Page 52

Naturliga luftrenare! Den torra vinterluften i kombination med täta bostäder och giftiga material ger dåliga inomhusmiljöer. Men med rätt sorts gröna växter kan du förbättra inomhusklimatet både hemma och på jobbet.

Några av alla luftrenande växter. Här finns bland annat brudorkidé, ampellilja, murgröna, gullranka, benjamin– fikus och universalväxten fredskalla.

52

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Yippie nr 2 2013  
Yippie nr 2 2013  

Magasin för Härnösands kommun