Page 1

Gemeentelijke informatie Storm teistert bomen in Landerd De storm die afgelopen woensdagavond over Landerd raasde heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Binnen enkele uren na de storm kwamen een honderdtal meldingen binnen van omgevallen en kapot gewaaide bomen. Op veel plaatsen zijn toppen en takken uit bomen gewaaid. Inmiddels zijn de meeste gevaarlijke situaties verholpen maar de gemeente is nog enkele weken bezig om alle stormschade weg te werken.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 12.00 uur open. Uitzondering: Bureau Burgerzaken is op dinsdag open van 10.00 -12.00 uur. Het Bureau Burgerzaken is bovendien geopend op dinsdag van 16.30 - 19.30 uur. De Burgerlijke stand is echter niet geopend. Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie Burgerzaken in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Omdat het voor de gemeente ondoenlijk is al het vrijgekomen hout te verwijderen verzoeken wij particuliere eigenaren hun overtollige hout af te voeren naar de milieustraat in Oss (tot 2 m3 gratis) of Ciclogroen in Uden. Ook het zogenaamde populierenbosje in het Melkpad in Zeeland is zwaar getroffen. Slechts enkele bomen in het bosje hadden het natuurgeweld overleefd. Omdat in het bosje veel gebroken takken in de bomen hingen en scherpe houtsplinters van afgebroken bomen aanwezig waren heeft de gemeente hier snel ingegrepen en deze gevaarlijke bomen gerooid. Van het bosje waar in totaal ca 37 bomen stonden waren slechts enkele exemplaren op het oog schadevrij gebleven. Deze nog gave exemplaren kwamen echter zodanig te staan dat ze

Samen fier overeind tijdens storm De brandweer Landerd heeft in een korte tijd twee maal te maken gehad met een storm die voor veel schade zorgde. Zaterdag 10 juli was het met name op ‘t Mun in Schaijk te doen, waar veel bomen gesneuveld waren. De woensdag erop 14 juli zijn zowel Reek, Schaijk en Zeeland getroffen. In beide gevallen heeft brandweer Landerd lang en hard gewerkt om wegen vrij te maken, gevaarlijk situaties op te lossen en bomen van auto’s en huizen te halen. Woensdag werd tijdig een weeralarm afgegeven, zodat hulpdiensten op de hoogte waren van een mogelijk storm in aantocht. In het begin van de avond werd in het brandweer District Boekel, Landerd, Uden en Veghel (BLUV) de stormprocedure afgekondigd. Dit houdt in dat alle vrijwilligers naar de verschillende posten gaan, zodat van daaruit de hulpverlening tijdens de storm kan worden gecoördineerd. De alarmcentrale krijgt teveel meldingen binnen om dit zelfstandig te verwerken. Voor Landerd betekent dit, dat de post in Schaijk gebruikt wordt om de meldingen die per mail en telefoon binnen komen te registreren en uit te zetten naar de vier brandweereenheden die tijdens de storm de weg op zijn. Door de ongeveer veertig meldingen werd de post in Schaijk erg belast. Daarom is besloten om in Zeeland ook een coördinatiepunt op te zetten,

Gemeentegids De officiële gemeentegids Landerd 2010 is klaar en valt volgende week (week 30) bij u in de brievenbus. De gemeentegids geeft een goed beeld van wat Landerd allemaal te bieden heeft en staat vol praktische informatie. Zo bevat de gids niet alleen nuttige uitleg over de gemeentelijke organisatie, maar is tevens een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. In de gids zijn ook een calamiteitenwijzer en een seniorenwijzer in vergroot lettertype opgenomen. De gemeentegids van Landerd wordt huis-aan-huis bezorgd door TNT Post. De gids is tevens gratis af te halen op het gemeentehuis.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Openingstijden secretarie Zeeland Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Overige tijden alleen op afspraak. De storm heeft grote schade toegebracht aan het populierenbosje aan het Melkpad in Zeeland. bij een nieuwe forse windvlaag ook gevaar opleverden. Omdat het terrein veelvuldig gebruikt wordt door spelende kinderen en fietscrossers hebben we besloten om het gehele bosje te rooien. In de komende tijd gaat de gemeente nadenken over herplant in het komende plantseizoen.

Loket burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De sectie burgerzaken moet rekening houden met bepaalde beveiligingsmaatregelen voor de afgifte van paspoorten, rijbewijzen etc. Daarom dient u voor burgerzaken de vastgestelde openingstijden aan te houden.

vanwaar de eenheden van Zeeland werden aangestuurd. Door de Raadhuis vrijwilligers is dit als erg prettig ervaren en een groot leermoment Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk geweest voor het korps. In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de De samenwerking met de afdeling CCT is als essentiële toevoeging Voorbereidende Vergaderingen plaats. ervaren. CCT verzorgde de aansturing van de gemeentelijk buitendienst, die ook erg druk in de weer zijn geweest om samen met de Gemeentewerf brandweer de inwoners van Landerd zo goed als mogelijk te helRunstraat 59a, Schaijk pen. De bereikbaarheid tijdens een storm is van groot belang voor T: 0486-458111, toestel 102 het verplaatsen van hulpverleningsdiensten, hierbij kan gedacht Open: maandag tot en met vrijdag worden aan ambulances die in alle tijden mensen moeten kunnen van 08.00 tot 12.00 uur bereiken in geval van nood. Er is dus ook met prioriteit gewerkt aan het vrijmaken van een aantal belangrijke toegangswegen. Ook de veiligheid van de eigen brandweervrijwilligers is van groot belang; juist wanneer iedereen wordt afgeraden in de auto te stappen of buiten te lopen, staat de brandweer buiten te werken. In de komende maand augustus wordt geen grofvuil in Landerd Er is hard gewerkt door de buitendienst en de brandweer. De opgehaald. De eerstvolgende ophaaldag is 7 september. Ladderwagen van Uden is op het eind van de avond nog komen assisteren. Toch waren er situaties waarbij hulp nodig was, omdat ook de mogelijkheden van brandweer zijn grenzen kent. Met behulp van kranen van Van Grinsven en Peter Loeffen zijn een aantal zware klussen en gevaarlijke situaties opgelost. Er kan teruggekeken Naam: ........................................... Adres: ............................................... Plaats: ........................... worden op een vervelende situatie, die voor veel ellende T: (overdag) .................................. Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010 en materiële schade gezorgd heeft. Gelukkig raakte er niemand gewond en heeft de Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) goede samenwerking een positief gevoel achter gelaten. Kleine reparatie aan wegen / paden ..............................................................................................

Grofvuil

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT

Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ..................................................................... Verstopte straatkolken .................................................................................................................. Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ...................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ...................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ............................................................... Aangereden straatlantaarn ............................................................................................................ Iets anders, namelijk ......................................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 23 juli 2010

7


Alles wat je wil weten over vakantiewerk… Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Mevr. H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, (alle) handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer De heer H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken De heer P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Spreekuur wethouders De wethouders hebben spreekuur op afspraak. U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486 458230. Spreekuur burgemeester De burgemeester heeft spreekuur op afspraak. U kunt via de secretaresse, mevrouw Van Dongen of mevrouw Vlieg, een afspraak maken. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmobeleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. BrabantZorg Voor Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg: Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678. Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585 Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Voor Huishoudelijke Hulp, Persoonlijke Verzorging, (Gespecialiseerde) Verpleging, Begeleiding, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieetadvisering: Thuiszorgwinkel Pantein, Pantein Extra. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Schutsboomstraat 12, 5374 CC, tel. 0486-461258, maandag van 9.00-10.00 uur, woensdag van 9.00-10.00 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 9.00-10.00 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626.

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

8

Een lange vakantie komt eraan. Een tijd om lekker wat geld te verdienen: Vakantiewerk! In dit bericht zetten we een aantal zaken op een rijtje die kinderen en ouders graag willen weten: Vanaf welke leeftijd mag je gaan werken en hoeveel ga je verdienen? Ga je sparen of maak je alles op? Als je dertien jaar of ouder bent, mag je in de schoolvakantie werken en het soort werk hangt af van je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe langer en meer soorten werk je mag doen. Je mag bijvoorbeeld niet met machines of in een fabriek werken. Er moet altijd een volwassene in de buurt zijn die je ‘in de gaten’ houdt, je mag dus nog niet zelfstandig werken. Je kunt gaan oppassen bij familie of kennissen, folders verspreiden, helpen op een boerderij of in een pretpark, groente en/of fruit plukken, in een winkel vakken vullen en helpen inpakken. In de vakantie mag je op deze leeftijd 7 uur per dag werken maar nooit méér dan 35 uur per week. Op zondag mag je nooit werken en op werkdagen niet voor 7.00 uur of na 19.00 uur. Er gelden geen minimumlonen voor 13 en 14 jarigen. Minimumloon Het bruto minimumloon voor 15-jarigen is tussen de € 2,44 en € 2,71 per uur. Tot de leeftijd van 16 jaar mag je onbeperkt bijverdienen zonder gevolgen voor de kinderbijslag. Als je 15 bent mag je méér soorten werk doen en kun je je ook inschrijven bij een uitzendbureau. In de vakantie mag je 8 uur per dag werken maar nooit meer dan 40 uur per week. Nog steeds mag je meestal niet op zondag werken en vóór 7.00 uur en na 19.00 uur. Voor 16- en 17-jarigen geldt dat ze bijna alle soorten werk mogen doen. Dus werken in een fabriek of achter de kassa op een terras. De jongere mag in de vakantie 9 uur werken maar niet meer dan 45 uur per week. Een 16-jarige hoort minimaal € 112, - bruto te verdienen voor een hele week werken.

Gratis cursus ‘Omgaan met je puber’ heel succesvol De puberteit kan een roerige fase zijn in de ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid. Veel ouders hebben behoefte aan informatie en advies als hun kind in de puberteit komt. Een groepsgericht aanbod voorziet in die behoefte. Enerzijds omdat ouders hun kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden, maar ook omdat ze steun en herkenning vinden bij andere ouders. In mei bood het CJG in de gemeente Landerd de cursus ‘Omgaan met je puber’ aan, uitgevoerd door de GGD Hart voor Brabant samen met Aanzet. De cursus bestond uit 6 groepsbijeenkomsten van mei t/m juni. De reacties waren heel positief. De deelnemers betitelden de bijeenkomsten als zeer waardevol, zo waardevol zelfs dat zij graag een terugkom bijeenkomst willen zien in het najaar. Ook werd er een warm pleidooi door de deelnemende ouders gehouden voor een nieuwe cursus in het najaar onder het motto: dit is iets waar alle ouders van pubers op zitten te wachten!

Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10.00 tot 12.00 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10.00 tot 12.00 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10.00 tot 12.00 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Elke laatste woensdag van de maand verschijnt de Seniorenwijzer in De Omroeper met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Tel. 0900 - 8844. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie van de politie in deze regio op www.politie.nl/ brabant-noord.

En wat ga je doen met al dat verdiende geld? Het is belangrijk om hier vooraf met elkaar afspraken over te maken, zodat duidelijk is of er een gedeelte op de spaarrekening gezet moet worden of alles op mag gaan aan de vakantie…. Het is goed om kinderen te leren op een verantwoorde manier met hun geld om te gaan. In de groei naar volwassenheid moeten jongeren ook op het gebied van geldzaken zelfstandig worden en daar kunnen ze prima mee beginnen door hun vakantiebaantje. In dit bericht staan slechts een aantal onderwerpen voor werkende jongeren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de inlooppunten van CJGgeeftantwoord. Hier liggen o.a. de folder Vakantiewerk en bijbanen: informatie voor jongeren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast hebben we onze nieuwsflits ‘Leuk op vakantie’ met allerlei informatie voor jonge kinderen en jeugd die op vakantie gaan. Voor deze maar ook andere informatie over opvoeden en opgroeien, kunt u vrijblijvend bij ons binnenlopen of kunt u ons bellen of e-mailen. Op www.cjggeeftantwoord staan al onze contactgegevens.

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 23-07-2010 van 08:00 tot 22:00 uur Ponyspringwedstrijden, Zevenhuis 32 Za. 24-07-2010 van 08:00 tot 01:00 uur Ponyspringwedstrijden, Zevenhuis 32 Zo. 25-07-2010 van 08:00 tot 20:00 uur Ponyspringwedstrijden, Zevenhuis 32 Zo. 25-07-2010 van 13:00 tot 18:00 uur Handboogschieten, Brand 29 Zo. 25-07-2010 t/m vr. 30-07-2010 Moescha-kamp, Udensedreef 12 Za. 07-08-2010 en zo. 08-08-2010 van 08:00 tot 20:00 uur Paardenspringwedstrijd, Stal Swanenberg Zo. 08-08-2010 Winkelopenstelling Schaijk, Reek Zo. 22-08-2010 Winkelopenstelling, Zeeland Ma. 23-08-2010 t/m vr. 27-08-2010 INKA-week Za. 28-08-2010 van 14:00 tot 01:00 uur en zo. 29-08-2010 van 14:00 tot 20:00 uur Reünie-weekend buurtvereniging De Stroat, Pastoor Van Winkelstraat 72 Zo. 29-08-2010 van 13:00 tot 18:00 uur Handboogschieten, Brand 29

Meer informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 23 juli 2010


Voortzetting VROM Starterslening Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de regeling voor startersleningen wordt voortgezet. Dit in de wetenschap dat door het wegvallen van de rijksbijdrageregeling en wellicht ook het intrekken van de provinciale bijdrageregeling minder mensen een beroep op de regeling kunnen doen als voorgenomen in de oorspronkelijke opzet. Dit betekent dat het bedrag wat nu nog resteert, beschikbaar blijft voor startersleningen. Vanaf heden zullen de startersleningen worden verstrekt tot maximaal € 20.000,-. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de startersleningen voort te zetten. In 2007 stelde het ministerie van VROM 40 miljoen euro beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De lening is een aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter. Kostenverdeling Tot oktober 2009 werd de starterslening voor minimaal 50% bekostigd van de gemeenterekening VROM starterslening, terwijl het resterende deel van de starterslening werd verstrekt door SVn. In 2009 heeft de provincie Noord-Brabant een deelnemingsovereenkomst gesloten met SVn waardoor per oktober 2009 het Brabantse Startersfonds een feit is. Met ingang van 1 oktober

Hitte en gezondheid

2009 gold dat de VROM Starterslening voor 50% gefinancierd wordt vanuit het VROM Startersfonds en voor 25% vanuit het Brabantse Startersfonds. Uit gereserveerde middelen door de gemeente werd daarmee slechts een bijdrage van 25% verlangd. Gemeenten waren hierdoor in staat meer startersleningen te verstrekken voor hetzelfde budget. Beëindiging rijksbijdrage Op 25 mei 2010 ontving de gemeente van SVn een brief waarin staat dat met ingang van 26 mei 2010 geen VROM startersleningen meer kunnen worden aangevraagd en verstrekt met 50% rijksbijdrage, aangezien het VROM Startersfonds is uitgeput. Binnen het Brabantse Startersfonds van de provincie NoordBrabant zijn nog wel middelen beschikbaar, maar naar verwachting is ook dit fonds binnen enkele maanden tot een half jaar uitgeput (september 2010). Besluit college van burgemeester en wethouders Nu SVn per 26 mei 2010 geen aanvragen meer in behandeling neemt, kon de gemeente besluiten de regeling voor startersleningen zelfstandig voort te zetten. De financiering hiervan komt dan wel volledig voor rekening van de gemeente, aangevuld met een bijdrage (25% per starterslening) uit het Brabantse Startersfonds van de provincie Noord-Brabant, zolang dit fonds niet is uitgeput. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de starterslening te willen voortzetten en vanaf heden te verstrekken tot een hoogte van maximaal € 20.000,- en het hiervoor bestemde restantbedrag op te gebruiken. Indien de provincie Noord-Brabant besluit om de bijdrage te verhogen naar 50 % dan kan de maximale hoogte weer opgehoogd worden naar € 30.000,-. Volgorde van binnenkomst De gemeente kan startersleningen verstrekken zolang het budget hiervoor toereikend is. Hierbij geldt dat de datum van binnenkomst van het aanvraagformulier bepalend is voor de volgorde van afhandeling.

In de afgelopen tien jaar is het aantal warme dagen toegenomen. Veel mensen gaan er dan lekker op uit, pikken een terrasje of gaan naar het strand. Maar hitte kan ook heel vervelend zijn. Let erop dat u voldoende drinkt en inspanning vermijdt. Blijf uit de hitte en zorg voor koelte. Zorg ook goed voor elkaar!

Blijf uit de hitte Zoek de schaduw op. Blijft u in de zon? Draag dan een zonnehoedje om een zonnesteek te voorkomen. Bedek de huid en draag een zonnebril met uv-werende glazen. Smeer de onbedekte huid goed in met een anti-zonnebrandmiddel en herhaal dit elke twee uur. Zorg voor koelte - Doe de zonwering in uw huis omlaag van zonsopgang tot zonsondergang. - Ventileer en lucht uw huis, óók ’s nachts. - Als het kan; zet ramen en/of deuren in tegenover elkaar liggende gevels open. - Gebruik zo weinig mogelijk apparaten die warmte produceren, zoals computers. - Maak gebruik van ventilatoren of (mobiele) airco’s. - Houd eventueel het platte dak nat. Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 18-6-2010, Bushalte ’t Zuid, Zeeland: Groene Altra damesfiets, type Select, met handremmen en versnellingen. - 14-06-2010, Brand 28, Zeeland: Donkerblauwe Sparta Alpine damesfiets, met handremmen. - 7-7-2010, Duifhuis, Zeeland: Zwarte bril in rood Hans Anders briletui. - 11-7-2010, Trent, Zeeland: Witte sleutelhanger ‘Lamber van den Elzen’ met daaraan 3 kleine sleutels en 1 grote lange sleutel.

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (binnen - 9.00 tot en met 12.00 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Drink voldoende Bij hoge temperaturen koelt het lichaam zichzelf door te zweten. Om goed te kunnen zweten is het belangrijk om extra te drinken. In een warme omgeving heeft het lichaam minimaal twee liter vocht per dag per dag nodig. Bij zware lichamelijke arbeid of een sportieve inspanning nog meer. Vermijd inspanning Vermijd grote inspanning als het buiten heet is, vooral tussen 12.00 en 16.00 uur. Bent u een sporter? Let dan extra op bij hitte. Op www.sportzorg.nl vindt u informatie over veel voorkomende warmteaandoeningen en tien tips om deze te voorkomen.

Locaties AED in Landerd

De gemeente Landerd wenst iedereen een fijne zomervakantie Bij warme dagen: drink voldoende, vermijd inspanning en blijf uit de hitte.

APV Verleende vergunningen:

Zorg voor elkaar Let bij hitte vooral op mensen die extra kwetsbaar zijn, zoals kleine kinderen en ouderen. Zorg dat kleine kinderen genoeg drinken en het niet te warm krijgen. Bescherm ze tegen zonnestraling. Kijk op www.johnnyshadow.nl voor tips, speciaal gericht op kinderen. Voor ouderen is het belangrijk om in koele ruimtes te verblijven en genoeg te drinken, ook als ze geen dorst hebben. Meer informatie Heeft u bij hitte vragen of klachten over uw gezondheid of medicijngebruik? Neem dan contact op met uw huisarts. Wilt u meer informatie over goed omgaan met hitte? Neem dan contact op met Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant en Zeeland, tel. 0900-3686868 of kijk op www.ggdhvb.nl bij Milieu en gezondheid.

Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: -kampvuur op 22-09-2010, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 21-07-2010

Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Gevonden en verloren voorwerpen Verloren voorwerpen - 24-6-2010, Boekelsedijk via Brand, Manegestraat, Puttelaar, Langenboomseweg, richting Boterbloem, Zeeland: Zwarte Samsung Star GSM, heeft emotionele waarde i.v.m. foto’s die er op staan. - 26-6-2010, Schaijk richting Oss (Rijksweg): Ring met 3 sleutels. - 01-07-2010, Waar verloren is niet bekend: Zwarte herenportemonnee met daarin diverse pasjes - 3-7-2010. bij Tennisclub Set 77, Zeeland: Zwart/oranje Batavus damesfiets, type Europe, met handremmen en versnellingen. - 4-7-2010, Smidse, Schaijk: Zwarte herenportemonnee met daarin geld, bankpas en rijbewijs.

Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-113410. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 23 juli 2010

9


Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om bouwvergunning:

Ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: - De Louwstraat te Schaijk; bouwen van een woning met garage (dossiernummer 20100124)

Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan en het ontwerp-besluit liggen met ingang van 26 juli 2010 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 09.00 tot 12.00 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Ontwerp projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening, Graafsebaan 3, 5411 RE Zeeland Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van: - Graafsebaan 3, 5411 RE Zeeland; het verbouwen van een gebouw ten behoeve van verkoop van streekprodukten en het houden van (educatieve) bijeenkomsten met betrekking tot het bedrijf paardenmelkerij (dossiernummer 20090036)

Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het ontwerpprojectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 26 juli 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, tel. 0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht in ‘s-Hertogenbosch. Ontwerp projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening, In de Overlaat 1, 5375 BL Reek Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van: - In de Overlaat 1, 5375 BL Reek; vergroten van het bouwblok tot 1,5 ha. en het bouwen van een melkveestal, het uitbreiden van een loods en het bouwen van sleufsilo’s (dossiernummers 20080309, 20090012 en 20090013)

Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het ontwerpprojectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 26 juli 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantoor-

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1 Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2 Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail)

10

- Brand 44, 5411 PC Zeeland (ontvangen 5 juli 2010) verbouwen van de woning (wijziging t.o.v. eerder verleende bouwvergunning) - Kerkpad 19, 5375 BP Reek (ontvangen 5 juli 2010) wijzigen van een kozijn in de voorgevel van de woning en het bouwen van een bijgebouw - Noordveld 13, 5411 TS Zeeland (ontvangen 5 juli 2010) wijzigen van de gevel van de garage - Scheltseweg 4G, 5374 EB Schaijk (ontvangen 6 juli 2010) wijzigen van de gevel - Monseigneur Borretstraat 6, 5375 AA Reek (ontvangen 9 juli 2010) uitbreiden van de woning Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmeldingen: - Irenestraat 5, 5374 BV Schaijk (ontvangen 5 juli 2010) slopen van een schuurtje - Zeelandsedreef 1 (C 45), 5374 RP Schaijk (ontvangen 7 juli 2010) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: - Voor-Oventje 3, 5411 NR Zeeland (verzonden 9 juli 2010) bouwen van een nieuwe ligboxenstal - Mackenhof 25 t/m 39a (oneven), 5374 DH Schaijk (verzonden 9 juli 2010) bouwen van 9 zogenaamde ‘nul-treden’ woningen - Schutsboomstraat 70, 5374 CD Schaijk (verzonden 9 juli 2010) verbouwen van de woning - Oude Maasdijk 1, 5375 KJ Reek (verzonden 9 juli 2010) bouwen van een loods en een schuilhut - Brand 44, 5411 PC Zeeland (verzonden 9 juli 2010) verbouwen van de woning (wijziging t.o.v. eerder verleende bouwvergunning) - De Louwstraat 6, 5374 CG Schaijk (verzonden 9 juli 2010) uitbreiden van de woning (wijziging op een reeds eerder verleende vergunning) - Kerkpad 19, 5375 BP Reek (verzonden 9 juli 2010) wijzigen van een kozijn in de voorgevel van de woning en het bouwen van een bijgebouw - Noordveld 13, 5411 TS Zeeland (verzonden 12 juli 2010) wijzigen van de gevel van de garage

uren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, tel. 0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd. worden ingediend. 3 Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4 Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een

- Het Zuid 23, 5411 CP Zeeland (verzonden 6 juli 2010) wijzigen van de gevel van een appartement - Bossestraat 56, 5374 HV Schaijk (verzonden 6 juli 2010) plaatsen van lichtmasten (veldverlichting) Verleende sloopvergunningen/akkoord-verklaarde sloopmeldingen: - Graspeel 39, 5374 LB Zeeland (verzonden 13 juli 2010) het slopen van een gedeelte van een veestal Verleende gebruiksvergunning (brandveiligheid): - Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk (verzonden 14 juli 2010) zorginstelling De Nieuwe Hoeven Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende bouwvergunningen in combinatie met ontheffing bestemmingsplan: - Pinksterbloem 21, 5411 TZ Zeeland (verzonden 6 juli 2010) verbouwen van de woning - Schaijkse Hoek 13 te Schaijk (verzonden 6 juli 2010) uitbreiden van de woning - Willevenstraat 10, 5374 GC Schaijk (verzonden 6 juli 2010) tijdelijk geplaatst hebben van woonunits t.b.v. de toekomstige bewoners van Willevenstraat 10 en Willevenstraat 12 - Trentsedijk 26, 5411 ND Zeeland (verzonden 6 juli 2010) bouwen van een hooiberg - Voederheil 5, 5411 RJ Zeeland (verzonden 6 juli 2010) bouwen van een overkapping aan de achterzijde van het perceel - Rosmolen 29, 5375 BT Reek (verzonden 6 juli 2010) bouwen van een woning Tegen deze verleende vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden met ingang van 26 juli 2010 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: - naam en adres van de indiener - dagtekening - omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht - de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA in ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is. 5 Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep. 6 Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 23 juli 2010

Gemeentenieuws Landerd week 29 2010  

Gemeentenieuws Landerd week 29 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you