Page 1

Gemeentelijke informatie Groen licht voor brandweerrood in Zeeland Onder het motto ‘Groen licht voor brandweerrood’ zoekt de brandweer nieuwe collega’s M/V in Zeeland. Heb jij het in je om vrijwilliger bij de brandweer te zijn? Wil jij je inzetten voor anderen en hulp verlenen onder niet alledaagse omstandigheden? Dan is het brandweervak vast iets voor jou! Jouw werkzaamheden: Branden blussen is de hoofdtaak van een brandweerman/vrouw. Maar daar stopt het niet: Wat dacht je van het openknippen van auto’s bij ongevallen? Het verrichten van metingen bij vrijgekomen gevaarlijke stoffen en een helpende hand bieden aan dieren die te water zijn geraakt? Brandwacht zijn betekent veelzijdigheid, acute paraatheid en passie om je in te zetten voor mens en dier. Geen inzet is hetzelfde! Ons aanbod: Spannend en uitdagend werk, een hechte groep collega’s en de mogelijkheid om je zinvol in te zetten voor je omgeving. Je wordt opgeleid tot (rijksgediplomeerd) brandwacht. Je werkt met de modernste brandbestrijdings- en redmiddelen. Voor oefenen, opleiden en uitrukken ontvang je een vergoeding. De opleiding tot brandwacht, een dag of avond cursus, is voor rekening van de brandweer.

Ondersteuning vrijwilligers bij Vivaan Per 1 februari 2012 is Vrijwilligerspunt Uden, Veghel en Landerd van welzijnsinstelling Vivaan actief. Een aantal diensten en activiteiten van Vrijwilligerscentrale De Wis, die is opgeheven per 1 januari 2012, hebben bij het Vrijwilligerspunt een doorstart gemaakt. Het vrijwilligerspunt is hét kenniscentrum op het gebied van vrijwilligerswerk in deze regio. Het vrijwilligerspunt geeft informatie, advies en ondersteuning over tal van onderwerpen en is er voor mensen, organisaties en instellingen die meer willen weten over vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Stage. Het Vrijwilligerspunt bemiddelt in vrijwillige inzet, via een digitale vacaturebank en natuurlijk via persoonlijk advies op maat op locatie. Het Vrijwilligerspunt: • ondersteunt organisaties die met vrijwilligers werken; • organiseert projecten op lokaal niveau (zoals NL-Doet) • promoot vrijwilligerswerk in brede zin en vrijwillige inzet op buurtniveau; • werft en creëert Maatschappelijke Stages voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs; • biedt workshops en cursussen aan. U kunt bij het Vrijwilligerspunt terecht als organisatie, als vrijwilliger, als maatschappelijk stagiair of als (groep) buurtbewoner(s) die ondersteuning kan gebruiken bij een burgerinitiatief. U kunt er terecht voor al uw vragen op juridisch of organisatorisch gebied. Het Vrijwilligerspunt Uden, Veghel en Landerd is te bereiken op het centrale nummer van Vivaan Uden: 0413 267882 of via e-mail vpuvl@vivaan.nl.

Openbare bekendmaking

Voorbereiding bestemmingsplan Burgerveld Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan ‘Burgerveld 17-39’ wordt voorbereid. Het gaat om 15 huurwoningen gesitueerd in het gebied tussen het Burgerveld en de Molenstraat in Zeeland waar voorheen 12 huurwoningen (Burgerveld 17-39) stonden. Het betreft 15 levensloopbestendige woningen in de huursector. Omtrent dit voornemen op zich kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Omwonenden zijn persoonlijk benaderd en er heeft een informatieavond plaatsgevonden. Het wettelijk vooroverleg wordt binnenkort opgestart waarbij o.a. de provincie Noord- Brabant en het Waterschap Aa en Maas in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen. Verder wordt binnenkort het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd en bestaat vanaf dat moment de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Hiervan zal kennis worden gegeven in weekblad Arena, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer L. Giesen, afdeling Ruimte, tel. 0486-458179.

Onze organisatie: Brandweer Brabant-Noord is het brandweerkorps voor de 20 gemeenten in Noordoost Brabant. De organisatie omvat ruim 1000 vrijwilligers en 250 beroepskrachten die werken vanuit 39 brandweerposten, 5 districten en een centrale vestiging in ‘s-Hertogenbosch. De post Zeeland is een van deze posten en wordt bemand door 20 vrijwilligers. Jaarlijks worden deze vrijwilligers ongeveer 80 keer gealarmeerd. De vaste oefenavond is op maandagavond. Ter bevordering van de onderlinge binding kent de post een actieve personeelsvereniging. Wie zoeken wij? Mannen en vrouwen met lef en een ondernemende instelling. Ben je flexibel, sportief, houd je van werken in teamverband en zet je je graag in voor je medemens in jouw woonplaats? Dan is vrijwilliger bij de brandweer iets voor jou! Een spannende bijbaan naast je eigen baan. Iedereen vanaf 18 jaar en in goede lichamelijke conditie kan zich aanmelden. Belangrijk is dat iemand snel op de kazerne kan zijn. Niemand is honderd procent beschikbaar, maar de voorkeur voor de post Zeeland gaat uit naar mensen die op doordeweekse dagen overdag beschikbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld in Zeeland werken en/of wonen. Belangstelling? Is je interesse gewekt en lijkt het je wat om vrijwilliger te worden, neem dan contact op met de postcommandant; Marcel Bongers, tel. 06-29587251 of per e-mail: m.bongers@brwbn.nl. Uiteraard kun je bij hem ook nadere informatie krijgen over het werk van een brandweervrijwilliger, de organisatie, wat wij van jou vragen, en wat je voor ons kunt betekenen.

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Gebruik geluidswagen t.b.v. schapendag Odiliapeel op 07-07-2012, locatie gehele gemeente, vergunning verzonden op: 07‑06‑2012 • kofferbakverkoop op 17-06-2012, locatie Recreatieoord De Maashorst, vergunning verzonden op: 13-06-2012 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van www.landerd.nl.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 15 juni 2012

9


Geef verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens digitaal door De gemeente Landerd heeft drie nieuwe digitale diensten ingevoerd. Voorheen moest u naar Burgerzaken op het gemeentehuis om iets te regelen, nu kan dat voor veel zaken ook online. In dit artikel lichten we de transactie ‘Verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ toe.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

10

Voor u als inwoner van Landerd is het mogelijk om te allen tijde een verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens door te geven via de webwinkel, onder het kopje ‘Snel naar’ op www.landerd.nl. Alle gemeenten bewaren de actuele relevante gegevens van hun inwoners in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Wilt u niet dat bepaalde instanties uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens in de GBA. Geheimhouding wordt ook wel verstrekkingbeperking genoemd. De gemeente willigt uw verzoek tot geheimhouding altijd in. De geheimhouding geldt echter niet voor een aantal instanties waaraan de gemeente uw gegevens kan en mag doorgeven. Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155. Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

U wordt, door middel van het invullen van een aantal formulieren, door de betreffende transactie geleid. Daarna krijgt u een samenvatting van uw antwoorden. Als deze samenvatting klopt, kunt u uw formulieren verzenden. Na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging met een referentienummer per e-mail. Als bijlage ontvangt u de samenvatting. Het referentienummer is belangrijk als u later vragen heeft aan de gemeente over uw verzoek om geheimhouding persoonsgegevens. Met het referentienummer kunnen wij u snel verder helpen. Via ‘Digitaal loket’ en dan ‘Mijn loket’ kunt u al uw contacten met en lopende zaken bij de gemeente volgen. U ziet dan direct wat de status is van uw lopende zaken. Naast het doorgeven van een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens, kunt u digitaal ook een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (de GBA), een Eigen Verklaring Rijbewijs en een verhuizing doorgeven en akten van de burgerlijke stand aanvragen. U kunt 24 uur per dag gebruikmaken van deze digitale dienstverlening op www.landerd.nl.

Evenement organiseren? Hou het leuk voor iedereen! Het evenementenseizoen is weer in volle gang. Op veel plaatsen is wel wat te doen, een buurtfeest, een braderie, een sportwedstrijd, ga zo maar door. Een dergelijke activiteit is leuk en gezellig, maar brengt vaak ook de nodige geluidsoverlast met zich mee. Dit wordt vaak uit het oog verloren. Als je een activiteit organiseert informeer de omwonenden dan vooraf en hou rekening met degene die bijvoorbeeld de volgende dag weer naar hun werk moeten. Zet de volumeknop van je geluidsinstallatie niet voluit, of maak gebruik van een geluidsbegrenzer. Heb je overlast van het geluid, vraag dan of de muziek zachter kan. Als hier niet naar geluisterd wordt, bel dan de politie (0900-8844). Zij kunnen ter plekke gaan kijken en dan de nodige maatregelen nemen, door bijvoorbeeld een waarschuwing te geven, maar ook drastischer maatregelen, bijvoorbeeld door de activiteit te beëindigen. Laat het zover niet komen, en hou het leuk voor iedereen! Uiteindelijk heeft iedereen daar het meeste aan. De reparatiebon heet vanaf heden:

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen .........................................................................................................

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl

Aangereden straatlantaarn .........................................................................................................

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk Email: info@toerismelanderd.nl

.........................................................................................................

Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 15 juni 2012


Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Brand 42, 5411 PC Zeeland; verbouwen van een woonboerderij (ontvangen 5 juni 2012) • Puttelaar 22, 5411 AB Zeeland; melding sloop berging (ontvangen 1 juni 2012) Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning: • Munstraat (ongenummerd) te Schaijk; bouwen van een woning met garage (de termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken; een beslissing moet uiterlijk op 25 juli 2012 worden genomen). In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling Ruimte. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende omgevingsvergunningen: • Weversweg 3, 5411 RX Zeeland; uitbreiden van een loods (verzonden 1 juni 2012) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Bekendmaking Verordening ruimte 2012

Vaststelling door Provinciale Staten van Noord-Brabant Provinciale Staten hebben op 11 mei 2012 de Verordening ruimte 2012 vastgesteld. Deze verordening betreft een actualisering van de Verordening ruimte 2011. De wijzigingen zijn in hoofdzaak technisch en bevatten geen nieuw beleid. De Verordening ruimte 2012 is met ingang van 1 juni 2012 in werking getreden. De verordening en de daarbij behorende stukken kunnen van af die dag geraadpleegd en gedownload worden via de provinciale website www.brabant.nl/verordeningruimte en via de landelijke website voor het raadplegen van ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt de verordening met de bijbehorende stukken ter inzage in het provinciehuis tijdens de openingsuren en in het gemeentehuis te Zeeland op elke werkdag van 9 tot 12 uur en na telefonische afspraak, bij de afdeling Ruimte. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Straatspeeldag woensdag 20 juni 2012

Bijzondere procedure Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Waterstraat 7, 5374 KB Schaijk; het voornemen is een tweede fase vergunning te verlenen voor de Activiteiten ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ en ‘het bouwen van een bouwwerk’, te weten een vleesvarkensstal (dossiernr. HZ-2011-0440). • Hoekstraat 21, 5374 GA Schaijk; het voornemen is vergunning te verlenen voor de Activiteit ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ t.b.v. de vestiging van een indoor BMX-baan en mountainbikebaan binnen de bestaande bedrijfsruimten (dossiernr. HZ-2011-0373). Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 18 juni 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 9 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 in Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; bouwen van een vleesvarkensstal. De Activiteiten ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ en ; ‘het bouwen van een bouwwerk’ zijn vergund. (dossiernr. HZ-2012-0004) Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 18 juni 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 9 en 12 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 in Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Door buurtvereniging ’t Pluksel uit Zeeland wordt op woensdag 20 juni 2012 een Straatspeeldag georganiseerd. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk dat de hieronder vermelde straten geheel of gedeeltelijk van 12 tot 18 uur op woensdag 20 juni 2012 worden

afgesloten voor het doorgaande verkeer met uitzondering van voetgangers: Pinksterbloem, Veldzuring, Weegbree, Berenklauw, Pimpernel en Valeriaan.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111.

sleutels (waarschijnlijk huissleutel en bromfiets- of autosleutel). - 29-05-2012, school Reek: Paarse Batavus ATB fiets. - 4-6-2012, tijdens vierdaagse, Vlashoeve Zeeland: Huissleutel aan keycord van Achmea.

Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

Verloren voorwerpen - 10-05-2012 (’s-nachts rond 00:30 uur), parkeerplaats tennisvelden Reek: Mobiele telefoon, merk Nokia, kleur wit. - 14-05-2012 In de bossen tussen Berghem en Schaijk: Zwarte Eastpak rugzak met 2 vakken met hierin een laptop van HP, laptoptas, oplaadkabel, oortjes (merk Sennheiser) en 3 schoolboeken. - 22-5-2012, fietspad tussen Zeeland en Schaijk: Lichtbruine schoudertas met daarin portemonnee, GSM, sleutels, bankpasjes, rijbewijs, etc. - 22-05-2012, fietsknooppunt 62 bij bankje (Zeeland/’t Oventje): Samsung fotocamera in zwart hoesje met drukker. Op de camera staan maar enkele foto’s (waaronder een foto van een bankje). - 08-05-2012, Kruisstraat Herpen: Sleutelbos met 3 of 4 sleutels met zwart etui.

Gevonden voorwerpen - 15-5-2012, fietspad Pastoor van Winkelstraat Schaijk, rechterkant richting Reek: Bruine herenportemonnee, kunststof geschubd. - 18-5-2012, voetbalveldje Walepoort Schaijk: Sleutelbos met sleutel met crèmekleurig hoesje en 4 andere sleutels. - 22-5-2012, van Boekelsedijk Zeeland naar Uden (via vuilnisbelt): Kakikleurige Vingino meisjesjas, maat 12. - 28-5-2012, Hoekstraat - Schutsboomstraat Schaijk: Ring met 2

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 15-06-2012 van 08:00 tot 20:00 uur Springwedstrijden paardensport, Schaijksestraat 2, Stg. Molenkoning Vr. 15-06-2012 van 12:00 tot 00:00 uur, za. 16-06-2012 van 10:00 tot 00:00 uur en zo. 17-06-2012 van 10:00 tot 18:00 uur Hondenshow met feestavond, Sportveld van camping De Heische Tip, Straatsven 4, Nederlandse Briard Club Za. 16-06-2012 van 16:30 tot 18:30 uur Receptie Achilles Reek, sportpark RKSV Achilles Za. 16-06-2012 van 19:00 tot 01:00 uur Buurtfeest met barbecue, Parkeerplaats Mackenhof Schaijk, Dhr. J.P.C. Knipping Za. 16-06-2012 van 20:30 tot 01:00 uur Feestavond RKSV Achilles, sportpark RKSV Achilles Reek Za. 16-06-2012 van 09:00 tot 01:00 uur en zo. 17-06-2012 van 09:00 tot 18:00 uur Volleybaltoernooi en clubfeest, De Louwstraat Volleybalvereniging Peter Peters TSR Zo. 17-06-2012 Familiedag Fam. Dekkers, Grasveld nabij De Scheenen Zo. 17-06-2012 van 08:30 tot 16:00 uur Kofferbakverkoop, recreatieoord De Maashorst Zo. 17-06-2012 van 14:00 tot 20:00 uur Stockrock, Parkeerplaats bij Café Feesterij De Potter Zo. 17-06-2012 van 15:00 tot 20:00 uur Afsluiting jubileumjaar en bedanken vrijwilligers met barbecue, Sportpark RKSV Achilles Reek Zo. 17-06-2012 van 16:00 tot 23:00 uur Videoscherm t.b.v EK Voetbal 2012, terras 3 Heere Schaijk Zo. 17-06-2012 van 20:00 tot 00:00 uur Videoscherm t.b.v. EK Voetbal 2012, sportpark RKSV Achilles Zo. 17-06-2012 t/m za. 23-06-2012 Collecte Maag Lever Darm Stichting Di. 19-06-2012 Reparatie autoruitschade, Parkeerterrein Kerkstraat, Raypareer Di. 19-06-2012, wo. 20-06-2012 en do. 21-06-2012 van 16:00 tot 22:30 uur Avondfietsdriedaagse TWC Ons Verzet, start/finish bij Café Feesterij De Potter Schaijk Wo. 20-06-2012 17±00 uur t/m vr. 22-06-2012 17:00 uur Schoolverlaterskamp, De Heische Tip, Basisschool De Korenaer Oss Vr. 22-06-2012 van 14:00 tot 16:00 uur Schietactiviteiten St. Jacobuszondag, Brand 29, St. Jacobusgilde Vr. 22-06-2012 en za. 23-06-2012 van 18:00 tot 22:00 uur Kampvuur, INCA-terrein, Dhr. B. van der Ven Za. 23-06-2012 van 14:00 tot 17:00 uur Flessenactie, Buurtvereniging De Vlasakkers: Vlasroot, Linnenstraat, Zwingel, Stermolen, Rootstraat, Damaststraat, Boothamer Zo. 24-06-2012 Wandeltocht Schaijk, Wandelcomité Ons Genoegen Zo. 24-06-2012 t/m za. 30-06-2012 Collecte Het Nederlandse Rode Kruis Do. 28-06-2012 van 17:00 tot 20:00 uur Afsluiting schooljaar, schoolplein OBS De Wizzert

Gevonden/verloren voorwerpen - 26-05-2012, tussen Albert Heijn en camping Holenberg Schaijk: Zwarte Portemonnee met Mexx-label wat los hangt. Inhoud: rijbewijs, pasje, bibliotheekpasje. - 01-06-2012, Herperduin: Grote zwarte afstandsbediening met zwarte en rode knop voor een halsband van een hond (om hem af te richten). - In de week van 21 mei in Zeeland: Map met transparante hoesjes met diploma’s, waaronder diploma ‘Masterclass muziek pianiste’ in het Pools. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 15 juni 2012

11

Gemeentenieuws Landerd week 24 2012  
Gemeentenieuws Landerd week 24 2012  

Gemeentenieuws Landerd week 24 2012

Advertisement