Page 1

Gemeentelijke informatie Wethouders Landerd en Veghel geven aftrap

Busexcursie Het Duits Lijntje door Veghel en Landerd

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Op 2 mei jl. werd door wethouder Tindemans van Landerd en wethouder Van de Ven van Veghel bij bezoekerscentrum De Steltenberg de aftrap gegeven voor de busexcursie langs het Duits Lijntje die dit jaar vanuit beide gemeenten wordt georganiseerd. Na het succes en de enthousiaste reacties op de excursies van de afgelopen twee jaar vanuit gemeente Veghel, wordt de bus excursie langs de oude spoorlijn dit jaar aangeboden met een uitbreiding van de route door de gemeente Landerd.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Wethouder Van de Ven, gids André Velthausz en wethouder Tindemans poseren voor een fotowand met de stations en wachtposten van het Duits Lijntje bij De Steltenberg (foto: Aranca Janssen). Wethouder Tindemans van Landerd en wethouder Van de Ven van Veghel gaven bij bezoekerscentrum De Steltenberg in Volkel aan de aanwezige pers een toelichting op de busexcursie en het internationale project Duits Lijntje, waarin beide gemeenten participeren samen met een groot aantal Nederlandse en Duitse gemeenten langs de voormalige spoorlijn van Boxtel tot Wesel (D). De samenwerking tussen gemeente Veghel, gemeente Landerd, het Uitpunt in Veghel en Platform Toerisme Landerd heeft gezorgd voor de samenstelling van een nieuwe route, met enorm veel streekbeleving, langs het Duits Lijntje. Op de zaterdagen 28 mei, 23 juli en 3 september a.s. begeleidt een deskundige gids deze dag en vertelt over de vele bezienswaardigheden die op de route liggen. De route voert onder andere door de plaatsen Zeeland, buurtschap ’t Oventje, Mill, Volkel, Uden, Mariaheide en Veghel. Opstapplaatsen zijn in Schaijk, bij restaurant Nieuw Schaijk, en in Veghel, bij het UITpunt. Gids Andre Velthausz uit Veghel vertelde uitgebreid over de interessante plekjes en verhalen die in de excursie aan bod komen. Hij hield het echter ook nog spannend door niet alles te vertellen, want men moet het vooral zelf komen beleven! Gastvrouw Carla Jacobs van De Steltenberg vertelde over hun bezoekerscentrum, gevestigd in een heuse Hooiberg, waar van alles te zien en te horen is over het Duits Lijntje. Hun passie voor de historie rondom de spoorlijn, delen zij graag met de bezoekers. Het Duits Lijntje Het Duits Lijntje heeft een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van het spoorwegnetwerk van Nederland. Deze spoorlijn liep oorspronkelijk van London naar St. Petersburg, maar ook de spoorverbinding van Boxtel naar Wesel (D) kent een roemrijke geschiedenis. Onder andere keizers en tsaren reisden over deze spoorlijn en in de Tweede Wereldoorlog heeft het lijntje een belangrijke rol gespeeld bij de inval van de Duitsers. In 1869 is de bouw van de spoorlijn gestart en in 1873 is deze geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorwegmaatschappij (NBDS). Het doel van deze oost-west verbinding was het tot stand brengen van een rechtstreekse korte verbinding tussen de zeehavens Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam en het Duitse achterland. In

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

1950 is de spoorlijn opgeheven. Tijdens de bus excursie langs een deel van het oude spoortracé ontdekken de deelnemers de historie en maken kennis met de groene omgeving van deze oude spoorlijn. De busexcursie Er zijn twee opstapplaatsen voor de excursie, te weten bij het Uitpunt in Veghel op Markt 1 en voor Landerd vanaf restaurant Nieuw Schaijk aan de Rijksweg 46. Behalve een kop koffie met iets lekkers bij de start, is bij de excursie ook een lunch met streekproducten inbegrepen. Onderweg worden er verschillende stops gemaakt om de omgeving te verkennen. Onder andere bezoekerscentrum De Steltenberg wordt tijdens de excursie aangedaan. Het is een dag uit voor iedereen die nieuwsgierig is naar de regionale geschiedenis en dit wil combineren met het genieten van een groene omgeving en lekker eten. De excursie is ook geschikt voor mensen die iets minder goed ter been zijn. De kosten voor bus excursie bedragen € 25,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, de streeklunch en een verrassing uit de streek. Kaartjes voor de excursie zijn vanaf 27 april te koop in Schaijk bij de Bruna (Runstraat 4), in Zeeland bij de C1000 / VVV-agentschap (Kerkstraat 47) en in Veghel bij het Uitpunt (Markt 1). Per excursie is plek voor 50 personen. Meer informatie over het Duits Lijntje is te lezen op www.duitslijntje.eu.

Herdenking Canadese soldaten Paul Webb is een van de gesneuvelde Canadese soldaten uit de tweede wereldoorlog die is begraven op het kerkhof in Zeeland. Vrijdag 6 mei 2011 bracht een neef van Paul Webb samen met zijn vrouw een bezoek aan zijn graf. Voorafgaand aan het bezoek aan het kerkhof, werden zij op het gemeentehuis verwelkomd door wethouder van Dongen. Hierbij waren tevens aanwezig de heer Moerenhout van STIWOT(Stichting Informatie Wereldoorlog Twee), de heer Boeijen uit Schaijk en de heer Verbakel van de stichting oorlogskerkhof in Uden. Zij hadden voor de familie onbekende informatie, die door de familie bijzonder op prijs werd gesteld. De familie was blij verrast dat hun oom nog steeds wordt herdacht tijdens de dodenherdenking op 4 mei.

APV Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor:

• • • • •

INCA-kamp op 08-08-2011 t/m 12-08-2011, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 06-05-2011 jongerenweekend op 26-05-2011 t/m 28-05-2011, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 06-05-2011 country dansweekend op 24-06-2011, 25-06-2011, 26-06-2011, locatie veldje bij camping de Heische Tip (5411 RS), vergunning verzonden op: 06-05-2011 clubfeest op 18-06-2011 en het buitentoernooi volleybal op 19-06-2011, locatie De Scheenen (5375 BN), vergunning verzonden op: 06-05-2011 miniveldvoetbaltoernooi op 12-06-2011, locatie De Louwstraat (5374 CG), vergunning verzonden op: 06-05-2011

Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

V.l.n.r. dhr Moerenhout, wethouder Van Dongen, mevr. en dhr. Hawes, dhr. Boeijen en dhr. Verbakel.

Tijdelijke verkeersmaatregel In verband met ponywedstrijden georganiseerd door De Schaijkse Bosruitertjes wordt aan de De Louwstraat in Schaijk op zondag 15 mei 2011 een stopverbod ingesteld.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 13 mei 2 0 1 1

9


Tijdelijke afsluiting Millsebaan, De Bunders en Spoorweg Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

10

In het kader van aanleg van 60 km per uur gebieden worden de Millsebaan, de Bunders, Spoorweg, Trentsedijk en omgeving ‘Duurzaam Veilig’ ingericht als een 60 km. per uur weg. Hiertoe worden er twee verhoogde kruisingen en een drempel aangebracht. Daarnaast worden de Trentsedijk, Millsebaan en De Bunders voorzien van fietssuggestie stroken. Tevens wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de Bunders (gedeelte vanaf de Millsebaan tot aan de Boekelsedijk) en aan de Spoorweg (gedeelte vanaf onverharde deel tot aan de Trentsedijk). Gelijktijdig met de hiervoor genoemde werkzaamheden wordt in verband met een aanwezige dassenburcht en het hierbij behorende foerageer gebied in de Millsebaan een faunatunnel aangebracht. Ten behoeve van de uitvoering van het werk worden de Millsebaan, de Bunders en het gedeelte Spoorweg in de week van 16 tot en met 20 mei in zijn geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aanliggende woningen blijven bereikbaar, echter de bereikbaarheid met een voertuig kan niet altijd worden gewaarborgd. Met de voorbereidende werkzaamheden wordt op maandag 16 mei aanstaande gestart. De verdere planning is als volgt: • Van maandag 16 tot en met woensdag 18 mei uitvoering voorbereidende werkzaamheden. • Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei asfaltering werkzaamheden aan de Bunders en Millsebaan. • Op vrijdag 20 mei asfaltering werkzaamheden aan het gedeelte Spoorweg.

Rabobank Coöperatiefonds De Rabobank is een coöperatie en laat een deel van haar winst terugvloeien naar de lokale gemeenschap. Dat Coöperatieve karakter betekent dat we graag samenwerken met actieve organisaties, verenigingen en stichtingen met goede ideeën. Dat doen ze o.a. met het Coöperatiefonds. In 2011 hebben ze hiervoor maar liefst € 100.000,- hiervoor beschikbaar. Coöperatiefonds Alle officiële verenigingen en stichtingen uit de gemeente Uden, Veghel, Boekel en de plaats Zeeland kunnen hiervoor goede doelen aandragen. Het coöperatiefonds is speciaal bedoeld voor projecten die bijdragen aan het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in het werkgebied van de bank. Met het fonds willen zij bijdragen aan een positief leef- en werkklimaat. Het gaat daarbij niet om projecten als een wielerronde of een jubileum van een vereniging. Daarvoor bieden ze al ondersteuning in de vorm van ‘steuntje in de rug’ en sponsoring. Het fonds richt zich vooral op

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Aansluitend wordt op diverse locaties het straatwerk aangepast. Het werk wordt uitgevoerd door Ballast Nedam Infra Zuid Oost B.V. uit Eindhoven. Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer J. van Gils, tel. 06-53480701 van Ballast Nedam Infra B.V. Wilt u meer weten over werkzaamheden aan de bovenstaande wegen dan kunt u contact opnemen met de heer H. van Herpen van de afdeling Civiel- en Cultuurtechniek van de gemeente Landerd, tel. 0486-458111.

projecten die een heel breed draagvlak hebben en die voor de komende jaren een nuttige bijdrage geven aan de leefomgeving. Toewijzing door leden De coöperatie is in feite een vereniging met leden. Daarom is de ledenraad van de bank ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen. De raad nomineert een aantal projecten en die worden gepresenteerd op de website, en op leden ontmoetingsbijeenkomsten. De leden beslissen over de verdeling van het fonds over de diverse projecten. Aanmelding & informatie Een goed idee voor de verbetering van de leefomgeving kan voor 15 augustus 2011 schriftelijk worden ingediend bij Rabobank Uden Veghel. Wilt u meer informatie over het Coöperatiefonds? U kunt informatie en een aanvraagformulier downloaden via www.rabobankudenveghel. nl of aanvragen bij de afdeling Marketing, Communicatie & coöperatie, tel. 0413-219258.

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 13 m e i 2 0 1 1


Hij is er weer: de eikenprocessierups De gemeente Landerd start in week 18/19 met het preventief bestrijden van de processierups en wil hierover haar inwoners informeren over hoe en waar de rupsen worden bestreden.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

Deze behaarde rups is in mei, juni en juli te vinden op vele eikenbomen. Inmiddels is duidelijk dat het een blijvertje is: de rups gedijt uitstekend in het warmere, nattere Nederlandse klimaat. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Vanaf begin april komen de rupsen uit de eitjes. De kenmerkende brandharen krijgen de rupsen na de derde vervelling (half mei). In augustus zijn de rupsen volgroeid en ontpoppen ze zich tot vlinders. De brandharen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals hevige jeuk en irritatie van de huid en slijmvliezen. De rupsen die in eikenbomen naar voedsel zoeken, hebben zich inmiddels over vrijwel heel Nederland verspreid. De rups is moeilijk te bestrijden. Natuurlijke vijanden (vogels/insecten) zijn er nagenoeg niet. Volgens deskundigen is het een illusie dat de processierups uit te roeien is. We zullen moeten accepteren dat deze rups aanwezig is. Hoe bestrijden? Er zijn twee manieren om de processierups te bestrijden: preventief en curatief. Vanaf begin mei gaat de gemeente in een aantal straten (langs fietsroutes) de rupsen preventief bestrijden met een biologisch middel. Eind mei wordt de curatieve methode ingezet: branden of wegzuigen van de rupsen. Deze methode wordt ook toegepast naar aanleiding van meldingen en eigen waarnemingen. Waar wordt preventief bestreden? De preventieve bestrijding wordt uitgevoerd langs wegen waar afgelopen jaar de overlast al erg groot was. Het betreft hier eiken in de omgeving van o.a.:de Zeelandsedreef , Bergmaas, de Heihorst en Boekelsedijk (gedeeltelijk), Munpad, gedeelten Heijtmorgen en Helstraat, Lage Baan, Kleingaalseweg. Hoewel het middel dat wordt gebruikt biologisch is wordt toch geadviseerd om tijdelijk uit de buurt te blijven van de eikenbomen die bespoten worden/zijn. Houdt ongeveer 10 meter afstand. Melden Inwoners die rupsen signaleren, kunnen dit doorgeven via tel. 0486-458111. De gemeente Landerd bestrijdt op openbaar terrein de eikenprocessierups door middel van verbranding en/of opzuigen. Buitendienstmedewerkers van de afdeling Civiel- en Cultuurtechniek controleren zo veel mogelijk de eikenbomen in Landerd. Op privé-terrein zijn de eigenaren verantwoordelijk voor eventuele verwijdering van de rupsen. U kunt hiervoor contact opnemen met een verwijderings- of bomenverzorgingsbedrijf. De aannemer die in opdracht van de gemeente werkt, kan deze ook bij u verwijderen.

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 15-05-2011 van 09:00 tot 18:00 uur Ponyspringwedstrijden, De Louwstraat Zo. 15-05-2011 tot en met za. 21-05-2011 Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds Landerd Vr. 20-05-2011 van 10:00 tot 23:00 uur Paarden- en ponywedstrijden, Schaijksestraat 2 Vr. 20-05-2011 en za. 21-05-2011 vanaf 18:00 uur Voetbalkamp VCO, Sportterrein VCO Za. 21-05-2011 Doorkomst stepestafette, Zeeland Zo. 22-05-2011 t/m za. 28-05-2011 Collecte Stg. Nationaal Epilepsie Fonds Wo. 25-05-2011 van 11:00 tot 12:00 uur Sponsorloop, rondom hertenpark Schaijk Do. 26-05-2011 vanaf 18:00 uur t/m za. 28-05-2011 17:00 uur Jongerenweekend, INCA-terrein Vr. 27-05-2011 Kledinginzameling, Schaijk Vr. 27-05-2011 van 19:00 tot 01:00 uur, za. 28-05-2011 van 19:00 tot 01:00 uur en zo. 29-05-2011 van 10:00 tot 21:00 uur Zomercarnaval op het terrein gelegen aan de hoek Udensedreef-Hoevestraat Za. 28-05-2011 en zo. 29-05-2011 van 10:00 tot 17:00 uur Paardendressuur-wedstrijden, De Louwstraat Zo. 29-05-2011 van 10:00 tot 14:00 uur Inritverkoop, Heiheuvel

De eikenprocessierups. Omdat het hier om uw bomen gaat, zijn ook de kosten voor uw rekening. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen via de gemeentewerf van de gemeente Landerd, tel. 0486-458102. Wat kunt u doen ? Het is praktisch gezien onmogelijk om alle rupsen te verwijderen. Wat u zelf het beste kunt doen is elk contact vermijden. Als u in een gebied komt waar de rups voorkomt, bedek dan uw hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. De brandharen van de rupsen kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De reacties verschillen van persoon tot persoon. Volgens de GGD is het beste om na aanraking met de haartjes de huid of ogen goed te wassen en te spoelen met water. Een zachte crème met kamfer of menthol kan verlichting geven. Klachten verdwijnen meestal na een tot twee weken. Bij ernstige klachten is het raadzaam de dokter te raadplegen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vwa.nl/onderwerpen/ plantenziekten-en-plagen/dossier/eikenprocessierups of op www.natuurkalender.nl.

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Win een superzuinige stofzuiger Het is weer tijd voor de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak. De zon, de natuur die weer tot leven komt en de steeds langer wordende dagen geven ons energie. Tijd om de ramen open te gooien, met de poetslap door het huis te gaan en de bezem in de hand te pakken. Of beter een superzuinige stofzuiger!

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Schoonmaken doen we tegenwoordig natuurlijk duurzaam. We kopen schoonmaakproducten met een Ecolabel, gebruiken niet onnodig veel water en sop en we hebben energiezuinige elektrische apparaten.

Adres: ..................................................... Plaats: ............................

Tips om dit jaar je voorjaarsschoonmaak duurzaam te doen, vind je op www.brabantsgroen.nl/thuis/duurzaam schoonmaken.

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats)

Prijsvraag Om je een beetje op weg te helpen geven we een superzuinige stofzuiger ter waarde van €200,- weg. Om kans te maken op deze prijs geef je het goede antwoord op de prijsvraag en geef je aan waarom jij die stofzuiger verdient.

Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

Wat is de meest groene (milieuvriendelijke) manier om vieze luchtjes uit je huis te krijgen? A luchtverfrisser door de kamer spuiten B een kom met water en azijn in de kamer zetten C een basilicumplantje op tafel neerzetten Ik (of mijn vriend(in), familielid) verdien(t) de superzuinige stofzuiger, omdat …

Verstopte straatkolken .........................................................................................................

Surf naar www.brabantsgroen.nl, vul het juiste antwoord in én jouw reden om die superzuinige stofzuiger te verdienen. Meedoen kan tot 31 mei 2011. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Groen doen gaat het beste als je dichtbij huis begint. Dat is het geheim van Brabants Groen.

T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011

Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .........................................................................................................

Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 13 mei 2 0 1 1

11


Vergadering jeugdgemeenteraad van Landerd Woensdag 18 mei 2011

Fietsenverkoopdag in Schaijk Op woensdag 18 mei aanstaande wordt er van 13.30 tot 15 uur een fietsenverkoopdag gehouden op de gemeentewerf, Runstraat 59a in Schaijk. Die middag staan alle fietsen opgesteld die de afgelopen tijd gevonden zijn. Alle fietsen zijn voorzien van een nummer. Op een speciaal formulier kan een bod worden gedaan. De fietsen worden aan de hoogste inschrijver verkocht. Dit betekent echter wel dat wanneer u een fiets hebt en ook op een volgende fiets het hoogste bod heeft gedaan, u verplicht bent ook deze fiets af te nemen. U kunt tot 14.30 uur een bod uitbrengen, waarna om 15 uur de hoogste inschrijving bekend gemaakt zal worden. Bent u de hoogste bieder, dan moet u de fiets(en) contant betalen en direct meenemen.

Op maandag 23 mei 2011 wordt van 13.45 uur tot ongeveer 15.15 uur in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5) de vergadering van de jeugdgemeenteraad van Landerd gehouden. De vergadering is openbaar dus iedereen die de vergadering wil bijwonen is van harte welkom. De vergadering wordt door de LOS ook rechtstreeks uitgezonden op LanderdTV; de uitzending wordt de volgende avond om 19 uur herhaald.

10. Informatie over groene LED-verlichting Gijs Dekkers en Elke van den Broek komen met informatie over de Zoals bekend wordt de jeugdgemeenteraad ‘bemenst’ door de twaalf kleur van verlichting (groen) om het schrikken van dieren te voorkojongens en meisjes van de Landerdse basisscholen die door de kinderen men. Ze zullen dat doen aan de hand van een filmpje dat ze op youtube van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen tot jeugdgemeenteraadslid hebben gevonden. zijn gekozen. De twaalf jeugdgemeenteraadsleden vergaderen onder voorzitterschap 11. Plaatsen camera bij sporthal in Schaijk van de burgemeester. Ook de wethouders nemen deel aan de vergade- Bas van Lent en Jordi Schippers stellen voor bij de sporthal in Schaijk ring. Zij zullen reageren op de onderwerpen die speciaal tot hun werk voor de veiligheid van fietsen een camera op te hangen, want er worhoren (officieel heet dat: ‘tot hun portefeuille behoren’). den fietsen gestolen. De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening door de voorzitter

12. Opruimactie in Landerd Bas van Lent en Jordi Schippers stellen voor een grote opruimactie in Landerd te organiseren, want er ligt veel troep.

2. Spreekrecht voor het publiek De mensen op de publieke tribune krijgen nu gelegenheid kort iets tegen de jeugdgemeenteraad te zeggen. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

13. Tweejaarlijks bezoek aan Tweede Kamer in Den Haag Anja Maathuis zal praktische informatie verstrekken over het op 30 mei te houden tweejaarlijks bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag.

3. Trekking naambriefje In de bokaal die voor de voorzitter staat is van elk jeugdgemeenteraadslid een naambriefje gedaan. De voorzitter haalt er, zonder te kijken, één briefje uit en leest de naam voor die daarop staat. Als tijdens de vergadering over een voorstel gestemd moet worden, gebeurt dat Op 18 mei worden weer gevonden fietsen verkocht. op verschillende manieren, soms door iedereen uitdrukkelijk te laten zeggen of ze ‘voor’ of ‘tegen’ een voorstel zijn. Als dat deze vergadering gaat gebeuren mag degene waarvan het briefje uit de bokaal gehaald is, als éérste zijn of haar stem uitbrengen.

Verwijdering gastouders uit het LRK

4. Vaststelling agenda Deze (voorlopige) agenda is gemaakt in overleg met de coördinator van de jeugdgemeenteraad, mevrouw Anja Maathuis. Alle onderwerpen die zijn aangemeld zijn op de agendagezet. De jeugdgemeenteraad is ‘de baas’ over zijn eigen vergadering en agenda (daarom staat er boven de agenda ‘voorlopige agenda’), en mag daarom zelf beslissen hoe de agenda vandaag luidt.

Verwijdering gastouders uit het Landelijk Register Kinderopvang Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat, per 3 mei 2011, op eigen verzoek, de voorziening voor gastouderopvang van T.M.M. Geurts van Kessel, Molenaarstraat 142 in Schaijk, met uniek registratienummer 217657631 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

5. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 31 januari 2011 en nalopen (doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingen Op 31 januari 2011 is de vorige vergadering van de jeugdgemeenteraad gehouden. Daarvan is een besluitenlijst gemaakt. Die heb je digitaal al ontvangen. Hij is ook aan deze agenda gekoppeld. Als de afspraken en besluiten goed zijn opgeschreven, kan de besluitenlijst worden vastgesteld. Op die manier kun je altijd nog eens nalezen wat er op 31 januari 2011 ook al weer afgesproken en besloten is. Ook is de ‘(doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingen Jeugdgemeenteraad Landerd’ aan de agenda gekoppeld. Die lijst wordt elke vergadering nagelopen. De afspraken en toezeggingen waarvan op dat moment blijkt dat ze zijn afgewerkt worden uit de lijst verwijderd.

fzuiger!

Win een superzuinige sto

Wat is de meest groene (milieuvriendelijke) manier om vieze luchtjes uit je huis te krijgen? A luchtverfrisser door de kamer spuiten B een kom water met azijn in de kamer zetten C een basilicumplantje op tafel neerzetten Ik (of mijn vrien(in), familielid) verdien(t) de superzuinige stofzuiger, omdat... Surf naar www.brabantsgroen.nl, vul het juiste antwoord in én jouw reden om die superzuinige stofzuiger te verdienen. Meedoen kan tot 31 mei 2011!

Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Geef het goede antwoord op de prijsvraag, laat ons weten waarom jij die hoofdprijs verdient en maak kans op een superzuinige stofzuiger ter waarde van €200,-.

Voorjaarsschoonmaak Pr ijs vr aa g

www.brabantsgroen.nl Deelnemende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel

12

Het budget van de Regenboog is vorige vergadering beschikbaar gesteld als bijdrage voor een nieuw natuurspeelterrein bij ’t Oliemeulen (Bas van Lent of Jordi Schippers geven nog door op welk rekeningnummer het geld moet worden overgemaakt). Den Omgang en de Kreek’l komen deze vergadering met een voorstel voor besteding van hun budget; het voorstel van Den Omgang is bijgevoegd.

14. ‘Reglement van orde’ voor de vergaderingen van de jeugdgemeenteraad De jeugdgemeenteraad is gaandeweg bezig met het maken van een ‘reglement van orde’ waarin de ‘spelregels’ voor de vergaderingen staan. De ‘spelregels’ die tijdens vergaderingen worden afgesproken over de JGR-vergaderingen, worden op een lijstje gezet dat elke vergadering kan worden aangevuld. Zijn er deze vergadering nog nieuwe ‘spelregels’ afgesproken? Tot en met vandaag zijn de volgende afspraken gemaakt: a. Als je iets wilt zeggen, moet je je lampje aan doen. Je krijgt dan het woord van de voorzitter b. Als iemand van het publiek gebruik wil maken van het ‘spreekrecht voor het publiek’ moet hij dat voor de vergadering doorgeven aan de griffier c. Als een JGR-lid opmerkingen heeft over de besluitenlijst geeft hij die voor de volgende vergadering via een e-mailtje door aan de griffier d. Vragen die je in de vergadering bij de rondvraag wilt gaan stellen kun je ook al voor de vergadering doormailen aan de griffier, zodat er dan al vast over het antwoord nagedacht kan worden. e. De vergaderingen worden in principe op een maandag gehouden en duren ongeveer een uur. f. Bij de behandeling van de rondvraag krijgt iedereen maar één keer de beurt g. Als we stemmen over personen doen we dat op dezelfde manier als in de gemeenteraad. h. Voorstellen voor de vergadering worden op papier gezet (gemotiveerd, zo nodig met een verhelderend tekeningetje), zodat iedereen daar al voor de vergadering over na kan denken.

15. Afspreken onderwerpen voor de volgende vergadering van de jeugdgemeenteraad De voorzitter zal steeds actief in de gaten houden of er zich binnen 6. Rondvraag de gemeente Landerd zaken voor doen waarvan het goed is daar de Het gebeurt wel eens dat er iets dringends aan de hand is waar je in de jeugdgemeenteraad bij te betrekken. Die zal ze dan op de agenda van jeugdgemeenteraadsvergadering een vraag over wilt stellen. Dat kan bij de eerstvolgende vergadering zetten. dit agendapunt Los daarvan kan het natuurlijk zijn dat er nu al onderwerpen zijn waarvan de jeugdgemeenteraad vindt dat ze de volgende vergadering 7. Uitslag verkiezingen nieuwe jeugdgemeenteraadsleden (maandag 26 september 2011 aanvang 13.45 uur) op de agenda gezet Onlangs is op de zes Landerdse basisscholen een nieuw jeugdgemeenmoeten worden. Daarom de vraag aan de jeugdgemeenteraad of er speteraadslid gekozen. De gekozen kinderen nemen de volgende vergadeciale onderwerpen zijn die op de agenda van 26 september 2011 gezet ring, na de zomervakantie, de plaats in van de jeugdgemeenteraadslemoeten worden. De stukken moeten vóór maandag 29 augustus 2011 den waar we vandaag afscheid van nemen. digitaal bij de coördinator, Anja Maathuis, zijn ingediend. De burgemeester maakt bekend wie er gekozen zijn. 16. Afscheid zes leden Jeugdgemeenteraad 8. Gesprek met kermisexploitant over kermissen in Landerd Na de zomervakantie gaat een aantal leden van de Jeugdgemeenteraad Vorige vergadering is afgesproken dat voor deze vergadering een naar het vervolgonderwijs. Daarom zijn er onlangs op de zes Landerdkermisexploitant wordt uitgenodigd om te praten over de kermis. De se basisscholen zes nieuwe jeugdgemeenteraadsleden gekozen die in de heer Regter, kermisexploitant, zal deelnemen aan de behandeling van vergadering van 26 september beëdigd zullen worden. Vandaag wordt dit agendapunt. afscheid genomen van de zes leden die er mee stoppen. De zes leden waar het over gaat zijn Elke van den Broek, Bas van Lent, 9. Besteding budget Jeugdgemeenteraad Mirte van der Ven, Morris van Gils, Joep Schröder en Laura WilVoor elke school is een budget van €400,- beschikbaar voor iets dat er lems. De voorzitter zal de “scheidende” leden toespreken en ook Anja normaal gesproken niet komt of gebeurt. Vorige JGR-vergadering is Maathuis, coördinator van de Jeugdgemeenteraad, zal kort het woord van het budget van De Wizzert, Vlasgaard en Oventje nagenoeg geheel voeren. gebruikt voor de aanschaf van 2 minitramps (€1080,-). Gijs Dekkers en Elke van den Broek komen deze vergadering met een voorstel voor 17. Sluiting besteding van de resterende €120,-.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 13 m e i 2 0 1 1


Project Boekstart begint in juni 2011 in de gemeente Landerd BoekStart laat ouders ontdekken dat het lezen van een boekje samen met hun baby leuk en leerzaam is. BoekStart is een samenwerking tussen gemeente, consultatiebureau, kinderopvang en bibliotheek. Basisbibliotheek Maasland heeft het babyproject BoekStart omarmt om ouders te laten ontdekken dat het Thema-avond lezen van boekjes samen met hun baby leuk en leerzaam is. Uit Brits onderzoek blijkt dat kinderen die al jongeren en alcohol vanaf een paar maanden samen met hun ouders boekjes lezen, een veel grotere woordenschat hebben dan kinderen die niet worden voorgelezen. Baby’s die al vanaf het prille begin met boeken inDeaanraking komen, jongere: hebben daar hun hele leven profijt van. Wat doet alcohol met je lichaam? Hoe kan ik nee zeggen tegen alcohol binnen de groep? Waarom is er een leeftijdsgrens? Is alcohol een harddrug? Waarom worden meisjes sneller dronken dan jongens?

Het examen komt er aan, bang voor examenstress? Veel jongeren hebben hier last van, de een meer dan de ander. Logisch, een examen is toch wat anders dan een proefwerk. Stress krijg je in situaties waarin je een prestatie moet leveren waar veel vanaf hangt en waarvan de afloop onzeker is. Stress kan ook een positief effect hebben. In gevaarlijke situaties zorgt stress er bijvoorbeeld voor dat je gaat vluchten of vechten. Maar bij een examen kan stress zo hinderlijk worden dat je niet goed meer presteert. Waar kun je last van krijgen: Trillende handen, knikkende knieën, overmatig transpireren, het gevoel niets meer te weten of zelfs van een volledige black-out. Hoe houd je die zenuwen het beste onder controle? Zorg voor een goede studieaanpak, voldoende nachtrust en een regelmatig leven. Dit is de basis voor een goede prestatie. • Praat over de stress met je klasgenoten, ouders of een docent. Door het praten kan er al een last van je afvallen! • Blijf niet continue blokken maar wissel het studeren af met ontspanning en beloon jezelf voor het harde werken. • Wees niet te perfectionistisch. Je hoeft en kunt niet alles te weten, fouten maken mag.

• • •

Onder andere dat u niet thuis bent.

Waar: Voor wie:

Ik drink zelf ook, kan ik het mijn kind dan verbieden? Is verbieden een stimulans tot stiekem drinken? Thuis laten wennen aan alcohol, verstandig of niet? Hoe praat je als ouder over zoiets? Hoe doen andere ouders dat?

Dinsdag 24 mei 2011 Van 19.00 tot 21.45 uur (inloop met gratis consumptie vanaf 18.30 uur) Ambianz, Kerkstraat 60a te Zeeland Jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar én hun ouders

Programma:

Programma:

18.30 19.00 19.10 19.45 20.00 21.30 21.45

18.30 19.00 19.10 19.45 20.00 21.30 21.45

uur uur uur uur uur uur uur

Zaal open Opening door wethouder P. Raaijmakers Presentatie dhr. G.H.P.R. Slabbers, kinderarts, Ziekenhuis Bernhoven Pauze Theatervoorstelling door theatergroep Playback Vragen en afsluiting Afsluiting

Blijf rustig, verspil je energie niet aan gepieker. Tijdens een blackout kom je toch niet op de juiste informatie. Neem even pauze of ga verder met iets anders, of met een andere vraag. Als het je helpt, kies dan voor iets waar je steun bij vindt, zoals een geluksvoorwerp en neem dit mee naar je examen. Zorg voor een goede aanpak van de studiestof. Welke hulpmiddelen kun je gebruiken. Internet? Opschrijven? Weet wat de hoofdzaken zijn van de stof en toets of je deze begrijpt. Stem je voorbereidingen af op de eisen van het komende examen. Houd tijdens het examen je gedachten bij de taak en dwaal niet af naar (persoonlijk) gepieker. Verdeel de tijd op het examen evenwichtig over het aantal vragen en ben niet bang om even te pauzeren. Hierdoor voel je je minder opgejaagd en voorkom je dat je vragen gaat afraffelen.

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je, naar aanleiding van dit verhaal een afspraak maken met één van onze spreekuurhouders, dan kan je contact met ons opnemen via tel. 0800-2540000, e-mail info@ cjggeeftantwoord.nl. Via het contact formulier op www.cjggeeftantwoord.nl. En natuurlijk kun je ook vrijblijvend binnenlopen. Wij staan je graag te woord.

Wij gaan extra opletten! U ook?

Wanneer: Tijd:

De ouder(e):

Tijdens deze thema-avond krijg je informatie over alcohol en jongeren. Een kinderarts vertelt over de medische aspecten en naar aanleiding van theaterscènes die herkenbare situaties en dilemma’s schetsen wordt een open discussie met het publiek gevoerd. Daarnaast is er de mogelijkheid vragen te stellen aan deskundigen.

Het complete artikel kun je vinden op www.cjggeeftantwoord.nl met nog meer tips. Voor straks in ieder geval heel veel succes met de examens!

Een overvolle brievenbus bevat veel boodschappen.

Wat doet alcohol met je lichaam? Hoe kan ik nee zeggen tegen alcohol binnen de groep? Waarom is er een leeftijdsgrens? Is alcohol een harddrug? Waarom worden meisjes sneller dronken dan jongens?

arts vertelt over de medische aspecten en naar aanleiding van theaterscènes die herkenbare situaties en dilemma’s schetsen wordt een open discussie met het publiek gevoerd. Daarnaast is er de mogelijkheid vragen te stellen aan deskundigen.

Deze thema-avond wordt georganiseerd door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGD Hart voor Brabant, Novadic-Kentron en gemeente Landerd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden via info@cjggeeftantwoord.nl of 0800-254 00 00

De jongere:

De ouder(e):

Ik drink zelf ook, kan ik het mijn In de bibliotheken in Schaijk en Zeeland is vanaf juni 2011 een babyhoek ingericht waar ouders terecht kind dan verbieden? Is verbieden een stimulans tot stiekunnen voor speciale babyboekjes. Er zijn uitklapboeken, rammelaarboekjes en knisperboekjes. Medekem drinken? Thuis laten wennen aan alcohol, werkers van de bibliotheek ontvangen de nieuwe ouders met hun baby en geven tips over voorlezen en verstandig of niet? Hoe praat je als ouder over zoiets? geschikte boekjes voor de baby. Via een brief van de gemeente worden ouders met een baby van 3 tot 6 Hoe doen andere ouders dat? Wanneer: Dinsdag 24 mei 2011 maanden uitgenodigd om kennis te maken met BoekStart. Het BoekStartkoffertje de19.00 waardebon Tijd: is metVan tot 21.45af uur gratis vanaf 18.30 uur) te halen bij de 2 bibliotheekvestigingen in de gemeente Landerd. In het koffertje zit een (inloop boekje,met een CD consumptie met Waar: Ambianz, Kerkstraat 60a te Zeeland liedjes en versjes en een gratis lidmaatschap voor de baby van de bibliotheek. Ook aangeschreven Voor de wie:niet Jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar én hun ouders ouders met een baby tot 1 jaar kunnen het koffertje zonder waardebon ophalen in de bibliotheek. Tijdens deze thema-avond krijg je informatie over alcohol en jongeren. Een kinder-

Examenstress?

Thema-avond jongeren en alcohol

uur uur uur uur uur uur uur

Zaal open Opening door wethouder P. Raaijmakers Presentatie dhr. G.H.P.R. Slabbers, kinderarts, Ziekenhuis Bernhoven Pauze Theatervoorstelling door theatergroep Playback Vragen en afsluiting Afsluiting

Deze thema-avond wordt georganiseerd door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGD Hart voor Brabant, Novadic-Kentron en gemeente Landerd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden via info@cjggeeftantwoord.nl of 0800-254 00 00

Een evenement organiseren? Hou het leuk voor iedereen! Het evenementenseizoen is volop aan de gang. Op veel plaatsen is wel wat te doen: een buurtfeest, een braderie, een sportwedstrijd, ga zo maar door. Een dergelijke activiteit is leuk en gezellig, maar brengt vaak ook de nodige geluidsoverlast met zich mee. Dit wordt vaak uit het oog verloren. Als je een activiteit organiseert informeer de omwonenden dan vooraf en hou rekening met degene die bijvoorbeeld de volgende dag weer naar hun werk moeten. Zet de volumeknop van je geluidsinstallatie niet voluit, of maak gebruik van een geluidsbegrenzer. Heb je overlast van het geluid, vraag dan of de muziek zachter kan. Als hier niet naar geluisterd wordt, bel dan de politie (0900-8844). Zij kunnen ter plekke gaan kijken en dan ook de nodige maatregelen nemen, door bijvoorbeeld een waarschuwing te geven, maar ook drastischer maatregelen, bijvoorbeeld door de activiteit te beëindigen. Laat het zover niet komen, en hou het leuk voor iedereen! Uiteindelijk heeft iedereen daar het meeste aan.

Het team medewerkers CJGgeeftantwoord

www.samentegeninbrekers.nl

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 12-4-2011, fietspad Boekelsedijk Zeeland: Zwarte bril met zwart/witte pootjes. - 18-4-2011, op een bankje in het Moesbos Schaijk: Zilverkleurige zwaar gevlochten ring met inscriptie. - 20-4-2011, sporthal De Hekel Zeeland: Blauwe damesfiets met zwarte spatborden (zonder zadel en afgebroken standaard). - 24-04-2011, omgeving Wieken Schaijk: Sleutelbos met zwart lederen etui daaraan zeven sleutels, een gecertificeerde sleutel, en diverse (huis)sleutels.

- 29-04-2011, in sloot tegen over Voederheil, Bergmaas: Kentekenplaten 34-PH-DR. Verloren voorwerpen - 3-4-2011, bij Halfvasten feesttent Zeeland: Zwarte omafiets. - 10-04-2011 tijdens het fietsen, omgeving Schaijk, Ravenstein, Berghem, Herpen: wit/geelgouden herenarmband (fijne schakel). - 6-3-2011, Pastoor van Winkelstraat, Schaijk: Rode damesfiets met zilveren mandje. - 20-4-2011, in buurt van het Oventje Zeeland: Gouden ring met 3 rode steentjes. - 17-4-2011, discotheek Shakers Schaijk: Zwarte omafiets. - 22-4-2011, C1000 Zeeland: Zwarte damesportemonnee met daarin ING- en Rabobankpas, diverse andere pasjes, rijbewijs en geld. - 28-04-2011, C1000 Zeeland: Bonte damesportemonnee met zwarte rand met daarin foto’s van oudere Damen en heer, giro pas van ING bank, en 200 euro contant geld. - 9-4-2011, Moesbos Schaijk: Birckenstock slippers, maat: 35, kleur grijs

- 24-04-20111, Braderie Schaijk: Gouden armband bezet met swarovski stenen. - 21-04-2011, Skatebaan van Kilsdonkplein Zeeland: zwart/rose Samsung ladyphone. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 13 mei 2 0 1 1

13


Bouwvergunningen Omgevingsvergunningen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dusdie direct gaaneens bouwen/slopen. Belanghebbenden het niet zijn met bovenstaande besluiten tot Als u dit wilt danende moet u naast het indienen van een op Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: verlening vanvoorkomen de desbetreff vergunningen kunnen hiertegen bezwaarschrift bij het college van burgemeester en zes wethouders Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen weken naook de daeen verzoek ombeschikking(en) een voorlopige een voorziening zenden aan • De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen tumgemotiveerd van verzending van de gemotiveerd bezwaarde voorzieningenrechter van devan Arrondissementsrechtbank, sector van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011)van de woning • Hoekstraat 31, 5374 GA Schaijk; uitbreiden schrift indienen bij het college burgemeester en wethouders van de bestuursrecht, Postbus 90125, • (ontvangen Waterstraat26 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal april 2011) gemeente Landerd, Postbus 35,5200 5410MA AA ’s-Hertogenbosch. Zeeland. In het bezwaarschrift (ontvangen 3 maart • Lage Baan 13a, 53742011) NM Schaijk; bouwen van een rundveestal moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk Verleende • (ontvangen Hoevestraat29 3, april 53742011) RH Schaijk; uitbreiden woning belang van uomgevingsvergunning wordt geschaad. in combinatie met afwijking bestemmingsplan: (ontvangen maartGR2011) • De Dries 44,45374 Schaijk; bouwen van een erker • (ontvangen Voederheil 9, 54112011) RJ Zeeland; kappen van 8 bomen • Schutsboomstraat 5374 CD Schaijk; uitbreiden 2 mei Het indienen van een 84, bezwaarschrift betekent nietvan datdeerwoning geen gebruik (ontvangen 5 maart 2011)BD Schaijk; bouwen garage/carport (verzonden 4 maartvan 2011) • Lorskensstraat 18, 5374 kan worden gemaakt de verleende vergunningen. De vergunning(ontvangen 2 mei 2011) houder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift Tegen deze vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden Als u dit wiltverleende voorkomen dan moet u naast het indienen van een indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook openingstijden van het gemeentehuis ter inzage de afdeling VROM. door het indienenverzoek van eenom beroepschrift bij de Arrondissementsrechtindienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voorbij iedereen tijdens de een gemotiveerd een voorlopige voorziening zenden aan De aanvragen liggen tergemeentehuis inzage totdat ter er een beslissing op de aanvraag/ te ’s-Hertogenbosch,van postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. openingstijden van het inzage bij de afdeling VROM. bank de voorzieningenrechter de Arrondissementsrechtbank, sector aanvragen is genomen. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet aanvragen is genomen. Verleende vergunningen bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kuntnaam u Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit Bekendmaking Besluit Verleende omgevingsvergunningen: contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, omgevingsvergunning: waartegen het beroep is gericht; de gronden het beroepschrift • Pastoor van Winkelstraat 57, BH Schaijk; bouwen van een bijgebouw tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) vanwaarop de gemeente Landerd. op aanmeldingsnotitie-m.e.r. • (verzonden Zeelandsedreef 22, 2011) 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het rust. 29 april bouwen van een20, aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het Burgemeester en wethouders van Landerd maken als bevoegd gezag, • Zeelandsedreef 5374 RR Schaijk; slopen van een asbesthoudende De termijn vanvan afhandeling is (verzonden verlengd met weken (besluit verzonden 3 bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om dakbedekking de woning 296april 2011) gelet op• Vraag anderen om artikel 7.17, lid 4.a, van de Wet milieubeheer, het volgende maart 2011). alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, • Schutsboomstraat 48, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning bekend. hulp en spreek samen een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift (verzonden 29 april 2011) de dader aan Verleende omgevingsvergunningen: gevoegd te worden. • Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland; kappen van een notenboom Op 26 november 2010, aangevuld op 22 maart 2011 heeft dhr. J. van • Bel 112 Mgr. Suijsstraat 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening 3 mei10, 2011) den Akker, Langenboomseweg 112, 5411 AW te Zeeland, medegedeeld • (verzonden en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125,bestaan 5200 MAuit te De ouderensteunpunten in de gemeente Landerd dat hij voornemens is zijn bestaande varkenshouderij, gelegen aan • Blijf bij het slachtoffer • Akkerwinde 68, 5374 DB termijn Schaijk; bouwen van een woning Een voorlopige kan ontmoetingsplekdoor de voorzieninBesluiten tot verlenging van afhandeling van verzoeken ’s-Hertogenbosch. netwerken van organisaties envoorziening ondersteunen de Langenboomseweg 112, 5411 AW te Zeeland, te wijzigen middels (verzonden 4 maart 2011) genrechter van de rechtbank worden getroffen, om omgevingsvergunning: ken voor zelfstandig wonende ouderen. Ditmits meteen hetspoedeisend doel dat aanpassing van drie bestaande stallen, uitbreiding van een stal en • Maak foto’s voor de politie belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening • Zevenhuis 32, 5411 RN Zeeland; uitbreiden paardrijhal (ontvangen ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. oprichting van een nieuwe stal. en meld je als getuige Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de recht17 maart 2011). De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken. Op die manier kunnen zij zolang en zoveel mogelijk de regie over tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van hun leven voeren en wij kunnen daarvoor ondersteuning bieden. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoorop grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na betaling. deling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2 de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via Coördinator van de ouderensteunpunten in de gemeente Landerd is Ria lid 4 van de Wet milieubeheer. bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouhttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel Richters. Zij kan u informatie en advies geven over organisaties en hun ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de activiteiten en voorzieningen. Maar zij kan ook ondersteuning bieden Burgemeester en wethouders van Landerd hebben besloten dat door bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren genoemde site voor de precieze voorwaarden. bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden en het inschakelen van dhr. J. van den Akker, voornoemd, géén milieueffectrapport behoeft te heeft en welk belang van u wordt geschaad. diensten. Bovendien helpt ze u de beste weg te vinden op het gebied worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u van wonen, zorg en welzijn. op een aanvraag om een omgevingsvergunning krachtens artikel 2.1, contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, De coördinator werkt samen met andere deskundigen van RIGOM lid1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. Ouderenwerk Maasland, BrabantZorg, Gemeente Landerd, Mooiland voor de voorgenomen activiteit. Maasland en Thuiszorg Pantein zoals ouderenadviseurs, ouderen- wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente werkers, zorg- en woonaanbieders, Wmo-consulenten, maar ook met Naar de mening van burgemeester en wethouders van Landerd leidt - Corbin sleutel. speciale steuntjes op voor- en achterwiel. (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de verschillende organisaties als KBO en Zonnebloem. U hoeft hiervoor de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de nergens lid van te zijn en de ondersteuning is gratis. wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het en 1 kinderringetje lieveheersbeestje met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. milieu. - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. Heeft u behoefte aan informatie, advies of ondersteuning bij het - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. - Zwarte Nokia GSM Let op: zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden, of kent u iemand die hulp wenst, Het besluit en de overige stukken liggen met ingang van 14 mei 2011 Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord kom gerusteneens langs tijdens de inloop (veranderde tijden met ingang gedurende weken ter dient inzageuop dewel afdeling werkdag Vermiste gevonden dieren - Zwart Vingino armbandje rijbewijszes of paspoort) zich bij deVROM, politieelke te melden! van mei 2011):Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de vanDe09afgelopen tot 12 uur. Voor zijn nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Dierenopvang weken de volgende zaken gemeld: - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders • op 2evan woensdag vanen de zoekgeraakte maand in Wapen van Reek te Reek voornoemde afdeling, tel. 0486-458111. Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, registratie gevonden (huis)dieren. • Vraag anderen om • Bel 112 (9.30-11.00 uur) Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact Gevonden voorwerpen zwart broekje en zwarte gympies. hulp en spreek samen • op 3emet: dinsdag van de maand in De Phoenix te Schaijk Het besluit dientmaanden te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels• Blijf bij het (huissleutels, opnemen De laatste afgegeven bij de C1000 in Zeeland: de dader aan (9.30-11.00 uur) als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). slachtoffer • Aengelbertlaan op 4e dinsdag30, van de maand in Compostella te Zeeland vatbaar voor bezwaar enHyundai beroep van derden. Dit kan in het kader van - ring met daaraan autosleutel/afstandsbediening, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 (9.30-11.00 uur) de vergunningverlening in hetSleuteltje kader van de Wabo aan de orde worden of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. Verloren voorwerpen Silca sleuteltje en ANLI • Maak foto’s voor gesteld. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: de politie en meld Verder mogen is de steunpuntcoördinator bereikbaar Bruin leren handschoenen. daarna ze het dier elders plaatsen. Ook(op alsdinsdag,woensdag u een (huis)dier - zwart sleuteltje je als getuige en donderdag, 9.00-16.00 uur) met via tel. 06-23403327 of via e-mail: vindt kunt u contact opnemen Dierenopvang Maasland of met - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: rrichters@rigom.nl. Een afspraak voor een huisbezoek behoort ook tot Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. de dierenambulance. - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel de mogelijkheden.

Ik grijp in bij agressie op straat Wet Milieubeheer

Veranderde inlooptijden bij de ouderensteunpunten

Ik grijp in bij agressie bij agressie op str straat str

Gevonden en verloren voorwerpen

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

14 8

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 13 m e i 2 0 1 1 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011

Gemeentenieuws Landerd week 19 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 19 2011