Page 1

Време е да се замислим за бъдещето си. НЕ ОТЛАГАЙТЕ!!! Ако всеки ден си казвате „Има време…“, то времето ще мине и Вие дори няма да усетите как се е случило това.


Услуги: Абонамент за подбор Център за оценка Лизинг на персонал Подбор

Адрес: Гр. София 1000, Ул. „Бачо Киро“ № 5, вх. Б ет. 1 ап. 2

www.an-mary.com www.an-mary.net Телефон: 003592 98766 97 003592 4710205 GSM: M-TEL 0887 546 104 VIVAKOM 0878 542 120

Обучения: Административни и офис обучения Продажби и комуникация с клиенти

Комуникация по телефона Управление на времето, задачите, приоритетите

Компютърни обучения Управленски умения

An-mary Broshura 2  
An-mary Broshura 2  

Време е да се замислим за бъдещето си. НЕ ОТЛАГАЙТЕ!!! Ако всеки ден си казвате „Има време…“, то времето ще мине и Вие дори няма да усетите...

Advertisement