Page 1

Gemeentelijke informatie Carnaval

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Denkt u ook aan brandveilige kleding?

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Nog even en dan barst het carnavalsfeest weer los. Feestvierders gaan massaal de straat op en duiken - met de meest uiteenlopende kostuums - de horeca in. Maar heeft u er wel eens aan gedacht dat kleding en ook pruiken snel in brand kunnen vliegen en dat vlammen zich heel snel over de kleding kunnen verspreiden? Met alle gevolgen van dien.

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

“Hoe brandbaar kleding is, is afhankelijk van de vorm, de structuur en de samenstelling van de vezels van de stof. In het algemeen geldt dat des te strakker de kleding om het lichaam zit, des te moeilijker een brand zich kan voortplanten. Bij losjes zittende kleding komt makkelijker zuurstof bij de brandhaard waardoor het vuur zich sneller verspreid”, aldus de brandweer… Het is verstandig om bij de aanschaf van carnavalskleding ook aan de veiligheid te denken. Kleding van katoen brandt sneller dan kleding die is gemaakt van dierlijke vezels (bijvoorbeeld wol). Bovendien kunnen de vlammen zich makkelijk verspreiden over het hele kledingstuk. Synthetische kleding (bijvoorbeeld polyester) brandt minder snel, maar smelt bij contact met vuur en de smeltdruppels kunnen op die plekken brandwonden veroorzaken. Een kledingstuk dat is samengesteld uit een combinatie van plantaardige en synthetische vezels heeft beide eigenschappen in zich. Carnavalsvierders kunnen het beste nauwsluitende kleding dragen en geen wijdvallende mouwen. Ook het dragen van onderkleding helpt. Een strak hemdje van katoen of wol onder synthetische kleding kan veel problemen voorkomen. Wat moet u doen als kleding in brand staat? ‘Tijdens carnaval en bij een bezoek aan overvolle kroegen, kunt u uw veiligheid dus verhogen door rekening te houden met het soort kleding dat u draagt’, stelt de brandweer ‘Wanneer uw kleding toch in brand staat, probeer dan nooit in paniek te raken, hoe moeilijk dat ook is. Blijf kalm en ga nóóit rennen, want dat wakkert de vlammen alleen maar aan. Doof de vlammen. Dit kan met water, door over de grond te rollen of met een blusdeken.’ Verder is het van belang dat omstanders het gezicht van het slachtoffer gelijk afschermen en dat direct wordt begonnen met het koelen van de wond. Dit kan het beste gedaan worden met zacht stromend en lauw kraanwater. Als dit niet bij de hand is, kan er ook worden gekoeld met natte doeken. Het is altijd beter om met iets te koelen dan niet te koelen. Koel ten minste tien minuten. Langer is beter, maar let wel op dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt. Verwijder tijdens het koelen alleen die kleding die niet aan de huid is gekleefd. Waarschuw onmiddellijk een arts als er blaren zijn of als de huid er aangetast uitziet of bel 112. Bedek de brandwonden met steriel verband. Bij grotere brandwonden met een schone doek of een schoon laken. Smeer nooit iets op de brandwond.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Zorg er tenslotte voor dat het slachtoffer zittend wordt vervoerd. Het hoofd moet altijd hoger zijn dan de rest van het lichaam in verband met mogelijke vochtophoping.

Inzameling huishoudelijk plastic verpakkingsafval op carnavalsmaandag 7 maart

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Tijdens de carnaval op maandag 7 maart aanstaande vindt de periodieke huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval gewoon plaats. Zakken uiterlijk om 07.30 uur aan de weg zetten De speciale ‘plastic-heroes’ zakken moet u ook op carnavalsmaandag 7 maart -zoals gebruikelijk- uiterlijk om 07.30 uur aan straat zetten, op de plaats waar ook de containers worden neergezet. Dus op tijd aanbieden! Aangepaste inzameltijden voor Schaijk in verband met de carnavalsoptocht In verband met de carnavalsoptocht in Schaijk, maandagmiddag 7 maart 2011, wordt op die dag het plastic afval eerst in de bebouwde kom van Schaijk ingezameld. Vervolgens het buitengebied van Schaijk en daarna de overige gebieden (Reek en Zeeland) van onze gemeente. Om circa 07.30 uur starten drie inzamelvoertuigen van Sita Recycling Services bv in de dorpskern van Schaijk met de huis-aan-huis inzameling van het plastic afval. Dus speciaal voor de inwoners van Schaijk: zet tijdig (uiterlijk 07.30 uur) uw plastic afval aan de weg! Iedereen meedoen Iedereen dient het huishoudelijk plastic verpakkingsafval gescheiden te houden en in de speciale ‘plastic-heroes’ zakken gescheiden en ook op tijd aan te bieden.

Sluiting gemeentehuis in verband met carnaval Op maandag 7 maart en dinsdag 8 maart zijn alle afdelingen van het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. Een uitzondering geldt voor het bureau Burgerlijke Stand. U kunt uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden op maandag 7 maart in het gemeentehuis van Zeeland (Kerkstraat 39) terecht van 10 tot 11 uur.    Storingsdienst gemeentewerf: Tel. 0486-464246. Deze storingsdienst is bestemd voor noodgevallen, zoals: • een rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; • het oplossen of voorkomen van gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrij liggen; • het kappen van bomen die eigendom zijn van de gemeente en • toegebrachte schade aan gemeente-eigendommen.

Utwurdwa: tweede prijswinnaar van de carnavalsoptocht in Schaijk 2010.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met diverse Carnavalsoptochten Van zondag 6 maart tot en met dinsdag 8 maart aanstaande worden in verband met diverse carnavalsoptochten en -activiteiten op de hieronder aangegeven dagen diverse wegen tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Ook is het noodzakelijk dat er op enkele wegen een stopverbod wordt ingesteld. Carnavalsoptochten 2011 • Zondag 6 maart Carnavalsoptocht in Zeeland, aanvang 13.00 uur tot 16.30 uur Route Puttelaar - Manegestraat - Korte Dijk - Brand - Puttelaar Kerkstraat - Schoolstraat - Burgerveld - Van Kilsdonkplein - Oude Molenstraat - Kerkstraat, plein nabij gemeentehuis - worden tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Zondag 6 maart Jeugdoptocht in Schaijk, aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur Route Schutsboomstraat - Burg. Schoutenstraat - BrouwerstraatBossestraat - Runstraat - Pastoor Van Winkelstraat - Europaplein worden tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Zondag 6 maart Carnavalsoptocht Reek, aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur Route Nieuw Heijtmorgen - Brouwershof - de Akkers - Noordhoek Heijtmorgen - Dorus van Weespas - Soeterstraat - Weth. Zegersstraat - Hogeweg - Burg. Wientjensstraat - Mgr. Borretstraat - Nieuw Heijtmorgen - worden tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Maandag 7 maart Grote carnavalsoptocht in Schaijk, aanvang 13.15 uur tot 17.00 uur De toegangswegen naar het centrum van Schaijk worden vanaf 09.00 uur en het centrum vanaf 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. Tevens wordt er een tijdelijk stopverbod ingesteld op de wegen Runstraat, Hoekstraat, Schutsboomstraat, van de Venlaan en van der Heijdenstraat. Route Schutsboomstraat - Brouwerstraat - Bossestraat - Runstraat Past. Van Winkelstraat - Europaplein. Dinsdag 8 maart Goapmerrege van 09.00 uur tot 14.00 uur op het Europaplein in Schaijk. Hiervoor worden de toegangswegen naar het Europaplein afgesloten.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 februari 2011

13


ANV Maashorstboeren rondt Groenblauwe diensten-pilot succesvol af Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel

14

De subsidie voor aanleg en onderhoud van natuur- en landschapselementen blijkt een succes in Noordoost Brabant. Agrarische Natuurvereniging ANV Maashorstboeren zette tussen 2007 en 2010 ruim € 950.000,- om in agrarisch natuurbeheer. Veldcoördinator van ANV Maashorstboeren Egbert van Hout is enorm te spreken over het enthousiasme van de boeren. Veel bestaande poelen en hagen kregen een betaalde onderhoudsbeurt. Ook winnen nieuwe poelen, struweelhagen en hoogstamfruitbomen steeds meer terrein in het landschap van de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. De Veldcoördinator, gemeenten, waterschap en provincie werken hard aan een vervolg op de regeling. Veel agrarisch natuurbeheer In de vierjarige periode van 2007 tot en met 2010 heeft de veldcoördinator van het Groenblauw stimuleringskader € 950.000,- omgezet in onder andere 10,71 hectare houtwal, 8.280 meter heg, 1024 landschaps- en knotbomen, 22 poelen, 220 hoogstamfruitbomen en 1,5 kilometer akkerranden. Een groot gedeelte hiervan is nieuw aangelegd. Voor de overige, reeds bestaande landschapselementen ontvangen de eigenaren een vergoeding voor beheer en onderhoud. De Maashorst en het Land van Cuijk als eerste Sinds eind 2007 kunnen grondeigenaren in het buitengebied de veldcoördinator van hun Agrarische Natuurvereniging inschakelen voor stimulering van natuur- en landschapsbeheer en ontwikkeling van nieuwe landschapselementen. Het gebied Land van Cuijk is samen met

Bekendmaking inwerkingtreding nieuwe verordening De gemeenteraad van Landerd heeft op 3 februari 2011 de ‘Deelverordening Subsidiëring regionale ondersteuningsorganisaties van mantelzorgers en vrijwilligers in de informele zorg’ vastgesteld. Vanaf 2011 verlenen de vijf gemeenten in de regio Uden-Veghel structureel subsidie aan een aantal regionale ondersteuningsorganisaties voor mantelzorgers en vrijwilligers in de informele zorg. De gemeente Landerd heeft hiervoor de ‘Deelverordening Subsidiëring regionale ondersteuningsorganisaties van mantelzorgers en vrijwilligers in de informele zorg’ vastgesteld. Deze treedt in werking per 1 januari 2011. Dit besluit ligt vanaf 25 februari 2011 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling welzijn. Tegen dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl.

de Maashorst de eerste regio waar het Groenblauw stimuleringskader van start ging. Dit stimuleringskader biedt tal van subsidiemogelijkheden voor onderhoud en aanleg van natuurelementen op boerenland. Gemeenten, provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas dragen zorg voor natuur, landschap en recreatie. Daarom financieren ze dit gezamenlijk en zorgen ze voor een goede begeleiding. Eerlijke regeling met faire subsidies Het uitgangspunt voor het Groenblauw stimuleringskader is dat aanvragers aanspraak maken op reële vergoedingen. Alle vergoedingen zijn gebaseerd op de Catalogus Groenblauwe diensten. Dat wil zeggen dat vergoedingen voor aanleg en onderhoud van natuur- en landschapselementen marktconform zijn. Ook het niet kunnen telen van landbouwgewassen wordt vergoed, evenals de waardedaling voor de ondergrond van vaste elementen als poelen, bosjes en heggen. Het Groenblauw stimuleringskader biedt diverse aantrekkelijke pakketten per gebied. De vergoeding voor onderhoud en inkomstenderving loopt zes jaar en geldt alleen in de door de gemeenten aangewezen gebieden. De regeling is opengesteld tot en met 2010, waarbij ook in 2011 de nog niet uitgeputte budgetten kunnen worden aangesproken. Er is veel vraag naar financiering van landschapselementen. Daarom werkt de provincie samen met de gebiedpartijen aan een vervolg van deze succesvolle regeling. Loop binnen bij het veldloket Bij ANV Maashorstboeren draait alles om agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarom past de veldcoördinatie ook perfect bij deze vereniging. Verantwoordelijk en betrokken. De ANV heeft een veldloket van waaruit de veldcoördinator Egbert van Hout grondeigenaren en gebruikers begeleiden met de aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer vanuit het Groenblauw stimuleringskader. - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 februari 2011


Voor 1 april 2011

Aanmelden leerlingen van 4 jaar voor het basisonderwijs in de gemeente Landerd Locaties AED Landerd

Wordt uw kind 4 jaar vóór 1 oktober 2012? Dan is het van belang dat u uw kind op korte termijn, maar uiterlijk 1 april 2011, aanmeldt bij een basisschool naar uw keuze. Vroegtijdige aanmelding is noodzakelijk voor de planning en interne organisatie op de scholen. De gemeente Landerd kent 6 basisscholen, verspreid over drie kernen. De scholen zijn verschillend voor wat betreft het aantal leerlingen, de manier waarop onderwijs gegeven en beleefd wordt en hun identiteit. Op de scholen kunt u altijd terecht om een afspraak te maken voor een nadere kennismaking, eventueel samen met uw kind. Daarnaast kent een aantal scholen open dagen of informatieavonden, waarop u van harte welkom bent om de school beter te leren kennen. Onderstaand treft u alle data aan. Kinderen van 4 jaar mogen naar school; vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig. Dat betekent dat uw kind dan als leerling van een basisschool moet zijn ingeschreven. Het Regionaal Bureau Leerplicht heeft daar toezicht op. Aanmeldingsformulieren zijn op alle basisscholen aanwezig. Voor meer informatie over de leerplicht kun u terecht bij het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost, tel. 0412-629070 of per e-mail rbl@oss.nl. De basisscholen van Gemeente Landerd: Zeeland R.K. basisschool ‘Vlasgaard’ Vlasroot 33, 5411 AC Zeeland Directeur: Dhr. H. Leenders Tel. 0486-451252 E-mail: info@vlasgaard.nl / website: www.vlasgaard.nl Informatiemarkt voor ouders: 21 maart 2011 19:30 - 21:30 uur Open lesdag: 23 maart 2011 08:45 - 12:00 uur R.K. basisschool ‘Oventje’ Vooroventje 16, 5411 NT Zeeland Directeur: Dhr. M. Wijdeven Tel. 0486-451204 E-mail: dir.oventje@optimusonderwijs.nl / website: www.bsoventje.nl Informatieavond voor ouders: 15 maart 2011 om 20.00 uur Open lesdag: 23 maart 2011 08.45 - 12.00 uur O.B.S. De Wizzert Vlasroot 33b, 5411 AC Zeeland Directeur: Mevr. R. van der Coer Tel. 0486-424833 E-mail: info@obsdewizzert.nl / website : www.obsdewizzert.nl. Informatieavond voor ouders: 23 maart 2011 om 19.30 uur Open lesdag: 23 maart 2011 9.00 - 12.00 uur

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

Vierjarigen moeten voor 1 april 2011 aangemeld worden voor basisonderwijs. Reek R.K. basisschool ‘De Kreek’l’ Mgr. Suijsstraat 6, 5375 AG Reek Directeur: Mevr. M. Bosman Tel. 0486-420520 E-mail dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl / website www.dekreekl.nl. Informatieavond voor ouders: 6 april 2011 om 20.00 uur Open lesdag: 6 april 2011 overdag. Schaijk R.K. basisschool ‘De Regenboog’ Runstraat 16, 5374 AC Schaijk Directeur: Dhr. P. de Klein Tel. 0486-461365 E-Mail: dir.regenboog@optimusonderwijs.nl website: www.regenboogschaijk.nl Informatieavond voor ouders: donderdag 24 februari 2011 19.30 - 21.30 uur Open lesdag: woensdag 2 maart 2011 8.45 - 12.00 uur Inschrijfdag: dinsdag 15 maart 2011 3.30 - 17.00 uur / 19.00 - 20.00 uur. R.K. basisschool ‘Den Omgang’ Bossestraat 8b, 5374 HT Schaijk. Directeur: Dhr. J. Gubbels Tel. 0486-461283 E-mail. Dir.denomgang@optimusonderwijs.nl website : www.bsdenomgang.nl Informatieavond voor ouders: 28 februari 19.30 -21.00 uur. Open lesdag: 2 maart 2011 9.00 - 11.30 uur. Inschrijfdag: 15 maart 2011 13.30 - 15.30 uur / 19.00 - 20.00 uur. Indien ouders op deze tijden niet kunnen, zijn de directies van de scholen op een ander moment te bereiken voor een afspraak, voor informatie of voor aanmelding.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 1-2-2011, Vlashoeve Zeeland: Paarse herenfiets, merk: Romijn. - 04-02-2011, C1000 Zeeland: Grijs zwarte herenfiets, merk on the road. - 04-02-2011, Kerkstraat Zeeland: Bruine gazelle damesfiets. - 07-02-2011, Verbindingsweg Reek: Sleutelbos ring met daaraan twee sleutels. - 10-02-2011, Trentsedijk Zeeland: Zwarte mobiele telefoon, Nokia N97. - 10-2-2011, speelveldje Molenaarstraat Schaijk: Roestbruine bril met leesgedeelte. Verloren voorwerpen - 31-01-2011,. Emté Schaijk: Zwarte damesportemonnee met daarin id-kaart, rijbewijs, bankpas, AH-pas en pasfoto’s. - 3-02-2011, rondom Schaijk: Grijze sleuteletui met 4 sleutels

- 10-02-2011, Rondom De Heische Tip Zeeland: Autosleutel. Merk Opel met een touwtje eraan. - 10-02-2011, bushalte Reekse school of bushalte Europaplein Schaijk: Sleutelbos met blauw koord met daaraan 5 sleutels. - 10-02-2011, omgeving Zonnedauw Schaijk: Grote sleutelbos met autosleutels. - 17-02-2011, Vanaf peuterspeelzaal naar C1000 Zeeland: Knuffel, papegaai, met de kleuren groen, rose en paars. - 29-01-2011, Kerkstraat Zeeland: Zwart nylon skijack, maat M, merk Scapino, in jaszak sleutelbos met daaraan 5 sleutels. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 Let op: tijdelijk buiten gebruik - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 26-02-2011 van 13:00 tot 16:30 uur Huis-aan-huis-verkoop, Zeeland Vr. 04-03-2011 van 20:00 tot 01:00 uur Za. 05-03-2011 van 17:00 tot 01:00 uur Zo. 06-03-2011 van 11:00 tot 01:00 uur Ma. 07-03-2011 van 11:00 tot 01:00 uur Di. 08-03-2011 van 11:00 tot 00:00 uur Carnavalsfeest in een tent Parkeerterrein achter Café De Drie Heere Vr. 04-03-2011 van 20:00 tot 01:00 uur Za. 05-03-2011 van 20:00 tot 01:00 uur Zo. 06-03-2011 van 09:00 tot 01:00 uur Ma. 07-03-2011 van 11:00 tot 01:00 uur Di. 08-03-2011 van 12:00 tot 00:00 uur Carnavalsfeest in een tent Parkeerterrein naast Café Feesterij De Potter Zo. 06-03-2011 vanaf 13:30 uur Jeugdoptocht Schaijk Zo. 06-03-2011 van 13:00 tot 16:30 uur Carnavalsoptocht Zeeland Zo. 06-03-2011 van 14:00 tot 16:00 uur Carnavalsoptocht Reek Ma 07-03-2011 vanaf 13:15 uur Moeslandse optocht, Schaijk Ma. 07-03-2011 van 18:00 tot 01:00 uur Prijsuitreiking carnavals-optocht Schaijk Tent ter hoogte van Runstraat 16 Di. 08-03-2011 vanaf 10:00 uur Goapmerrege, Europaplein Schaijk en Kee Moes Bal Reek Za. 12-03-2011 vanaf 13:00 uur Flessenactie Schaijk

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 februari 2011

15


Brabant kiest Ambassadeurs voor Toegankelijkheid F-16 demoteam traint op Volkel Kapitein-vlieger Tobias Schutte, vlieger van het F-16 demonstratieteam van de Koninklijke Luchtmacht, voert op 3 en 4 maart een trainingsvlucht uit boven vliegbasis Volkel. Afhankelijk van het weer en het vliegprogramma vliegt Schutte de demonstratievlucht in de voor- en namiddag. Een trainingsvlucht duurt ongeveer 15 minuten. Het F-16 demoteam komt op woensdag 2 maart aan op de vliegbasis Volkel. De trainingsvluchten op donderdag en vrijdag zijn noodzakelijk voor het team om zich goed voor te bereiden op het demonstratieseizoen. De Koninklijke Luchtmacht spreidt deze vluchten zoveel mogelijk over verschillende velden. De F-16 Solo Display Team, dit jaar gestationeerd op vliegbasis Leeuwarden, maakt onderdeel uit van de publieke presentatie van Defensie en wordt onder andere ingezet bij wervingsactiviteiten voor vliegers bij de luchtmacht. Daarnaast neemt het F-16 Solo Display Team internationaal ook deel aan verschillende vliegshows. Het demonstratieseizoen begint in mei. Uiteraard geeft het F-16 Solo Display Team acte de présence tijdens de Luchtmachtdagen van de Koninklijke Luchtmacht, die dit jaar plaatsvinden op vrijdag 16 en zaterdag 17 september op vliegbasis Leeuwarden. De F-16 Solo Display van de Koninklijke Luchtmacht demonstreert de capaciteiten van het toestel en de vaardigheden van de vlieger. Een show van het demoteam bevat daarom manoeuvres die gedurende iedere operationele missie met een F-16 kunnen voorkomen. Het bijzondere is dat de bewegingen direct achter elkaar worden gevlogen, waarbij ze vloeiend in elkaar overlopen. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/ vliegbewegingen of Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met sectie Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413 27 66 01. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/ actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam: ............................................................................................. Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

16

De maand februari staat in heel Brabant in het teken van de toegankelijkheid. Deze maand wordt er in het kader van de campagne ‘Pas Op! Toegankelijk’ elke week één “Brabantse ambassadeur van de Toegankelijkheid” gekozen door middel van een sms-actie en internetstemming. Stemmers maken kans op een iPad. In Brabant hebben we aandacht voor toegankelijkheid voor iedereen. Of je nu in een rolstoel zit, slechtziend, slechthorend bent, of niet: we willen dat iedereen overal toegang heeft en zonder drempels deel kan nemen aan de Brabantse samenleving. Dat kunnen we allemaal bereiken door eenvoudigweg (en meestal voor relatief weinig geld) te investeren in toegankelijkheidsaanpassingen. Brigite van Haaften, gedeputeerde Jeugd, Cultuur en Samenleving van de provincie Noord-Brabant, steunt de actie. In haar portefeuille zitten onder meer participatie en volksgezondheid. “We weten intussen dat de beste aanpak uit het veld komt. Daarom is het ook goed dat ondernemers zelf zoeken naar oplossingen. Mensen maken het verschil, ook bij toegankelijkheid.” Bij deze actie hoeven ondernemers niet hun hele bedrijf aan te passen aan mensen met een beperking. Het doel is een beeld te krijgen van de aandacht die een organisatie heeft voor toegankelijkheid. Bewustwording creëren en zoeken naar de mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen. Profiteer mee. Want een toegankelijk Brabant levert iedereen iets op! Stemmers maken kans op een iPad. Meer informatie over de genomineerden en het stemmen is te vinden op www.toegankelijkbrabant.nl

Meerjarenafspraken basisbibliotheek Maasland aangepast Het College van B&W heeft in haar vergadering van 15 februari 2011 de ‘Meerjarenafspraken 2011 - 2014 Basisbibliotheek Maasland’ vastgesteld. Deze meerjarenafspraken vervangt de ‘Meerjarenafspraken 2008-2012 Basisbibliotheek Maasland’. Het College heeft besloten om deze meerjarenafspraken in te trekken. De Meerjarenafspraken 2011 - 2014 Basisbibliotheek Maasland’ is met terugwerkende kracht op 1 januari 2011 inwerking getreden.

Onderzoek tevredenheid cliënten Wmo gemeente Landerd De gemeente Landerd biedt ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig om het huishouden te voeren. De gemeente levert deze ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente vindt het belangrijk om te weten wat mensen van de ondersteuning vinden en wat er beter kan. Daarom voert de gemeente een onderzoek uit. Wie ontvangt een vragenlijst Als u een vragenlijst heeft ontvangen vraagt u zich misschien af waarom juist ú wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. Wij hebben de 300 namen geselecteerd uit inwoners die in 2009 en/of 2010 een aanvraag hebben ingediend voor ondersteuning. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem zullen worden behandeld. Uw naam en uw adres worden alleen maar gebruikt voor het toezenden van de vragenlijst. Uitslag onderzoek In juni verwachten wij de resultaten van het onderzoek. Deze uitslag wordt in het najaar bekend gemaakt via de gemeentelijke website www.landerd.nl en op de gemeentepagina in deze krant. Vragenlijst: graag terugsturen vóór 17 maart 2011 Wij vragen diegenen die een vragenlijst hebben ontvangen deze lijst in te vullen en vóór 17 maart aan ons terug te sturen. Het invullen van de vragenlijst zal niet meer dan 20 minuten duren. Doe mee! Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Uw ervaringen en mening hebben wij nodig om maatschappelijke ondersteuning te verbeteren!

Vooraankondiging De gemeente Landerd organiseert wederom een verwendag voor mantelzorgers: op vrijdag 15 april 2011 van 9 tot 17 uur. Meer informatie over deze mantelzorgdag volgt binnenkort op deze pagina en op de gemeentelijke website www.landerd.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Collecte Leger des Heils op 05-12-2011 t/m 11-12-2011, locatie Landerd, vergunning verzonden op: 21-02-2011 • Carnavalsfeest in een tent op parkeerterrein naast Café De Potter, locatie Schutsboomstraat 33 (5374 CA), vergunning verzonden op: 21-02-2011 Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Kennisgeving Ontwerpbesluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend dat zij voornemens zijn om onder voorschriften, nodig ter bescherming van het milieu, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning krachtens de Wet milieubeheer (ex. art. 8.4), te verlenen aan:

• •

a. Dhr. P.A.J. Jurgens, De Kuipersweg 6, 5411 RC in Zeeland, voor een biologische varkenshouderij, gelegen aan de De Kuipersweg 6, 5411 RC in Zeeland; b. Vleesvarkensbedrijf Zeelandsedreef Schaijk BV, dhr. E. Ottens, Zeelandsedreef 31, 5374 RP in Schaijk, voor een varkenshouderij, gelegen aan de Zeelandsedreef 31, 5374 RP in Schaijk.

De ontwerpbesluiten en andere relevante stukken liggen met ingang van 26 februari 2011 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland, elke werkdag van 09 tot 12 uur, alsmede het onder ‘a’ genoemde in de openbare bibliotheek van Zeeland, Kerkstraat 54 te Zeeland en het onder ’b‘ genoemde in de openbare bibliotheek van Schaijk, Past. van Winkelstraat 11a te Schaijk, op zaterdagen van 10 tot 13 uur. Met ingang van 26 februari 2011 tot en met 8 april 2011 kan door een ieder een gemotiveerde zienswijze tegen een ontwerpbesluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde een zienswijze inbrengen tijdens een te beleggen bijeenkomst. Voor het beleggen van een bijeenkomst dient z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken ná ingangsdatum van terinzagelegging een afspraak te worden gemaakt met de afdeling VROM van het gemeentehuis. De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Alle op bovenstaande wijze ingediende zienswijzen worden met de stukken ter inzage gelegd. Beroep tegen het op het verzoek genomen besluit kan later, behalve door de wettelijke adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) een zienswijze in te dienen. Diegene die beroep instelt moet tevens belanghebbende zijn.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 februari 2011


Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Broksteeg 5, 5374 BE Schaijk; milieuneutraal melden van het veranderen van een luchtwasser, het verplaatsen van een spuiwatersilo en het gebruiken van een zuursilo (ontvangen 10 februari 2011) • Provinciale Weg Zuid Schaijk; kappen van 4 berken (ontvangen 11 februari 2011) • Monseigneur Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen, bosplantsoen en opschot in verband met plaatsing van noodunits (ontvangen 15 februari 2011) In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende vergunningen Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: • Wasmeesterstraat 1 t/m 16, Hellebaardlaan 42 t/m 64 (even) en Vaandriglaan 51 t/m 57 (oneven) te Zeeland (verlengingsbesluit verzonden d.d. 16 februari 2011) Verleende omgevingsvergunningen: • Akkerwinde 70, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning met bijgebouw (verzonden 10 februari 2011) • Zeelandsedreef 20, 5374 RR Schaijk; sloop van een loods (verzonden 14 februari 2011) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/ slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

Wet Milieubeheer Bekendmaking Besluit op aanmeldingsnotitie-m.e.r. Burgemeester en wethouders van Landerd maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a van de Wet milieubeheer, het volgende bekend: • Op 31 december 2010 heeft dhr. G. van Dongen, Heihorst 4, 5411 LN in Zeeland, medegedeeld dat hij voornemens is zijn inrichting uit te breiden middels de oprichting van twee nieuwe stallen en de wijziging van drie bestaande stallen, gelegen aan de Heihorst 4, 5411 LN in Zeeland. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2 lid 4 van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders van Landerd hebben besloten dat door dhr. G. van Dongen voornoemd, géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een omgevingsvergunning krachtens artikel 2.1, lid1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit. Naar de mening van burgemeester en wethouders van Landerd leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het besluit en de overige stukken liggen met ingang van 26 februari 2011 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling VROM, elke werkdag van 09 tot 12 uur. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, tel. 0486-458111. Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

Vaststelling Milieuprogramma 2011 van de Gemeente Landerd Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 3 februari 2011 het milieuprogramma 2011 is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente is op grond van artikel 4.20 van de Wet Milieubeheer verplicht om jaarlijks een milieuprogramma op te stellen. Dit programma dient ten minste te bevatten: • een programma van door het gemeentebestuur in de betrokken periode te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift (o.a. Wet Milieubeheer) opgedragen taken; • een overzicht van de financiële gevolgen van bedoelde activiteiten. Het programma 2011 bevat een inzicht in de voorgenomen (hoofd) milieutaken en daar waar nodig een toelichting c.q. omschrijving van deze taken. Voorts is aangegeven welke (nieuwe) activiteiten er voor het jaar 2011 zijn te verwachten en bevat het plan een kort financiëel hoofdstuk. Het milieuprogramma 2011 kan gedurende 6 weken met ingang van 25 februari 2011 elke werkdag gedurende de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien op de afdeling VROM. Ook kan het milieuprogramma worden geraadpleegd op de website van de gemeente Landerd, www.landerd.nl, onder de categorie wonen & leven - milieu & afval - beleid. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, de heer J. Cranen, tel. 0486-458180.

Zienswijze-bezwaar-beroep 3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 februari 2011

Gemeentenieuws Landerd week 08 2011  
Gemeentenieuws Landerd week 08 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 08 2011

Advertisement