Page 1

Gemeentelijke informatie Inkakamp 2012

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Tijdelijke afsluiting Oude Maasdijk

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Burgemeester Doorn en wethouder Raaijmakers bezochten het Inkakamp in Zeeland. Ook dit jaar was de organisatie voor de Zeelandse jeugd in handen van Stichting Jeugdbelangen. Er namen maar liefst 400 kinderen deel aan het kamp verdeeld over 36 groepen. Door de inzet van 170 vrijwilligers heeft de Zeelandse jeugd weer een prachtige en avontuurlijke week gehad. Als verfrissing bracht de burgemeester voor iedereen een ijsje mee.

Vrijwilliger van het jaar 2012

Eén van uw vrijwilligers? Als bestuurder van een organisatie die met vrijwilligers werkt, onderkent u ongetwijfeld de grote waarde die onbetaalde medewerkers in de samenleving vertegenwoordigen. Ook weet u hoe belangrijk het is om van tijd tot tijd aan deze vrijwilligers te laten weten hoe bijzonder u hun bijdrage vindt. Immers, gewaardeerde vrijwilligers zijn tevreden vrijwilligers. Ook de gemeente Landerd vindt dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is voor onze samenleving. In 2011 heeft de gemeente maandelijks een vrijwilliger in de schijnwerper gezet. Om hieraan een vervolg te geven heeft de gemeente de verkiezing, vrijwilliger van het jaar, in het leven geroepen.

• • •

De vrijwilliger bevordert saamhorigheid en brengt mensen met elkaar in contact; De vrijwilliger vervult een voorbeeldfunctie; De vrijwilliger mag niet al een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen.

Aanmelden voor 1 december 2012 Heeft u wellicht onder uw vrijwilligers zo’n onmisbaar persoon (personen) die u graag op deze wijze in het zonnetje wilt zetten? Draag hem, haar of hen dan aan als kandidaat voor deze verkiezing. Uw aanbeveling, met reden om kleed, kunt u tot 1 december 2012 mailen naar info@landerd.nl of per post Gemeente Landerd, t.a.v. afdeling Samenlevingszaken, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie Criteria van de gemeente Landerd. De vrijwilliger van het jaar ontvangt een Een onafhankelijk jury kiest uit de voorgedragen kandidaten een cheque ter waarde van € 200,- en een penning ter waardering. ‘winnaar’ op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria: • De vrijwilliger levert een duidelijke positieve bijdrage aan de Landerdse samenleving; • De vrijwilliger(s) verricht vrijwilligerswerk (minimaal 3 jaar) in de gemeente Landerd en is woonachtig in de Bewuster consumeren, minder afval gemeente Landerd; Minder afval produceren kan door kien te zijn • De kandidaat is op het op overbodige verpakkingen en te moment van verkiezen nog kiezen voor producten die lang meegaan. steeds actief als vrijwilliger. Als u een boodschappentas meeneemt • Voor het werk door de naar de winkel, heeft u geen wegwerpvrijwilliger is geen betaling tasje nodig. ontvangen, een onkostenvergoeding mag wel;

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 10 augustus 2012

7


Stichting Dorpshuizen Landerd De Stichting dorpshuizen Landerd heeft onder haar beheer drie dorpshuizen. De Garf in Zeeland, De Phoenix in Schaijk en Het Wapen van Reek te Reek. Naast het vaste team per dorpshuis is er een behoefte aan meerdere medewerk(st)ers die als oproepkracht in de dorpshuizen werkzaam willen zijn.

Wegwijzer

Een bij de werkzaamheden passende beloning is van toepassing.

Portefeuilleverdeling

Voor de dorpshuizen zijn wij op zoek naar

Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

De vereisten: Horeca ervaring een pré Klantvriendelijke instelling, goed kunnen omgaan met mensen Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

• • •

medewerk(st)ers (oproepkrachten) 0 uur tot +/- 15 uur per week De werkzaamheden: Het vervullen van horeca werkzaamheden, het verrichten van huishoudelijke schoonmaak werkzaamheden en het uitvoeren van diverse algemene werkzaamheden. Daarnaast worden deze medewerk(st)ers ingezet bij de evenementen, die in de dorpshuizen plaatshebben. Voor sommige invaltaken kan het van belang zijn dat u een EHBO- of BHV diploma en/of het diploma Sociale Hygiëne heeft, of dat u bereid bent deze diploma’s te halen.

Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Uw reactie zien wij graag tegemoet voor 1 september 2012. Deze kunt u zenden aan: Bestuur Stichting Dorpshuizen Landerd, Binnenstraat 29, 5373 AX Herpen tonnyklerks@dorpshuizenlanderd.nl Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Gerard Selten, tel. 0486-451924.

Info over de Landerdse dorpshuizen?

www.dorpshuizenlanderd.nl

Bezwaarschriftencommissie Datum: 13 augustus 2012 Plaats: Raadzaal (Raadhuis, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk) Hoorzittingen: 19.00 uur, Openbaar • Bezwaarschrift inzake de afwijzing van een verzoek om handhavend op te treden. Beh. ambtenaar: T. Pijnappels.

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155. De reparatiebon heet vanaf heden:

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 10 augustus 2012


Omgevingsvergunningen Sloopmeldingen: • Jan Oliemeulenstraat 19, 5374 BP Schaijk; sloop kippenhok en afvoeren van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 26 juli 2012) • Grootveld 9, 5411 TH Zeeland; verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur en een bijkeuken (ontvangen 31 juli 2012) • Molenstraat 45, 5411 TB Zeeland; sloop schuur, inclusief het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 31 juli 2012) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

straat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure). Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Kamphuis Ricardo; Kamplaan 1, 5375 KP Reek; voor de Activiteit Gebruik (brandveiligheid). Dossiernummer HZ-2011-0448.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 13 augustus 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte, Kerk-

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 23 juli bij Kerkstraat 130b Zeeland: Heren-bril (is stuk gereden). - 24-07-2012, Sportpark De Bundel Zeeland: Grijze, Locomotief populair damesfiets. Schade aan verlichting en kettingkast, erg roestig. - 30-07-2012, Lage Baan Schaijk, daar waar je het ecoduct opgaat: Zwarte Samsung telefoon, waar het telefoonnummer aan de achterzijde met plakband opgeplakt zit. Verloren voorwerpen - 25-06-2012, in de nacht van zaterdag op zondag in Schaijk: Zilveren, grote, grove schakelarmband met 3 bedeltjes (2 met foto van kind(eren) en een groot, zilveren hart). - 29-6-2012, bij Rabobank Zeeland: Envelop met geldbedrag. Op de envelop staat tekst vermeld.

- 2-7-2012, Zwarte Samsung Galaxy S+ GSM. - 4-7-2012, Molenaarstraat Schaijk: Gouden ring, met platte bovenkant. Wit/geel goud met diamantje - 8-7-2012, Tussen Heesch en Schaijk: TNT-fietstas, met handdoek, blauw t-shirt en opblaasbaar matrasje. - 4-7-2012, van Langenboomseweg, Kerkstraat naar Burgerveld Zeeland: Blauwe met witte kinderjas en een voetbalhandschoen. - 28-07-2012 sleutelbos met 3 sleutels met blauw/gele sleutelhanger met de tekst Bosnië-Herzegovina Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Activiteiten- en evenementenkalender Do. 09-08-2012 van 09:00 tot 16:00 uur, vr. 10-08-2012 van 09:00 tot 23:00 uur en za. 11-08-2012 van 09:00 tot 16:00 uur Kindervakantieweek, Kamplaan 1, Stg. Kelekeet Za. 11-08-2012 van 20:00 tot 01:00 uur en zo. 12-08-2012 van 11:00 tot 15:00 uur Buurtfeest, Grasveld tegenover Scheisteen 15 en 17, Buurtschap De Stip Za. 11-08-2012, zo. 12-08-2012, ma. 13-08-2012 en di. 14-08-2012 Kermis Schaijk, Europaplein, gemeente Landerd Zo. 12-08-2012 Koopzondag Schaijk, Reek, MKB Schaijk-Reek Di. 14-08-2012 Reparatie autoruitschade, Plein aan de Kerkstraat, Raypareer Za. 18-08-2012 en zo. 19-08-2012 van 10:00 tot 16:00 uur Open dag Tuinbouwbedrijf Jonkergouw, Molenaarstraat 2 Grace Robinson Evenementen Do. 22-08-2012 en vr. 23-08-2012 van 20:00 tot 00:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26 Basisschool De Leeuwerik en Basisschool De Meent Uden Vr. 24-08-2012 van 14:00 tot 00:00 uur, za. 25-08-2012 van 00:00 tot 00:00 uur en zo. 26-08-2012 van 00:00 tot 17:00 uur Workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, beweging en gezondheid, INCA-terrein, Mevr. K.C. Smith Za. 25-08-2012, zo. 26-08-2012, ma. 27-08-2012 en di. 28-08-2012 Kermis Zeeland, Plein aan de Kerkstraat voor het gemeentehuis Gemeente Landerd Za. 25-08-2012 van 19:00 tot 23:00 uur Buurtbarbecue, speeltuin achter de Van der Heijdenstraat Buurtvereniging ’t Waeleland Za. 25-08-2012 en zo. 26-08-2012 van 10:00 tot 16:00 uur Open dag Tuinbouwbedrijf Jonkergouw, Molenaarstraat 2 Grace Robinson Evenementen Za. 25-08-2012 van 18:00 tot 01:00 uur en zo. 26-08-2012 van 11:00 tot 17:00 uur Activiteiten t.g.v. 25-jarig jubileum Buurtvereniging De Meulen Plein Korte Zwaard/Lange Spruit, Buurtvereniging De Meulen Zo. 26-08-2012 Koopzondag Zeeland, MKB Schaijk-Reek Ma. 27-08-2012 van 09:00 tot 21:00 uur Collecte Stg. Hulphond Landerd, Stg. Hulphond Nederland Vr. 31-08-2012 van 14:00 tot 19:00 uur Bladgewassen en prei demodag, Perceel aan de Boekelsedijk ter hoogte van de parkeerplaatsen van het sportcomplex, ZLTO

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 10 augustus 2012

w w w . a r e n a l o k a a l . n l – vrijdag 10 augustus 2012

9

Gemeentenieuws Landerd week 32 2012  
Gemeentenieuws Landerd week 32 2012  

Gemeentenieuws Landerd week 32 2012

Advertisement