Page 1

2.3 Bouw tekenen van een kozijn met details. 1.1

Bij deze opdracht heb je Bijlage (2.3) nodig, deze ga je natekenen in de opgave.

1.2

Start autocad op. Klik op ; Open (of kies voor File-Open). Open het bestand; 2.2 bouw tekenen pen en gatverbinding.

1.3

Selecteer je gehele tekening, en druk op;delete. Klik op de knop; Save as (of klik op; File-Save As). Sla de tekening op als; 2.3 bouw tekenen van een kozijn met details+leerlingnaam op je USB of op een toegewezen plaats. Het voordeel is nu dat je alle tekenlagen weer hebt die je al eerder hebt aangemaakt.

1.4

Je start eerst met het tekenen van de doorsnede van een onderdorpel.

1.5

Als je de schuine lijnen maakt zet dan alle acties uit (Ortho, Snap etc.) type bijvoorbeeld; <120 + enter. Je lijn wordt nu 120 graden. Voor de onderdorpel maak je een lijn die 9 graden is (LET OP!) je werkt vanuit 360 graden dus type in; <351.

1.6

Voor de afrondingen kies je een radius van 3mm met fillet.

1.7

CHAMFER afschuinen Voor de afschuiningen kies je voor 1mm. met Chamfer. Als je Chamfer aan klikt moet je; d+ enter intoetsen, daarna geef je 1 +enter en daarna doe je nog een keer 1+enter. Je hebt nu ingesteld dat de lijnen 1mm voor de hoek worden afgeschuind. Geef met de muis nu aan welke lijnen je wilt afschuinen.


2.3 Bouw tekenen van een kozijn met details.

1.8

Teken een hulplijn horizontaal onder je onderdorpel. Kies voor; Offset en type 670+enter. Dit is de afstand die tussen de onderkant van de onderdorpel en de bovenkant van de bovendorpel zit. Teken ook een verticale hulplijn vanaf de voorkant van de onderdorpel naar boven.

1.9

Teken nu de bovendorpel vanuit het hoekpunt van de hulplijnen

1.10

Teken de lijnen tussen de onder- en bovendorpel. Start met linker lijn (maak de afrondingen nog niet direct!!).

1.11

Kopieer en plak de volgende lijnen met offset, gebruik de maten uit je werktekening(47/67/16). De lijnen kun je verlengen door extend of je gebruikt de blauwe knoppen aan de lijnen.

1.12

Om de lijnen met Fillet en chamfer weer af te werken moet je soms hulplijnen teken zoals hierbij de onderdorpel.

1.13

Begin nu met de vooraanzicht van het kozijn. Op 100mm. afstand van de drsn B-B (maak gebruik van de autom. Pick points sneltoets F3).

1.14

Teken de lijnen op de juiste afstanden. Hiervoor moet je goed kijken naar de verschillende maten op je werktekening. Maar sommige lijnen kun je ook overnemen van de de doorsnede ernaast.


2.3 Bouw tekenen van een kozijn met details. 1.15

Verwijder de overlengtes van de lijnen door; trim of met de blauwe pick points op de lijnen.

1.16

Teken een zijstijl.

1.17

Teken niet 2 stijlen je kopieert de 1e en plaats hem met de spiegelen op de andere plaats Selecteer je tekening klik op; mirror klik op de linker bovenhoek en verplaats de cursor totdat je nieuwe stijl de juiste positie inneemt klik hem aan en type; n(no je wilt het voorbeeld niet verwijderen) .


2.3 Bouw tekenen van een kozijn met details. 1.18

Verplaats de stijl met MOVE; type in m. selecteer de uiterste linker hoek, en verplaats hem naar de plek waar hij moet staan (TIP teken eerst een hulplijn).

1.19

Plaats de zijstijlen voor de doorsnede onder de kozijn. Plaats ze 100mm onder de vooraanzicht. Lijnen die je niet ziet maar er wel zijn worden getekend als stippellijnen. Doorsnede lijnen tekenen we als stippellijn met lange strepen

1.20

Maak een nieuwe stippellijn aan als nieuwe laag. Noem hem; doorsnede.

1.21

Teken voor de doorsneden een horizontale en verticale lijn ongeveer 5cm tot buiten het kozijn.

1.22

Kies voor;dimension-multileader. Maak vanuit de eindpunten een pijl van ca. 5cm. lang. Druk daarna op; esc.

1.23

Klik 2x op de pijl. Verander de pijlschaal naar 10.

1.24

Plaats bij horizontale doorsnede lijn de de letters A en bij de verticale lijn B (letterhoogte 10).

1.25

Plaats bij de doorsneden de benamingen Doorsnede A en B.


2.3 Bouw tekenen van een kozijn met details. 1.26

Plaats de hoogte en breedte maat bij de doorsneden. Als de cijfers niet in de juiste hoogte staan, klik er 2x op en verander de hoogte in:10.

1.27

Plaats arceringen in de doorsnede van het kozijn kozijn, ANS131scale2 en Layer arceringen.

1.28

Open je opdracht 2.1 Template, kopieer de horizontale template CTRL+c (of kopieren).

1.29

Ga terug naar tekening 2.3 en kies voor CTRL+v (of plakken).

1.30

Je tekening staat nu naast de template, maar hij past niet in de template. Je moet de template nu eerst verschalen van 1:1 naar 1:5. Selecteertemplate in het geheel , klik op; Scale (of via: modifyscale). Klik een willekeurig basispunt aan, en type; .5 + enter.

1.31

Je tekening is nu precies 5 keer kleiner geworden, plaats nu je tekening in je template door MOVE te gebruiken..

1.32

Pas de gegevens in je gegevenskader aan. LET OP!! Verander ook je schaal.

1.33

Klik op de knop; Save as (of klik op; File-Save As). Sla de tekening op als; 2.2templatetekening pen en gat+leerlingnaam op je USB of op een toegewezen plaats.

1.34

Print de tekening uit door te klikken op de knop; Plot of (File/Plot).

1.35

Stel de Paper size in op; A4. Stel de Plot area in op; Window selecteer eerst de linker bovenhoek en daarna de rechterbovenhoek.

Beoordelingsstaat Handelingen/werkzaamheden Is de Tekening volgens opdracht gemaakt? Zijn de bematingen en arceringen goed ingesteld? Kan de leerling zelfstandig werken? Is de inzet goed geweest? VERDIEPING Zijn de doorsnede aangepast.? Heeft de leerling de viewports gemaakt? Totaal 12/16

ln 6 2 2 2 2 2

Docent


2.3 Bouw tekenen van een kozijn met details. Verdieping Plaatsen van Details 1.36

Plaats de doorsneden van de zijstijl en de boven- en onderdorpel op de juiste plaats.

1.37

Verleng de bijpassende stijlen erop aan door ze 15 cm. te verlengen

1.38

Plaats alle benamingen en bematingen.

1.39

Maak in lay-out een lay-out met 4 viewports. 1 grote voor je gehele tekening, en de andere 3 voor de details. (via; ViewViewports-New Viewports).

1.40

Plaats de cirkels van de details in je tekening en benoem je details met o.a. detail 1 etc.

2.3 Bouw tekenen van een kozijn met details  
2.3 Bouw tekenen van een kozijn met details  
Advertisement