Page 69

OBS! 23 januari startar vi säsongen 2019 på

”Jag önskar mina kunder en god jul & gott nytt år!”

Metropol Vi tackar publik, musiker Stig & Karin på Metropol för ett fantastiskt år!

!

God Jul & Gott Nytt År!

Och även med: • Dressyrutbildning & coaching för ryttare • Återförsäljare av Stallpellets

Klipp ur och spara!

Vi önskar er alla en

jag hjälper dig med: • Bokslut • Kontering • Grundbokföring • In-/utbetalningar • Fakturering • Löneberedningar • Skattedeklarationer

Välkommen till en bokföringsbyrå med engagemang och kompetens!

Öbacka Jazz & Blues

Ingrid Nyström

Köpmang 11 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se

070-547 74 66 • ingridab@bahnhof.se

BOKA ANNONS! RiNg 0611-51 13 20 www.yippieharnosand.se

[annonsindex ]

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning Almia......................................................... 72 Berners.......................................................7 Bilbolaget.................................................. 72 Bowlingcenter...........................................34 Brygghuset................................................13 Bylunds VVS..............................................49 CGI............................................................39 Cityexperten..............................................16 Edmo Lift..................................................40 Escape Data..............................................69 Firma Karin Åberg......................................13 Fiskekroken Cykel & Motor........................ 72 Friskis & Svettis.........................................56 Garageportexperten.................................56 Guldsmed Kalling........................................13 Hemab.......................................................40 Hertz.........................................................34 Härnö Maskinkonsult.................................34 ETT KVALITETSMAG ASIN BARA OM HÄRNÖSAND

Härnösands Alpina.................................... 72 Härnösands kommun.......................4, 45, 49 Härnösands Teaterförening........................16 ICA Maxi......................................................3 IngRid.......................................................69 JS Assistans................................................5 Malms Naprapati.......................................49 Mio Möbler................................................68 Mittnätverket Vendela............................... 57 Mittrevyn...................................................16 Montera.nu.................................................16 Mäklarhuset.............................................. 72 Norbergs Marin & Maskin.......................... 72 Nordsjö Idé & Design........................... 20, 72 NSI Invest..................................................20 Näringslivsenheten..................35, 36, 37, 38 PowerUp...................................................34 Pwc...........................................................34

and.se

NR 9 / 2018 september

SMARTA VÄRDEKUPONGER

– oktober

ASIn BArA OM HÄrnÖSAnD ETT KVALITETSMAG

oktober– november

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 700 exemplar!)

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

N RÄDDNINGSAKTIO HUS” ”STANS ÄLDSTA NU SKA HELRENOVERAS

MAT-EXTRA

NYTT FRÅN APA, BRYGGHUSET, KOLGRILLEN OCH SIMHALLEN

• ISAK ERIKSSON –

SYSKON PÅ JOBB

HUR FUNKAR SYSKONRELATIONEN PÅ JOBBET?

RIKSSPELEMAN • SUSANNE LINDEHALL

• MM

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

SMARTA VÄRDEKUPONGER

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

ANA MARIA PETER SJÖLUND •

SM A RTA VÄ R D EKU P O N G ER

GRYNING

JULEN I KYRKAN äR

PÅ B A KS I DA N

KALENdERN fULL Av mässoR, ottoR oCH KoNsERtER

– TANDLÄKARE • JUNIOR

BINUA • MAURIT NORBERg

UNGA FÖRETAGA RE VISAR UPP SIG

Jubilerar

PÅ B A K S I DA N

H A SH TAG

H Ä R NÖSA N D Vi hälsar på hemma hos Bo med familj

Vindkraftsfoten är på plats på Spjutåsberget

Suha Abujazar om sitt Härnösand

Stina Thelberg lär dig göra en krans

Anna Elise Nordin om sin älskade teater

Birgitta NilssoN Bergqvist • viMMel • vM-gUlD till HÄrNÖsaNDsKoC K

• MeD Mera

Omslaget Foto Pawel Maronski

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se, www.yippieharnosand.se

KoLLA PÅ mURBERGEt HUR JULEN vAR fÖRR

DUBBELT UPP HÄRNÖSAND HAR FÅTT EN TILL GYNEKOLO G

175

SIdAN 13

VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net

TYNGDLYFTAR-BAS • STADSARKITEKT • KARATE • APA

• FRISKIS&SVETTIS

• VIMMEL MM YIPPIE HÄRNÖSAND

En Riktigt

D JUL GO i HäRnösand

YIPPIE HÄlSAR På HoS SANkT PETRI oRdEN ocH FYRA ANdRA FÖRENINGAR SoM JUBIlERAR 2018

• MM 1 DITzLER YIPPIE HÄRNÖSAND

SM A RTA VÄ R D EKU P O N G ER

x

NING tomtEsPA I HUsEN

PAckA FÖR EN SolUPPGåNGSTUR VI KOLLAR IN FÖRENINGSARKIVET

UF

26

Redigering Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net

PÅ BAKSIDAN

ARKIVGÖMMOR!

av fysiska besvär Efter över 1,5 år kan Johanna och kronisk smärta på långa sig ut Öhrling åter ge vandringar.

ERna RDan GFÄd Joh LÅNme

I HÖNSPARADISET

MINNEN FRÅN JÄRNETS TID

EXTRA 2018

(nu 17 700 exemplar!)

SMITINGEN

HÄR ÄR PLANERNA N FÖR DEN NYA CAMPINGE

www.yippieharnos

Jul-

Stormästare Khosrow Razavi, storceremonimästarin na och storsekreterare Jörgen Eriksson i Sankt Petri Orden firar .. öh .. stort under 2018.

LIVING HEMBESÖK I URBAN VILLORNA OCH SOLBACKS

ANNA-KARIN HASSELBORG

ocH kRAMfoRs

Annacarin Löfgren

NYINFLYTTAT

ÅVIKE BRUK

exeMPLAR i HäRnösAnd

(nu 17 700 exemplar!)

Programledaren Agnes Hammar, Astrid Wikström (med hönan Fläcken) och programledaren Malmberg från Barnkanalens Mattias Fixa Rummet har byggt världens bästa hönshus.

Före och efter

UPPLAGA: 20 000

NR 11 / 2017

november – december

Om ÅReT SOm TAR SlUT OcH DeT NyA SOm BÖRjAR

redaktör Jakob Tjernström, jakob@alltid.net

and.se

and.se

nr 10 / 2018

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 700 exemplar!)

HÄRNÖSANDSBOR

ANSVARIG UTGIVARE Anders Hall, anders@alltid.net www.yippieharnos

SMARTA VÄRDEKUPONGER

NR 12 / 2018

december - januari

Revidacta..................................................56 Runa Hellbacka.........................................56 Rylander Bil.............................................. 24 Salwia........................................................16 Samhällsförvaltningen..............................34 Sibylla........................................................13 Simhallen............................................20, 49 Solums Entreprenad..................................56 Stora Coop..................................................7 svensk Fastighetsförmedling.....................20 Svenska kyrkan...........................................2 Swoosh......................................................34 Tandläkarekedjan...................................... 24 Westlings Mattor & Kakel...........................56 Öbacka Jazz & Blues.................................69 Överförmyndarenheten..............................13

ETT KVALITETSMAG ASIN BARA OM HÄRNÖSAND

and.se

www.yippieharnos www.yippieharnos

www.yippieharnosand.se

OCH DIN GUIDE TILL JULHANDEL

I HÖJDPUNKTER I HÄRNÖSAND

DECEMBER 2018

1

1

Projektledare/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg, stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 Utdelning 17 700 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 23 januari 2019!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Tryck Mittmedia Print Medarbetare i DETTA NUMMER Maria-Thérèse Sommar, Anders Eliasson, Martin Sundqvist

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

69

Profile for Alltid Marknadsbyra

Yippie Härnösand 12 2018  

Yippie Härnösand 12 2018  

Profile for lamee