Page 1

MEDIE INFORMATION UDGIVELSE & OPLAG Landbrugs-Nyt udkommer Hver tirsdag året rundt til samtlige jordbrugere på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og omliggende øer - både til heltids- og deltidsbrug uanset størrelsen af det dyrkede areal - også til skovbrug, planteskoler, gartnerier, frugtplantager, anlægsgartnere og stutterier m.m. Oplag 22.392 eksemplarer. Distributionsform Distribueres gennem postvæsenet. Kommer avisen ikke? Kontakt det lokale posthus – eller ring venligst på telefon 54 17 73 00. Landbrugs-Nyt er medlem af

Priser Landbrugs-Nyt udkommer hver tirsdag med samme fordelagtige annoncepriser året rundt. Priserne er excl. moms. Millimeterpris Millimeterprisen er KUN 6,60 kr. pr. spaltemillimeter uanset placering i avisen. Farvetillæg Pr. farve kr. 200,00 4-farve annoncer kr. 500,00 Minimumstørrelse 30 mm. Billetmærkegebyr Kr. 25,Abonnement Kr. 792,- pr. år.


Rabatter Levering af færdigt materiale* 5% ved første indrykning. Gentagelsesrabat 5% ved 3 indrykninger (Skal aftales ved bestilling). 10. annonce gratis Ved 10 indrykninger er 10. annonce gratis (Skal aftales ved bestilling). *Færdigt materiale leveres som PDF-fil optimeret til tryk. Farveannoncer skal være CMYK-separerede.

Indleveringsfrister Landbrugs-Nyt’s indleveringsfrister Korrekturannoncer Større rubrikannoncer Små rubrikannoncer Annoncer leveret som færdigt materiale* Standsninger Kontakt annonceafdelingen for yderligere information.

Senest mandag Senest tirsdag Senest tirsdag Senest tirsdag Senest mandag

kl. 12.00 kl. 10.00 kl. 12.00 kl. 10.00 kl. 12.00


MEDIE INFORMATION almindelige bestemmelser Landbrugs-Nyt udgives af Lolland-Falsters Erhvervsforlag ApS af 1993. I tilfælde af forkert størrelse, trykfejl, tidspunkt og lignende er det Landbrugs-Nyt’s skøn, der ligger til grund for en bedømmelse af eventuel reduktion i prisen. Annoncør/bureau må omgående - og senest 4 hverdage efter annonce-indrykningen – rette henvendelse til Landbrugs-Nyt angående eventuelle fejl i forbindelse med annonceindrykningen. Dersom en annonce forekommer flere gange med samme fejl, uden at Landbrugs-Nyt modtager rettidig reklamation, indrømmes eventuel reduktion i prisen alene for den første indrykning. Landbrugs-Nyt kan ikke modtage eller tage ansvaret for annoncer, der strider imod gældende love og bekendtgørelser. Annoncer og tekst, der strider mod bladets interesser, kan afvises. Materiale tilsendt bladet uopfordret, returneres kun hvis frankeret svarkuvert er medsendt. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af eventuelle trykfejl i annoncer og tekst. Eftertryk af bladets annoncer og artikler – kun efter aftale og med kildeangivelse.

Kontakt os for yderligere information Landbrugs-Nyt Tværgade 20 4800 Nyøbing F. Tlf. 54 17 73 00 E-mail: es@landbrugs-nyt.dk www.landbrugs-nyt.dk

Medieinfo 2013  
Medieinfo 2013  
Advertisement