Page 1

prijedlog općih smjernica vizualnog identiteta


analiza etiketa konkurencije


krauthaker logotip vinarije g. Vlade Krauthakera se sastoji od stiliziranog lista vinove loze - najčešće korištenog simbola na etiketama, zatim naziva vinarije, potpisa Vallis Aurea te stiliziranih oblika - vitica koje tvore okvir kao asocijacija na stare grbove; kombinacija crvene i zlatne boje uklapa se u tradicionalan stil, ali logotip sam po sebi ne karakterizira određenu povijesnu priču lokaliteta, ili pak povijest same vinarije; u dizajnerskom smislu etiketa nije posebno oblikovana; kompozicija ipak ima pomak, tekst nije samo ispisan; ime vina i godina su relativno čitljivi; na neki način je mišljeno o oblikovanju etikete, ali i ostaje na tome; nema inovacije niti u logotipu niti u oblikovanju etikete; vizualno podsjeća na većinu osrednjih etiketa vina na tržištu


arman logotip vinarije g. Franca Armana sastoji se od tekstualno ispisanog prezimena vlasnika i znaka u formi grba sa slovima “V” od vinarije i slova “A” od prezimena smještenog ispod naziva; grb također u sebi nosi često korištenu i uobičajenu ilustraciju grozda; etiketa je oblikovana u recimo tradicionalnom smislu što se najviše očituje u izboru tipografije, centralnoj kompoziciji te starinskim okvirivanjem etikete; idejno je nemaštovita te se stoga ne ističe među ostalim etiketama na tržištu vina; izbor boja je suviše monoton, bez žara ili akcenata koji nose estetiku etikete; elementi (naziv vina, opis, sastav i sl.) nisu elegatno tretirani, ispisani su bez ikakve intervencije; ipak, ono što je pozitivno je da se lako iščitava naziv vina i godina


kabola - markežić logotip vinarije g. Marino Markežića sastavljen je od grafičkog prikaza volte vinskog podruma Kabola, ujedno inicijala vlasnika “mm” ispod kojeg je smješten grafički prikaz grozda; naziv vina se uvijek ispisuje u rukopisnom fontu, isto tako i godina berbe; vizualno se nedovoljno razlikuju sorte vina jer je dizajn u prevelikoj mjeri identičan na svim etiketama; dizajnerskim dosjetkama kao što su zlatna boja i reduciranost podataka, doduše je postignuta elegancija i luksuznost, ali to je samo po sebi uobičajen, često viđen i potrošen način oblikovanja etiketa vina


simčić logotip/znak vinarije g. Salko i Marjan Simčič sastoji se od prezimena proizvođača i ilustriranog znaka, koji za pažljivog promatrača skriva zapravo puno toga - čaša sa sjenom, dakle, uključen je i element nastajanja (grožđe na suncu) i element korištenja (pijuckanje); potonji je dodatno naglašen “kapljicama” koje kao da su nastale kucanjem sa drugom čašom; a opet, to ne moraju biti kapljice, mogu biti i sati unutar dana; etikete su vrlo jednostavne - logotip, znak, naziv sorte; svaka sorta ima svoju boju, a dodatno se razlikuje i linija “rezerva”, koja svoju skupocjenost naglašava zlatotiskom; generalno, vrlo dobar nivo dizajna, vrlo dobro razlikovanje i uočljivost elemenata i isticanje među konkurencijom sebi svojstvenim identitetom; također, prisutno je i vrlo pametno shvaćanje naslovne etikete kao reprezentacijske i reklamne, svođenjem broja elemenata na doista nužno, dok se svi tehnički podaci stavljaju nasuprot, na opisnu etiketu


kozlović logotip/znak vinarije obitelji Kozlović je pomalo kuriozitet među konkurencijom; naime, sastoji se od logotipa imena obitelji, te ilustracije koja bi trebala predstavljati znak, ali je toliko ilustrativna da doista ostaje ilustracija, a ne znak; no, sam taj prizor dva “starinska” muškarca, od kojih jedan drugom toči vino, stil kojim je ilustriran, te cjelokupni pristup dizajnu etiketa, govori o namjeri i promišljenosti, a nakon što smo to shvatili, jasno nam je zašto je sve skupa poprilično simpatično i kvalitetno; vrlo dobra strana jest to što vino odiše “pričom” i “duhom”; pažnja koja je posvećena detaljima (kako na ilustraciji, tako i na okviru etiketa) daje toplinu i ljudskost; i ovdje su elementi svedeni na nužno, čime je postignuta čistoća kao protuteža ilustraciji; doduše, imena sorti bi trebala biti uočljivija i konzistentnija u oblikovanju, ali s druge strane, sorte se međusobno razlikuju sustavom boja


1a

prijedlog


kreativni koncept (grč.: hēdonē (ήδονή iz starog grčkog) “užitak” + -ism); osnova ovog koncepta jest hedonizam kao univerzalna snaga i stil života; filozofija hedonizma njeguje zadovoljstvo u uživanju uz najmanju moguću patnju, osiguravajući tako životnu i moralnu dinamiku; snaga i korisni utjecaj zadovoljstva na čovjekovu psihu sažete su liku i djelu olimpskog boga grčke mitologije, boga Dioniza (Dionysus); kao promotor civilizacije i zaštitnik poljodjeljstva i kazališta, ujedno predstavlja ekstazu i snagu zadovoljstva pri ispijanju vina; danas je sve jače prisustvo hedonizma, pogotovo u višim društvenim slojevima, vjerovatno kao rezultat činjenice da posebice uspješni poslovni ljudi provode veliku količinu vremena radeći, te su onda mali (ili veliki) užici u ono malo slobodnog vremena koje još postoji postali jako važni


ime vinski vrh

ime po lokaciji same vinarije, a namjera je da isticanjem samog mjesta dobijemo osjećaj kao da je to mjesto po nečemu posebno, kao da je potpuno vjerovatno da su se tamo dogodile razne priče, možda čak i ne sve za širu javnost

alternativni prijedlozi vinea

libertin

lat. čokot, koji je ishodište “zlatne kapljice”, a svojim oblikom je paralela sa oblikom ljudskog tijela, čime se postiže jedinstvo linija čokota i linija tijela (unutar koncepta hedonizma posebno bitno, jer su obje strane vezane za razne užitke); nastavak toga je linija same ilustracije na etiketi

tip čovjeka, libertinca, koji je bio vrlo popularan i u književnosti i stvarnom životu Europe u 18. stoljeću; to je tip čovjeka koji voli uživati u životu i zemaljskim radostima, pomalo je raskalašen i razuzdan


logotip vinarije logotip je dobiven intervencijom u tipografiji - obe riječi počinju sa slovom V, koje je karakteristično za sve što je vinsko; ta dva V izdvojena su unutar logotipa pomakom po vertikali (prvo, iz riječi “vinski”, položajem “prema dolje” i geometrijom postaje simbol grozda, a drugo, iz riječi “vrh”, položajem “prema gore” i geometrijom postaje simbol vrha)

znak vinarije daljnjim izdvajanjem ta dva V dobiva se pečat gdje slova prelaze u geometrijske oblike koji su predstavnici svake od riječi u imenu: uspravno V grozda, a obrnuto V vrha; također, kao sretna okolnost događa se i moguća asocijacija na “vrhunsko vino”


etiketa, kapica, pečat - bijelo vino glavni element nosioc cijele etikete, a isto tako i cijelog koncepta, jest ilustracija; ona je ista za sve sorte, jer je sama po sebi vrlo slojevita; razlikovni elemenat između bijelog i crnog vina je boja - zlatna folija za bijelo vino, bordo folija za crno - istom folijom koja je na kapici bili bi otisnuti elementi boje u ilustraciji; kao “podloga” takvoj razigranoj i slojevitoj ilustraciji nužan je “smiren” ostatak etikete (također bitno kako se samoj ilustraciji ne bi oduzimalo snage); kako cjelokupni dizajn etikete čini vrlo jasnu razliku od drugih proizvođača, smatrali smo da nije potrebno samo ime naglašavati, nego ga tretirati kao prateći potpis; unutar samog layouta ono je bez obzira na veličinu vrlo uočljivo, no vinarija takve klase ne može si dopustiti dojam nametanja, jer njoj to ne smije biti potrebno; najznačajnije mjesto na etiketi zauzima dakako sorta; na vrhu samog čepa je znak vinarije sa početnim slovom sorte, kako bi se u restoranima gdje su boce polegnute, lako moglo vidjeti o kojoj je sorti riječ; kapica boce je omotana zlatnom folijom preko koje je otisnuti bezbojni lak, pa tako prazni prostori oblikuju znak; boca ima u staklu izdubljen znak vinarije


etiketa, kapica, peÄ?at - crno vino razlikovni element od bijelih sorti jest boja - za crno vino bordo folija na kapici i ilustraciji


simulacija - bijelo vino


simulacija - crno vino


1b

prijedlog


kreativni koncept sociolog Roger Caillois u svom djelu “Igre i ljudi”, igre, koje su odraz strukture i funkcioniranja ljudskog društva općenito, dijeli na četiri kategorije (agon, alea, mimcry i ilinx), te ih raspoređuje između dva suprotna pola - paidie i ludusa; dok su osnova ludusa struktura, konvencije, vježba i vještina te ozbiljnost i predanost, paidia, kao suprotnost, predstavlja općeniti ljudski princip spontanosti, užitka, čak ekstaze i transa; najbliži tome je ilinx, u kojeg spadaju primjerice ritualni plesovi sa beskonačnim okretajima koji dovode do vrtoglavice, a danas “ringišpili” u zabavnim parkovima; korijeni svih tih igara su u starim narodnim i plemenskim običajima i riualima, čija su svrha bili ili međuljudski odnosi i socijalizacija ili štovanje bogova; tako su noseće ilustracije etiketa (na narednim stranicama) potekle iz uzoraka sa raznih tradiocionalnih predmeta Zagorja, npr. licitara, starih, ručno izrađenih igračaka; one su stilizirane i prevedene na suvremeni likovni jezik na način kako to radi suvremena apstrakcija, kojoj je korijen velikim djelom upravo narodno stvaralaštvo


ime paidia

nestrukturirana igra, kojoj su smisao zabava i ushićenje te nema predodređen kraj; kao princip spontanosti, ushićenja, čak ekstaze, funkcionira i kao pozadinski osjećaj uživanja u vinu; također, kao princip i tema je prijenosnik “narodnog” u suvremeni jezik

alternativni prijedlog vertigo

lat. vertigin, vertigo, osjećaj vrtoglavice; prati u smislu paidiu; u našoj temi prati osjećaj ushićenja i sreće, karakterističan i za narodne rituale i vino


logotip vinarije logotip je dobiven intervencijom u tipografiji - riječ ima dva slova “i”, a time i dvije točke na i; njihovim izmicanjem sa uobičajenog mjesta, dobivena je razigranost i “slučajnost”; također, kako su same točke geometrijski likovi - predstavnici boba grožđa, tako je jedna crvene, a druga zelene boje; te dvije boje smo odabrali kao apstraktne predstavnike crnih, tj. bijelih sorti

točka točka iz slova “i” funkcionira kao oznaka vinarije u slučajevima kada je potrebno označiti neku podvrstu, ali na vrlo shematizirani način (primjer: vrhovi kapica na bocama na sljedećoj strani)


etiketa, kapica - bijelo vino glavni element nosioc cijele etikete, a isto tako i cijelog koncepta, jest ilustracija koja je zapravo stilizacija nekog motiva iz narodnog stvaralaštva - u ovom primjeru licitara; ona je presvučena bezbojnim visokosjajnim lakom, jer su i ti predmeti često bili lakirani do visokog sjaja; svaka sorta imala bi svoju ilustraciju (ovdje primjeri dvije sorte); ispod dijela etikete sa ilustracijom je odvojeni dio sa imenom sorte i ostalim podacima; bijela vina se razlikuju od crnih po boji folije kapice i točaka u logotipu vinarije (zelenoj za bijela); na vrhu kapice je početno slovo sorte i točka (kao cjelina čine apstraktni simbol vinarije) - i opet, zbog mogućnosti da boca bude polegnuta, te da se ne mogu pročitati podaci na etiketi


etiketa, kapica - crno vino boja toÄ?aka logotipa, te folije kapice jest crvena (razlikovni element od bijelih sorti); motiv ove ilustracije su ĹĄare sa stare drvene igraÄ?ke


simulacija - bijelo vino


simulacija - crno vino


2

prijedlog


kreativni koncept kao dio tradiocionalnog smjera, ovaj koncept kroz etikete priča zagorske legende; osnovna namjera je da time, promovirajući Zagorje kao kraj koji ima i burnu povijest i poznate ličnosti, samo vino postane kao od “krvi i mesa”, dakle da ga se na neki način učini živim; te legende su priče iz života “neobičnih pučana”, dakle, sasvim običnih ljudi, a ne primjerice plemića; samo neki od njih su Matija Gubec, Petrica Kerempuh, Veronika Desnička itd.; povezivanje s legendama ide i dalje, jer se vinima imena daju upravo prema glavnim junacima


ime vinen huncut

arhaična i dijalektalna složenica koja u prijevodu na književni jezik znači otprilike “nestašan čovjek pod blagim utjecajem vina”; prizvuk humora u samom imenu smatramo nužnim, jer će “junaci” etiketa, kao što je već rečeno, biti ljudi iz naroda, ljudi od krvi i mesa, a humor i lokalni dijalekt daju imenu vinarije život

alternativni prijedlog fiškuš

u ceremoniji krštenja mošta na Martinje, fiškuš je uz domaćina, stoloravnatelja, gospona sudca, kume i kuma mošteku i biškupa sa svojom svitom (ministranti, i mežnar) jedan od stalnih likova; u prijevodu na književni jezik znači vinotoča


logotip vinarije logotip je dobiven intervencijom u tipografiji - pomakom svakog drugog slova po vertikalnoj osi, na apstraktan način se dobio smisao samog imena i stvorio vizualni nestašluk

logotipi vina

Petrica Kerempuh Gubec Beg

svako vino ima ime prema drugom “junaku”; imena/logotipi su vrlo jednostavni, iz razloga što predstavljaju nečije ime, pa kako i ljudi pišu svoja imena jednostavno sa prvim slovima kao verzalima, tako su napisani i logotipi vina; razlikovni element između bijelih i crnih vina je boja - za bijela zlatna folija, za crna bakrena folija


etiketa, kapica - bijelo vino glavni elementi etikete, koji zajedno čine jednu cjelinu, su priča o “junaku” i njegova ilustracija; već je rečeno, svaka sorta ima svoju kratku priču i ilustraciju i svaka se zove po drugoj legendi; razlikovni elementi između bijelog i crnog vina jesu boja imena vina, logotipa vinarije na kapici, početnog slova sorte na čepu (zlatna folija za bijela vina), te boja folije kapice (bijela za bijele sorte); sve etikete imaju blago žućkastu podlogu i bijeli okvir, kako bi se dobilo na dojmu tradicionalnog


etiketa, kapica - crno vino ime vina, logotip vinarije na kapici, poÄ?etno slovo sorte na Ä?epu su u bakrenoj foliji, a boja folije kapice je crna; tako se razlikuju crne od bijelih sorti


simulacija - bijelo vino


simulacija - crno vino

Libertin  

pitch presentation

Libertin  

pitch presentation