Page 1

Gemeentelijke informatie Geslaagde mantelzorgdag Op donderdag 11 april namen 85 mantelzorgers deel aan de 7e mantelzorgdag. De mantelzorgers krijgen deze dag van de gemeente Landerd aangeboden als blijk van grote waardering voor die mensen die dagelijks de zorg voor een zieke of gehandicapte partner, kind, familielid, buur, vriend of bekende op zich nemen. Deze mantelzorgers werden een dag in het zonnetje gezet. Dit jaar was het Duits Lijntje de rode draad in de mantelzorgdag. Dit keer geen workshops of wellness, maar onder begeleiding van 2 gidsen een stuk van het voormalige tracé van het Duits Lijntje volgen dat ook door onze gemeente loopt. Aan het begin van de dag was er koffie met wat lekkers in caférestaurant Nieuw Schaijk. Daar werden de mantelzorgers welkom geheten door wethouder Raaijmakers. Helma Vermeer van de Mantelzorgwinkel gaf uitleg over de mantelzorgpas. Na deze ontvangst gingen de mantelzorgers in twee bussen het Duits Lijntje verkennen. Zeeland, Mill en St. Hubert werden aangedaan: de kazematten, de ‘Millse aspergers’ en de loopgraven. In bezoekerscentrum De Steltenberg aan de Houtvennen, pal aan het Duits Lijntje, werd een overheerlijke lunch geserveerd. Vervolgens ging de tocht richting Uden, Veghel en Eerde, waarbij telkens het Duits Lijntje onderwerp van gesprek was. Ondertussen konden de mantelzorgers nog snoepen uit hun knapzak met streekproducten die ook nog informatie over de streek bevatte. Deze knapzak hadden de mantelzorgers bij het bezoekerscentrum na de lunch meegekregen. Na de excursie van het Duits Lijntje was het mantelzorggezelschap rond 16 uur terug bij Nieuw Schaijk. Hier kreeg men nog een drankje en een hapje aangeboden en sloot wethouder Raaijmakers deze geslaagde mantelzorgdag af. Gemeente Landerd dankt eenieder die deze dag tot een succes heeft gemaakt.

Sluiting gemeentehuis op maandag 22 april Maandag 22 april is het gemeentehuis gesloten tussen 11.30 en 14 uur in verband met een personeelsbijeenkomst.

Zondag 2 juni bij De Kriekeput

Achtste editie Maashorstfair in Herpen Op zondag 2 juni vindt - onder voorbehoud van het definitief worden van de totale sponsoring - de achtste editie van de Maashorstfair plaats. Dit jaar bij De Kriekeput in Herpen. Na een zeer succesvolle editie vorig jaar op de locatie van de Heische Hoeve in Heeswijk-Dinther bereidt de Stichting Uitvoering Streekfair De Maashorst ook dit jaar weer een mooie Maashorstfair voor. Het thema voor dit jaar is Een Maashorst met Allure. De Maashorstfair bestaat uit themapleinen met vele presentaties en stands. Daarnaast wordt elk jaar gezorgd voor een aantrekkelijk programma met demonstraties en muziek. Dit alles zorgt voor een sfeervol, aantrekkelijk evenement dat een goed beeld geeft van hetgeen De Maashorst te bieden heeft. Organisaties, muziekgezelschappen en verenigingen afkomstig uit De Maashorst kunnen deelnemen aan de Maashorstfair. Neem hiervoor contact op met Marij van der Leest, lid van de projectgroep, tel. 06-15082914. Initiatief De Maashorstfair wordt georganiseerd in opdracht van Stuurgroep De Maashorst. De stuurgroep staat voor een duurzame ontwikkeling van De Maashorst waar ruimte is voor de ontwikkeling van natuur, economie en maatschappij. De Maashorstfair is een prettige manier om met dit bijzondere gebied kennis te maken. Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Voor haar bewoners, ondernemers en toeristen ontwikkelt De Maashorst een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Op donderdag 11 april namen 85 mantezorgers deel aan de 7e mantelzorgdag. Dit jaar was het ‘Duits Lijntje’ de rode draad in de mantelzorgdag.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur

Mantelzorgpas en -map in Noordoost-Brabant beschikbaar

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Op donderdag 25 april van 13.30 tot 15.30 organiseren Zorgkantoren Coöperatie VGZ samen met De Mantelzorgwinkel, BrabantZorg en Thuiszorg Pantein een voorlichtingsbijeenkomst over de mantelzorgpas. Tevens kan men op dat moment de beschikking krijgen van een pasje. Wat is een mantelzorger Als u voor iemand zorgt in uw familie of naaste omgeving met een chronische ziekte of beperking dan bent u een mantelzorger. Eén van de knelpunten die mantelzorgers ondervinden is het risico van acute uitval. Zij maken zich ernstig zorgen voor het geval zij plotseling uitvallen en er geen vervanging is geregeld voor de inzet die zij plegen. Om deze stress bij mantelzorgers te verminderen is de zogenaamde mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas, formaat bankpasje, met daarop twee telefoonnummers, zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt ingeschakeld. Met Mantelzorgpas een rustiger gevoel Op de pas vermeldt de mantelzorger de naam en het telefoonnummer van degene die hem/haar vervangt in het geval de mantelzorger plotseling uitvalt. Hierdoor wordt de zorg bespreekbaar gemaakt en kan een achterwacht georganiseerd worden. Ook is er een map waarin de mantelzorger alle belangrijke informatie en dagelijkse gewoontes van de zorgvrager bijhoudt. Een vervanger kan hierdoor makkelijker inspringen en weet waar hij terecht kan voor ondersteuning. Uitrol De mantelzorgpas wordt gefinancierd door de Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Het pasje is beschikbaar voor alle mantelzorgers. Ook als u NIET bij VGZ verzekerd bent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Door het succes met de mantelzorgpas zetten onze zorgkantoren zich in voor verdere uitrol van de mantelzorgpas naar onze andere zorgkantoorregio’s. Aanmelden bijeenkomst en pasje Wilt u graag een pasje ontvangen dan kunt u contact opnemen met De Mantelzorgwinkel in Uden, tel. 0413-334780 of via e-mail: info@demantelzorgwinkel.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor één van de bijeenkomsten. De toegang is gratis. De bijeenkomst van 25 april word gehouden bij De Mantelzorgwinkel aan de Volkelseweg 2 te Uden.

Publicatiedatum in De Omroeper geldt Omdat met ingang van 13 maart 2013 de gemeentelijke publicaties 1 x per 2 weken worden gepubliceerd in De Omroeper en tot 1 juli 2013 in De Arena geldt voor wat betreft de datum van bekendmaking de datum in De Omroeper.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Van Mourik & De Bie (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 06 tot en met 22 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 19 april 2013

15


Tijdelijke verkeersmaatregelen Braderie Schaijk, 21 april 2013 In verband met de jaarlijkse Braderie in de kom van Schaijk zal op zondag 21 april 2013 van 07 tot 20 uur de navolgende wegen voor alle verkeer behalve voetgangers worden afgesloten.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling

Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

16

• •

Schutsboomstraat vanaf de kruising Van de Venlaan - Van der Heijdenstraat tot de kruising Netjeshof. Pastoor van Winkelstraat vanaf de kruising met de Schutsboomstraat tot de Lorskensstraat het Europaplein en het Pastoor van Spijkplein

Werken op afspraak Met ingang van 1 mei 2013 werkt de gemeente Landerd op afspraak. Vanaf 15 april kunt u een afspraak inplannen via www. landerd.nl of telefonisch via (0486) 458 111. Het werken op afspraak verbetert de dienstverlening: • de juiste medewerker staat voor u klaar • u hoeft niet lang te wachten • de medewerker heeft voldoende tijd voor u Waar moet u een afspraak voor maken? U maakt in principe altijd vooraf een afspraak als u de gemeente wil bezoeken. Hoe maak ik een afspraak?

Verder zal ten behoeve van een veilige en goede doorstroming van het verkeer stopverboden worden ingesteld op de navolgende wegen: • Van der Heijdenstraat vanaf de Schutsboomstraat tot aan de Julianastraat • Van de Venlaan vanaf de Schutsboomstraat tot aan de Hekellaan • Runstraat vanaf de Zustersstraat tot aan de Netjeshof

1. Online afspraak maken: Gaat het om vragen over burgerzaken of documenten? Dan kunt u online een afspraak inplannen via www.landerd.nl.

Voor het doorgaand verkeer zal een omleidingroute worden ingesteld.

Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

2. Telefonisch afspraak maken Gaat het om vragen over bouwen, vergunningen of sociale zaken? Maak dan telefonisch een afspraak via 0486-458111. Waarvoor kunt u terecht zonder afspraak? het ophalen van zakken voor het plastic verpakkingsmateriaal • ja/nee stickers • het afgeven van poststukken of documenten • gevonden en verloren voorwerpen

Nieuwe website Naast het invoeren van werken op afspraak heeft de gemeente Landerd vanaf 22 april een nieuwe website. Onderzoek Onlangs hebben wij een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder inwoners van de gemeente Landerd. De punten die hieruit zijn voorgekomen hebben we gebruikt bij het ontwikkelen van de nieuwe website. De nieuwe website ziet er fris en overzichtelijk uit en voldoet aan de webrichtlijnen voor overheidswebsites. Zo kunnen we u nog beter online van dienst zijn!

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 19 april 2013


Noordoost-Brabant komt in actie voor nul verkeersdoden Het Jaar van de Fietser 2013, is een feit. Dit jaar focust Brabant op deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Van alle dodelijke ongevallen is 22% fietser. Onder wie naast senioren ook vooral jongeren tussen elf en dertien jaar. Dit voorjaar is er speciale aandacht voor fietsers en de risico’s van de dode hoek bij vrachtverkeer. De regionale verkeersveiligheidsambassadeur Hetty Tindemans (Landerd) en wethouder Ted van de Loo trappen op maandag 22 april in Boekel samen de acties af. De eerste senioren krijgen dan de training met de elektrische fiets en de gemeentelijke vrachtwagens krijgen de eerste Dode Hoek sticker. Deze acties starten daarna ook in de andere Noordoost-Brabantse gemeenten.

Regionale samenwerking leerplicht loont! Dertien gemeenten in de regio werken samen op het terrein van leerplicht en het voorkomen van schooluitval. Uit de realisatie van 2012 blijkt dat deze samenwerking goede resultaten oplevert. Er is bijvoorbeeld voor de hele regio nog maar één leerplichtadministratie in plaats van dertien. Ook dalen de kosten voor de deelnemende gemeenten: in 2014 met 15%.

Elektrische fietstraining Doel van de fietstraining is om de behendigheid en vaardigheid van fietsers met een elektrische fiets te vergroten en zo de kans op een ongeval te verkleinen. Onder het genot van een kop koffie of thee worden aan de hand van voorbeelden de voor- en nadelen van de elektrische fiets besproken en krijgen deelnemers praktische tips. Op een parcours kunnen ze onder begeleiding oefenen en rondom Boekel is een tocht uitgezet om potentieel lastige situaties te oefenen. De elektrische fietsen van de deelnemers worden ter plekke afgesteld voor een goede zithouding. De laatste jaren vallen vooral onder ouderen steeds meer fietsgewonden. Bijna tweederde van alle verkeersdoden onder fietsers in 2011 was 65-plusser. Ouderen kopen steeds vaker een elektrische fiets. Dit heeft voor- en nadelen. Ouderen blijven hiermee langer zelfstandig mobiel, maar lopen ook meer risico in het verkeer door afname van hun fysieke capaciteiten. Ook de hogere snelheid en het zwaardere gewicht kunnen lastig zijn. De Fietsersbond en SOAB verzorgen voor de regio deze training. Dode Hoek Ondanks diverse maatregelen gebeuren er nog steeds te veel dode hoek ongevallen. Brabant besteedt extra aandacht aan de dode hoek door onder meer een stickeractie voor vrachtauto’s. Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Uden en Veghel plakken de stickers zelf op hun gemeentelijke vrachtwagens. Scholen of bedrijven kunnen gratis stickers bij de gemeenten bestellen voor een dode hoek actie. Leerlingen kunnen zelf in beeld brengen van welke bedrijven er veel vrachtwagens langs hun school of schoolthuisroute rijden. Samen kunnen ze dan deze vrachtwagens bestickeren om aandacht voor elkaar te vragen. Deze actie levert een bijdrage aan meer bewustzijn van de gevaren in het verkeer. Daarnaast blijft zelf goed opletten in het verkeer het beste advies. In Nederland vallen jaarlijks gemiddeld twintig doden en zijn er

‘We besparen op de kosten voor deelnemende gemeenten, terwijl dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening.” zegt René Peters, wethouder gemeente Oss en voorzitter van het bestuur van het RBL BNO. ‘Onze regio is zelfs koploper als het gaat om het laagste aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland.” Peters: ‘Dankzij de samenwerking werken nu alle deelnemende gemeenten op dezelfde manier om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Er is nog maar één leerplichtadministratie voor de hele regio in plaats van dertien afzonderlijke administraties. Dit betekent ook dat formatieplaatsen efficiënter zijn ingezet.’ Voor scholen is de samenwerking prettig: zij werken nu met één contactpersoon in plaats van meerdere contactpersonen uit dezelfde regio.

veertig tot vijftig zwaargewonden als gevolg van de dode hoek. Ongevallen met rechts afslaande vrachtauto’s en rechtdoorgaande fietsers hebben vaak ernstige gevolgen. De bestuurder van een vrachtauto of bus ziet de fietser, die voorrang heeft, regelmatig over het hoofd. Daarbij heeft de fietser vaak zelf niet in de gaten dat de bestuurder hem niet ziet of rechts wil afslaan. De dode hoek stickeractie en elektrische fietstraining maken deel uit van de verkeersveiligheidscampagne ‘Help Brabant mee op weg naar Nul verkeersdoden’. Kom zelf ook in actie en help Brabant op weg naar Nul verkeersdoden! Kijk voor meer informatie op www. nulverkeersdodenbrabant.nl.

De gemeente Landerd is gelegen in het noordoostelijk gedeelte van Noord-Brabant en heeft ruim 15.000 inwoners. Werken bij een relatief kleine maar ambitieuze gemeente betekent afwisselend werk, eigen verantwoordelijkheid en de gelegenheid om een vakgebied in de volle breedte te leren kennen..Met ruim 100 collega’s ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente. Op een aantal terreinen zoeken we vanuit onze eigen kracht samenwerking met andere Brabantse gemeenten. De gemeente is volop in ontwikkeling, denkt klantgericht en werkt aan verruiming van de dienstverlening, dit alles in een prettige werksfeer. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 4 afdelingen: Afdeling Samenleving, Realisatie & Beheer, Ruimte en Bestuur en Management Ondersteuning.

De afdeling Bestuur en Management Ondersteuning bestaat uit de teams Financiën, ICL, Communicatie, Juridische zaken, Personeel & Organisatie, Veiligheid, Documentaire Informatievoorziening, I&A en Facilitaire Zaken. Voor het team Facilitaire Zaken zijn wij op zoek naar een

Gemeentebode

(Het betreft 2 functies voor ieder 18 uur per week) Wat houdt de functie in? Gastheerschap, huismeester en dienstverlening zijn de kernbegrippen voor deze functie. Daarbij hoort onder meer het verrichten van ondersteunende werkzaamheden bij huwelijksvoltrekkingen, officiele ontvangsten en recepties. Dit is ook het geval bij avondopenstellingen van het gemeentehuis, bij raadsvergaderingen en bijzondere bijeenkomsten. Overige voorkomende werkzaamheden zijn: • Het verrichten van diverse facilitaire werkzaamheden zoals kopieerwerkzaamheden, het regelen van de koffie- en theevoorziening, het gereedmaken en opruimen van de vergaderruimten; • Voorraadbeheer voor catering, kantoorartikelen en uitgifte kantoorartikelen; • Postverwerking intern extern • Invallen bij de receptie en telefonie • Verantwoordelijk voor het functioneren en herstel van kopieer apparatuur en koffieautomaten; • Onderhouden van in- en extern contacten bij de uitvoering van werkzaamheden; • Sleutelbeheer en beveiliging van het gemeentehuis; • Verrichten van kleine reparaties en verhelpen van eenvoudige storingen.

• •

Deelname in de BHV-organisatie; Uitvoering van de vlaginstructie;

Wie zoeken wij? Je bent een betrouwbare, enthousiaste, flexibele medewerker met goede contactuele vaardigheden en een klantgerichte benadering. Je kunt goed omgaan met wisselende werktijden. Een zekere stressbestendigheid zal je goed van pas komen. Verder voldoe je aan de onderstaande voorwaarden: • je hebt een afgeronde relevante opleiding op MBO (bijv. hotelschool of een opleiding op facilitair gebied); • je bent in het bezit van rijbewijs B; • je hebt ervaring met gebruik van Internet, Word en Outlook; • je bent in het bezit van een BHV-diploma of je hebt de bereidheid om dit diploma te halen. Ons aanbod: De functie is gewaardeerd op schaal 5 (salaristabel gemeenteambtenaren). Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 1.498,- bruto per maand (aanloopschaal 4) en maximaal €2.378,- bruto per maand (functieschaal 5) bij een 36-urige werkweek. Wij kennen een prima pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Reageren: Deze vacature wordt intern en extern tegelijk opengesteld. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Jet van Alst of Chris Remmen, bereikbaar via het algemene telefoon nummer van de gemeente (0486) 458 111. Je sollicitatie dient uiterlijk 26 april 2013 in ons bezit te zijn via het e-mailadres info@landerd.nl t.a.v. de afdeling Personeel & Organisatie.

Regionaal bureau voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RBL BNO) Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zijn hardnekkige maatschappelijke problemen, die over de gemeentegrenzen heengaan. Om dit goed aan te kunnen pakken, hebben in 2009 dertien gemeenten een Regionaal Bureau voor Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten (RBL) Brabant Noordoost (BNO) opgericht. Samen met dertien gemeenten In de regio werken de volgende gemeenten samen: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. Binnen het RBL BNO werken leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders samen. Door deze samenwerking kunnen we jongeren, hun ouders en andere partners, zoals scholen beter en sneller helpen.

Plateautraplift in sporthal De Hekel Per 12 april jl is sporthal de Hekel voorzien van een plateautraplift. Deze plateautraplift zorgt ervoor dat de kantine en tribune nu ook bereikbaar zijn voor minder-validen. De plateautraplift is voorzien van een beveiligingssleutel. Voor gebruik van de plateautraplift dient toestemming te worden gevraagd aan de beheerders en/of kantinebeheerders van de sporthal.

Vliegbasis Volkel neemt QRA-taak weer over Vliegbasis Volkel neemt vanaf vrijdag 12 april tot vrijdag 3 mei de bescherming van het Nederlandse luchtruim weer over van vliegbasis Leeuwarden. Dat houdt in dat op de Brabantse basis twee F-16 jachtvliegtuigen 24 uur per dag, 7 dagen per week klaarstaan om het Nederlands luchtruim te beschermen. Deze F-16’s kunnen binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. De Quick Reaction Alert (QRA) taak wordt in nauwe samenwerking met het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een onbekend vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16’s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen. De QRA taak wordt door de beide F-16 vliegbases van de Koninklijke Luchtmacht, Volkel en Leeuwarden, afwisselend vervuld. De laatste inzet van de QRA was vanaf vliegbasis Leeuwarden op 21 maart dit jaar. Toen zijn twee Russische Bear T-95 vliegtuigen onderschept door twee Nederlandse F-16’s. De Russen vlogen Nederlands verantwoordelijkheidsgebied in zonder hun identiteit bekend te maken. Voor meer informatie www.defensie.nl/luchtmacht.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 19 april 2013

17


Schôn Zèlland dag Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 19-04-2013 en za. 20-04-2013 Collecte Nederlandse Hartstichting Zo. 21-04-2013 Braderie Schaijk, Stg. Moeslands Festival Zo. 21-04-2013 van 13:00 tot 18:00 uur Opening binnentuin Compostella, Franciscushof 1 Stg. Brabant Zorg Zo. 21-04-2013 Zondagopenstelling winkels Schaijk, MKB Schaijk Zo. 21-04-2013 tot en met wo. 24-04-2013 Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp Ma. 22-04-2013 tot en met wo. 24-04-2013 Verjaardagsactie Schaijk, KBO Schaijk Wo. 24-04-2013 van 10:00 tot 15:00 uur Groepswandeling, begin- en eindpunt bij dorpshuis De Phoenix, Dhr. Spanjers

Dinsdag 16 april was het in Zeeland weer de jaarlijkse Schôn Zèlland dag. Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen Vlasgaard en Oventje waren de hele dag in de weer met activiteiten gericht op milieu, zorg en vandalisme. Zo werden speeltuintjes speelklaar en schoon gemaakt en werd straatwerk hersteld. Medewerkers van de afdeling realisatie en beheer (de buitendienst) gaven uitleg over hun werkzaamheden en stonden kinderen met raad en daad bij. Bij bureau Halt kregen de kinderen informatie over vandalisme en het “Halt” project. Ook kregen ze informatie over wat verslavingen zijn, de oorzaken en de gevolgen ervan. In het Wijstbos maakten ze kennis met een natuurproject. In zorgcentrum Compostella assisteerde leerlingen bij de dagactiviteiten en hielpen de kinderen met het verzorgen van de koffie. De dag werd afgesloten in de gemeentewerf in Zeeland waar de kinderen een bewijs van goede wil ontvingen ondertekend door de burgemeester en een medewerker van project “Halt”. Het bewijs van goede wil werd uitgereikt omdat de leerlingen zich dienstbaar hebben ingezet voor de samenleving, zich bewust zijn geworden van de gevolgen van vandalisme en het doel van het project ‘Halt’, zich ingezet hebben voor de oudere medemens en zich bewust zijn geworden van de kreet “De maatschappij….Dat ben jij’ en van plan zijn deze kreet in de toekomst waar te maken.

Uittreksel nodig? Regel het via www.landerd.nl g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 19 april 2013

Gemeentenieuws Landerd week 16 2013  

Gemeentenieuws Landerd week 16 2013