Page 1

Gemeentelijke informatie Vierhoven nieuwe naam Woon-zorgcomplex in voormalige Rabobank in Schaijk De voormalige Rabobank in Schaijk wordt momenteel verbouwd tot een kleinschalig woon-zorgcomplex voor 4 groepen (30 personen) dementerende bewoners. Daarnaast worden er in hetzelfde pand 4 huur appartementen gerealiseerd waar (echt)paren kunnen wonen waarvan een van de twee partners een zorgvraag (dementie of de ziekte van Parkinson) heeft. Het is een uniek project in het centrum van Schaijk.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

V.l.n.r.: Peter Verkuijlen (Brabant Zorg), wethouder Peter Raaijmakers en Mirjam Kräwinkel (Mooiland Maasland) bezoeken de bouwlocatie van Vierhoven in het centrum van Schaijk. Het nieuwe complex krijgt de naam Vierhoven en is een gezamenlijk project van de gemeente Landerd, Mooiland Maasland en Brabant zorg. De verwachting is dat in januari 2012 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Informatiemiddag huurappartementen op 1 september Mooiland Maasland gaat de vier appartementen verhuren en nodigt geïnteresseerden uit voor een informatiemiddag op 1 september aanstaande om 14 uur in de Phoenix in Schaijk.

Op donderdag 8 september

Informatieavond woon/werk-locatie ‘Reek Zuid’ Op donderdag 7 juli j.l. was er voor alle ondernemers van de gemeente Landerd een informatieavond in het dorpshuis De Phoenix in Schaijk, waarin onder andere de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het bestemmingsplan Reek Zuid is toegelicht. Het plan voorziet in de ontwikkeling van een aantal woon/werklocaties en is gelegen ten oosten van de Mgr. Borretstraat te Reek. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels gereed en wordt begin september 2011 in procedure gebracht en ter visie gelegd. Graag informeert de gemeente u omtrent de verdere inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Reek Zuid en de daarbij behorende beleidsstukken. U bent van harte uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 8 september a.s., aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20 in Reek. Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker VROM, Marnie Meulendijks, tel. 0486-458177 of via marnie.meulendijks@landerd.nl.

Op 24 september 2011 is het Burendag De burendag wordt jaarlijks georganiseerd door Douwe Egberts en het Oranje Fonds. De Burendag is een feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september, dit jaar is dat 24 september. De reden voor de Burendag is dat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Daarbij wil het Oranje Fonds u steunen. Dit doet zij onder andere door een financiële bijdrage ter beschikking te stellen tot een bedrag van 500 euro per buurt.

Vraag uw financiële tegemoetkoming aan voor 3 september. Dus wilt u bijvoorbeeld een sportieve zeskamp voor de hele buurt organiseren? Een bruisende schoonmaakbeurt voor de buurtspeeltuin? Een opfleuractie in het plantsoen? Het kan allemaal tijdens de Burendag op zaterdag 24 september. Vraag uw financiële tegemoetkoming aan voor 3 september via www. burendag.nl. Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie.

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 26 augustus 2 0 1 1

7


Maashorstfair biedt kansen en vertier Met de vele activiteiten, zoals schapendrijven, hondenfrisbee, muziek uit de streek, speurtocht voor de kinderen en lekkere hapjes, zal Streekfair De Maashorst op 11 september natuurlijk voor velen vooral een gezellig dagje uit zijn. Maar daarnaast biedt de Maashorstfair haar bezoekers veel belangrijke informatie over natuurgebied De Maashorst.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

Op allerlei manieren zijn er projecten opgestart om De Maashorst, het grootste natuurgebied van Brabant, in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Ondernemers in het gebied zijn innovatief en starten initiatieven die de landbouw verbreden, het gebied levendig en rendabel houden. In vele kraampjes laten ondernemers en verenigingen zien waar ze mee bezig zijn. Een groot aantal organisaties, waaronder de provincie, gemeenten Bernheze, Landerd, Uden en Oss, waterschap Aa en Maas, Maashorstboeren, Natuurcentrum Slabroek, natuur- en milieuorganisaties, Staatsbosbeheer en zeker ook toeristische organisaties leveren hun bijdrage aan die projecten, maar ook aan de Maashorstfair. Deze wordt dit jaar voor het eerst in Oss gehouden, van 10.00 tot 17.00 uur aan de Munlaan, op de grens van de stad en de natuur, nabij het gebied Vorstengrafdonk. Was de Maashorstfair in Landerd en Uden inmiddels een begrip na vijf jaar, in de regio Oss is het voor velen nog een eerste kennismaking. Het is een uitgelezen kans om je als bezoeker te laten informeren, maar zeker ook om je als kleinschalige ondernemer in het gebied te profileren met bijvoorbeeld het moderne kersentelen, met duurzaamheid, biodiversiteit, met een zorgboerderij of bed & breakfast. Hoe groter het aantal aanmeldingen, hoe boeiender en afwisselender het wordt voor de bezoekers. De organisatie kan terug kijken op wel 15.000 bezoekers bij eerdere edities. Ook dit jaar wordt op veel belangstelling gerekend. Het succesvol verlopen van de Maashorstfair is mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Ook dit jaar wordt er weer een beroep gedaan op onder andere leden van de Vereniging van Maashorstboeren als vrijwilligers voor de Maashorstfair. Zij bouwen de kramen, en zetten het evenemententerrein en parkeerterrein uit. Op de dag zelf zijn vrijwilligers nodig om hand- en spandiensten te verlenen. Andere jaren kreeg de organisatie ook hulp van scoutingleden.

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

Kom 11 september naar de Streekfair in Oss. Mensen die graag mee willen helpen als vrijwilliger op de Maashorstfair kunnen zich melden bij Twan van den Berg, via e-mail: tvdberg@ demaashorst.nl. Belangstellenden die zich graag willen presenteren op de Maashorstfair kunnen zich ook nog aanmelden. De Maashorstfair wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden en de Rabobank. Streekfair De Maashorst is een initiatief van Stuurgroep De Maashorst. www.demaashorst.nl Contactpersoon: Peer Verkuijlen, voorzitter Stuurgroep De Maashorst: 06 53731155.

Ik grijp in bij agressie bij agressie op str straat str

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan

• Bel 112 • Blijf bij het slachtoffer • Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige

Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Wist u dat de website van de gemeente ook te lezen is in groot lettertype? Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 26 augustus 2 0 1 1


KNVB Voetbaldagen in Zeeland Burgemeester Doorn opende vorige week de vijfentwintigste KNVB Voetbaldagen bij Festilent in Zeeland. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werden het vier prachtige sportieve dagen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Oldtimershow Zeeland In verband met een oldtimershow in Zeeland is het noodzakelijk om op zondag 4 september 2011 de Kerkstraat vanaf de Schoolstraat tot aan de Kloosterstraat van 09 tot 17.30 uur, of zoveel langer of korter als noodzakelijk is, voor het doorgaande verkeer af te sluiten. Er wordt een omleiding ingesteld. De OV-bussen in het centrum van Zeeland doen de halte bij het gemeentehuis niet aan. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Eikenhof en halte Melkpad. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Arriva klantenservice, tel. 0900-2022022 of kijk even op www.arriva.nl omleidingen/stremmingen.

Opvoedcursus Peuter in Zicht

Informatiebijeenkomsten

In september 2011 organiseert het Centrum Jeugd en Gezin (Thuiszorg Pantein) de opvoedcursus ‘Peuter in Zicht’ in Schaijk. De cursus is bedoeld voor zowel vaders als moeders van peuters van 2 en 3 jaar en wordt begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg.

Aanpak kindermishandeling, signaleringssysteem Zorg voor Jeugd en Centrum Jeugd en Gezin voor alle vindplaatsen

Uitgangspunt van deze avonden is om u te informeren over de ontwikkelingsfase van uw kind, herkenbare situaties te schetsen en in groepjes te bespreken en handvatten aan te reiken om het gedrag van uw kind te sturen. Het betreft dus interactieve thema-avonden. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Een voorbeeld Job van 3 heeft ontdekt, dat hij ook nee kan zeggen als papa en mama hem iets vragen. Daar maakt hij flink gebruik van. Hij wil ook alles zelf doen. Dat is voor zijn ouders erg vermoeiend. Job kan aardig driftig worden als zijn ouders tegen hem in gaan. Het wordt er niet gezelliger op thuis, bij anderen, in de winkel etcetera. Tijdens de cursus ‘Peuter in Zicht’ leren de ouders van Job dat peuters een ontwikkelingsfase doormaken, waarin dit gedrag thuis hoort. Ze leren hoe zij Job kunnen stimuleren een aantal dingen zelf te doen, hoe ze hem kunnen steunen, wanneer het ‘zelf-doen’ nog niet zo goed lukt en hoe te sturen, wanneer Job ongewenst gedrag vertoont. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 20 tot 22 uur. Locatie : Consultatiebureau Schaijk Adres : Netjeshof 1 A in Schaijk Data : 6, 13, 20 en 27 september 2011 Tijd : 20 tot 22 uur, vanaf 19.45 uur is de deur open Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau JGZ, via 0900-8803. U kunt ook meer informatie vinden op de website van Thuiszorg Pantein, www.thuiszorgpantein.nl.

De gemeenten Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel organiseren in september / oktober 2011 informatiebijeenkomsten voor professionals van vindplaatsen. Op deze wijze willen zij de professionals deskundigheidsbevordering aanbieden om bij te dragen aan het en veilig en gezond opgroeien van kinderen binnen hun gemeente. De afgelopen tijd hebben de ontwikkelingen op het gebied van jeugd zich in een rap tempo opgevolgd. Denk hierbij aan de aanpak kindermishandeling, implementatie van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd en de opening van de lokale inlooppunten Centrum Jeugd en Gezin. Deze ontwikkelingen zijn van groot belang voor alle professionals die dagelijks in aanraking komen met jeugdigen. Wist u bijvoorbeeld dat er een wet in voorbereiding is om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht te stellen? Deze meldcode wordt verplicht voor organisaties in de volgende sectoren: kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg, politie, justitie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gezien de hoeveelheid ontwikkelingen die al plaats hebben gevonden kunnen de gemeenten zich voorstellen dat lang niet altijd duidelijk is wat al deze ontwikkelingen nu inhouden en wat ze voor de professionals betekenen. Tijdens de informatiebijeenkomsten willen de gemeenten de intern begeleiders, leerkrachten, directeuren, pedagogisch medewerkers, leidsters van peuterspeelzaal en kinderopvang, zorgcoördinatoren, etc. daar nader over informeren. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op: 5 oktober 2011: Conferentiecentrum Ambiance in Veghel 12 oktober 2011: gemeentehuis in Uden De bijeenkomsten beginnen om 13.15 uur en zijn afgelopen om 17 uur. U kunt zich aanmelden voor één van de informatiebijeenkomsten via info@cjggeeftantwoord.nl of via tel. 0800-2540000 (gratis). U kunt meerdere personen per organisatie opgeven. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de bijeenkomst in uw eigen gemeente dan kunt u zich opgeven voor de bijeenkomst in een andere gemeente.

Week van de Alfabetisering 2011 op 5 september van start Maandag 5 september start de Week van de Alfabetisering 2011. Een week waarin overal in het land activiteiten plaatsvinden die aandacht vragen voor het belang van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. De Week heeft dit jaar als thema DOE MEE! en staat vooral in het teken van de vele lokale initiatieven die de geletterdheid van kinderen, jongeren en volwassenen bevorderen. Stichting Lezen & Schrijven roept alle bedrijven, ziekenhuizen, scholen, kinderopvangcentra en individuen op om tussen 5 en 11 september een activiteit te organiseren. “Activiteiten mogen ludiek zijn, maar belangrijker is dat ze een start of onderdeel zijn van een langdurige en structurele aanpak van laaggeletterdheid”, aldus Paul Mosterd, directeur van Stichting Lezen & Schrijven. Het Langste Gedicht en de Weekbus Na het simultaan leesrecord met 45.831 kinderen vorig jaar, kan dit jaar iedereen - jong en oud - meeschrijven aan Het Langste Gedicht van Nederland. Meedoen kan als individu, maar bijvoorbeeld ook met de hele schoolklas. De spelregels en een aanmeldformulier zijn te vinden op www.weekvandealfabetisering.nl. Overigens kunnen alle activiteiten op deze website worden aangemeld. Een aantal hiervan kan bezoek verwachten van de speciale Weekbus, waar iedere dag een andere bijzondere gast aan boord stapt. De bus start op maandag in Groningen en doet tussen 5 en 11 september onder meer Den Haag en Zwolle aan. De toer eindigt op zaterdag 10 september in Amsterdam, waar honderden kinderen in Koninklijk Theater Carré de laatste regels van Het Langste Gedicht samen zullen schrijven. Na optredens van de band Paul van Loon & Ander Gespuis en rapper Yes-R wordt de totale lengte van het gedicht bekendgemaakt. Wereldalfabetiseringsdag De Week van de Alfabetisering vindt, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, traditioneel plaats in de week rondom UNESCO’s Wereldalfabetiseringsdag op 8 september. Op deze dag zullen ook de Nationale Alfabetiseringsprijzen worden uitgereikt.

Start onderzoek naar veiligheid binnen de gemeente Landerd Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Bent u slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die vanaf half september in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1252 inwoners van de gemeente Landerd. Met de uitkomsten van deze veiligheidsenquête krijgt de gemeente een goed beeld van de eigen veiligheidssituatie en de mogelijkheden tot verbetering. Maar ook voor anderen is de Veiligheidsmonitor een belangrijke bron van informatie, zoals de regiopolitie en de provincie. Landelijk instrument De Veiligheidsmonitor is een instrument dat is ontwikkeld om de sociale veiligheid eenduidig te kunnen meten. Het onderzoek wordt op gemeentelijk en landelijk niveau uitgevoerd. De vragen hebben betrekking op criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, slachtofferschap en preventie-maatregelen. Gemeenten, maar ook de

provincie en de politie gebruiken de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van hun veiligheidsbeleid. Brabants initiatief Naast Landerd nemen ook tal van andere gemeenten deel aan de Veiligheidsmonitor. Uniek in Brabant is daarbij de samenwerking tussen provincie, politie en gemeenten. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat in 2011 meer dan vijfentachtig procent van alle Brabantse gemeenten deelneemt, zowel grote als kleine gemeenten. Die grote vertegenwoordiging maakt het mogelijk om de uitkomsten van verschillende gemeenten in de regio met elkaar te kunnen vergelijken. Dit onderstreept de kracht van het instrument voor de Veiligheid, niet alleen in de eigen gemeente, maar in heel de provincie Noord-Brabant. Het gemeente- en provinciebestuur vinden het heel belangrijk dat de burgers die benaderd worden ook meedoen aan de enquête. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheids-

situatie in onze gemeente en de regio. Deelnemers aan het onderzoek krijgen een brief waarin ze worden uitgenodigd een vragenlijst op het internet in te vullen. Wie liever een schriftelijke vragenlijst gebruikt, krijgt deze desgevraagd thuis gestuurd. Het onderzoek start in september en wordt uitgevoerd door bureau Intomart GfK uit Hilversum. De resultaten worden in april 2012 verwacht. De rapportage Veiligheidsmonitor 2011 wordt verzorgd door het PON te Tilburg. Informatie Heeft u vragen over de uitvoering van dit onderzoek dan kunt u deze via de e-mail stellen aan: veiligheidsmonitor@GfK.com. Of telefonisch via: 0800-0230783. Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek in onze gemeente kunt u contact opnemen met de heer K. Veld van de afdeling Bestuurlijke Zaken via de e-mail (kevin.veld@landerd.nl) of telefonisch via 0486458111.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 26 augustus 2011

9


Bouwvergunningen Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bijeen het bezwaarschrift college van burgemeester en wethouders ook Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken bezwaarschrift Het indienen van betekent niet dat er geen gebruik een verzoek een voorlopige voorziening aan • omgevingsvergunning: De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen om kan gemotiveerd worden gemaakt van om de verleende vergunningen. De zenden vergunningde voorzieningenrechter debouwen/slopen. Arrondissementsrechtbank, sector vanLouwstraat een woonunit 2 maartde2011) • De 20, (ontvangen 5374 CG Schaijk; afhandelingstermijn is verlengd houder mag nu dus directvan gaan bestuursrecht, Postbus 90125, 5200uMA ’s-Hertogenbosch. • met Waterstraat 5374 KB Schaijk;11 uitbreiden 6 weken2,(besluit verzonden augustusvarkensstal 2011) Als u dit wilt voorkomen dan moet naast het indienen van een (ontvangen 3 maart 2011)NM Zeeland; de afhandelingstermijn is verlengd • Achter-Oventje 13, 5411 bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook Verleende omgevingsvergunning • met Hoevestraat 5374 RH Schaijk;11uitbreiden 6 weken3,(besluit verzonden augustuswoning 2011) een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan in met afwijking (ontvangen 4 maart 2011) de combinatie voorzieningenrechter van de bestemmingsplan: Arrondissementsrechtbank, sector • Voederheil 9, 5411 RJ Zeeland; van bovenstaande 8 bomen Schutsboomstraat 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning Belanghebbenden die het niet eenskappen zijn met besluiten tot • bestuursrecht, Postbus84,90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. (ontvangen 2011)ende vergunningen kunnen hiertegen op (verzonden 4 maart 2011) verlening van de5 maart desbetreff grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de da- Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u In ditvan stadium van devan procedure kunt u nog geen bezwaarschrift verleende kunnen belanghebbenden Za. 27-08-2011 van 19:00 tot 01:00 uur, tum verzending de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaar- Tegen contactdeze opnemen metvergunning/afwijking een van de medewerkers van de afdeling VROM, indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroepLanderd. instellen zo. 28.08-2011 van 10:00 tot 00:00 uur, schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente openingstijden van Postbus het gemeentehuis terZeeland. inzage bijIndehet afdeling VROM. door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtma. 29-08-2011 van 19:00 tot 00:00 uur gemeente Landerd, 35, 5410 AA bezwaarschrift De aanvragen ter worden inzage totdat er een beslissing op de bank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. en di. 30-08-2011 van 19:00 tot 00:00 uur moet duidelijkliggen gemaakt waarom u bezwaren heeft en aanvraag/ welk aanvragen is genomen. Straatfeesten, Zeeland belang van u wordt geschaad. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet Ma. 29-08-2011 van 22:00 tot 23:00 uur Verleende vergunningen bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam Kampvuur, De Louwstraat 26 Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit Ma 29-08-2011 t/m za. 03-09-2011 omgevingsvergunning: waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift Collecte Stichting Hulphond Nederland, Zeeland • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het rust. bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). In het kader vanfide beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente - 03-08-2011, etspad Rijksweg tussen Heesch en Schaijk: De termijn vanpolitie) afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is nietID-kaart, nodig om (en niet bij de worden gemeld tijdens kantooruren bij de Grote zwarte lederen handtas met daarin autopapieren, • Vraag anderen om maart 2011). alle stukken al etui bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de autosleutels, met pasjes en portemonnee met daarin pasjes. hulp en spreek samen een kopie van defietspad beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. - 02-08-2011, Boekelsedijk ter hoogte van huisnr. 24 en de de dader aan Verleende omgevingsvergunningen: gevoegd worden. Trentsete bossen in Zeeland: Sleutelbos met daaraan 3 sleutels: een • Bel 112 • LetMgr. Als u beroep kunt u tevensenom een voorlopige voorziening Afdeling CCT op:Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen vooren eeninstelt achterdeursleutel een speciale sleutel met puntjes. en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbe- 25-08-2011, Melkpad Zeeland: Sleutelbos met daaraan twee sleu• Blijf bij het slachtoffer • wijsAkkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieninof paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! tels en een sleutelhanger met hoofdletter M. Naam: ............................................................................................. (verzonden 4 maart 2011) genrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend • Maak foto’s voor de politie De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: - Begin mei, centrum Zeeland: Zonnebril op sterkte, wat groter belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening vierkant model, kleur rood/bruin. en meld je als getuige Adres: ..................................................... Plaats: ............................ Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtGevonden voorwerpen - 5-8-2011, centrum Schaijk: Beige damesportemonneetje met tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van - Tijd geleden afgegeven bij C-1000 Zeeland: Zwarte tas met daarin daarin rijbewijs, i.d.-kaart, Makropas, diverse andere pasjes, geld en T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na betaling. een grote bosatlas. huissleutel. de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via - 12-07-2011, Kerkplein Zeeland: Groene herenfiets merk Union, - 14-8-2011, Europaplein Schaijk: Rood met witte mountainbike Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouhttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel Type Savoy, Leverancier A. Martens, Nistelrode. met 21 versnellingen, geen spatborden, geen kettingkast, geen (omschrijving/straat/plaats) ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de - 04-07-2011, Zusterstraat Schaijk, bij Regenboogcomplex: standaard, geen slot. Oudere fiets met op het voor- en achterwiel bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren genoemde site voor de precieze voorwaarden. Huissleutel aan zilveren ringetje. magneet- verlichting. Kleine reparatie aan wegen / paden heeft en welk belang van u wordt geschaad. - 28-07-2011, Franse Baan Schaijk: Rugzak zwart met blauw en - 16-8-2011, Albert Heijn, Schaijk: Bruine langwerpige handtas met .......................................................................................................... Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u grijs, merk Semi Line, met daarin groen regenjack, telefoon, groene lange band (inhoud: paspoort, rijbewijs, i.d.-kaart en allerlei pasjes). contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, snelhechter (werkmap), fles drinken en bestek. - 16-8-2011, kermis Schaijk: Ring met 3 sleutels (1 fietssleutel). Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. - 15-8-2011, bushalte Europaplein Schaijk: Groen/blauwe Gazelle - 20-8-2011, centrum Schaijk: Bos sleutels met daaraan Fiat auto......................................................................................................... damesfiets, type Maxinette met terugtraprem, rokzadel, leverancier sleutel en huissleutel aan sleutelhanger met Eiffeltoren en Nijntje. - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente A. Janssen (Geffen), schade aan verlichting. - Corbin sleutel. speciale steuntjes op voor- en achterwiel. (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de Verstopte straatkolken - 18-8-2011, berm bij Pastoor van Winkelstraat 86 Schaijk: Philips Vermiste en gevonden dieren - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de ......................................................................................................... draagbare huistelefoon. Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de en 1 kinderringetje lieveheersbeestje met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. registratie en zoekgeraakte (huis)dieren. - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Tussen 4van en 9gevonden maart: Rabobankpasje. Illegaal gestort vuil / zwerfvuil Verloren voorwerpen Indien u een Bossestraat, huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken 7-3-2011, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia contact GSM. Zwarte Nokia GSM Let op: ......................................................................................................... 18-07-2011, van Korte Zwaard naar Molenaarstraat Schaijk: opnemen met: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord Zwarte met daarin ID-kaart, bankpas, verzekerings- Vermiste en gevonden dieren - Zwartportemonnee Vingino armbandje rijbewijs of paspoort) dient u zich wel (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d.bij de politie te melden! pas en schoolpas. Dierenopvang Maasland, afdeling Dierenopvang Maasland, afdeling Oss,Oss, regelt de opvang en de De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders ......................................................................................................... - 01-07-2011, voor bij C1000, Zeeland: Zwarte bril met licht beige Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. blokjes de pootjes en een koker van Esprit. of met dehuisdier dierenambulance, tel. 0888-11341006. Indien u een vermist, kunt u binnen 2 weken contact Gevonden zwart op broekje en zwarte gympies. Gebreken aanvoorwerpen afrasteringen / banken / speeltoestellen - 26-07-2011, Plus supermarkt Schaijk: Zwarte (huissleutels, herenportemonnee opnemen met: - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: ......................................................................................................... met daarin bankpas, ANWB-pas, ongeveer 45 euro en bonnetje met De dierenopvangMaasland, heeft wettelijk eenOss, bewaarplicht van twee weken, Dierenopvang afdeling 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). stempeltjes van: Van Haren bloemen. daarna mogen ze30, het5342 dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Aengelbertlaan LA Oss, tel. 0412-638497 Aangereden straatlantaarn - Tussen 18-07-2011 en 22-07-2011, Reek en omgeving: Zwart vindt kunt u contact opnementel. met Dierenopvang Maasland of met of met de dierenambulance, 0888-11341006. Verloren voorwerpen Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje ......................................................................................................... leren mapje metomgeving daarin verschillende visitekaartjes. dedierenopvang dierenambulance. De heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - 01-03-2011, hertenpark,pasjes Emté,en Smidse in Schaijk: - 01-08-2011: Sleutelbos met daaraan diverse sleutels: o.a. Destil Bruin leren handschoenen. daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier zwart sleuteltje Iets anders, namelijk sleutel envan Volkswagen autosleutel. vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - Nacht 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: ......................................................................................................... Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. de dierenambulance. - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel .........................................................................................................

Activiteiten- en evenementenkalender

Ik grijp in bij agressie op straat

Gevonden en verloren voorwerpen

Reparatiebon gemeente Landerd

Gevonden en verloren voorwerpen

.........................................................................................................

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

10 8

Zienswijze-bezwaar-beroep 3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 26 augustus 2 0 1 1 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011

Gemeentenieuws Landerd week 34 2011  
Gemeentenieuws Landerd week 34 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 34 2011

Advertisement