Page 1

Gemeentelijke informatie Gemeentepagina’s verschijnen met ingang van 13 maart in De Omroeper Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat met ingang van 13 maart 2013 de gemeentelijke publicaties in De Omroeper worden gepubliceerd. De Omroeper verschijnt 1 x per 2 weken op de woensdag en wordt huis-aan-huis in Landerd verspreid. Overeenkomst met bureau Tekst & Uitleg Huis-aan-huisblad Arena is altijd al een kritisch blad geweest, ook richting de gemeente. Dit heeft de gemeente indertijd absoluut niet weerhouden hen mee te laten doen met de aanbesteding voor de gemeentepagina in 2010. Sinds 1 juli 2010 tot 1 juli 2013 heeft de gemeente een zakelijke overeenkomst met bureau Tekst & Uitleg in Schaijk, om wekelijks in huis-aan-huisblad Arena de gemeentelijke berichten te plaatsen.

Voorkom fraude met kopie identiteitsbewijs/rijbewijs Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt dit tegengaan. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie: 1. dat het een kopie is 2. aan welk bedrijf u de kopie geeft 3. de datum waarop u de kopie afgeef Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/identiteits fraude of www.rdw.nl/identiteitsfraude

Ik grijp in bij agressie op straat

Persvrijheid is een grote verworvenheid en onderdeel van onze democratie In de periode juli 2010 tot heden heeft de Arena regelmatig namen van ambtenaren genoemd in hun berichtgeving. Hier zijn zij keer op keer op aangesproken door het college van B&W. Ambtenaren kunnen zich publiekelijk niet verdedigen, het zijn de bestuurders die eindverantwoordelijk zijn. Voor een kritische berichtgeving is het noemen van namen van ambtenaren niet noodzakelijk. Contractuele afspraken zijn door bureau Tekst & Uitleg geschonden. Het gaat het college van B&W er niet om dat de media niet kritisch mogen zijn, integendeel. De persvrijheid is een grote verworvenheid van onze maatschappij en een zeer belangrijk onderdeel van onze democratie, maar het wordt een andere zaak wanneer ambtenaren beschadigd worden. Het college van B&W is ook werkgever en komt op voor de belangen van haar werknemers. In de Arena van 1 februari 2013 werd een ambtenaar van de gemeente met naam genoemd en beschuldigd van meineed. Een zeer zware beschuldiging die de ambtenaar schaadt en die Arena niet waar kan maken. Arena gaat hiermee op de stoel van de rechter zitten. Een verzoek van het college de berichtgeving te rectificeren is niet ingewilligd door Arena. Het college van B&W heeft vervolgens besloten de overeenkomst met bureau Tekst & Uitleg op te zeggen.

Op 27 maart en 2 april

Sluiting gemeentehuis Op 27 maart aanstaande is het gemeentehuis gesloten vanaf 15.30 uur. Dit in verband met het afscheidsfeest voor het personeel van burgemeester Doorn-van der Houwen. Op 2 april aanstaande is het gemeentehuis gesloten van 14.30 uur tot 16.00 uur. Dit in verband met de ontvangst van de nieuwe burgemeester en kennismaking met het personeel. Burgerzaken is deze avond gewoon geopend van 16.30 tot 19.30 uur.

Één zwaluw maakt nog geen zomer Maar meerderen wel! De zwaluw staat op de Rode Lijst, en staat op het punt om uit te sterven. Om dit te voorkomen is ook de hulp van de inwoners van Landerd nodig. Zwaluwen staan op uitsterven, omdat wij als mens tegenwoordig alles dicht bouwen, wij willen geen gaten in ons huis. Vroeger was dit heel anders, toen had je grote boerderijen, met veel kieren en gaten waar de vogeltjes lekker konden nestelen.

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan • Bel 112 • Blijf bij het slachtoffer • Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige

Wat kunt u als inwoner doen om de vogel te helpen? Mocht u uw huis gaan verbouwen, wilt u dan alstublieft denken aan neststenen, dit zijn inbouwstenen die in te metselen zijn in de muur, speciaal voor zwaluwen. Er zijn eventueel ook andere neststenen te koop voor liefhebbers van vleermuizen. Deze zijn te koop bij Waveka en Vivara Natuurbeschermingsproducten, dit zijn bedrijven die speciale artikelen verkopen om bedreigde dieren te beschermen. Maar wat wij sowieso allemaal kunnen doen is een zwaluwnestkast ophangen, dat is een soort T-vormige plank met daaraan een of twee kunstnesten, ook te koop bij Waveka en Vivara Natuurbeschermingsproducten. Zelf kunt u misschien ook nog nestkasten maken, daarvoor kunt u kijken op de site van de Gierzwaluwbescherming.

Uittreksel nodig? Regel het via www.landerd.nl

Namens de jeugdgemeenteraad, Charlotte Smit

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Van Mourik & De Bie (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 06 tot en met 22 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 8 maart 2013

19


Op 20 maart in Compostella

Informatieavond over wonen, welzijn en zorg in Landerd Mensen worden tegenwoordig ouder dan vroeger en het aantal ouderen stijgt. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en als zij zorg nodig hebben wordt die veelal aan huis geleverd.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

20

Ook voor jongeren en volwassenen met beperkingen is veel veranderd. Zij woonden vroeger vaak centraal in grote instellingen, meestal in het buitengebied. In de afgelopen jaren zijn steeds meer kleinschalige woonvormen in de dorpen ontstaan. De rijksoverheid wil de toegang tot instellingen voor langdurige zorg in de komende jaren verder beperken. Daarnaast wordt van mensen steeds meer eigen kracht en inzet voor hun omgeving verwacht. In deze ontwikkelingen is het van belang dat de terreinen wonen, welzijn en zorg op elkaar worden afgestemd. De gemeente Landerd heeft samen met woonmaatschappij Mooiland, zorgverleners BrabantZorg en Pantein en welzijnsorganisatie Rigom een visie ontwikkeld om deze afstemming te behouden, ook als de aangekondigde wijzigingen worden doorgevoerd. Daarin zal ook de zorgcoöperatie een rol spelen. Deze partijen willen hun visie gezamenlijk aan u presenteren op 20 maart 2013, van 19.30 uur tot ongeveer 20.45 uur, in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1 te Zeeland. De deuren van de zaal gaan om 19.15 uur open. Als u interesse heeft in de wijze waarop het wonen, het welzijn en de zorg worden georganiseerd bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Opening binnentuin Compostella op 21-04-2013, locatie Franciscushof 1 (5411 BK), vergunning verzonden op: 28-02-2013 • Historische grondverzetdagen op 01-06-2013 en 02-06-2013, locatie afgraving bij Recreatieoord De Maashorst (5374 PC), vergunning verzonden op: 28-02-2013 • Springwedstrijden paardensport op 13-04-2013 en 14-04-2013, en dressuurwedstrijden paardensport op 08-09-2013, locatie De Louwstraat (5374 CG), vergunning verzonden op: 28-02-2013 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Algemene informatie Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website, www.landerd.nl. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de ‘evenementencheck’ te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De ‘evenementencheck’ kunt u raadplegen op onze website: www.landerd.nl.

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 8 maart 2013


De verenigingskoepel Zeeland wordt opgericht In Zeeland zijn veel verenigingen en stichtingen actief. In de voorbereidende bijeenkomsten, waarbij een 30-tal verenigingen en stichtingen uit Zeeland aanwezig waren, werd de behoefte aan een koepelorganisatie uitgesproken. Diverse vereniging hebben te maken met een tekort aan vrijwilligers, andere verenigingen hebben soms ondersteuning nodig bij het organiseren van evenementen, andere verenigingen zoeken jaren een voorzitter, anderen hebben moeite met het werven van nieuwe leden. De verenigingskoepel wil hierop een antwoord geven.

Elkaar ondersteunen Albert Voet: “Verenigingen ontmoeten elkaar vaak op informele wijze. Veel zaken of knelpunten worden in informele sfeer besproken of afgestemd in bijvoorbeeld de sportkantine. Het is duidelijk dat verenigingen elkaar opzoeken en elkaar nodig hebben. Om elkaar te ondersteunen en de betrokkenheid tussen verenigingen te vergroten, worden voordelen gezien om de uitwisseling en afstemming in de toekomst wat meer te structureren. Door een goede samenwerking wordt de kwaliteit van verenigingen versterkt. Ook kunnen problemen met vrijwilligers of het organiseren van activiteiten worden uitgewisseld of gezamenlijk worden opgelost. Om dit te bereiken wordt de verenigingskoepel opgericht”. Stuurgroep Na de druk bezocht bijeenkomst in april 2012 is een stuurgroep geformeerd, bestaande uit Peter Lukassen, Albert Voet, Herman Janssen, Jacqueline van de Velden, Jasper Peeters, Henri van Hout, Cees van Dongen, Floor Jillissen (Vivaan) en Paula Ottens (Gemeente Landerd). Als eerste is, na diverse brainstormsessies, de missie vastgesteld. Hieruit zijn een vijftal doelen geformuleerd. Daarnaast zijn er voorstellen gemaakt m.b.t. de organisatievorm, samenstelling, financiering en werkwijze.

Burgerinitiatief Cees van Dongen: “Eindelijk is het dan zover. Na meer dan een jaar voorbereiding kunnen we starten. De verenigingskoepel in Zeeland wordt een feit. We willen een koepel die onafhankelijk functioneert. Onafhankelijk van de gemeente Landerd. Een koepel die zelf de inhoud en de doelen bepaalt en financieel onafhankelijk is. In de aanloop zal de koepel nog afhankelijk zijn van subsidie en hulp van fondsen. Maar het is de bedoeling dat de koepel in de toekomst zichzelf bedruipt. De stuurgroep is een enthousiaste groep mensen, die voor Zeeland een mooi burgerinitiatief heeft weten te realiseren. Na de start van de verenigingskoepel, draagt de stuurgroep haar expertise over aan de nieuwe leden en zullen hen in de opstart ondersteunen, zolang dat nodig is. Kortom de nieuwe verenigingskoepel komt in een gespreid bedje terecht”. Uitnodiging Alle verenigingen en vrijwilligers in Zeeland zijn uitgenodigd om op 11 maart aanwezig te zijn. Aanvang 20 uur in dorpshuis De Garf, Kerkstraat 35, 5410 EA Zeeland. Het wordt een geweldige leuke avond waarbij Theater Helder voor de interactieve en vrolijke noot zal zorgen. Omdat de koepel de belangen van alle verenigingen en vrijwilligers in Zeeland gaat vertegenwoordigen, wordt door de stuurgroep een grote belangstelling verwacht. Vanwege het animo en de organisatie dienen verenigingen, buurschappen, clubs of stichtingen zich daarom aan te melden bij Peter Lukassen (telefonisch: 0486-453301 of per e-mail naar verenigingskoepel@hotmail.nl. Ook is het van belang door te geven met hoeveel personen de vereniging aanwezig zal zijn. Integraal Dorpsontwikkelingsplan Zeeland Het opzetten van een verenigingskoepel vormt één van de projecten die onder het Integraal Dorpsontwikkelings Plan Zeeland vallen. De koepelvereniging Zeeland wordt mogelijk gemaakt door mede financiering door de provincie Noord-Brabant (IDOP). Het onderzoek draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

Aanmelden voor 4 april a.s.

Verwendag voor Mantelzorgers Landerd Op onze jaarlijkse ‘Landerdse dag voor de mantelzorg’ organiseren wij voor u op donderdag 11 april een busdagtocht langs het voormalig ‘Duits Lijntje’. Wij nodigen u hiervoor uit. Mantelzorger zijn is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt tijd, inzet en doorzettingsvermogen. De ‘mantelzorgboog’ kan niet altijd gespannen zijn, vandaar dat wij u dit dagje uit aanbieden. Een dagje om de rijke historie en prachtige natuur van het Duits lijntje te ontdekken. Dit keer een geheel andere verwendag dan in voorgaande jaren. Ook de organisatie is anders. U ontvangt dit keer geen aanmeldformulier. U dient uzelf als mantelzorger voor deze verwendag aan te melden. De busexcursie volgt de oude spoorlijn door o.a. Veghel, Schijndel, Uden, Volkel, Zeeland en Mill. Behalve een kop koffie met iets lekkers bij aanvang, is bij de excursie ook een knapzak en een lunch met streekproducten inbegrepen. Onderweg worden er verschillende stops gemaakt om de omgeving te verkennen. Zo gaan we o.a. in Volkel naar bezoekerscentrum De Steltenberg, gespecialiseerd in de historie van het Duits Lijntje en wordt er ook gestopt bij de ‘asperges’ in Mill. Deelname is geheel gratis. U kunt zich aanmelden tot 4 april a.s.

Aanmelden kan als volgt: schriftelijk: door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te sturen aan afdeling Welzijn gemeente Landerd, postbus 35 5410 AA Zeeland; • telefonisch: mevrouw Anny Ermers, afdeling Welzijn 0486458133 (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag) • per e-mail: door een bericht te sturen aan anny.ermers@ landerd.nl. Hierin a.u.b. dezelfde gegevens vermelden als op het aanmeldformulier.

Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u uiterlijk 8 april een brief ter bevestiging. Programma: 9.30 uur: verzamelen en opstappen bij Café Nieuw Schaijk aan de Rijksweg te Schaijk hier wordt koffie/thee met iets lekkers geserveerd. • 10.00 uur: de bus vertrekt vanuit Schaijk, de route loopt vervolgens naar Zeeland, het Oventje, Mill en Volkel. • 12.30 uur: lunch bij de Steltenberg in Volkel. • 13.30/14.00 uur: vertrek vanaf de Steltenberg naar Uden, Veghel, Eerde, vervolgens weer terug naar Schaijk. • 16.00/16.30 uur: terug op de opstapplek in Schaijk. Afsluiting met een hapje en een drankje door wethouder Raaijmakers. De gehele excursie wordt door 2 deskundige gidsen begeleid.

Gesprek met de Landerdse consulent van de Mantelzorgwinkel Op deze dag is ook de consulente van de Mantelzorgwinkel aanwezig. Indien u een afspraak met haar wilt maken kunt u haar op deze dag daarvoor aanspreken.

Aanmeldformulier Ik meld mij aan voor de Landerdse mantelzorgdag op donderdag 11 april 2013

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - De laatste maanden gevonden en afgegeven bij C1000 Zeeland: Diverse dassen en handschoenen, axa fietssleutel, ring met 2 fiets?sleutels (1 met rood plakband), ring met daaraan grote sleutel (poort?), 1 goudkleurige oorbel (kruis), usb-stick van ROC de Leijgraaf, bruine leesbril, zwarte en blauwe paraplu - 04-02-2013, Udenseweg nabij Corridor Zeeland: Een zwarte Nike tas met inhoud - 06-02-2013, Mgr. Suijsstraat Reek: Sleutelbos met 4 dezelfde sleutels (anka pk 15115) aan een ring - 11-02-2013 Burgemeester de Grootstraat Schaijk: zwarte fototas met opschrift pixmania.com. - 13-02-2013, carnaval, Schaijk: Zwarte Union damesfiets, type Oxford de Luxe. Leverancier Jack Martens Nistelrode - 13-02-2013, carnaval, Schaijk: Grijze Union herenfiets, type Roma - 25-02-2013, langs het pad, in het bos, t.h.v. Brand 81 Zeeland: Een nieuw, zwart damestasje van het merk Blach Collection (ongeveer 20x25 cm) met een klein blauw zakdoekje en enkele bonnetjes. - 24-02-2013, Schutsboomstraat t.h.v. huisnr 45 Schaijk: accucheck voor diabetici. - 25-02-2013 Kerkstraat t.h.v. Electrozaak Bergmans: Een bos sleutels aan een karabijnhaak. Het betreft een 8-tal sleutels waarvan 1 een dopsleutel is. Er zit een gewicht aan. - 26-02-2013, Schutsboomstraat 44 Schaijk: Zwarte herenfiets van het merk Reflection, type Move. Bijzonderheden: dikke buizen en dubbele stang, bagagedrager voor. Verloren voorwerpen - In januari, Zeeland: Kleine dameshorloge met bruin bandje. - 2-2-2013, Reekseweg Zeeland: Groene PTT brievenbus met huisnummer 12 - 2-2-2013, Puttelaar Zeeland: Sleutelbos aan een ring met poortsleutel, brievenbussleutel, huissleutel, 2 kleine sleutels - 13-02-2013, Zeeland: Zwarte telefoon Sony Xperia U (afbeelding van auto bij opstarten) - 08-02-2013, hoek De Donk - Van der Venlaan Schaijk: Boek (soort handleiding) voor een Mercedes B-klasse. De eigenaar biedt een vindersloon - Tijdens carnaval, Schaijk: Zilveren Buddha to Buddha armband. De eigenaar biedt een vindersloon. - 11-02-2013: Grijze GSM HTC touch Pro 2 - 28-02-2013, tussen Bossestraat - Pastoor van Winkelstraat Schaijk: Zwarte lederen herenportemonnee met daarin pasjes waaronder bankpasje, creditkaart, id-kaart en rijbewijs en wat contant geld. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Aan wie geeft u mantelzorg?

De heer / mevrouw ....................................................................................

Mijn partner

Adres: .................................................................... Huisnr.: .......................

Mijn kind

Postcode / woonplaats: …......................………..……………………………………………

Mijn vader/moeder

Telefoonnummer: ………….......................……………………………………………………

Een familielid

Geboortedatum: …......................………………………………………………………………

Vrienden/buren

E-mail: …………….......................………………………………………………………………

Anders

Informatie over dorpshuis De Phoenix, gemeenschapshuis De Garf of het Wapen van Reek? Kijk dan op

www.dorpshuizenlanderd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 8 maart 2013

21


Omgevingsvergunningen

Landelijke Compostactie Gratis compost als beloning voor scheiden groente-, fruit- en tuinafval (gft) Inwoners van de gemeente Landerd kunnen op vertoon van een legitimatiebewijs gratis compost ophalen bij de gemeentewerf, Runstraat 59a te Schaijk. Met deze actie bedanken de gemeente Landerd en Attero de inwoners voor hun inspanning gft-afval gescheiden aan te leveren. Attero maakt daar compost van. Een echt kringloopproduct, want organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem. Inwoners bedankt Al een groot aantal jaren bieden inwoners hun groente-, fruit- en tuinafval gescheiden van ander afval aan. Voor heel veel mensen is dat de gewoonste zaak van de wereld. Attero en de gemeente Landerd bedanken daarom graag deze inwoners voor hun inzet. Het scheiden van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage aan het milieu. Als dank stellen zij tijdens de Landelijke Compostactie gratis compost beschikbaar. Op donderdag en vrijdag 14 en 15 maart 2013 van 09 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op zaterdag 23 maart 2013 van 09 tot 12 uur kan op de gemeentewerf, Runstraat 59a te Schaijk het compost gratis worden opgeschept. Denk er wel aan: u dient het compost zelf op te scheppen. Inwoners wordt aangeraden er op tijd bij te zijn. De actie is eenmalig en op = op. Goed voor de tuin: natuurlijke balans Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de bodem en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. Meer informatie over het gebruik van compost in sier- of moestuin is te lezen op www.atterocompost.nl - klik hierbij op ‘Info consumenten’. Goed voor milieu én portemonnee! Compost is een echt kringloopproduct en legt CO2 vast in de bodem. Door het gebruik van compost helpt u dus mee in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Naast compost haalt Attero ook duurzame energie uit gft- en groenafval. Door vergisting ontstaat duurzaam biogas, bron voor productie van groene stroom en groen gas. Ook maakt Attero van de houtachtige delen duurzame biobrandstof. Deze biobrandstof wordt gebruikt in speciale energiecentrales voor het maken van groene stroom. Composteren is daarnaast een voordelige manier voor het verwerken van gft-afval. Dat scheelt in de kosten. Voldoende stimulans om gft-afval goed gescheiden te blijven aanleveren! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel: 0486-458111.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Reekseweg 7, 5411 RB Zeeland; realisatie parkeerterrein (aanvraag ontvangen 20 februari 2013) • Schaijksestraat 14, 5374 KC Reek; verbouwen van een bijgebouw (aanvraag ontvangen 22 februari 2013) • Elsstraat 3, 5374 LA Schaijk; bouwen vleesvarkensstal voorzien van een biologisch luchtwassysteem (aanvraag ontvangen 25 februari 2013) Sloopmeldingen: • Pastoor van Winkelstraat 82, 5374 BL Schaijk; slopen van een woning (aanvraag ontvangen 22 februari 2013) • Rijksweg 92, 5375 KZ Reek; slopen van een bijgebouw met asbesthoudende dakbedekking (aanvraag ontvangen 25 februari 2013) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Verleende omgevingsvergunningen: • Zevenhuis 19, 5411 RN Zeeland; het kappen van een berk (vergunning verzonden 20 februari 2013) • Scheltseweg 3, 5374 EB Schaijk; het uitbreiden van een bedrijfshal en een kantoorruimte (vergunning verzonden 20 februari 2013) • Hoofdmanstraat 14, 5411 DH Zeeland; het bouwen van een bergruimte (vergunning verzonden 26 februari 2013) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen dan wel het buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning, kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen.

Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Voederheil 29, 5411 RJ Zeeland; het uitbreiden van een rundveestal en het bouwen van een vleesvarkensstal (dossiernummer HZ-2012-0008). Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 11 maart 2013 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-458194. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 08-03-2013 en za. 09-03-2013 Collecte Jantje Beton Vr. 08-03-2013 van 19:00 tot 01:00 uur Halfvastenfeesten, Kreitsberg, Stg. PR Halfvastenfeesten Za. 09-03-2013 van 16:00 tot 01:00 uur Halfvastenfeesten, Kreitsberg, Stg. PR Halfvastenfeesten Zo. 10-03-2013 van 11:00 tot 23:00 uur Halfvastenfeesten, Kreitsberg, Stg. PR Halfvastenfeesten Zo. 10-03-2013 tot en met za. 16-03-2013 Collecte Reumafonds Zo. 17-03-2013 Zondagopenstelling winkels, Schaijk, MKB Schaijk Zo. 17-03-2013 tot en met za. 23-03-2013 Collecte Simavi Zo. 24-03-2013 tot en met za. 30-03-2013 Collecte ZOA

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 8 maart 2013

Gemeentenieuws Landerd week 10 2013  
Gemeentenieuws Landerd week 10 2013  

Gemeentenieuws Landerd week 10 2013

Advertisement