Page 1

Arteveldehogeschool

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent ¡ Tel.: 09 234 80 00 ¡ Fax.: 09 234 80 01

EXAMEN 3de examenperiode – 2de examenkans 2015-2016 Opleidingsjaar Semester Opleidingsonderdeel 2 OSO 3 Onderzoek en multimedia –

[Leereenheid]

Datum Kies datum

Dagdeel Docent(en) Kies dagdeel Amelie Caveye – Wim Petit

Tijdsduur Pagina's Bijlagen 1

vul gegevens in

Voornaam en familienaam student

Vakkencombinatie $

$

Subgroep $

Behaalde score

Materiaal dat de student tijdens het examen mag gebruiken:

/20

Onderdeel 1: Beeld en geluid (8pt) • • • • •

• • • •

Pak het bestand “opgaveBestandenB&G” uit in een map op het bureaublad. In deze map staan de bestanden die je nodig hebt voor de onderdelen Beeld en Geluid. ‘Defensie.mp4’ is een voorbeeld van hoe jouw film op het einde van deze opdracht eruit zou moeten zien. Start een nieuw Windows Movie Maker-project Voeg de 4 filmfragmenten toe aan het project. Plaats de fragmenten in de volgende volgorde: o Intro o Landcomponent o Luchtcomponent (laatste deel van marineEnLuchtComponent) o Medische component o Marinecomponent (eerste deel van marineEnLuchtComponent) Plaats tussen de 4 componenten de naam van de component gedurende één seconde. Kies hier telkens een andere achtergrondkleur, letterkleur en effect. Verwijder in het fragment van de marinecomponent het eerste deel waarbij in het water langs een touw wordt geklommen. Voeg achteraan de film het logo van defensie toe (defensie.png). De afbeelding zoomt geleidelijk uit en wordt 7 seconden weergegeven. Haal het geluid weg op de originele fragmenten en voeg ‘defensie.mp3’ toe als muziek voor de gehele film. Zorg ervoor dat de muziek onmiddellijk start. Sla het geheel op als ‘defensie.wlmp’.

1 / 1

Opgave b&g  
Opgave b&g  
Advertisement