Page 1

Gemeentelijke informatie Aanvragen uittreksel/afschrift GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) Bij de gemeente Landerd kunt u nu eenvoudig digitaal een uittreksel/afschrift uit de GBA aanvragen. De betaling gaat via de internetkassa waarbij gebruik gemaakt kan worden van een aantal betaalmethoden.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Soms heeft u een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) nodig. Bijvoorbeeld als u examen doet of zich wilt inschrijven voor een woning, school of opleiding. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt het uittreksel aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Gezonde voeding centraal op basisschool Den Omgang Basisschool Den Omgang heeft het schooljaar afgesloten met een dag waarop gezonde voeding centraal stond. Vele ouders en de leerkrachten hebben hiervoor samengewerkt met de GGD Hart voor Brabant. ’s Ochtends hebben de leerlingen onder andere fruittraktaties gemaakt en deelgenomen aan een eet- en beweegspel.

Geef aan voor welk doel of welke instantie u het uittreksel nodig heeft. Op die manier weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. Afhankelijk van uw doel, kan er namelijk extra informatie op staan zoals uw burgerlijke staat of de datum waarop u in de gemeente bent komen wonen. Ook is het mogelijk om een uittreksel aan te vragen waarop al uw gezinsleden staan vermeld. Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een meertalig uittreksel krijgen.

Stichting Dorpshuizen Landerd De Stichting dorpshuizen Landerd heeft onder haar beheer drie dorpshuizen. De Garf in Zeeland, De Phoenix in Schaijk en Het Wapen van Reek in Reek. Naast het vaste team per dorpshuis is er een behoefte aan meerdere medewerk(st)ers die als oproepkracht in de dorpshuizen werkzaam willen zijn. Voor de dorpshuizen zijn wij op zoek naar

medewerk(st)ers (oproepkrachten) 0 uur tot +/- 15 uur per week

Wethouder Raaijmakers gaf het startsein voor het bereiden van de gezonde lunch.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Bij de gemeente Landerd kunt u het uittreksel GBA digitaal aanvragen. U vindt de link naar de webwinkel op de gemeentelijke website www.landerd.nl, onder het kopje ‘Snel naar’.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Met het doorsnijden van een komkommer gaf wethouder Raaijmakers daarna de aftrap voor het bereiden van een gezonde lunch, door en voor alle leerlingen, met hulp van vele betrokken ouders.

De werkzaamheden: Het vervullen van horeca werkzaamheden, het verrichten van huishoudelijke schoonmaak werkzaamheden en het uitvoeren van diverse algemene werkzaamheden. Daarnaast worden deze medewerk(st)ers ingezet bij de evenementen, die in de dorpshuizen plaatshebben.

Na het bereiden van de gezonde lunch werd deze door de leerlingen genuttigd en begon, onder een stralende zon, de zomervakantie waarnaar velen hadden uitgekeken.

Voor sommige invaltaken kan het van belang zijn dat u een EHBO- of BHV diploma en/of het diploma Sociale Hygiëne heeft, of dat u bereid bent deze diploma’s te halen. De vereisten: • Horeca ervaring een pré • Klantvriendelijke instelling, goed kunnen omgaan met mensen • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

Een bij de werkzaamheden passende beloning is van toepassing. Uw reactie zien wij graag tegemoet voor 1 september 2012. Deze kunt u zenden aan: Bestuur Stichting Dorpshuizen Landerd, Binnenstraat 29, 5373 AX Herpen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Gerard Selten, tel. 0486-451924.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 6 juli 2012

9


Algemene Plaatselijke Verordening

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

10

Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Open dagen op 18-08-2012, 19-08-2012, 25-08-2012, 26-08-2012, locatie Molenaarstraat 2 (5374 GG), vergunning verzonden op: 28-06-2012 • ponyspringwedstrijden op 03-08-2012, 04-08-2012, 05-08-2012, locatie Zevenhuis 32 (5411 RN), vergunning verzonden op: 28‑06‑2012 • bladgewassen en prei demodag op 31-08-2012, locatie perceel aan de Boekelsedijk t.h.v. parkeerplaatsen sportcomplex (5411 NW), vergunning verzonden op: 28-06-2012 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een Communicatie

spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Inbreker…

van uw geld op vakantie?

Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155. Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Voorkom vakantiestress... beveilig uw huis tegen inbrekers! Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daar kunnen wij úw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meld dit direct bij de politie.

Melding doen van inbraak of verdachte situatie? Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 achteraf. Let in de vakantieperiode ook extra op het huis van uw buren!

www.samentegeninbrekers.nl De reparatiebon heet vanaf heden:

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 6 juli 2012


Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Korte Dijk 2, 5411 BJ Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfsruimte. Vergunning is gevraagd voor de Activiteit Bouwen (ontvangen 19 juni 2012). • Zeelandsedreef 5, 5374 RP Schaijk; het uitbreiden van een woning. Verguninng is gevraagd voor de Activiteit Bouwen (ontvangen 22 juni 2012). • Nieuwerfseweg 3 5411 LR Zeeland; milieuneutraal wijzigen van een inrichting (ontvangen 25 juni 2012). Sloopmeldingen: • Monseigneur Suijsstraat 19, 5375 AE Reek; het slopten van een schuurtje (ontvangen 25 juni 2012). In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Bijzondere procedure Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

Gebruik van gronden in afwijking van het bestemmingsplan voor de aanleg van fietspaden in De Maashorst op de percelen kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie T, nrs. 181 en 346, gemeente Schaijk, sectie K, nrs. 8, 20, 21 en 188 en gemeente Zeeland sectie L, nrs. 413 en 61 (ex artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo), en voor het kappen van 4 bomen langs de Legerstraat te Schaijk (art. 2.2 lid 1 sub g Wabo).

Binnen De Maashorst is een project ‘voorbereiding recreatieve routing’ gestart. Het project is gericht op het maken van een samenhangende fietsroute. In het beoogde netwerk ontbreken enkele verbindingen. De vergunningaanvraag voorziet daarin. Het gaat om drie trajecten: Palmstraat- Udensedreef, Legerstraat en Nabbegat.

Reekseweg 2, 5411 RB Zeeland; eerste fase omgevingsvergunning voor de Activiteit Milieu t.b.v. het veranderen en in werking hebben van een pluimveehouderij (HZ-2011-0441)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 9 juli 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Nota grondbeleid 2012 + nota grondprijsbeleid 2012

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

Langenboomseweg 112, 5411 AW te Zeeland; het veranderen van een varkenshouderij en het bouwen van varkensstallen (HZ-2011-0444) Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de daarvoor gestelde termijn wel zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn er geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Broksteeg 7, 5374 BE Schaijk; het veranderen van een varkenshouderij, het bouwen van varkensstallen en het slopen van een machineberging alsmede een deel van het dak van een varkensstal (HZ-2011-0431 Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de daarvoor gestelde termijn wel zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn er enkele tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit. Voorts is er een nieuwe geurberekening uitgevoerd die deel uitmaakt van het besluit.

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 9 juli 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte op tel. 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Landerd heeft in haar vergadering van 22 mei 2012 besloten Vergunningen) van de gemeente Landerd. om vanaf heden de nieuwe nota grondbeleid 2012 in te laten gaan. De nota grondbeleid 2004 komt per heden te vervallen.

Tevens is ervoor gekozen om een separate nota grondprijsbeleid 2012 op te stellen zodat er in de toekomst snel op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld kan worden. Nota grondbeleid 2012 Met het vaststellen van de grondnota 2012 stelt de gemeente Landerd het kader vast voor de gemeentelijke positie op de grondmarkt en de inzet van grondbeleidsinstrumenten. Voor het eigen, gemeentelijk, handelen en in de communicatie met externe partijen is een transparante en consequente stelling name over het gemeentelijk grondbeleid van belang. Het schept duidelijkheid, eenduidigheid, vermindert discussie en voorkomt willekeur.

In deze grondnota zijn de beleidsregels opgenomen die de kern van het gemeentelijk grondbeleid vormen. Hierdoor is in één oogopslag de impact van de nota grondbeleid duidelijk. Nota grondprijsbeleid 2012 Het gemeentelijk grondprijsbeleid heeft betrekking op de te hanteren methodiek om grondprijzen te bepalen en uiteraard op de grondprijzen zelf. De nota gaat in deze in op te hanteren grondprijzen voor de verschillende functies zoals woningbouw, groen- en reststroken / snippergroen en pacht etcetera.

Informatie over de nota grondbeleid 2012 en de nota grondprijsbeleid 2012 kunt u verkrijgen bij de gemeente Landerd, de heer G. van Breugel, tel. 0486-458165 of via www.landerd.nl.

Ik grijp in bij agressie bij agressie op str straat str

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan

• Bel 112 • Blijf bij het slachtoffer

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 06-07-2012 van 08:00 tot 20:00 uur Springwedstrijden paardensport, Schaijksestraat 2 Stg. De Molenkoning Za. 07-07-2012 van 13:00 tot 17:00 uur Gebruik geluidswagen t.b.v. schapendag Odiliapeel Gehele gemeente, Stg. Ovilio Ma. 09-07-2012 t/m vr. 13-07-2012 van 09:00 tot 16:00 uur Moeschakamp, Moeschaterrein, Udensedreef 12 Stg. Jeugdvakantiewerk Schaijk Zo. 15-07-2012 van 09:00 tot 18:00 uur Kofferbakverkoop, Sportveld bij camping De Heische Tip Di. 24-07-2012 Reparatie autoruitschade, Europaplein, Raypareer Ma. 30-07-2012 t/m vr. 03-08-2012 vanaf 09:00 uur INCA-kamp, INCA-terrein, Stg. Jeugdbelangen Zeeland

Gevonden/verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 28-5-2012, Hoekstraat - Schutsboomstraat Schaijk: Ring met twee sleutels (waarschijnlijk huissleutel en bromfiets- of autosleutel). - 29-05-2012, school Reek: Paarse Batavus ATB fiets. - 4-6-2012, Vlashoeve, Zeeland (tijdens vierdaagse): Huissleutel aan keycord van Achmea. - 19-06-2012, bij Gemeentehuis Zeeland: Paars/roze kinderbril. Verloren voorwerpen - 01-06-2012, Herperduin: Grote zwarte afstandsbediening met zwarte en rode knop voor een halsband van een hond (om hem af te richten). - In de week van 21 mei in Zeeland: Map met transparante hoesjes met diploma’s, waaronder diploma ‘Masterclass muziek pianiste’ in het Pools. - 15-06-2012, (rond 19 uur), Parkeerplaats Wingerd 48 Schaijk: Ring van sleutelhanger met daaraan 3 sleutels; 1 autosleutel met zwarte kop en rode streep merk Ford, 1 sleutel van Iso en een sleutel van Nemef. - 15-06-2012, Schaijk of Zeeland: Zwarte schouder-schooltas van Eastpak met schoolboeken, agenda en etui. - 17-06-2012, avonturenpad in Schaijk (en kabouterpad Uden): Gouden slavenarmband. - 25-06-2012, in de nacht van zaterdag op zondag in Schaijk: Zilveren, grote, grove schakelarmband met 3 bedeltjes (2 met foto van kind(eren) en een groot, zilveren hart). Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

• Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige

www.dorpshuizenlanderd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 6 juli 2012

11

Gemeentenieuws Landerd week 27 2012  

Gemeentenieuws Landerd week 27 2012