Page 10

INFART Plock • Profilen • I huvudet på • Ljus på

En tidig inspirationsskiss av en av Härnösands entréer till stadskärnan, vid korsningen Storgatan-Nybrogatan, eller som det ibland kallas ”Krysset” – en plats som behöver utvecklas.

10

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Yippie Härnösand 12 2016  
Yippie Härnösand 12 2016