Page 1

Gemeentelijke informatie Kinderlintje voor Stan Swinkels

Voorleeskampioen Landerd De Landerdse voorleeswedstrijd is op woensdag 30 januari gewonnen door Wies van der Heijden uit Schaijk. Zij gaat door naar de provinciale voorleeswedstrijd in Goirle.

Op woensdag 30 januari ontving Stan Swinkels uit Schaijk het Landerdse kinderlintje uit handen van burgemeester Doorn en Joep van den Hoogen, vice-voorzitter van de jeugdgemeenteraad. Stan kreeg het lintje omdat hij actief is als collectant voor het prinses Beatrix spierfonds en zich inzet voor de jaarlijkse MOV sponsoractie.

Gemeentehuis gesloten Het gemeentehuis is op carnavalsmaandag en -dinsdag (11 en 12 februari) gesloten. De avondopenstelling van Burgerzaken komt hiermee ook te vervallen. Op maandag 11 februari kunt u - uitsluitend voor het doen van geboorte- en overlijdensaangifte - tussen 09 uur en 10 uur terecht bij Burgerzaken. Woensdag 13 februari is het gemeentehuis vanaf 09 uur weer gewoon open.

Omleidingen bussen tijdens carnaval in gemeente Landerd LANDERD - In Schaijk wordt op zondag 10 februari de carnavalsoptocht van de jeugd gehouden. Tussen 13 en 18 uur rijden deze dag de Arriva bussen van lijn 90 en 96 om en vervallen bijna alle reguliere bushaltes. Voor beide lijnen kunnen reizigers het beste in- en uitstappen bij de reguliere halte Schutskooi (nabij de brandweerkazerne). De grote optocht van Schaijk is op maandag 11 februari. Dan vervallen de gehele dag bijna alle haltes en kunnen reizigers van de lijnen 90 en 96 wederom gebruik maken van halte Schutskooi. Op dinsdag 12 februari vervalt in Schaijk voor lijn 96 de halte Europaplein tussen aanvang dienst en 18 uur en voor lijn 90 wederom alle haltes op halte Schutskooi na. In Reek wordt op zondag 10 februari tussen 13 en 17 uur de optocht gehouden. Voor lijn 90 geldt dat alle reguliere haltes vervallen. Reizigers worden verwezen naar de halte Waterstraat. Op zondag 10 februari wordt tussen 13 en 17 uur ook de optocht van Zeeland gehouden. Dan kan alleen halte Peelweg aangedaan worden, de rest vervalt voor de bussen van lijn 99. Voor informatie betreffende de busroutes in Brabant Oost tijdens carnaval kan men terecht op www.arriva.nl (omleidingen/stremUt Nauwt Nie, 1e prijs carnavalsoptocht 2012 Schaijk. mingen) of bel gratis de Arriva klantenservice, 0800-0232545.

Informatieavond

Ecologische verbinding en ecoducten De Maashorst Op maandag 4 februari vindt een informatiebijeenkomst plaats m.b.t. de Ecologische verbinding en ecoducten ter hoogte van het gebied Mun in De Maashorst. De bijeenkomst is bedoeld voor alle omwonenden en andere geïnteresseerden. Locatie van de informatiebijeenkomst is Café-Restaurant-Zaal ‘Nieuw Schaijk’, Rijksweg 46, 5374 RB Schaijk. Aanvang 19.30 uur. De ecoducten zijn van groot belang voor het realiseren van de natuurdoelstellingen van De Maashorst; het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Door Stuurgroep De Maashorst is geruime tijd geleden het initiatief genomen om het gebied van De Maashorst dat door de wegen A50 en de N324 wordt doorsneden weer te verbinden door middel van twee ecoducten. Beide ecoducten liggen op het grondgebied van de gemeente Landerd. Door een toezegging van voormalig minister Peijs in 2007 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat het mogelijk gemaakt om samen met de provincie Noord-Brabant de ecoducten te realiseren. De opdracht voor de realisatie gegund aan BAM Civiel Zuidoost. Daarnaast ontwikkelt Dienst Landelijk Gebied (DLG) de ecologische verbinding tussen beide ecoducten in het gebied Mun.

Om toelichting te geven op de uit te voeren werkzaamheden organiseren Stuurgroep De Maashorst, DLG en BAM op maandag 4 februari een informatiebijeenkomst  voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Na opening en introductie door Peer Verkuijlen (voorzitter Stuurgroep De Maashorst), lichten BAM (aanleg ecoducten, start vanaf maart) en DLG (inrichting ecologische verbinding, start vanaf zomer) de uitvoering van de projecten toe. Na het plenair beantwoorden van algemene vragen,  kunnen aanwezigen inrichtingsplannen en (besteks)kaarten inzien en specifieke vragen stellen. Grootste natuurgebied De ecoducten zijn van groot belang voor het realiseren van de natuurdoelstellingen van De Maashorst; het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Met de twee ecoducten worden de deelgebieden van De Maashorst met elkaar verbonden wat zorgt voor doorontwikkeling van de flora en fauna en toename van de biodiversiteit. De inrichting van het gebied wordt geschikt gemaakt voor grote grazers die deels het gebied zullen gaan onderhouden. Met de realisatie van de natuurdoelstellingen wordt ook de regionale economie gestimuleerd. Uit referenties van andere natuurgebieden in Nederland blijkt dat de aanwezigheid van onder meer grote grazers leidt tot extra omzet en werkgelegenheid in de recreatie- en horecasector.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 06 tot en met 22 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 1 februari 2013

13


APV

Vooraankondiging mantelzorgdag De gemeente Landerd organiseert wederom een verwendag voor mantelzorgers op donderdag 11 april 2013 van 9.30 tot 16.30 uur Meer informatie over deze verwendag volgt snel.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

14

Een verwendag met een compleet andere invulling.

Bekendmaking

Zondagopenstelling Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend, dat zij de volgende 12 zon- en/of feestdagen in 2013 hebben aangewezen waarop de winkels in Schaijk geopend mogen zijn:

• • • • • •

17 maart 2013 21 april 2013 7 juli 2013 14 juli 2013 21 juli 2013 28 juli 2013

• • • • • •

4 augustus 2013 11 augustus 2013 18 augustus 2013 6 oktober 2013 22 december 2013 29 december 2013

Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • De jeugdoptocht op 10-02-2013 en de grote carnavalsoptocht op 11-02-2013, locatie kern Schaijk, en de goapmerrege op 12-02-2013, locatie Europaplein (5374 BM), vergunning verzonden op: 29-01-2013 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Algemene informatie Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van www.landerd.nl. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de ‘evenementencheck’ te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De ‘evenementencheck’ kunt u raadplegen op onze website: www.landerd.nl.

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 1 februari 2013


Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • De Steeg 4, 5375 KH Reek; het oprichten van twee varkensstallen, voerkeuken, kantoor, hygienesluis en voersilo’s (ontvangen 14 januari 2013) • Kleine Graspeel 2, 5411 RA Zeeland; het renoveren van een woonhuis (ontvangen 15 januari 2013) • Zevenhuis19, 5411 RN Zeeland; het kappen van een berkenboom (ontvangen 17 januari 2013) • Luijtenbroek 105, 5374 RV Schaijk; het plaatsen van een prefab betonnen bergruimte (ontvangen 17 januari 2013) • Voederheil 27, 5411 RJ Zeeland; het verbouwen van de melkrobotruimten tot een robotruimte (ontvangen 11 januari 2013) • Bossestraat 56, 5374 HV Schaijk; het kappen van drie berkenbomen (ontvangen 18 januari 2013) • Pastoor van Winkelstraat 82, 5374 BL Schaijk; het herbouwen van een woonhuis (ontvangen 20 januari 2013) • Melkpad 9, 5411 GC Zeeland; het vergroten van dakkapellen (ontvangen 22 januari 2013). Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning: • Heijtmorgen 21, 5375 AL Reek; het aanleggen van een paardenbak en drie voersleuven. De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken. Dit verlengingsbesluit is verzonden d.d. 23 januari 2013. Verleende omgevingsvergunningen: • Udensedreef 8, 5374 RK Schaijk; het bouwen van een veldschuur (vergunning verzonden 22 januari 2013) • Vaandriglaan 4, 5411 DA Zeeland; het bouwen van een woning met garage (vergunning verzonden 22 januari 2013) • Bossestraat 56, 5374 HV Schaijk; het bouwen van een kassahuisje (vergunning verzonden 22 januari 2013) • Hoefslag 7, 5411 LS Zeeland; het opslaan van fietsen en fietskleding, asssemblage en onderhoud van fietsen en verhuur en detailhandel van fietsen (vergunning verzonden 22 januari 2013). Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning: • (hoek) Heibloemstraat/Duifhuisstraat, Schaijk; voor het bouwen van een agrarische bedrijfsloods (besluit verzonden 22 januari 2013). Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening c.q. buiten behandeling laten van de desbetreffende vergunningen, kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak: afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Handhavingsprogramma gemeente Landerd 2013 Burgemeester en wethouders stelden op 15 januari 2013 het handhavingsprogramma voor de gemeente Landerd voor 2013 vast. Het handhavingsprogramma heeft betrekking op toezicht en handhaving door de gemeente op het gebied van het omgevingsrecht: wonen, bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en taken welke daarmee in verband staan (bijvoorbeeld brandveiligheid, kappen van houtopstanden, evenementen en reclame). Omdat de bij de gemeente beschikbare capaciteit niet voldoende is om alle toezichtstaken uit te voeren of volledig uit te voeren, moeten prioriteiten gesteld worden. Via het handhavingsbeleidsplan is bepaald bij welke taken de risico’s op problemen het grootst zijn en waar om die reden de meeste inzet nodig is. Vervolgens zijn nog bestuurlijke keuzes gemaakt voor de verdeling van de beschikbare uren over die taken. Uit de prioritering resulteert dat het toezicht op de bouw en op de naleving van de milieuwetgeving door bedrijven een belangrijke plaats inneemt in het programma. Een ander belangrijk handhavingsthema waar voldoende capaciteit voor beschikbaar is en moet zijn betreft de brandveiligheid. Daarin wordt samengewerkt met de regionale brandweer. Dit jaar is er een nieuwe Drank- en horecawet gekomen, met meer taken voor de gemeente. Het toezicht op evenementen en horeca is mede om die reden vanaf 2013 als apart thema in het handhavingsprogramma opgenomen. De concrete invulling van deze taak met de daarbij behorende capaciteit wordt in 2013 nog verder uitgewerkt. Jaarlijks kunnen bijzondere aandachtspunten (‘speerpunten’) worden opgenomen in het handhavings-programma. Het toezicht op slopen waarbij asbest in het geding is blijft net als in 2012 zo’n speerpunt. Verder wil de gemeente in 2013 speciale aandacht besteden aan de nakoming van beplantingseisen bij nieuwbouwplannen en de inachtneming van termijnen bij tijdelijke vergunningen, ontheffingen, mantelzorgsituaties etcetera. Ook is gepland om in 2013 extra toe te zien op naleving van (bouw) voorschriften op de recreatieterreinen in de gemeente. En, niet in het minst, wordt in 2013 het toezicht op naleving van brandveiligheidseisen verder gestructureerd. Speciale aandacht in dit verband krijgen in 2013 onder meer de scholen en kinderdagverblijven. In de loop van 2013 wordt een aantal handhavingstaken van de gemeente overgedragen aan een Regionale Uitvoeringsdienst (Omgevingsdienst Brabant-Noord). Of dit gevolgen heeft voor het handhavingsprogramma zal in de loop van 2013 duidelijker worden. Het handhavingsprogramma kan worden ingezien op de afdeling Ruimte van het gemeentehuis van Landerd. Het is ook terug te vinden op de website van de gemeente: www.landerd.nl, wonen en leven, wonen en bouwen, handhaving. Hebt u vragen over het programma of andere zaken betreffende handhaving, neem dan contact op met Theo Pijnappels van de afdeling Ruimte van het gemeentehuis, tel. 0486-458159.

Online Eigen Verklaring (geneeskundige verklaring) nu ook via mijn CBR verkijgbaar. Vanaf 14 januari kan naast het aanvragen van een Eigen Verklaring bij Burgerzaken ook via het CBR een Eigen Verklaring verkregen worden. De verklaring van geschiktheid wordt afgegeven door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) nadat zij van u een zogenaamde ‘Eigen Verklaring’ hebben ontvangen. In de verklaring van geschiktheid staat dat u lichamelijk en geestelijk geschikt bent om een motorvoertuig te besturen. Een verklaring van geschiktheid is nodig in de volgende gevallen: • Bij eerste aanvraag van een rijbewijs in een bepaalde categorie. • Bij vernieuwing van het rijbewijs, na afloop van een beperkte geldigheidsduur van de rijgeschiktheid. • Bij vernieuwing van het rijbewijs na het bereiken van de 70-jarige leeftijd (en daarna elke 5 jaar). • Bij omwisseling van een militair bewijs van rijvaardigheid voor een regulier Nederlands rijbewijs. • Bij omwisseling van een buitenlands rijbewijs voor een regulier Nederlands rijbewijs. • Bij aanpassing van het rijbewijs na tussentijdse melding van een gewijzigde medische situatie. • Bij een nieuwe aanvraag vanwege een ongeldig verklaard rijbewijs, na een gevorderd onderzoek naar de geschiktheid.

De verklaring is een formulier waarop u een aantal vragen beantwoordt over uw gezondheid. In bepaalde gevallen moet ook nog een (huis)arts (niet zijnde uw eigen (huis)arts) een doktersverklaring invullen. De Eigen verklaring stuurt u vervolgens maar het CBR.

Online aanvragen: Het aanvragen van een Eigen Verklaring doet u via www.landerd.nl. Onder het ‘Snel naar-menu’ vindt u de ‘Webwinkel’. Hierin treft u ‘Eigen Verklaring rijbewijs (geneeskundige verklaring) via DigiD’ aan. U kiest vervolgens voor het tabblad ‘Formulieren’, daarna kunt u inloggen met uw DigiD. U maakt een keuze voor die Eigen Verklaring die op uw situatie van toepassing is. U krijgt uw Eigen Verklaring thuis gestuurd. Voor praktijkexamenkandidaten voor de personenauto is de online Eigen Verklaring al sinds juli 2012 beschikbaar. Nu is het dus ook mogelijk voor alle andere examenkandidaten, voor rijbewijsvernieuwers, ouderen (70 +), beroepschauffeurs en mensen met een medische aandoening. Het gaat via Mijn CBR (https://mijn.cbr.nl) waar u kunt inloggen met uw persoonlijke DigiD. De Eigen Verklaring is nodig om de ‘rijgeschiktheid’ voor het rijbewijs te beoordelen en kost € 23,80 (tarief 2013). Is er voor de beoordeling van de rijgeschiktheid informatie van een arts nodig dan krijgt u een pdf-bestand van de ingevulde en betaalde digitale Eigen Verklaring om te printen. De arts vult daarop de relevante informatie in. U stuurt na invulling uw deel van de Eigen Verklaring samen met het deel dat door de arts is ingevuld per post naar het CBR. Nieuw is dat u via ‘Mijn CBR’ kunt zien wat de status is van uw Eigen Verklaring. Via ‘Mijn Eigen Verklaring’ is bijvoorbeeld te zien of deze door het CBR is ontvangen, welke correspondentie er is en of een rapport van de medisch specialist al door het CBR is ontvangen. De Eigen Verklaring is ook nog te koop als papieren formulier Eigen Verklaring bij Burgerzaken. Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Burgerzaken, tel. 0486-458111.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 12-2012, Hoekstraat Schaijk: Sleutelbos met zwarte flessenopener en 7 sleutels. - 24-12-2012, voor de poort van de gemeentewerf in Schaijk: Kinderfiets Alphina Gizmo Zwart/grijs met blauw spatbord. - 20-01-2013, hoek Kreitsberg-Reekseweg Zeeland: Een herenportemonnee met enkele pasjes (bankpas, ziekenhuispas) en foto’s. Verloren voorwerpen - 04-01-2013, in de nacht van 3 op 4 januari, Kleine Graspeel Zeeland: Groene brievenbus met nummer 4 erop. - 27-12-2012, Zeeland: Zwarte label met fiets- en huissleutel. - Tussen 07-01-2013/14-01-2013: Identiteitskaart. - 16-01-2013, Schaijk: Dikke gecertificeerde Nemef sleutel. - In januari te Zeeland: Kleine dameshorloge met bruin bandje. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 02-02-2013 van 11:00 tot 22:30 uur Kick-/thaiboksevenement, Wapen van Reek, A.J.M. van der Burgt Za. 02-02-2013 19:00 uur Jongerenavond voor mensen met een beperking, De Piramide Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 03-02-2013 Fibberwaarietocht (mtb-tocht), Herperduin, TWC Ons Verzet Zo. 03-02-2013 van 10:00 tot 12:00 uur Keiencross, Bossen bij de Bosweg, Atletiekvereniging De Keien Zo. 03-02-2013 tot en met za. 09-02-2013 Collecte Hersenstichting Nederland Vr. 08-02-2013 van 09:30 tot 10:15 uur Carnavalsoptochtje basisscholen Zeeland, route Rootstraat Damaststraat - Zwingel - Vezelstraat - Vlasroot - speelplaats basisschool De Vlasgaard, mevr. F. Kunneman Vr. 08-02-2013 van 13:00 tot 13:45 uur Carnavalsoptochtje Basisschool De Regenboog, route Zustersstraat - Molengraaf - Smidse - Molengraaf - Zustersstraat Za. 09-02-2013 13:45 uur Erewijn, Dorpshuis De Phoenix, Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 10-02-2013 van 13:00 tot 16:30 uur Carnavalsoptocht Zeeland, SC De Smouskes Zo. 10-02-2013 13:30 uur Jeugdoptocht Schaijk, Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 10-02-2013 van 14:00 tot 16:00 uur Carnavalsoptocht Reek, CV De Kelestropers Ma. 11-02-2013 13:15 uur Moeslandse optocht, Schaijk, Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 10-02-2013 tot en met za. 16-02-2013 Collecte Amnesty International Di. 12-02-2013 10:00 uur Goapmerrege, Kee Moesbal, Lampionnenoptocht, Europaplein Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 17-02-2013 Veldtoertocht, Bossen Landerd, Toerwielerclub Volkel Vr. 22-02-2013 van 14:00 tot 01:00 uur Jubileumfeest, Scheltseweg 13, Peter Peters B.V. Aannemersbedrijf

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 1 februari 2013

15

Gemeentenieuws Landerd week 5 2013  

Gemeentenieuws Landerd week 5 2013

Gemeentenieuws Landerd week 5 2013  

Gemeentenieuws Landerd week 5 2013

Advertisement