Page 1

Gäller from NOV 2013

PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN N S NNÄISMJEANS NÄSMAN N E J I R’ Å G D ’N RTRÄ ÅCAFÉ KALENDERN I TA TRIÄDCA IGFÉ TRÄDGÅR’N I JENS NÄSMAN AFUÉTAUT K ALENDERTNAUTI HIITCHITT IT H I RN K ALENDE OKT-NOV R 10 / 20

13

V

N NR 10 / 2013 OKT-NO .se rnosand.se andpie osyip ha rnw. a h ie ww p ip www.y www.yippieharnosand.se NR 10 / 2013 OKT-NOV

20

Dubbelt Nytt så stor! namn!

12

VÄRDE- VÄRDEERPO12 KUPONGKU VÄNG RDER EKUPONGE R

KALENDERN

I

HITTAUT

I

CAFÉ TR ÄDGÅR’

N

I

JENS NÄSMAN NR 10 / 2013 OKT-NOV

12

TIPSKUNGEN GEN TIPSKUN LEIF AF BRU NNE F BRUNNE LE NIF ATERT E G N – MÄS U K IPPA S TIP REN E TI NNER PPAREN ST Ä U M – R B F A N E LEIF FRÅN MÖSS R PSOATILL POR ERK L SÅGVRK R TILSÅGVE TEÅNRTMIÖS SFR – MÄHÄR NÖSAND K R S E VS L SÅNGD TÖILSA OARNÄTB ÖSÄSRN MH UTIK FRÅNBÄST KER SÄTBUTIER

ANADN ER ÖSST RNBÄ HÄLIVET MED TOBAK BUTISK AN ETÄMTED TOBAKS STLIV BÄTVÅ MILJ TTER ARD ER ER CIGA ARE ER CIGRETT S RD R M BAILKJA E Å O T TV T T D E E R M Aes faen ET ÅR (sedanElades n ned) IGfabrik LIVPER brike ned) ed) RLJÅARR(sDedRanClad n PE I n e k M ri b Å V fa s T sedan lade PER ÅR (

VÄRD KUPON EGER TIPSKUNGEN

LEIF AF BRUNNE – MÄSTERTIPPARE N

FRÅN MÖSSOR TIL L SÅGVERK

HÄRNÖSANDS m ara oBÄ sidorsibdo A NÄTBUTIKER dSTom n ba r a ra Härnösärnö nd LIV sa ET ME D TOBAKS H sidor baraTVom Å MILJARDER CIGA RETT PER ÅR Härnösan d, (sedan lades fabriken neER d)

Bäst i världen

NNING FÖR SKYRU VAR VERKLIGENNDINAVIEN. DET LK FO A NING, A KLIGEN FÖR HELRUN INNER NN G I SK NGS SKY K VER N BR RE LÄ BRI ENTETIN IDÅKNERINFOL ENT ÅDIASKA NAVIEN. DET VAR TINKON DSK NDI ÅSKING NGEN LSÅKN LÄ !” TA N KID  PÅ KONPÅ N Ä JD GDS Ö E SE LÄN H ÄN RR TU S ÅSKÅDARE LÄNGS HELA STÖÄR STÖDRRE ETER STOD STO ÄRDET ALS ETGT, N MENT ET KONTINEN TUS T, OLI GTEN DETFOLK A TUDSE DPÅ BRINNER TROTLIOTR S HÖJD!”ING, TER VERKLIGE T OHEL NME FÖR PÅ FLER SKYRUNN EN , EL 20 TUS H ET RA N FLE PP A PÅ , LO DET ÄR STÖRRE ÄN LÄNGDSK SID LOPPET IDÅKNING IAN SKANDIN 20 AVIEN. DET VAR rg HELT OTROLIGT, DET STOD TUSENTASID sbe LS ÅSKÅDARE LÄNGS LOPPET, PÅ FLERA TUSEN METERS elie ForHELAninbe mHÖJD!” g E r te ö p Fo m m 20öter Em gsielö rs rg ppieSIDAN berel

BBBääässsttt i ivi väärld rldeenn

 PÅ KONTINENTEN NING, DET ÄR STÖR BRINNER FOLK VERKLIGEN FÖR SKYRUNDET VAR HELT OTRRE ÄN LÄNGDSKIDÅKNING I SKANDIN OLIGT, DET STOD AVIEN. LÄNGS HELA LOPP TUSE ET, PÅ FLER A TUSE NTALS ÅSK ÅDARE N METERS HÖJD!” SIDAN 20

Yi Yippie extrem n ng ldeni i i extrem väslröp r ar lavl bästbei rg r ä mevtä om sotä sYippi h c rld möter o vä – –Emel bäst ierg en är Forsb och ie som tävlar i extre m bergslöpning VIMME – och är bäst i värld L NORRSKEN AN en NA-KARIN HA

GRYTA DA HÖST IL V S E S S A SSES VILDA HÖSTGRYTA DININLLA N MMOOD IA AN BI B FA A RG F BO G EL SSELBOR INHHA VIMMEL NORRSKEN ANNA -KARIN ASSFABIA EN ANNA-KAAR LBORG N MODIN LASSES VILDA HÖSTGRYTA VIMMEL NORRSK ANNAHASSE -K RIN N E K S R R NO VIMMEL

sidor bara om Härnösand

Yippie möter som tävlar i ex Emelie Forsberg trem bergslöpnin g – och är bäst i världen

SSELBORG FABIA N MODIN

LASSES VILDA HÖ STGRYTA

Upplaga 15 700 ex DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL I HÄRNÖSANDS KOMMUN 12 600 ex + Via ett 10 0-tal välbesökta PLATSER 3 100 ex + DIGITALA TIDNINGEN VIA YIPPIEHARNOSAND.SE

www.yippieharnosand.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


PRISER & STORLEKAR

Uppslag 448x298 mm Utfall 470x325 mm + 5 mm Pris: 45.200:-

1/1-sida 213x298 mm Utfall 235x325 mm + 5 mm Pris: 26.300:-

1/2-sida 104x298 mm Utfall 115x325 mm + 5 mm Pris: 13.200:-

1/2-sida 213x146 mm Utfall 235x161 mm + 5 mm Pris: 13.200:-

3/8-sida 213x109 mm Pris: 10.400:-

5/8-sida 213x183 mm Pris: 16.900:-

1/4-sida 49x298 mm Pris: 7.290:-

1/4-sida 104x146 mm 213x70 mm Pris: 7.290:-

3/4-sida 213x222 mm Pris: 19.500:-

1/8-sida 49x146 mm 104x70 mm Pris: 3.650:-

1/16-sida 49x70 mm Pris: 1.850:-

V채rdekupong Sista sidan 36x63 mm Pris: 1.400:-

Alla priser exklusive moms.


DIN ANNONS SYNS i alla kanaler + 2 affischer + AnnonS + WEBBANNONS + FACEBOOKANNONS KALENDERN

I

HITTAUT

I

I

CAFÉ TRÄDGÅR’N

JENS NÄSMAN

e www.yippieharnosand.s

NR 10 / 2013 OKT-NOV

DET HÄR

20

VÄRDEKUPONGER

KALENDERN

TIPSKUNGEN

JENS NÄSMAN I HITTAUT I CAFÉ TRÄDGÅR’N I

LEIF AF BRUNNE – MÄSTERTIPPAREN

www.yippieharnosand.se

FRÅN MÖSSOR TILL SÅGVERK

NR 10 / 2013 OKT-NOV

12

VÄRDEKUPONGER

HÄRNÖSANDS BÄSTA NÄTBUTIKER

sidor bara om Härnösand

LIVET MED TOBAKS

R TIPSKUNGEN TVÅ MILJARDER CIGARETTE ) AF BRUNNE ned iken LEIF fabr s lade an (sed PER ÅR – MÄSTERTIPPAREN

Bäst t s ä B e d l i vär i värnlden FRÅN MÖSSOR TILL SÅGVERK

NNING,

R FOLK VERKLIGEN FÖR SKYRU

 PÅ KONTINENTEN BRINNE NING I SKANDINAVIEN. DET VAR HÄRNÖSANDS DET ÄR STÖRRE ÄN LÄNGDSKIDÅK ÅSKÅDARE LÄNGS HELA BÄSTA NÄTBUTIKER HELT OTROLIGT, DET STOD TUSENTALS S HÖJD!” LOPPET, PÅ FLERA TUSEN METER SIDAN 20

LIVET MED TOBAKS

sidor bara om

Härnösand TVÅ MILJARDER CIGARETTER lie Forsberg PER ÅR (sedan lades fabriken ned)Yippie möter Eme ning

slöp som tävlar i extrem berg FOLK VERKLIGEden N FÖR SKYRUNNING, TEN BRINNERi värl VAR  PÅ KONTINEN är bäst – och IDÅKNING I SKANDINAVIEN. DET DET ÄR STÖRRE ÄN LÄNGDSK E LÄNGS HELA S ÅSKÅDAR HELT OTROLIGT, DET STOD TUSENTAL HÖJD!” LOPPET, PÅ FLERA TUSEN METERS SIDAN 20

erg Yippie möter Emelie Forsb löpning som tävlar i extrem bergs – och är bäst i världen

RIN VIMMEL NORRSKEN ANNA-KA

TA IN LASSES VILDA HÖSTGRY HASSELBORG FABIAN MOD KARIN VIMMEL NORRSKEN ANNA-

N LASSES VILDA HÖSTGRYTA HASSELBORG FABIAN MODI

2014

2013

Utgivningsplan utgivning

bokning /MATERIAL

UMMER REMIÄRN

P

1

20 november

7 november

2

11 DECember

28 november

1

29 januari

16 januari

2

26 februari

13 februari

3

26 mars

13 mars

4

23 april

10 april

5

21 maj

8 maj

6/7 18 juni

5 juni

8

27 augusti

14 augusti

9

24 september

11 september

10 22 oktober

9 oktober

11 19 november

6 november

12 17 december

4 DECember

INGÅR!


PREMIÄR 20 NOVEMBER BOKA ANNONS I PREMIÄRNUMRET! KALENDERN

I

HITTAUT

I

CAFÉ TRÄDGÅR’N

I

Dubbelt

JENS NÄSMAN

www.yippieharnosand.se

NR 10 / 2013 OKT-NOV

20

VÄRDEKUPONGER

så stor KALENDERN

I

HITTAUT

I

CAFÉ TRÄDGÅR’N

I

JENS NÄSMAN NR 10 / 2013 OKT-NOV

TIPSKUNGEN

LEIF AF BRUNNE – MÄSTERTIPPAREN

12

VÄRDEKUPONGER

FRÅN MÖSSOR TILL SÅGVERK

HÄRNÖSANDS BÄSTA NÄTBUTIKER LIVET MED TOBAKS

sidor bara om Härnösand

TVÅ MILJARDER CIGARETTER PER ÅR (sedan lades fabriken ned)

Bäst i världen

TIPSKUNGEN

LEIF AF BRUNNE – MÄSTERTIPPAREN FRÅN MÖSSOR TILL SÅGVERK

 PÅ KONTINENTEN BRINNER FOLK VERKLIGEN FÖR SKYRUNNING, DET ÄR STÖRRE ÄN LÄNGDSKIDÅKNING I SKANDINAVIEN. DET VAR HELT OTROLIGT, DET STOD TUSENTALS ÅSKÅDARE LÄNGS HELA LOPPET, PÅ FLERA TUSEN METERS HÖJD!” SIDAN 20

Yippie möter Emelie Forsberg som tävlar i extrem bergslöpning – och är bäst i världen

HÄRNÖSANDS BÄSTA NÄTBUTIKER LIVET MED TOBAKS

TVÅ MILJARDER CIGARETTER PER ÅR (sedan lades fabriken ned)

Bäst i världen

sidor bara om Härnösand

 PÅ KONTINENTEN BRINNER FOLK VERKLIGEN FÖR SKYRUNNING, DET ÄR STÖRRE ÄN LÄNGDSKIDÅKNING I SKANDINAVIEN. DET VAR HELT OTROLIGT, DET STOD TUSENTALS ÅSKÅDARE LÄNGS HELA LOPPET, PÅ FLERA TUSEN METERS HÖJD!” SIDAN 20

Yippie möter Emelie Forsberg som tävlar i extrem bergslöpning – och är bäst i världen

VIMMEL NORRSKEN ANNA-KARIN HASSELBORG FABIAN MODIN LASSES VILDA HÖSTGRYTA

VIMMEL NORRSKEN ANNA-KARIN HASSELBORG FABIAN MODIN LASSES VILDA HÖSTGRYTA

låt oss träffas! och berätta MER om

Susanne Boström susanne@yippie.nu 070-513 58 46

Nils-Erik Jonsson nicke@yippie.nu 0611–723 45

Stefan Fröberg stefan@yippie.nu 070-376 32 41

Kenneth Zetterlund z@alltid.net 070-679 75 29

YippieHärnösand  
YippieHärnösand