Page 18

REPORTAGE / EN KONSTHISTORIA

Matisse, QvIST, GUSTAF ADOLF ... OCH TV

1930 köpte Nils Qvist en Matisse-målning i Paris. 84 år senare blir målningen det högst värderade föremålet i TV-programmet Antikrundans historia. Men vägen dit har inte varit helt spikrak. Bland annat har det krävts en del detektivarbete av kultursamordnaren Tina Svingstedt och Konsthallens intendent Maria Oldenmark. Men resan börjar 1883 i Strömnäs herrgård. Text Lars Kågström foto Tina Svingstedt (från TV-inspelningen)

18

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Profile for Alltid Marknadsbyra

Yippie Härnösand nr 3 2014  

Yippie Härnösand nr 3 2014  

Profile for lamee