Page 1

Gemeentelijke informatie Kelekeet Reek Burgemeester Bloempjes van ‘Kelekeet’ en burgemeester Doorn ontmoeten elkaar op ‘Kelekeet’ in Reek. Dit jaar werd voor de Reekse jeugd voor het eerst ‘Kelekeet’ georganiseerd. Er deden maar liefst 130 kinderen mee. Door de inzet van vele vrijwilligers hebben de Reekse kinderen een paar avontuurlijke dagen gehad. Als verfrissing bracht burgemeester Doorn voor iedereen een ijsje mee.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Schijnwerper gericht op vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom zet de gemeente Landerd graag vrijwilligers en vrijwilligerswerk in de schijnwerpers. Op die manier willen we laten zien hoeveel soorten vrijwilligerswerk er zijn en hoe leuk en waardevol het is om vrijwilligerswerk te doen. Want dankzij vrijwilligers genieten veel mensen van een zinvolle tijdsbesteding of krijgen mensen de steun die ze nodig hebben.

Openbare bekendmaking gewijzigd Hooibergenbeleid Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij de vergadering van 7 augustus 2012 het Hooibergenbeleid van de gemeente Landerd hebben geactualiseerd. Toelichting Het vanaf 2008 bestaande Hooibergenbeleid biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden als bebouwing bij een woning/bedrijf een hooiberg te realiseren ten behoeve van diverse functies. Onlangs heeft een evaluatie van het hooibergenbeleid plaatsgevonden en is het beleid geactualiseerd. In het geactualiseerde beleid zijn enkele begrippen wat scherper omschreven en is het gebruik van de hooiberg duidelijker afgebakend. Wanneer het gaat om een publieksgerichte invulling van de hooiberg worden nadere eisen gesteld aan het bedrijfsplan cq. de ruimtelijke onderbouwing. Het advies van de Stichting Hooibergen bij een aanvraag wordt niet langer verplicht gesteld. De initiatiefnemer kan zich bij het indienen van een aanvraag door de stichting laten adviseren, maar is vrij in deze keuze. Verder zijn in het beleid enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd. Inwerkingtreding Het gewijzigde Hooibergenbeleid treedt per direct in werking.

De schijnwerper staat op Melanie (links) en Pleun (midden) van de Laar. Voor hun maatschappelijke stage hielpen zij op het Inkakamp.

Nadere informatie Het gewijzigde hooibergenbeleid kunt u vinden op www.landerd.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. T. Reijnen van de afdeling Ruimte, tel. 0486-458163. Bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Deze keer zetten we de spot op Melanie en Pleun van de Laar. Zij zijn 15 jaar en wonen in Zeeland. Als schoolopdracht moesten zij een maatschappelijke stage lopen. Met een maatschappelijke stage leveren leerlingen in het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Deze leerlingen van het Udens College locatie Kleinveld hoefden niet lang na te denken over hoe ze deze stage wilden invullen. Pleun zegt: “Op school kregen we een lijstje met suggesties, daarop stond het Inkakamp. We hebben vroeger allebei vaak meegedaan en nu konden we helpen als leiders.” Het Inkakamp wordt georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen en het is een vakantiekamp voor kinderen vanaf 5 jaar tot het moment dat ze de basisschool verlaten. Dit kamp vindt jaarlijks plaats in de voorlaatste week van de zomervakantie. Melanie vertelt: ‘In totaal waren we met vijf leiders en in onze groep zaten elf kinderen. De sfeer was goed en tussen de leiding onderling was het erg gezellig. Ook hadden we geluk met het goede weer.’ Pleun vult aan: ‘Ik vond met name de survivaltocht en het meerkamp erg leuk.’ Zowel Melanie als Pleun kan dit vrijwilligerswerk aanraden. Pleun zegt hierover: ‘Het was ontzettend leuk om te doen en we zouden volgend jaar graag weer willen helpen. Niet voor een schoolopdracht, maar gewoon, omdat het leuk was.’

Openingstijden Burgerzaken Met ingang van 1 september aanstaande is burgerzaken op dinsdagochtend weer vanaf 09.00 uur geopend (in plaats van 10.00 uur) tot 12.00 uur en op dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. Overige openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 17 augustus 2012

7


Legalisering groenstroken en reststroken van de gemeente Landerd Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

Veel inwoners van Landerd zijn eigenaar van een huis op eigen grond. Vaak grenst de grond aan openbaar groen of andere voorzieningen van de gemeente. Soms wordt een stuk gemeentegrond ongevraagd in gebruik genomen. Inwoners trekken wel eens hun tuin een stukje verder door, plaatsen schuren en schuttingen op gemeente-eigendom of eigenen zich extra parkeerplaatsen toe. Illegaal grondgebruik is wettelijk niet toegestaan en schept rechtsongelijkheid ten aanzien van burgers die zich wel aan de regels houden.

Inwoners die een stuk gemeentegrond in gebruik hebben genomen worden uitgenodigd het formulier Legaliseren Grondgebruik vóór 1 oktober aanstaande in te vullen. Het formulier is te downloaden via www.landerd.nl of te verkrijgen aan de balie van het gemeentehuis. Informatie over de legalisering van grondgebruik kunt u verkrijgen bij de gemeente Landerd, de heer G. van Breugel, tel. 0486-458165.

Het beleid van de gemeente Landerd maakt het mogelijk dat in sommige gevallen aangrenzende grond wordt verkocht. Bij mogelijke verkoop kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Bij bepaalde functies van een groenstrook (bijvoorbeeld strijd met het bestemmingsplan, de aanwezigheid van kabels/leidingen, behoud van groen in de gemeente) zal de strook echter niet voor verkoop in aanmerking komen.

Uittreksel nodig? Regel het op

www.landerd.nl Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Burgemeester Doorn en de wethouders Raaijmakers en Van Dongen openden op dinsdag 7 augustus de KNVB-voetbaldagen bij voetbalvereniging Festilent. Ook dit jaar waren het geslaagde dagen, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers en het mooie weer. Wethouder Van Dongen heeft op vrijdag 10 augustus de voetbaldagen afgesloten. Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155. De reparatiebon heet vanaf heden:

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 17 augustus 2012


Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Zeelandsedreef 1d, 5374 RR Schaijk; kappen van 4 eiken (ontvangen 3 augustus 2012) Sloopmeldingen: • Puttelaar 29, 5411 AA Zeeland; afvoeren van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 6 augustus 2012) • Voederheil 8, 5411 RK Zeeland; afvoeren asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 8 augustus 2012) • Hogeweg 13a, 5411 LP Zeeland; sloop deel bedrijfspand (ontvangen 3 augustus 2012) • Boothamer 5, 5411 AG Zeeland; afvoer asbesthoudend afval (ontvangen 6 augustus 2012) • Jan Oliemeulenstraat 47, 5374 BP Schaijk; afvoeren asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 7 augustus 2012) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Verleende omgevingsvergunningen: • Udensedreef 4b, 5374 RK Schaijk; voor het kappen van een wilg (vergunning verzonden 7 augustus 2012) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Reekseweg 2, 5411 RB Zeeland; 2e fase beschikking voor de Activiteit Bouwen. Het plan omvat de bouw van een pluimveestal (dossiernummer HZ-2012-0127). Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 20 augustus 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Vrijdag 24 augustus 2012

Open middag gemeentelijke bouwkavels Repelakker in Zeeland Woningbouwlocatie Repelakker is gelegen ten noorden van het centrum van Zeeland tussen de straten Laagveld, Kerkstraat en Bergmaas. In de realisatie van de 1ste fase worden door de gemeente Landerd 16 bouwkavels uitgegeven waaronder een viertal kavels ten behoeve van de bouw van een twee-onder-een-kap woning. Inmiddels hebben een aantal kavels een nieuwe eigenaar gevonden en zijn er reeds een aantal woningen gerealiseerd. Bent u nog op zoek naar een bouwlocatie om uw droomhuis te bouwen? De gemeente Landerd heeft daarvoor binnen plan Repelakker een aantal bouwkavels in de vrije verkoop welke u vrijdag 24 augustus aanstaande vanaf 14 uur vrijblijvend kunt bezichtigen. Er zal dan een rondleiding over de locatie gegeven worden en uiteraard heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden Indien u interesse heeft in deze open middag dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de heer G. van Breugel, afdeling Ruimte, tel. 0486-458165 of e-mail: gary.vanbreugel@landerd.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken op een ander tijdstip.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

Kerkstraat 35g, 5411 EA Zeeland; Kinderopvang ’t Pinkeltje voor de Activiteit Gebruik (brandveiligheid) (dossiernummer HZ-2012-0111).

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 20 augustus 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Info over de Landerdse dorpshuizen?

www.dorpshuizenlanderd.nl Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 23 juli bij Kerkstraat 130b Zeeland: Heren-bril (is stuk gereden). - 24-07-2012, Sportpark De Bundel Zeeland: Grijze, Locomotief populair damesfiets. Schade aan verlichting en kettingkast, erg roestig. - 30-07-2012, Lage Baan Schaijk, daar waar je het ecoduct opgaat: Zwarte Samsung telefoon, waar het telefoonnummer aan de achterzijde met plakband opgeplakt zit. - 02-08-2012, Vlashoeve Zeeland: Grijze herenfiets van het merk Gazelle Impala. Leverancier Thijs Hendriks Wanroij. Schade aan de remmen en er is een handvat vanaf. - 02-08-2012, Vlashoeve Zeeland: Herenfiets, grijs gevlekt gespoten. Schade aan de kettingkast en er is een handvat vanaf. Verloren voorwerpen - 25-06-2012, in de nacht van zaterdag op zondag in Schaijk: Zilveren, grote, grove schakelarmband met 3 bedeltjes (2 met foto van kind(eren) en een groot, zilveren hart).

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 18-08-2012 en zo. 19-08-2012 van 10:00 tot 16:00 uur Open dag Tuinbouwbedrijf Jonkergouw, Molenaarstraat 2 Grace Robinson Evenementen Do. 22-08-2012 en vr. 23-08-2012 van 20:00 tot 00:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26 Basisschool De Leeuwerik en Basisschool De Meent Uden Vr. 24-08-2012 van 14:00 tot 00:00 uur, za. 25-08-2012 van 00:00 tot 00:00 uur en zo. 26-08-2012 van 00:00 tot 17:00 uur Workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, beweging en gezondheid, INCA-terrein, Mevr. K.C. Smith Za. 25-08-2012, zo. 26-08-2012, ma. 27-08-2012 en di. 28-08-2012 Kermis Zeeland, Plein aan de Kerkstraat voor het gemeentehuis Gemeente Landerd Za. 25-08-2012 van 19:00 tot 23:00 uur Buurtbarbecue, speeltuin achter de Van der Heijdenstraat Buurtvereniging ’t Waeleland Za. 25-08-2012 en zo. 26-08-2012 van 10:00 tot 16:00 uur Open dag Tuinbouwbedrijf Jonkergouw, Molenaarstraat 2 Grace Robinson Evenementen Za. 25-08-2012 van 18:00 tot 01:00 uur en zo. 26-08-2012 van 11:00 tot 17:00 uur Activiteiten t.g.v. 25-jarig jubileum Buurtvereniging De Meulen Plein Korte Zwaard/Lange Spruit, Buurtvereniging De Meulen Zo. 26-08-2012 Koopzondag Zeeland, MKB Schaijk-Reek Ma. 27-08-2012 van 09:00 tot 21:00 uur Collecte Stg. Hulphond Landerd, Stg. Hulphond Nederland Vr. 31-08-2012 van 14:00 tot 19:00 uur Bladgewassen en prei demodag, Perceel aan de Boekelsedijk ter hoogte van de parkeerplaatsen van het sportcomplex, ZLTO

Gevonden en verloren voorwerpen - 29-6-2012, bij Rabobank Zeeland: Envelop met geldbedrag. Op de envelop staat tekst vermeld. - 2-7-2012, Zwarte Samsung Galaxy S+ GSM. - 4-7-2012, Molenaarstraat Schaijk: Gouden ring, met platte bovenkant. Wit/geel goud met diamantje - 8-7-2012, Tussen Heesch en Schaijk: TNT-fietstas, met handdoek, blauw t-shirt en opblaasbaar matrasje. - 4-7-2012, van Langenboomseweg, Kerkstraat naar Burgerveld Zeeland: Blauwe met witte kinderjas en een voetbalhandschoen. - 28-07-2012 sleutelbos met 3 sleutels met blauw/gele sleutelhanger met de tekst Bosnië-Herzegovina Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, beweging en gezondheid op 24, 25 en 26 augustus 2012, locatie Inca-terrein te Zeeland, vergunning verzonden op 2 augustus 2012. • Hondenkeuring op 15 en 16 september 2012, locatie sportterrein De Heische Tip te Zeeland, vergunning verzonden op 7 augustus 2012.

verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: www.landerd.nl.

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website: www.landerd.nl.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 17 augustus 2012

9

Gemeentenieuws Landerd week 33 2012  

Gemeentenieuws Landerd week 33 2012

Advertisement