Sundsvallsregionen Business Arena 2015

Page 1

Hudiksvall I Härnösand I Nordanstig I Sundsvall I Timrå I Ånge

tillväxtsundsvall Mitt i Sverige 196 000 invånare

Sex kommuner bygger för framtiden Ny E4, flygplats, snabbtåg, hamnar

Universitet 13 500 företag

SUNDSVALLSREGIONEN


INLEDNING SUNDSVALL

BILDER/KOLLAGE VI SÖKER FLER SOM VILL VÄXA MED OSS


Sundsvallsregionen är sex kommuner mitt i Sverige som samarbetar för tillväxt och bygger för framtiden. Vi är snart 200 000 människor och 13 500 företag – och vi växer och vi ska fortsätta växa. Vi erbjuder investerare attraktiva lägen till konkurrenskraftiga priser, stabil och kompetent arbetskraft, bra kommunikationer och utbildning på hög nivå. Tillsammans vill vi skapa de bästa förutsättningarna för våra invånare och entreprenörer. I den här foldern kan du läsa vad nio framstående personligheter säger om att verka i vår region. Sedan vill vi höra dig berätta om vad vi kan göra för just dig. Välkommen till Sundsvallsregionen!


Ores re estium simi, vendi doluptatur moluptas magnis doluptatem sita volorepudam, totatempore, voloremporum sin placepr eicitatur sime pos pelecum faccaepro eosaest, commod eatqui susametur, imusandis atur? Quiae re voluptiatum ulpa nis aut quidemp orepuda eperepe liquia veriorum hilluptam faccupt atquis nobitio NP3que Fastigheter SCA ÖSTRAND COM HEM modis que quamus res aliae cus volupta tionseque sundes qui occabo. Natur sectat ”Många ser ”Vi får snabb re”Vieum har lätt hillant aut qui occabspons ipsuntpåvolorporem a att volor norra Sverige frågor hitta den mi,enacesti sum res doluptiam, non nonsequam som osäker från kommun kompetens vi dis esequo officabo. Et ommodicia marknad. Jag och andra myn-nonseque behöver. Det nontvärtom! cus, sum abo. Ebitatem säger digheter. autas Det äras sint.finns ett utveckUllatem eatett iuntia quaerum ipitas lat imusciHärOccus. finns tryggkonstruktivt samarbete enditae porro molupta hetmet ochad stabilitet samtalsklimat mellan kommuoch orter som där alla har en nerna och de tar växer” vilja att komma arbetsgivarnas i mål” frågor på allvar”

PERMOBIL

SENSeAIR

SKIDSTA HUS

TROLSKA SKOGEN

ELKA

”Vi får ett jättebra stöd från Timrå kommun. De är otroligt duktiga på att se företagens behov och jobba för ett bättre företagsklimat”

”Jag tror att tiden talar för landsbygden. Utländska besökare kommer ihåg Delsbo, medan Kista bara är en plats i mängden”

”Det är vattennära lägen som efterfrågas och det har vi gott om i regionen. Här kan man komma åt bra, centrala lägen och både kommun och andra myndigheter visar väldigt god vilja”

”Här finns geografiskt, socialt och kulturellt utrymme för att utveckla sina drömmar. Den som satsar och vill något möts av mycket positivitet”

”De hör på reg job fråg kom fram

EN REGION SOM GER FÖRDELAR


SKOGEN

oalt

att a n ch ts ositi-

ELKAPSLING

SEB

”Det är ett oerhört starkt fokus på utveckling i regionen. Alla jobbar med frågan hur vi kan komma vidare framåt”

”Näringslivsbolaget har gjort en fantastisk insats, och det betyder mycket när man ska etablera sig. Vi har känt oss väldigt välkomna.”

härnösand timrå sundsvall nordanstig hudiksvall

ånge


tillväxtsundsvall

NP3 Fastigheter n grundades 2010 med 7 fastigheter n äger och förvaltar idag 150 kommersiella fastigheter i norra Sverige n noterades på Nasdaq Stockholm i december 2014

Vi startade i slutet av 2010 med sju fastigheter. Idag har vi 150 och vill fortsätta växa. Norra Sverige är vår hemmaplan, det är den marknaden vi kan och tror på. Här är avkastningen bättre och vi använder inga uthyrningskonsulter utan förhandlar direkt med hyresgästerna. Det är en stor fördel. Många ser norra Sverige som en osäker marknad. Jag säger tvärtom! Här finns trygghet och stabilitet och många av de områden vi är aktiva i växer. Att det dessutom är väldigt vackert belägna orter gör ju inte saken sämre.

Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter

Foto Mike Straneus


tillväxtsundsvall

SCA Östrand n producerar blekt sulfatmassa n är SCAs enda avsalubruk, d v s det är inte direkt kopplat till ett pappersbruk utan massan säljs till olika kunder i hela världen n har ca 300 anställda

Vi har just tagit beslut om att investera nästan åtta miljarder för att bygga om hela fabriken och fördubbla kapaciteten. Vi bedömer det som en långsiktigt bra satsning för SCA då vi ser en stabil tillväxt på den globala marknad där vi verkar. Det geografiska läget i Timrå är bra med närhet till råvaran. Vi äger själva mycket skog i regionen. Vi har positiva erfarenheter av våra kontakter med Timrå kommun och andra myndigheter i regionen. Vill vi prata så får vi tid, vi får snabb respons på frågor och det finns även en snabbhet i besked och beslut. Över huvud taget är det ett konstruktivt samtalsklimat där alla har en vilja att komma i mål.

Ingela Ekebro, projektdirektör, SCA Östrand


tillväxtsundsvall

COM HEM n har kontor i Härnösand med ca 450 anställda n öppnade 2014 ytterligare ett kontor i Sundsvall med ca 130 anställda n de två kontoren jobbar med kundservice, försäljning och teknisk support

Vi har funnits i Härnösand sedan 2001 och förra året öppnade vi ett nytt kontor i Sundsvall. Vi har trivts så bra i Härnösand att det var naturligt för oss att fortsätta satsa i regionen. Här finns en bra konkurrens med många liknande verksamheter vilket ger en bra arbetsmarknad. Vi har hittills haft lätt att hitta den kompetens vi behöver. I Västernorrland finns också ett utvecklat samarbete mellan kommunerna och de tar arbetsgivarnas frågor på allvar. Till exempel är de väldigt lyhörda för vilken kompetens vi behöver. En annan viktig sak är att kommunikationerna fungerar, både inom regionen och till destinationer längre bort.

Linda Påhlsson, Customer Service & Customer Experience Director, Com Hem


tillväxtsundsvall

PERMOBIL n startades för snart 50 år sedan av läkaren Per Uddén n är en av världens ledande tillverkare och utvecklare av elektriska rullstolar n har ca 1 400 anställda globalt, varav drygt 200 i Timrå

Även om Permobil har växt och fortsätter att växa över hela världen är och förblir Timrå vårt hem. Här har vi den största delen av vår forskning och utveckling och en fin och nyligen utbyggd fabrik. Vi får ett jättebra stöd från Timrå kommun. De är otroligt duktiga på att se företagens behov och jobba för ett bättre företagsklimat. Sundsvallsregionen är också en härlig miljö att bo och leva i. Jag visste ingenting om regionen, men möttes av en fantastiskt fin friluftsmiljö och ett bra kulturutbud.

Jon Sintorn, vd Permobil


tillväxtsundsvall

SENSeAIr n utvecklar och producerar infraröda gassensorer n säljer till omkring 100 kunder i 26 länder n har 105 anställda, varav 6 doktorer, 3 industridoktorander och ett 25-tal högutbildade ingenjörer

SenseAir är ett väldigt udda företag. Ett högteknologiskt bolag med stor internationell kraft i ett så litet samhälle som Delsbo! Men jag tror att tiden talar för landsbygden, i takt med att kommunikationer och andra förutsättningar blir bättre. Utländska besökare kommer ihåg Delsbo, medan Kista bara är en plats i mängden. Jag har inte haft några problem att rekrytera duktigt folk. Forskare brinner för sitt jobb och har man bara ett tillräckligt bra och intressant företag så kan många tänka sig att flytta. Vacker natur och bra livsmiljö får de på köpet. De anställda är också väldigt lojala, vi har väldigt låg personalomsättning.

Hans Martin, vd och grundare för SenseAir


tillväxtsundsvall

Skidstahus/ WH Försäljning n har byggt 15 nya rad-

hus alldeles intill vattnet i centrala Härnösand n planerar att bygga ett flerbostadshus med ca 25 lägenheter intill n har även byggprojekt i Åre, Vemdalen och Täby

Vi har just byggt 15 nya radhus alldeles vid vattnet i centrala Härnösand och planerar att bygga ett flerbostadshus med cirka 25 lägenheter intill. Det är så bra tryck på bomarknaden nu att det går att bygga nytt även i mindre städer. Marknaden är mogen för det. Vi märker också att vår satsning ger ringar på vattnet, både vi och andra aktörer tittar hela tiden på nya projekt. Det är väldigt tydligt att det är de vattennära lägena som efterfrågas och det har vi ju gott om i regionen, inte minst i Härnösand. Här kan man komma åt bra, centrala och vattennära lägen och både kommun och andra myndigheter förstår fördelarna med det och visar väldigt god vilja.

Emil Westerlind, Skidstahus och WH Försäljning


tillväxtsundsvall

TROLSKA SKOGEN n är en levande sagoskog i Mellanfjärden, Nordanstigs kommun n spelar sagoäventyr under sommaren och i december n hade 29 000 besökare sommaren 2015

För fem år sedan fick Trolska skogen en fast spelplats och sedan dess har antalet besökare ökat från 6 000 till 29 000. De som kommer är barnfamiljer från regionen, men även långväga besökare som hört talas om oss eller är på genomresa. Jag flyttade hit från Stockholm med min familj för att vi ville bo i den här miljön. Här finns mer utrymme för att utveckla sina drömmar, både geografiskt, socialt och kulturellt utrymme. Den som satsar och vill något möts av mycket positivitet och vi har fått enormt mycket hjälp av både företag, organisationer och privatpersoner. I mindre städer och på landsbygden finns en otrolig potential och bra förutsättningar för nya satsningar.

Helena Brusell, projektledare Trolska skogen


tillväxtsundsvall

ELKAPSLING n grundades 1971 och

utvecklar och producerar kapslingar i plåt n jobbar allt mer med kundanpassade speciallösningar n har 12 000 kvm produktionsyta och ca 75 anställda

Våra kunder finns i Sverige och övriga Norden i första hand och då är läget här i Ånge perfekt. Precis mitt i Sverige har vi nära till de flesta kunder. Vi har också mycket stabil och kompetent personal med många som jobbat länge i företaget. Samtidigt har vi ett väldigt bra samarbete med gymnasieskolan i Ånge, som är lyhörd för våra behov. Över huvud taget finns det en närhet till beslutsfattare. Jag känner också ett oerhört starkt fokus på utveckling i regionen som helhet. Oavsett om jag träffar andra företagare, beslutsfattare eller tjänstemän så jobbar alla med samma fråga: ”Hur kan vi komma vidare framåt?

Bo Berglund, vd Elkapsling


tillväxtsundsvall

SEB n har bankkontor, kund-

center för telefonbank och Pension & Försäkring i Sundsvall n har totalt i Sundsvall 160 medarbetare n telefonbanken besvarar 2,1 miljoner samtal/år och kundcentret cirka 400 000 samtal/år

Det viktigaste för vår etablering i Sundsvall var att vi kände oss så välkomna av hela staden. Näringslivsbolaget, kommunen, universitetet och övriga näringslivsföreträdare har gjort en fan­tastisk insats för att få hit den här etableringen. I ett första skede ska det bli 75 medarbetare på det nya telefonbankskontoret som jobbar med kvalificerad kundrådgivning och kvalificerade produkter för företagare, privatpersoner och Liv & Pension. SEB:s kundkrets växer varje år, men vi har nått taket i Göteborg där vi är väldigt stora, så övrig tillväxt ska ske här i Sundsvall.

ANNIKA FALKENGREN, vd SEB


VÄLKOMMEN TILL SUNDSVALLSREGIONEN


KONTAKTA SUNDSVALLSREGIONEN SUNDSVALL

NORDANSTIG

VD/Näringslivschef Telefon: 070-256 45 25 anita.oberg @sundsvall.se

tf. Näringslivschef Telefon: 0652-361 49 david.lindqvist@ nordanstig.se

Anita Öberg

TIMRÅ

David Lindqvist

HUDIKSVALL

PETER GERMER

Lena Ilic Mattsson

Näringslivschef Telefon: 070-300 00 72 peter.germer@timra.se

VD Hudiksvalls Näringslivsbolag Telefon: 072-223 91 82 lena.ilic-mattsson @hna.se

ÅNGE

tillväxt sundsvall

HÄRNÖSAND

Tommy Eriksson

Uno jonsson

Näringslivschef Telefon: 073-089 57 71 tommy.eriksson @ange.se

Tillväxtchef Telefon: 070 - 648 25 11 uno.jonsson@ harnosand.se ALLTID MARKNADSBYR Å 2015