Page 1

í Cam

Sa nt

Esquil

adors

Jose p

Òdena

de ptge . Vivdee s

12

Rbla. del G ener al Viv es

i Jord

idre

Xarxa de Municipis

del

Institut del Teatre / ESTAE

Carrer

Ca Llagarrer sta

Carrer

Cultura

Institut Municipal de

Baixada

del

trv. de St. A. de Baix

rm Ca

e

um e rer a C r

St. trv. ume Ja Ja

Ptge. Verge de Gràcia

bda. Cal o

t

Un la

Baixada

5

c/ del V

de

10

Generalitat de Catalunya Departament de Presidència Secretaria General de Joventut

c/ St.

l Custio

13Pl. de c/ del Roser

Generalitat de Catalunya Institut Català de les Indústries Culturals

dels

2

Carre r

Ca rre r

d' orn

Ptge. de Sendra

1

de S ant P au

15delPlaça Pilar

B c / d e lPl. del

de

Carrer de Sant

Sol

del

Carrer

Ptge. deat Margen

e P ge. tds Rose

de

del

7

r er

Pius XII Bruc Plaça ia Plaça ta. Mar de c/ de S eu l'Ajuntament c/St. Bartom del Rei c/ de l'Argent c/ d ció e c ep St. . Con Se Plaça / St b astià Pa c/ Sant Roc Sant c la Pl. dels Ca sseig Blanquers rre Miquel de r d r Cabres e de le s rre S ta P Ca . Anna Faus t

Ba i xa StN . icda olau

der Merca Joan

r Plaça del Dr. Joan Mercader

9Nou

Car

Isidre

Sant

Trv. de St. trv.St. Sebastià

e St. Trv.dmènec Do

P

Carrer

11

8 de

orn Ptge.F

a Pl. de c/ de l'Alb St. Joan c/ St. Simpl c/ ici Pa re To us So ler ec C/ St. Do mèn Plaça de Catarineu

Rambla

l Ptge. dealí G Capità

Trv. del Vallès

Rambla

Carre

c/ de la Vida de Sant Magí

Nova

Clos

del

Carrer

del Retir del Carme

6

4

Carrer

Carrer

l' Aurora

de

de l'Am or

Verdag uer

Galícia

de

Carrer

3 14

Jacint Maragal l

ó de Carrer c St. Ro

P

Mossèn

c/de la Dansa

P Plaça de Cal Font

c/ e cia d Ga Foa ss rs

Plaça d'Espanya Carrer

de

Carrer

Carrer de

Carrer

Carrer

PP as ase sse igig

de Santa Caterina

Sebastià

Plaça de Catalunya

r rre Ca

Rec

1

8

2

9

TEATRE DE

10 3

ESCOLÀPIES

11

5 13 6

14

7

15

U

U B S PE

R

12

CL

4

3

Ateneu

L'AURORA

sum-escal


Tríptic La Mostra d'Igualada 2005  

Tríptic oficial de la 16a edició de La Mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada celebrada del 24 al 29 de maig de 2005.

Tríptic La Mostra d'Igualada 2005  

Tríptic oficial de la 16a edició de La Mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada celebrada del 24 al 29 de maig de 2005.

Advertisement