Microrelats

Page 1

I MICROCONCURS LA MICROBIBLIOTECA


I Microconcurs La Microbiblioteca © dels textos, els seus autors i autores © dels pròlegs, Ana del Frago Barés i Berta Cama Sànchez © 2012 Biblioteca Esteve Paluzie Disseny i maquetació: AlexF Edició a cura de: A. Guri Està permesa la reproducció parcial o total d’aquesta obra sempre i quan sigui sense ànim de lucre i no compti amb la negativa expressa dels autors i autores dels textos. D.L. B-XXXX-2012 Imprès a Eivissa & Associats Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló www.lamicrobiblioteca.com


MICRORELATS MICRORRELATOS


ÍNDEX Presentació.................................................................................................................... 12 Presentación................................................................................................................. 13 Pròleg............................................................................................................................. 14 Prólogo.......................................................................................................................... 15 CONVOCATÒRIA D’OCTUBRE /CONVOCATORIA DE OCTUBRE

Rebelión en la Biblioteca............................................................................................. 21 Houdini.......................................................................................................................... 22 El niño y el eco............................................................................................................. 23 Un elefante sobre la cabeza.........................................................................................24 Pureza de imagen......................................................................................................... 25 CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE /CONVOCATORIA DE NOVIEMBRE

Tiempos modernos...................................................................................................... 29 Ir más allà.......................................................................................................................30 El conte, el compte.......................................................................................................31 Corrupció.......................................................................................................................32 El juego de la luz.......................................................................................................... 33 De regreso..................................................................................................................... 34 Mi bebida favorita........................................................................................................ 35 Espejuelos...................................................................................................................... 36 Fer-se home................................................................................................................... 37 Rutina............................................................................................................................. 38 CONVOCATÒRIA DE DESEMBRE /CONVOCATORIA DE DICIEMBRE

El primero......................................................................................................................43 Sin retorno..................................................................................................................... 44 Tres desitjos................................................................................................................... 45 Usurpacions................................................................................................................... 46


El trueque...................................................................................................................... 47 Intruso............................................................................................................................ 48 Casa de muñecas........................................................................................................... 49 Gelatina.......................................................................................................................... 50 Miscelánea..................................................................................................................... 51 L’última estrela.............................................................................................................. 52 El último vuelo............................................................................................................. 53 CONVOCATÒRIA DE GENER /CONVOCATORIA DE ENERO

Femme fatale................................................................................................................. 57 El cepillo.........................................................................................................................58 De extinciones...............................................................................................................59 “Like a Rolling Stone”................................................................................................. 60 Déjà vu........................................................................................................................... 61 Amor a la lectura...........................................................................................................62 Crisis................................................................................................................................63 CONVOCATÒRIA DE FEBRER /CONVOCATORIA DE FEBRERO

A les fosques..................................................................................................................67 Una actriz de Óscar...................................................................................................... 68 Obstinació......................................................................................................................69 L’última temptació........................................................................................................70 Suplantación.................................................................................................................. 71 Perder la cabeza............................................................................................................ 72 Algunas leguas después................................................................................................73 La biblioteca.................................................................................................................. 74 Ruptura...........................................................................................................................75 Definició d’amor........................................................................................................... 76 Lugares vedados............................................................................................................77


CONVOCATÒRIA DE MARÇ/CONVOCATORIA DE MARZO

Màgia.............................................................................................................................. 81 El vaso de leche............................................................................................................ 82 Ojos................................................................................................................................ 83 El proyecto.................................................................................................................... 84 El viejo........................................................................................................................... 85 A vista d’ocell................................................................................................................86 La perdonamuertes.......................................................................................................87 CONVOCATÒRIA DE ABRIL /CONVOCATORIA DE ABRIL

Entre tejuelos................................................................................................................ 91 Turisme d’aventura.......................................................................................................92 Alumbramiento............................................................................................................. 93 Nidos de subversión.................................................................................................... 94 ¿Quién eres tú?............................................................................................................. 95 Obra abierta.................................................................................................................. 96 El dia D:........................................................................................................................ 97 Bajo tierra...................................................................................................................... 98 CONVOCATÒRIA DE MAIG /CONVOCATORIA DE MAYO

Espiral...........................................................................................................................103 Papá dice.......................................................................................................................104 Adiós, muñeca.............................................................................................................105 Definición.................................................................................................................... 106 Última decepción........................................................................................................107 Només dura un moment........................................................................................... 108 Bajo la cama.................................................................................................................109


GUANYADORS ANUALS /GANADORES ANUALES

Encargo real................................................................................................................113 Amics............................................................................................................................114 Los suicidas..................................................................................................................115


PRESENTACIÓ: Del famós dinosaure de Monterroso se n’han fet innumerables anàlisis i apreciacions de tota mena, però, si en una cosa coincideix tothom, és que el breu relat sorprèn per la seva imprevisibilitat, i ací rau la força del text que també ens permet copsar de primera mà què és un microrelat. Les interpretacions són lliures i, per tant, quasi infinites, com ho són cadascuna de les persones que el llegeixen. La literatura s’expressa de moltes maneres i totes són encomiables perquè exposen pensaments i sentiments propis plasmats en lletres, per al gaudi de tothom que les vulgui llegir. Res complau més a l’amor propi de qui escriu que saber-se escoltat per qui el llegeix, al marge de compartir-ho o no. I per això els relats breus sobten amb fermesa el lector, ja que exposen en poques paraules una situació real o fictícia de manera sorprenent i perque condensen l’essència del relat amb una lectura captivadora. Vagi per endavant l’admiració i el reconeixement per a totes les persones que han participat en aquesta edició del Concurs de Microrelats fent que la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès sigui un clar referent d’aquest gènere literari. També cal agrair l’esforç del jurat per deliberar els guardons de totes les obres presentades, ja que mai és fàcil decidir els guanyadors. Enhorabona, doncs, a totes les persones que han fet possible aquest recull de microrelats i celebrar l’entusiasme amb què tothom l’ha viscut. La força dels fets actuals esdevindrà un referent per al futur de nous escriptors i de nous lectors de totes les edats i de tot gènere. I felicitacions a totes les persones guardonades que veuen les seves obres editades en aquest llibre. Segur que això continuarà.

Ana del Frago Barés Alcaldessa de Barberà del Vallès 12


PRESENTACIÓN : Del famoso dinosauro de Monterroso se han realizado innumerables análisis y apreciaciones de todo tipo, pero, si en una cosa coincide todo el mundo, es que el breve relato sorprende por su imprevisibilidad, y de ésta surge la fuerza del texto que también nos permite entender de primera mano qué es un microrrelato. Las interpretaciones son libres y, por tanto, casi infinitas, com lo son todas y cada una de las personas que lo leen. La literatura se expresa de muchas maneras y todas son encomiables porque exponen pensamientos y sentimientos propios plasmados en letras, para el disfrute de quien los quiera leer. Nada complace más al amor propio de quien escribe que saberse escuchado por quien lo lee, al margen de compartirlo o no. Y por esta razón los relatos breves maravillan con firmeza al lector, ya que exponen en pocas palabras una situación real o ficticia de manera sorprendente y porque condensan la esencia del relato con una lectura cautivadora. Vaya por delante la admiración y el reconocimiento para todas las personas que han participado en esta edición del Concurso de Microrrelatos haciendo que la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès sea un claro referente de este género literario. También es de agradecer el esfuerzo del jurado por deliberar los galardones de todas las obras presentadas, ya que nunca es fácil decidir los ganadores. Enhorabuena, por lo tanto, a todas las personas que han hecho posible este recopilatorio de microrrelatos y celebrar el entusiasmo con el que se ha vivido. La fuerza de los hechos actuales se convertirá en un referente para el futuro de nuevos escritores y de nuevos lectores de todas las edades y de todo género. Y felicitaciones a todas las personas galardonadas que ven sus obras editadas en este libro. Seguro que esto continuará.

Ana del Frago Barés Alcaldesa de Barberà del Vallès 13


UN ANY ENTRE MICRORELATS: La inquietut i la proposta de crear un fons especialitzat a Barberà del Vallès sorgeix de l’assistència d’un tècnic de la Biblioteca Esteve Paluzie a un curs sobre com es va crear i com es gestiona el fons especialitzat en el gènere de la novel·la negra de la Biblioteca La Bòbila de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest curs fou impartit el juny de 2010 per Jordi Canal, director de La Bòbila, en el Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. I per què microrelats? Per a realitzar la nova especialització es volia buscar un fons singular que no existís a cap altra biblioteca, i això, sumat a les preferències literàries (cronopio cronopio) dels promotors de la idea , va desembocar en la tria del gènere microrelat. Un gènere amb una llarga trajectòria però desconegut pel gran públic, i que actualment degut a la implantació de les noves tecnologies de comunicació està experimentant un apogeu important. La tasca de recopilar volums del gènere i sobre el gènere, la cerca d’informació, la creació d’un bloc, la petició de col·laboracions amb escriptors i especialistes en l’estudi del microrelat i el desenvolupament de diverses activitats relacionades (tallers de creació literària, lectures, concurs) van veure la seva materialització en la inauguració del fons el 29 de setembre de 2011, efemèride del 99è aniversari del naixement de Pere Calders, gran escriptor i brillant microcontista. El fons ha anat creixent amb les adquisicions de nous llibres i les donacions d’altres biblioteques i amb les que més omplen de sentit el projecte, les donacions de les obres per part dels seus autors i autores. I un any després, la prestatgeria coronada pel dinosaure taronja ha vist duplicat el nombre de volums de microrelats i el I Microconcurs organitzat per La Microbiblioteca, del qual en surt aquest recull, ha estat un èxit de participació. Des de la Biblioteca esperem que el projecte es vagi consolidant i que la nostra tasca serveixi per difondre aquest petit gran gènere.

Berta Cama Sànchez Directora de la Biblioteca Esteve Paluzie Barberà del Vallès 14


UN AÑO ENTRE MICRORRELATOS: La inquietud y la propuesta de crear un fondo especializado en Barberà del Vallès surge de la asistencia de un técnico de la Biblioteca Esteve Paluzie a un curso sobre como se creó y como se gestiona el fondo especializado en el género de la novela negra de la Biblioteca La Bòbila del Hospitalet de Llobregat. Este curso fue impartido el junio de 2010 por Jordi Canal, director de La Bòbila, en el Col·legi de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya. ¿Y por qué microrrelatos? Para realizar la nueva especialización se quiso buscar un fondo singular que no existiera en ninguna otra biblioteca, y esto, sumado a las preferencias literarias (cronopio cronopio) de los promotores de la idea, desembocó en escoger el género microrrelato. Un género con una larga trayectoria pero desconocido por el gran público, y que actualmente debido a la implantación de las nuevas tecnologías de comunicación está experimentando un auge importante. La tarea de recopilar volúmenes del género y sobre el género, la búsqueda de información, la creación de un blog, la petición de colaboraciones con escritores y especialistas en el estudio del microrrelato y el desarrollo de diversas actividades relacionadas (talleres de creación literaria, lecturas, concurso) vieron su materialización en la inauguración del fondo el 29 de septiembre de 2011, efeméride del 99º aniversario del nacimiento de Pere Calders, gran escritor y brillante microcuentista. El fondo ha ido creciendo con las adquisiciones de nuevos libros y las donaciones de otras bibliotecas y con las que más llenan de sentido el proyecto, las donaciones de las obras por parte de sus autores y autoras. Y un año después, la estantería coronada por el dinosauro naranja ha visto duplicado el número de volúmenes de microrrelatos y el I Microconcurso organizado por La Microbiblioteca, del cual surge esta recopilación, ha sido un éxito de participación. Desde la Biblioteca esperamos que el proyecto vaya consolidándose y que nuestro trabajo sirva para difundir este pequeño gran género. Berta Cama Sànchez Directora de la Biblioteca Esteve Paluzie Barberà del Vallès 15Discreció Van convidar-lo a pensar i digué que no volia donar molèsties, que ja pensaria a casa.

Discreción Lo invitaron a pensar y dijo que no quería molestar, que ya pensaría en su casa.

Pere Calders (Barcelona, 29-09-1912/21-07-1994)CONVOCATÒRIA D’OCTUBRE CONVOCATORIA DE OCTUBRECategoría castellano Rebelión en la Biblioteca La luz de las lámparas inició el sendero de las sombras. Las puertas se cerraron y la mudez de la noche cercó los pasillos. Los anaqueles se agitaban. Los libros cobraron vida. Un elenco de personajes eufóricos, jaraneros, brincaban y reían, correteando ingrávidos por la sala: el dinosaurio capitaneaba la Rebelión en la Granja; Alicia invitó a Bartleby a seguir el conejo y juntos entraron en el árbol. Al final del conducto, Pinocho se balanceaba en las entrañas de Moby Dick, y desde su preciado escondite auscultaba los galanteos de El Principito cortejando ingenuo a Lolita. El País de las Maravillas se pobló de cronopios y famas. En el pasillo central, escondidos entre las enciclopedias, como si se tratara de un guateque de zombis, Monterroso, Carroll, Melville, Orwell, Nabokov, Saint-Exupéry y Cortázar no dejaban, entre risas, de mover las crucetas. Cuesta creer que esto ocurriera. Lo único cierto es que cuando desperté, el dinosaurio todavía seguía allí. Confundido, exigí una explicación. De la boca de Bartleby se escuchó un lacónico “preferiría no hacerlo”. Pinocho, abrazado a Lolita, me dijo que todo era mentira. El Principito lloraba.

Xavier Blanco Luque Barcelona 21


Categoría castellano Houdini Le inmovilizaron clavándole a la cruz de pies y manos. Para más inri, y para demostrar que no había ni trampa ni cartón, le desnudaron y le hirieron el costado izquierdo. Aunque pensamos que no lo había conseguido, a los tres días nos lo encontramos vivito y coleando, cerca de aquí, más fresco que una rosa. Hoy nos ha convocado a las doce en el puerto y nos ha pedido que llevemos redes, nasas y arpones. Todos estamos expectantes por ver su próximo número de escapismo.

Marina de la Fuente Rivas Vaciamadrid (Madrid) 22


Categoría castellano El niño y el eco Quizá, si hubiera preguntado el sitio exacto donde nace el eco cuando su madre le explicó su origen, ahora estaría con ella. Le había contado una tarde que el eco era la voz del doble de cada persona. Por eso, cuando ella gritaba un hola, otra madre idéntica a ella repetía sus palabras allá lejos. El niño ha subido a la loma cercana a su casa, cree que estará sentada en la hierba esperándole, quizá junto a otro niño como él (y eso le da un poco de miedo), pero no hay nadie. La llama y, desde un punto indeterminado, su voz burlona le devuelve un mamá.

Rosana Alonso Camarma de Esteruelas (Madrid) 23


Categoría castellano Un elefante sobre la cabeza Jorgito afirma que tiene un elefante sobre la cabeza. Papá lo amenaza, cinto en mano, para que se deje de tonterías. Mama se persigna y recalca que en su familia son todos sanitos, no como la de otros. No entiendo qué quiere decir, pero sé que Jorgito no miente. En cambio yo, cuando mamá y papá discuten sobre qué hacer, sí miento: les digo que Jorgito me atemoriza, que me va a contagiar lo loco, que el elefante tal vez me pise mientras duermo, y me largo a llorar. Esta mañana, gracias a que me froté las manos con cebolla, he sido especialmente persuasivo. "Para su bien y el tuyo -dijeron mis padres al unísono- , tu hermano debe pasar un tiempo alejado de nosotros". Juro que lo quiero a Jorgito, pero cómo admitir que un elefante liliputiense me dispute con total impunidad los maníes.

Gabriel Bevilaqua Zárate (Argentina) 24


Categoria local Pureza de imagen El director del banco se sentó en su butaca. En su televisor de cien pulgadas, alta definición, sonido tridimensional y pantalla sistema digital pudo ver con toda claridad el desahucio de una familia por impago de la hipoteca.

Antonia García Lago Barberà del Vallès Guanyador local octubre 25CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE CONVOCATORIA DE NOVIEMBRECategoria local Tiempos modernos Mi sexta esposa ya no me soporta. Mis compañeros de trabajo (cuarto en un año) me dicen que me centre, que no acabo nada. En el octavo gimnasio del mes me quieren echar porque mareo a los clientes, dicen, migrando de aparatos cada tres minutos. Me he cambiado de coche seis veces en los últimos dos años. Este año me he mudado en tres ocasiones porque los vecinos me miraban mal. En la radio cambio de emisora buscando la canción que más me guste aunque la que suene ya me complazca. En casa el mando a distancia está desgastado y la tele ya hace barridos de canales de forma automática y compulsiva. He sido cristiano, ateo, musulmán, budista, adventista y ahora agnóstico en el período que va desde hoy a las últimas vacaciones de una semana que disfruté en cinco sitios diferentes. Tengo un problema. Eso me han dicho, vaya. Yo no lo creo. Soy feliz, pero para darles gusto he ido al psicólogo. El psicólogo me reflexiona que tal vez el problema esté en mi. He cambiado de psicólogo.

Francesc López Camacho Barberà del Vallès 29


Categoria local Ir más allà Estamos obligados a superarnos con cada nuevo reto si no queremos que descienda el nivel de ingresos. El blog se ha colocado líder en solo dos meses. Lola se pasa todo el día ante el ordenador, contestando comentarios sobre los vídeos que colgamos. El traductor de Google echa humo. Esta vez el desafío es cosa mía y el escenario insuperable. Cuando oigo el inicio del discurso sé que es el momento, no puedo fallar. Me ha tocado esquiar sobre el tejado de la iglesia y caer sobre el castillo inflable que el ayuntamiento ha montado para el meeting del alcalde. Las rodillas me tiemblan antes de darme impulso, pero no es momento para cobardes. Me empujo. Al principio los esquís se encallan pero enseguida van ganando velocidad. Estoy volando y el castillo se ve pequeño desde aquí arriba. Aterrizo con un estallido de huesos. Sé, a ciencia cierta, que me he roto otra vez la cadera, y noto una presión preocupante en el pecho. Rabiando de dolor busco entre la fila de niños estupefactos hasta que veo a Faustino con la cámara nueva, y rezo para que haya recordado las instrucciones que le ha dado su nieto esta mañana.

Fernando Martínez Esteban Barberà del Vallès 30


Categoria català El conte, el compte Ni el cocodril que adorna la camisa, ni les ratlles que la solquen, aconsegueixen espantar la sensació que té l'escriptor de que la panxa de l'editor ha crescut en els dos anys que han passat des de l'última vegada que la va veure. Per fi l'editor aparta la vista del seu ipad i repara en l'escriptor. Aquest aprofita per treure de la carpeta que li acompanya tres còpies numerades, a doble espai, amb marges de dos centímetres i tipografia Garamond de grandària dotze. Les arrossega per l'escriptori fins a fer-les topar amb els primers contraforts del ventre editorial. "Aquí té la meva última obra. A veure què li sembla", ha dit. L'editor somriu, es lleva les ulleres de llegir, aparta a un costat el manuscrit i trau d'un calaix una calculadora. L'escriptor insisteix "He dit què, no quant". L'editor, mandrosament, aparta la vista de la calculadora i torna a mirar a l'escriptor abans de contestar-li "Per a vostè això és un conte, per a mi es queda en compte".

Miguel Torija i Martí Castelló 31


Categoria català Corrupció La primera conseqüència de les retallades en els pressupostos va ser prescindir de l'empresa de neteja encarregada de les dependències del Palau. Per compensar, es creà una partida nova i es va invertir en un d'aquests robots aspiradors amb nom de ball de saló. El posàrem en marxa. Als dos dies, quan va arribar al despatx del President li vàrem perdre el rastre. Va desaparèixer. Sospitem que va ser massa feina per a ell; a l'entrar ens trobàrem els racons rosegats i les catifes capgirades.

Francesc López Camacho Barberà del Vallès 32


Categoría castellano El juego de la luz Hay unos niños que juegan a atrapar con las manos la luz que entra por una rendija. El reflejo, como una mariposa, se mueve sin parar, como si los retara. De pronto se detiene. -La he cogido, aquí la tengo -grita uno de ellos agitando el puño. -A ver, a ver -repiten todos. -No, si la abro se me escapa -contesta poniéndose muy serio. -Pero tendrás que enseñarla, porque si no, es como si fuera mentira. -Ya, pero no lo es, es de verdad -dice sin moverse. Todos observan su mano, su cara. Él no mira nada. -Te estás poniendo blanco, y es porque mientes - se atreve a decir uno. -No, no es por eso -responde con un hilo de voz. A medida que él palidece su voz se ha ido apagando hasta dejar de oírse. De tan blanco casi se trasluce. Se transparenta. La carne se disipa. Se vuelve claridad, y finalmente, destello. Todos observan el brillo quieto que antes era niño. Hay un desconcierto callado. Uno, dos, tres segundos vacíos. Y sin más, como salvajes, se lanzan a por él, que ahora es luz que se mueve. Iniciándose de nuevo el juego de atrapar. Miguelángel Flores Martínez Sabadell 33


Categoría castellano De regreso Por fin las nubes están quietas sobre nuestras cabezas. y esta vez no parece que sean un espejismo. A través del cristal de la ventana compruebo cómo se esconden los pajarillos en sus raquíticos nidos y las ardillas en sus sedientas madrigueras. Una rendija abierta me permite oler la humedad que tanto tiempo atrás imploramos sin respuesta. -Parecía una batalla perdida -susurro mirándote en el retrato del salón. Sin perder más tiempo busco excitado el paraguas que no sé si guardo y salgo, yo sí me atrevo, al camino a recibirte. -Pareces cansado. Como la lluvia, hijo mío, casi no te reconozco.

David Moreno Sanz Zaragoza 34


Categoría castellano Mi bebida favorita He comenzado a guardar mis libros en el frigorífico, junto a la leche y los huevos, productos de primera necesidad. Siempre están bien conservados y listos para consumir, con sus cubiertas brillantes, sus páginas tiesas, sus letras más frescas que una lechuga. Me gusta leer antes de dormir porque me ayuda a deshacerme del salitre del día, así que, abro mi nevera, escojo un libro especialmente interesante, lo meto en la licuadora, añado un poco de zumo y listo. Siempre tengo especial cuidado de elegir poesía, novelas de amor o ciencia ficción, ya que, he notado, que los libros de terror me dan una resaca del demonio y el drama me produce fiebre de congoja. Tampoco recomiendo el teatro. Anoche leí una obra y he soñado que era una marioneta que actuaba en un escenario de cartón, manejada por una mano invisible y siniestra. Cuando he despertado, no he podido encontrar por ninguna parte a mi mujer y mis zapatos estaban llenos de tierra.

Mar Horno García Torredonjimeno (Jaén) 35


Categoría castellano Espejuelos Sea de día o luzca la noche cerrada, caiga el sol en tromba o brille alegremente el agua, en la calle y en la botica, en la ducha y en la cama, tanto si duerme como si castiga las nalgas de doña Ana, don Cipriano siempre lleva puestas sus gafas especiales. Con ellas, el mundo viste sus grises espectrales de colores, doña Ana aún le ama, él ama a doña Ana, la gente ya no ladra, el abismo cierra sus fauces y el tiempo fluye melifluo mientras la soga permanece en el cajón, y el sonámbulo en el alambre.

Odys69 Gijón 36


Categoria català Fer-se home Al noi li fa vergonya anar del col·le a casa acompanyat per un adult que li arriba al pit. Els amics se'n riuen quan el veuen marxar amb la tieta Eulàlia, petita i alegre com un pardal. Per això ell camina amb les espatlles corves. Amb la motxilla de camuflatge sembla una tortuga que segueixi la tieta parlant sola. Han de travessar dos carrils de carretera sense semàfors. El pare, que té un càrrec a l'Ajuntament i viu a l'altra banda del poble, el fa acompanyar perque tot li semblen perills i amenaces, viu amargat. I vol amargar els altres, pensa el noi. Aquesta tarda el sol fa mirallets a la plata de l'entrepà. La tieta mira a banda i banda de la carretera i diu: ara. Ell la segueix dòcil. Però quan són a mig passar nota que li agafa la mà..., i això sí que no! Quin ridícul! Per aquí no passa! Dóna una estrebada i s'avança amb unes gambades furioses, amb tota la seva alçada d'home, desbordat per l'insult. És llavors que sent el clàxon aterridor del camió, i la frenada. Sobretot la frenada. És llavors que veu la bèstia que els ve al damunt imparable, i que s'emporta la tieta Eulàlia de la seva vista, de la seva vida i del seu cor d'infant.

Susana Camps Perarnau Barcelona Guanyador català novembre 37


Categoría castellano Rutina Cada día que abro el buzón encuentro un dedo dentro. Un día, un dedo. Pero no todos -días y dedos- son iguales. A medida que decae el estupor, aumenta la dificultad.

Agustín Martínez Valderrama Gavà (Barcelona) Ganador castellano noviembre 38
CONVOCATÒRIA DE DESEMBRE CONVOCATORIA DE DICIEMBRECategoria local El primero La primera vez que te vi pensé que no eras para mí. Me habían hablado mucho de cómo mejorarías mi vida, de que si me decidía a conocerte ya no podría prescindir de ti. Que serías cómo aquellos amores de novela romántica que siempre están juntos, sin separarse jamás. Pero yo me resistía, quizás porque sabía que al tenerte perdería una parte de mi independencia, la que tan bien había mantenido durante veinticuatro años. Al final, unas navidades, claudiqué. Me habían insistido tanto los amigos que se me habían acabado las excusas. Media hora y ya eras mío. Tenían razón los que querían que te conociera, en pocos días no sabía cómo había podido vivir sin ti hasta entonces. Fuiste el primero, y aunque aún te llevo en el recuerdo, ya han pasado tres más por mi vida. Creo que no volveré a estar nunca del todo sola, porque de algún modo obsesivo he acabado llevándote siempre conmigo. Se oye una canción, nuestra canción. Ya estás de nuevo reclamando mi atención, como el celoso amante que eres. Te cojo, contesto, hablo, te miro. Sí, siempre conmigo, pero de vez en cuando necesito volver a tener algo de intimidad, mi pequeño móvil. Espero que lo entiendas. Te apago.

Judith Prieto Ayuda Barberà del Vallès 43


Categoria local Sin retorno Frente al espejo, el vampiro soltó una lágrima. Nunca podría saber si iba bien vestido.

Antonia Garcia Lago Barberà del Vallès 44


Categoria català Tres desitjos Recordo fragments de vida, bocins, espurnes. Quan ens vàrem casar, vaig demanar tres desitjos a un llantió imaginari: viure al camp, guanyar-me la vida fent figures de filferro per lluir al pitral i una banyera amb potes de lleó on somiar. El meu marit m'ha enterrat al bosc amb les restes d'una papallona inacabada escanyant-me el coll i els pulmons plens de bombolles de sabó de l'últim bany. Plou. La terra filtra l'aigua que em cau com petons furtius a l'esquena. El temps passa i fa fred. Si pogués imaginar un altre cop el llantió, desitjaria tornar amb la mare.

Mònica Sempere Creus Barberà del Vallès 45


Categoria català Usurpacions Una també es cansa de la mateixa cantarella. De ser, dia rere dia, la més atractiva del regne. Dels elogis i les declaracions d'admiració incondicional. De la idolatria -insistent i llefiscosadel mirall. Per això, el matí que el mirall màgic li fa saber -burleta- que la fillastra li ha usurpat el ceptre de la bellesa, no s'amoïna gens. Ja era hora! Que la nena es passi ara els dies pentinant la seva vanitat davant la imatge reflectida! Amb els sacrificis que demana conservar el lideratge, lluitar contra el desgast dels anys, vèncer la decadència inevitable! La reina destronada té uns altres plans: abandonarà el palau d'incògnit i s'endinsarà al bosc. Trobarà la casa on viuen els set miners sol·lícits. S'hi instal·larà. Llavors només haurà d'esperar la visita de la bruixa amb la poma. Passat el mal tràngol, sap que obtindrà el premi del petó d'un príncep i del final feliç que sempre li havien negat.

Jordi Masó Rahola La Roca del Vallès (Barcelona) 46


Categoría castellano El trueque Con el transcurso de los años, ha llegado a convertirse para mí en una simple rutina. Al poco de haber comenzado mi turno de trabajo, me dedico a intercambiar las pulseras que les identifican. A esas horas de la madrugada, en la planta estoy siempre sola de guardia y todos ellos, nacidos a lo largo del día, duermen como angelitos. Procuro prestar especial atención a que la permuta nunca se produzca entre dos que tengan distinto color de piel o de cabello, o que sean de diferente sexo. Jamás he tenido remordimientos, más bien al contrario. Que se zurzan. Al fin y al cabo estoy segura, por los padres que me tocaron en suerte, de que a mí en el hospital también me cambiaron. Ya estoy oyendo mañana a los parientes que vendrán de visita, exclamar tras la cristalera mientras se les cae la baba: "Desde luego, ¡es clavadito a su padre!".

Joaquín Valls Arnau Barcelona 47


Categoría castellano Intruso Las galletas se deshacían dentro de los vasos de leche. Los periquitos soñaban con una montaña de alpiste, bajo el paño negro que tapaba la jaula. El gato devoraba periquitos imaginarios, dormitando a los pies de la cama. La mujer yacía en el suelo de la cocina. Los niños hacían caso a su mamá y jugaban al escondite con el afilador de cuchillos.

Lola Sanabria García Madrid 48


Categoría castellano Casa de muñecas Venían de países remotos, atraídos por la fama de la diminuta casa. Era pasmo de todos los viajeros contemplar sus reducidas estancias, muebles en miniatura y objetos microscópicos. Pero lo que más impresión producía eran las dos niñas del tamaño de una uña, jugando alegremente con su par de muñecas minúsculas.

Ricardo Álamo Puerto Real (Cádiz) 49


Categoría castellano Gelatina Sorpresa, gritó mi madre apareciendo con una bandeja de gelatina de limón. Mi padre nos miró uno por uno en menos de un segundo. Ninguno dijimos nada. Mamá nos sirvió a cada cual un trozo y nos lo comimos sin rechistar. Papá dijo que estaba deliciosa y a ella volvió a hacerle mucha gracia cómo temblaba. En esta semana es la tercera noche que tan sólo cenamos gelatina. Por suerte es él el que se encarga de prepararnos el desayuno. Y es que , por las mañanas, es cuando mamá está peor.

Miguelángel Flores Martínez Sabadell 50


Categoria local Miscelánea Aunque no sabría precisar con exactitud el inicio, les puedo asegurar que todo se precipitó con el gol de Yestättâmwien en la final del mundial de jedbol. Habían aflorado como geranios desde hacía meses y al día siguiente fue una eclosión primaveral. Banderas azulverde se tostaban al sol de la mañana en los balcones. Por fuera, como los calzoncillos de supermán, donde más sentido tienen. En pocos días toda suerte de emblemas florecieron a modo de réplica. Banderas de múltiples franjas, un par de amarillas con estrella de nueve puntas (¿de dónde serán éstos?), una que nos tiene a todos preocupados y que colgó el Sr. Nagamoto, recién llegado de Fukujima y que es un enorme sol fluorescente que incluso ilumina la calle por la noche. La fachada devino un catálogo Pantone, un tabloide gigante para ciegos de palabras y sordos de sentimientos, y ahora hasta se pueden leer mensajes del tipo "No se vende, Compro (razón; Allí), Vendo (razón; Mucha), Me vendo (sin razón), No más Karteles (sic), Ocupa tu vecino", y cosas de similar envergadura. Y aquí me tienen, entre gritos e insultos, mediando entre vecinos para llegar a un acuerdo que nos devuelva un poco aquel edificio original que estrenamos apenas hace unos años. Como presidente de la comunidad no me queda otra. Yo, para no desentonar, he decidido escribir el acta en una enorme sábana blanca y colgarla desde la azotea. Francesc López Camacho Barberà del Vallès Guanyador local desembre 51


Categoria català L'última estrela Amb rutinària cura, la punta de l'agulla t'ajudava a modelar una estrela blanca a la cullera. Segueixes el ritual demanant un reincident i efímer desig que aquesta estrela sí et podrà concedir. Avui l'estrela és més gran que de costum però les gotes de llima i l'aigua no tardaran en dissoldre-la per a que puga entrar en les teves venes. Oblidaràs aleshores les ungles brutes de l'últim client clavant-se a la teva nuca. Recuperaràs, a canvi, el rostre d'uns xiquets que van deixar de ser-ho fa temps. Si el somni continuara, podries tornar a abraçar als teus fills, però avui l'estrela és massa gran.

Miguel Torija Martí Castelló Guanyador català desembre 52


Categoría castellano El último vuelo Finalmente logro salir del avión. Miro el estado en que se encuentra el Electra y todavía no termino de creer que haya podido sobrevivir al aterrizaje en esta pequeña isla. Por los momentos lo importante es revisar mis provisiones. Espero tener las suficientes, ya que dar conmigo en el medio del Pacífico, no resultará tarea fácil. Casi ya puedo ver los titulares: "¡Amelia Earhart, desaparece!". De pronto escucho ruidos a mi espalda. Doy la vuelta despacio y al terminar de hacerlo, el asombro me paraliza. "¡Por favor..., píntame un cordero!", me pide un muchachito, alargándome lápiz y papel.

Kalton Bruhl Comayaguela (Honduras) Ganador castellano diciembre 53CONVOCATÒRIA DE GENER CONVOCATORIA DE ENEROCategoría castellano Femme fatale -Los maté porque así lo querías. -¿Me estás pidiendo un beso a cambio? -Soy un hombre sencillo: me conformaría con saber tu nombre.

Marina de la Fuente Rivas Vaciamadrid (Madrid) 57


Categoría castellano El cepillo Ahora que no hay nadie lo tomo, lo miro, es grande para mis manos, las cerdas blancas, duras y el mango, ese mango raro, transparente, nunca he visto otro igual. El cepillo me parece enorme, pesado, trato de cepillarme, pero no puedo, no es lo mismo. Creo que es media tarde, el sol entra a pleno por la ventana inundando el dormitorio. Por efecto del haz de luz se ven miles de partículas en el aire moviéndose imperceptiblemente al compás de su brazo. La madre comienza su ritual. Es un momento mágico, quizás esa voz dulce o a lo mejor es tanta luz que me enceguece. Mi prima está parada en el medio de la habitación bañada por el sol, su largo cabello va cambiando sus tonos de oscuro a dorados diferentes según el movimiento del cepillo. Al agachar la cabeza el cabello es una cascada rebelde, sus rulos se van aplacando lentamente bajo la mano experta que cepilla. Siento en mi propia cabeza las caricias, anticipándome a lo que viene. No te olvides, todos los días hay que cepillarse doscientas veces. La hija se queja de dolor, pero más de impaciencia, quiere salir corriendo hacia sus juegos. Las miro con detenimiento, estudio los gestos y la voz, tratando de descifrar ese lenguaje extraño para una huérfana. 198, 199, 200 ya está. Listo..., ¿nos vamos? Espero un momento, se me cierra la garganta, aparece mi viejo conocido, el dolor que precede a la lágrimas, trago saliva para espantarlo y voy tras ellas. Marta Pontiliano Venado Tuerto (Argentina) 58


Categoría castellano De extinciones Hacía mucho tiempo que no veía una. Sin embargo, cuando paseaba con las niñas por el bosque, aún les decía que algunas mariposas en realidad son hadas. Mientras ellas observan fascinadas el vuelo de una Macaón, se da cuenta de que en el suelo una hada agita las alas inútilmente. Por un instante contiene la respiración, pero esa piel grisácea, la cara arrugada y oscura, le provocan una curiosa mezcla de repulsión y pena. Sin decir nada, la pisa (siente en la suela ese leve crujir como de caparazón de insecto), llama a sus hijas y sigue su paseo.

Rosana Alonso Camarma de Esteruelas (Madrid) 59


Categoría castellano "Like a Rolling Stone" Cuando me cogí aquel resfriado mi voz se volvió ronca durante días. Sonaba tan bien que varias discográficas me ofrecieron grabar un disco. El éxito fue inmediato. En unas semanas copé los primeros puestos de las listas de ventas. No obstante, cuando se me curó el catarro mi voz volvió a ser la de siempre. Para remediarlo, hice todo lo posible para enfermar. Utilicé pañuelos de personas acatarradas, me mezclé en las salas de los hospitales con pacientes resfriados y acudí a países donde la Organización Mundial de la Salud declaró pandemias de gripe. Fijé mi residencia en Siberia. En invierno caminaba en bañador por las calles, dejaba que los niños me enterrasen en fosas de nieve o me metía en cámaras frigoríficas durante horas hasta que empezaban a brotarme estalactitas en las narices. Poco a poco, los continuos resfriados fueron minando mis defensas hasta convertirme en un ser vulnerable. Ayer morí de una pulmonía. Hoy soy un mito.

Rubén Gozalo Ledesma Salamanca 60


Categoria local Déjà vu Ante las solitarias cartas del Tarot recién giradas, Robespierre aún se sorprende y maravilla de cómo Guillotin ha podido adivinarle absolutamente todo lo que le sucederá.

Francesc López Camacho Barberà del Vallès Guanyador local gener 61


Categoria català Amor a la lectura Tenia els dos llibres, un a cada mà. Mentre els olorava, amb els dits els palpava. L'un, el de l'autor novell, era més gruixut, l'altre, el de l'autor de reconegut èxit era més primet, i la diferència de preu entre els dos era molt minsa. A primer cop d'ull, tots dos eren prou atractius, i a casa, farien el fet, que estirat al sofà li vingués la son de la migdiada. Però només se'n podia comprar un, i finalment va decidir-se per la novel·la de l'autor novell. Va anar a la caixa, el va pagar, i se'l va emportar amb l'aprovació de l'amo de la llibreria. Amb presses va arribar a casa, es va fer un lleuger dinar que es cruspí en cinc minuts, assegut a la taula de la cuina amb el llibre al costat del plat. Quan s'acabà l'àpat passà a la sala. Es plantà davant del sofà amb el llibre a la mà i amb un moviment àgil s'ajupí, i el posà just a sota la pota que s'havia trencat. Falcava a la perfecció, el sofà no ballava gens. Tot seguit s'estirà i s'adormí de seguida, amb la televisió encesa, sense saber el que mirava, com havia fet sempre.

Lluís Gamiz Prat Barcelona Guanyador català gener 62


Categoría castellano Crisis Esta primavera plantaremos un árbol, tendremos un libro y escribiremos un hijo. Marta lo quiere inteligente, cariñoso, con un punto de sensibilidad por los gatos y guapo. Pero, por encima de todo, lo quiere sin horribles faltas de ortografía. No soportaría que en lugar de ojos verdes tuviera hojos berdes, ni que nos olvidáramos de colocar la tilde que percute como un latido constante sobre la o de su corazón diminuto. En general, a la familia y a los amigos no les parece mal nuestra extraña decisión y comprenden perfectamente que la penuria económica nos impida engendrar un hijo de carne.

Ricardo Álamo Puerto Real (Cádiz) Ganador castellano enero 63CONVOCATÒRIA DE FEBRER CONVOCATORIA DE FEBREROCategoria local A les fosques No em pensava estar tan a les fosques, aquí. I tot just deu ser migdia. No fa pas tant que hi he arribat. I és clar, aquí no tenen ni una mísera bombeta. Tants avenços, i de què serveixen? De res. Sembla que en moltes coses no hem pas avançat. Si almenys sapigués qui tinc aquí al costat. No puc veure res. I s'hi està tan estret... Potser porto algun llumí a la butxaca de l'americana. No és molt lògic, perque no fumo ni mai he fumat, que sempre m'ha fet al·lèrgia el fum, però potser que ho miri..., això si puc posar la mà a la butxaca, és clar. Estic ben garrativat, i no és que tingui pas fred, no, però em sento totalment encarcarat. No. No porto llumins... Cagumdés, continuo tenint la contractura a l'espatlla esquerra, pensava que m'hauria marxat, però, res de res... osti, ara penso que no he buidat del tot la nevera, i aquell lluç, si no el treuen aviat farà una pestilència... Però coi, ja s'espavilaran! Ara tinc uns altres interessos jo... A veure si puc enretirar aquest cony de tapa i respirar una mica millor..., i és que fan uns taüts ben reforçats avui en dia, ja veus, com si els morts tinguéssim tanta força...

Rae Barberà del Vallès 67


Categoria local Una actriz de Óscar Soy actriz, una de las mejores, de increíble talento e impecable actuación, merecedora de uno de esos Óscar otorgados anualmente cada mes de febrero en una gala repleta de glamour y lujo. Lo soy desde hace tantos años que para mí ya no hay secretos en el arte de la interpretación. Si un director me estudiara atentamente, observaría que bordo tan a la perfección mis papeles que no se distingue quién es el personaje y quién la actriz. Sin embargo, no creo que hayáis oído hablar de mí... El despertador está sonando. Me levanto, y comienza la función. Actúo durante todo el día, es una profesión tan exigente como desgastante, pero muy reconocida. Todos saben que soy la perfecta esposa, la abnegada madre, la empleada leal y trabajadora; la que siempre tiene una sonrisa en los labios, la que nunca está cansada ni agobiada. Sí, soy actriz, y como tal, una vez al día, las luces se apagan para mí, y cae el telón. Pero no hay aplausos para esta gran actriz, sólo los ronquidos de mi marido y el estruendo del camión de la basura al recogerla debajo de mi portal. Sí, cae el telón, pero como la gran actriz que soy, mañana comenzaré una nueva función.

Judith Prieto Ayuda Barberà del Vallès 68


Categoria català Obstinació Des de feia uns dies, tot just quan s'inicià l'agost, la ciutat es despertava embolcallada en un dens núvol de calor, pol·lució i humitat. No eren encara les onze quan la dona va entrar al pis per tal de preparar-se el tercer gintònic del matí. De seguida va sortir de nou a l'àmplia terrassa amb pas vacil·lant i sostenint el got a la mà. En fer-ho va haver de travessar una vegada més, sense inmutar-se, l'espessa cortina de mosques que romania allí estacionada, el volum de la qual no cessava d'augmentar. S’assegué a l’hamaca de fusta, deixà descansar la mà dreta a sobre el genoll del seu marit que ocupava l’altra hamaca, i reprengué el monòleg en el punt on l’havia deixat interromput una estona abans. Sota la roba del pantaló d’aquell home que en vida havia estat més aviat rabassut, podia ja palpar-se l’os.

Joaquín Valls Arnau Barcelona 69


Categoria català L'última temptació Al donar-se la volta es va veure reflectit al mirall, tants desitjos aconseguits i li faltava un. Aturat, va obrir ells ulls i va caure en la temptació mossegant la poma que tenia a la mà dreta. Sabia que acabava de cometre el seu pitjor pecat. Mentre Eva dormia plàcida es va treure la fulla de parra quedant-se completament nu xiuxiuejant: "Eva això de la poma no funciona". "Per descomptat", li va contestar endormiscada. "La veritable me la vaig menjar ahir. Ets lliure de pecat".

Francisco Manuel Marcos Roldán Sabadell 70


Categoría castellano Suplantación Abro los ojos. Mientras despierto del letargo, me observo en medio de un lugar desconocido. Nada de lo que encuentro alrededor me es mínimamente familiar. Aún soñoliento, me levanto de la cama y descubro una serie de fotografías desperdigadas en el suelo. Casi me cuentan la historia de vida de otro hombre desde su niñez, pero al detallarlas, no logro reconocer ni un lugar, ni una sola persona de las que lo acompañan. Perdido, sigo caminando en medio de la habitación, tratando de recordar sin éxito que me trajo hasta aquí. De repente, encuentro un teléfono y una nota con un número que me resulta vagamente conocido. Lo marco, el timbre suena un par de veces y al otro lado de la línea -aterrado- escucho mi voz.

Esteban Dublín Bogotá (Colombia) 71


Categoría castellano Perder la cabeza Esa mañana llevé las mochilas al colegio dejando a los niños colgados en la percha. Expuse en la reunión de inversores una detallada lista de la compra olvidando mi informe en el imán del frigorífico. Paseé el paraguas mientras el perro dormía en casa. Y cuando me encontré haciendo el amor con el vecino del quinto cuando mi marido había ido a bajar la basura, supe, sin lugar a dudas, que había perdido la cabeza. La encontré después de unas semanas y aunque el médico logró cosérmela a pequeñas puntadas, nunca he vuelto a ser la misma. Ahora, para evitar cualquier olvido, la llevo siempre conmigo en una caja de sombreros junto a un papel bien doblado donde dice: nunca te casaste, no tienes hijos, llevas dos años en el paro y no vive nadie en el quinto.

Mar Horno García Torredonjimeno (Jaén) 72


Categoría castellano Algunas leguas después Había perdido el control del submarino. Ictíneo daba vueltas en el agua como un huevo loco. La elipse de madera, que no dejaba de caer, acariciada por morenas, acosada por serpientes, atacada con tinta, se quedó incrustada allí en lo abisal. Narcís, mientras trataba de poner el batiscafo en marcha, advirtió una nave portentosa de inmensas proporciones que cortaba el agua y se dirigía hacia donde él se encontraba. Fascinado por el artefacto lo observó largas horas sin dar crédito a la existencia de tal ingenio. Rendido y aturdido por la increíble aventura se quedó dormido. Al despertarse miró de nuevo por el ojo de buey. Fuera del Nautilus el capitán Nemo luchaba, sin escafandra, con un pulpo gigante. Narcís, atemorizado por la escena accionó los mandos y, tras varios intentos desesperados, consiguió subir a la superfície. Una vez en tierra firme evitó durante mucho tiempo contar lo vivido en su periplo. Jules Verne le persiguió varios años hasta conseguir el relato en exclusiva.

Mei Morán Freiburg (Alemanya) 73


Categoría castellano La biblioteca Su mundo se reduce: una pared resquebrajada a la derecha, la luz vacilante de unas farolas desvencijadas al frente, el asfalto deslizándose bajo sus pies y la propia respiración desacompasada. Su vida es una carrera. Y un miedo permanente agarrándole la tráquea. Y unas lágrimas bordeándole eternamente los párpados. Los Nuevos Nacionales no tardarán en encontrarlo. Con la mano vuelve a palparse el bolsillo interior de la chaqueta. El lápiz USB sigue ahí. Por eso lo buscan. Se detiene en un descampado y empieza a cavar. Se aleja. Y sigue su huida durante los cinco días siguientes. Antes de sacar el pequeño revólver y metérselo en la boca, le viene a la memoria la única consigna de Andrés: "Esto es más importante que tu vida, recuérdalo: es la última biblioteca que nos queda".

Iván Teruel Cáceres Vila-Sacra (Girona) 74


Categoria local Ruptura Ell estimava els escrits d'ella. Ella es va enamorar dels relats d'ell. Van esdevenir amants, amants de la paraula. Al cap d'un temps, les errades ortogràfiques van provocar la seva separació.

Àngels Espeig i Juangran Barberà del Vallès Guanyador local febrer 75


Categoria català Definició d'amor Fa ja dies que el cabell li cau com si es desfés. Així que finalment s'ha decidit. Quan arriba ell, ella l'està esperant davant del mirall amb la seva nova perruca. T'agrada? Ell respon amb un somriure tendre i un apropament. Li treu la perruca amb delicadesa, agafa escuma d'afaitar de l'armari i l'estén pel seu cap. Pren una fulla i amb un amor inabastable recorre la pell rodona del crani. Quan acaba, li fa un petó a la calba i li diu: "Recorda, vida meva, que un dia vam prometre no tenir-li por als miralls".

Iván Teruel Cáceres Vila-Sacra (Girona) Guanyador català febrer 76


Categoría castellano Lugares vedados Aunque era época de puertas sin llave y de confiados tapiales bajos, había muchos sitios prohibidos en la casa. No estaban clausurados con pasadores ni por órdenes explícitas, sino que una sutil madeja de costumbres cotidianas impedía usar los cuartos para otro fin que no fuera el de siempre. El hábito decretaba que sólo se cenara en el comedor, que se escuchara música en el living, que en aquel rincón jamás se abriera un libro. El televisor congregaba más de lo aconsejable, dejando vacantes otras opciones de encuentro, como el patio en las noches de verano o el hogar encendido en las tardes de invierno. El amor sólo se hacía en la cama. Las variantes no eran bienvenidas. La rutina reinaba en arraigada armonía ahogando la imaginación que, adormecida, esperaba su turno. Un día se atrevió a surgir. Desde entonces, mamá no volvió a ser la misma. Y papá no volvió. Nunca.

Mónica María Brasca Santa Fe (Argentina) Ganador castellano febrero 77CONVOCATÒRIA DE MARÇ CONVOCATORIA DE MARZOCategoría català Màgia El nen, de puntetes, agafa el barret de la perxa. Acluca els ulls i imagina amb totes les seves forces un conill. El vol blanc, gros i d’orelles llargues. I suau, molt suau, per acaronar-lo. Com que té unes ganes immenses de veure’l, s’afanya a pronunciar unes paraules incomprensibles, fins i tot per a ell, i obre els ulls. De dins del barret surt un colom grisós que, maldestre, arrenca a volar. Merda, remuga el nen, i torna a penjar el barret a la perxa.

Víctor Lorenzo Cinca Hostal Nou La Codosa (Lleida) 81


Categoría castellano El vaso de leche Se había hecho con el vaso de leche que alguien dejó a medio tomar en la mesa de una cafetería. A poco, acuclillado en la soledad del callejón, vio emerger de la leche un submarino. Tras refregarse los ojos, el submarino no sólo persistía, sino que, seguidamente, descubrió al capitán y a otros marineros en la vela del mismo. Aquel, provisto de un megáfono, le solicitó detalles sobre el mar donde se encontraban. Al informarse de lo del vaso de leche, el capitán dijo que por lo menos no habían ido a parar, como la última vez, al suplicio tropical de una sopa. Luego le dio las gracias y ordenó una pronta inmersión. Él, con el vaso sujeto en ambas manitas, se quedó largamente como una estatua. Recién al volvérsele el estómago chicharra, se atrevió, no sin pena de que los hombrecitos todavía anduvieran por ahí, a beber la leche.

Gabriel Bevilaqua Zárate (Argentina) 82


Categoría castellano Ojos Me gustan tus ojos, Silvia. Ella fue la primera chica a quien le dije eso. Tenia quince años y yo dieciséis. No era una frase pretendidamente romántica de adolescente, era la verdad, me gustaban sus ojos. Y se los arranqué. Los guardo dentro de una cajita de cristal en la nevera, junto con los de Ana, y Julia, y Desi, Mónica, Trini, Eva, Raquel, Sonia ... No necesito poner el nombre en las cajitas, las conozco a todas por sus ojos y sé como se sienten cada día cualquiera de ellas con tan solo echar un vistazo. De algunas, incluso sé lo que están pensando. Julia anda últimamente un tanto deprimida, tiene la mirada hueca, tal vez deba comprar una nevera más grande... Ayer salí por la noche a tomar unas copas en el centro y conocí a Marga. Una chica especial, aunque no conseguí descifrar su mirada durante el tiempo que pasamos hablando. Es misteriosa, magnética, guarda secretos... La he llamado y hemos vuelto a quedar para esta noche, me intrigó mucho lo que dijo al despedirnos: -Me gustan tus ojos.

Francisco José Rubio Consuegra Tavernes de la Valldigna (València) 83


Categoría castellano El proyecto Cerré la puerta y dije: "¡Me voy de vacaciones!" Realmente las necesitaba después de trabajar tanto tiempo en mi proyecto. No imaginaba, que al regresar, mi oficina estaría ocupada por el hijo del dueño de la empresa. Busqué a Pedro, el gerente, para pedirle explicaciones. Éste se limitó a encogerse de hombros y a decirme que no era simple nepotismo, el chaval tenía potencial, y su plan de libre albedrío volvía más comercial mi proyecto de salvación eterna. "Vamos -me dijo- contigo todos se salvan y no vas a negarme que eso es algo aburrido, pero con su idea, muchos de ellos van a perderse y no se sabe quiénes son hasta el último momento. Cómo que le añade un toque de suspenso". A partir de ese momento la memoria empieza a fallarme. Dicen que empecé a despotricar contra el dueño y me abalancé, con no muy buenas intenciones, sobre el gerente. Sólo recuerdo que Gabriel y Miguel, los tipos de seguridad, me lanzaron por una ventana. No hay muchas salidas laborales para un ángel caído, así que terminé como jardinero. Todas las tardes planeo mi venganza a la sombra de un manzano.

Kalton Bruhl Comayaguela (Honduras) 84


Categoría castellano El viejo Nadie sabía como se llamaba, pero todos aseguraban que era el último. Cuando sus compañeros del asilo murieron, decidió aceptar la invitación de aquel doctor tan amable. Ahora está en el Museo de Ciencias Naturales, come tres veces al día, tiene un lecho para descansar, libros de papel y una habitación para él solo. Los domingos recibe muchas visitas: curiosos con mascarilla, parejas con gesto de asombro y familias cuyas madres, la náusea apenas disimulada, regañan a sus hijos por acercarse al habitáculo. Él susurra historias con la cara pegada al cristal pero los niños se alejan gritando.

Rosana Alonso Camarma de Esteruelas (Madrid) 85


Categoria català A vista d'ocell Mentre s'enlairava, va recrear-se amb la panoràmica insòlita del món que s'empetitia als seus peus: les capçades dels arbres es veien fosques i atapeïdes; la carretera serpentejava com un intestí i els cotxes semblaven de joguina; el campanar del poble, més enllà, ressaltava sobre les teulades de pissarra. I, a mesura que guanyava alçada, van impressionar-lo la serralada rocosa que delimitava el contorn irregular del bosc; els esquitxos blancs d'escuma del mar; un veler, inmòbil en la distància; i, ja gairebé imperceptible, amb prou feines un punt minúscul -una taca, una volva-, el seu cotxe, estavellat contra el penya-segat.

Jordi Masó Rahola La Roca del Vallès (Barcelona) Guanyador català març 86


Categoría castellano La perdonamuertes Mi padre fallecía cada poco. Pero no lo hizo nunca por llamar la atención ni por fastidiar a nadie; simplemente se moría y ya está. Recuerdo que justo antes de expirar sonreía con cierta beatitud y, diciendo adiós con su mano velluda, dejaba de respirar. Lo mismo que la lavadora cuando se pone a centrifugar, poquito a poco y sin más. Mamá se ponía de luto, se apagaba la tele, porque era alegre, y todos llorábamos su partida. Luego, al volver a la vida, mamá lo recibía enfurruñada por su ausencia; con ese mohín que, según él, la ponía tan guapa. Entonces él la abrazaba y le hablaba al oído de angelitos, ánimas y purgatorios. Ella cedía, nos mandaba a la cama y se les oía cuchichear mucho rato. Papá era un vividor en eso de morir. Y mamá siempre se lo perdonó. Lo hizo hasta la muerte.

Miguelángel Flores Martínez Sabadell Ganador castellano marzo 87CONVOCATÒRIA D’ABRIL CONVOCATORIA DE ABRILCategoria local Entre tejuelos Cuando las luces de la biblioteca se apagan, algunas novelas eróticas se despojan de sus tapas y se entregan a una orgía de tintas y papel. Al día siguiente algunas historias son distintas, y al poco, pequeños libros sospechosamente parecidos a otros más viejos, aparecen en los anaqueles.

Antonia Garcia Lago Barberà del Vallès 91


Categoria català Turisme d'aventura Al poble ja fa bastant temps que ningú nega la seva existència. Hi ha fins i tot qui assegura haver-lo vist i que a partir d'aleshores no pot dormir a les nits. Ignorem el seu nom científic, si és que en té algun. Des que fa dues generacions va decidir instal·lar-se als aiguamolls, cap veí amb seny gosaria d'endinsar-se al bosc que els envolta, menys encara després del crepuscle. Una altra cosa són els molts visitants que procedents de tot arreu acudeixen, fins i tot en autocars, atrets per la fama del nostre monstre: de tant en tant sempre hi ha entre ells alguna persona incauta que opta per no fer cas del nostre consell.

Joaquim Valls Arnau Barcelona 92


Categoría castellano Alumbramiento Una noche de sueños húmedos, tras mantener relaciones sexuales imaginarias, dejó de venirle la regla. El polvo fantasma se tradujo semanas después en náuseas y vómitos. El test de embarazo confirmó sus sospechas. Conforme transcurrieron los meses, le crecieron los pechos y notó un aumento considerable de la tripa. Algunas noches, mientras descansaba, notaba al bebé moviéndose dentro de su ser. Ilusionada por su inminente maternidad, pintó la habitación del pequeño, compró la cuna, el cochecito, el sonajero, el chupete, los patucos. El parto fue difícil. La criatura nació por cesárea. Pesó dos kilos y setecientos veintinueve gramos de aire.

Rubén Gozalo Ledesma Salamanca 93


Categoría castellano Nidos de subversión Desde niño siento debilidad por lo mínimo. Me emociona el peso de una hormiga, imparable, remontando la cima de mi dedo; el grano de sal que brilla entre el vello del brazo de mi querida Loren, un mediodía de tortilla y playa; la gota de lluvia, como lágrima que escurre en el cristal de mi ventana. Pero mi editor no opina igual. Quiere un libro a lo grande. Algo que distraiga la indignación de la gente. Y así lo haré. Completaré, una a una, las mil páginas que propone. En cada hoja, cien palabras escogidas. Embriones que alienten la rebelión.

Lola Sanabria García Madrid 94


Categoría castellano ¿Quién eres tú? La anciana abre los ojos y, en la penumbra de la estancia, distingue una ventana entreabierta y una horrible lámpara que semeja una araña colgada del techo; sobre la mesita de noche, reposa un vaso y unas pastillas... ¿Habrá alguien enfermo? Estira el brazo izquierdo y su mano topa con el cuerpo de una persona... ¡Un hombre! Observa con atención sus rasgos faciales. Le suena vagamente. ¿Qué hará en su cama? La mujer se figura que está ingresada en una residencia geriátrica y que el hombre se ha levantado para ir al servicio, en el pasillo, y, al volver, se ha equivocado de habitación. A trancas y barrancas la anciana consigue levantarse; en cuanto arrastra los pies un par de metros se da de bruces contra un cristal... "¿Quién eres tú?", pregunta a los ojos cansados que la observan desde el espejo. Le responde un silencio atónito.

Salvador Robles Miras Bilbao 95


Categoria local Obra abierta El primo de mi mujer es artista. Pintor de brocha gorda y fina sensibilidad. Yo no entiendo una pincelada de lo que plasma de forma compulsiva sobre enormes lienzos. Eso no ha impedido comprar un cuadro en su última exposición. Éxito de público. No de ventas. La nuestra fue la única y más bien por... ser primo. Luce en el salón. Un trazo de esquina a esquina. Ya está. Le llama Geopositivismo y dice que será lo más en arte. Creo que hemos hecho una gran inversión. El sábado muy temprano sorprendí al primo en el salón trabajando en el cuadro. Mi asombro le pareció ofensivo porque me dedicó apenas una mirada de soslayo y a modo de tímida explicación me dijo que era una obra abierta y yo que sé que más. Yo, por no importunar le hice un café y volví a dormir. Ayer a medianoche el fotógrafo de mi boda nos sacó de la cama. Nos hizo vestir con los trajes apolillados, improvisó un escenario en el jardín y tomó instantáneas de unos novios impasibles pero aún enamorados, eso sí. Pase porque las fotos eran buenas y no nos volvió a cobrar. Maldita sea, pero lo que me tiene realmente acongojado es el arquitecto que desde hace media hora toma medidas de forma meticulosa por toda la casa.

Francesc López Camacho Barberà del Vallès Guanyador local abril 96


Categoria català El dia D: Sí, té una feina poc agraïda, ho sap. És la que es dedica a tallar els fils prims amb que s'aguanta l'existència. Avui s'ha llevat amb mandra i una mica cansada, ahir va tenir molta feina i mai li paguen les hores extres. I és que la veritat, de tallafils se'n necessitaria més d'una en el món actual. Es vesteix amb la túnica, pren la godalla i es mira un moment al mirall assajant la seva cara més tenebrosa. Avui hi té pocs noms a la llisteta que li deixen cada dia clavada a la porta. Fa cap a la primera adreça i truca com sempre: Toc, toc, toc. Sap que la seva víctima és allí, però no hi ha la típica resposta tipus, ja va! O, un moment! És típic dels que senten el seu toc d'intentar buscar una excusa mentre proven d'escapar. La víctima és allí, dins de la casa, en silenci, observant la quietud, escrivint, deixant que el raig creatiu flueixi. Concentrat en l'acte de creació. La Mort avui farà una excepció, està de bon humor i és la primera visita del dia. Deixarà que l'escriptor acabi aquestes línies abans de fer la feina. Ell, observador, conscient, continua escrivint com si fos l'últim dia, sap qui l'espera i no pensa deixar d'escriure en cap moment, viurà per sempre.

Janot Vila Fonolleda Sabadell Guanyador català abril 97


Categoría castellano Bajo tierra Construía barcos en miniatura. El último era la réplica exacta de un transatlántico que introdujo en una botella. Pero esa vez no hizo algo bien. Una vía de agua penetró en el casco del barco y produjo un naufragio. No hubo supervivientes, y a él no le cupo más remedio que recoger los cientos de ahogados con unas pinzas y enterrarlos, uno a uno, bajo la tierra de una maceta.

Ricardo Álamo Puerto Real (Cádiz) Ganador castellano abril

98
CONVOCATÒRIA DE MAIG CONVOCATORIA DE MAYOCategoría castellano Espiral Detrás de la voluta de humo de la pipa del capitán, el grumete descubre la cabriola de una sirena. Se abalanza sobre la pipa, la hace saltar por los aires y caza el humo entre las manos. El capitán masculla un improperio, pero el muchacho abre la prisión de los dedos y le muestra la sirena del tamaño de un pececillo que aletea desesperadamente en su palma. ¡Tira esa morralla!, brama el capitán, aterrado. En el fondo del calabozo donde purga su vida de pirata, hoy pasa las horas muertas tratando de rescatar el recuerdo de aquel rostro ínfimo de belleza humana que, segundos antes de ser lanzado al mar, le evocó el único amor que alumbraba sus sueños de grumete.

Susana Camps Perarnau Barcelona 103


Categoría castellano Papá dice Papá dice que no podemos salir de casa, que la luz del sol nos hace daño. Lo sabes tan bien como yo. Papá nos lo ha explicado cientos de veces. ¿No te acuerdas de lo que le pasó a mamá? Por eso papá tapió todas las ventanas y cerró las puertas con llave. Y por la noche están los gatos. Ya sabes lo que dice papá que pasa si te araña un gato. ¿Es que no oyes maullar a los gatos cuando nos vamos a la cama? Pero ¿qué haces? No cantes. No vuelvas a cantar esa canción por favor. Papá dice que, si cantas, se te caen los dientes.

Ernesto Ortega Garrido Madrid 104


Categoría castellano Adiós, muñeca Eran dos hermanas para una sola muñeca, y cada hora, cada día, discutían por peinarla, por vestirla, desvestirla o maquillarla. Cualquier cosa relacionada con la muñeca implicaba continuamente una disputa entre ellas. Un día, la muñeca no estaba. Las dos hermanas se acusaron, llegaron a las manos, se enemistaron y dejaron de hablarse. Nunca supieron de la lujuria del padre por la muñeca.

Ricardo Álamo Puerto Real (Cádiz) 105


Categoría castellano Definición Un pequeño parlante sobre la escalera me repetía: "Ya vas a ver definido tu contorno. Todos venimos de un mundo de gente sin rostro". Llegué a escucharlo dos o tres veces mientras bajaba. Intenté subir de contramano, pero me lo impidió la gente bajando. Cuando logré llegar, el parlante ya no emitía ningún sonido. Me quedé con la frase todo el día. Recuerdo que esa noche desperté frente al espejo.

Ekimess Adrogué (Buenos Aires, Argentina) 106


Categoria local Última decepción El maravilloso tránsito a la otra vida que le habían prometido, desde el internado hasta su lecho de muerte, se vio frustrado a la segunda curva, cuando se dio cuenta de que quien conducía el coche fúnebre era su suegra.

Francesc López Camacho Barberà del Vallès Guanyador local maig 107


Categoria català Només dura un moment Et miro mentre estàs dormint. Veig com respires. Gairebé puc sentir els batecs del teu cor. Em pregunto si el mecanisme del teu cos és màgic. Llavors, obres els ulls i mires cap a mi, gairebé com si em poguessis veure, pero la teva mirada travessa la meva transparència. No em sents. La màgia desapareix.

Francesc Ruiz i Rovira Sant Adrià de Besòs Guanyador català maig 108


Categoría castellano Bajo la cama El día que cumplí ocho años lo maté. No podia soportarlo más, todas las noches lo mismo, escondido bajo la cama, amenazante, esperando a que me quedase dormido. A veces escuchaba su respiración. El puñal de plástico que venía en el disfraz de pirata (regalo del tío Pedro) se lo clavé en la garganta. Lo hice muy rápido y sin mirar. Desde aquella noche pude dormir tranquilo, nunca se lo conté a nadie. A lo largo de los años me convencí de que no existió, que todo fue una fantasía de niño, imaginación desmedida. Pero ayer recibí un paquete anónimo para mi vigesimoquinto cumpleaños. Una nota decía “Feliz aniversario muchacho. Creo que esto es tuyo”, y dentro un puñal de plástico manchado de sangre reseca, mi puñal de pirata. Esa noche ya dormí en el suelo.

Francisco José Rubio Consuegra Tavernes de la Valldigna (València) Ganador castellano mayo 109GUANYADORS ANUALS GANADORES ANUALES El jurat de la final del I Microconcurs de La Microbiblioteca ha estat constituït per l’escriptora i els escriptors El jurado del la final del I Microconcurso de La Microbiblioteca ha sido constituido por la escritora y los escritores

Flavia Company Ginés S. Cutillas Joan PinyolCategoria local Encargo real Me ahogo. Me cuesta respirar, pero a nadie le importa. Odio el corsé, a los enanos y a los perros. Cada tarde se cuelan por la ventana las risas del patio abofeteándome la cara hasta el sonrojo. No puedo más, tengo calambres en las piernas y el óleo me produce náuseas. Mañana no vengo. Velázquez le aseguró a papá que acabaría en seis meses. Llevamos ocho.

Mònica Sempere i Creus Barberà del Vallès Guanyador local novembre i anual 113


Categoria català Amics Ens vam separar sense mirar enrere. Acomiadar-nos, és clar, hauria estat absurd. Intuïa la seva esquena allunyant-se per sempre. Les cames em tremolaven: intentava mantenir el pas ferm, però amb prou feines podia caminar. Tants anys d'amistat! Inseparables des de l'adolescència, havíem compartit estudis, il·lusions, alegries i desenganys. Compartir l'amor de l'Anabel, però, era excessiu. Ara, amb el cor encongit, comptava les passes que ens distanciaven. Quan vaig sentir l'avís vaig girar-me, bruscament. Hauria volgut disparar a l'aire, però conservar el meu prestigi d'excel·lent tirador també era una qüestió d'honor.

Jordi Masó Rahola La Roca del Vallès (Barcelona) Guanyador català octubre i anual 114


Categoría castellano Los suicidas Poca gente sabe que a los ahorcados nos gusta balancearnos colgados de nuestra cuerda. Ya sea de una lámpara, de una rama o una viga, amamos ese movimiento suave, ese bamboleo silencioso de mitigación del dolor, esa ondulación pendular de resarcimiento de nuestras culpas. Así nos sentimos libres al fin, como globos de colores, esperando que algún niño coja nuestra soga y nos pasee por el parque. Sabemos que es solo un sueño, que siempre termina viniendo algún desalmado que nos descuelga para meternos en un cajón triste, para mantenernos otra vez prisioneros, otra vez esclavos, otra vez dominados. Aunque nunca perdemos la esperanza de que llegue antes el niño que el diablo.

Mar Horno García Torredonjimeno (Jaén) Ganador castellano octubre y anual 115

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.