Page 1

KALENDERN

I

Sanna Jonsson

I

86-ÅRIGE KURT BLEV GLASÖGONFRI nr 9 / 2013 SEPT-OKT

24

VÄRDEKUPONGER

på väg tillbaka

Jag var mycket dyster, för jag saknade skor, tills jag mötte en man utan fötter.

YLWA FICK CANCER SOM 12-ÅRING

72

BRA SOMMARVäDER MEN...

INTE EN DAG ÖVER TJUGOFEM GRADER

sidor bara om Härnösand

RESTAURANGNYTT

ANN HÄGGSTRÖM ÖPPNAR KÖKET PÅ VÅRSTA

 Den kvällen satt Ylwa hemma i den stora myssoffan på övervåningen och sa “Mamma jag vet att det här kan gå hur som helst, men jag känner ändå att det blir en upplevelse.” Sidan 20

Däckskrik&gummirök på Mittsverigebanan

VIMMEL: WOW, VILKEN VÄGGMÅLNING GRATTIS TILL 100: RÖDA KORSET I HÄRNÖSAND


Nu ska vi

99,3% Övre raden: Carina Lindqvist, Felanmälan, Göran Albertsson, VD och Ingrid Kassberg, Reception/Uthyrning. Nedre raden: Marja Leena Tunlind, Uthyrning, Tuva och Inga Lill Karlsson, Uthyrning

fira!

av våra 1 lägenh 700 eter ä uthyrda r

Rekord i hyresgäster! Nu är 99.3 % av alla våra lägenheter är uthyrda. Det betyder att endast 12 lägenheter finns kvar av 1700 lägenheter. Tack till alla hyresgäster som trivs. Tack till all personal som gör ett kanonjobb. Tack till vår ägare Härnösands kommun som är med i vår positiva utveckling. På lördag träffar du Härnösandshus på Övre Köpmangatans Dag! Köpmangatan 8 mellan 10-14

Nybrogatan 13 HÄRNÖSAND Tel 0611-882 00

www.harnosandshus.se


INNEHÅLL • Yippie • NR 9 • 2013 På banan Onsdagsbus på Mittsverigebanan lockar storpublik vecka efter vecka. Och det är inte bara Härnösandsborna som kommer. Banan har blivit en mötesplats för motorentusiaster från hela Mellannorrland.

Sid 30


Om slukhål

N

Värmande och vegetarisk soppa På Stormhattens förskola serverar Ulrika Strindin alltid ekologisk och närproducerad mat. I Yippie bjuder hon på något som går hem hos barnen – krokodilsoppa. En vegetarisk rätt som är snabb och prisvärd. Läs mer på

sid 45

Ann växlar upp

Prylar på jobbet

Studentfiket och Café Samba är inte tillräckligt. Nu växlar Ann Häggström upp med ännu ett kök – på Vårsta Diakoni.

Per Nordgren och tre andra Härnösandsbor visar upp sina arbetsredskap som gör deras vardag betydligt enklare.

Läs mer på

Läs mer på

sid 26

3

sid 38

är man har som jobb att skriva är det oundvikligt att man hajar till när det dyker upp nya ord. Härom året hajade jag till mer än vanligt för ordet slukhål. Mest för att det är ett så fult och hemskt och äckligt ord. På så sätt är det ju ovanligt träffsäkert. För den som inte vet är slukhål ett stort hål som plötsligt uppstår i marken och slukar allting i närheten. När jag var liten kände jag en skräckblandad förtjusning inför rymdens motsvarighet, svarta hål. Tänk att bara försvinna i ett hål. Å andra sidan kunde det ju vara en spännande öppning till något nytt? Men när jag tänker på slukhål känner jag bara skräck, ingen förtjusning. De finns ju här på jorden och kan drabba mig på riktigt! Att jag hajade till berodde också på att nya ord brukar beskriva nya saker. Men slukhål torde ju ha funnits längre än oss människor. Ändå har man aldrig hört opedagogiska vuxna skrämma barn med att ”om du inte lyder så kommer slukhålet och tar dig”. Så har fenomenet varit namnlöst förut? Nej, lite efterforskning visar att den korrekta termen är instörtningsdolin och då klarnar det. Det ordet går varken att skrämma barn eller formulera en bra tidningsrubrik med! Varför kom jag då plötsligt att tänka på slukhål? Tja, när jag tittar ut genom fönstret visar sig hösten från sin sämsta sida. Det är blåsigt, regnigt, grått och kallt. Behöver jag säga mer?

PS Nästa nummer kommer ut den 23 oktober. Tipsa oss på info@yippie.nu eller ring 0611-51 13 20

andra skrämmande nyord   Köttrymden. Motsatsen till cyberrymden, det vill säga den helt vanliga verkligheten. Plötsligt blev den lite obehagligare.

  Möpare. Förkortning för Militärt Överintresserad Person. Vill inte fundera på vad en sådan kan tänkas hitta på.

 Kalsongbombare. Terrorist som gömt en sprängladdning i kalsongerna. Här behövs inte ens fantasi för att känna oro.

lars kågström YI PPIlars@yippie.nu E H ÄR N Ö SAN D 5


D E T TA U P P S L A G Ä R E N A N N O N S

KORT OM I N F O R M AT I O N T I L L D I G S O M B O R H Ä R • 2 0 1 3

Härnösands kommun Uppåt för Härnösand

Fler besökare, mer handel och bättre företagsklimat är några av de positiva trenderna i Härnösand.

Det är mycket som pekar åt rätt håll i Härnösand just nu. Antalet gästnätter ökar för tredje året i rad, handeln med sällanköpsvaror likaså och för första gången på länge ökar även invånarantalet.

Under första halvåret 2013 ökade Härnösands invånarantal med 132 personer, allra mest i åldrarna 25-34 och barn. Ökningen beror på ett kraftigt positivt flyttnetto. Totalt flyttade 666 personer till Härnösand under det första halvåret. Besöksnäringen går också bättre för varje år. Under första halvåret 2013 ökade antalet gästnätter med 14 procent jämfört med samma period förra året och rapporterna från årets sommar

KOnsTen InvIgs

Den 25 september klockan 17-19 invigs konsten på Härnösand Central i närvaro av konstnären Anna Kristensen. Det bjuds på musik, pärlverkstad, fika och ett exemplar av en liten bok somY Iingår det konstnärliga verket. 6 P P I E Hi Ä RN Ö S A ND

talar om fullbokade vandrarhem och campingplatser. Nästa steg blir ett ännu tajtare och tydligare samarbete kring varumärket Höga Kusten. Satsningen på handeln i Härnösand har gett positivt resultat. Handeln med sällanköpsvaror ökade för andra året i rad, under 2012 med 25 miljoner kronor. Det är en rejäl ökning som uppskattningsvis skapat tolv nya jobb. Sällanköpshandeln i länet minskade under samma period med 17 miljoner kronor. I våras var det jubel när Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga ranking över företagsklimatet. Ett långsiktigt och målmedvetet arbete gav resultat och Härnösand klättrade hela 76 platser. Det följdes upp alldeles nyligen när Sveriges kommuner och landsting, SKL,

presenterade sin mätning Insikt 2013. Insikt mäter kundnöjdheten bland företag som haft kontakt med kommunen. Där kom Härnösand på den översta tredjedelen bland 190 deltagande kommuner. Även i andra mätningar klättrar Härnösand. I tidningen Miljöaktuellts årliga ranking landade Härnösand på plats 71 (+97) och på Humanas tillgänglighetsbarometer klättrade Härnösand till plats 47 (+81). – Allt det här visar att vi är på rätt väg och att Härnösand definitivt har en ljus framtid, om vi bara fortsätter att jobba hårt tillsammans och engagera oss i framtidsarbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson.

KReTslOppspaRKen InvIgs

Lördag 28 september invigs Härnösands Kretsloppspark klockan 10-14. Det blir bland annat ansiktsmålning, musik med Paradorkestern, körsång med Miranda och tårta till alla besökare.


FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN

nHl-RInKen KlaR InOM KORT

1. Brännerigatan, del av kvarteret Ringen 2. Gådeåberget 3. Gådeåstaden (Artillerigatan) 4. Koltrastvägen, Stenhammar 1:72 5. Parkområde vid Kristinagatan 6. Odlingsområde vid Eriksdal, Ön 2:52

Sex nya koloniområden Sex nya områden för kolonilotter finns med i den förstudie som samhällsnämnden nu skickar ut på samråd. De är placerade i olika delar av staden för att så många som möjligt ska ha ett kolonilottsområde i närheten av sin bostad. – Vi vill att det ska finnas goda möjligheter att odla och jag är övertygad om att det bidrar till att göra Härnösand till en ännu mer attraktiv boendeort, säger samhälls-

nämndens ordförande Amanda Lind. Området vid Brännerigatan på Murberget ligger först i planeringen. Där har beslut fattats om att påbörja planläggningen. På sikt kan det också bli aktuellt med ett kolonistugeområde. – Finns intresset bland Härnösandsborna vore det jätteintressant att hitta en vacker plats för kolonistugor lite utanför staden, säger Amanda Lind.

Härnösand söker sju utbildningar Härnösand satsar nu rejält på att utveckla Yrkeshögskolan. Hela sju ansökningar har skickats in inför nästa läsår. Ansökan har skett i samarbete med Stiftel-

De sju sökta utbildningarna är: • Fastighetstekniker, 2 år • Ventilation och kyla, 2 år • Arbetsledare park/grönyta, 2 år • Congress, conference & meeting professional, 2 år • Retail & commerce (handelsutvecklare), 1 år • Köksmästare, 1 år • Entreprenörskap inom småskalig turism, 1 år

sen Yrkeshögskolan Sverige, som jobbar för att få fram de utbildningar som näringslivet efterfrågar. – Jag har jobbat med många kommuner, men aldrig varit med om ett så starkt engagemang som det jag mött i Härnösand. Det har verkligen varit roligt att samarbeta, säger Göran Arveståhl på Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige. Det finns för närvarande tre yrkeshögskoleutbildningar i Härnösand; Kyl- och värmepumptekniker, Drifttekniker kraft & värme samt Synrehabiliterare.

I mitten av oktober ska den nya uterinken på Högslätten vara klar och därmed finns betydligt mer istider för kommunens ungdomslag. Rinken är ovanlig då den håller NHLmått, det vill säga den är mindre på bredden och något längre än våra vanliga rinkar. – Vad vi förstår så blir det den första NHL-rinken i Norden, säger fritidschefen Håkan Lönnefors. Rinken är förberedd för att byggas in med tak, men några pengar för det finns för närvarande inte avsatta. På sikt är förhoppningen att lag som är på väg till Nordamerika väljer att förlägga sina läger till Härnösand. På Högslätten har även bandybanan fått ny belysning.

agneTa nORdsTRöM sOcIalcHef Agneta Nordström är tillförordnad socialchef i avvaktan på rekrytering. Förordnandet är på ett år. Agneta Nordström var tidigare områdeschef för Omsorg om funktionshindrade.

ny sTaTIOn vId HögaKusTenbROn När Ådalsbanan byggdes förbereddes för ett stopp i Mörtsal, vid Högakustenbrons södra brofäste. För att det ska bli verklighet måste en station byggas. Därför söker Härnösands kommun och Landstinget Västernorrland gemensamt pengar till en förstudie om en ny tågstation i Mörtsal.

fleR på cuRlInggyMnasIeT Från och med hösten 2014 utökas antalet platser på curlinggymnasiet i Härnösand från 12 till 18. Curlinggymnasiet är riksrekryterande och ska ha en tydlig elitprofil.

Informatör Elisabeth Husing Härnösands kommun elisabeth.husing@harnosand.se www.harnosand.se YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

7


[ INFART ]

text Lars Kågström

Antal högsommardagar, +25 eller mer 2013: 0 2012: 1 Antal sommardagar, +20 eller mer 2013: 37 2012: 32 Antal regndagar, mer än 0,1 mm regn 2013: 39 2012: 46 Nederbördsmängd i mm 2013: 179 2012: 249

Jo, det var en fin sommar Visst är känslan att sommaren 2013 var fin? I alla fall betydligt bättre än 2012! Och känslan stämmer överens med statistiken det var mer värme och mindre regn än i fjol även på papperet. Men på en punkt vinner förra sommaren. Trots många varma dagar i år nådde temperaturen faktiskt aldrig över 25 grader (även om det var bra nära flera gånger). Förra sommaren spräcktes 25-gradersstrecket en gång.

8

Y I P P I E HÄ RN Ö S A ND


JULI

JUNI

Högsta dagstemperatur dag för dag – från vänster till höger

5 juni – sommarens kallaste dag

18,5 19,5 17,3 12,7 11,8 17,5 21,8 17,6 19,7 19,8 18,8 15,5 14,6 19,2 19,6 18,1 20,6 18,8 18,9 19,9 19,7 17,3 20,0 20,8 21,9 20,3 19,8 18,1 17,6 20,5 21,3 22,2 18,3 16,7 23,7 21,2 24,5 22,4 21,1 19,7 19,1 21,3 19,5 18,8 18,0 18,8 21,6 19,4 19,5 18,2 19,3 19,8 21,2 24,0 23,9 24,8 24,2 24,5 18,3 17,7 21,5 18,4 24,5 22,2 24,1 24,8 22,8 20,4 19,8 16,9 16,9 17,8 17,6 16,4 19,0 20,7 19,3 21,6 19,2 21,6 22,6 20,5 17,4 17,7 18,5 21,1 23,0 21,3 19,0 17,5 15,7 18,1

AUGUSTI

26 juli och 5 augusti – sommarens varmaste dagar

12 augusti – blötaste dagen (21,4 mm regn)

Dagar med med mer än 0,1 mm regn

Uppgifterna kommer från klimatstationen vid Räddningstjänsten i Härnösand

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

9


INFART Uppsnappat i Härnösand

Vi köpte för 25 miljoner mer under 2012.

l Kakafoni heter ett nytt föreläsningsföretag för hela länet.

Idén är att erbjuda lokala föreläsare och konferensledare. Företagets VD Mona Sundin bor i Häggdånger och jobbar också med regional utveckling på Länsstyrelsen. l Kochs restaurang blir den första restaurangen i Sverige

att servera färsk gårdskyckling. – Vi har under en lång tid köpt fryst kyckling, men snart blir vi certifierade att få köpa färsk kyckling från Kronfågel. Vid varje leverans får vi veta vilken gård kycklingen kommer ifrån, säger Sebastian Koch.

Vi köper allt mer hemma i Härnösand

l Sockertoppen heter ett nystartat kafé i Härnösand Arena.

l Handeln på hemmaplan fortsätter att öka. Under 2012 köpte Härnö-

tidigare finns YogaGudrun på plats. Under vårvintern har även Lena Landström och Camilla Backlund flyttat in. – Jag erbjuder klassisk massage, friskvård och även bokföring i mitt företag Lena händer och redovisning, säger Lena. Camilla erbjuder kinesisk massage och akupressur och är den enda teckenspråkskunniga kroppsterapeuten i Härnösand. Camilla är även meditations- och qigongledare.

sandsborna sällanköpsvaror hemma för 436 miljoner kronor, en ökning med hela 25 miljoner. Det visar den årliga undersökning som Svensk Handel genomför. Den så kallade rankingen ligger därmed på 60, det vill säga vi köper 60 procent av våra sällanköpsvaror i Härnösand. 2010 låg rankingen på 54 och 2011 på 56 så trenden är tydligt uppåtgående. När det gäller dagligvaruhandel så är den i stort sett oförändrad. Vi handlade dagligvaror i Härnösand för 678 miljoner kronor under 2012 vilket ger en ranking på 88. Observera att siffrorna gäller 2012, alltså innan Willys öppnade sin butik på Härnön.

Sara Larsson håller öppet dagtid alla dagar i veckan och kommer också att ordna mat i samband med tävlingar i arenan. l Nybrogatan 17 har utvecklats till ett hälsohus. Sedan

Medicinsk rehabiliteringsavdelning fyller 20 år l – Akutsjukhuset är nedlagt men vår avdelning finns kvar! Vi har fortfarande länsupptagning och tar i första hand emot patienter med hjärnskador, multipla frakturer och ryggmärgsskador, säger Johan Mattsson, allmänläkare. Medicinska rehab har en vårdavdelning med åtta platser. Här finns dagvårdsverksamhet, läkarmottagning och neurologkonsult. – Vi gör hjärnskadebedömningar och körkortsbedömningar via psykolog och arbetsterapeut. Vi har också sjukgymnastik, logoped och kurator på plats.

l Sam Jajo har öppnat Sam Salong i Etage Blommors

tidigare lokal. Han jobbade tidigare på City Drop In. Sam tar emot både herrar och damer och bland hans specialiteter finns rakning med kniv och ansiktsbehandlingar.

Dragningen Robin Nolin,

10

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

25, Sälsten, jobbar på Lidl

Inne eller ute?

Ishockey eller fotboll?

Mjölk eller vatten?

Inne eftersom det aldrig blåser inomhus.

Är tvingad att gilla hockey.

Man kan ju göra Oboy av mjölk!


PROFILen

text Linda Saltin foto Pawel Maronski

Kurt Dahlberg Ålder 86 år Bor Prostvägen Gör Pensionär Familj Hustrun Maj-Lis, döttrarna Sara och Lena med familjer.

86 ÅR GAMMAL KAN KURT LÄGGA GLASÖGONEN PÅ HYLLAN

Kurt Dahlberg har sparat sitt första par glasögon som han fick när han var nio år.

l När han var nio år fick Kurt Dahlberg sitt första par glasögon. Nu är han snart nittio år och behöver plötsligt inga glasögon längre. – Mina glasögon gick sönder i våras och då gick jag till optikern. Synen var då märkbart försämrad på ett öga och jag fick en remiss till ögonläkare. Väl där uppdagades det att Kurt hade gråstarr på både vänster och höger öga och det blev operation. Och nu ser Kurt världen med nya ögon. – I sjuktransportbussen på väg hem från sjukhuset efter operationen kunde jag helt

plötsligt läsa vägskyltarna. – Det är så skönt att slippa glasögonen och det går så bra att köra bil nu när jag ser så bra på långt håll. Kurt har sparat sina första glasögon som han fick 1935, då han var nio år. – På den tiden var det ovanligt att barn hade glasögon och jag kallades både professorn och glasögonorm. Men nu är de tiderna förbi och Kurt får beröm för sitt nya utseende. – Jag har fått höra att jag blev så snygg utan glasögon, säger Kurt och skrattar.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

11


Händiga handlare i ny butik [ lINFART ] No 5 heter en nyöppHandens Verk nad blomsterhandel och hantverksbutik på Norra Kyrkogatan 28. Bakom butiken står systrarna Eva och Mia Norberg. – Vi var båda arbetslösa och samlade ihop oss kring vad vi kan och gjort tidigare. Blommor kan Eva efter att ha startat och drivit Elizas blommor i många år. Efter att även ha drivit Gallerix och jobbat som konditor är hon nu alltså tillbaka i blomsterbranschen. Och systrarna är tillbaka i ytterligare en bemärkelse. – Ja, vi är faktiskt uppväxta i det här kvarteret. Förutom blommor säljer de egenproducerade smycken, kort, ordspråkstavlor med mera.

Eva och Mia Norberg i sin nya butik.

3 frågor till

… Jörgen Fröberg, förbundskapten för damlandslaget i bandy

Hur är läget inför säsongen? – Bra. Sista helgen i september har vi vårt första landslagsläger i Västerås med 26 tjejer. Sedan har vi ytterligare ett läger före jul inför det stora målet VM i Finland i februari. Då ska truppen vara nedbantad till 16 spelare. Är det mycket jobb? – Ja, framför allt mycket telefontid. Och så försöker jag titta på så mycket elitbandy som möjligt. Jag jobbar som resande säljare så ofta kan jag gå på matcher på kvällarna. Dina döttrar Sandra och Emelie spelar båda bandy. Är de givna i landslaget nu? – Nej, de är varken givna eller utestängda utan ska ha samma chans som alla andra. Därför har jag folk omkring mig som hjälper mig med just den bedömningen. Båda är med i den första truppen, men det är tuff konkurrens om VM-platserna. 12

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

19 skjutna björnar men ingen i Härnösand.

Jörgen Fröberg Ålder Snart 55 Familj Sambon Ann och vuxna barnen Mattias, Sandra och Emelie Bor Villa på Kapellgatan och stuga på Vägnön Gör Säljare på A Clean Partner och förbundskapten för damlandslaget i bandy

Björnarna får leva i Härnösand l Årets björnjakt pågår ända till 15 oktober, men tar slut så fort nästa björn faller. I skrivande stund är 19 björnar skjutna av den tilldelade kvoten på 20. Kvoten beräknas utifrån att länets björnstam ska bestå av minst 180 och högst 220 djur. Det innebär en björn per kvadratmil, men färre i den kustnära regionen och de mer befolkade områdena längs älvarna. Ingen av de fällda björnarna har hittills skjutits i Härnösands kommun.


Wood bye! (efter drygt 200 år vid vägkanten) I över 200 år fick jag stå här vid Södra Vägen. I september 2013 tog det slut när jag föll för motorsågen. Men jag ska inte klaga – jag har haft ett långt och händelserikt liv och fått se mycket hända i Härnösand.

1809 Jag är drygt nio år och

glad att jag är träd. Bland människorna härjar nämligen svåra epidemier när den lilla staden plötsligt fylls med 8 000 soldater på reträtt från ryska invasionstrupper.

1827 Hushållningssällskapet öppnar

Härnösands första bank med ett startkapital på 296,36 riksdaler. Själv bär jag mitt värde inom mig.

1843

De sätter upp åtta gatlyktor som eldas med rovolja. Trevligt, men ärligt talat blir det ingen större skillnad. Lyktorna lyser inte särskilt bra.

2013 Nu är kungen här igen.

1860 Blir

Carl XVI Gustav heter han visst den här gången och Silvia är hans drottning. Men jag kan inte se så långt längre. Faktum är att jag inte kan se alls. Men höra kan jag och nu hör jag att de startar motorsågen.

lite skraj när Hernösands Ångsåg startar på Kronholmen. Men jag klarar mig och 1926 läggs sågen ner.

2000 De inviger nya Sambiblioteket som lyser upp varmt och fint om kvällarna långt där borta. Ångrar nästan att jag inte slog rot i Stadsparken i stället.

1877

En våldsam eldsvåda vid Torget. Som tur är sprider den sig inte längre än till Nybrogatan, men jag kan känna värmen ända hit.

1985

Försöker fira min 185-årsdag i lugn och ro, men det går inte så bra. Staden har visst 400-årsjubileum och det är ståhej överallt hela året. Börjar känna mig lite trött.

1966 Pris-

mahuset öppnas med Ångermanlands första rulltrappa. Inget för mig direkt, men barnen ser glada ut när de kommer ut.

1885

Nu börjar det likna nåt. Härnösand blir först i Europa med elektrisk gatubelysning och nu är staden fint upplyst om kvällarna. Bra, för med ålderns rätt börjar jag bli lite skumögd.

1953

Har som tur är vuxit mig så hög att jag kan se ända till Ängevallen där Älgarna får däng av Helsingborg med 6-1. Kul match och hela 6 496 åskådare, ja 6 497 med mig då.

1935

En kung till på besök. Gustav V är med då stan firar 350-årsjubileum. Glädjen och yran sprider sig ända hit.

1892 Farväl förorten! Gådeåstaden och

Rotudden inkorporeras i Härnösands stad och jag blir stadsbo utan att ens behöva flytta.

1897

Två kungar på besök samtidigt, Sveriges kung Oskar II och Siams kung Chulalongkorn. Tyvärr håller de sig inne i stan så jag får nöja mig med att spana på avstånd. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

13


[ LJUS PÅ … ] text Joel Lindström foto Pawel Maronski

Sanna vill fortsätta med musiken Efter att ha blivit kidnappad av Anders Bagge tog sig Härnösandstjejen Sanna Jonsson till slutaudition i TV4:s musikprogram Idol. – Att vara en av 128 som tog sig vidare är en riktigt, riktigt cool känsla, säger hon.

N

är Sanna Jonsson från Härnösand blev inkallad för ett provjobb som makeup-artist i Stockholm anade hon ingenting. Plötsligt satte sig musikproducenten, tillika Idoljurymedlemmen Anders Bagge i sminkstolen. – Jag var så fokuserad på att göra ett bra jobb att jag inte kopplade alls. Minuten senare stod jag med en mikrofon i handen och blev ombedd att sjunga. Jag hann inte ens bli nervös! Efter att ha imponerat på både Anders Bagge och publiken blev hon direktkvalificerad till Idols slutaudition, där det tyvärr tog stopp. – Det var 128 otroligt duktiga sökanden som gick vidare till slutaudition och man fick 30 sekunder på sig att visa vem man är. Det var väldigt svårt att sticka ut. Om Sanna Jonsson kommer att söka till nästa års upplaga av Idol vet hon inte, men en sak är säker. – Jag kommer att fortsätta hålla på med musiken. Mitt liv skulle vara rätt så tomt utan den!.

Mina tre bästa saker 1. Min iphone. Det säger säkert alla! 2. Min Lady Gaga-bodylotion 3. Ögonbrynspenseln kan jag helt klart inte leva utan

Både bra och dåliga saker enligt Sanna.

Sanna Jonsson Ålder 21 år Bor Härnösand/Stockholm Gör Frilansar som makeup-artist Familj Mamma, pappa och storasyster Intressen Mode och musik

Mitt bästa köp Min ögonskuggspensel! Den är grym och kan användas till allt!

En ledig dag Stannar jag helst hemma i sängen. När jag väl är ledig är det skönt att vila!

Mitt sämsta köp Det är nog någon app till telefonen som jag aldrig använt

Just nu Tar jag dagen som den kommer

Läser helst Skönhetsbloggar. Där hittar jag mycket inspiration Lyssnar på Just nu surrar Wrecking Ball av Miley Cyrus mest i lurarna. Annars mycket Lady Gaga, Rihanna och Beyonce Tittar på: Sådana där halvdåliga serier som man egentligen bara tittar på som tidsfördriv

Det visste du inte om mig

Om ett år Jobbar jag förhoppningsvis med flera olika projekt inom både mode och musik Om fem år Har jag en framgångsrik karriär inom antingen musik- eller modebranschen! Innan jag dör Vill jag se en livekonsert med Beyonce! Gör mig glad Vänner och musik! Gör mig ledsen Oärlighet! Jag tycker att alla ska kunna vara ärliga med varandra!

Jag har en löjlig fobi för spindlar!

Favoritplats Har faktiskt inte hittat någon riktig favoritplats än

14

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Beyonce.


Sanna Jonsson blev plötsligt uttagen till Idol, direkt av Anders Bagge. Men sedan tog äventyret ganska snabbt. YI PPIslut E H ÄR N Ö SAN D 15


2013.10.19 – 2014.01.12

RödaKorset i Härnösand firar 100 år

SaShiko Japanska stygn www.murberget.se

Härnösand. Öppet tis-sön 11–16 Butik & kafé, tfn 0611- 886 00

19 okt kl 12-16 HÄRNÖSANDS TEATER, FRI ENTRÉ

• Tipsrunda, lotteri, utställning • Invigningstal av Tuulikki Koivunen Bylund • Hembakat fika, Loppis • Härnösands musikgille • Vita bussen Se en av de vita bussarna som räddade tusentals från de tyska koncentrationslägren. Informatörer berättar om andra världskriget. Om hur Svenska Röda Korset genomförde de omtalade räddn ingsaktionerna med de vita bussarna.

Härnösandskretsen

16

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Ät och njut! g Ny höstmeny! g Dagens lunch 11-14 g Afterwork från 169:4 rätter att välja mellan

g Alltid tapas på menyn

Storgatan 18 • 0611-106 66 • www.kanalcafeet.se


Fredagsmysa på spjute!

INBJUDAN

Föreläsning

Prova något från vår á la carte eller kvällens AfterWorkerbjudande! Fredagar 17-22 fram Alla fredagar

Kom och ställ frågor till ”Radiodoktorn” Claes Ehinger som föreläser om smärta

till julborden!

Kvällens erbjudande

149

(kl 17-19) inkl 1 glas vin/öl alt alk.fritt

kr

Torsdag 26 september kl 19.00 Härnösands Folkhögskola

För bordsbokning & information 0611-51 10 90 Välkomna!

esserade! r t in a ll a älkomna

Lunch 11-14 • Dagens rätt

Hjärtligt v

ARRANGÖR

Fri entré!

Samarrangemang mellan Reumatikerna i Västernorrland och Handikappades Samarbetsorganisation

www.spj ute.se • e post: kontakt@spj ute.se M u r b e rg et

INFORMATION FRÅN NÄRINGSLIVSENHETEN HÄRNÖSANDS KOMMUN

Företag i Härnösand Möt grundaren

aktuellt n 25/9 Företagsfrukost, Viksjö Folkets Hus

n 1/10 Starta eget-café, kl. 18-20, Technichus

n 16/10 Företagsfrukost, kl. 07.45-09.15, First Hotel

av Treehotel ! ›››

onferens Landsbygdsk ustenr 2013 Höga K 17-18 oktobe Härnösand Teater Härnösands

Inbjumeddparogranm

n 17-18/10 landsbygdskonferens, Härnösands Teater

n 13/11 Företagsfrukost, kl. 07.45-09.15, First Hotel

TEMA Hållbar tillväxt

n 22-23/11 Fokus Företagsmässa, Härnösand Arena Mästare

Mer info och anmälan: www.harnosand.se/ aktivitetskalender

på gin!

Mer och

Starta Eget Info Starta Eget Kväll kl 17-21 4 h föreläsning TECHNICHUS tisdag 5/11

Boka plats harnosand.se/naringsliv

Starta Eget Café kl 18-20 • Drop In

Träffa experter, få personlig information och råd.

TECHNICHUS n n Ingen föranmälan

Mer info harnosand.se/naringsliv

Jag var på Starta Eget Info 2010. Den gav mig inspiration och mod att starta eget”

Isedora Timander Skogström,

driver Sjögården Härnösand sedan 2011 tillsammans med Carina Skogström

t

Info & bokning www.harnosand.se/ landsbygdskonferens

Vi bjuder in hela regionen n n Vi har två stora arrangemang

tisdag 1/10 & tisdag 3/12

rad ma

alproduce

mer lok

2013

PLATS Nu: Bättre 194 företagsklimat i Härnösand!

Nybrogatan 13 0611-34 80 34 E-post: foretagslotsen@harnosand.se

www.harnosand.se

i Härnösand som riktar sig till hela regionen. I oktober är det ”Landsbygdskonferens Höga Kusten” och i november är det dags för ”Fokus Företagsmässa”. Fokus Företagsmässa arrangeras för 5:e gången och är nu öppen för en större publik med fler utställare i Härnösand Arena. Företagare, kolla in vår hemsida. Välkommen med din bokning.

UNO JONSSON YI PPI E H ÄR N Ö SAN D Näringslivschef

17


REPORTage

text Linda Saltin foto Pawel Maronski

Ylwa på väg tillbaka Ylwa Thörnberg var bara tolv år när hon i februari i år fick beskedet att hon hade cancer. Efter nio cytostatikablock och strålning 28 gånger känner hon till fler medicinska termer än ett barn ska behöva. Behandlingarna har gjort det de skulle och tumören har krympt enligt förväntan. Nu börjar arbetet med att återgå till en frisk och aktiv vardag igen.

18

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

19


Ylwas lillasyster Hedwig är glad över att storasyster kommit hem. På väggen i Ylwas rum hänger en tavla som strålar energi och hopp. Familjens vän Hans Forsell målade den till och Ylwa hade den upphängd i sjukhussalen när hon låg på sjukhuset.

F

otbollsdiplom hänger på väggarna och flera plaketter står uppradade på en hylla. Ylwa Thörnberg har precis fyllt 13 år och hennes rum ser ut som de flesta tonårsrum brukar, sånär som på en vägg. Där finns en massa färgglada teckningar uppsatta med hälsningar som “Vi tänker på dig Ylwa och “Hoppas att du blir frisk snart” som vittnar om vad Ylwa varit med om. – Klasskompisarna skickade upp sina hälsningar till mig i vintras när jag låg på Barn 3 i Umeå, berättar Ylwa. Det var torsdag den 22 februari på Sundsvalls sjukhus som hon och hennes föräldrar fick det tunga beskedet att hon hade en cancertumör som satt illa till bakom näsan och hade växt mot ena örat. – Vi blev väldigt ledsna när vi fick veta. Det var fruktansvärt jobbigt att ringa runt till släkten och berätta, hela eftermiddagen och kvällen satt vi i telefon och berättade, säger Ylwas mamma Maria Grönfeldt Thörnberg. Den kvällen satt Ylwa hemma i den stora myssoffan på övervåningen och sa “Mamma jag vet att det här kan gå hur som helst, men jag känner ändå att det blir en upplevelse.” – Att Ylwa gick in i det med den inställningen var så starkt och har hjälpt oss alla i familjen under den här tiden, säger Maria.

Efter beskedet gick det snabbt – familjens liv vändes upp och ner över en dag. Redan efter två dagar var familjen på plats i Umeå. Mamma Maria fick bo med Ylwa på sjukhuset och övriga familjen installerades på patienthotellet bredvid. Ylwa var då i dåligt skick på grund av att tumören hade täppt till näsan och gjort det svårt för henne att andas. Hennes svalg var svullet och det hade börjat göra ont i örat där tumören tryckte på. Hon behövde få hjälp. – Redan efter första cellgiftsbehandlingen märktes det att tumören gick tillbaka. Ylwa kunde prata bättre och svullnaden vid örat försvann, säger Maria. När håret började falla av tog Ylwa mod till sig och rakade av 20

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Klasskompisarnas hälsningar till Ylwa.

»

Den kvällen satt Ylwa hemma i den stora myssoffan på övervåningen och sa ”Mamma jag vet att det här kan gå hur som helst, men jag känner ändå att det blir en upplevelse.” – Att Ylwa gick in i det med den inställningen var så starkt och har hjälpt oss alla i familjen under den här tiden, säger Maria. allt hår på en gång. – Det började klia så mycket så jag kände att jag ville bort med det och få det gjort. Innan jag blev sjuk hade jag som kortast haft en page, men det är många som säger att jag passar i rakat hår. Men när det växer ut igen vill jag ha ganska långt, jag tycker om att sätta upp håret, säger Ylwa. – Ylwa har fått nio stora block cellgifter sedan i februari, då var droppet på i tre


Bildtext

Ylwa Thörnberg Ålder 13 år Bor I villa på Hälletorp Familj Mamma Maria, pappa Johan, storebror Oliwer och lillasyster Hedwig Gör Går i sjuan på Murbergsskolan Intressen Spela fotboll och dansa, balett och modernt. Hiphop vill jag också börja med igen, jag hann inte vara med så mycket innan jag blev sjuk

Hela familjen samlad! Längst bak står pappa Johan och mamma Maria. I soffan sitter storebror Oliwer, lillasyster Hedwig och Ylwa.

dygn i sträck. Däremellan fick hon smådoser, säger Maria. Läkarna kunde inte operera bort tumören eftersom den satt så illa till. – I stället valde de att stråla vid 28 tillfällen, så det har blivit några resor fram och tillbaka till Umeå de här månaderna, säger Maria. Efter tiden på sjukhus vet Ylwa vad blodplättar och trombocyter är och att ett HB på 102 är bra. Hon har genomgått flera röntgenundersökningar, har sövts tre gånger och opererat in en port där cellgifterna gick in i kroppen och en peg på magen för näring när hon inte kunnat äta. Men de fysiska påfrestningarna är ändå inte det värsta Ylwa gått igenom under sjukdomstiden. – Nej, det värsta var att jag saknade att träffa mina vänner. Men vi har haft smskontakt under tiden. Maria berömmer dotterns sätt att vara under den svåra tiden. Ylwa har varit på bra humör och tagit vara på alla bra dagar. – Har hon orkat så har hon varit med på fotbollsträningen. Hon har till och med varit med i en match med sitt lag BIK, fast

konditionen är totalt nermejad av alla cellgifter. Två gånger fem minuter orkade hon spela, säger Maria. – Det var i augusti och vi vann med 4-0 mot Arnäs, fyller Ylwa i. När Ylwa varit trött efter de tuffa behandlingarna har familjen samlats i myssoffan på övervåningen och sett på film och druckit te. – Det har varit ett tufft halvår, man blir trött på ett oförklarligt sätt. Men vi har många fina dagar att titta tillbaka på, de dåliga dagarna glömmer man gärna. En av fördelarna har varit att vi varit så mycket tillsammans med varandra i familjen, säger Maria. Ylwa kommer nu att gå på kontroll var tredje månad. Det tar ganska många år innan hon släpps från vården, läkarna är noggranna med att följa upp sina patienter. – Det känns skönt. Det är klart att det finns en liten nervositet. Det finns inga garantier när de gäller cancer. Men ingen av oss mår bättre av att oroa oss i onödan, säger Maria. Det har känts viktigt för familjen att vara öppen och tydlig med Ylwas cancer. – Man måste få prata om cancer och komma ihåg att man kan bli frisk, forskningen går framåt, säger Maria som nu ser fram emot att Ylwa ska få tillbaka sin styrka och kondition och bli mindre infektionskänslig. – Jag tycker att det är skönt att slippa åka till Umeå mer och få börja i skolan igen och få vara som alla andra, säger Ylwa innan hon och treåriga lillasystern Hedwig, som har Ylwa som idol, springer ut för att hoppa studsmatta. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

21


Välkommen till Juniorer ”InTro”

för ungdomar mellan 10-13 år.

Nytt ansikte hos Folksam Härnösand Asta Boman går i pension efter 42 år hos Folksam och ersätts av Pierre Bergh. Asta tackar alla kunder för en härlig tid!

Tid: Tisdagar från kl 13.30 - 16.00 Vi träffas efter skolan och ser film, pysslar mm. Vi slutar senast kl 16.00 men man får självklart gå hem eller bli hämtad tidigare. Anmälan: Christina S. Nilsson 0611-245 19 Plats: församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler (ingång Ludvig Nordströms gata)

Boka tid med Pierre Bergh Rådgivare Sundsvall/Härnösand

Telefon: 060-13 83 38 Mobil: 0708-31 55 79 pierre.bergh@folksam.se http://www.folksam.se

Mer info: tfn 0611-245 00 www.harnosandsdomkyrka.se www.facebook.com/domkyrkan

Vid skador ring 0771-960 960

Anmäl dig nu! Mittnä

t

verket Här

nösand

Anmäl dig till: mittnatverket@mittkompetens.se För mer info: Kristina Lockner 070 – 681 01 23

Nu startar ett nytt 8 dagars utvecklingsprogam för kvinnor som driver och/eller leder företag i Härnösands kommun. Ett utvecklingsprogram som ska stärka och synliggöra kvinnors företagande inom Härnösands kommun. Mittnätverket är ett samarbete mellan Företagarna, Härnösands kommun, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Programmet startar den 30 oktober och pågår fram till juni 2014.

22

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Just idag är jag starks grundare Isedora Timander Skogström, Malin Lönn Wretling och Per Wikström.

SUCCÉ FÖR CANCERGALA Supébiljetterna sålde slut redan i juli. Och den 27 september går Härnösands första cancergala av stapeln på St Petri Logen. Alla insamlade pengar går till Cancerforskningsfonden i Norrland. Bakom galan står den nybildade ideella föreningen Just idag är jag stark.

I

nne på St Petri Logens dansgolv under kristallkronornas ljus är stämningen på topp när föreningens grundare Malin Lönn Wretling, Per Wikström och Isedora Timander Skogström träffas. De skrattar högt och gott tillsammans. Annat var det i mars 2012 då gemensamme vännen Per Edmo begravdes efter att ha förlorat sin kamp mot cancern. Per Wikström framförde då bland annat låten Some die young för att hylla sin barndomsvän. – Vi kände inte varandra då, men jag tyckte att han spelade så vackert så jag hörde av mig till honom, säger Isedora Timander Skogström. I den sorg och frustration de kände började de prata om att göra något tillsammans, kanske en gala av något slag. Men de ville ha en medlem till i sin lilla grupp och frågade Malin Lönn Wretling, som haft bröstcancer men blivit frisk och mirakulöst lyckats få barn efter behandlingen. – Hon var på direkt och vi spikade datum för galan, säger Isedora. Sedan har det gått snabbt. Föreningen har redan samlat in tusentals kronor på försäljning av T-shirts, klistermärken och armband. Och under galan är det meningen att det ska bli mycket mer. – Vi har inte fått många nej när vi frågat företag om sponsring. Alla vill hjälpa till, säger Per. Bland annat kommer ett specialdesignat smycke från Guldsmed Kalling och en vecka i Rik Assistans hus på Gran Canaria att auktioneras ut. Och till efterrätt bjuder Flodins bageri på en specialdesignad Just idag är jag stark-bakelse.

Det händer 27 september l Under dagen blir det två föreläsningar på Sambiblioteket, om cancerforskning och om mat som kan förebygga cancer l På biblioteket pågår redan en utställning om människor som har/har haft cancer l I Stadsparken finns ett minnesträd för hälsningar/önskningar l Under galakvällen på St Petri Logen uppträder Cookies N Beans och det blir auktioner

Just idag är jag stark l Bildades i maj 2013 l Har hemsidan www.justidagarjagstark.org l Där finns bl a en blogg där olika människor skriver om sina erfarenheter av cancer

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

23


JAK Medlemsbank inbjuder till följande aktiviteter:

Hållbar Ekonomi Utan Ränta! Är det möjligt? Kom förbi för mer information, diskutera och debattera eller för att se den oerhört inspirerande filmen the Economics of Happiness. Vi bjuder på enklare förtäring. PlAts: Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnshusg 6 NÄR: Tisdagen den 1/10 kl. kl. 16.00-20.00 MEdARR: Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Föreläsning med shora Esmailiam Shora är journalist och författare. Hon talar bl a om klimatflyktingar och hur vårt sätt att leva påverkar hela vår omvärld. PlAts: Länsmuseét Murberget NÄR: Lördagen den 5/10 kl. 14.00-16.00 MEdARR: Murberget Länsmuseét Västernorrland

Besök gärna www.jak.se

Passa På innan PRisHÖJninGEn 1/10-13 Boka en kostnadsfri provträning redan idag! Actic – Vi arbetar för ett friskare samhälle. Vår vision är att inspirera och engagera alla människor till en bättre hälsa och ökat välmående. actic.se – facebook.com/acticsverige sTYrkeTräning

moTionssim

kondiTionsTräning

Träning med insTrukTör

Actic Härnösand · Brunnshusgatan 2 · 0611-34 81 70

24

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Frid tid Meditation

Ett bra sätt att avrunda en arbetsvecka och inleda helgen med. Fredagar kl 18.00 kl 17.30 introduktion om du är ny. Cristina Grönroos och Jarmo Nykyri Kostnadsfri - ingen föranmälan!

Mer info: tfn 0611-245 00 www.harnosandsdomkyrka.se www.facebook.com/domkyrkan


Härnösands bästa stormarknad!

Micke ÖPPETTIDER: 8-22 alla dagar

Ljung

100k

Erica

5 för

barnKLäder & barnsKor Tag 3-betala för 2

Köp vår V4andel till lunchtravet.

Vi bjuder på Kaffe & buLLe. Passa på & se loppen i vårt cafe.

Den billigaste på köpet!

Mössor & VanTar Crossbow

19k

Pris från

Erbjudandena gäller t o m 9/10 2013.

återbäring UPP tiLL

5p

grattis Härnösand! Vi på Coop Forum i Härnösand betalade ut 5,7 miljoner i återbäring under 2012. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

25


reportage

text & foto Ida Nordung

Ann Häggström Ålder 53 Bor Haga Ann Häggström i sitt Café Samba i Sambiblioteket.

26

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Familj Dottern Viola, 22, sambon Håkan med dottern Emilie, 23 och gemensamma dottern Alice, 14. Brorsbarnen Therese, 20 och Johan, 21


» Jag är själv ganska kräsen när jag besöker andra ställen. Det kan låta klyschigt, men man känner om folk har lagt själ i det de gör, vare sig det handlar om en sallad eller placeringen av en kruka. «

ANN HÄGGSTRÖM

I NYTT KÖK Hon driver Café Samba, studentfiket och nu även köket på Vårsta. Det innebär jobb, jobb och åter jobb. Men Ann Häggström räds inte tuffa dagar. Hon brinner för sitt arbete och sina kunder. – Man får gråta och sen skratta. Så är det, säger hon.

N

är Ann Häggström slutade högstadiet fortsatte hon gymnasiet med något som kallades konsumtionslinjen. När hon hade sökt till linjen blev hon intervjuad för en lokaltidning om varför hon valt just den utbildningen. ”För att slippa religion och historia”, blev hennes svar och hon citerades rakt av. För det fick hon sänkt betyg i båda dessa ämnen, men hon hade inte menat det bokstavligen. – Jag har alltid haft lite svårt för att uttrycka mig. Det jag menade var att jag föredrog det praktiska före det teoretiska, förklarar Ann och skrockar till vid minnet. Att betygen sjönk kanske inte var hela världen, för hennes arbetsliv har sannerligen gått i praktikens tecken sedan dess. Vaktmästare, biträde i delikatessdisk och konstnärlig ledare är några av hennes tidigare yrkesroller. Cafésvängen i hemstaden Härnösand började

med studentfiket år 2000, fortsatte med Rutiga duken, därefter Café Samba i Sambiblioteket och nu även Vårsta. Allt i samarbete med sambon Håkan. – Han är idémakaren och jag är slitvargen. Ann Häggström jobbar i princip dygnets alla vakna timmar. Ibland lite mer än så. Men hon älskar sitt jobb och vill lägga ner sin själ i det hon bjuder på, såväl maten som omgivningen den serveras i. – Jag är själv ganska kräsen när jag besöker andra ställen. Det kan låta klyschigt, men man känner om folk har lagt själ i det de gör, vare sig det handlar om en sallad eller placeringen av en kruka. Hon tror att skapandet är hennes främsta drivkraft och menar att skapande inte nödvändigtvis behöver vara konstnärligt eller visuellt, det kan ske på många plan. – Du kan skapa ordning, system och förändringar som har bety-

delse för andra, vad du än jobbar med, säger hon. Kunderna är en annan oslagbar drivkraft. Människorna som ständigt omger henne med liv, rörelse och samtal. – Jag får lära känna så otroligt många. Det kan vara barnen som vill ha godis för en femma eller den 95-åriga herren som vill ha sin espresso på sitt eget sätt. Jag vet inte vad alla de här människorna heter, men jag känner dem. Har någon inte dykt upp på länge kan jag bli orolig, berättar Ann. Kundfamiljen är alltså varm och stor, men hemma finns också en kär familj. Trots fördelar som att kunna ha klassdisco i Sambas lokaler så anar Ann att hennes passion för jobbet kan ha varit påfrestande för barnen. – De har nog fått stå ut med mycket, men de har funnits med hela tiden. Utan dem hade det aldrig gått, säger hon. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

27


lördag 28/9 10—14 kl.

detta händer: Hundtaxi för barn.

Tävlingar. Tandfén. Fika. Brandkåren kommer. Gör din egen studsboll. Fiskdamm. Spela Härnösands-memory. Frimurarna öppnar upp Johannessalen med “stjärnhimmelsmystik”. ”Just idag är jag stark” kommer, passa på att stödja deras fina engagemang.

OBS tiden! ca kl 11: Pippi Långstrump och

lilla gubben kommer med kappsäck full med guldpengar.

Afternoon tea kl. 12-15 First Hotel stadt

tipsslinga: Vinn TV. Fri weekend med Volvo V40 inklusive full tank. Tandblekning. Värdeskåp. Presentkort på lunch. Brandpaket. Presentkort på middag. Pippipaket mm

Svarskort hämtas och lämnas hos Tandläkarna Wiklund.

Frimurare orden

28

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Maxi ICA Stormarknad Härnösand – en riktig stormarknad

Riktiga bagare bakar bäst! Vi är stolta över våra bagare & konditorer som bakar från grunden för hand. De gör allt från frallor till bullar & surdegsbröd. Tårtor och bakelser för alla tillfällen fyller våra diskar. Kom in till bagarna om du vill göra en beställning eller ring 0611-36 56 21.

PoRTIonSbRÖd • Minibaguette • Källarfralla • ostfralla • Småfralla • Rågbräck • Gi-bräck

8 st för

te! Missaönin hetskväll

Hälsa & sk /9 kl 18-21. torsdag den 26 vår

TRA fokus på En kväll med ex tsavdelning Hälsa & skönhe erbjudanden, med massor av hetstips goodiebags, skön . och smakprover

24:-

50

kr rabatt

vid köp av valfri tårta 6-8 bitar. Gäller t o m 13/10 2013 Öppet alla dagar

8-22

REKMBC1005_ljusskylt.indd 1

Kaptensgatan 8, 871 52 Härnösand. Tel 0611-365 600. kundkontakt.harnosand@maxi.ica.se

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

07-07-27 10.36.26

29


REPORTage

text Lars Kågström foto Pawel Maronski

» Man visste egentligen inte vad det var för något och funderade inte så mycket på det heller. För mig var det mest en väg som man inte fick åka in på. Men när de sköt med kanonerna mullrade hela ön. «

Mellan 600 och 1 200 personer och massor med bilar kommer till Mittsverigebanan varje onsdag hela sommaren.

30

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Onsdagskvällar i sommar-Härnösand är lika med buskväll på Mittsverigebanan. Hela sommaren har motorentusiaster från när och fjärran vallfärdat för att blåsa ur sina bilar på banan eller titta på när andra står på snedden genom kurvorna. Nästa år kan det även bli riktiga tävlingar på banan.

EN KVÄLL PÅ MOTORBANAN YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

31


Drifting - att köra så det ryker har blivit allt mer populärt.

Det är öronbedövande när bröderna Leanders drar igång sin dragracingbil.

R

Robert Olofsson och Oliver Hulinder kommer från Alnö. – Sambon är på föräldramöte så i kväll får jag hålla mig av banan, säger Robert.

öken ligger tät och det luktar bränt gummi och ansträngda bromsar. Ute på banan ligger Jesper Ljungkvist från Östersund på tvären genom kurvorna och ibland snurrar bilen ett helt varv eller är ute i terrängen och vänder. Men Jesper har koll. Han tillhör ”Circles of power”, ett gäng från Östersund som åker till Härnösand varje onsdag hela sommaren, delvis sponsrade av arrangörerna, och har blivit en av busets stora attraktioner. – Det är ett grymt arrangemang och det enda stället i närheten där man får köra drifting på bana. Drifting innebär att sladda så mycket som möjligt och är en gummikrävande sport. Jesper har med sig tolv däck och om bara bilen håller räknar han med att alla går åt innan kvällen är slut. 32

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Men det är inte alla som sladdar. Andra testar sina bilar och sin egen förmåga som racingförare för en kväll. Mikael Jardstam från Örnsköldsvik har tagit med sig en gammal tvåtakts-Saab som han pressar till det yttersta runt banan. Han ser nöjd ut när han rullar in i depån igen. – Jag har inte varit här på 3-4 år så det tog ett tag att hitta greppet. Men det är en rolig bana, jag kommer säkert tillbaka nästa år. En flitigare gäst är Ulf Johansson från Östersund, som kör ner sin Mustang för att blåsa ur den på banan så ofta han kan. Det brukar bli 3-4 gånger i månaden. – Det är ett roligt arrangemang. Kul att det har blivit ett folknöje med så mycket publik. Vad är det då som får en människa att åka nästan 50 mil varje vecka för att köra några varv på en bana? >>


Mikael Jardstam från Örnsköldsvik kom med en gammal tvåtakts-Saab.

Linda, Maja och Mats Näslund från Härnösand. Kö i depån för att få komma ut på banan.

» Lars-Åke Krantz, som var speaker på den tiden, trodde att det skulle komma 30 personer första kvällen. Det kom 400. «

Gunnar Jansson startade Onsdagsbuset 2004 och är delägare i Motorparken.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

33


– Det är så avkopplande. När du måste fokusera på att hålla dig på banan finns det inte en chans att tänka på annat, säger Ulf Johansson från Östersund.

>> – Det är så avkopplande. När du måste fokusera på att hålla dig på banan finns det inte en chans att tänka på annat. Att det finns gott om motorentusiaster har Gunnar Jansson, en av Motorparkens ägare, vetat länge. Därför var en av de första sakerna han gjorde när han kom in som ägare att starta Onsdagsbuset. Sommaren 2004 var det premiär. – Jag ville skapa en mötesplats för motorhobbyn och ge folk, framför allt alla ungdomar, möjlighet att prova att köra på bana. Jag vill inte bara putsa krom utan ha lite däcksröj också. ”Bus under ordnade former” är vårt motto. För att locka folk till den allra första onsdagskvällen tog han sin Corvette och åkte ned och ”lade en Lützen-dimma” över McDonalds-parkeringen. Folk blev naturligtvis nyfikna och ryktet spred sig snabbt i motorkretsarna. 34

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

– Lars-Åke Krantz, som var speaker på den tiden, trodde att det skulle komma 30 personer första kvällen. Det kom 400. Den tredje gången var det diskussioner om att ställa in för att det störtregnade. Men vi körde och det kom 290. Annars har Onsdagsbuset oftast tur med vädret och antalet besökare ligger numera på mellan 600 och 1 200. Den här kvällen lockar Onsdagsbuset med ett riktigt drag(racing)plåster, bröderna Leanders från Bollnäs. I takt med att sensommarsolen sjunker ner mot horisonten samlas allt fler människor vid deras trailer för att se hur bilen plockas ihop bit för bit. Mats Näslund från Härnösand är en av dem och den här kvällen har han även fått med sig frun Linda och dottern Maja. – Det är roligt, men läskigt också när det låter för mycket, säger Maja. >>


MITTSVERIGEBANAN

E4kurvan GÅNSVIKEN

Motocrossbana och offroad

Reklamkurvan

Depåkurvan

Chikanen

6 5

å Dep 1 2 3

Entré

kan åra p e D

Nya chikanen kan gra n å L

Hårnålen

4

g rt Sta gracin dra

1. Toaletter 2. Restaurang 3. Kansli

Historien om Härnösands Motorpark l Mittsverigebanan byggdes 1996. Bakom idén stod de tre motorklub-

barna i Härnösand, Sundsvall och Timrå, som gick ihop och bildade en stiftelse. De tre kommunerna var positiva och stödde initiativet. Placeringen av banan diskuterades och det fanns förslag på att förlägga den i Sundsvall, men man kom fram till att läget i Antjärn, alldeles intill E4, var strategiskt bättre. l Tillsammans sökte och beviljades motorklubbarna och kommunerna EU-

medel för att bygga banan. Då Sverige gick med i EU bara året innan torde det vara ett av regionens första EU-projekt. l 1997 kunde banan öppnas. Därefter följde ett antal år med ägarbyten

4. Boende med 30 bäddar 5. Speakertorn 6. Start rallycross

Härnösands Motorpark med Mittsverigebanan l Mittsverigebanan är Norrlands enda racingbana l Banan är 1 950 m lång, 10 m bred och med en nivåskillnad på 27 m l Långrakan för dragracing är 201 m lång l Skogsområdet direkt öster om banan används för enduro och off-roadkörning l När Track Attack gick på Mittsverigebanan 21-22 september var det första gången Formel 1-bilar körde i Sverige sedan 1978. 1973-78 arrangerades Sveriges Grand Prix i Anderstorp

och konkurser. 2003, efter den tredje konkursen, köpte Gunnar Jansson Motorparken tillsammans med flera andra personer. Sedan dess har övriga ägare skiftat och under en period var Gunnar Jansson ensam ägare. l Idag ägs Härnösands Motorpark av Gunnar Jansson, hans familjeföretag

Hakaryd AB, Göran Sörgren och Per-Erik Axehult. Förutom Onsdagsbus och andra event hyrs banan ut till föreningar, företag och privatpersoner.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

35


– Det är kul när han sladdar, säger Jonatan Jonsson från Timrå som fick åka några varv med pappa Robert.

» Jag hann bara ett varv, sen stack toppen. Så nu är det bara att åka hem och bygga en ny. «

Tommy och Levis Evrung från Sundsvall var på Onsdagsbus för tredje gången i rad. Dags för däckbyte.

36

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Banchefen Jesper Brännström flaggar av.

>> Mats brukar passa på att besöka buset just när det vankas dragracing. – Och så gillar jag att titta på amerikanarna på parkeringen. På Onsdagsbuset finns plats för allt som har med motorer att göra, glänsande krom och skrikande däck, fyrhjulsdrivna monster och lätta motorcyklar, veteranbilar och nya sportbilar. Innan någon släpps ut på banan är det förarmöte där banchefen Tomas Nordgren går igenom vilka regler som gäller och vad de olika flaggorna betyder. Men det viktigaste säger han sist: – Kom ihåg, det är ingen tävling! De gånger någon flaggas av beror det oftast på att funktionärerna misstänker något fel på bilen. Bara enstaka gånger har det hänt att någon betett sig illa på banan. Olyckorna har heller inte varit många. – Det har väl varit några avåkningar, men inga allvarliga personskador, säger Tomas Nordgren. Delägaren Gunnar Jansson följer numera Onsdagsbuset från sidan. Efter en hjärnblödning för ett halvår sedan sitter han i rullstol och kan över huvud taget inte ägna sig åt sitt största intresse längre, att köra bil. – Det är ett helvete. Jag är inte skapt för att sitta still.

Men han och hans familj fortsätter att engagera sig i motorparkens utveckling tillsammans med de övriga delägarna Göran Sörgren och Per-Erik Axehult. I år har banan byggts om, bland annat med en ny chikan (dubbelkurva) och breddade avåkningszoner för att uppfylla de krav som Bilsportförbundet och motorcyklisternas motsvarighet Svemo ställer för att arrangera tävlingar. I visionen för framtiden finns även en rejält tilltagen parkeringsplats söder om banan, några läktare samt en bro över banan för att kunna ha publikplatser även på banans insida. – Där är de absolut bästa platserna! Motorparken består inte heller bara av racingbanan. På det stora området finns även banor för enduro, motocross, offroad och snöskoter. – Vi vill tillgodose hobbyns alla uttryck och även den delen siktar vi på att utveckla, bland annat med en gocartbana, säger Gunnar Jansson. Säsongens näst sista Onsdagsbus är på väg mot sitt slut och uppe i speakertornet hos Kenneth Nilsson står William Jespersson, som också tillhör ”Circles of power” från Östersund, och tar det lite lugnt. Det blev inte så mycket körning för honom den här kvällen. – Jag hann bara ett varv, sen stack toppen. Så nu är det bara att åka hem och bygga en ny. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

37


Perfekt partner Vad finns det i världen som du inte kan arbeta utan? Fyra Härnösandsbor, allt från tandläkare till musiker, visar upp sina arbetsredskap som gör deras vardag betydligt enklare.

» Fred Nilsson Ålder 63 år Gör Kommunstyrelsens ordförande Bor I centrala Härnösand Familj Fem utflugna barn.

38

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Jag har en multifunktionell kalender i A5-format. Den är lite stor, men inte så dum. Jag har haft den här modellen i tre omgångar nu. Den passar mig utmärkt. Fördelarna med en traditionell kalender överväger för mig. Jag ser en vecka per uppslag i kalendern. Det finns plats att skriva och klistra in saker på den vänstra sidan. I kalendern längst bak finns också två plastfickor där jag kan stoppa i lösa saker som är bra att ha. Översiktligheten vinner i det här fallet. Det blir ganska mycket ändringar ibland. Dessutom så tycker jag mig se på möten att jag bokar in tider snabbare än vad andra som bokar via telefonen gör. En del har dubbla bokningssystem och bokar vissa saker i mobilen och andra i en traditionell kalender, det tycker jag verkar livsfarligt. Ibland försöker jag att hitta en extra dag i kalendern mellan torsdag och fredag men det svårt, det är nog det enda kalendern inte klarar.


REPORTage

text Linda Saltin foto Pawel Maronski

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

39


»

Perfekt partner

Mikael Hartelius Ålder 48 år Gör Redovisningskonsult Bor Stenhammar Familj Fru och två döttrar

40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Jag använder en affärsräknare av märket Facit. Det kan verka gammalmodigt, men den är väldigt snabb. I det här jobbet räknar man väldigt mycket och jättefort. Det går för långsamt att använda datorn. Och det funkar definitivt inte med en reklamminiräknare med gummiknappar som tar varannan gång man trycker in siffror. Vi måste räkna fort, men ändå rätt och då kan det vara bra att kunna gå tillbaka och se på pappersremsan vad jag slagit in för siffror om det skulle vara så att totalen inte stämmer. Säg att jag ska slå ihop en lång inventeringslista på 25 sidor. Då går det inte att ha en miniräknare och råka slå fel på sista siffran. De gamla Facit-räknarna är otroligt slitstarka. Den här har jag haft i femton år och den har inte gått sönder. Skulle den göra det vet jag inte om det ens finns en sådan här att köpa längre. Nu har jag sett att det finns nya affärsräknare med bläckstråleskrivare istället.


Elisabeth Wiklund Ålder 57 år Gör Tandläkare Bor Hamre i Stigsjö Familj Maken Lennart, fyra barn, tre barnbarn och ett till på gång.

»

Vi har investerat i en digital scanner som tar digitala avtryck av patientens tänder. I vår bransch är det den senaste tekniken. Vi har haft vår iTero i ett och ett halvt år ungefär. Med scannern får man en mer exakt avbildning av tänderna och bättre kvalité på avtrycken. Det sparar tid för oss att inte behöva göra om avtryck. Tidigare gjorde vi avtryck med en slags modellera i en gjutform som stoppades in i munnen. Många patienter upplevde det som väldigt obehagligt eftersom det retade kräkreflexen. Den här jobbiga delen slipper man med scannern, det är bara den lilla vita delen längst fram som stoppas in i patientens mun. Fördelen är också att vi inte behöver skicka några fysiska avtryck på posten, här mejlar jag bara filen med avtrycken till tandtekniker och specialister i Umeå, det innebär mindre postgång och hantering, vilket är bra också ur miljösynpunkt. Sedan görs en speciell fysisk plastmodell i Leipzig i Tyskland som sedan skickas hit, det blir en förfinad passform för patienten i slutändan. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

41


Perfekt partner

»

Jag hade visserligen redan 15 gitarrer när jag köpte min Ibanez Universe i våras, men köpte den ändå, dels för att den låter bra och är väldigt välbyggd, men framför allt för att den är sjusträngad. Den har en extra bassträng jämfört med en vanlig gitarr, vilket gör att man får ett större omfång och kommer åt fler toner utan att behöva flytta på handen. Ursprungligen kom den här modellen 1990 och var den första serietillverkade sjusträngade elgitarren. Steve Vai, Frank Zappas gamla gitarrist, designade modellen och startade en trend av sjusträngade gitarrer på 90-talet. Gitarrens design är lite udda men genomtänkt. Telejacket är till exempel flyttat så att man inte skall kunna trampa ur kabeln. Jag är väldigt förtjust i det utökade register som gitarren har och har använt den hela sommaren när jag spelat under allsången på Murberget och i High Coast Jazz Orchestra. Den är så pass ljudmässigt bred att det funkar att göra nästan vad som helst med den.

Per Nordgren Ålder 45 år Gör Musik- och mattelärare på gymnasiet, samt musiker Bor Blåbärsstigen Familj Fru och två barn

42

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


+Q I H '9 60-2 ;3 6 / %* 8)6

Biljetter köper du på Teatern

0611–34 81 51 event.webbiljett.se/harnosandsteatern

Välkomna till en trevlig upplevelse! Prova på curling med dina vänner och ät en god middag tillsammans i Arenan. Måndag till Fredag. Boka dagen före. 500 kr/pers med instr och mat. Min 4 st. Ring: 072-506 06 52 www.harnosandcurling.nu

FånTanellerna

Kan du mer än ett språk? Bli tolk! > Ett år distans för dig som talar svenska och ett annat språk. > Halvfart, start 23 jan 2014 > Ansökan 30 sept

hfs.se 0611-55 85 00 Vi har bokat!

Företagsmässa ” Fokus är perfekt för att skapa affärer och bygga nya kundrelationer”

f kus

Erik Hultin och Thomas Falkenström, Kaffepunkten

FÖRETAGSMÄSSA 22 &23 NOV • 2013 HÄRNÖSAND ARENA

Nu är det dags för Fokus Företagsmässa – i år med två stora nyheter. blir dubbelt så stor. • Mässan I Härnösand Arena finns plats för fler företag

är öppen för företag • Mässan från hela regionen

Boka plats! www.harnosand.se/fokus2013

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

43


Välkommen till stan’s nya restaurang! Vi finns i f.d. Amentas lokaler på Brunnshusgatan. Vi kommer att inrikta oss på lunchbuffé på dagarna och en amerikansk meny på kvällarna!

y t r i h T r e t er 30!” v f ö A g i d r

äll fö v k + 0 eat. 3 f ” 0 1 / 6 ag 2 g

ber Lörd ö j S & g Fröber r 99:- • Fri entré!

ätt fö Ät dig m

rje fredag! a v k r o w r e t f A

VI FÅR DIG ATT SYNAS! Välkommen!

www.panoramareklam.se

0611-123 45

Syns du inte så

CURLING

Nu har ni chansen! Nybörjarcurling på måndagar kl 19-21! Anm senast 6 okt. Start med tränare! Vi har också plats för: Juniorcurlare fr 10 år, ti och to. Veterancurlare fr 65 år, må-ons.

finns

du inte!

Just nu 50 % för nya medlemmar!

100%

Tel: 072-5060652

hushållstäckning!

Boka annons 0611–51 13 20

Café öppet må-sö Mer info på hemsidan: harnosandcurling.nu

Efter jobbet föreläsning för föräldrar

• Lunchbuffé kl 11-14 85:• Hämtmat 65:• Pensionärsrabatt kl 13-14 • A’la Carte tisdag-lördag kl 17-21 Boka bord!

”Vad gör ditt barn på nätet” Onsdag 2/10 kl 18.00 föreläsning i församlingsgården. Vi bjuder på soppa från 17.30. Fri entré.

Föräldrar får veta hur barns spel och internetanvändande ser ut. Vilka risker det finns och utbredningen av sms och internetmobbing. Föreläsare Carina Söderlund från Studieförbundet Bilda.

Föreläsningarna genomförs i samverkan: Vill du veta mer? Kontakta Karin Erlander tel: 0611 34 82 54

Brunnshusgatan 7 • 0611-234 80 44

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


[ MITT RECEPT ]

Vegetarisk krokodilsoppa

text Linda Saltin foto Pawel Maronski

(4 portioner) 2 l vatten 2 st hönsbuljongtärningar 2 st broccolibuketter 2 st vitlöksklyftor 3 dl matlagningsgrädde 3 msk creme fraiche 4 msk vetemjöl 4 msk rapsolja Salt Vitpeppar En skvätt citron 250 g kokt pasta

l SÅ GÖR DU 1. Koka upp vatten, buljong och broccoli skuren i mindre bitar i cirka 7 minuter. 2. Tillsätt pressad vitlök, matlagningsgrädde och creme fraiche, vispa. 3. Red av med olja och mjöl som du blandat slätt, vispa. Låt småkoka på svag värme en liten stund. 4. Mixa soppan slät med en stavmixer direkt i kastrullen. Smaka av med salt och peppar och en skvätt citron. 5. Lägg den kokta pastan på botten av sopptallriken och slå i soppan. Toppa gärna med solrosskott och servera tillsammans med nybakat bröd. Njut!

KROKODIL-

Ulrika Strindin.

GÅR HEM Ulrika Strindin är kock på Stormhattens förskola. Här bjuder hon på något som går hem hos barnen – krokodilsoppa. En vegetarisk rätt som är snabb och prisvärd. På Stormhattens förskola serverar Ulrika alltid ekologisk och närproducerad mat. Det går mot höst och hon vet hur man ska locka barnen att äta säsongens grönsaker. – Att kalla broccolisoppa för krokodilsoppa är det bästa sättet att få barnen att tycka om broccoli. Soppan har blivit en höjdare bland barnen. När de fyller år får de själva bestämma en maträtt som vi tillsammans lagar och serverar till lunch, då brukar krokodilsoppan väljas rätt ofta

Ulrika Strindin

!

DELA MED DIG AV RECEPT

Vill du bidra med ditt recept på Yippies matsida? Mejla info@yippie.nu, ring 0611-51 13 20 eller besök oss på Brunnshusgatan 6!

Ålder: 39 år Gör: Kock på Stormhattens förskola Bor: Stigsjö Familj: Man och tre barn Favoritredskap i köket: En bra kökskniv Favoritråvara: Jag kör efter säsong, just nu mycket rotfrukter och grönsaker – ekologiska förstås Bästa matlagningsprogram: Per Morberg tittar jag mycket på. Även Leilas alla program gillar jag Bästa kokbok: Följer sällan kokböcker utan kör oftast efter eget tycke och smak. Men tittar gärna i Leilas alla böcker Finns alltid i mitt kylskåp: Smör och ägg YI PPI E H ÄR N Ö SAN D 45


INTERVJU

text Lars Kågström foto Pawel Maronski

Några av Röda Korsets verksamheter i Härnösand

Under jubileet kommer ett sexsiffrigt belopp att skänkas till katastrofarbete någonstans ai världen.

l Mötesplats Kupan med second hand-försäljning och café

l Handarbetsgrupper. Skänkta textilier får nytt liv och säljs i butiken

l Läxhjälp för invandrarungdomar

l Sittgymnastik för äldre

l Språkträning och samhällsorientering för invandrarkvinnor

l Besök på äldreboenden/ hemma hos äldre

I oktober 1913 bildade en samling av ”stadens ledande damer” en kvinnoförening av Röda Korset i Härnösand. Hundra år senare är alla möjliga människor engagerade. Den 19 oktober firas 100-årsdagen, bland annat med besök av en av Folke Bernadottes vita bussar.

Röda Korset – 100 år R

Röda Korset, säger Cathrine Rehnström. unt ett bord i Röda Korsets lokaler på Storga– Ja, till exempel så ordnade Röda Korset i Härtan sitter åtta engagerade Röda Korsare och nösand barnbespisning 1922, berätplanerar det kommande jubileet. tar Lars Edlund, som har grävt lite i Britt Mari Bergström har varit med historien. längst och är en av de ansvariga för Röda Det är också han som läser upp det Korsets mest kända verksamhet, second där om att det var ”stadens ledande hand-försäljningen på Kupan. kvinnor” som bildade Röda Korset i Men Röda Korset är mycket mer än så Härnösand. Cathrine Rehnström replioch hjälper bland annat skolungdomar av de vita bussarna kerar snabbt: med läxor och invandrarkvinnor att träna En kommer till Härnösand. – Det begreppet använder vi verklidet svenska språket. Genom åren har gen inte nu! organisationen gjort otaliga humanitära insatser, både Och det är bara att se sig omkring runt bordet. Där i lokalsamhället och i världen. sitter fyra män och fyra kvinnor och de har kommit – Mycket av det vi tar för givet idag har sin grund i 46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Peter Hasselborg, Lars Edlund, Tommy Lundgren, Cathrine Rehnström, Ingrid Nyström, Britt Mari Bergström, Mona Bentsen och Bengt-Olov Byström planerar 100-årsjubileet den 19 oktober.

Det händer på 100-årsdagen 19 oktober l Invigning av biskop Tuulikki Koivunen-Bylund

l Tipsrunda

l En av Folke Bernadottes vita bussar visas upp

l Härnösands Spelmansgille

l Stor loppis

l Utställningar l Fikaservering

i de utsattas tjänst från olika håll för att jobba ideellt i Röda Korset. – Just att vi kan mötas över olika gränser är det fina, tycker Cathrine Rehnström. Röda Korset har liksom många andra organisationer tappat medlemmar de senaste åren. – Men jag tycker att det fortfarande finns ett stort intresse att bidra. Folk vill göra saker, men hellre i form av punktinsatser än att sitta i styrelser och så, säger Mona Bentsen. Röda Korset är ett av världens starkaste varumärken. Organisationen är ofta först framme när nya krig eller katastrofer blossar upp. Så finns Röda Korset också nästan överallt i världen, med nästan 100 miljoner medlemmar i nära 190 länder.

– Att vara en liten kugge i något så stort känns fint, säger Lars Edlund. Planeringen för jubileet på Teatern fortskrider. I samband med det ska Härnösandskretsen skänka ett sexsiffrigt belopp till katastrofarbete någonstans i världen. Den stora attraktionen blir annars den vita bussen, som fraktas upp från Volvos museum i Göteborg och placeras utanför Teatern. Kring den blir det utställningar och skolbesök. Eventuellt kommer även ett sanningsvittne som flydde från Ungern till Sverige. Dessutom blir det loppis, tipsrunda och naturligtvis fika. – Det är alltid ovanligt gott fika när det är Röda Korset! YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

47


Tenorer och basar sökes Ipsos ger möjligheter

Tenorer och basar sökes till Domkyrkokören.

Vårt program: A Ekborgs Julkonsert Saint-Saëns Juloratorium Mozarts Requiem För provsjungning kontakta: Lars G Fredriksson 0611-245 12

Intervjuare sökes

Mer info: tfn 0611-245 00 www.harnosandsdomkyrka.se www.facebook.com/domkyrkan

Köpmangatan 1 Härnösand 0611-34 97 20

Välkommen till euromaster Vi hjälper dig med däck, fälgar i Härnösand! och förvaring!

500:RABATT

Gäller vid köp av 4 däck från Michelin, GoodYear eller BFGoodrich.

Gäller t.o.m. 15/12. Ta med rabattkupongen som finns på sista sidan i tidningen.

euromaster Härnösand Rönngatan 5, tel. 0611-180 03 48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Öppet vard. 07.00-16.30

Vi Har äVen Hjulinställning!


[ Jag och mitt jobb ] text Linda Saltin foto Pawel Maronski

Jenny Strömberg Ålder 34 år Bor Villa på Prostvägen Gör Lärare i matte och no på Kristinaskolan Familj Min man Robert och dottern Emma Fritid Träning, åker gärna slalom och skoter med familjen samt är i stugan i Gussjö.

Jenny Strömberg, 1-7 lärare Hösten 2002 började jag arbeta på Kristinaskolan, så jag är inne på mitt tolfte år här. Jag trivs väldigt bra med både skolan, eleverna och arbetskamraterna. Just nu är jag mentor för en sexa. Arbetet med eleverna är det bästa. I det här jobbet är ingen dag den andra lik, det tar aldrig slut på utmaningar, det finns hela tiden något nytt att ta tag i. Man vet inte riktigt vad man kommer att mötas av under en lektion. Det gäller att kunna fånga tillfället och vara flexibel. Egentligen är det ingen skillnad alls att jobba på Kristinaskolan jämfört med en vanlig skola förutom att jag använder teckenspråk i undervisningen. Teckenspråk är mitt första språk, jag lärde mig det innan jag började prata eftersom båda mina föräldrar är döva. På skolan är det färre elever per klass och mindre grupper. Det är lite annorlunda möblerat för att alla elever ska kunna se och teckna till varandra. Jag har på mig en mikrofon som jag talar i på lektionerna. Dessutom har eleverna varsin mikrofon på sin bänk, som de kan tala i. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

49


Vi hjälper dig med...

ÖPPEN NOMINERING

• Ljus & ljuslyktor till graven.

av kandidater till kommunfullmäktige

• Gravstenar från Ådalen.

Nu har du möjligheten att vara med och föreslå den Du vill ska stå på listorna i kommunvalet!

• Blomsterdekorationer från Interflora Fresh Sagas.

Fundera på vem Du vill se på Folkpartiets listor som kan vara med och skapa ett liberalare samhälle!

• Fri förmedling till fonder.

TA CHANSEN

1. Fundera på vem Du vill nominera 2. Lämna Ditt förslag senast 31 oktober 3. Vi kontaktar den Du föreslagit

Begravningsbyrån med mångårig erfarenhet.

Staffan Andersson

Givetvis får Du vara anonym

Kontakta oss via:

Dygnet runt 0611-511 200

Mejl: adalen@folkpartiet.se Telefon: Anita Holmström, 070-223 69 46 Adress: Folkpartiet, Hovsgatan 38, 871 23 Härnösand Hemsida: www.folkpartiet.se/adalen2014

Stora Torget, Härnösand

hernobegravningsbyra.se Medlem iK =Sveriges Begravningsbyråers Förbund 80%

Pantone Red 032

Erbjudande!

RELAXEN + MIDDAG

Välkommen att njuta av skön relax, god mat och dryck! Kampanjen gäller från 7–25/10 2013

250:Ord pris 310:Ät före eller efter

Relax Varmrätt & öl/vin

relaxen!

ord. pris 150:ord. pris 160:-

Veckans varmrätt med ett glas vin eller en stark öl eller alkoholfritt alternativ från Coca Cola

Simhallen & Koch’s Catering i samarbete! Du köper paketpriset hos Utökade öppettider: Mån-tis 16-20 • Ons-fre 16-22 50

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Simhallen, 0611-239 00 • kochs.catering@hotmail.se • www.kochs.se


Mitt Härnösand

Bästa gatan? Där Linus såg sin fru första gången ...

text Linda Saltin foto Pawel Maronski

Linus Gustafsson har nyss kommit hem efter en boxningsresa till Kuba. Väl hemma i Härnösand med sitt överlevnadsarmband runt handleden ser han gärna ett avsnitt av Vem vet mest och dricker en slät kopp kaffe tätt intill familjen. Bästa gata Brunnshusgatan 20. Där

såg jag min fru för första gången.

Vackraste plats Utsikten över ham-

nen från Skeppet, speciellt i skymning när båtarna kommer in. Bästa promenad Längs ån från Tullporten. En favorit att cykla med min dotter Olivia. Bästa lunchställe Kanalcaféet, alltid trevliga och proffsiga med ett genuint matintresse. Bästa uteställe Skeppet. Goda drinkar och avspänd stämning. Bästa restaurang Hamnkrogen. Supergod fisk och mysig atmosfär. Senaste kulturupplevelse Gick på Mormor Hilma i somras och där spelade ett roligt jazzband. Skön överraskning. Bästa löprundan Från Gådeåvägen över till Bragegatan genom centrum upp mot gamla KA 5 och tillbaka. En skön sträcka på cirka 5-6 km, man ser mycket fint av Härnta. Klädkonto per månad Vi pratar kanske kvartalskonto här, runt 400 kronor. Kör på vintagestilen ;) Bästa köp År 2000, 16 år gammal, köpte jag en resa till USA som jag jobbat ihop på sommarjobb sedan jag var 13 år. Sämsta köp Biljetten hem ... Senaste impulsköpet Ett första hjälpenkit. Fikar helst En slät kopp kaffe. Då åkte jag senast buss i Härnösand Har aldrig åkt buss i Härnösand, en naturlig bilförare eller joggare :) Senaste film jag sett Mud med Matthew McConaughey Ser jag helst på TV Vem vet mest. På min Spotifylista John Mayer, Delta Rae, Lil Wayne, Boyce Avenue. Favoritfärg Grön, som min dotters ögon.

Linus Gustafsson Ålder 29 år. Bor Gådeåvägen. Gör Kör lastbil och boxas. Familj Makan Sandra och dottern Olivia

Senaste fyndet Ett överlevnadsarm-

band som är fem meter långt. Jag blir glad när jag hittar funktionella saker! Dansar helst till Hip-hop och salsa. Bästa förfestlåt Häng med på party Hejar på Människor som ler vackert. Senaste Härnösandsupptäckt En hajfena i Nattviken. En bra gå-bort-present En flaska rött, helst ett Pater Sangiovese från Italien. Väldigt prisvärt, cirka 77 kronor. Läser just nu Potemkin och Katarina den stora: en kejserlig förbindelse. Läser helst Fantasy och historiska dokumentärer. Senaste resa Boxningsresa till Kuba, blev tränad av en tvåfaldig OS-gulmedaljör. Stort! Bästa butik Tetre. Rikard är trevlig som sjutton och han har alltid bra koll! Favoritråvara Älskar avocado! Favoritbudgetpryl Billiga handskar. Man kan aldrig ha för många! Bästa träning Boxning! Här finner jag ro I mitt hem, omgiven av familjen.

Bäst träning.

Bästa köp.

Bäst lunch. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

51


hos Hemströms tryckeri

AvhAndlingAr • Reklamblad • Böcker katalogeR • Broschyrer • TidningAr kuverTTryck • BrevpApper • visiTkorT uTskrifTer • AnTeckningsBlock • Affischer

Tryck • Kopiering • Digitaltryck

Tullportsgatan 13 Härnösand • 0611–51 17 10 • info@hemstroms-tryckeri.se 52

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


SPECIAL / ENERGI & VÄRME text Lars Kågström foto Pawel Maronski

Emil, Johan och Moa Lundgren framför de nästan 65 kvadratmeter solceller som producerar familjens årsbehov av el.

Vi hälsar på på gården som tillverkar sin egen el Fler och fler installerar solceller på sina tak, men få går så långt som Johan och Angelica Hägglund i Vangsta. De har en hel solcellspark på ägorna och är i princip självförsörjande på el. Även en bil går på solel från gården.

J

ohan Hägglund har alltid varit intresserad av energi och teknik och gjorde specialarbete om solfångare och vindkraft på gymnasiet. Nu provar han och familjen det mesta i verkligheten på gården i Vangsta. För två år sedan satte de upp sex solcellspaneler på lägdan nedanför huset och i somras kompletterade de med ytterligare 32. Totalt nästan 65 kvadratmeter solceller. – De ger ungefär lika mycket el som vi gör av med, cirka 9 000 kilowattimmar om året, säger Johan. Elen som produceras går rakt ut på

elnätet och familjen har en speciell elmätare som mäter både ut- och ingående el. Men de får inget betalt för sin el utan den kvittas mot konsumtionen. Vid vårt besök är det helgrått på himlen och regnar till och från. Men lite sol tränger tydligen igenom ändå. – Idag har det blivit 2,6 kilowattimmar, säger Johan efter att ha kontrollerat sin smartphone, där han kan följa produktionen timme för timme. – Rekordet är 78 kilowattimmar på en dag, säger Angelica. Den senaste installationen kostade 93 000 kronor, men med bidrag från >>

En av familjens bilar, en Toyota Prius, är en hybrid som i stort sett enbart går på el från gården. ”En laddning räcker 3-4 mil och jag kör sällan längre än så på en dag”, säger Johan.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

53


SPECIAL / ENERGI & VÄRME ”Det tog tid innan vi lyckades bestämma hur panelerna skulle stå för att ge maximal effekt utan att skymma utsikten” >> länsstyrelsen landade summan på lite drygt 60 000 kronor. – Men då har vi gjort nästan allt arbete själva, säger Johan. – Och det tog tid innan vi lyckades bestämma hur panelerna skulle stå för att ge maximal effekt utan att skymma utsikten, säger Angelica. De har möjlighet att sätta upp ytterligare 20 paneler, men har i dagsläget inget behov av ytterligare el. – Men vi funderar på att byta ut fliseldningen mot jordvärme och då behöver vi el för att driva pumpen. På gården finns också några solfångare som ger det varmvatten familjen behöver under sommarhalvåret. Och tidigare har de haft ett 16 meter högt vindkraftverk. – Men det gick inte så bra, det tog mer el än det gav. Men det var roligt att prova. Det är just nyfikenheten kombinerad med ett stort teknik- och miljöintresse som driver Johan och Angelica. En av bilarna, en Toyota Prius, är en hybrid som i stort sett enbart går på el från gården. – En laddning räcker 3-4 mil och jag kör sällan längre än så på en dag, säger Johan som hittills är väldigt nöjd med solcellsparken. – Ja, det har inte varit något klater utan har fungerat jättebra!

Angelica Hägglund.

Johan och Angelica Hägglund Ålder: 36/36 Gör: Produktionstekniker på Hemab/miljöhandläggare på Länsstyrelsen Bor: Vangsta gård Familj: Barnen Emil, 9 år och Moa, 5 år

Läs mer om familjen Hägglunds solel på www.vangstagard.se under Energiprojekt. Den som är intresserad av att se anläggningen är välkommen på besök. Ta i så fall kontakt i förväg.

Vi har de bästa Värmepumparna 1:an och 2:an på SP:test (publicerad på Energimyndigheten.se)

LG värmepump Nordic Prestige

Mitsubishi värmepump Q-Heat 635

”Bäst i test”-pumpen Pris inkl. standardinstallation 23.990:Efter rotavdrag

”Näst bäst på test”-pumpen. Unik ”I see funktion & delbara luftströmmar”. Pris inkl. standardinstallation 21.990:Efter rotavdrag

20.990:54

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

18.990:-

Lundgrens 0611–188 70 • Södra Vägen 7 • www.elon.se/harnosand

Handla i en riktig fackhandel, där både service och backup efter köpet är lätttillgängligt och fungerar.


Värmekamin utan skorsten Vill du ha en kamin utan att bygga en skorsten så finns det lösningar. Roger Bygdell installerade en skorstensfri pelletskamin för fem år sedan.

– I stället för att ta hål genom tre tak behövde vi bara ett hål i väggen. Det avgjorde saken för oss! Det enda som syns på utsidan av radhuset på Mosstigen är en liten oansenlig låda med en frånluftsfläkt. Att det fungerar utan skorsten beror på att rökgaserna kyls ned rejält innan de släpps ut. – Jag kan elda för fullt och ändå hålla handen på röret, säger Roger. Huset är byggt med direktverkande el, men med pelletskaminen

Ingen skorsten, bara en liten låda på väggen.

från Ariterm och en luftvärmepump som komplement behöver elementen i princip aldrig användas. Roger Bygdell var förmodligen först i Härnösand med den här lösningen. Till en början hade han

e m r ä v l o S

10%Rabatt på solväRme upp till 25.000 Kwh/m2 vid bra förhållanden! Ring för mer information!

lite problem med fläkten, men den är numera utbytt. – Det fungerar hur perfekt som helst. Kaminen har sparat mycket energi och dessutom är det ju en mysfaktor att elda.

TS T E IT GE D A L TA S A N v K RE ö Fö RN ä IH

Köp EN RIKTIG väRmEpump!

5 års totalgaranti

Toshibamodeller med beteckning ND (NORDEN) är speciellt anpassade för nordiskt klimat. Finns hemma för snabb leverans!

en in!

EnErgismarta lösningar Fiskekroken 11 • 0708-39 61 20 • www.solenergitekniker.se

KYL- & VÄRME

SERVICE AB

Industrigatan 11 • 0611-55 57 70 • www.bgskylovarme.se

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

55


ig Festl ing Kom & fira in Härnösands invign9! Kretsloppspark med oss! 28/ Festlig musik Vi bjuder på fika Utställning Ansiktsmålning Återbrukshantverk

Kul för hela familjen!

Program

! ll kvarn

09.00 & 14.00 guidad rundvandring Först ti Föranmälan till HEMAB på 0611-55 75 00. Max 15 pers. 10.00 området öPPnar • Ansiktsmålning • Provsitt en sopbil • Tipspromenad • Prova på återbrukshantverk 11.00 – 11.30 invigning • Paradorkestern spelar • Kören Miranda sjunger • Fred Nilsson, Ingvar Wiklund och Anders Byquist utför invigningsceremoni i kretsloppets tecken • Vi skålar för Härnösands Kretsloppspark! 11.30 – 14.00 aktiviteter • Godisregn • Tipspromenad • Provsitt en sopbil • Ansiktsmålning • Prova på återbrukshantverk

Det var vi som byggde kretsloppsparken

www.skanska.se www.skanska.se 56

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


DENNA SIDA ÄR ANNONS

ARBETSMARKNADSENHETEN I HÄRNÖSAND PRESENTERAR

Vi hjälper kunder och ser till så att de slänger sakerna i rätt container. Jag trivs här. Vi har kul på jobbet. Det som är roligast är att få träffa mycket folk, säger Nadja som gillar att jobba i servicebranschen.”

Nadja Abdulovikj började jobba på Kretsloppsparken i augusti.

JOAKIM NAAPANKI NADJA ABDULOVIKJ TRIVS PÅ KRETSLOPPSPARKEN. Joakim och Nadja hjälper besökarna till rätta på nya Kretsloppsparken som invigs 28 seoptember.

Kretslopp ger nya servicejobb Den 28 september blir det stor invigning av Kretsloppsparken, men arbetet har redan pågått i flera månader på Jägaregatan ovanför gamla Miljöcentralen.

Kretsloppsparken är en ny arena där arbetslösa vuxna och ungdomar samt människor med särskilda behov kan få sysselsättning. Personalen är anställd av Arbetsmarknadsenheten. – Det har gått jättebra sedan smyginvigningen i juli. Personalen som jobbar här har haft en och en halv månads upplärning. De är stolta över sitt jobb och över att de får göra något bra för Härnösandsborna och miljön, säger Veronika Ström Uotela, Hemabs utlånade resurs VERONICA STRÖM till Kretsloppsparken. UOTELA. En annan viktig nyhet i Kretsloppsparken är Återbruket, som bidrar till kretsloppstanken genom att uppmuntra till återbruk av saker som fortfarande går att använda. – Det som lämnas i Återbruket hämtas av Erikshjälpen och säljs i första hand i deras butik i Härnösand. Material som går att återvinna skickas vidare, säger Veronika.

Det är ett annorlunda jobb. Jag får sortera saker och visa folk vart sakerna ska slängas, jag sorterar också farligt avfall. Jobbet är också ett serviceyrke. Jag tar emot folk och hälsar dem välkomna när de kommer hit.”

Joakim Naapanki har jobbat en månad på Kretsloppsparken.

KONTAKTUPPGIFTER Välkommen att ta kontakt med oss om du är mer intresserad av vår verksamhet! Härnösands kommun, Arbetsmarknadsenheten Enhetschef, Issam Sassi 0611-34 86 09 issam.sassi@harnosand.se

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

57


foto Pawel Maronski

58

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


[ Nöjesliv ]

GATUKONSTVECKAN

Vimmel

Som en del i Gatukonstveckan målade Carolina Falkholt en husvägg med färgsprakande graffiti. Många besökte Holmgatan för att se målningen skapas. Senare anordnades även en workshop där man kunde prova på att måla själv. (Bilder från lördagen 7/9)

Patricia Holmberg och Joakim Sundin

Mark Ärnström, Johannes Tallberg och Viktor Lemoine besökte workshopen

foto Maria-Thérèse Sommar

Gisela Östberg ägnar sig åt stick- och virkgraffiti, bland annat på lyktstolpar

Kerstin Selander och barnbarnet Jasmine Berggren tittade på konst tillsammans Beppe Norrgrann, Sara Forsberg och Moa Norrgrann

Anneli och Johnny Öberg kollar efter en tröja till sin 8-åring.

Paula Lipponen Anderson, Ritha Jonsson och Anki Grip

Helene Lundström tyckte det skulle bli spännande att se resultatet YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

59


KORSMÄSSOMARKNADEN 14/9 Korsmässomarknaden 14/9 var den 29:e i ordningen och bjöd på soligt, varmt väder.

foto Maria-Thérèse Sommar

Margareta Karlsson var ute tidigt på marknaden, köpte två kilo lingon och hembakat bröd.

Systrarna Majlis och Ulla Edström njöt i solskenet

Henrik Bylund och Viktor Santiago Nylen

60

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Kristiina Johansson Lilja hittade bland annat bröd och tulpanlökar på marknaden.

Luis Gomez Gonzalez

Karolina Eek, Roger och Joanna Wallgren

Mycket folk i parken

Hans, Ines och Sara Forsell hade köpt frukt


ROCKAFTON 14/9 Lördag 14 september anordnades Rockafton på Härnösands teater, ett drogfritt gratisevenemang med ett stort antal band som spelade.

foto Maria-Thérèse Sommar

Elias Lundqvist såg särskilt fram emot Corroded

Destiny Rosmar och Olivia Öhgren tyckte det lät kul med rockafton

Felicia och Angelica Lövdahl med Anette Rosenlöf

Michael Ström och Jens Westman gillade Corroded.

Per, Camilla, Therese och Veronica. Per spelar bas i Adrenaline

Olivia Johansson, Caszandra Dalby, Robin Lindberg och Agnetha Lindberg

Mats, Moses och Sara Deutschmann fikade i pausen

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

61


DANSMARAN 6-7/9 Dansmaran lockade besökare från när och fjärran som under två svettiga kvällar dansade till bland andra Martinez och Blender.

foto Maria-Thérèse Sommar

Linda Jacobsson och Sussie Rooth på dansgolvet

Ann-Charlotte Nordström och Daniel Öhlén

Elenor Sandström och Jakob Jakobsson hade rest från Umeå för att vara med på Dansmaran

Linnea Lidgren och Magnus Sjögren hade rest från Luleå respektive Örnsköldsvik

Isabel Engqvist och Sofia Costa Nordvall. För Isabel var det första gången hon var ute och dansade till dansband

Göran Sjögren, en dansvan Härnösandsbo, tog sig en svängom med Katarina Nordin

Tommy Schröder och Camilla Eurenius

Jimmy Söderqvist, Sofia Lalos, Roger Eriksson och Isabell Öhman

62

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Jessica Andersson och Christel Jonsson tyckte det var roligt att Dansmaran anordnades i Härnösand i stället för Örnsköldsvik


! T K E

F R PE

Du läserYippie

mer! Även alla gamla num

Nu kan du läsa Yippie överallt! Allt som händer i APril

I

mindFUlness

I

modeVÅren

I

+ i din smartphone + på surfplattan + i datorn + på Facebook + i tidningen = Yippie! Var du vill och när som helst!

VindKrAFtVerK nr 3 / 2013 Mars-april

ÅRETS IDROTTSFÖRENING I NY FIN FORM

GLAD PÅSK I KYRKORNA "Jag ljög inte, jag sa bara sånt som senare visade sig vara osant."

EX-DANSARE I HÄRNÖSAND

RobeRt Gavelin

från Häggdånger satsar på amerikansk fotboll i Härnösand.

STORA

SLAGET OM

MATKASSEN



och vinnaren är

 sid

VIMMEL NYMUS NEPAL LCHF-MAT NORATRION MM

I tidningen som trycks i 15 700 ex och delas ut till alla hushåll i Härnösands kommun. Dessutom i tidningsställ på offentliga platser.

På alla typer av surfplattor. www.yippie.nu + facebook.com/yippieharnosand

I din smartphone. www.yippie.nu + facebook.com/yippieharnosand

På datorn www.yippie.nu + facebook.com/yippieharnosand

Med YIPPIE får du allt du behöver! Vi hjälper dig att göra en annons som syns! Nästa nummer kommer 23 oktober Tel 0611-51 13 20 info@yippie.nu

www.yippie.nu

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

63


[ Kalendarium 25 september – 22 oktober ] Med reservation för eventuella fel och ändringar

Musik MUSIK

DÚN AENGUS 27 september

Ons 25

september

Maria Kvist Quartet Maria Kvist piano/sång, Linus Kåse alt/ sopransaxofon, Isak Andersson trummmor, Sven-Erik Johansson kontrabas Metropol kl 20 Ons 25

september

Spelmansträff Vi spelar folkmusik från Mellannorrland. Ångermanlandsgården på Murberget kl 18 Ons 25

september

Lunchkonsert Musiklinjen Kapellsberg

Tony Naima med band Patrik Grundström - bas, Jesper Norberg piano, Patrik Landin - trummor Hamnkrogen kl 23-02 Sön 29

september

Svensk musik genom 100 år, 19132013 Konsert med Säbrå Orkesterförening, dirigent Björn Hedström. Musik från åren 1913-2013, hämtad ur eller med anknytning till länsmuseets musiksamlingar. Murberget kl 15 Ons 2

oktober

Härnösands folkhögskola, Röjåssalen kl 12

Dragspel och sång Bert Wallins Kvintett

Fre 27

Teaterns Foajé kl12

september

Dún Aengus Klassisk irländsk musik men även traditionell dansmusik, såsom jigs och reels... Mormor Hilma kl 20

Ons 2

oktober

Eddie Gomez Quartet Världsstjärnor på besök i Härnösand! Metropol kl 20

Fre 27

september

Operation Opera Workshop och_föreställning_– Anfasia-Chronicle. Vi gör inte gammal opera på nytt sätt, inte heller ny opera på gammalt sätt. Vi gör nyopera. Hela publiken deltar! Fri entré.

Fre 4

Folkhögskolan kl 19

Säbrå kyrka, kl 19

Lör 28

Lör 5

september

Wolfman Jack BLUESKVÄLL. Edén Brändström sång/ gitarr, Magnus Häggblad bas, Ulf Andersson trummor

oktober

Operaarior Sopranen Angela Rotondo solist; Nordiska kammarorkestern med Andreas Alin som dirigent

oktober

Top Dogs Nalen bars husband Mats o Karin Musik & Möten kl 19

Metropol kl 21

Lunchkonsert Sceniska sånglinjen Härnösands folkhögskola, Röjåssalen kl 12 Ons 9

oktober

4 damer & Jonas Öberg trio Duktiga jazzsångerskor från Ö-vik Metropol kl 20 Fre 11

oktober

Miranda Sång och show med kören Miranda (f d Härnösands Motettkör). Mormor Hilma kl 20 Lör 12

oktober

ANTENNA Tarabband, Le Systeme, Cleo/Julia Spada. En gränsöverskridande musikkväll. Metropol kl 19 Sön 13

oktober

Orgelkonsert Med Gundega Novotny Domkyrkan kl 18 Tis 15

oktober

Konsert Elevkonsert med Musiklinjen Kapellsberg och Sceniska Sånglinjen. Härnösands folkhögskola, Röjåssalen kl 19 Ons 16

oktober

Swedish Swing Society Antti Sarpila Klarinett/piano, Ulf Johansson Werre, piano/trombone/sång, Björn Sjödin trummor. Detta är en swingtrio i världsklass Metropol kl 20

Lör 28 september

64

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Ons 9

oktober


FÖRELÄSNINGar Tis 1

Emilia Mårtensson, 23 oktober.

oktober

Framtidsveckan Hållbar ekonomi utan ränta med JAK Banken Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnshusgatan 6, kl 16 Ons 2

oktober

Framtidsveckan Hållbar trafikstrategi för Härnösand. Föredrag och diskussion. Technichus kl 18.30 Tor 3

oktober

Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnshusgatan 6, kl 18.30 Sön 13

oktober

Nattviken i Härnösand Föreläsning: Lennart von Post Murberget kl 13 Sön 20

oktober

Murbergets arkeologiska undersökningar 2013 Föreläsning: Arkeolog Ola George Murberget kl 13

Framtidsveckan Frukostseminarium: Vision Hållbara Härnösand - unika värden och förslag för att lyckas. Sambiblioteket kl 8-10 Fre 18

oktober

Anders F Rönnblom Mats o Karin Musik & Möten kl 19 Tis 22

oktober

MONEEO Electronisk - experimental Duo Iréne Sahlin och Per Samuelsson. Folkhögskolan kl 19 Ons 23

oktober

Emilia Mårtensson Quartet Emilia Mårtensson sång, Barry Green piano, Sam Lasserson bas, Adriano Adewale trummor Metropol kl 20

Lör 5

oktober

Klimatflyktingar – Om människor på flykt i en varmare värld Journalisten Shora Esmailian skildrar 2010-talets klimatflyktingar. Med nedslag i Pakistan, Egypten och Kenya möter vi individerna bakom de människoströmmar som redan rör sig i en allt varmare värld. Murberget kl 14 Tor 10

oktober

”Vad får oss att må bra och varför lever vi inte så? Ett forskningsbaserat seminarium med Göran Hådén från Global Happiness organization. Fri entré

Shora Esmailian har skrivit boken Ur askan om klimatflyktingar. Hon föreläser 5 oktober på Murberget. Fotograf: José Figueroa

SPORT Sön 29

september

Handboll damer div 1 HHK-Stockholm HS

Norrlandsmästerskap i fäktning 12-13 oktober

Öbacka Sport Center kl 15 Fre 11-13

oktober

Live Channel Cup Internationell juniortävling i curling. Härnösand Arena Lör 12-13

oktober

Norrlandsmästerskapet i fäktning Kom och se tävling i värja, fri éntre Landgrenshallen, start lör kl 11

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

65


Scen/teater

Övrigt Ons 25

september

Invigning av konsten i Härnösand Central Konstnären Anna Kristensen berättar om konsten och läser ur sin pixiebok. Musik, pärlverkstad, gratis fika och bok. Härnösand Central 17 - 19 Lör 28

september

Invigning av Härnösands Kretsloppspark! Kom och fira med oss. Invigningsceremoni, Paradorkestern spelar, kören Miranda sjunger, scouterna finns på plats m m. Vi bjuder på tårta. Kretsloppsparken kl 10-14 Lör 28

september

Bortre Köpmangatans dag Pippi Långstrump och Lilla Gubben gästar, butikerna på gatan bjuder på överraskningar och fin priser utlovas i tipsslingan. Köpmangatan Sön 29

september

Forntida stränder i Medelpad Bussutflykt till arkeologiska platser. Guider: Ola George och Maria Nordlund. Föranmälan 0611-886 10. Avfärd kl. 8 från Murberget Sön 29

september

LOPPMARKNAD Fikaservering Brännaborg kl 12-15 Tor 3

oktober

Planet Ocean Yann Arthus-Bertrand och Michael Pitiot dokumentär om våra världshav. Filmkväll med fika och diskussion. Samtalsledare Ingela Dahlin.

Tor 17

oktober

Vernissage Snön & jorden – textilt & täljt. Eva Nordangård och Lena Karlén. Musikimprovisationer med Gösta Johansson. Sambiblioteket kl 18 Lör 19

oktober

Röda Korset 100 år Utställning i och kring vita bussen, loppis, tipsrunda, Härnösands Spelmansgille, fika. Teatern Lör 19

Sashiko – Japanska stygn Vernissage Murberget kl 13

Murberget kl 13 Tis 8

oktober

Poesi på många språk Elever från Komvux läser egen poesi på många språk med översättning till svenska. Sambiblioteket kl 12.30 Lör 12

oktober

Gådeåhulten Harald Boström Vernissage Murberget kl 13

66

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Teaterns Stora Scen kl 19 Sön 29

september

Skapa Dans Koreografitävling Ungdomar från länet tävlar med koreografier i olika dansstilar. Fyren kl 16

oktober

Eugen Onegin En opera från Metropolitan Teaterns Stora Scen kl 19 Fre 11

oktober

Sashiko, sy en väska Kursledare Hisako Hagiwara, Tokyo. Kursavgift och material 400 kr. Föranmälan 0611-886 86.

Glesbygdsliv med Norrdans Premiär! En laddad danskväll om människans existens och behovet av att ansluta sig till varandra. Ett av verken har hämtat såväl titel som inspiration från Härnösand.

Murberget kl 11-16

Härnösands Teater kl 19

Mån 21-22

Lör 12

Sön 20,

22 & 24 oktober

okt

Dekorera en bambukorg Klä en bambukorg med rispapper. Kursledare Takashi Hagiwara, Tokyo. Kursavgift och material 400 kr. Föranmälan 0611-886 86. Murberget må kl 18-21 och ti kl 16-17 Ons 23

okt

Prova japansk kalligrafi Kursledare Hisako Hagiwara, Tokyo. Kursavgift och material 200 kr. Föranmälan 0611-886 86. Murberget kl 18-21

oktober

Poesifestivalsfinal! Poesiprogram från kl 12 och till sena kvällen. Poesi för barn, Seminarier om poesi, Öppen scen, Final med poeter, bl.a. Mattias Alkberg med sin gitarr. Avslutning med gruppen Mustat Silmät som spelar romsk musik från Finland och Balkan. Fri entré hela dagen Sambiblioteket Sön 13

oktober

Glesbygdsliv med Norrdans En laddad danskväll om människans existens och behovet av att ansluta sig till varandra. Ett av verken har hämtat såväl titel som inspiration från Härnösand. Härnösands Teater kl 18

oktober

PoesY-festivalen Festivalstart för hela familjen.

september

Julia & Romeo Balett från Kungliga Operan Stockholm av Mats Ek

Lör 5

oktober

Murberget kl 18.30 Sön 6

Lör 28

LIVE_BIO

EUGEN ONEGIN från Metropolitan 5 oktober


AKTIVITETER

Barn Lör 28

Tis 8-10

september

Sambiblikoteket kl 12-14.30 Sön 29

september

Konsthallen kl 10 samt 14

Annes måleriverkstad Skapa egna konstverk med inspiration av museets utställningar, med Anne Hagström. Drop in. Barn under 7 år i vuxens sällskap.

Tor 10

Slöjdverkstan på Murberget kl 18-21

oktober

Hotell snäll Teater Soja. Fr 4-år. Biljetter:40:- Förköp fr 30/9 tel. 865 30, 180 60 Sambiblioteket kl 12 Sön 6

Träslöjdare – förenen eder på Murberget 10 oktober.

oktober

Annes måleriverkstad Skapa egna konstverk med inspiration av PoesY-festivalen, med Anne Hagström. Drop in. Barn under 7 år i vuxens sällskap.

oktober

Veteranklubben Träffpunkt för träslöjdare.

Murberget kl 13-16 Lör 5

oktober

Poesiverkstad för alla åldrar Med inspiration av Sylvia Naimarks konst skapar vi poesi tillsammans på ett nytt och lekfullt sätt. Boka här: maria.oldenmark@ harnosand.se. Gratis

Tova en fågel Slöjdverkstad m Jenny Gönczi. Alla åldrar kostnad 10:-

PoesiPoesi Poesi Poesi Poesi Poesi Poesi Poesi Poesi Poesi Poesi Poesi Poesi Poesi

Utställningar

Murberget kl 13-16

Murberget

Konsthallen

Lör 12

Gådeåhulten Harald Boström Snidade träfigurer av Harald Boström ur Birgittamuseets samling och privata samlingar.

Sylvia Naimark Måleri

12 oktober 2013-26 januari 2014

Gerhard Nordström Installation

oktober

Poesifestival i huset! Vers på tvärs! Glad musik m Eva, Ylva o Birgitta. Fr 4 år. Gratis. Lek m ord-Klipp o klistra i Verkstan. Sambiblioteket kl 12 Lör 19

oktober

Fantasihus-Bygg i kartong Skaparverkstad m Jenny Gönczi. Kostnad 10 kr. Alla åldrar. Sambiblioteket kl 12-14.30

Sashiko – japanska stygn Sashiko är en 1000 år gammal broderiteknik från norra delarna av Japan. I utställningen visas gamla täcken, kimonor, förkläden, inneskor och handskar tillsammans med nytillverkade klänningar, kjolar, byxor och väskor. 19 oktober 2013-12 januari 2014

Sön 20

oktober

Annes måleriverkstad Skapa egna konstverk med inspiration av museets utställningar, med Anne Hagström. Drop in. Barn under 7 år i vuxens sällskap. Murberget kl 13-16

Bengt Lindströms väsen Människor, djur och mytiska figurer hämtade ur Bengt Lindströms bildvärld på gräsmattan.

Pågår till 27 okt 2013

Sön 13

oktober

”De äldres kyrksöndag” Domkyrkan kl 11 Sön 20

oktober

Teckenspråkig mässa

Pågår till 19 oktober

Sambiblioteket Gatans tusen språk Gatukonst och graffiti med Härnösands fria kulturförening Pågår till 5/10 Snön & jorden – textilt & täljt Eva Nordangård och Lena Karlén 17/10-16/11

Pågår till 29 september 2013 Forntida Stränder - Muinaiset rannat

KYRKLIGT

Pågår till 19 oktober

Svartvit Bengt Lindström Ett urval av Bengt Lindströms grafiska arbeten från 1970 till 1990-talet. Pågår till 21 sep 2014 Från Sapmí till Murberget Föremål ur länsmuseets samiska samling.

Technichus Äntligen Måndamorron! En utställning om att må bra på jobbet! Pågår till 3 nov

Parketten Banksy Skivomslagskonst

8000 år på en timme Tre fasta utställningar som beskriver länets historia från forntid och fram till det moderna samhället på 1940-talet.

Domkyrkan kl 16

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

67


Vad är viktigast för ditt företag!

+

+

Facebook Adwords Webbshop DM/DR B2B Storytelling Nytt koncept Grafisk design

Ibland behöver man starta om sitt företag. Börja leta efter produkterna eller tjänsterna som attraherar nya målgrupper. Paketera, marknadsföra och sälja! Boka ett möte 0611-51 13 20 www.alltid.net

[annonsindex ]

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning

KALENDERN

S HOMEOPAT I MÄRTA MOLIN I HÄRNÖSAND

nr 5 / 2013 MAJ-JUnI

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Brunnshusgatan 6, 871 31 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippie.nu, www.yippie.nu

www.yippie.nu

12

sidor SPECIAL RD HEM & TRÄDGÅ • NybyggarNa • bästa altaNtipseN • balKoNgmys • prylar + laNdsKapsarKiteKteN om HärNösaNds trädgårdar

redaktör & ANSVARIG UTGIVARE Lars Kågström, lars@yippie.nu

Fartfylld cykling på skogsstigar

KALENDERN

Lars anderssson ste ands vanLiga

folk NG FästFÄ STNI - Härnös

Hemsö Fästning Nu storsatsas det på och Kicki. som drivs av Christer sig – på Hemsön I sommar gifter deinte i Fästningen. men playa naturligtvis, del

I HANNA NILSSON I BARNKLÄDE R PÅ NÄTET I BUSBILAR

VIMMEL FORSKARE

GUIDEN TILL SOMMAR 2013 BONDELIV I raMsÅs

nr 6-7 / 2013 JUnI-JULI-AUGU

STI

SOLRESAN RECEPT: VÅRSOPPA VID EVEREST TIPS FÖR

redaktör Linda Saltin, linda@yippie.nu

MODEINSPIRATION

Redigering Pawel Maronski, pawel@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net

BÄSTA STRANDHUGGEN!

EVA – STÄNDIGT PÅ G(OËS)

smitingenHÖgA KUstens RiVieRA KALENDERN

I

NICLAS HÄLLDAHL

I

ANNA NY RIKSSPELMA

N

I

Produktionsledare Michael Carnbro, mic@alltid.net

FACEBOOK nr 8 / 2013 AUG-SEPT

SNABBT JOBBAT: BIG MaC är TILLBaKa

Sommar

88 i Härnös and

VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net

när De riktiga  Det är nu på hösten, som säsongen komma, lågtrycken börjar bergman och De anDra börjar för freDrikhärnösanD. Sidan 9 vågsurfarna i

24

VÄRdEKUPOnGER

MILJÖHJÄLTAR RECEPT: GRILLAT LAMM

MODE

PÅ HUSVAGNSLYCKANG SÄLSTENS CAMPIN ARDEN MER MUSIK I BYGDEG KARIN & MATS SATSAR M JOAKIM BYSTRÖ DRÖM GER INTE UPP SIN

först. början kommer hur många gånger Det är förvånansvärt

sIDOr!

VIMMEL CAROLA HARISON HOLMBERG

68

surfs up

sidOR bara om Härnösand

LaR

VIMMEL PETTER HaMRÉnS

Utkommer med 11 nummer/år Nästa nummer kommer den 23 oktober 2013!

Boka annons på 0611-51 13 20! Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Ylwa Thörnberg är fotograferad av Pawel Maronski

I DEMYRAH

BLÅBÄRSBUL LL FOTBOLL RECEPT: aFRiKa INTERNATIONE

Härnösands STÖRSTA och minsta tidning!

68

Omslaget

Solenergiteknikern............................. 55, 72 Spjutegården.............................................17 Tempo......................................................70 Wayne’s Coffee.........................................72 ÅRB..........................................................69 Öbacka Jazz & Blues................................69

annat. inte att tänka på och du kommer par trånga skor tag då på dig ett Har du bekymmer,

Härnösands Folkhögskola.........................43 Härnösands kommun........................ 6, 7, 44 Härnösands Landsförsamlingar................69 Härnösandshus..........................................3 ICA Maxi...................................................29 Inreda & Sånt...........................................70 Interflora Fresh........................................70 Ipsos........................................................48 JAK.......................................................... 24 Kanalcaféet...............................................16 Koch’s......................................................50 Landstinget..............................................44 LinBoa......................................................70 Lundgrens..........................................54, 72 Lust & Fägring..........................................70 Länsmuséet...............................................16 Mittnätverket...........................................22 Näringslivsenheten...................................17 Panorama.................................................44 Profilbild..................................................69 Restaurang B7..........................................44 Reumatikerna............................................17 Rutiga Dukens Café..................................72 Ryds Glas.................................................70 Röda Korset..............................................16 Scenkonstbolaget......................................2 Sibylla......................................................72 Simhallen.................................................50 Skanska....................................................56

En gång ska du vara en av dem som levde för längesedan.

Actic......................................................... 24 Arbetsmarknadsenheten..........................57 Arken Zoo.................................................70 Berners....................................................70 BG:s Kyl- & Värmeservice.........................55 Bilbolaget.................................................72 Bilda.........................................................44 Chill..........................................................72 Coop Forum..............................................25 Curri.........................................................70 Djurmagazinet..........................................72 Domkyrkoförsamlingen.......... 22, 24, 44, 48 Escape Data.............................................69 Euro Sko...................................................70 Euromaster........................................48, 72 Fin InUnder..............................................72 Flügger Färg.............................................70 Fokus........................................................43 Folkpartiet...............................................50 Folksam....................................................22 Frasses.....................................................70 Fåntanellerna...........................................43 Gulf..........................................................72 Handelsplats Härnösand..........................28 HEMAB.....................................................56 Hemströms Tryckeri.................................52 Hernö Begravningsbyrå............................50 Härnö Pizzeria.........................................72 Härnösands Curlingklubb...................43, 44

Projektledare/ANNONSBOKNING Susanne Boström, susanne@yippie.nu, 070-513 58 46 Nils-Erik Jonsson, nicke@yippie.nu, 0611–723 45 Stefan Fröberg, stefan@yippie.nu, 070- 376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 Utdelning 15 700 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun Tryck Hemströms Tryckeri Medarbetare i DETTA NUMMER Pawel Maronski, Ida Nordung, Joel Lindström, Maria-Thérèse Sommar


BILDSPEL

DATA Datorer | Programvaror Komponenter Tillbehör | Installation Service & support

Varierade bildspel om

HÄRNÖSAND

för bl a föreningar, företag, myndigheter och organisationer! Profilbild Leek

t: Öpp12e, 13-16

9Vard

JAZZ & BLUES

METropol Onsdag 25/9 • kl 20

Maria Kvist Quartet

BluEsKväll

0611-129 20

Bankgiro: 188-2778

Onsdag 2/10 • kl 20

Eddie Gomez Quartet Onsdag 9/10 • kl 20

4 damer & Jonas Öberg Trio KYRKLIGT

Lördag 12/10 • kl 19

ANTENNA

Tarabband, Le Systeme Cleo/Julia Spada Onsdag 16/10 • kl 20

RETREAT 26 oktober Högsjö församlingsgård Anmälan senast 21/10 till pastorexpeditionen tel 0611-55 94 00 eller via hemsidan. Kostnad 200:www.svenskakyrkan.se/ harnosandslands

swedish swing society

Klipp ur och spara!

Stort tack till alla som stödjer vår insamling till Cancerforskningsfonden i Norrland!

Wolfman Jack

!

justidagarjagstark.org justidagarjagstark.org

justidagarjagstark.org justidagarjagstark.org

Lördag 28/9 • kl 21

Onsdag 23/10 • kl 20

Emilia Mårtensson Quartet

BluEsKväll Fredag 25/10 • kl 21

lisa lystam Band

Öbacka Jazz & Blues Köpmang 11 • 070-342 87 45


24 värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong

2 26 800kr för kronor

Veckans toast, Pågen 800 g. 1 kup/per hushåll. Ord pris 17.98:-/st. Gäller t o m 9/10 2013.

Tullportsgatan 18 • 0611-213 50 www.tempo.se

rabatt

på denna modell från Roots. Ord pris 1399:-, NU 599:-. Så långt lagret räcker.

Prismagallerian

100:- rabatt påVärdekupong alla skor från Dahlin. Värdekupong 4 olika modeller. Gäller t o m 19 april.

20

30% Rabatt på valfri vara Ej möbler o best. varor Gäller tom nästa utg

%

rabatt

på gardinmetervaror och kappor. Gäller t o m 22/10 2013.

20

% rabatt

på valfri vara. Ej möbler & beställningsvaror. Gäller t o m 22/10 2013.

INREDNINGSBUTIKEN V:a kyrkogatan 1 • 0611-230 90 www.lustofagring.com

Värdekupong

Köp 2 Skrovmål betala för 1 Erbj. gäller endast i Härnösand t o m 20/10 2013. Värde 71:-.

Storgatan 15 • 0611-204 65

Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

10 st för

59:-

Värdekupong

10 50

Köp neontetror

% rabatt

Ord pris 115:Gäller t o m 5/10 2013.

på all textil från Marimekko. Så långt lagret räcker.

Köpmangatan 7 • 0611-244 77 www.arkenzoo.se

Köpmangatan 4 B • 0611-209 09

Värdekupong

Värdekupong

HÖSTNYTT!

20

%

rabatt

på valfri vara, ej ytterkläder. Cream, Culture, UNO Zizzi m.m. Gäller t o m 12/10 2013.

Trädgårdsgatan 3 0611-237 50 • Gilla oss på FB!

Värdekupong

25

%

rabatt

på ett köp. T o m 22/10 2013 & kan ej komb med andra erbj. Gäller ej beställningssortiment.

Skeppsbron 3 • 0611-224 80

Värdekupong

500 10 100 rabatt

kr

på hjulskifte & bromsprovning NU 100:- (ord pris 600:-) Gäller Volkswagen & Skoda T o m 31/10 2013

% rabatt

på inramningar. Gäller t o m 22/10 2013

kr

för 3 Calluna

Gäller med kupong. Ord 45:- st. Gäller t o m 9/10 2013.

SagaS BlomSterverkStad Järnvägsstationen Härnösand 0611-21 000

Boka nu på 0611-55 20 60 www.berners.se

Strandgatan 10 • 0611-192 12

0611-55 07 50 www.blomsterverkstad.se


Yippiebilden NR 9 • 2013

”Den här bilden på vår fina domkyrka tog jag förra hösten med min lillasysters kamera. Tänkte att den kunde passa nu när det börjar bli höst”

MARTIN EDHOLM Martin Edholm är 16 år och är hellre ute med kameran än sitter inne vid datorn. Han går ofta bara ut och fotar det han tycker om. Det blir mycket naturbilder, allra helst solnedgångar, men även byggnader. Martin gillar också att åka skateboard, göra volter och filma.


Away

24 värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

Värdekupong

2 100 500 15

Köp betala för 1 Kaffe eller latte. Valfri storlek. Gäller även Take Away. T o m 22/10 2013.

rabatt

kr

på AcAnA Hundfoder ord 199:- NU 99:1 köp/hushåll t o m 22/10 2013

rabatt

kr

Gäller vid köp av 4 däck från Michelin, GoodYear eller BFGoodrich. T o m 15/12 2013.

kr

för avhämtning av latte, cappucino eller kaffe. Gäller t o m 22/10 2013. Glöm ej vårt morgonfikaerbj, 40:- för kaffe/te & macka kl 7-10.

Däck behöver experter Storgatan 30 • Härnösand

Ängsvägen 8 Härnösand

Värdekupong

Värdekupong

50 rabatt

%

Skäggtrimmer Philips QT4005. Ord pris 499:-. Nu endast 249:-. Begr antal, 1/kund, t o m 6/10 2013.

50

kr

rabatt

vid köp av två valfria strumpbyxor. Gäller t o m 22/10 2013.

Rönngatan 5 • 0611-180 03 www.euromaster.se

Värdekupong

20% rabatt

Värdekupong

Värdekupong

Värdekupong

kr

Gäller vid köp av Super Meal. Ord pris 144:-. T o m 22/10 2013.

på lösa hjul vid köp av 4 NYA däck

Sibylla Härnösand (vid ICA Maxi) 0611-211 22

0611-52 10 32 www.bilbolaget.com

Värde 560:-. Gäller t.o.m. 15/10-13 Endast i Härnösand mot uppvisande av värdekupong.

kr

rabatt

0611–197 00 Gäller t o m 31/12 2013

www.solenergitekniker.se 0708-39 61 20

99

5

Använd koden hur många gånger du vill!

på valfri pizza när du beställer via vår egen hemsida. Rabattkod: harno www.harnopizzeria.se

0611–270 70 Storgatan 20 • Härnösand

Gratis omläggning

Värdekupong

på tvättställspaket Alterna inkl blandare. Ord pris1550:-. Gäller t o m 22/10 2013.

0611-188 70 www.elon.se/harnosand

Köp 2 för

Västra Kyrkogatan • 0611-174 77

50

öre

rabatt/liter

Värdekupong

100 rabatt

kr

Erbjudandet gäller mot kupong på valfritt drivmedel t o m 22/10 2013. Ej i komb med andra rabatter/erbj.

på klockor från Regal.Ord. 498:-. Gäller t o m 9/10 2013 eller så långt lagret räcker.

Södra vägen 10 • 0611-202 16

Stora Torget 3 www.chillstreetwear.se

Profile for Alltid Marknadsbyra

Yippie nr 9 2013  

Magasin om Härnösands kommun

Yippie nr 9 2013  

Magasin om Härnösands kommun

Profile for lamee