Page 1

L'ETECAM ofereix tres cursos, cadascun composat per un o diversos mòduls, entesos com a unitats didàctiques en un període determinat del calendari. Aquests mòduls pertanyen a un itinerari concret o poden ser comuns a diversos cursos. Per a concretar un curs cal haver cursat tots els mòduls que el componen.

CURS DE TÈCNIC DE SO DIRECTE Titulació pròpia. Mòdul 1 + Mòdul 3 + Mòdul 5. CURS DE TÈCNIC DE SO D’ESTUDI Titulació pròpia. Mòduls 1 + Mòdul 2 TEORIA I PRÀCTICA DE LA IL.LUMINACIÓ Titulació pròpia. Mòdul 4 col.labora

MÒDUL 1 TEORIA BÀSICA DEL SO

MÒDUL 2 ESTUDI DE GRAVACIÓ DIGITAL

............................................

............................................

Descripció Els fonaments teòrics per poder entendre de manera teòrica i pràctica el comportament del so, pas previ per entendre la metodologia dels sistemes professionals tant d’estudi com de directe.

Descripció Aprendre a configurar i optimitzar les eines digitals per l'enregistrament, mescla i masterització d'un projecte musical. Aprofundir en els recursos que ofereix el medi digital en quant a edició d'àudio i MIDI. Adquirir els coneixements necessaris per tenir el propi estudi o treballar en un estudi professional.

Requisists No cal formació prèvia. Professor Pep Barrachina: Tècnic de disseny i execució d’instal·lacions electroacústiques. BTMSound i Aplicacions Audiovisuals. Dates 01 d'octubre de 2012 a 19 de desembre de 2012. Dies i horaris dilluns i dimecres de 19:30h a 22:00h.

+

Requisits L'escola disposa d'equipament Mac amb Logic Pro v.9. Els alumnes poden optar a portar els seus propis equips portàtils en el cas de que en disposin, a canvi d'una bonificació en la matrícula. Els alumnes també poden optar a adquirir (el software) a través de l'escola, si disposen d'equips que reuneixin les condicions tècniques necessaries per a instal·lar-lo. Professor Lluís Ferrer: Tècnic de so professional. Sanjosex, Mazoni, La Mirona, Teatre de Bescanó, ... Dates 7 de gener de 2013 al 20 de març de 2013 Dies i horaris Dilluns i dimecres de 19:30h a 22:00h

MÒDUL 3 CONFIGURACIÓ I ANÀLISI DE SISTEMES DE SO

............................................ Descripció De què depèn que un sistema de so soni bé? Què entenem per "que soni bé"? Quins factors intervenen en la qualitat del so? Aprendrem a configurar sistemes de so i adquirir els coneixements necessaris per tal d'analitzarlos i treure'n el màxim rendiment. Professor Albert Cortada: Tècnic de so professional. Els Amics de les Arts, Compañía María Pagés, BTM Sound, Festival Cap Roig, ... Dates Del 7 de gener de 2013 al 20 de març de 2013 Dies i horari dilluns i dimecres de 19:30h a 22:00h.

fulleto etecam interior  
fulleto etecam interior  

fulleto etecam interior