasjes en portemonnee met daarin pasjes. - 02-08-2011, fietspad Boekelsedijk ter hoogte van huisnr. 24 en de Trentse bossen in Zeeland: Sleutelbos met daaraan 3 sleutels: een voor- en een achterdeursleutel en een speciale sleutel met puntjes. - 25-08-2011, Melkpad Zeeland: Sleutelbos met daaraan twee sleutels en een sleutelhanger met hoofdletter M. - Begin mei, centrum Zeeland: Zonnebril op sterkte, wat groter vierkant model, kleur rood/bruin. - 5-8-2011, centrum Schaijk: Beige damesportemonneetje met daarin rijbewijs, i.d.-kaart, Makropas, diverse andere pasjes, geld en huissleutel. - 14-8-2011, Europaplein Schaijk: Rood met witte mountainbike met 21 versnellingen, geen spatborden, geen kettingkast, geen standaard, geen slot. Oudere fiets met op het voor- en achterwiel magneet- verlichting. - 16-8-2011, Albert Heijn, Schaijk: Bruine langwerpige handtas met lange band (inhoud: paspoort, rijbewijs, i.d.-kaart en allerlei pasjes). - 16-8-2011, kermis Schaijk: Ring met 3 sleutels (1 fietssleutel). - 21-8-2011 op 22-8-11, tussen Schijk en Heesch, Blauw lederen jas. -22-8-2011, centrum Schaijk, Sleutelbos met ongeveer 8 sleutels eraan, waarvan een speciale sleutel met code. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Wat is de Wmo? De Wmo vraagt gemeenten te zorgen voor hulp en ondersteuning aan kwetsbare groepen. Het belangrijkste doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De wet schrijft voor dat in het beleidsplan moet worden ingegaan op: • leefbaarheid • preventieve ondersteuning van jeugdigen en hun ouders • het geven informatie, advies en cliëntondersteuning • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers • bevordering van deelname aan het maatschappelijk verkeer • het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking • maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, bestrijding van huiselijk geweld en verslavingsbeleid Om elkaar ook in de toekomst te kunnen helpen om mee te doen in de samenleving, moeten we inspelen op ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat er steeds meer ouderen komen (vergrijzing). Terwijl het aantal jonge mensen dat beschikbaar is om die hulp te verlenen minder wordt. Ook is het zo dat teveel en verkeerde hulp onbedoeld kan leiden tot een grotere afhankelijkheid en verlies van zelfredzaamheid en kracht. De Wmo heeft sinds 2007 een stap gemaakt van verzorging naar ondersteuning om inwoners te kunnen laten participeren in de samenleving. Niet meer het aanbod van voorzieningen staat centraal in het oplossen van problemen van kwetsbare inwoners, maar de vraag staat centraal. Deze ontwikkeling wordt aangeduid als De Kanteling van de Wmo. Meer dan voorheen worden de eigen kracht en de medeverantwoordelijkheid van inwoners benut. De gemeente verwacht dat iedereen zijn eigen mogelijkheden inzet voor zichzelf, zijn familie en vrienden, de buurt en het dorp. Door in eerste instantie te kijken naar wat de inwoner wel kan en naar wat hij in zijn eigen directe omgeving aan ondersteuning kan organiseren blijft hij beter betrokken bij de samenleving. Ook wordt hij hierdoor gestimuleerd om naar vermogen actief te blijven en mogelijk zelf ook een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van anderen. Ook maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn medeverantwoordelijk voor de sociale samenhang en leefbaarheid. De gemeente heeft een regierol en zorgt voor het vangnet. Uw reactie is welkom Deze ontwikkelingen staan centraal in het ‘Concept Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015’. Het college van burgemeester en wethouders wil u graag betrekken bij het Wmo-beleid en heeft het concept-beleidsplan vrijgegeven voor de inspraakprocedure. Na afloop van de inspraakprocedure wordt het beleidsplan, op 15 december 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het concept-beleidsplan ligt tot en met 16 september 2011 voor inspraak ter inzage bij de afdeling Welzijn van de gemeente Landerd. Het is ook te lezen op de website van de gemeente. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie tot en met 18 september 2011 sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 5410 AA te Zeeland.

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 04-09-2011 van 12:30 tot 18:00 uur Schuttersfestijn, Brand 29 Zo. 04-09-2011 t/m vr. 09-09-2011 vanaf 12:00 uur Introductiekamp CIOS Arnhem, INCA-terrein Zo. 04-09-2011 t/m za. 10-09-2011 Collecte Stg. KWF kankerbestrijding Zo. 11-09-2011 t/m za. 17-09-2011 Collecte Prinses Beatrix Fonds Vr. 16-09-2011 van 14:00 tot 19:00 uur Bladgewassendemodag, Boekelsedijk Za. 17-09-2011 t/m zo. 18-09-2011 Jeu de boulestournooi, Weversweg 5 Zo. 18-09-2011 Fiets mee, Zeeland Zo. 18-09-2011 t/m za. 24-09-2011 Collecte nierstichting Nederland Zo. 25-09-2011 t/m za. 01-10-2011 Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Landerd

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 2 september 2011

9


Bouwvergunningen Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Bekendmaking

Ik grijp in bij agressie op straat

Bekendmaking ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Reek Zuid 2011 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder Ontwerpbestemmingsplan Reek Zuid 2011 Burgemeester en wethouders van Landerd maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Reek Zuid 2011 met het beeldkwaliteitsplan ‘woon-werkgebied’ Reek-Zuid en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden van maandag 5 september 2011 tot en met maandag 17 oktober 2011 ter inzage liggen. Het plan voorziet in de (gedeeltelijke) herinrichting van het voormalige ITC-terrein aan de Mgr.Borretstraat te Reek. Op deze locatie en de omliggende gronden zijn woon-werkkavels (bedrijvigheid in• Vraag anderen om combinatie met wonen) gepland. Bovendien kent het plan o.a. een hulp en spreek samen wijzigings-bevoegdheid voor de toekomstige ontwikkeling van woningbouw op de locatie van het huidige tankstation aan de de dader aan Mgr. Borretstraat 63 te Reek.• Bel 112 Globaal wordt het plangebied aan de westzijde begrensd door de Mgr. Borretstraat, aan de zuidzijde door de parallelweg langs de Rijksweg, aan de noordzijde door het • Blijf bij het slachtoffer bedrijfsperceel Mgr. Borretstraat 51 en tot slot aan de oostzijde door • Maak foto’s voor de politie het perceel Soeterstraat 54.Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste kwaliteiten van de te bouwen woningen en bedrijfsgebouwen en meld je als getuige en de kwaliteitsvoorwaarden voor de aanleg van het openbaar gebied. Verder is op het plan artikel 2.9 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.Voor het bestemmingsplan wordt geen exploitatieplan opgesteld omdat de opbrengsten middels anterieure overeenkomsten of anderszins verzekerd zijn.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; tijdelijkvan plaatsen en bewonen • Middelstraat 7, 5374 AE Schaijk; veranderen de indeling en de van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) van een varkenshouderij stalsystemen binnen de bestaande gebouwen • (ontvangen Waterstraat17-8-2011) 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal (ontvangen 3 maart 2011) • Franciscushof 2, 5411 BL Zeeland; aanbouw liftschacht aan zorgcomplex • (ontvangen Hoevestraat17-8-2011) 3, 5374 RH Schaijk; uitbreiden woning (ontvangen 4 maartte2011) • Schutsboomstraat Schaijk; bouw van 3 woningen • (ontvangen Voederheil 9, 5411 RJ Zeeland; kappen van 8 bomen 18-8-2011) (ontvangen 5 maart • Damaststraat 5, 54112011) AM Zeeland; aanbouwen van een berging (ontvangen 19-8-2011)

In ditPastoor stadium de procedure kunt nog geen bezwaarschrift • vanvan Winkelstraat 61, 5374 BHu Schaijk; splitsen van een

indienen. Bovengenoemde liggen voor tijdens de boerderij, slopen van eenaanvragen bijgebouw en bouwen vaniedereen een bijgebouw openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. (ontvangen 19-8-2011) De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen. In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan verleende vergunningen. De vergunning• worden Puttelaargemaakt 31, 5411van AA de Zeeland; bouwen van een bijgebouw houder mag nu 19-8-2011) dus direct gaan bouwen/slopen. (verzonden Als dit wilt voorkomen danRPmoet u naast hetvan indienen • u Zeelandsedreef 11, 5374 Schaijk; slopen de kap van een bezwaarschrift bij het college van22-8-2011) burgemeester en wethouders ook van een bijgebouw (verzonden een verzoek om5411 eenAT voorlopige voorziening zenden aan • gemotiveerd Langenboomseweg 49b, Zeeland; bouwen van een bijgebouw de voorzieningenrechter (verzonden 24-8-2011)van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. • HeijtmorgenPostbus 51, 537590125, AM Reek; verbouwen van een bijgebouw t.b.v. mantelzorg (verzonden 24 augustus 2011) Verleende • Pastooromgevingsvergunning van Winkelstraat 104, 5374 BL Schaijk; slopen van een bijgebouw in combinatie meteen afwijking en bouwen van bijgebouwbestemmingsplan: (verzonden 24-8-2011) • 84,5374 5374SCCDSchaijk; Schaijk;slopen uitbreiden vanrecreatiewoning de woning • Schutsboomstraat Noordhoekstraat 15, van een en (verzonden maart het bouwen4van een2011) recreatiewoning (verzonden 24 augustus 2011) Tegen deze verleende belanghebbenden Belanghebbenden dievergunning/afwijking het niet eens zijn metkunnen bovenstaande besluiten met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtop grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken bank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. na dete datum van verzending van de beschikking(en) een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en Het beroepschrift op grond van artikel 6:5 van Algemene wet wethouders van demoet gemeente Landerd, Postbus 35, de 5410 AA Zeeland. bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waaromnaam u en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving vanHet hetindienen besluit bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. waartegen het beroep is gericht; gronden het beroepschrift van een bezwaarschrift betekentdeniet dat erwaarop geen gebruik kan worden rust. gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag In de bouwen/slopen. beroepsprocedureAls vraagt rechtbank bij het nuhet duskader directvan gaan u ditde wilt voorkomen dan bestuursorgaan altijd om allevan relevante stukken. Hetbij is niet nodig om moet u naast het indienen een bezwaarschrift het college van alle stukken al en bij wethouders het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, burgemeester ook een gemotiveerd verzoek om een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift • Morijnenhof 9, 5374 DJ Schaijk; uitbreiden van de woning met een erker een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Verleende omgevingsvergunningen: gevoegd te worden. (verzonden 17-8-2011) Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuurs• Langenboomseweg Mgr. Suijsstraat 10, 104, 53755411 AG Reek; kappen van 3 bomen Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening • AW Zeeland; kappen van 1 populier recht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te (verzonden 18-8-2011) • Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzienin(verzonden 4 maart 2011) genrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtOntwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na betaling. toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgeOntwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via vingsrecht een vergunning te verlenen voor: Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouhttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel • het plan van Waterschap Aa en Maas, Gildekamp 2, 5431 SP Cuijk voor het toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgeders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de uitvoeren van het project Ecologische Verbindingszone Graspeelloop. vingsrecht een vergunning te verlenen voor: bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren genoemde site voor de precieze voorwaarden. • Munstraat 14, 5374 PG Schaijk; de activiteit Gebruik (brandveiligheid) t.b.v. Ontwerpbesluit hogere waarden heeft en welk belang van u wordt geschaad. een Kinderdagopvang (HZ-2011-0210) Burgemeester en Wethouders van Landerd maken tevens bekend dat Het projectgebied ligt aan weerszijden van de Graspeelloop in het Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u zij voornemens zijn om hogere grenswaarden vast te stellen op grond grensgebied van de gemeenten Mill en Sint Hubert, gedeeltelijk contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat binnen de gemeente Mill en Sint Hubert en gedeeltelijk binnen de van artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarden tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. hebben betrekking op de toekomstige geluidsbelasting van een aantal gemeente Landerd. Het grootste deel van het projectgebied ligt binnen de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 5 september 2011 gedurende zes weken (tijdens de de gemeente Landerd. Burgemeester en wethouders van Landerd zijn nieuw te realiseren woningen in het plangebied van Reek Zuid 2011. - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de bevoegd te besluiten over vergunningverlening. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grens- Corbin sleutel. speciale steuntjes op voor- en achterwiel. (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat waarden liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM op - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken het gemeentehuis van Landerd, Kerkstraat 39, 5411 EE te Zeeland en 1 kinderringetje lieveheersbeestje met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, tel. met ingang van 5 september 2011 gedurende zes weken ter inzage en kunnen worden ingezien op werkdagen van 09 tot 12 uur. Voor - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. Een ieder kan binnenZilver/zwarte de genoemdeNokia termijn schriftelijk 0486-458194. liggen bij de afdeling VROM van de gemeente Landerd, Kerkstraat 39 inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: GSM. - Zwarte Nokia GSM Let op: of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het in Zeeland, tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak de Voor afdeling VROM, tel. 0486-458177. Tevens is het plan digitaal het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van (bureau Vergunningen, tel. 0486-458194) en bij de centrale balie van de raadpleegbaar via de gemeentelijke website op www.landerd.nl. onder Vermiste en gevonden dieren - Zwart Vingino armbandje rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! Landerd, Postbus 35, 5410afdeling AA Landerd. Voor nadere informatie gemeente Mill en Sint Hubert, Kerkstraat 1 in Mill tijdens de openings- Dierenopvang de De categorie Actueel - Plannen en projecten engemeld: de landelijke voorzieMaasland, Oss, regelt de opvang en de over afgelopen weken zijn de volgende zaken - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders het plan (dan het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contijden vanSchaijk het gemeentehuis, 0485-460300. ning ruimtelijke plannen. Mode met daarin tel. blauw/witte handdoek, zwart shirtje, registratie vanwel gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. tact opgenomen worden met dekunt afdeling VROM. Hetzwart plan isbroekje ook te en bekijken de sites van beide gemeenten en op www. Indien Een ieder kan voorwerpen binnen de genoemde termijn een zienswijze over het u een huisdier vermist, u binnen 2 weken contact Gevonden zwarteopgympies. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ruimtelijkeplannen.nl. ontwerpbestemmingsplan maken bij C1000 de gemeenteraad van - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, opnemen met: De laatste maandenkenbaar afgegeven bij de in Zeeland: ontwerp-besluit naar voren Landerd. Belanghebbenden kunnen een zienswijze (onder vermelDierenopvang Maasland, hebben afdelinggebracht Oss, op de wijze als hiervoor 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). omschreven en belanghebbenden dietel. aan0412-638497 kunnen tonen dat zij daartoe Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling ding -van onderdeel reactie betrekking heeft) over het ringhet met daaraan waarop Hyundaideautosleutel/afstandsbediening, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit ontwerpbesluit hogere waarden bij het college van burgemeester en of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. Verloren voorwerpen Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje nogdierenopvang te verlenen defi nitieve besluit, beroep instellenvan bij de rechtbank, kenbaar maken bijomgeving burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus De wethouders van Landerd indienen. De (gemotiveerde) zienswijzen heeft wettelijk een bewaarplicht twee weken, - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - 01-03-2011, hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: sector Bestuursrecht ‘s-Hertogenbosch. 35, Bruin 5410 AA Landerd. kunnen worden gezonden naar Postbus 35, 5410 AA Landerd. leren handschoenen. daarna mogen ze het te dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier - zwart sleuteltje Voor nadere of voor met het maken van een Maasland afspraak kunt u Voor naderevan informatie over het plan (dan wel hetPinkeltje indienenZeeland: van monvindt kunt u informatie contact opnemen Dierenopvang of met - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - Nacht 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, delinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Voor -nadere informatie over het plan en het ontwerpbesluit hogere Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. de dierenambulance. blauw koord met daaraan grote Lips sleutel tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. VROM, tel. 0486-458194. waarden dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen op het Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe tel. 0486-458177. indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de Verleende vergunningen openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. Besluiten tot verlenging termijntotdat van afhandeling van verzoeken om De aanvragen liggen ter inzage er een beslissing op de aanvraag/ omgevingsvergunning: aanvragen is genomen. • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bouwenomgevingsvergunningen: van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). Verleende De termijn van is verlengd metvan 6 weken (besluit verzonden 3 • Bossestraat 56,afhandeling 5374 HV Schaijk; kappen 6 bomen maart 2011). (verzonden 17-8-2011)

Bijzondere procedure

Gevonden en verloren voorwerpen

Zienswijze-bezwaar-beroep

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

10 8

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 september 2 0 1 1 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011

Gemeentenieuws Landerd week 35 2011  
Gemeentenieuws Landerd week 35 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 35 2011

Advertisement