Yippie Härnösand 11 2018

Page 1

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

nr 11 / 2018 november – december

SMA RTA VÄ RDEKUPONGER

VARSÅGOD!

PÅ BAKSIDAN

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING (nu 17 700 exemplar!)

Stormästare Khosrow Razavi, storceremonimästarinna Annacarin Löfgren och storsekreterare Jörgen Eriksson i Sankt Petri Orden firar .. öh .. stort under 2018.

GRYNING Packa för en soluppgångstur

ARKIVGÖMMOR! VI KOLLAR IN FÖRENINGSARKIVET

UF UNGA FÖRETAGARE VISAR UPP SIG

Jubilerar

DUBBELT UPP HÄRNÖSAND HAR FÅTT EN TILL GYNEKOLOG

175

Sidan 13

YIPPIE HÄLSAR PÅ HOS SANKT PETRI ORDEN OCH FYRA ANDRA FÖRENINGAR SOM JUBILERAR 2018

TYNGDLYFTAR-BAS • STADSARKITEKT • KARATE • APA • FRISKIS&SVETTIS • VIMMEL Y IP PMM IE H Ä RN Ö S A N D

1


Svenska kyrkan Härnösand Domkyrkan

Härnösands domkyrka är öppen: Mån-lör: kl 8.00-16.00, Sön: kl 8.00-13.00

Onsdagar kl 8.00 Mässa Torsdagar kl 18.00 Mässa Söndagar kl 11.00 Högmässa 25/11 kl 15.00 Teckenspråkig mässa Kyrkkaffe. 2/12 kl 11.00 Högmässa Domkyrkokören. Kyrkkaffe. 9/12 kl 11.00 Högmässa Magdalenakören.

Säbrå fortsättning

SWISHA din gåva till 123 192 58 90 TACK!

2/12 kl 11.00 Adventsmässa, kyrkan. Kören Cantum Novum. 6/12 kl 11.00 Mässa, Älandsbro servicehus. 8/12 kl 15.00 Adventscafé, Kyrkkällan. Berit och Seth Lindström, sång. Kyrkkaffe.

En flicka är född

Viksjö 2/12 kl 11.00 Adventsmässa, kyrkan. Viksjökören. Trumpet.

Vårsta

1/12 kl 18.00 Helgmålsbön

#Enflickaärfödd

Hemsö

2/12 kl 15.00 Adventsgudstjänst, kyrkan.

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

Häggdånger

25/11 kl 11.00 Högmässa, kyrkan. Kyrkkaffe. 2/12 kl 11.00 Adventsmässa, kyrkan. Internationella gruppen inbjuder till kyrkkaffe i församlingsgården. 9/12 kl 11.00 Högmässa, kyrkan. Kyrkkaffe.

Foto: Helena Goldon/Ikon

24/11 kl 18.00 Musik i höstkväll, kyrkan. Lars G Fredriksson, orgel och piano. Eskil Lindbäck, sång. 2/12 kl 15.00 Adventsmässa, kyrkan. Häggdångerkören. 9/12 kl 18.00 Musik i advent, kyrkan. Flöjtcoeuren spelar ”Adventsilver” klassisk- och julmusik.

Högsjö

Säbrå

Säbrå kyrka öppen vardagar kl 8.00-15.00.

21/11 kl 17.30 Mässa, Kyrkkällan. 25/11 kl 15.00 Söndagscafé, Kyrkkällan. Yvonne Östman, sång. Kaffe. 2

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

svenskakyrkan.se/julkampanjen svenskakyrkan.se/julkampanjen

Familjemässa

25/11 kl 11.00 Stigsjö kyrka. Start kl 10.00 med kyrkfrukost i församlingshemmet.

Familjegudstjänst med lucia

Stigsjö

25/11 kl 11.00 Familjemässa, kyrkan. Start kl 10.00 med kyrkfrukost i församlingshemmet. 2/12 kl 18.00 Adventsgudstjänst, kyrkan. Stigsjökören. Trumpet. Centern inbjuder till adventsfika. 9/12 kl 15.00 Familjegudstjänst med lucia, kyrkan. Kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet.

Swisha Varje dag föds flickor in i förtryck och orättdin gåva till visor. Det kan vi inte acceptera. Flickor 900 12ska 23 aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller Tack! tvingas – bara för att de är flickor. Ge en #Enflickaärfödd gåva och ta ställning för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv. PG 90 01 22-3 BG 900-1223

9/12 kl 15.00 Stigsjö kyrka. Kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet.

Adventskonsert

2/12 kl 18.00 Härnösands domkyrka. Domkyrkans körer och musiker sjunger in advent.

Lördagsmusik 24/11, 1/12 kl 11.30 Härnösands domkyrka. Musikprogram med kaffeservering.

UNGDOMSKVÄLLAR

22/11, 6/12 kl 18.00 Domkyrkans församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna. En kväll för både hörande och teckenspråkiga ungdomar.

SK18177

gudstjänst/musik

21 november - 9 december


r

För hela familjen! Tacobuffé & gäster

23/11 kl 17.30-20.00 Domkyrkans församlingsgård. Kvällens tema: ”Barnolycksfall i hemmet” Elin Heiner och Fanny Svanholm, ambulanssjukvårdare. Tacobuffe 50:-/familj. Intäkterna går till Svenska kyrkans julkampanj ”En flicka är född.”

Fredagsfrukost

30/11 kl 9.00 Domkyrkans församlingsg. Barn- och ungdomslokalerna. Föreläsning ”Små barn och deras tänder” föreläsare Sofia Moberg, tandhygienist. Stor & Liten bjuder in till barnvänlig frukost till självkostnadspris. Intäkterna går till julkampanjen!

Familjekväll med julgröt och julpyssel

7/12 kl 17.00 Säbrå församlingsgård. Kostnad 100 kr/familj. Intäkterna går till Svenska kyrkans julkampanj ”En flicka är född.”

INTERNATIONELLT FOKUS Måndagar kl 11.00 (Udda veckor) Domkyrkans församlingsgård. Fokus på en rättvis värld! STICKA & SY Måndagar kl 17.30 Domkyrkans församlingsgård. SAMTAL PÅ GÅNG Onsdagar kl 14.00 Start domkyrkotrappan. Tillsammans promenerar, samtalar och reflekterar vi om livet! Fika C. Trädgårn till självkostnadspris. ONSDAGSTRÄFFEN 21/11 kl 13.00 Stigsjö församlingshem. 5/12 kl 13.00 Julavslutning De gamlas vänner inbjuder till jullunch och underhållning! STICKCAFÉ (Udda veckor) Onsdag kl 18.30 Viksjö församlingsh. SOPPA & SÅNG 13/12 kl 12.00 Domkyrkans församlingsgård. Vi sjunger kända sånger och psalmer i juletid. Julgröt och skinksmörgås. Sanna Norberg och Jarmo Nykyri. SOPPLUNCH 6/12 kl 12.00 Häggdångers församlingshem. Vi startar med andakt. De gamlas vänner bjuder på julgröt och skinkmacka. Advents- och julsånger, Jenny Häggkvist. SAMTALSGRUPPEN 22/11 kl 11.00 Viksjö servicehus. 6/12 kl 11.00 Julavslutning. De gamlas vänner inbjuder till jullunch och underhållning! SÅNG & LÄSSAMLING 29/11 kl 10.30 Älandsbro servicehus. Gemenskapsträff för daglediga med tid för samtal och kaffe. LIVETS PÄRLOR 29/11 kl 10.30 Domkyrkans församlingsgård. Samtal om livet och tron med utgångspunkt från pärlorna i frälsarkransen. LIVETS TRÅDAR 26/11 kl 12.00 Domkyrkans församlingsgård. Teckenspråkig samtalsgrupp. Bibelsamtal kring Frälsarkransen. Kaffe.

Församlingsafton

”En afton i Colombia” 27/11 kl 18.30 Högsjö församlingsg. Bilder och berättelser från Colombia blandat med musik. Marco Fonseca och Annika Östman. Fika, lotteri och information om julkampanjen ”En flicka är född.” Internationella gruppen.

BYAMÖTE

27/11 kl 12.30 Hälledal De gamlas vänner bjuder på kaffe och smörgastårta. Åke Nordin och Bert Wallin, sång och musik.

Meditation Torsdagar kl 19.00 Härnösands domkyrka. 6/12 Adventsfika efteråt. Cristina Grönroos tel: 0611-288 02 eller Jarmo Nykyri tel: 070-212 57 13 Ett urval av våra verksamheter. Mer info hittar du på webben.

Kontaktuppgifter Församlingsexp. Tel: 0611-288 00 Besöksadress: Franzéng. 18 (vid domkyrkan)

Kyrkogårdssexp. Tel: 0611-288 90 Besöksadress: Byåker 240 (vid Säbrå kyrka) svenskakyrkan.se/harnosand facebook.com/svenskakyrkanharnosand instagram.com/svenskakyrkanharnosand

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


denna sida är en annons från härnösands kommun

KORT OM NOVEMBER 2018

Foto : Christian Gustavsson

Kreativa miljöer på särsKolan En fisk blir till i grundsärskolans skaparverkstad. På skolan finns också en bygg- och konstruktionsverkstad, ett sinnesrum och ett rum för musik, dans, drama och rörelse. Vid årsskiftet fick grundsärskolan pengar från skolverket för att bygga upp nya kreativa lärmiljöer. nu har projektet uppmärksammats som ett gott exempel både av skolverket och vid en konferens i norge. – Det bästa är att vi ser att eleverna trivs och är stolta, säger grundsärskolans rektor Carina Söderlind Löfvander. Både hon och projektledaren Maria Svensson kommer från förskolans värld och har tagit med sig de pedagogiska erfarenheterna därifrån till grundsärskolan på Gerestaskolan. Miljöerna har byggts upp med

målet att skapa delaktighet, kreativitet och förundran.

– Vi utgår från elevernas behov och förutsättningar för att skapa delaktighet. Sedan ska det finnas mycket material som lockar till kreativitet och materialen ska vara tillgängliga, inte inlåsta någonstans. Och sist men inte minst ska miljöerna vara fina och ge känslan att ”här vill jag vara”. Fyra kreativa miljöer har byggts, en skaparverkstad, en bygg- och konstruktionsverkstad, ett sinnesrum samt ett rum för musik, dans, drama och rörelse. Dessutom har klassrummen gjorts flexibla och det är också tanken med alla miljöer.

– Våra miljöer ska aldrig bli riktigt klara utan hela tiden kunna förändras utifrån vilka idéer och behov elever och personal har.

Nästa steg är att bygga ett uteklassrum och idéerna sprider sig också vidare till grundskolan. Maria Svensson leder det här läsåret ett projekt för att föra tänkandet om kreativa lärmiljöer vidare till alla F-6-skolor.

– Våra miljöer gör att eleverna tar egna initiativ och inte är lika lärarberoende. Det gör eleverna mer delaktiga och möjlighet för personalen att lägga sitt fokus där det behövs som allra mest.

Kommunen får ny hemsida Den 10 december får Härnösands kommun en helt ny hemsida. Under hösten har ett intensivt arbete pågått med att skapa en hemsida av modernt snitt och också gå igenom och anpassa innehållet på sidorna. Antalet sidor på webbplatsen beräknas minska med hälften, från cirka 3 000 till 1 500. Samtidigt lanseras ytterligare en webbplats, harnosand.nu, som kommer att presentera historier om människor och platser i Härnösand.

Härnösand klättrar i skolranking

härnösand klättrar 79 platser på Lärarförbundets årliga ranking Bästa skolkommun. härnösand hamnar på plats 129 av sveriges 290 kommuner. rankingen mäter bland annat andelen utbildade lärare, resurser, lärartäthet, studieresultat och sjukfrånvaro. – På de flesta områden har vi stigit i placering och vi har ett bra samarbete med facken kring de områden vi behöver förbättra, säger skolchefen Birgitta 4 Y I P PWigren. I E H Ä RN Ö S A ND

+ 38 procent för bussresor i tätorten Antalet bussresor har ökat kraftigt sedan Härnösandskortet infördes 1 juni. Särskilt är det tätortstrafiken som ökar, med hela 38 procent i oktober och 25 procent i september jämfört med motsvarande månader förra året. Även landsbygdstrafiken ökar och totalt har antalet bussresor ökat med 21 procent.

Följ och gilla oss på: facebook.com/harnosandskommun

E-post: kommun@harnosand.se Tfn vxl 0611-34 80 00 www.harnosand.se


steatern.se

Söndag 25 november kl 13-15

Teaterns foajé Teatercafé - Kerstin Gjersvold med familj - musikaliskt potpurri

egen Gör din der. len fotoka

Pris

(med 12 originalbilder)

1 st i A4 storlek

138 kr.

Billigare vid beställning av flera

Lördag 1 december kl 15

Härnösands Teater Rigoletto - Livesänd från Kungliga Operan

Kom in med dina bilder, digitala, fysiska, dia eller teckningar, vi ordnar resten.

Torsdag 13 december kl 11-13

Teaterns foajé Teatercafé - Luciaframträdande med Estetiska programmet Fritt inträde!

Öppet vardagar 08 00 -16 00

Välkommen in!

För mer info: www.harnosand.riksteatern.se Biljetter köpes i Teaterns kassa Storg 9, vard 11-13, 0611-180 60 eller på: event.webbiljett.se/harnosandsteatern

0611 - 136 96 info@kopiera.nu

I år fyller Hemköp 60 år och det firar vi med världens bästa tårtkalas den 29/9.

Black week på Hemköp! Nytt på Hemköp: Leksaker! Introduktionsrabatt 20%rabatt! Priset gäller tom 25/11

assa eller på: eatern

Härnösands Teaterförening & Publikförening – hösten 2018

% 0 2 rabatt!

395:/hg

Lösviktsgodis Max 2kg /kund

3995:-

10:-

/kg

/st + pant

Åldersgräns 15 år

Fläskfile Fryst • Danmark • Max 3/kund

Celsius Energydrink

Vi reserverar oss för slutförsäljning

Mattias Bast Handlare och butikschef

Följ oss på instagram

hemkopharnosand Öppettider: Måndag - lördag 08.00-22.00 söndag 09.00-22.00 • Tel: 0611-131 75 • Storgatan 26, Härnösand

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

5


I N NE H ÅLL Yippie Härnösand • Nr 11 / 2018

Historierna tar aldrig slut

H

ur många historier finns det att berätta om Härnösand och Härnösandsborna?

28

Svar: Hur många som helst.

berättelser tar aldrig slut och det har vi till stor del er läsare att tacka för. Mailkorgen fylls hela tiden på och en promenad på stan bjuder ofta på en klapp på axeln och ett ”Du, visste du förresten att …”

Uppslagen till nya

Så tack alla ni

13

tipsare som fortsätter att bombarderas oss med idéer och nyhetstips. Och tack alla ni Härnösandsbor som släpper in oss i era hem, tar med oss på jobbet och har tålamod med fotoobjektiv och knasiga frågor!

smakprov på de Härnösandshistorier som ni och vi med förenade krafter plockat fram lagom till december:

Här är några

• Doldisen Joakim styr ett svenskt idrottsförbund från gården utanför Älandsbro.

44

17 APA NÄRMAR SIG 10 NY GYNEKOLOG 13

• Hej jubilar! Yippie hälsar på hos fem föreningar som jubilerar 2018.

Malin Strömberg

I HUVUDET PÅ 17 Stadsarkitekt Erik Olsson

VÄSSA FÖR BACKEN 20 Så slipar du dina stålkanter själv

MITT JOBB – LÄKARE 31

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Dessutom: Så

fixar du stålkanterna inför alpinsäsongen! Antalet gynekologer i Härnösand fördubblat! Friskis & Svettis går på offensiven! En ny restaurang öppnar – och en titt på den som är på gång!

Anna Burenius

Trevlig läsning!

JUBILARER 32

Redaktionen

Fem föreningar som firar

6

• Vi hittar fanor, skjutvapen (sant!) och mycket, mycket annat Föreningsarkivets gömmor. • Frukostutflykten hjälper dig att kickstarta dagen under årets mörkaste period.

Viktig restaurang för torget öppnar snart

50

• Sportreportern Jens Näsmans koordination sätts på prov under ett karateläger.

NY TYNGDLYFTARBAS 42 Joakim Eriksson i Älandsbro

MORGONUTFLYKT 44

Fånga dagen redan vid soluppgången

VI TESTAR KARATE 50

Sportreporter Jens Näsman på uppdrag

Tipsa oss! info@yippieharnosand.se


ALLA DAGAR

8-22

SHOP EXPRESS Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

HÄRNÖSAND

l il t n me om k l ä V vår delikatess!

EXOTISK

PLANKA

Rostbiff Exotiska frukter, Kycklingfilé efter säsong Rökt skinka Bearnaisesås Ädelost Tzatziki Brieost Bröd DU KAN VÄLJA TILL: Potatisgratäng, Potatissallad eller Mozzarellasallad för 20:-/person.

99k

/person

Beställ senast 2 dagar innan i butik eller på telefonnummer 0611-251 68.

VINDELNRÖKT SKINKA

17)= H

Jfr-pris 179:-/kg.

HUS-unbdsatrönmdet Patrik Gr Pablo Wilton Jesper Norberg Erika Lundqvist

Hector kommer kommer du?

Kicka igång julshoppingen!

Härnösand bjuder på fin underhållning

BLACK FRIDAY & Ljusfest 23/11 • Internationella matfesten på torget med underhållning. • Granen och centrumbelysningen tänds kl 18.00

• Butikerna har öppet 10.00-20.00 med massor av erbjudanden

• HECTOR BRÄNNLUND

kl. 11:00 – 15:00 i Konsthallen • Regnbågsverkstad ”Gör skulpturer i regnbå-

PROGRAM

16.00-16.10 Husbandet 16.15-16.25 Jens Wieselblad Nilsson visar delar ur Mittrevyn 2019 16.30-16.45 Hussein Kayali - Fiol 16.50-17.15 Stina Joza + Husband 17.20-17.50 CW + Husbandet 18.00-18.40 Hector Brännlund + Husbandet 18.40-18.45 Husbandet Avslut 18.50-19.10 Joyvoice - Kör 19.10-19.30 Paus 19.35-20.00 Våning 3 - Folkmusik

Lördag 24/11

gens alla färger” • Öppen verkstad.- Bli en sakletare ”Vem har rosetter på skorna” ”Hitta en nakenfis”. Verkstaden sker på egen hand i vår porslinutställning på konsthallen. Alla sakletare får med sig ett intyg hem. • Kort om Konst Kl. 13:00 håller personalen i den guidade visningen ”Kort om konst” i våra aktuella utställningar.

Och allt är det fri entré till! Välkommen! HÄR Handel och Möten AB www.här.nu

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

7


2019 med bl.a.

Lars T Johansson och Jens W Nilsson Premiär nyårsafton på Härnösands Teater

Missa inte årets skrattfest! Biljetter och mer info på mittrevyn.se

QR-SIMHALLEN

PASS 1

VATTENSPINNING instr Annelie, kl. 9.00-9.45 SPINNING instr Helén, kl. 9.00-9.30 SPINNING instr Neta, kl. 9.40-10.10 PASS 2

PILATES instr Gun, kl. 10.15-10.45 PASS 3

POWERYOGA instr Christina, kl. 11.00-11.30

Gratislördag v.47, 24/11

PASS 4

PT-CHALLANGE instr Conny, kl. 11.40-12.10

PASS 5 3D instr Anna, kl. 12.20-12.50 PASS 6

SENTAO instr Jeanette, kl. 13.00-13.30 PASS 7

ZUMBA instr Jeanette, kl. 13.40-14.10 LUNCHSPINNING har startat igen! (20/11) tisdagar kl. 11.30-12.30 Instr Anna/Elisabet ALLA BOKNINGAR SKER VIA RECEPTIONEN

Reception 0611 - 34 81 70 simhallen@harnosand.se

- TRÄNA - BADA - RELAXA

www.harnosand.se/simhallen

BOKA ANNONS! RiNg 0611-51 13 20 www.yippieharnosand.se 8

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


ANNONS

ANNONS

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ICA MAXI STORMARKNAD HÄRNÖSAND

Butikschef Mathias Hultdin har fyllt ICA Maxi Stormarknad i Härnösand med allt man kan tänkas behöva inför julen. Julstjärnan ”Härnösand” är en storsäljare.

Julen är serverad! Nu är det jul igen – i alla fall i affärerna. På ICA Maxi Stormarknad i Härnösand bågnar hyllorna av julsaker – och det gäller hänga med i svängarna om man vet vad man vill ha. – Våra kunder är medvetna. Eftertraktade varor kan ta slut på någon vecka, säger Mathias Hultdin, butikschef. Tomtar, ljusstakar, julstjärnor, dukar, luciakronor, glitter… Man tror knappt det bara är november när man kommer in på ICA Maxi Stormarknad i Härnösand. Men: – Julhandeln börjar faktiskt tidigare än så, säger butikschefen Mathias Hultdin. – De första julsakerna plockade vi fram redan i oktober och vet du vad? Folk började handla direkt. Det är inte så konstigt. Vi julhandlar tidigare än förr. Traditionellt har december varit den starkaste månaden för julhandeln men nu är det november. – Så är det. Julhandeln är redan i full gång. Vi säljer hur mycket som helt, varje dag. Det är inte bara på ICA Maxi Stormarknad i Härnösand det är så. Enligt färsk statistik från HUI (Handelns Utredningsinstitut) och SCB (Statistiska centralbyrån) har november blivit den stora månaden för julhandel. Näthandel och Black Friday spelar in men butikerna säljer ändå mer än någonsin inför julhelgen. – Nu är det julpynt som är störst. Allt som har med jul att göra. Servetter, bordsdukar, ljus…allt, säger Mathias Hultdin. I butiken finns traditionella prylar men

också modernare designprylar. Läckra ljusstakar och julstjärnor till exempel. – Julstjärnor med ledbelysning är en storsäljare och här i sta’n säljer vi förstås massor av julstjärnan ”Härnösand” säger Mathias Hultdin. På leksaksavdelningen är är det fullt i hyllorna med blivande julklappar. Butiken har två Legohus med paket i olika prisklasser och storlek. – Lego är stort nu. Star Wars, Friends och City är heta teman, säger Mathias Hultdin. Vad blir årets leksak i julhandeln? – Stora mjukisdjur eller robotar? Uppblåsbara pulkor om snön har kommit? Svårt att veta i förväg, säger Mathias Hultdin. Personalen på ICA Maxi Stormarknad jobbar för högtryck för att kunderna ska kunna fixa allt hemma inför julen i butiken. – Vi kommer ha kampanjer och temadagar. Våra dag för dag-erbjudanden – en kampanjvara, en dag – brukar skapa köer beroende på vad det är, säger Mathias Hultdin. En stor dag för hela familjen är när Tomteresan når Härnösand: – Tomten kommer hit och delar ut julklappar till barn under en dag. Vi kommer informera våra kunder i god tid om vilken dag det blir.

Stora mjukisdjur är poppis. Det kommer bli många stora mjuka paket under julgranarna i år.

HÄRNÖSAND

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

9


INFART Plock • Profilen • I huvudet på

APA ÖPPNAR UPP LAGOM TILL LUCIA

Dennis Marzouki kommer att ansvara för driften av Apa i Härnösand och ser fram emot att dra igång med verksamheten efter flera månader av planering och omfattande renoveringar.

10

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Lena Fries-Gedin ÅLDER 87 FAMILJ Fyra döttrar, sambon Bengt BOR Murberget GÖR Pensionerad språklärare och översättare

w Nu är det nedräkning

till Apa. Efter flera månaders omfattande ombyggnation slår restaurangen vid torget snart upp portarna. Mycket arbete återstår ännu, men på bilden här intill är det ändå enkelt att skaffa sig en bild av hur den nya restaurangen kommer att se ut: öppet och luftigt, kaklade väggar och stora, öppningsbara glaspartier ut mot gågatan och Torget.

– Det blir riktigt bra, i sommar flyttar vi ut på torget med servering, musik och käk, säger Dennis Marzouki som tillsammans med Daniel Sandström (som startade Wayne’s Coffe i Härnösand) äger Apa. Konceptet känns igen från krogen med samma namn i Sundsvall, men ytan i Härnösand blir något större. Utöver restaurang kommer Apa i Härnösand också att ha en bar- och loungedel

där gästerna kan ta en öl eller en drink utan att beställa mat. Apa kommer att ha 8–10 anställda och kommer inledningsvis inte att servera luncher. Kvällstid ska det däremot vara öppet sex dagar i veckan med livemusik på helgerna. När öppnar ni? – Jag kan inte säga exakt, men någonstans 12–15 december siktar vi på. Kring lucia.

HALLÅ DÄR

Lena Fries-Gedin! … översättare som utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitets språkvetenskapliga fakultet. Grattis! Det här väl kul?

– Tack. Jag vet inte om det är något att skriva om egentligen, men det är klart att det är roligt. Det känns lite speciellt eftersom det är Uppsala universitet. Jag bodde ju tolv år i Uppsala, studerade – framförallt slaviska språk – och sedan har jag undervisat lite där under många år. Motiveringen lyder: ”för sin osvikliga trohet mot ordet i all dess skiftande väsen och skepnader.” Vad tycker du om den?

– Det är väldigt fint, jag älskar ju språk. Översättare uppmärksammas inte så ofta. Det är ett dolt yrke kan man väl säga, men tack vare Harry Potter-böckerna så hände det något. Intresset för yrket ökade och det är roligt. Rent praktiskt, vad väntar nu?

– Promoveringen, ceremonin då man installeras, är inte förrän i slutet av januari. Men det är tre dagar fulla med aktiviteter. Jag ska prova saker och det ska repeteras innan. Dessutom ingår det att jag ska hålla en offentlig föreläsning också, så det måste jag också förbereda. Det blir ingen doktorshatt – jag tror att jag får en lagerkrans istället. Du behöver ju ingen doktorshatt, du har väl trollkarlshatt?

– Haha, just det. Men jag skulle nog ha större behov av en trollstav så att jag kunde trolla fram den där föreläsningen. Inga planer på att sluta jobba?

– Nej, nu har jag precis avslutat översättningen av manuset till J K Rowlings ”Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott”. Filmen går ju på bio nu, men manuset ska släppas i bokform. Jag älskar det här och det håller mig pigg så jag kommer att fortsätta med översättningarna så länge jag orkar och så länge jag får nya jobb.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

11


I N FA R T

SUSHI-KEDJA PÅ PLATS

Shohidul Islam och frun Ayesha Alam tar restaurangkedjan Sea Street Sushi till Härnösand.

w Efter tre månader av renovering och förberedelser har Sea Street Sushi öppnat på Storgatan. På menyn finns förutom sushi även japanska varmrätter. Sea Street finns redan på flera orter i Norrland och ägaren Shohidul Islam från Sundsvall har sedan tidigare många kunder från Härnösand. – De frågade varför vi inte öppnade i Härnösand och så dök den här lokalen upp, säger han. Det är ett koncept som kunderna uppskattar på andra orter så vi tror att

w Butikerna Vera.nu och Tetre har slagits ihop och blivit Jeansbolaget. Den 24 oktober invigdes den nya, gemensamma butiken på Trädgårdsgatan. Men inte förrän i mitten av november var flytten helt klar. – Jätteskönt att vara på plats på gågatan, säger Jenny Horn som driver företaget tillsammans med maken Rikard. Nu är vi inte beroende av Prismagallerians öppettider utan kan styra helt själva. Jag ser fram emot att kunna ha lite extraöppet, arrangera happenings och vip-kvällar för kompisgäng till exempel.

det ska gå bra även här. Lokalen som tidigare inrymt Kanalcaféet har renoverats grundligt, bland annat har köket bytts ut. – Det är nästan bara stolar och bord kvar – allt annat är nytt, säger Shohidul och skrattar. Det har varit mycket jobb så nu känns det bra att få öppna för gästerna. Sea Street Sushi kommer till att börja med att sysselsätta 4–5 personer. Går verksamheten bra kan Shohidul Islam tänka sig att utöka verksamheten med indiska rätter.

TVÅ GAMLA BUTIKER BLEV EN NY

Dragningen

12

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

FLER KONTOR PÅ HINK w Företagshotellet Hink på Tobaks har blivit en succé. Nu frigör fastighetsägaren Westerlinds mer yta för att för att kunna erbjuda fler småföretag plats. – Det är framförallt många två- och tremansföretag som visat väldigt stort intresse för Hink så nu skapar vi ytterligare ett par kontor med utsikt över vattnet för att möta den efterfrågan, säger Björn Höglund på Westerlinds. Hinkkonceptet – där hyresgästerna hyr plats efter behov och kan plussa på med tillgång till konferensrum, kafé, lounge, internet och så vidare – har varit populärt redan från början. Trots att flera av de ursprungliga hyresgästerna vuxit och flyttat över till större lokaler i fastigheten så är nu Hink fullt. – Det är roligt att se hur väl det har fallit ut. De här företagen går bra, människorna trivs och det har blivit synergieffekter. Det finns vinster med att vara i en miljö där man möter andra, säger Björn Höglund. De nya lokalerna på Hink ska vara färdiga för inflyttning i april 2019 och till dess ska också konferenskapaciteten i företagshotellet ha byggts ut.

Catharina Grafström, 43, Gånsvik, lärare i grundsärskolan

Paraply eller regnjacka?

Ankaret eller centrum?

Burgare eller pizza?

Regnjacka är bäst, tycker jag. Det skyddar mycket bättre. Själv har jag en riktigt orange regnjacka som syns ordentligt om någon söker mig.

Det är så praktiskt med alla butiker på en rad och samma parkering till alla. Där finns allt jag behöver – sportkläder, mat, allt möjligt.

Det beror på vilken typ av burgare. Hemmagjorda är bättre och när det är mycket kött. Jag gillar inte snabbmatsvarianten med tunna burgare. Som tillbehör vill jag ha sötpotatispommes eller tjockare potatis. Pizza äter jag också gärna och då ska det vara vegetarisk, gärna med mycket grönsaker på.


INFART / PROFILEN T e x t J AKO B TJ ERNSTR Ö M f o t o AN D ERS ELIASSON

Malin Strömberg ÅLDER 46 FAMILJ Fyra barn och särbo BOR Norra kyrkogatan GÖR Gynekolog och obstetriker på Läkarpraktiken Torbjörn Fryklund.

Malin Strömberg Malin Strömberg i mottagningsrummet med ultraljudsapparat och kolposkop. Kolpo…vadå? Ja, alltså ett instrument för att utreda cellförändringar på livmodertappen.

Härnösand har fått en ny gynekolog. Efter tio år på kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus har Malin Strömberg börjat jobba på hemmaplan. Det har blivit ett lyft både privat och för patienterna. w Sedan början av september har Härnösands enda gynekolog, Torbjörn Fryklund, fått förstärkning. Malin Strömberg är läkare specialiserad på gynekologi och obstetrik – förlossningsvård – och trivs alldeles utmärkt med att ha bytt stora länssjukhuset mot den lilla praktiken. – Jag känner fortfarande ”wow!” inför jobbet här. Det är en liten enhet, korta beslutsvägar och en väl inarbetad verksamhet, säger Malin. Patienter är jättepositiva – och privat är jag fortfarande fascinerad över att kunna vara ledig varje helg efter alla år med jourer och helgjobb. Patienterna har alltså redan märkt av förändringen. Trycket på praktiken har länge varit högt, men nu går det snabbt att få en tid. – Att man inte behöver en remiss från vårdcentral för att komma hit är ju en stor fördel och nu när vi är två så har vi kunnat kapa väntetiderna ordentligt. Många tycker att det är skönt att få träffa gynekologen direkt och att dessutom kunna få samma läkare är givetvis ett extra plus. Malin är uppvuxen i Härnösand och trots åren på sjukhuset i Sundsvall har det aldrig varit aktuellt att lämna hemstaden. – Nej, jag har alltid varit så fäst vid Härnösand. Jag har hela släkten på mammas sida här och redan när jag pluggade i Umeå så längtade jag hem. Jag tror aldrig att jag kommer att trivas någon annanstans!

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

13


I N FA R T

5 X ALfHILD AGRELL INVIGT Offentliga konstverk har invigts i Härnösand. Verket är i 4 delar (eller fem om man så vill) och den digitala installationen på torget visar ett stycke om dagen och besöker man den digitala boxen under 26 dagar i rad har man sett alla.

Staffan Westerlund konstaterade att det var en minnesvärd dag för Härnösand och att det var alltför länge sedan ett offentligt konstverk invigdes. Mera sådant!

T e x t J AKO B TJ ERNSTR Ö M f o t o PA W EL MARONS k i

w Den stora muralmålningen syns förstås varje dag och spanar man lite uppåt taken så ser man ett ”klotter” och skulle enligt konstnären vara ett busstreck som förmodligen Agrell uppskattat. Alfhild Agrell var en prisad författare och dramatiker vars verk handlade mycket om kvin-

nors kamp för jämlikhet. Den samtida August Strindberg kunde under 1880-talet se hur Alfhilds verk spelades mer än hans egna. Hur många konstverk är det nu då? Tre av dem ser du om du står på torget. Ett av dem syns endast från rymden (och från ett av konsthallens fönster.) Det

femte återstår att upptäcka säger Daniel Franzén lite hemlighetsfullt vilket är lite i Alfrid Agrells egen stil. Hon skrev nämligen en hel del av hennes verk under olika pseudonymer. Hursomhelst, Alfhild was here, och nu är hon tillbaka och vi ställde frågan till några Härnösandsbor under invigningen. Vad tycks?

– En hyllning till kvinnan som startade kampen för kvinnors rättigheter i samhället, säger Kattis Nilsson och Kalle Åkesson som båda gillade utställningen runt torget.

– Det är spännande att det finns ett dolt verk någonstans, framtiden

Lennart Kristiansson:

får utvisa om man hittar det säger

– Det ser spännande ut, och det

Miriam Kaya, Angie Wörgartner, Malene Olsen och David Forsberg är alla

Gunnel och Gunnar Oldenmark. –

känns bra att Alfhild Agrell får inta

dansare på Norrdans och var en del av invigningen. – Att uppmärksamma

Det är även spännande och nytt

en central plats på vårt torg. Det

en författare och dramatiker med feministiska förtecken är ett viktigt och

med ett digitalt uttryck i det offent-

kommer nog att ta tid innan man

fint drag. Hon var en stark kvinna säger Malene.

liga rummet.

sett alla stycken på skärmen.

14

Y I P PI E H Ä RN Ö S A ND


NY BUTIK i STAN! Tack Härnösand för vår fina start. Välkommen in!

Alla klockor från

30% rabatt

Dammsugare

ska Fantasetir! pris

Complete C2 Jubile PowerLine C Energiklass C/A Rengöringsklass matta/hårt golv B Partikelutsläppsklass 80 dB Ljudnivå

bambu

A+++ Energiklass 14 kuvert Kapacitet 43 dB Ljudnivå Bästa klassens torkresultat med PowerDry – samlar upp och leder bort ångan i ett helslutet system

1.995

Toppkorg för bestick

ORD PRIS 2.495

Diskmaskin WUO3033DL

Varför rabatt på alla Gant-klockor? - Gant kommer med en helt ny kollektion som vi får in i februari 2019

fr. 6.495 kr (583/mån i 12 mån*) Kaffebryggare

NYHET!

uLLstrumpor

MARKNADS BODEN. KÖPMANGATAN 2 073-078 67 22

Guldsmed Kalling, 0611-12480 Trädgårdsgatan 6, Härnösand Vardagar 10-18 Lördagar 10-16

kalling.com titanringar.se

G

U

L

D

1.995

S

JULMARKNAD PÅ MURBERGET 2018

50 ill 715 ON t :a EL Sms

DCF01WHEU

1000 W Effekt 1,5 l Kapacitet

Södra vägen 7 • 0611-188 70 Vard 10-18 • Lör 10-14 • elon.se

ORD PRIS 2.395

Gäller t o m 1/12. Reservation för slutförsäljning!

Söndag 16 december kl 12.00–15.00 Mängder av julstämning, försäljning av delikatesser & hantverk. Julfirande genom tiderna visas i gårdarna på friluftsmuseet. Parkering 20 kr. Gratis buss från hpl Stadsparken till hpl Murbergsskolan/Länsmuseet, varje halvtimme kl. 11.30–16.00 (ej kl. 13.30).

Fri entré www.vnmuseum.se Härnösand. Öppet alla dagar 11-17 Kvällsöppet torsdagar till 20 Butik & kafé, tfn 0611-886 00

Vi bjuder på julfika, 7 december ! Välkommen på julfika, fredag 7 december kl 10.00–14.00 på Norra Skogsägarnas kontor: • Härnösand, Saltviksvägen 5. • Sollefteå, Torggatan 6.

Tillsammans lyfter vi ditt skogsägande – till en ny nivå Kontakta någon av våra skogsinspektorer! Sollefteå

Härnösand

Lars Boström, 072-147 11 44 Åke Larsson, 070-585 88 23 Marie Löfgren, 070-237 72 02 Dan Persson, 072-238 71 83 Staffan Nordin, 070-219 58 68 Daniel Åkermark, produktionsledare 070-663 20 10

Julia Mellåker, 072-147 92 64 Stefan Moe, 072-538 27 23

www.norra.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

15


Framtidsdagar på Sambiblioteket 10-14 december

Ett aktivt kunskapscentrum, mötesplats för staden och av avgörande betydelse för utvecklingen. Det var en del av visionen för Sambiblioteket när det invigdes år 2000. Alla aktörer i Sambiblioteket bjuder nu in dig för att visa nya harnosand.se och harnosand.nu samt hur vi tar visionen vidare och blir en gemensam kraft för Härnösand och regionen. Kom och se våra nya fysiska och digitala mötesplatser med service och inspiration till invånare, studenter och näringsliv. Välkommen till Framtidsdagarna på Sambiblioteket! MEr inForMAtion ocH progrAM För DAgArnA på HArnoSAnD.SE/SAMbibliotEKEt

i SAMArbEtE MED AlMi FörEtAgSpArtnEr, AlMi inVESt, HnEF, HigH coASt inVESt, bizMAKEr, buSinESS SwEDEn, cAFE SAMbA

16

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


I N FA R T T e x t o c h f o t o M a r i a -Th é r è s e S o m m a r

I HUVUDET PÅ Om att vara stadsarkitekt w Arkitekt är inte ett jobb som man har, utan något som man är. Vad jag än gör planerar jag för människor. Jag är stadens arkitekt och alla nivåer i kommunen kan ställa frågor till mig. Det kan röra allt från trottoarkanter till planering för bostadshus, pizzabagare som behöver sätta upp en skylt, eller en barnfamilj som kommer med bebis på armen, ska bygga sitt första hus och vill få tips om hur man kan rita en villa. Vi ritar inte åt dem, men sitter med kunskaperna som behövs och kan ge råd.

ERIK Om Ungern

w Jag reser mycket och gärna och är med i ett lägenhetsbytarprogram på nätet. Bor man i Stockholm finns det många runt om i världen som gärna byter lägenhet med en. Ett av mina favoritresmål är Ungern, där jag hamnade en gång när jag var tillsammans med en kvinna som handlade upp hantverksprodukter som härstammade därifrån. Det visade sig att hantverket i stället var rumänskt och Ungern bara ett transitland, men landet fångade mitt hjärta, i synnerhet Budapest. Det är en väldigt civiliserad stad med ett rikt caféliv, mycket klassisk musik, väl fungerande kollektivtrafik och ett stadsliv som flyter så naturligt. Ungern har inte ett sympatiskt politiskt läge, men högerpopulismen har inte ett starkt stöd i Budapest utan jag känner att när man är där stödjer man de miljoner ungrare som inte stödjer den politiken. Vad gäller andra resmål är Indien en favorit och där har jag rest runt både privat och i mitt yrke, för att studera samhällsplanering.

Om dygnsrytm w Jag har nyligen startat en kvällskurs på Folkuniversitetet i hur man bygger sitt eget hus och är väldigt glad över möjligheten, eftersom jag som nyinflyttad behöver ha ett kontaktnät och något att göra på kvällarna. Faktiskt är jag varken morgon- eller kvällsmänniska, utan dygnet-runt-människa. Jag vilar rätt mycket genom arkitektur. När man sitter en hel dag och ritar i CAD kan det kännas väldigt meditativt, men mitt jobb är också stimulerande eftersom jag har så mycket kontakt med människor.

Om att långpendla w Egentligen pendlade jag mer i Stockholm än vad jag gör nu, eftersom jag under en period satt två och en halv timme om dagen i kollektivtrafiken. Här kan jag promenera till jobbet på fem minuter och får sova mycket mer. Hittills har jag pendlat till Stockholms skärgård och nu kommer det att bli Härnösand – Stockholm, så vi får se hur det går. Än så länge har jag haft tur, då tågen kommit skapligt i tid, men trafiken till Norrland måste förbättras. Det är svårt att pendla, vilket påverkar tillväxten för kommunerna i norra Sverige.

Fint och fult w Fint och fult är förbjudna ord när det gäller arkitektur. Det är möjligt att göra fint och fult i alla stilar och smaken är förstås personlig. Det jag tycker är fint är främst när man ser att någon tar väl hand om ett hus och håller efter det. Sådant tycker jag ska uppmärksammas.

Härnösands tillgångar w Största tillgången tycker jag är att det finns mycket i stadens historia som är en bra grund att bygga framtiden på. En gång i tiden var Härnösand en av Sveriges tre främsta hamnstäder och på väg att bli en sådan maktfaktor att exporten begränsades, till förmån för huvudstaden. Härnösand är en självsäker stad, trygg i sig själv, och tack vare det vet man att det kommer att gå bra för den i framtiden.

Om djur

Erik Olsson är ny stadsarkitekt i Härnösand sedan augusti, kommer närmast från jobb som bygglovschef i Stockholmsregionen, har massor av djur och driver kvällskurs i hur man bygger sitt eget hus. Erik Olsson, Ålder 51, familj Två tonåriga barn och en massa husdjur Bor Många ställen! Lägenhet i Härnösand, på Lidingö och torp i Stockholms skärgård Gör Jobbar som stadsarkitekt, ritar hus, reser

w Jag har alltid tagit hand om djur och ofta har det varit andras djur. Mina barn har alltid fått de djur de velat ha. Det enda jag har satt stopp för är hästar, av praktiska skäl. Det här har resulterat i att jag just nu har en vattensköldpadda, en ödla, ett akvarium – det har jag förresten nästan valt själv – och en hamster. Barnen har även en hund som bor hos mig ibland, annars hos mitt ex. Jag hade också en katt som en före detta flickvän lämnat hos mig, men den dog i somras. Om jag hade mer tid att bo på mitt torp skulle jag nog ha höns. Jag har förresten vänner som föder upp en medeltida hönsras som de gärna vill att jag är fodervärd åt.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

17


I N FA R T

nyaste PRISERNA TILL HERNÖ GIN

I den stora hörsalen finns plats för 120 mötesdeltagare.

NYA RIKETS SAL KLART w Jehovas Vittnen har byggt en ny gudstjänstlokal. I slutet av oktober hölls öppet hus i nya Rikets sal vid Högslätten. Och det är ett bygge som har gått fort. I april–maj göts grunden, juni–juli restes huset och redan i mitten av augusti var i princip allt klart. Och allt är gjort av den egna församlingen medlemmar och totalt 190 volontärer från Sverige, Norge och Danmark. – Det har arbetats långa pass men vi har haft matservering på plats vid bygget så allt har gått väldigt smidigt, säger Bo Nyman som är en av församlingens äldste. Resultatet? En moden och toppfräsch lokal med 120 platser i den stora hörsalen och 20 platser i en mindre lokal. Ett lyft för församlingen i Härnösand som har omkring 100 medlemmar och ungefär lika många besökare på sina regelbundna möten på tisdagar och söndagar. – Vi är överlyckliga givetvis. Vi har fått fantastiskt fina lokaler, men det största i det här är ändå engagemanget och gemenskapen kring bygget, säger Bo Nyman. Folk har tagit ledigt för att åka hit och arbeta gratis.

UPPSNAPPAT I HÖST

18

w Både Tullportsparken har fått ny belysning. Parken, som tidigare saknat ljuspunkter är nu fint upplyst och tryggare att vistas i. Även gångvägen längs skogskanten bakom hyreshusen i Gånsviksdalen har rustats och en sträcka som tidigare varit mörk har fått belysning.

graffiti och annan konst. Väggen ska sättas upp på muren runt före detta Riksanstalten. Den ska vara vänd mot en cykel- och gångbana och kommer även att synas från E4. Idén om en öppen vägg kom via ett medborgarförslag. Oppositionspartierna i kommunstyrelsen röstade emot förslaget.

w Härnösand kommer att få en så kallad öppen vägg vid Gådeåparken, en vägg där det är tillåtet att måla

w Fastighetsägaren Westerlinds har på kort tid nyanställt fem personer. Ny

Y I PPI E H Ä RN Ö S A ND

w Vi skulle nästan kunna ha ett stående utrymme i varje Yippienummer med just den här rubriken som vinjett. För priserna bara fortsätter att ramla över gintillverkaren i Dala. Att redovisa i Jon. november: n Jon Hillgren, Hernö Gins grundare och vd, kan bli årets manliga stjärnskott när riksfinalen av entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of The Year avgörs i Stockholms stadshus den 31 januari 2019. Jon tog hem regionfinalen som avgjordes på Knaust i Sundsvall den 6 november. ”/…/ Resan har hittills haft en stark uppåtgående trend, och ändå får vi känslan av att vi bara ser startgropen. Med ett genuint intresse för sin produkt och en tydlig marknadsföringsstrategi är företaget redan prisbelönt världen över och kan mycket väl bli Sveriges nästa stora exportsuccé…”, skriver juryn bland annat i sin motivering. n Hernö Old Tom Gin tilldelas en Trophy för Best Gin under Hong Kong International Wine and Spirits Fair. En jury bestående av internationella experter utsåg Old Tom Gin till vinnare efter en strikt blindprovning. Utöver Trophyutmärkelsen – tävlingens finaste pris – tilldelades Hernö Gin flera medaljer i olika klasser.

NYTT MATCHNINGSFÖRETAG ETABLERAR SIG w Matchningsföretaget Allgencia etablerar sig i Härnösand. Företaget, som arbetar med att hjälpa människor hitta sin plats på arbetsmarknaden, startade upp verksamheten i Shah Zada. början av november och siktar på att inom kort ha fyra anställda. Allgencia har redan kontor i Sollefteå, Kramfors, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund och har bland andra knutit förre Modo-stjärnan Per Svartvadet till sig. Nu tar man plats på Trädgårdsgatan i centrala Härnösand. – Vi hjälper både företag att hitta rätt personer och arbetssökande att hitta jobb, säger Mikael Sköld. Att hitta jobb till arbetssökande är vår stora styrka och där kan vi visa upp bra resultat från de orter där vi redan är etablerade. Arbetet i Härnösand har också fått en flygande start. Redan innan alla möbler kommit på plats hade kontoret hittat en plats till en långtidsarbetslös Härnösandsbo. Förklaringen? Företagets första medarbetare i Härnösand, Shah Zada, som kommer direkt från en liknande tjänst hos konkurrenten Work For You. – Några matchningsföretag har valt att stänga i Härnösand, men behovet finns fortfarande – och jobb och praktikplatser finns också, säger Zada.

projektutvecklare och nyckelperson i företagets satsning på projekt som Bryggarens Strand och Sälstens Udde blir Peter Koserius Nordberg. Jonas Norén har anställts som kommersiell förvaltare och ny bostadsförvaltare är Susanne Sapage. Företaget har också anställt en ny byggsamordnare i Dick van Asperen.

w Vintern känns långt borta – men skridskosäsongen är redan igång! Ishallen på Högslätten har is och håller öppet för allmänhetens åkning både lördagar och söndagar mellan 10 och 11. På lördagar är det åkning utan klubba som gäller och på söndagar med klubba.


Julkampanjer!

499kr Med pump

299kr

SCHAMPO + BALSAM

Ord. pris 398:-

SCHAMPO + BALSAM

Vi hälsar Sandra välkommen tillbaks efter barnledigheten!

Skeppsbron 25 • 0611-213 00 www.hårmagasinet.se

INBJUDAN TILL FÖRELÄSNING OM

Psykisk hälsa hos unga DATUM: Torsdagen den 22 november TID: kl 18-20 PLATS: Församlingsgården, Franzéngatan 18

SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

disp®

300ml

Full styrka from december! Cicci, Lena, Sandra

2/12 Skyltsöndag kl 12-16

disp®

1 liter

MEN V Ä L K O M• Lionstältet på torget kom

Tomteracet start kl 12.15

För första året anordnas tomteracet i Härnösand! Ett välgörenhetslopp i samarbete med Rotary Kanaludden där vi samlar in pengar till ett projekt som ska förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Härnösand! Under Tomteracet kommer det att bjudas på glögg, pepparkaka och musik. Varje deltagare får med sig en goodiebag hem. Superkul.

och träffa Tomtefar

• Tomte-warm-up med Friskis o Svettis kl 12.00 • Dykarklubben simmar med facklor kl 15.30 • Skotrar på torget • Tomtarnas café på teatern • Norrdans dansuppvisning i skyltfönstret, Storgatan 12 • Julmarknad bottenvåningen PRiSMa

Tid: 12.00 (Start och mål på torget) PRiS: 50:- per barn, 100:- familj ETT kRav: Alla deltagare har något

tomtigt på sig

Rotary Kanaludden

Gemenskap, tion omtanke och mo l och en massa ku i tomtekläder!

n Hur pratar jag med mi g mitt Vad är n ja r e lp ormalt Hur hjä må bra? tonåring som har så egentl t t i a g n e r n a ? b starka känslor? Föreläser gör Karin Nordhage, leg. psykolog, Barn- och ungdomspsykiatrin. Arrangörer är Härnösands kommun, Svenska Kyrkan och Region Västernorrland.

HÄR Handel och Möten AB www.här.nu

Berners Person- & transportbilar AB Smedjevägen 3, Härnösand, Tel: 0611-55 20 52. Öppet: Mån-tor 9-18, fre 8-17. www.berners.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

19


I N FA R T / SU PE R K OL L E N

STYR UPP STÅLK Nu börjar vi ladda för alpinsäsongen. Medan senhösten fyrar av sina sista iskalla regn preppar vi utrustningen inför vinterns fröjder. Anders Hjorth i Härnösands Alpina hjälper oss att få nytt bett i stålkanterna.

E

xpert vill han inte kalla sig, men slipnörd – det är helt okej. Anders Hjorth är ledare inom Härnösands Alpina och därtill sannolikt klubbens vassaste serviceman. Han går gärna ner på extrem detaljnivå när det gäller vallning, slipning och allt annat som har med materialet att göra. – Jag brukar säga att det inte är så noga – bara det är perfekt, haha! För en raceåkare räknas marginalerna i hundradelar och då får ingenting lämnas åt slumpen. Men du behöver inte tävla för att ha stor glädje av välskötta skidor, menar Anders. – Ingen vill köra med sommardäck på vinterväg, och det här är egentligen samma sak. Många köper skidor men tänker inte på att underhålla dem regelbundet. Sedan åker de i en lite isig backe med nästan runda stålkanter och kommer hem och klagar på att det inte var roligt. Nej, det är klart att det inte är kul att åka utan fäste, det tycker ingen. En maskin som slipar stålkanterna går på ganska många tusenlappar och är inget som går in smidigt i den genomsnittliga familjebudgeten. Ett alternativ är att lämna in skidorna i en sportbutik – eller att köpa några enkla verktyg och göra jobbet själv. – Det är faktiskt varken dyrt eller särskilt svårt. Det handlar bara om att vara noggrann och det är egentligen inte så mycket som kan gå fel heller. Räkna med att det tar 20 minuter att slipa ett par skidor i början, men när du har fått upp farten så gör du jobbet på 10–15 minuter.

T e x t J AKO B TJ ERNSTR Ö M f o t o PA W EL MARONSKI

20

Y I P PI E H Ä RN Ö S A ND

UTRUSTNINGen du behöver Kantskärare. När skidan lämnar tillverkaren har den en tunn plastkant som skyddar stålkanten. För att kunna slipa kanten måste plastkanten först tas bort och det görs bäst med det här specialverktyget. Filhållare. Enkel vinkelprofil att fästa lämplig fil mot. 87–88 graders lutning är lagom för hobbyåkaren. Fil. Fingradig, enkelspårig metallfil som gör själva slipjobbet. Klämma. En–två klämmor behövs för att spänna fast filbladet i filhållaren.

Detta grundpaket för kantslipning kan du köpa för under 1 000 kronor. Bra att ha vid arbetet är också skidhållare som du kan spänna fast skidan i under arbetet (och som även är bra att ha vid vallning), samt stryktåliga arbetshandskar. – Nyslipade stålkanter är fruktansvärt vassa så om man slinter under arbetet så kan man skära sig rätt illa faktiskt. Jag brukar inte använda handskar för att jag tycker att man får lite sämre känsla när man jobbar, men framförallt för nybörjare rekommenderar jag det.

Diamantbryne. För finputsning av den färdigslipade kanten. Gummisnodd. För att fästa upp skistoppern.

Filhållare från Swix.


KANTERNA De här enkla verktygen gör att du får bett i skäret i Teknikbacken på Vårdkasen !

GÖR SÅ HÄR: 1. Spänn fast skidan på högkant i skidhållaren och skär bort plastkanten med kantskäraren. Missar du detta moment så kommer du inte åt själva stålkanten när du börjar slipa. 2. Spänn fast filen i filhållaren – filbladet ska sitta fast ordentligt!

Att åka alpint utan stålkanter är som att köra bil vintertid utan dubbdäck, konstaterar rutinerade servicemannen Anders Hjorth. Minst 5 gånger per säsong behöver kanterna vässas för att ge bra bett på isigt underlag. Men det är faktiskt varken svårt eller dyrt att slipa själv.

Anders Hjorth ÅLDER 50 FAMILJ En fru, två barn GÖR General Manager Sales på DSV Road AB, tränare i Härnösands Alpina – och slipnörd!

3. Lägg filhållaren kloss mot skidan så att filen ligger an mot stålkanten på skidan utsida och dra med långa drag längs skidan. Ett nybörjartrick är att innan du börjar slipa rita på stålkanten med en tjock tuschpenna – då syns det tydligt om filen tar och om du slipar jämnt. När kanten känns riktigt vass har du slipat klart. 4. Nu har du en råegg som är vass men också lite ”taggig” och spröd i betydelsen att den slits snabbt. Dra med diamantbrynet utmed belagssida för att ta bort råeggen 3 – 5 drag. Sätt nu fast brynet i filhållaren och dra 15–20 långa drag längs stålkanten så får du en jämn och fin egg som håller längre. 5. Har du väl slipat stålkanterna så kan du sedan enkelt underhålla dem så att du inte behöver slipa så ofta. Efter en åkdag torkar du bara av skidorna och drar några gånger med filhållare och bryne enligt punkt 4.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

21


I N FA R T

EON SATSAR FEM MILJARDER (!) I VIKSJÖ

KRETSLOPPSKONFERENS I HÄRNÖSAND w Den 5 december bjuds det in till konferens om kretsloppsodling och Food Tech på Västernorrlands museum (Murberget). Ifokus står frågor om hur livsmedelsbranschen kan bli mer hållbar och nya produktionstekniker. Det blir också studiebesök på Peckas Naturodlingar. Konferens och studiebesök är kostnadsfria och öppna för alla men kräver föranmälan till Olle Lidgren, Härnösands kommun.

Här kommer Eon att bygga en av Europas största vindkraftsanläggningar på land.

w Kraftbolaget Eon har beslutat bygga en av en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Viksjö. Projektet beräknas kosta drygt fem miljarder kronor och är den största enskilda investeringen någonsin i Härnösands kommun. De färdigbyggda vindparkerna kommer att generera energi motsvarande all hushållsel i hela Västernorrland. Totalt är det 114 vindkraftverk som ska byggas i områdena Hästkullen och Björnlandhöjden. Byggandet är planerat att starta 2018 och slutföras inom tre år. – Det är en del av vår strategi att stärka

vår position inom landbaserad vindkraft. För verksamheten i Europa är förverkligandet av Hästkullen och Björnlandhöjden ett stort steg framåt och innebär en betydande expansion av vår skandinaviska portfölj och ett viktigt steg på vår väg att bli 100 procent förnybara, säger Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON. Vindkraftsparkerna byggs tillsammans med det schweiziska bolaget Credit Suisse Energie Infrastructure Partners. Credit Suisse har 80 procent av det gemensamma projektbolaget, Eon kommer att bygga och driva vindkraftparkerna och behålla en andel på 20 procent.

NY DETALJPLAN FÖR SKEPPSBRON PÅ G w Arbetet för en ny utsprångskaj i Härnösand går vidare. Tidigare i höst beslutade samhällsnämnden att detaljplanearbetet för området med utsprångskajen ska starta. Målet med den nya utsprångskajen är att öka turismen i Härnösand och Höga Kusten genom kryssningstrafik. Den nya kajen ska ha en livslängd på 100 år och sidoverksamheter ska kunna utvecklas i anknytning till kajen.

10 år

Bolooba Data Centers etablerar ett nytt datacenter i Utansjöverken i Härnösand. Hyresavtalet är på tio år och företaget räknar med att behöva cirka 50 personer för att bygga anläggningen och därefter tio datacentertekniker för att sköta verksamheten. Bolooba har sedan tidigare ett datacenter i Långsele utanför Sollefteå och väljer nu alltså att expandera i samma region.

HSB NÄRMARE BYGGSTART w Mycket talar för att HSB:s projekt Muraren vid Södra sundet blir av. Intresset för de havsnära bostadsrätterna, granne med Simhallen och före detta brandstationen, har varit enormt och nu inleds arbetet med att skriva kontrakt på lägenheterna. Minst hälften av de 21 lägenheterna måste vara sålda för att spaden ska sättas i jorden, men försäljningsansvarige Emanuel Gallo tycker att förutsättningarna är mycket goda för att nå det målet. – Ett 50-tal intressenter har gjort val bland de tillgängliga lägenheterna och det är bra spridning på förstahandsvalen, vilket talar för att det finns goda förutsättningar att skriva kontrakt på många

22

Y I P PI E H Ä RN Ö S A ND

UPPSNAPPAT I KORTHET av lägenheterna ganska snart. Ser man till liknande projekt som vi genomfört så skulle jag säga att det ser ljust ut för Muraren. Projektet Muraren omfattar 21 lägenheter fördelade på fem våningar. De minst lägenheterna är på 62 kvadratmeter och kostar strax under 1,5 miljoner kronor. Den största lägenheten ligger på femte våningen och är på 124 kvadratmeter. Där är priset satt till knappt 3,5 miljoner. Om allt går i lås och minst HSB kan skriva kontrakt med minst elva köpare så väntas bygget dra igång i mars 2019.

w Härnösandsfödda Gullan Bornemark har belönats med Musikförläggarnas hederspris. Musikdirektören, musikpedagogen, textförfattaren och kompositören Bornemark är framförallt känd för sina många sånger för barn, som ”Gubben i lådan”, ”Är du vaken Lars” och ”Sudda sudda”. w Skådespelaren, radioprataren och revykungen Lars T Johansson släpper snart en ny ljudbok. Den här gången ska han läsa in ”Den onde trollkarlen”, del ett i en planerad fantasyserie skriven av Jimmy Sjökvist från Sidensjö. Tidigare har Lars T läst in böcker av bland andra Östen Eriksson, Lars Pettersson och Annika Sjögren. w Sjölunds Värme & Sanitet ser optimistiskt på framtiden och satsar stort. Härnösandsföretaget bygger nya lokaler på Gamla Ådalsvägen och kommer därmed att lämna nuvarande lokalerna på Hovsgatan.


I N FA R T

Slagverk möter dans

w Härnösands Slagverksensemble bjuder tillsammans med danslinjen på Härnösands Folkhögskola in till konsert på Teatern den 8 december. Man bygger vidare på det samarbete som finns sedan flera år tillbaka och tillsammans ska musiker och dansare väva ihop musik och dans till en udda och spännande helhet. Johan Bodin Eriksson och Danielle Dietz leder musiker och dansare. Biljetter säljs i dörren.

Ulrika Åkerlind Ålder 43 år

Olympia är tillbaka

Familj Maken Magnus och tre barn i åldrarna 15, 12 och 8. Bor Villa på Prostjorden i Härnösand Gör Idrotts- och karaktärsämneslärare på Barn- och fritidsprogrammet i Härnösand (80%) och sedan 15 augusti verksamhetsledare för Friskis & Svettis Härnösand (20%). Jympaledare i F&S sedan 2000.

T e x t J AKO B TJ ERNSTR Ö M f o t o PA W EL MARONSKI

w Friskis & Svettis vill få ännu fler Härnösandsbor på fötter. Under ett år satsar föreningen extra för att öka medlemsantalet och få fler att jympa, dansa, löpa och hålla igång. Den som håller i taktpinnen är nya verksamhetsledaren Ulrika Åkerlund. Ulrika har varit jympaledare sedan år 2000. När Yippie hälsar på en fredagmorgon så leder hon ett medelpass på Simhallen och coachar arton deltagare genom ett pass med varierade övningar. Tempot är högt, men stämningen avslappnad. Inför hösten har Ulrika Åkerlind utöver sina instruktörspass även tagit över som verksamhetsledare för Friskis & Svettis efter veteranen Inga-Lill Dahlbäck. Hon jobbar en dag i veckan med föreningen och målet är fler träningspass och fler medlemmar. Idag är Friskis & Svettis i Härnösand en förhållande vis liten

FRISKIS&SVETTIS SATSAR I HÄRNÖSAND Ulrika Åkerlind är ny verksamhetsledare för Friskis & Svettis i Härnösand, och leder även tre egna träningspass varje vecka.

lokalförening med 215 medlemmar. Nationellt är det en stor rörelse med över en halv miljon medlemmar. Det finns många aktörer som erbjuder träning, vad gör Friskis & Svettis speciellt? – Till att börja med så är det en ideell verksamhet som drivs utan vinstintresse. När det gäller träningen så har vi en väldigt tydlig idé och det är att det ska vara lättillgänglig, lustfylld träning. Kom som du är! Det är träning med hög kvalitet, men det handlar om motionsidrott. Att sprida rörelseglädje är vårt motto, för är det inte roligt att träna tränar man ju inte. Hur många pass arrangerar ni i veckan? – Det beror lite på säsong, 9–14 pass ungefär. Vintertid kör vi bara inomhus, men under sommarmånaderna har vi också några pass utomhus. Har ni några nyheter i verk-

samheten? – Ja, bland annat så har vi nyligen ordnat ett avtal med Tobaks så att de medlemmar som vill kan träna på gym. Sedan vill vi gärna bedriva träning på fler platser, i fler hallar än idag. Vi hoppas till exempel kunna erbjuda pass i Älandsbro.

”Vi har en väldigt tydlig idé och det är att det ska vara lättillgänglig, lustfylld träning. Kom som du är!”

w Snart lagas det grekisk mat i före detta Sorrentos lokaler på Härnön. Ägaren Stefan Norberg satsar på ett take away-koncept och siktar på att öppna före jul. Namnet Olympia kommer från restaurangen som Stefans pappa Fotios Baboulas drev på Skeppsbron i många år. Baboulas och Norberg skaffade sig en trogen kundkrets under en kort sejour på Kronholmens foodcourt.

Konstnärer får stipendier

w Två konstnärer från Härnösand har nyligen tilldelats stora arbetsstipendier från statliga Konstnärsnämnden. Kerstin Lindström, Härnösand får ett tvåårigt stipendium på 120 000 kronor per år och Ann-Kristin Källström, Ramvik, har fått ettårigt stipendium på 100 000 kronor.

Premiär för Tomteracet

w På skyltsöndag, den 2 december, är det premiär för välgörenhetsloppet Tomteracet i Härnösand. Start och målgång sker på Torget och banan sträcker sig tunt Nattviken. Det bjuds på musik, glögg och pepparkakor längs vägen. Överskottet går oavkortat till projekt som ska förebygga psykisk ohälsa hos barn. Alla deltagare uppmanas att klä ut sig till tomtar eller bära något tomteplagg. Bästa tomtedräkt vinner ett hederspris och det kommer också att delas ut gåvor till och lottas ut presentkort till deltagarna.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

23


I N FA R T / U NG A FÖR E TAG A R E 2 018

Cheapbabywear UF

Kustenglas UF

AntiBullying UF

Verksamhet: Vi ska återanvända barnkläder och sälja till ett bättre pris.

Verksamhet: Vi ska sälja glas med Höga Kustens officiella logga.

Verksamhet: Vi gör tröjor med motiv som står för antimobbing och allas lika värde.

Drivs av: Nathalie Olsson, Ida Gradin och Tess Persson (Lärling).

Drivs av: Alexandra Lorentzen, Ida Thunman Törnberg, Tilde Olsson. Saknas på bilden: Daniella Johansson. (Ekonomiprogrammet).

Drivs av: Felicia Rombin, Isabell Rudholm, Alice Ekblom, Nora Vesterlund (Restaurang och livsmedel).

H är är H ärnösands

färska företagare! Nu ska teori bli praktik. Under några intensiva månader ska omkring 75 gymnasieelever prova på att driva egna företag. Från teknikkonsulter till muggförsäljare – här är Härnösands färskaste företagare!

Kolla in UFföretagen! w Årets UF-företag visar upp sig för allmänheten vid en mässa den 7 december på Sambiblioteket plan 4. Vid tävlingen delas också pris ut i flera olika kategorier.

Pillow treats

Guida UF

Re-Mark UF

Verksamhet: Vi ska sälja kuddfodral med unika egendesignade tryck.

Verksamhet: Ta fram en liten karta som gör det enkelt att hitta i Härnösand.

Drivs av: Alva Norberg, Julia Westerberg, Emma Moberg och Emma Landelius (Ekonomiprogrammet).

Drivs av: Ghada Ahmed och Siem Teklit (Lärling vård och omsorg).

Verksamhet: Vid tillstånd från kommunen ska vi erbjuda företag marknadsföringsplatser på pantrör uppsatta runt om i Härnösand där behövande kan tömma rören på dess pant. Drivs av: Maja Liljedahl, Moa Norlander, Fanny Borgh och Ester Åkesson (Ekonomiprogrammet).

24

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Mer kalas UF

Norr Smycken UF

SubMug UF

Verksamhet: Ta fram en bakbok som ger möjlighet för fler (matallergiker) att vara med på kalas eller tillställningar utan att känna sig annorlunda behandlade.

Verksamhet: Sälja halsband med fina stenar som hängsmycken.

Verksamhet: Sälja kaffekoppar som kunden själv får designa.

Drivs av: Sarah Bengtsson (Lärling handels).

Drivs av: Marcus Nylén, Oskar Ödmark, Dennis Modig och Samuel Sjödin (Ekonomiprogrammet).

Drivs av: Isabelle Näslund (Ekonomiprogrammet).

”Att omsätta allt i praktiken är liksom kulmen˝ Att driva UF-företag är både utmanande och utvecklande. Mattias Bylund, lärare på ekonomiprogrammet på Härnösands gymnasium, ser stora fördelar med den skola i företagande och entreprenörskap som cirka 75 gymnasister nu kastar sig in i. För eleverna på ekonomiprogrammet är UF-företagandet en obligatorisk del av undervisningen under det sista året på gymnasiet. Eleverna på övriga

program på gymnasiet kan välja kursen. Företaget brukar innehålla allt från en och upp till fem elever och antalet UF-företag varierar från år till år.

w Vad är uppgiften? – I korthet ska de starta, driva och avveckla ett företag med allt vad det innebär från att författa affärsplan till att marknadsföra sig. Det är väldigt nyttigt att prova på. w Vad ser du att eleverna utvecklar under den här tiden? – Egentligen ser jag ju hur hela jobbet fram till den Fler företag

Blippsafe

Lind (Barn- och fritidsprogrammet).

Alla hade inte möjlighet att vara med på fotografering, men har skickat in information om sitt företag.

Verksamhet: Vi ska säkra dina RFid produkter. Drivs av: Jesper Karlsson, Adam Lindberg, Rasmus Jenelius.

Kökets egna DLA UF

BP Bags UF

Logatyp Design

Verksamhet: Vi ska sälja tygväskor med tryck som ger en känsla av kropps-positivitet (bodypositive). Drivs av: Ida Karlsson, Eleanora Bergman, Emma Lind, Delicia Irimbabazi, Hanna Bergström (Lärling).

Verksamhet: Skapa grafik utifrån kundens behov. Drivs av: Anton Parhammar och Ludvig Köhn (Teknikprogrammet).

Norrlands Fönster Verksamhet: Ta gamla fönsterramar och sätta in spegelglas och ge kunden en bakgrundshistoria om fönstret. Drivs av: Eddie Bäck och Tobias Halvarsson, (Ekonomiprogrammet).

2° C Verksamhet: Vi ska visualisera energiförbrukning och klimatpåverkan. Drivs av: Linus Svahn, Elin Sundström och Rasmus Engqvist (Ekonomiprogrammet), Leo Landström (Ekonomiprogrammet – juridik).

här kursen utvecklar dem. Utbildningen på ekonomiprogrammet går ju ut på att lära eleverna att förstå vad företagande går ut på: entreprenörskapet, vikten av att vara framåt och ta för sig, att lära sig hantera motgångar och att se både sina egna och andras styrkor. Att omsätta allt i praktiken är liksom kulmen på det här arbetet. Som lärare är det roligt att se exempelvis hur självklart de söker folk att samarbeta med både i företaget och som rådgivare. De väljer inte bara kompisarna, utan söker aktivt efter personer som kompletterar dem i företaget.

Teknik och Datorkonsult UF Verksamhet: Tekniska konsulter som hjälper kunden med tekniska tjänster och installationer runt om i hemmet. Drivs av: Adam Malmheim och Joel Skogström (Teknikprogrammet).

Härnöbord UF Verksamhet: Tillverka egengjorda roterande bordsplattor. Drivs av: Victor Bergström, Vilma Åhlström och Arvid Törnqvist (Teknikprogrammet). EPF theater girls UF Verksamhet: Sätta upp en teaterpjäs och ta betalt av publiken. Drivs av: Ellen Lundgren, Fartun Tarey Mohamud, Priscilla Ndayizi (Barn- och fritidsprogrammet). Juleljus UF Verksamhet: Sälja handgjorda doftljus med jultema. Drivs av: Jonna Hellgren och Stina

Verksamhet: Baka kakor och sälja till bekanta, personal på skolan, elever och på mässan. Drivs av: Aidrouse Houssein Mouhoumed, David Otim och Leo Häggqvist (Barn- och fritidsprogrammet). Snöskottning Härnösand UF Verksamhet: Skotta snö till kunder. Drivs av: Filiph Kempe, Goran Ibrahim och Mojtaba Majidi (Barn- och fritidsprogrammet). Sodasquad UF Verksamhet: Sälja dryck ur en dryckesautomat på skolan. Drivs av: Casper Jäderblom, Justin Ashagre och Viktor Högefors (Barn- och fritidsprogrammet) Nova Couture Verksamhet: Designa t-shirts. Drivs av: Waseem Jalbout, Rikardo Abdulovikj, Jonna Petterson och Tilde Dahlbom (Teknikprogrammet).

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

25


Sköt om din bil!

Välkommen till vår bilverkstad! fri lånebil!

Vi söker gravrättsinnehavare!

• Vi lovar god service & har gedigen kunskap så att du kan köra tryggt med din bil • Vi servar & reparerar Citroen personbilar och lätta lastbilar • Andra bilmärken är naturligtvis också välkomna gsbyte & rem, kopplin priser. Vi utför kam a an um h ing till hjulinställn fe Rt! f o R ö f Ring

Hälsning från Stig, Inge & Markus Din bilVerkstaD

Har du fått en grön skylt vid anhörigs grav?

Industrigatan 11 • 0611-225 75 • 0611-188 64

Då innebär det av vi söker gravrättsinnehavare. Kontakta oss på tel: 0611-288 90

www.pwc.se/harnosand

Välkommen till oss, småföretagare!

Har du fått en gul skylt vid anhörigs grav? Då innebär det att gravstenen inte klarat provtryckning och behöver åtgärdas av gravrättsinnehavare. Du kan själv kontakta: Mila marktjänster 0611-50 00 30 Ådalens stenhuggeri 0612-221 99 Johan Andersson 076-187 9431 Har du kyrkogårdsärenden kontaka Kyrkogårdsexpeditionen Tel: 0611-288 90 (mån, tis, tor, fre kl 9.30-11.30 & 12.30-14.00) Besöksadress: Byåker 240, (vid Säbrå kyrka) svenskakyrkan.se/harnosand facebook.com/svenskakyrkan harnosand

FLERA BOSTADSPROJEKT PLANERAS

STÄLL DIG I B O S TA D S K Ö

Boka ett möte på 010-212 88 00 och läs mer på www.pwc.se

Kom aiinhpåå: g! Logg Mina sidor

Hos oss kan du få hjälp med allt som rör din ekonomi. Det kan handla om bokföring, revision, deklarationer, skatterådgivning och affärsutveckling.

Välkommen till oss i Härnösand.

Vi är sto lta!

STATISTIK BEFOLKNING HÄRNÖSANDS KOMMUN ÅRTAL

ANTAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018

24 24 25 25 25 25

509 755 066 140 190 172 - 3 kvartalet

99%

av våra 18 lägenhe 00 ter är uthyrda

Är du intresserad? Logga in på: MINA SIDOR

Bostadstrycket hos Härnösandshus är stort. På ett sätt är det bra (det visar ju att fler vill bo hos oss och det är vi glada över) men att stå i kö är inte så skoj. Nu gör vi det bästa för att lätta på situationen: vi bygger om lokaler till bostäder, vi bygger nya hyresfastigheter och vi planerar för ännu fler. Följ våra planer på vår webb www.harnosandshus.se

• SE DITT OCR-NUMMER • FELANMÄLAN DIREKT • BEVAKA DIN KÖPLATS

FÖR LÄGENHET

www.harnosandshus.se

www.harnosandshus.se Nybrogatan 13 • Tel 0611-882 00

26

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


Vi söker en revisorsassistent/ kvalificerad revisor Om tjänsten Vi erbjuder dig ett omväxlande och ansvarsfullt arbete med flexibla arbetstider. Branschen genomgår en förändring till framtida tekniska lösningar som ställer krav på omvärldsintresse och anpassningsförmåga men också ger möjlighet till kunskapsutveckling och stimulerade sociala kontakter. Tjänsten är en heltidsanställning men även deltid kan diskuteras. Om dig Vi ser gärna att du som söker redan är auktoriserad revisor eller har några års erfarenhet av revision. Vi uppskattar erfarenhet av affärer, nätverkande och förståelse för olika företag och deras branschvillkor. Även om du inte har ovanstående erfarenhet i bagaget så är du intressant för oss, bara din målbild är att arbeta som revisor. Hos oss har du möjlighet att få den praktik som behövs för att kunna bli auktoriserad revisor, förutsatt att du har rätt högskoleutbildning. Under praktiktiden kommer du att arbeta både med redovisning och revision samt bolags- och skatterätt.

Vi söker en HR-specialist med sifferintresse Om tjänsten Många av våra kunder behöver råd och stöd i sina personalfrågor. Vi söker dig som har arbetat med HR frågor ur ett brett perspektiv, gärna på många arbetsplatser och i flera branscher. Arbetet kommer att vara omväxlande och bestå av operativa möten, dokumenthantering och löneberedning. Tjänsten är en heltidsanställning men även deltid kan diskuteras. Om dig För att lyckas i rollen som HR Specialist hos oss krävs att du har erfarenhet inom HR och vi ser gärna att du har en utbildning inom området. Vi söker dig som älskar att jobba med människor och som trivs med att arbeta brett och omväxlande. Du måste även ha ett visst intresse av försäljning och vilja skapa din egen konsultroll. Högskoleutbildning inom personal, organisation, ledarskap och psykologi är starkt meriterande. Du bör ha goda kunskaper i arbetsrätt och det svenska språket. Ekonomisk utbildning eller arbetslivserfarenhet inom ekonomi kommer att underlätta arbetet men är inte ett krav.

Vi söker en redovisningskonsult Om tjänsten En av våra medarbetare ska ha föräldraledigt och vi söker en ersättare. Vi behöver dig som arbetar/har arbetat med redovisning och har varit delaktig i hela, eller förberedelser inför bokslutet. Det kan ha varit hos ett företag eller på en redovisningsbyrå - kompetens inom många branscher är inget krav, det är viktigare att du har praktisk erfarenhet. Hos oss kommer du att arbeta med redovisning bestående av rådgivning, löpande bokföring, avstämningar, bokslutsarbete, upprättande av årsredovisningar och deklarationer. Då vi har stor efterfrågan på våra tjänster så finns det möjlighet att fortsätta anställningen hos oss efter att vikariatet är avslutat. Tjänsten är en heltidsanställning men även deltid kan diskuteras.

Vill du bli en av oss? Kontakta Marie Gabrielsson på 0612-69 65 01 eller mejla till marie.gabrielsson@optimalekonomi.se. Din ansökan ska bestå av CV, inklusive betyg och personligt brev och skickas senast 21 december 2018 till ovanstående mejladress. Mer information hittar du på optimalekonomi.se.

OPTIMAL EKONOMI I KRAMFORS AB är en lokal revisions- och redovisningsbyrå som utför såväl redovisnings- som revisionstjänster samt skatterådgivning och i viss mån utbildning inom området. Y IP P IE HByrån Ä RN Öär S Aansluten N D 27till branschorganisationerna FAR samt SRF. Vi är sex anställda, och bär titeln Auktoriserad Redovisningskonsult samt Auktoriserad Revisor. Våra kunder finns spridda i Sverige men är i huvudsak koncentrerade till Västernorrlands län.


Harnosandsjobb.se

På Härnösandsjobb hittar du alla aktuella jobb i Härnösand samlat på en enda plats! Gör så här: Kolla om det finns något arbete som intresserar just dig. Surfa in till oxojob.se. Fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för referensnummer, klicka på sök. Så får du fram all information om de jobb du är intresserad av.

Boka annons här, ring 0611-51 13 20!

78 lediga jobb i Härnösand Finans och ekonomi Spännande jobbmöjlighet inom hållbarhetsfrågor!

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag OXO JOBBNR: 183586579

Redovisningsekonom till Härnösands kommun

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183366279

Försäljning Innesäljare Högtrycksteknik

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-09 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Christian Berner Aktiebolag OXO JOBBNR: 183792889

Är du vår nästa Tiger, Innesäljare, Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-12-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Christian Berner Aktiebolag OXO JOBBNR: 183768699

Sales Advisor

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: H & M Hennes & Mauritz AB OXO JOBBNR: 183596189

Exportsäljare, Höga Kusten Destinationsutveckling AB

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-21 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Höga Kusten destinationsutveckling AB OXO JOBBNR: 183366129

Resesäljare sökes

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-23 ANTAL TJÄNSTER: 4 FÖRETAG: Linked Visions AB OXO JOBBNR: 182904899

Industri Processoperatör - kemisk industri ANSÖKAN SENAST: 2018-12-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Pq Sweden Ab OXO JOBBNR: 183835689

ServaNet söker två projektörer - en till Sundsvall och en till Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Servanet Ab OXO JOBBNR: 183649849

Svetsare Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Uniflex Sverige Ab OXO JOBBNR: 183075289

Vi söker biltekniker till vår verkstad i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-12-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Meko Service 28 AB OXO JOBBNR: 183414969

Konsult inom Vattenbyggnad till Jämtland och Västernorrland ANSÖKAN SENAST: 2018-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Sweco Ab (publ) OXO JOBBNR: 180118579

Hantverkare, målare och snickare ANSÖKAN SENAST: 2018-12-31 ANTAL TJÄNSTER: 5 FÖRETAG: Seniorbolaget Privat AB OXO JOBBNR: 183143219

Lastbilsmekaniker, större fordon =större och roligare utmaningar

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-23 ANTAL TJÄNSTER: 3 FÖRETAG: Lastvagnsservice i Härnösand AB OXO JOBBNR: 182974989

Projektingenjör - konstruktör el/automation ANSÖKAN SENAST: 2018-12-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Eurocon Engineering Ab OXO JOBBNR: 182811549

Produktionsmedarbetare

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: NORRLANDS TRÄ AKTIEBOLAG OXO JOBBNR: 183509389

IT

Specialist digital projekthantering (datasamordnare) ANSÖKAN SENAST: 2018-11-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 183828299

Utvecklare/samordnare inom social hållbarhet

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-28 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 183685009

kommunikatör/webbredaktör

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-21 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 183437059

Management Enhetschef för enheten Miljöanalys och viltförvaltning

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 183835489

Verksamhetschef till folktandvårdens kansli Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-11-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 183756559

Vi söker Kundrådgivare till Härnösand Vi söker en Kundrådgivare som vill vara med och bidra till våra kunders framtidsplaner genom förstklassig service som underlättar deras vardag. Det här är en möjlighet för dig att arbeta i team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa positiva kundupplevelser.

Ditt uppdrag Du blir en del av vårt privatkontor i Härnösand, där du ger förstklassig service, tips och råd kring bankens tjänster, produkter och kanaler. Kunderna möter du både digitalt och fysiskt på kontoret.

Du kommer få många möjligheter att lära dig nya saker, växa och bygga en karriär hos oss. Vill du hjälpa oss bli ledande i att erbjuda positiva kundupplevelser?

Vad du kommer att göra: • Tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa hög tillgänglighet, tillit och kundnöjdhet, med fokus på att lösa kundens ärende direkt. • Med ett proaktivt arbetssätt fokusera på att hitta sälj- och servicemöjligheter i kundsamtalet, och vid behov säkerställa att kunden får träffa Privatrådgivare eller Förmögenhetsrådgivare för att bidra till långsiktiga kundrelationer. • Utifrån kundernas behov aktivt se till att de erbjuds våra olika tjänster, produkter och kanaler. Rollen är baserad i Härnösand. Välkommen till ett härligt team som består av fantastiska rådgivare!

Mer information och så här söker du På nordea.com kan du läsa mer om oss, vår verksamhet och vårt fokus på att integrera hållbarhet i allt vi gör. I Nordea rekryterar vi brett, och väljer den bästa personen för jobbet. För mångfald gör oss starkare. Och när du väl är ombord, kommer du se att alla har lika möjligheter hos oss. Skicka in din ansökan senast den 14/12 Om du vill veta mer om jobbet, kontakta Kontorschef Fredrik Lidén, 010-156 64 28, fredrik.liden@nordea.se

Stora Torget 7 • Härnösand • 0611-257 30 • nordea.se

28

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


MITT JOBB / T e x t J AKO B TJ ERNSTR Ö M f o t o AN D ERS ELIASSON

1

3

Otoskop

Stetoskop

Klassiskt arbetsredskap. Används för att lyssna på hjärta, lungor men även exempelvis tarmljud. Stetoskopets huvud ska ligga direkt mot patientens hud. 2

Ett instrument med inbyggd lampa för att titta i öronen. ”Det finns mer specialiserade instrument, men den första kollen gör jag med otoskopet. Jag använder lampan även när jag tittar i halsen på patienter eller för att se exempelvis hur pupillen reagerar på ljus.”

Blodtrycksmanschett

”Högt blodtryck är en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom men blodtrycket kan också påverkas av andra sjukdomar, så det är viktigt att hålla koll på. En ung patient som kommer in och har ont i foten kollar jag inte blodtrycket på, men på många patienter kollar jag rutinmässigt.”

Reflexhammare 4

”Används för att kolla neurologstatus, vilket lite förenklat innebär nervfunktionen. Det vanligaste är att man knackar försiktigt på knä, häl, och olika punkter på armarna.”

Munspatel

”Alla möten med människor, att få dela deras livshistorier. En annan sak som är rolig är att man aldrig blir fullärd i det här yrket – det går hela tiden att utvecklas.” SÄMST MED JOBBET ”Den administrativa bördan. Det ska dokumenteras, registreras, skickas intyg… Den delen blir större och större och jag lägger mycket tid framför datorn när jag hellre skulle vilja möta patienter.”

8

Monofilament

Ett enkelt instrument för att undersöka känseln i fötterna på patienten. ”Vid diabetes är det viktigt att ha koll på hur fötterna mår och eftersom jag har en del patienter med diabetes så använder jag det instrumentet ganska ofta.”

Oftalmoskop

Ett instrument för att undersöka ögonen, exempelvis för att se skador på hornhinnan och undersöka ögonbotten. Den här modellen monteras på otoskophandtaget och utnyttjar samma ljuskälla. 9

4

5

BÄST MED JOBBET

6

Behövs ibland för att hålla undan patientens tunga när läkaren ska titta i halsen. ”Jag försöker undvika den så långt som möjligt för den brukar inte vara så populär, haha! Men ibland är det nästan som en reflex att man spänner tungan och dra bak den när man ska gapa så då kan den vara bra att ha.”

7

Stämgaffel

Digital febertermometer

”Ett enkelt sätt att undersöka vibrationssinnet i fötterna, även det något som man kollar hos diabetespatienter. Jag använder också stämgaffeln för enkla hörseltester, men det blir mer sällan.”

Feber kallar vi det vid temperatur över 38 grader, oavsett vilken temperatur man normalt har. 10

Desinfektion

Används för att tvätta rent inför till exempel injektioner och andra småingrepp på huden. Dessutom används handsprit i rikliga mängder, före och efter varje besök.

Anna, läkare Glöm farbror doktorn! Läkare håller på att förvandlas till ett kvinnoyrke. Anna Burenius bestämde sig redan som elvaåring för att bli läkare. Drygt 20 år senare är hon AT-läkare på Johannesbergs vårdcentral i Härnösand.

Anna Burenius ÅLDER 32 FAMILJ Sambo BOR Härnön GÖR AT-läkare på Johannesbergs vårdcentral. AT står för allmäntjänstgöring och är en anställning som görs efter fullgjord läkarutbildning.

Läkarvetenskapen har massor av specialinstrument till sitt förfogande, men de som Anna Burenius använder mest i sitt dagliga jobb på Johannesbergs vårdcentral är klassiker som stetoskop och blodtrycksmanschett. Ändå är det två andra ”redskap” som hon tycker är viktigare än allt annat för en läkare. ”Jag skulle säga händerna att känna med och öronen att lyssna med.”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

29


Verksamhetschef msorg om funktionshindrade ANSÖKAN SENAST: 2018-11-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183684889

Verksamhetschef till skolförvaltningen i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-12-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183595899

Arbetsledare inom bygg och förvaltning ANSÖKAN SENAST: 2018-11-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Sundsvall vårdteam Ab OXO JOBBNR: 183538629

Verksamhetsansvarig lokalförsörjning

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 183304839

Marketing och media Kommunikatör med inriktning grafisk form

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-21 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 183437089

Mat och dryck Kökssamordnare

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183743189

Köksbiträde / diskare

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-05 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Asia Thai House AB OXO JOBBNR: 183611489

Chef Digitaliseringsenheten

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 183216299

Personal och HR Projektmedarbetare

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 183756819

Projekt och utveckling Redovisningscontroller

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-23 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 182832309

Socialarbetare Vikarier/schemalagd personal ANSÖKAN SENAST: 2019-03-01 ANTAL TJÄNSTER: 10 FÖRETAG: Modern Omsorg Elle AB OXO JOBBNR: 183034359

Städ och underhåll Digitaliserare sökes

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Arkiv Digital Ad Ab OXO JOBBNR: 183611419

Support Handläggare av stöd inom Landsbygdsprogrammet

Ipsos söker projektadministratör till Norrland

Vården Kurator

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-09 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Ipsos AB OXO JOBBNR: 183584789

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-23 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: KASTELLSKOLAN OXO JOBBNR: 183835709

Psykolog till Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Utbildning Lärare

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 183648359

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 184008749

Lärare till särskild undervisningsgrupp till Wendela Hellmanskolan. ANSÖKAN SENAST: 2018-11-24 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183909929

Lärare i svenska på Wendela Hellmanskolan

Övriga

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-24 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183915399

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-14 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Experis AB OXO JOBBNR: 184044599

Lärare, Härnösand

Ekonomiassistent till myndighet i Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183756619

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-21 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Randstad AB OXO JOBBNR: 184045839

Barnskötare till Tjäderns förskola ANSÖKAN SENAST: 2018-12-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183716649

Vaktmästare sökes till myndighet med säkerhetsfokus på Sandö

Lärare i Svenska, Yrkes- & Studieförberedande Moduler i Härnösand

Lärare i musik till Wendela Hellmanskolan

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Bemannia AB (publ.) OXO JOBBNR: 183938529

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-20 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Hermods Aktiebolag OXO JOBBNR: 183684859

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare 100%

Förskollärare till Solstrålens förskola ANSÖKAN SENAST: 2018-12-03 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183511259

ANSÖKAN SENAST: 2019-02-07 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ab Prime Care OXO JOBBNR: 183756589

Ekonomiassistent i Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 184008919

ANSÖKAN SENAST: 2018-11-23 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands pastorat OXO JOBBNR: 183685099

Erfarna sjuksköterskor till häkten och anstalter i Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-12-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 183909939

Senior Planarkitekt/Samhällsplanerare ANSÖKAN SENAST: 2018-11-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Tyréns AB OXO JOBBNR: 183250779

Hushållsnära tjänster/trädgård ANSÖKAN SENAST: 2018-12-31 ANTAL TJÄNSTER: 5 FÖRETAG: Seniorbolaget Privat AB OXO JOBBNR: 183143209

NY PÅ JOBBET Fler och fler väljer att ”lista” sig hos oss

Tandläkarekedjan förstärker ÄR DU RAD AV E INTR SSE LL OSS? TI ATT BYTA Kontakta n Malin Edgre 6 43 073-073 1

Nedzad Kvakic, Tandvårdspersonal

Hjärtligt välkommen!

ASSISTANS SOM GER NYA MÖJLIGHETER – FÖR ALLA! Kvalitetssäkrat assistansbolag Våra kunder får egen personlig tränare/sjukgymnast Vår personal har kollektivavtal

Härnösand, Korsmässvägen 5 • Bryggaren strand Tel: 0611-51 19 90 • www.tandlakarekedjan.se E-post: info@tandlakarekedjan.se 30

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

När du vill ha det bättre!

Brunnshusgatan 19 Härnösand tel 0611-221 01 www.rehabassistans.se


Tillsammans får vi maskineriet att gå runt. med KundfoKus, ansvar och glädje –

Varje dag ser Jonas Gerdin och alla våra andra medarbetare till att Härnösandsbornas vardag fungerar. Det är de som med glädje och ansvar gör vår kommun till en ännu härligare plats att bo på.

”Skolan är avgörande för både ungas kunskaper och självkänsla” ”Jag är född nyfiken, då ska man brygga öl”

Jonas Gerdin, rektor och ölbryggare

läs mer om lediga TjänsTer på w w w.harnosand.se/TjansTer Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

31


R E P OR TAG E / J U BI L A R E R N A

100 år är en riktig milstolpe, och att Härnösands simsällskap faktiskt är inne på sitt hundrade levnadsår har inte gått obemärkt förbi. Och än är jubileumsåret inte över.

( Jubilarer )

FE M FI R A N DE FÖR E N I NG A R Föreningar både formar samhället och berättar historien om det. Vissa är nystartade, vissa är gamla – och vissa fyller jämnt i år. Här är fem av jubilarerna som sätter prägel på Härnösand!

Fler jubilarer Bland alla idrottsklubbar, hjälporganisationer, församlingar, stiftelser och andra föreningar som arbetar på ideell basis i Härnösand finns givetvis fler som jubilerar under 2018. Här är ett axplock: Härnösand Segelsällskap 160 år Härnösands Skytteförening 125 år Härnösands Motorklubb 90 år PRO Härnösand 75 år Härnösands Cykelklubb 70 år Folkdanslaget Öbackaringen 55 år Härnösands Ridklubb 50 år Härnösands Badmintonklubb 45 år

32

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Text J AKO B TJ ERNSTR Ö M foto PA W EL MARONSKI , anders eliasson

Viksjö jaktskytteklubb 45 år Janne Vängmansällskapet 40 år PRO Älandsbro 40 år Moffe Bollklubb 40 år BK Flash 40 år Älandsbro Folkets Hus förening 40 år Albatross Hernö 35 år Nymus 35 år Härnösands medicinhistoriska förening 25 år Härnösands Schacksällskap 25 år Rö Folkets Hus och Byalagsförening 20 år Bäverteatern 20 år

I

slutet av november väntar en klubbtävling med tårtkalas och i december är det dags för en jubileumstävling på hemmaplan där hela distriktet kommer på besök. Namnet på tävlingen? ”100-åringen” såklart! Tidigare i november har Svenska simförbundets förbundskapten och sportchef Ulrika Sandmark besökt klubben och hon passade då också på att vara med på en trä-

ning. – Att få träffa förbundskaptenen är nog det största för simmarna och även tränarna, säger konstaterar Birgitta Westerlind och Christina Norén Vosveld i HSS styrelse. Förbundsrepresentanten mötte en klubb som visserligen inte är så stor, men som växer och andas optimism. Träningsgrupperna fylls på och i simskola och mindre träningsgrupper lär sig allt från förskolebarn till vuxna att ha kul i vattnet. Allt enligt HSS motto ”från barn till veteran”.

Men sagan om 100-åringen som växer och blir större hade kunnat vara historien om 90-åringen som klev ut ur simhallen och försvann. För när simhallen i Härnösand för knappt tio år sedan skulle renoveras och en ny relaxavdelning byggas hamnade klubben i ett mycket tufft läge. – Renoveringen tog mycket längre tid än planerat och under hela tiden som den pågick så kunde vi ju inte träna här. När vi till slut kom tillbaka till simhallen igen hade vi 21–22 aktiva simmare kvar och klubben gick runt på tre eller fyra familjer. Simhallen behövde renoveras – det är inte mycket att säga om – men det långa uppehållet var ett hårt slag för vår verksamhet, konstaterar Birgitta Westerlind. Nu är klubben tillbaka i simhallen som är själva förutsättningen för att kunna bedriva simskola och träning som man vill. Allt är perfekt – eller? – Nja, man måste ju få drömma också och vi drömmer om en 50-metersbassäng utomhus i Härnösand. Det skulle betyda jättemycket för våra simmare givetvis, men det skulle ju också vara en tillgång för kommunen. Så det hoppas vi på i framtiden.

1


100 Härnösands simsällskap GRUNDAD 1918 SYFTE Bredda intresset för simidrotten från barn till veteran. MEDLEMMAR Ungefär 50 i klubbens träningsgrupper, omkring 100 i simskolegrupperna. LÄS MER Hemsidan www.harnosim.se eller Härnösands simsällskap på Facebook. Härnösands simsällskap är en liten men ambitiös klubb som under flera årtionden nått oproportio-

NYFIKEN? Se: 15–16 december genomförs jubileumstävlingen 100-åringen på simhallen. Prova på: Mer info om simgrupper och simskola hittar du på hemsidan.

nerligt stora framgångar i tävlingsbassängerna. Christina Norén Vosveld och Birgitta Westerlind (lilla bilden till vänster), ordförande respektive vice ordförande i klubben, konstaterar att träningsgrupperna nu börjar fyllas på och att klubben växer.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

33


I NETPEOR R RVJ TAG U /E S/YJSK U BI ON L APÅ R EJOBBE R NA T

30 5i12-rörelsen GRUNDAD 1988 SYFTE En ideell och opolitisk organisation som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och för alla människors lika värde MEDLEMMAR 350–400 LÄS MER Hemsidan 5i12.se eller 5i12-rörelsen på Facebook NYFIKEN? 5i12-rörelsen i Härnösand laddar nu för sin stora dag, den stora manifestationen på torget den 5 december just fem minuter i tolv (11.55). Vill du engagera dig i föreningen

Det här är hemma för 5i12-rörelsen. Här har Anders Bergman, Hibo Abdullahi och Medhanie G Alemayo manifesterat många gånger mot främlingsfientlighet och rasism och för människors lika värde.

34

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Vill man i bild berätta historien om 5i12-rörelsen så ska den bilden självklart tas på torget i Härnösand.

D

et var här som en liten grupp människor började samlas 1988 för att protestera mot den växande främlingsfientligheten. Och det är här Härnösandsborna den 5 december varje år sedan 1993 manifesterar mot samma främlingsfientlighet på det som blivit något av 5i12-rörelsens nationaldag. I år fyller 5i12 30 år. Rörelsen har spridit sig över Sverige och ut i världen, till riksdagen och EU-parlamentet och belönats med allt från priset som Årets vänligaste svensk till hans Majestät konungens medalj i åttonde storleken.

Jubileet uppmärksammas med en turné runt om

i länet där man berättar om 5i12:s historia och arbete, och årets upplaga av Internationella festen på Murberget var också ett storslaget födelsedagskalas med omkring 4 000 gäster. De som idag är aktiva i 5i12 är på en gång stolta över den insats som rörelsen har gjort, och samtidigt väldigt osentimentala inför det som varit. Medlemsantalet i föreningen har sjunkit under de senaste åren, aktiviteten också i och med att Anders Bergman som tidigare var heltidsanställd gick i pension. Men oroliga? Nix. För det handlar inte om att föreningen 5i12 ska växa. Det handlar om att engagemanget mot rasism och för allas lika värde ska växa. Och det gör det, menar Hibo Abdullahi i styrelsen. – Engagemanget kanske inte går genom just 5i12, men det ökar, det ser vi väldigt tydligt. Och jag tycker att det är bra att all aktivitet inte ska gå genom en enda förening utan att det är många som engagerar sig och att det bygger på ett personligt engagemang. Anders Bergman som jobbade nära eldsjälen Stig

Wallin under 20 års tid är inne på samma linje. – Stig gjorde 5i12 känt över hela Sverige, men sa hela tiden ”NI måste engagera er!”. Vi är ett nätverk som stöttar lokala krafter runt om i landet, men det måste bygga på deras vilja och initiativ. Vi styr ingenting, vilket gör att aktiviteterna den 5 december kan se väldigt olika ut på olika orter. Det manifesteras i Borlänge, Södertälje, Norrköping och på en massa ställen, men vad de gör har vi ingen koll på och har aldrig haft.

En av initiativtagarna till 5i12 var Sara Westin. När Sara 1989 mördas av en ung flykting gjorde hennes pappa Stig Wallin till sin livsuppgift att fullfölja Saras engagemang. Här talar Wallin på torget i Härnösand i början av 1990-talet. 1992 uppmärksammas Stig Wallin åter för sitt arbete mot rasism och främlingsfientlighet och tar emot Hans Majestät Konungens medalj i åttonde storleken i högblått band.

Sedan 2003 hålls en manifestation i riksdagen den 5 december och sedan några år delas då också det årliga 5i12priset ut. 2013 delade Jasenko Omanovic, riksdagsman (S) och 5i12-ordförande, ut priset till artisten Timbuktu.

>> Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

35


I N T E RVJ U / S Y SK ON PÅ JOBBE T Trillingarna Gun-Marie, Ann-Marie och Britt-Marie Hägglund har varit med Säbrå Orkesterförening ända sedan starten för 60 år sedan. Men de är långt ifrån ensamma om att ha spelat länge i orkestern, och skälet är enkelt – det här är en orkester där det är lätt att trivas.

Den yngsta medlemmen är 16 år, den äldsta är 86. Här sitter kulturskoleelever sida vid sida med sina lärare och ivriga amatörmusiker.

M

en när dirigenten Björn Hedström, själv musiklärare till vardags, höjer händerna och släpper lös Säbrå orkesterförening i ”Gånglåt från Härnösand” så spelar skillnaderna ingen roll. Blickarna pendlar mellan noterna och den gestikulerande Björn och koncentrationen är maximal hos alla. – Det här är ju en av sakerna som gör musik så fantastisk, att man möts i musiken och att åldern faktiskt inte spelar så stor roll. Sedan gör åldersblandningen att det blir en dynamik i gruppen. Det är en orkester som man trivs i, säger Björn Hedström. Och han vet vad han pratar om. Han började spela i Säbrå Orkesterförening i slutet av 1970-talet och 2001

36

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

60

tog han själv över som ledare för orkestern.

Men det finns medlemmar som har ännu fler ”tjäns-

teår” och som med eftertryck bekräftar påståendet om att det här är en orkester man trivs i. Trillingarna GunMarie, Ann-Marie och Britt-Marie Hägglund har varit med ända sedan 1958 då musikläraren Allan Hansgårdh startade Säbrå Orkesterförening. 60 år i samma orkester alltså. Nu sitter de mitt i stråksektionen när Björn Hedström signalerar start för ett stycke som har hängt med under många år, Lars-Erik Larssons ”Melodi”. Orkesterföreningen fyller en viktig social funktion? – Ja, men lika mycket en musikalisk och allmänkulturell funktion, säger Björn Hedström. Vi är den enda aktiva symfoniorkestern i Härnösands kommun idag. Repertoaren beskriver han som ”populärklassiskt samt underhållnings- och folkmusik”. Man samarbetar gärna med andra ensembler och körer och en tradition sedan 1973 är den egna konserten Lyrisk-Musikalisk Afton. Hur mår 60-åringen? – Vi har roligt tillsammans och det kommer till nya musiker med jämna mellanrum. Blåset är i princip fullt nu, men stråk finns det alltid plats för.

Säbrå Orkesterförening

GRUNDAD 1958

SYFTE Erbjuda en möjlighet för amatörmusiker i Härnösand med omnejd att spela. MEDLEMMAR Pendlar mellan 40 och 50. NYFIKEN? Närmaste framträdande är Wienersalong på S:t PetriLogen den 13 januari 2019. Är du intresserad av att spela så kontakta konsertmästare Carina Norberg, som kan berätta mer.


R E P OR TAG E / J U BI L A R E R N A

För Yippies fotograf gör Elina Lindblom och Jonas Stenmark en av sina märkligare dansuppvisningar.

E

nsamma i den stora salen på Parketten ska de dansa west coast swing, men med flera tydliga önskemål från fotografen: De ska hålla sig på ett begränsat område nära blixten, fokusera på vissa turer, röra sig med fart men ändå så att ansiktena syns. Och så ska det se naturligt ut också… Det blir några test, ett låtbyte, men sedan går det – naturligtvis – som en dans. Jonas och Elina är aktiva i Danssportklubben Spirorna, tävlar en del och finns dessutom med som instruktörer på en del av klubbens kurser. Just nu är det framförallt bugg, lindy hop, west coast swing och foxtrot som gäller i klubben som grundades 1993. Hur mår 25-åringen?

Spirorna GRUNDAD 1993 SYFTE Bedriva danssport och främja dansen och dess utveckling MEDLEMMAR 160 LÄS MER Hemsidan spirorna.se eller Danssportklubben Spirorna på Facebook NYFIKEN? Klubben arrangerar danskväll med Martinez på S:t Petri-Logen som en del av 25-årsjubileet. Nybörjarkurser startar i januari–februari – håll koll på hemsidan och Facebook!

25

– Bra! Det finns ju många aktiviteter och träningsformer som lockar, men vi startar upp nybörjarkurser varje termin så intresset finns. Sedan går det väldigt mycket upp och ner. Går det någon serie på tv som handlar om dans så märker vi av det direkt. När ”Dansbandskampen” gick fick vi över 100 anmälda till en nybörjarkurs, säger Jonas. Vad är det bästa med dans?

– Att träffa människor! Det är en glad och positiv stämning kring dansen och åker man iväg en helg så är det inte bara dans utan man äter, pratar och umgås vid sidan om också, säger Jonas. Sedan ger det ju motion, och det är väl vetenskapligt bevisat att man mår bra och blir glad av det. – För mig är dansen också en känsloventil, säger Elina. Är man glad eller arg så kan man få ut det på dansgolvet. Vissa springer eller går på gym för att bli kvitt stress, jag dansar istället. Klubben är öppen både för den som vill satsa på dansen som sport och den som bara vill dansa socialt. Facebooksidan tipsar lika självklart för Norrlandsmästerskapen som för Perikles på Bollsta Folkets Hus. – Fokus har växlat genom åren och just nu är vi bara ett fåtal som tävlar, men det finns inga problem eller konflikter kring det, säger Jonas Stenmark.

West coast swing är en dans som utvecklats ur lindy hop men har ett annat uttryck. Den dansas ofta till modern musik inom genrer som R&B, hiphop, blues och pop.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

37


I NETPEOR R RVJ TAG U /E S/YJSK U BI ON L APÅ R EJOBBE R NA T

175 Sankt Petri Logen, i folkmun bara Logen, har varit en festlokal och mötesplats för Härnösandsborna sedan den byggdes 1871. Att förvalta och vårda byggnaden är en viktig del av Sankt Petri Ordens verksamhet konstaterar storsekreterare Jörgen Eriksson, stormästare Khosrow Razavi och storceremonimästarinna Annacarin Löfgren. Under 2019 ska den stora spegelsalen att genomgå en renovering.

Vad hade Moses Gröndahl och hans vänner egentligen tänkt sig när de 1843 instiftade Sankt Petri Orden?

V

i vet att de tänkte sig ”ett angenämt och förädlande sällskapsliv” och att tillsammans få ägna sig åt sina favorithobbies, friluftsliv, jakt och fiske. Men att deras skapelse 175 år senare skulle leva och frodas i Härnösand, det kunde de knappast ha tänkt sig ens i sin vildaste fantasi. Ändå är det precis där vi är nu. Det lättsamma sällskap som de ursprungliga Petribröderna – helt i linje med tidens mode – utformade som ett ordenssällskap, har överlevt generationsskiften, samhällsomvandlingar och svackor och deras ordenshus har blivit festlokalen med stort F för generationer av Härnösandsbor. Moses Gröndal hade nog gapat av förvåning – men också varit ganska rörd och stolt, tror dagens stormästare Khosrow Razavi. – Redan när ordenshuset byggdes 1871 så var det en plats som skulle vara öppen och där man skulle kunna mötas under lättsamma former. Det här har alltid varit

38

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Härnösandsbornas vardagsrum och festlokal och så ska det förbli. Hur mår 175-åringen då? Jo, just nu pekar det mesta uppåt. Ekonomin är god och intresset för Sankt Petri Orden ökar. En ny generation Härnösandsbor, ytterligare en, är på väg in. Vad är det bästa med ordenslivet? – Alla har väl sitt svar, men för mig är det att kunna träffas och ha roligt över generationsgränserna, säger Khosrow Razavi. Vi arrangerar allt från traditionella fester då man får klä upp sig lite till after work-kvällar, post knegum, som vi kallar det. Storceremonimästarinnan Annacarin Löfgren håller med. – Här får man anledning att använda den där fina långklänningen då och då. Det är lite högtidligt och framförallt väldigt roligt. Så bilden av ordenslivet som stelt, slutet och rituellt och bara för äldre herrar … – … de fördomarna tar vi gärna död på! De stämmer inte för Sankt Petri Orden i alla fall. Kvinnor har kunnat bli medlemmar i orden sedan 1880-talet och stelt är det absolut inte. Men kan vem som helst bli medlem? – Formellt så ska man föreslås av en medlem för att kunna väljas in, men känner man att det här verkar roligt så kan man höra av sig och säga att man är intresserad. Svårare än så är det inte, säger Khosrow Razavi.

Sankt Petri Orden GRUNDAD 1843 SYFTE Att bedriva ”ett angenämt och förädlande sällskapsliv”. MEDLEMMAR 360–370. LÄS MER Hemsidan www.stpetri.net eller Sankt Petri Orden på Facebook. NYFIKEN? Närmast på festprogrammet står ”Tjugoåttan”, den stora balen den 28 december. Icke medlem kan bjudas in till balen som gäst av någon av ordens medlemmar.


hel a denna sida är annons SPECIALSIDOR I MAGASINET iTimrå och Yippie Härnösand

BYGGA NYTT

Julemys

ALDRIG ÄR DET VÄL MER RÄTT ATT SKAPA MYSIG STÄMNIN G ÄN NU I DECEMBER!

IKEAFAVORITER I JUL. Ikea relanserar 90-talet. Begränsad upplaga och premiär 7 december. Till exempel kan stolen Bjurån för 695 ge lite julfeeling vid matbordet. Nedan fina Stråla femstjärniga ljusstake, 299 kr.

STJÄRNGLANS. Kemikaliefria julstjärnor tillverkade av handgjort papper som framställts av återvunnen textil enligt gammal tradition i Indien. Granit, diameter 60 och 80 cm, 189 respektive 199 kr.

Foto Ikea SNYGGBYGGE. Danska superstjärnearkitekten Bjarke Ingels företag BIG har ritat nya bygget på taket till en gammal fastighet i centrala Umeå. Bostadsrätterna är snart slutsålda. Priset ligger mellan 2 250 000 kr och 7 000 000 kr och månadsavgiften 1500 kr till 5000 kr. Om man räknar efter är det inte dyrt jämfört med vad vi bygger i Sundsvall – Härnösand. Fram för bättre arkitektur här också!

JULVILAN. Kudde Malin Broderi, 45x45 cm, grå 299 kr på Åhlens.

PLATS FÖR PAKETEN. Förvaringskorg, 299 kronor, HM Home.

Kaminer & SKorStenar • Fast pris installerat & klart • rotavdrag! HELA 85% ver kningsgrad • scan-line 8 med sidoglas Vi finns på: bondsjö trä och plåt ab

Stort utbud i vår butik.

VälKommen in!

Varma hälsningar, Murar’n! Smedjevägen 4 • 0611-211 02

Öppet: mån-fre 7.30-17 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

39


hel a denna sida är annons

1

Dygnet-runt-jour 0611-50 50 75 www.swooshsverige.se

Din elektriker

Vitt ut, färg in. De vita, högblanka köken är definitivt på väg ut. Tidslöst och neutralt, visst, men nu slår pendeln snabbt över mot kraftiga, mörka färger och matta ytor. Och det gäller hela köket – skåp, väggar och tillbehör. Organiska, naturnära kulörer är heta liksom matt svart.

 Data/fiber

 och mycket mer Powerup Electrics AB

Fredrik

0611-105 00 Härnösand

borra efter bergvärme!

Trärent och rustikt. Efter en tid i frysboxen är nu den trärena och grova köksinredningen på väg att få en renässans. Framförallt gäller det lite mörkare träslag, men rena träytor generellt går framåt. Inga lister och speglar i skåp och hurtsar dock utan raka, rena linjer dominerar.

5

Allt inom el-hem, villa, företag och industri!

 El-installationer  ROT-jobb

2

sköna trender i köket Det händer mycket spännande på köksfronten just nu. Mer färg, mer dramatik och dessutom håller nya material på att slå igenom på allvar. Häng med på en trendspaning inför 2019!

! Hett igen?

Vi bjuder på värmekostnadsskillnaden* fram till installation! beSTÄLL FÖre 30/11

3 Rostfritt ut. Den verkliga metalllångköraren i våra kök är på väg ut och istället för rostfritt går nu trenden åt – ja, alla andra håll egentligen. Neutrala blandare och fronter kommer starkt, men också mönstrade färgexplosioner som till exempel från Smeg härovan. När det gäller synlig metall satsar många tillverkare nu på koppar och – i en helt annan prisklass – guld.

*Om du ej får din värmepump installerad under 2018 så bjuder vi på värmekostnadsskillnaden upp till 3 mån (max 5000:-/mån) som blir från ditt gamla värmesystem till ditt nya. Gäller installation utförd efter den 31/12 2018, dock längst t o m 31/3 2019.

6-åRs gaRanTI

på hela installationen!

VI UTFÖR • Nyinstallation • Service • Utbyte av uppvärmningssystem

RING 0611-206 10 så bokar vi ett möte! 40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

4

Mönstrat och färgstarkt kakel. Färgklickar som fångar ögat i köket är på frammarsch efter många år av enhetlighet och mycket nedtonade färger. Spanska och marockanska plattor på golv, murar eller vid spisen blir allt mer populärt.

5 Personliga kök. Idealet om enhetlighet och symmetri är ifrågasatt. Stark trend under 2019 är asymmetri, färgmixar och medvetna stilbrott.


hel a denna sida är annons

JULSÄKR A HEMMAELEN Julen står inför dörren och nu är det verkligen dags att se över elsäkerheten i huset.

BONUSTIPS!

Elektriker Alex Karlström hjälper dig med tips som elsäkrar julen.

Planera för 2019!

DAGS FÖR EN NY HEMSIDA?

Kolla brandvarnaren! Gör det med ett stearinljus, som du släcker och för under brandvarnaren så att den lilla röken från ljuset tränger in och startar tjutet. Det, är det bästa sättet att kolla på!

den! erbjuesdöKAn • 070-369 21 12

GrAtis Hemb

20% rAbAtt Välj mellan träfönster, beklätt fönster i aluminium eller PVC-fönster. Du väljer, vi monterar.

www.tandlakarekedjan.se

Många ljusslingor som har legat hoprullade i källaren tas fram. Fint och stämningsfullt blir det, men det gäller att vara uppmärksam. En som kan det här med elsäkerhet är Alex Karlström på PowerUp Electrics i Härnösand. – Man bör ha en checklista när man tar fram sina julsaker, tipsar han. – När det gäller ljusstakar så ska man rycka i lampan för att se till att den sitter fast. Sedan ska man inte som många gör, släcka den genom att skruva ur en lampa, då kan det glappa lite och bli gnistbildning som startar en brand. Det finns olika typer av ljusslingor på marknaden med lampor som inte går att byta ut på. Man kanske inte tycker att det gör något, men om en rad lampor har slocknat och man har en slinga som inte har en trafo utan den går på 230V så kan det innebära att en ledning har dålig kontakt eller har åkt ut ur lampan. Och det kan

Här ovan ser du två hemsidor vi gjort under 2018! Vi hjälper dig med analys, innehåll, design och programmering

Köpmangatan 10B Härnösand www.alltid.net • tel 0611-51 13 20

40 mm port, maxmått 2500 x 2100 mm. En mycket bra standardport till ett otroligt bra pris. Inkl motor.

• Vi kan solskydd. Hos oss hittar du allt inom markiser & solskydd • Köp en svensktillverkad dörr från Lurs, få Assa Yale-lås på köpet!

Martin Wikman • 070-369 21 12 info@montera.nu • www.montera.nu

Använd inte sladdar eller kontakter med sprickor i. Låna aldrig transformator från en annan produkt. Märk upp så du parar ihop rätt. Köp bara CE-märkta produkter som uppfyller EU:s säkerhetskrav. Handla i en affär som vet vad de säljer. Produkter som ska användas utomhus ska vara märkta för utomhusbruk. Om en lampa är trasig och inte går att byta – släng produkten. Placera inte ljusslingan nära lättantändligt material. Placera sladdar så att barn eller husdjur inte kan slita i eller gnaga på sladden.

STRUNTA I DET. Att byta Garageport ska vara lätt. Vi hjälper dig hela vägen, från montering till bortforsling av den gamla porten. Skippa krånglet – välkommen till oss!

Ravesta 135, Arnäsvall Tel: 0660-37 51 11

www.leeab.nu

Här är några fler tips för att få till en elsäker och God Jul!

DET MESTA GÅR ATT GÖRA KRÅNGLIGT.

Örnsköldsvik

Från 14.900:-

uppstå värme risk för brand ökar. – En annan sak som kan orsaka överhettning är att juldekorationen har fel transformator. Det var ju ett år sedan de användes sist, och man kanske lagt ner alla julbelysningar i en låda och blandat ihop dem. Märk dem! – Sedan är säkert morfars gamla adventsstjärna jättefin, men den är gjord av tunt papper, så se till att det sitter lågenergilampa i den, eller en LED-lampa som inte avger värme.

Härnösand

Sälstensgränd 5 Tel: 0611-218 18

stan’s enda järnhandel Välkommen till en riktig järnhandel i Härnösand Vi säljer bland annat:

Verktyg • Maskiner • Gasol • Trädgårdsutrustning Gräsfrö • Gräsklippare • Röj- & motorsågar Skruvar, bultar & muttrar m.m.

Industrigatan 8 • 0611-101 01 • Vard 7-17 • www.harnomaskinkonsult.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

41


I N T E RVJ U / JOA K I M E R I K S S ON

Joakim Eriksson Ålder 47 Bor Furuhult, Älandsbro Familj Sambo och barnen Elisabeth 20 år, Beatrice 15 och Alexander 5 Gör Alldeles för mycket! Jobbar heltid på Folksam i Kramfors med sparande och pensioner. Har en gård och är ordförande i Svenska Tyngdlyftningsförbundet.

42

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


( Tyngdlyftare )

BA S FÖR SV E R IGE S STA R K A ST E – Välkommen till mitt vattenhål! utropar Joakim Eriksson och slår ut med armarna, nere i gymmet på Högslätten. Det är här han tränar och alltid lyckas få humöret att lyfta i takt med tyngderna, även den dystraste av dagar. Sedan i våras är Joakim också ordförande i Svenska Tyngdlyftningsförbundet.

Text & foto M a r i a -Th é r è s e S o m m a r

Joakim Erikssons dotter Beatrice, 15, spelar innebandy och fotboll men lyfter vikter för styrketräning.

– Det finns en känsla med att lyfta vikt som tilltalar mig. Det är jag som ska göra det, ingen kan göra det åt mig, utan jag ska betvinga den här tyngden och en bra känsla infinner sig i kroppen när jag lyfter. Jag är i princip alltid motiverad att träna. Efter en tung dag känner jag glädje igen här, av att lyfta tunga saker. Joakim är uppvuxen i Ramvik och började med tyngdlyftning på 1980-talet, efter att ha ägnat sig åt lagsport, främst handboll. – Mina föräldrar gick tyvärr isär. Mamma flyttade till Kramfors och eftersom jag ville träna ringde hon runt och kollade vad som erbjöds. Det var så jag kom i kontakt med tyngdlyftningen, tyckte att det var intressant och började tävla för KramforsAlliansen. Men jag är bättre på att leda förbund än att lyfta tungt! Hur kom det sig att du blev ordförande för Tyngdlyftningsförbundet i hela Sverige? – Jag började som kassör i Kramfors-Alliansen och var det i många år. Sedan blev jag ordförande i södra Norrland och förra året fick jag frågan om jag ville bli ordförande för hela Sverige. Det var ett tufft beslut, för jag förstod att det skulle vara mycket jobb och det blev ännu mer än förväntat. Ångrar du dig nästan? Hur är ditt uppdrag som ordförande? – Vissa dagar tycker man att livet är jättekul,

andra tycker man inte det, men så är det vad man än gör. Det finns många starka viljor och personligheter inom tyngdlyftningen och telefonen kan ringa när som helst. Nyligen var det VM i Turkmenistan och då behövde folk där få tag på mig vid behov. Vi har ett arvode, men det är lågt, så i princip är det ideellt arbete och jag ägnar ungefär två timmar om dagen åt det. Vad går uppdraget ut på? – Jag svarar mycket på frågor och funderingar i telefon och gör allt som kräver min omedelbara åtgärd. Tillsammans med generalsekreteraren planerar jag alla möten. Jag åker också runt på tävlingar och delar ut priser. Vi jobbar mycket mot RF, Riksidrottsförbundet, där alla idrotter i Sverige är med. Jag kommer också att fara till internationella kongresser, men hittills har jag hållit mig hemma mycket eftersom jag har småbarn och en gård, även om äldsta dottern har utbildning inom djurvård och hjälper till mycket med djuren. Vad är roligast med att vara ordförande? – Att fara på ungdoms-SM och se flickorna och pojkarna lyfta. Att se hur fantastiskt glada de blir över att göra ett lyft, se glädjen jag själv känner i lyftningen återspeglas och leva hos de unga. Sedan är det förstås kul med internationella framgångar. Hur ser det ut med fördelningen kvinnor och män? Kan man leva på tyngdlyftning? – Tyngdlyftning är en jämställd sport med ungefär lika många utövare bland tjejer och killar, något fler tjejer, och av någon anledning går det bättre för tjejerna. Sammantaget har damerna aldrig haft så stora framgångar som nu, men det är svårt att leva på sporten utan att exempelvis jobba som tränare. De absolut bästa tjejerna i dag har lite stipendier och ersättningar, men vi som håller på med detta tycker inte att deras ersättningar är något att sträva efter. Finns det något vanligt missförstånd om tyngdlyftning? – Att vi håller på med bänkpress. Det är en helt annan sport! Något som många inte vet är också hur bra tyngdlyftning kan vara för rehabilitering, men de flesta idrotter idag anammar våra övningar på något sätt. Min dotter Beatrice tränar just nu styrka för fotboll och innebandy. Vad har du för hopp och visioner framöver? – Min önskan och vision i det här jobbet är att få förbundet att fungera, att våra medlemmar känner att vi finns till för dem och inte är några gubbar som sitter och bestämmer över dem. Samtidigt älskar jag att se unga tjejer och killar lyfta och det är viktigt att fortsätta jobba för att vi ska ha en så ren sport som möjligt, utan doping.

>> Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

43


R E P OR TAG E / MOR G ON L J U S

FÅ N G A G ryningen Dagarna blir kortare och kallare, men det betyder inte att utflyktssäsongen är över. Att möta soluppgången på toppen av ett berg är faktiskt ren medicin mot hösttröttheten. Packa väskan, ställ klockan på tidig väckning och sug ut det mesta av dagsljuset! Text J AKO B TJ ERNSTR Ö M foto PA W EL MARONSKI

D

et är alltid en storslagen upplevelse att vara ute i naturen och se solen gå upp. Och kanske behöver vi den där känslan av uppvaknande och pånyttfödelse extra mycket nu när dagarna bara blir mörkare och mörkare. Snön låter vänta på sig. Solen går upp allt senare och ner allt tidigare. Och inte förrän den 21 december vänder vi mot ljusare tider. Det är här i skarven mellan höst och vinter som det är lätt att tappa energi, och där stora »

44

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


ryningen

Vänta inte på perfekt väder! Även en disig dag kan bjuda på en fantastisk soluppgång. Här stiger solen rosa bortom Smitingen, betraktad från Speckstaberget.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

45


R E P OR TAG E / MOR G ON L J U S

Mat tillagad i det fria är alltid den godaste maten.

” V ill man se soluppgången i det fria så är ju haken normalt att man måste kliva upp i svinottan , men redan i slutet av november så är solen hygglig nog att hålla på sin entr é till stra x efter åtta . ” planer för en ledig dag lätt rinner ut i sanden. Och det är nu som en frukostutflykt är en perfekt kickstart på dagen. Vill man se soluppgången i det fria så är ju haken normalt att man måste kliva upp i svinottan, men redan i slutet av november så är solen hygglig nog att hålla på sin entré till strax efter åtta. Det är mänskligt – även för den genomsnittligt morgontrötte – att ta sig upp och ut i tid en fin helgmorgon. För att slippa en massa hets på morgonen förbereder du så långt det går kvällen innan. Välj ut ett lämpligt mål för utflykten, se till så att du har utflyktsmat hemma och plocka fram utrustning och kläder.

46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Sedan kan du ställa väckarklockan. När du väl har tagit dig ur sängen och i kängorna nästa morgon så är dagen nästan garanterat lyckad. Kolla: God promenad som får kroppen att komma igång. Skön naturupplevelse. Soluppgång. Mat i det fria. Solen går ner mellan två och tre på eftermiddagen, och du går givetvis hem när du vill, men när du gör det så har du mött solen, utnyttjat dagsljuset, fått motion – och du har hela eftermiddagen och kvällen över till annat!


L I T E PRY L A R FÖR MORG ONTUR EN FR ÅN H Ä R NÖSA NDS BU TIK ER

TIPS Packa kvällen före. Ingen morgonstress en ledig dag, tack! Packar du kvällen före så är du mentalt inställd på att kliva upp och kan stå emot snooze-reflexen när klockan ringer. Välj plats i förväg. Är du ute efter att se soluppgången gå upp så tänk välj österläge och gärna en högt belägen plats. Och beräkna tiden för att ta dig till platsen såklart! Håll värmen. Det kan vara ordentligt kallt på morgonen. Varma kläder och varm dryck ingår i standardutrustningen. Tänk också på att inte gå så att du blir svettig om du har tänkt ta ett längre matstopp. Vill du få upp pulsen så skruva upp tempot på hemvägen istället. Och som vanligt: Ta med mobiltelefon, ta med ditt skräp hem, släck eventuell eld ordentligt.

S tanley termos 0 . 5 l 4 19 .00 k r på Fiskebiten Vi följde markeringarna för Härnö Trail uppför Speckstabergets branta östra sida.

Outslitlig klassiker från som håller drycken varm i 20 timmar för dig som inte vill vänta på kaffekoket över elden.

SOLENS UPP- OCH NEDGÅNG I HÄRNÖSAND RESTEN AV ÅRET Datum, veckodag

upp ned

ljust

Datum, veckodag

upp

ned

ljust

21 november 2018, onsdag 08:21 14:45 06:24

12 december 2018, onsdag 09:10 14:13

22 november 2018, torsdag 08:24 14:43

06:18

13 december 2018, torsdag 09:12 14:12 05:00

23 november 2018, fredag 08:27 14:41

06:13

14 december 2018, fredag 09:13 14:12

04:58

24 november 2018, lördag 08:30 14:39 06:09

15 december 2018, lördag 09:14 14:11

04:56

25 november 2018, söndag 08:32 14:37 06:04

16 december 2018, söndag 09:15 14:11

04:55

26 november 2018, måndag 08:35 14:34

05:59

17 december 2018, måndag 09:17 14:11

04:54

27 november 2018, tisdag 08:38 14:32

05:54

18 december 2018, tisdag 09:18 14:11

04:53

28 november 2018, onsdag 08:40 14:31

05:50

19 december 2018, onsdag 09:18 14:11

04:52

29 november 2018, torsdag 08:43 14:29

05:45

20 december 2018, torsdag 09:19 14:11

04:52

30 november 2018, fredag 08:45 14:27

05:41

21 december 2018, fredag 09:20 14:12

04:52

1 december 2018, lördag

05:37

22 december 2018, lördag 09:20 14:12

04:52

2 december 2018, söndag 08:50 14:24

05:33

23 december 2018, söndag 09:21 14:13

04:52

3 december 2018, måndag 08:52 14:22

05:29

24 december 2018, måndag 09:21 14:14

04:52

4 december 2018, tisdag 08:55 14:21 05:25

25 december 2018, tisdag 09:21 14:15

04:53

5 december 2018, onsdag 08:57 14:19

05:22

26 december 2018, onsdag 09:21 14:16

04:54

6 december 2018, torsdag 08:59 14:18

05:19

27 december 2018, torsdag 09:21 14:17

04:55

7 december 2018, fredag

09:01 14:17

05:15

28 december 2018, fredag 09:21 14:18

04:57

8 december 2018, lördag 09:03 14:16

05:12

29 december 2018, lördag 09:20 14:19

04:58

08:48 14:25

05:02

9 december 2018, söndag 09:05 14:15 05:09

30 december 2018, söndag 09:20 14:21 05:00

10 december 2018, måndag 09:07 14:14

31 december 2018, måndag 09:20 14:22

05:07

11 december 2018, tisdag 09:08 14:13 05:04

05:02

G R Ä N SF OR S H A N DY X A 1100 k r på Härnö Mask inkonsult Lyxyxa. Det korta skaftet i förhållande till huvudets storlek gör den praktisk i ryggsäcken vid skogspromenader eller i bilen då den tar liten plats. Smidig till att kvista, klyva mindre ved eller göra stickor till brasan.

H ällmark K E T T L E 249 k r på Intersport Kokkaffe, finns det nåt bättre. Och särskilt tillagad över öppen eld. 1,5 liter i rostfritt stål med förvaringspåse.

Här vänder det!

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

47


R E P OR TAG E / Föreningsarkivet

Sörviksrevolvern. 1904 var det strejk i Sörviks sågverk i Ljustorp. Ägarna hade anlitat finska strejkbrytare som kom i en stor grupp. Dessa försvann snabbt då en fackföreningsman höjde en revolver mot skyn, avlossade och strejkbrytarna skingrades och kom inte tillbaka. Kan denna pistol ha påverkat samhällsbilden av idag?

( Historia )

ARK IVEN

En gästbok från Fällestugan har Friluftsfrämjandet lämnat in. Boken låg i stugan under ett par år, och när den var fullskriven lades en ny ut. Just detta exemplar visar att konstnären Bengt Lindström inspirerades av utsikten genom fönstret i slutet av maj månad 1943.

BE R ÄT TA R – OM SM ÅT T OCH STORT Vi har tittat i Föreningsarkivets gömmor.

Text & foto AN D ERS ELIASSON

Ett fotografi som visar medlemmar i Frånös SDK Klubb som broderar ett standar med krav på medborgarrätt. Årtal okänt, men 1921 fick kvinnor rösta för första gången, så bilden är tagen före den tiden. Det finns protokoll från många rösträttsföreningar i arkivet med samma agenda, då endast 19 procent av Sveriges medborgare ansågs vara bemyndiga att rösta.

Folkets Husföreningens pärmar med tidningsurklipp kring deras arrangemang som omnämnts i pressen finns prydligt inklistrade. Den 22 juli 1936 hade de bjudit in härnösandsborna till revykungen Karl Gerhards 37 man starka ensemble vars besök drog fullt hus. Biljetterna på bästa plats kostade 3 kronor. Lite längre bak i lokalen var de en krona billigare. (Baletten som räknade in hela 14 damer, ansågs vara något alldeles speciellt!)

En stor fana från Svenska Tobaksindustriarbetareförbundets avdelning 5 i Härnösand. (Det där var nog det längsta ordet i Yippies historia med sina 32 bokstäver!) Föreningen bildades 1907.

HSS Härnösands Segelsällskap bildades 1858 och är därmed den näst äldsta seglarföreningen i Sverige med sina 160 år i år. I arkivet finns ett fotoalbum från sekelskiftet med företrädesvis mustaschprydda allvarliga herrar som var medlemmar i föreningen.

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Frälsningsarmens musikkår någon gång runt sekelskiftet. Om man vet att man har en gammal moster som var soldat i den föreningen, så är man välkommen att besöka arkivet och dyka ner i de historiska arkiv som kan berätta mera om föreningens aktiviteter.

Filmtajm! Intresserad av att se Bondeförbundets valfilm från 1956? Filmens titel: Det går en väg. En berättelse om den unge bonden Lennart som bor ensam i ett stort ostädat hus som kräver en hustrus omvårdnad. Den vackra Karin kliver in i handlingen, kammandes sitt hår framför en spegel och pussar ett fotografi av sin Lennart. De unga tu gifter sig och Lennart tycker att stärkkragen till bröllopsfracken är ett otyg. Man får en rejäl portion av svensk pekoral och tal om frihetens trygghet endast kan uppnås genom att arbeta flitigt och hålla ihop för att lyckan ska bestå. (Nu går det inte att se filmen på arkivet, men den finns på Youtube!)

F

öreningsarkivet i Västernorrland är den institution i länet som ansvarar för det kulturarv föreningar lämnat efter sig. Om man är släktforskare som redan hittat alla ättlingar 10 generationer bakåt i tiden och har fortskarglädjen kvar, kan man ju börja ta reda på vad de gjorde på sin fritid.

I Föreningsarkivet uppe

på Kusthöjden finns protokoll från sammanträden, kassaböcker, årsredovisningar och en hel del annat som länets föreningar haft i sina samlingar och lämnat till arkivet. Alveola Ämting är nyanställd arkivpedagog och öppnar arkivskåpen och berättar om föreningsarkivets innehåll.

– Många föreningar har bidragit till samhällsbygget genom sina verksamheter. Inte minst inom arbetarrörelsen som varit den viktigaste byggstenen. Samlingarna är en sammanslagning av folkrörelsearkivet och föreningslivets kulturarv. Hur har föreningarna växt, vilka aktiviteter har man satsat på? Hur har samtalen sett ut innan besluten tagits? Mycket av det finns nedtecknat i olika protokoll, och de finns bevarade här hos oss. Men även idrotts- musik- och ekonomiska föreningars historia finns i efterlämnade former här. Så det finns en hel del dokument där man kan följa besluten som lett till hur samhället ser idag, samt en hel del kuriosa, säger Alveola.

Härnösandsborna var även väldigt sportiga av sig, Härnösands Cykelklubbs resultatlistor, här från distriktsmästerskapen den 15:juli 1956 visar vilka resultat klubbmedlemmarna presterade. Alveola Ämting i Föreningsarkivet.

>> Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

49


R E P OR TAG E / Y I PPI E T E STA R K A R AT E

Min sparringpartner Mohammed från Sundsvall fick känna av några sparkar.

Det finns något inom karate för alla (även jens) Uppdraget till vår sportredaktör var solklart. ”Testa karate och beskriv det i en artikel. Vi fixar fotograf!”. Att skribentens 52-årsdag bara var några klädombyten var inte vårt bekymmer, snarare motsatsen. Text jens näsman

foto anders eliasson

Alla karatestilar härstammar ursprungligen från ön Okinawa, 64 mil söder om Japans sydkust. I takt med karatens spridning till det japanska fastlandet och övriga världen utvecklades olika stilar med skilda inriktningar. Det finns nu över hundra olika stilar av karate med stor variation i såväl teoretiskt, taktiskt som tekniskt utförande. De fem största stilarna i Sverige är Shotokan-ryu, Shito-ryu, Goju-ryu, Wadoryu samt Kyokushin. Den sistnämnda är den yngsta av stilarna – och också den som Härnösands Karateklubb har valt att träna.

50

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Klubben bildades i november 1982 av Mats G Lidén och till en början höll man till uppe i ett av de övre ”kapprummen” på Landgrenhallen. – Därefter höll vi till borta i den lilla fristående gymnastiksalen på Kiörningskolan bra länge, men sedan drygt tio år är vi tillbaka i Landgrenhallen, berättar Mikael Näktergal, som varit med sedan starten. Antalet aktiva utövare har de senaste tio åren pendlat mellan 9 och 26. I skrivande stund finns tolv aktiva igång hos HKK, men budskapet under det öppna lägret i Landgrenhallen som Yippie fick besöka var tydligt.

– Vi ser gärna att fler kommer hit och provar på. Vi har policyn att de fem första gångerna ska vara gratis för att man ska få en uppfattning om vad träningen innebär och vad den kan ge för mervärden, förklarar Henrik Vallin som hittat tillbaka till Härnösandsklubben som han började träna med under gymnasietiden. Undertecknads farhågor om att den kroppsliga stelheten skulle sätta käppar i hjulet, bemöttes blixtsnabbt av Vallin: – Jag känner inte till någon som börjat träna karate för att de redan är tillräckligt smidiga. Nej, karate är ett livslångt lärande och man kommer hela tiden förbättra sig


Efter. Trött men nöjd.

FAKTA/ Härnösands Karateklubb w Bildades i november 1982. w Stilen som tränas är Kyokushinkai som fritt

översatt betyder ”Den yttersta sanningens sammanslutning”. Kyokushinkai är känd som den starkaste karaten. Då den karaktäriseras av sin hårda sparring, ofta utan skydd, samt avancerade krossningstekniker (tameshiwari), där både brädor, is och tegelstenar slås i bitar.

w Enligt Folksams skadestatistik ligger karaten på samma nivå som boule gällande skador. Kampsportsklubbar i Härnösand Hans-Ove Wiklund hjälper Yippies utsände med dräkten Kallad Gi.

HKK:s Sensei Mikael Näktergal ger instruktioner.

KARATE Härnösands Karateklubb (1982) Lokal: Landgrenshallen Mer: www.laget.se/_HKK. Klubben finns också på Facebook. Kontakt: hansove.wiklund@gmail.com Ådalens Karateklubb Lokal: Centrumvägen 2, Hälledal (källarlokal i samma hus som Handlarn) Mer: www.adalenskarate.com. Kontakt: olavi.niskanen@telia.com AIKIDO Härnö Aikidosällskap (1997) Lokal: Landgrenshallen Mer: www.daiwaaikido.com. Klubben finns också på Facebook som Härnö Aikido. Kontakt: carlos.enguis@outlook.com

Mahmaz Jumazada från Sundsvall.

TAEKWONDO Hernö Taekwondo Lokal: Djuphamnsvägen 5 (Kronholmen) Mer: hernotaekwondo.se/main/. Klubben finns också på Facebook. Kontakt: micke@hernotaekwondo.se Lägrets duktiga instruktör Michael Söderqvist har tagit den sjunde gradens svart bälte.

på olika sätt. Antingen genom innötning av grundteknikerna (kihon), under genomförande av förutbestämda rörelsemönster (katan) eller inom fightingen/sparringen (kumiten). Under lägret i Härnösand drillades utövarna från Sundsvall, Härnösand och Umeå av den mycket högt ansedde Michael Söderkvist från Östersund som graderat till svart bälte av den sjunde graden och tituleras shihan = mästare som utbildar instruktörer. Det självklara antagandet att detta skulle bli både för tufft och avancerat för en förstagångsbesökare visade sig dock inte alls stämma. Det blev i stället en mycket intressant genomgång av en mängd grundtekniker, både i attackerande och försvarande syfte. Okej... Ärligt talat var det si och så med den kroppsliga balansen och armarnas positioner under rörelsemönstren av och till,

Soo Shim (2016) Lokal: Fiskaregatan 11 076-115 56 94 Mer: sooshim.se/harnosand. Klubben finns också på Facebook. Kontakt: staffan.lodin@sooshim.se

men tiden flög fram hiskeligt snabbt. Det fanns inte en enda vätskepaus inlagd under det 120 minuter långa träningspasset, men jag kom på mig själv att det inte fanns något behov av det. Jag märkte även att grundposen under shihans instruktion – där armarna ska hållas i samma position som Kenneth Andersson hade i sin målgest under fotbolls-VM 1994 (men med händerna knutna) – började kännas hur naturlig som helst. Dessutom fascinerades jag över gruppens sammansättning. Allt ifrån de med svart bälte som hållit på i 35-40 år till brunt, blått, grönt och ned till vitt som nybörjare får när de drar på sig den riktiga dräkten (Gi) och så jag då. – Det finns något inom karate för alla. Vi får hoppas att några gamla medlemmar kan tänka sig börja träna igen när vi har fått en så fin lokal att hålla till i, avslutar Henrik Vallin.

BOXNING Öbacka Boxningsklubb (1979) Lokal: Landgrenshallen Mer: idrottonline.se/ObackaBK-Boxning/. Klubben finns också på Facebook. Kontakt: mikael.fernlund@hotmail.se Härnösands Boxningsklubb (2017) Lokal: Fiskaregatan 11 Mer: idrottonline.se/harnosandboxningsklubbboxning/. Klubben finns också på Facebook. Kont.: harnosandboxningsklubb@gmail.com BROTTNING Brännabrottarna (1930) Lokal: Brunnshusgatan 17 (Brännaborg) Mer: idrottonline.se/BrannansIF-Brottning/ Kontakt: brannansif@gmail.com Härnösands brottarklubb (2012) Lokal: Djuphamnsvägen 3 (Kronholmen) Mer: idrottonline.se/HarnosandsBK-Brottning/. Klubben finns också på Facebook. Kontakt: harnosandsbrottarklubb@gmail.com CAPOEIRA Capoeira Guanabara Sundsvall/Härnösand (2005) Lokal: Varierar Mer: Finns på Facebook som Capoeira Guanabara Sundsvall/Härnösand Kontakt: capoeira.harnosand@gmail.com

>> Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

51


SPORT

TIPS? Eposta jens.nasman@yippieharnosand.se

INNEBANDY. Domarbrist är ett ord som används frekvent inom de flesta idrotter. Framförallt är det svårt med rekryteringen. Härnösand är ett litet undantag. Där finns 19-årige Arvid Larsson.

ARVID BYTTE från spElare TILL DOMARE PÅ HÖGRE NIVÅ

Arvid Larsson, 19, bestämde sig för att bli domare för fem år sedan. Nu dömer han i Division 1. Foto: Jens Näsman

w Det var efter en strulig säsong för kollektivet i det egna innebandylaget som den då 14-årige Arvid Larsson tog beslutet av lägga klubban åt sidan och testa domarpipan i stället. Han gick grundkursen, fick titeln ungdomsdomare – och på den vägen är det. Nu, fem säsonger senare, är han distriktsdomare och får döma från Damer Division 1 och Herrar Utveckling och nedåt. – Förhoppningen är förstås att få testa någon ”herrtvåa” den här säsongen, men det får komma när det kommer. Jag är rätt nöjd nu med att få döma så mycket som möjligt för att skaffa mig rutin, säger 19-årige Arvid Larsson när vi möts i domarrummet i Öbacka Sportcenter vid 19:20-tiden efter den här lördagens tredje (!) visseluppdrag. Första uppdraget var en match i Pojkar Division 4B klockan 09:30 i Öbacka SC. Andra uppdraget var länsderbyt i Juniorallsvenskan damer i Skönsbergshallen (Sundsvall-Övik IB)

klockan 13:00, innan det var dags att vända tillbaka till Öbacka SC för kvällsmötet IBK Härnösand-Nätra IBK i Pojkar Division 5D med start klockan 18:00. – Tidigare år hände det rätt ofta att man tripplade, men nu är två matcher per dag det vanligaste, medger Arvid som timvikarierar som elevassistent på veckorna. Om hur framtiden som domare kommer att te sig vet han inget om, däremot vad han uppskattat mest hittills. – Att få döma med en mer rutinerad domare som jag fått göra mer på senare tid har varit jättebra för mig. I början fick man ofta döma med en jämnårig kompis, men tillsammans var vi ju väldigt oerfarna och rätt osäkra. – På senare år känner jag mig mycket tryggare i domarrollen och kan ”leda matchen” på ett annat sätt, förklarar Arvid Larsson som värdesätter det faktum att han får döma allt bättre lag.

Karriärens höjdpunkt än så länge var dömandet av JSM-finalen mellan RIG Umeå och Mora i Sundsvalls Sporthall, men den avgörande slutspelsmatchen då Klockarberget tog sig upp till Juniorallsvenskan är han också nöjd med. Mindre roliga upplevelser då? – Det kommer självklart sådana matcher också, men då gäller det att jobba sig kvar. Jag hade en sådan dammatch förra helgen då jag inte riktigt hade timingen, men då är det bara att fortsätta snacka så spelarna hör att man fortfarande är med, säger han och ler. Vad vill du säga till de ungdomar som kanske funderar på att prova? – Gör det! Det behöver inte vara just innebandy. Det behövs alltid fler som dömer och jag kan utan problem säga att jag är på en mycket högre serienivå som domare än jag hade varit som spelare. – Och förhoppningsvis blir det bara häftigare och häftigar

FAKTA/ Domararvoden 2018-19 Herrar: Division 2 – 700 kr, Utveckling A/E – 550 kr, Juniorallsvenskan – 600 kr. Damer: Division 1 – 650 kr, Utveckling – 450 kr, Juniorallsvenskan – 450 kr. Pojkar: Div 1 – 450 kr, Div 2 – 300 kr, Div 3 – 270 kr, Div 4 – 240 kr, Div 5 – 200 kr. Flickor: Div 2 – 270 kr, Div 3 – 250 kr, Div 4 – 200 kr, Div 5 – 180 kr.

MTB-löftet får 8000 kronor w MOUNTAINBIKE. 18-årige MTBcyklisten Vilgot Lindh, Härnösand Cykelklubb, tilldelades nyligen ett stipendium på 8 000 kronor ur framlidne byggmästaren Eilert Nordlanders Minnesfond. Vilgot, som studerar på cykelgymnasiet i Skara, vann i somras JSM-guldet med 44 sekunders segermarginal. Han fick sedan representera Sverige vid både JEM i Österrike och JVM i Schweiz.

Det är Sällskapet Gamla Härnösandspojkar som hanterar Eilert Nordlanders Minnespris och utser den årliga stipendiaten. Nomineringskommittén består av Per-Ola Nordlander (Eilerts son), Lars Sjölund och Örjan Leek. Tidigare pristagare är Johanna Höglund (curling), Per Lindström (opera), Wille Ödmark (fotboll) och Isak Eriksson (fiol). Vilgot Lindh. Foto: HCK

52

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


Hemsö IF har börjat med sina populära multipass på lördagar igen. Här är delar av det gäng som tränade den 10 november. Foto: Jens Näsman

HEMSÖ-TRIATLETERNAS MULTIPASS ÄR TILLBAKA TRIATLON. Hemsö IF:s triatleter år igång med sina multipass på lördagar igen. Passen som innefattar 60 minuter löpning, 60 minuter spinning och avslutas med 60 minuter simning. – Nej, den riktiga avslutningen är buffén vi äter ihop efter all träning. Det är den gemenskapen alla ser fram emot, klargör HIF-duon Tommie Sjödin och Peter Hellqvist. Ni kanske har sett dem springandes utmed Södersundsvägen eller Solumshamnsvägen på lördagsmorgnar? Hemsö IF:s triatleter i gult och svart som med framgång tävlat under 2018. Snacket internt landar ofta i upplevelsen runt den stentuffa Iron Man Kalmar den 18 augusti. Sex av klubbens aktiva deltog – och alla tog sig i mål. – Ja, det är ju främst det man har som målsättning när man är med för första gången, erkänner Peter Hellqvist som började med triatlon 2015. Minns du varför? – Haha,… ja, varför? Nja, det var väl så att en kompis övertalade mig att vi skulle göra Klassikern och då är det ju triatlon-grenarna (Vätternrundan, Vansbrosimmet samt Lidingöloppet) plus ett Vasalopp på längdskidor som gäller. – Eftersom jag redan börjat tröttna på skidåkningen och gillade upplägget att man lätt kunde jobba med sina svagheter i en idrottsgren genom att förbättra tekniken så började jag träna mer målmedvetet efter Klassikern 2014.

Efter ett antal tävlingar över klart kortare totalsträckor än IronMan-distance (3800 meter simning i öppet vatten, 180 km cykling och så avslutande 42,2 km löpning) började Peter träna målmedvetet inför IM Kalmar 2018 under 2017. – Det behövs en sådan lång uppladdning. Och nu när det visade sig bli så fruktansvärt slitsamt så kände jag direkt att jag behövde ett års mental rehab. Först 2020 planerar jag stå på startlinjen i Kalmar igen, säger Peter som klockades för totaltiden 15 timmar, 57 minuter och åtta sekunder. – Den tiden vill man ju putsa rejält nästa gång. Nu var jag faktiskt allra sist in under målskynket, säger Peter. Hemsölöparen hyllades dock längs vägen för sin grymma kämpainsats. – Jag var beredd att lägga av flera gånger om. Jag dog totalt i benen redan under andra delen av cyklingen - och då kan du ju räkna ut hur det kändes att springa ett maraton efter det...! Betydligt snabbare gick det för klubbkompisarna i samma klass H40-44, Tommie Sjödin och Fredrik Estman. Estman var klubbens nästsnabbaste med totalttiden 10.49.59 – Sjödin klockades nämligen för finfina 9.46.59. Drygt sex timmars skillnad (!) alltså mellan kompisarna Tommie och Peter. – Men där ligger också tjusningen i den här sporten. Man behöver inte vara superfit för att hänga på och träna med oss, men man måste självklart ha självdisciplin och vara beredd att utmana sig själv och sina komfortgränser, konstaterar Peter Hellqvist.

Tommie Sjödin går ett steg längre och visar inte bara sin skicklighet i själva utövandet av triatlon, utan även hur den kan beskrivas. – Man får utforska sina djupaste vrår av smärta och utmattning, men även uppleva total glädje och eufori. Man får på det viset en enormt djup vänskap med sina träningskompisar eftersom man delar på hela känsloregistret. – Sedan är det häftigt att se hur man kan överraska sig själv gång efter annan. Människans kapacitet är enorm, men man behöver vara nyfiken och ha viljan, säger Tommie Sjödin som har en dröm om att någon gång få en startplats på riktiga IronMan på Hawaii. Hans tid från Kalmar nu i somras visade sig vara knappa fem minuter ifrån den sista av startplatserna i H40-klassen i år, men... – Man vet aldrig vad det är för tider som måste till nästa säsong… men visst är det en dröm man bär på innerst inne, erkänner Tommie Sjödin innan han kliver in i spinninglokalen för pass 2 under lördagens multipass. Den lördagen Yippie var på plats var det ett drygt tiotal som genomförde trippelträningen med tillhörande måltid. Ett par ansikten var nya för dagen… och fler välkomnas. FOTNOT. Bland övriga Hemsö-triatleter noterades Veronica Sundqvist (D35-39) för tiden 11.29.13, Johan Ekbäck (H40-44) 11.41.56 samt Mats Näsholm (H50-55) för 12.21.36.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

53


Modern byrå med bred erfarenhet!

Kom igen Härnösand, insamling pågår för att rädda liv

Kom igen Härnösand! -Alla har rätt att funka olika! En miljard människor i världen sägs leva med funktionsnedsättning, majoriteten av dem i länder där många ofta fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs.

Härnösand kommer under vecka V50 och de 144 timmar som Musikhjälpen pågår, att samla ihop så mycket pant som är möjligt! Var med och samla pant

Vi hjälper små- och stora företag samt organisationer och bostadsrättsföreningar med allt inom redovisning och revision samt ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Inlämning: HÄRs kontorsbutik, Storgatan 29, kl 12-13, va 50 mån-fre eller avtalad tid, ring 0611-34 80 10 HÄR Handel och Möten AB www.här.nu

Gånsviksvägen 4 Härnösand Telefon: 0611-55 44 60 • www.ekoni.se

NU I BILBOLAGETS REGI! Tillsammans blir vi starkare!

Hyrbil!

Weekend erbjudande

Bil över helge n

Från 660:Fredag-Sönda g fria mil

Kristina

Cattis

Angelica

Vi har allt från små bilar till minibussar och lätta lastbilar.

En hyrbil för alla behov i alla situationer.

54

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Stationsgatan 1 • 0611–150 50


UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Greger Lockner, Henrik och Angelica Strömberg, Kristina Lockner: - Vi känner David Afzelius som är med i föreställningen!

foto Maria-Thérèse Sommar

Ndeye och Paulin redo för middag och opera

Hans Johansson

Den galne kocken, spagettiopera med Operalinjen Kapellsberg, Västernorrlands museum 10/11

Bengt Häggqvist

Robin Isik

Lena Almquist och Anders Bäcklander

Barbro Bermlid och Mona Gernelin Olga Lysova: - Jag försöker gå på allt som Kapells gör. Det här med spagettiopera är ett nytt koncept det ska bli spännande! Marie-Louise ochoch Anne-Marie

Carl, Maria och Daniel

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

55


UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND

foto Maria-Thérèse Sommar

Örjan Wiklund och Maria Wiklund Hedberg

Anders Larsson

Bengt Andersson och Lars-Åke Westberg från Östersund hade varit på Nylands Järn på teatern

Sara Wedin och Erika Mårtensson. Sara: - För länge sedan fick jag en konsert med Nordman i 18-årspresent och nu är det dags igen!

Marwan Samaan

Helen Malmborg och Ingalill Orädd

Lördagskväll på Kajutan 10/11 DJ Martin Alexandersson stod redo

Rebecka Elmqvist jobbade vid spelbordet

56

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Zaher Soltan


Få fantastisk lyster med Exuviance härliga trio!

Hos Alltid arbetar åtta konsulter som hyrs ut för uppdrag inom reklam och marknadsföring. Projektledare, webbdesigner, journalist, redigerare, strateg och filmare

Go Digitalish

(ord. pris 1397:-).

IG

INA

L QU A

L

TE

U

V IA

NCE O R

Ge bort ett presentkort till någon du tycker om! UA Y G RAN

ED BY EX

er Vi hjälper på den san! digitala re

JULPRIS 899:-

IT

• analys • projektledning • innehållsplanering • webdesign • sociala medier • utbildning

Deep Hydration Treatment, SkinRise Bionic Tonic, Triple Microdermabrasion Face Polish,

Evelyns Skönhetsateljé Tel. 0611-846 96

Ett varmt tack till mina fantastiska kunder som jag har haft förmånen att dela både glädje, sorg & många skratt med! Det är nu dags för mig efter 17 år att ta ut min retroaktiva semester. Jag avslutar min verksamhet den 31/12-2018. Du som har ett presentkort kan använda dessa före den 15/1-2019.

Jag önskar er alla ett gott 2019. Var rädd om er!

Kontor i Härnösand! Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 • www.alltid.net

julens alla klappar finner du på saga design glÖggMuggar från ernst tag 4 betala fÖr 3

65 kr/st

aMaryllis i glaskruka

149 kr t.o.M 25/11

MuMin

från 199 kr julstjärna

från 49 kr hyacinter

från 25 kr

obs!

änglar och toMtar

kvällsÖppet 27/11 kl 18-21 en kväll i julens tecken! välkoMMen!

från 69 kr

kvalitetsljus

från 12 kr

jullyktor från Maja

kärlek & fika

från 89 kr

kÖp 3 prod. få en träsked tell Me More

från 309 kr

favorit i repris! hÖga kustenglÖgg, 3 sorter

69 kr

Öppet alla dagar! vi har lokala och rikstäckande presentkort. Saga Drive-in • St torget 3 • 0611-550 750

gäller så långt lagret räcker

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

57


NYTT ANNONSPAKET!

100 % Höga Kusten ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

POSTUTDELAS TILL

77 000

www.yippieharnosand.se

NR 1 / 2018 januari - februari

smarta VÄrdeKuponger

VARSÅGOD!

PÅ BAKSIDAN

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING (nu 17 200 exemplar!)

Kenneth är polisens nya toppchef ”Vi måste hela tiden prioritera hårt och fråga oss Var Våra resurser gör mest nytta.”

ÄT UTE YIPPIE HAR TESTAT FEM AV VÅRA NYA RESTAURANGER

MÅNADENS SPORT Härnösands alpina EMEliE TiMan – VärldsMäsTarE i Kina

KERAMIKENS HEMLIGHET I FOLKHÖGSKOLANS KÄLLARE SAMLAS LERANS VÄNNER

Sidan 44

SNÖENTUSIASTER • VÅRENS EVENEMANG • FRED NILSSON • VIMMEL • KALENDARIUM • HÄRNÖSAND MM YIPPIE

1

HUSHÅLL OCH FÖRETAG

I ÅNGERMANLAND Till alla hushåll och företag i Kramfors kommun samt Ramvik och Utansjö.

Oktober 2017 | År 11 | Nummer 121 | Upplaga 13 000

10ÅR

2007-2017 Produktion: Kramfors Reklam AB & ADC Media | Tryck: Ågrenshuset | Ansvarig utgivare: Mikael Berggren

Örnsköldsvik

Sollefteå dsgatan 17, 872 36 Kramfors elefon: 0612-109 10 Kramfors ww.bnsmotor.se

BESÖK OSS PÅ SNÖSKOTERNS DAG 28-29/10 Lördag 10–15, Söndag 11–15 Gudmundrå skoterklubb grillar hamburgare och serverar fika!

Högstavägen 3 872 34 Kramfors Telefon: 0612-109 10

25% PÅLL SKOTERSTÄ Lunde • 0612-326 20 • www.aatv.se & OVERALLER

Måndag-fredag .. 08:00- 17.00 Lördagar.............. 10:00- 13.00 Lunch .................. 11:30-12.00

www.bnsmotor.se

Till alla hushåll och företag i Sollefteå kommun samt till Bispgården

Januari 2018 | År 27 | Nr 286 | Upplaga 14 000

PRODUKTION: ADC MEDIA | TRYCK: ALINEA MEDIETEKNIK | ANSVARIG UTGIVARE: MAGNUS LIDBLOM 0620-68 33 04

– för att vi älskar Sollefteå! FIATPROFESSIONAL.SE

CHUCK NORRIS TAP NEVER LOSES A DROP. Ödsgatan 17, 872 36 Kramfors Måndag–Fredag ......08.00–17.00 IT ALWAYS WINS. Telefon: 0612-109 10 Lördag ............................ Stängt www.bnsmotor.se

Lunch ...................... 11.30–12.00

LEASA FRÅN

2399 PER MÅNAD INKL. FRIA VINTERHJUL

DU ÄR ANTINGEN CHUCK NORRIS, ELLER SÅ BEHÖVER DU FIAT PROFESSIONAL.

Härnösand

Chuck Norris chansar inte, han väljer en transportbil från Fiat Professional som Talento till exempel. Utrustad med kraftfulla motoralternativ, oslagbar lastkapacitet på över 1 ton och en invändig lastlängd på upp till 4,15 meter. LEASA FIAT TALENTO FRÅN BARA 2 399 KR. PER MÅNAD* ELLER KÖP DEN FÖR 199 900 KR. Läs mer om Fiat Talento på fiatprofessional.se *Leasingpriserna bygger på finansiell leasing genom FCA Finans/DNB med 20% första förhöjd hyra och ett rekommenderat restvärde efter en 36 månaders lång leasingperiod. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 5,9 – 6,7 l/100 km. Bilen på bilden är extrautrustad. Angivna priser är exklusive moms. Priset gäller endast utvalda bilar i lager. Erbjudandet gäller till och med 2018-02-28.

A PRO LIKE YOU

SAHLENS BIL I SOLLEFTEÅ

Lokalt och privatägt med egen verkstad Öppet i Sollefteå: mån 9.00-17.00 tis-fre 8.00-17.00 lör 10.00-14.00

0620-78 10 90 (vx)

Våren 2018 - nu är det dax! Hur klarar Du dig om krisen kommer? 11 februari 13-16 GRATIS

Soul & Gospel weekend 2-4 mars Hotel Hallstaberget

Spana in resten av vårens spännande utbud! www.vasternorrland.abf.se

Kontakta oss för bokning eller mer information.

0660-777 77 58

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

0612-70 13 00

0611-51 13 20

0620-68 33 00

Västernorrland

0620-155 90 stina.naslund@abf.se www.vasternorrland.abf.se

Månda Lördag Lunch


Hela denna sida är annons

UTFART / KALENDARIUM

WINDOWS Arkitektur, snöflingor och femme-spreading

[ 21 november – 15 december ] Med reservation för eventuella fel och ändringar

Musik Ons 21

nov

Karolina Almgren Project Karolina Almgren Project är Karolinas senaste initiativ. Gruppen spelar nykomponerad jazzmusik som blandas med visor och standards i ny tappning. Förband: Esteteleverna Minela och Tindra

KYRKLIGT lör 24

nov

Musik i höstkväll Lars G Fredriksson, orgel och piano. Eskil Lindbäck, sång. Häggdångers kyrka, kl 18.00 Fre 9

dec

Metropol kl 19.00

Familjegudstjänst med lucia Kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet.

Lör 24

kl 15.00 Stigsjö kyrka.

nov

Niklas Strömstedt Ett ljus i mörkret Härnösands teater, kl 19.30 Ons 28

nov

Daniel Karlsson trio Daniel Karlsson piano, Christian Spering kontrabas, Fredrik Rundqvist trummor. Det är en trio som sticker ut med sitt strålande lekfulla nyskapande spel

fre 9

dec

Musik i advent Flöjtcoeuren spelar ”Adventsilver” klassiskoch julmusik. Häggdångers kyrka, kl 18.00

Nov

nov

LOPPMARKNAD Säsongsavslutning, fikaservering Brännaborg kl. 12-15

FÖRELÄSNING Tor 22

nov

Hur främjar vi psykisk hälsa hos ungdomar - när ska vi söka hjälp? Öppen föreläsning för föräldrar och allmänheten. Föreläsare: leg. Psykolog Karin Nordhage, Barn- och ungdomspsykiatrin. Församlingsgården, Franzéngatan 18, kl 18–20

Sön 2

Konsert Estetiska Programmet, Härnösands Gymnasium

december

Norrdans WINDOWS Dans skapad med glimten i ögat för en väldigt liten yta.

Landgrenskolans Aula 19:00, fri entré. Fre 30

Sön 25

SCEN/TEATER

Metropol kl 20 Tor 29

ÖVRIGT

Fyrens skyltfönster, Storgatan 12 kl 16:00

nov

Blueskväll! Headline Bluesband Headline Bluesband är ett bluesband från Umeå som står med ena foten i West Coast Blues och den andra i den soulfyllda musiken från New Orleans. Förband Chris O Berg Duo

2 dec kl 16:00

Norrdans skyltfönster, Härnösand

Program

HÄRNÖSANDS BIBLIOTEK november - december

Metropol kl 19 Ons 5

sön

Fri entré om inte pris uppges.

dec

Peter Asplund; THE CHRISTMAS FEELING Feat. Isabella Lundgren, Vivian Buczek, Anna Jalkeus & High Coast Jazz Orchestra

21 NOVEMBER KL 18.30 Mon lean Queer, om den samiska HBTQ-rörelsen med Tove Fahlgren.

Härnösands Teater kl 19.30, Biljetter köps på Härnösands Teater

24 NOVEMBER KL 12.00-14.30 Skaparverkstad med Regnbågspyssel för alla åldrar!

ag–Fredag ......08.00–17.00 g ............................ Stängt h ...................... 11.30–12.00 Lör 8

dec

Slagverkskonsert Härnösands Slagverksensemble och danslinjen vid Härnösands Folkhögskola

24 NOVEMBER KL 13.00 Filmvisning: Pride

Teaterns stora scen klockan 19.00

29 NOVEMBER KL 13.00-16.00 Korsordscafé, Ramviks bibliotek

Tis 11

dec

Julkonsert HärnöBlås & Paradorkestern. Drill, Flagg & Tamburmajorer Domkyrkan kl. 18.30 Fre 14

dec

Elvis Christmas Henrik Åberg med musiker och kör. Hosanna Gospel. Härnösands teater, kl 19.00 lör 15

dec

Julkonsert Kören Miranda, före detta Motettkören Säbrå kyrka, biljetter köps på plats

Lör 24

nov

Niklas Strömstedt Ett ljus i mörkret

1 DECEMBER KL 12.00 Sång och danslek i juletid 4 DECEMBER KL 10.00-11.00 Nybörjarkurs: Blogg, vlogg, pod Endast föranmälan 5 DECEMBER KL 18.30 Häng med i en bokcirkel, Ramviks bibliotek 8 DECEMBER KL 12.00-14.30 Skaparverkstad för alla åldrar. 13 DECEMBER KL 08.00 Luciafirande, var i god tid.

Härnösands teater, kl 19.30 foto mattias edwall

bibliotek.harnosand.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

59


– 17 700 exemplar per utgivning, ger annonser med effekt! ETT KVALITETSMAGAS IN BARA OM HÄRN ÖSAND www.yippieharnosan

d.se

se

www.yippieharnosand.

L o t s stugan

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSANVARSÅGOD! D HÄR

FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

Metropol SMARTA VÄ RDEER KUPONG

Onsdag 21/11 • kl 20

www.yippieharnosand.se

18 NR 8 / 20 mber

(nu 17 200 exemplar!)

augusti - septe

karolina Almgren project

N

N PÅ BAKSIDA

VARSÅGOD! DU VARSÅGOD!HÄR FÅR ÖSANDS

NR 2 / 2018

HÄR FÅR DU HÄRN STA TIDNING HÄRNÖSANDS STÖR 200 exemplar!) STÖRSTA TIDNING(nu 17

januari - februari

SMARTA VÄRdENYA ÄGARE, NYA IDÉER. KUPONGER (FRUKOST TILL ExEM PEL)

Förband kl 19: Esteteleverna

Minela & Tindra

(nu 17 200 exemplar!)

INNEN SOMMARM SOMMAR

pÅ BAKsIdAn

Onsdag 28/11 • kl 20

EN LÅNG HET SATTE SINA SPÅR

Daniel karlsson trio

!

NR 3 / 2018

mars - april

BARA OM HÄRNÖSAND

RTEATER PREMIÄÖSAN DS MÖT HÄRN AP NYA TEATERSÄLLSK

Blueskväll

SPORT

USM-GULD OCH FOTBOLL

GålTJäRN / ROlF ”TJOFFa” sJÖBeRG

UF-FÖRETAG: ”DET hAR vARiT sjUkT GivAnDE!”

/ quiNzhee

ORkEsTER FiRAR 25 mED kOnsERT MALIN FALK • ANDR EA CARVALLO • TOMA

sötnosar I snölandskap

FLOWER POWER – Av PAPPER Vi hälsa de

S WAHLUND • CARO LINE JONSSON • MARI A Y I P PPRYT I E H Ä R N ÖZ SAND

Dags för ett nytt

äventyr

JENS NILSSON

GÖR SUCCÉ I MITTR EVYN på alpaCKORNa i sKedOm

hemsön

ATTGÖRALISTAN 2018

1

VI fRåGAdE ETT ANTA L: VAd dRÖMMER NI OM I åR JAKUB MERZYCKI • HElEnA ElfvEndA l • KnApp AnnA

ERIKsson • KAlEndARIUM • MM

YIPPIE HÄRNÖSAND

• LÄR VÅRSTAS NYA PARK

1

+

STORA YIPPIE HÄRNÖSAND Månadsmagasin som trycks och delas ut i 17 700 exemplar. Alla i Härnösands kommun får den, hushåll, företag och besökare!

+

Unika texter och foton om Härnösand, Härnösandsföretag och Härnösandsbor.

+

I snart 10 år har vi kommit ut en onsdag i månaden. Tack alla läsare och annonsörer!

Klipp ur och spara!

ETT KVALITETSMAGASIN

S

DIG PISTOLSKYTTE

Fredag 30/11 • kl 20 Förköp: Cityexperten

Onsdag 5/12 OBS! kl 19.30 Härnösands Teater

peter Asplund

M ND YIPPIE HÄRNÖSA EL • KALENDARIU • JON HULTMAN • VIMM

1

The ChrisTmas Feeling

Biljetter köps på Teatern mån-fre 11–13 eller via Teaterns webb. Säsongskort gäller för denna konsert!

Öbacka Jazz & Blues

yippieharnosand.se

Köpmang 11 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se

2018

s a m t s i r h C

HENRIK

ÅBERG MED MUSIKER

OCH KÖR!

Feat. Hosanna Gospel

www.elvischristmas.se

www.yippieharnosand.se • Tel 0611-51 13 20

STORA AFFÄRER BÖRJAR MED EN ANNONS

Headline Bluesband

x

The Greatest mas Hits

Härnösands teater Fredag 14 dec kl.19.00

Biljetter: www.webbiljett.se samt Härnösands teater tel.0611-180 60

BLACK WEEK! T.O.M. 26/11 PÅGÅR BLACK WEEK MED FANTASTISKA PRISER PÅ UTVALDA PRODUKTER. DU HITTAR ÄVEN ALLA ERBJUDANDEN PÅ MIO.SE. Mio Härnösand E4 Norr, avfart trafikplats Saltvik. Erbjudandena gäller t.o.m. 26/11 om inget annat anges. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

60

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

KVÄLLSÖPPET TILL 21.00 DEN 26/11


www.teatervasternorrland.se

En underhållande & musikalisk show

JULFROSSA

Musiken som konversation, i en visuell konsert

Serveras med julbo r från Grille d n

PeTer asPlund

The ChrisTmas Feeling I l V b a J sabella

undgren • IVIan uczek • H IgH C oast o r CHestra

nna alkéus

Onsdag 5 december kl 19.30 • Härnösands Teater Biljetter kan köpas på Härnösands Teater, mån-fre kl 11-13 och på Härnösands Teaters webbtjänst.

5-18 december

Biljetter: 060-15 54 00 www.entresundsvall.se

Konsertteatern, Sundsvall

www.musikivasternorrland.se

[annonsindex ]

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning

www.yippieharnosand.se

NR 11 / 2017

november – december

SMARTA VÄRDEKUPONGER

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

Berners......................................................19 Bilbolaget..................................................64 Bondsjö Trä & Plåt.....................................39 Bylunds VVS..............................................40 Ekoni.........................................................54 Elvis Christmas.........................................60 Escape Data..............................................60 Evelyns Skönhetsateljé............................. 57 Fokus Företagsmässa................................64 Garageportexperten..................................41 Guldsmed Kalling....................................5, 15 Hemköp.................................................5, 64 Hertz.........................................................54 Hårmagasinet.............................................19 HÄR Handel & Möten........................ 7, 19, 54 Härnö Maskinkonsult..................................41 Härnösands Alpina....................................64 ETT KVALITETSMAG ASIN BARA OM HÄRNÖSAND

Härnösands kommun.........................4, 19, 31 Härnösands Teaterförening.........................5 Härnösandshus.........................................26 ICA Maxi......................................................9 Kopieringsbyrån..........................................5 Lennart Holmgren Bil................................26 Lundgrens..................................................15 Malms Naprapati & Friskvård.......................5 Marknadsboden..........................................15 MIO Möbler................................................60 Miranda......................................................61 Mittrevyn....................................................8 Montera.nu.................................................41 Musik Västernorrland.................................61 Nordea......................................................28 Nordsjö Idé & Design.................................64 Norra Skogsägarna....................................15 and.se

ETT KVALITETSMAG ASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnos www.yippieharnos

and.se

NR 6-7 / 2018 juni

SMARTA VÄRDEKUPONGER

- juli

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

PÅ BAKSIDAN

ASIN BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAG

8 / 2018 NR augusti - september

Norrdans...................................................59 Optimal Ekonomi....................................... 27 PowerUp...................................................40 PWC...........................................................26 Rehabassistans.........................................30 Saga Design.............................................. 57 Sambiblioteket.....................................16, 59 Simhallen..............................................8, 64 Stora Coop..................................................7 Svenska kyrkan................................. 2, 3, 26 Swoosh......................................................40 Tandläkarekedjan................................30, 63 Teater Västernorrland................................61 Västernorrlands Museum...........................15 Öbacka Jazz & Blues.................................60

and.se

www.yippieharnos www.yippieharnos

and.se

SMARTA VÄRDEKUPONGER

N

NR 9 / 2018 september

SMARTA VÄRDEKUPONGER

– oktober

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

Mille Kåhrström, 10, har fått ett sponsorkontrakt med en av världens största snowboardtillverkare (men just nu är det skateboard som gäller).

in the city 42 tips fö r s kö na s ommarda

Trevlig resa med Ådalen III

Tom-Eddye är hemma

g a r (s i d . 5 5)

nu

Sommarteat er i Logen s park.

NORRDANS • BRUNNEGÅRD EN • MONA BERGLUND

• SINNENAS TRÄDGÅRD

• KIKKI SEFBOM MM

10 / 2018 nr oktober– november

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

N RÄDDNINGSAKTIO HUS” ”STANS ÄLDSTA

(nu 17 200 exemplar!)

”Summer

SMARTA VÄRDEKUPONGER

PÅ BAKSIDAN

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 200 exemplar!)

ASIn BArA OM HÄrnÖSAnD ETT KVALITETSMAG

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

N SOMMARMINNE SOMMAR

(nu 17 700 exemplar!)

EN LÅNG HET SATTE SINA SPÅR

(nu 17 700 exemplar!)

SMITINGEN

HÄR ÄR PLANERNA N FÖR DEN NYA CAMPINGE

LIVING HEMBESÖK I URBAN VILLORNA OCH SOLBACKS

MÖT HÄRNÖSAN NYA TEATERSÄLLSKAP

SPORT

Före och efter

äventyr E • JON HULTMAN • LÄR DIG PISTOLSKYTT

YIPPIE HÄRNÖSAND • VIMMEL • KALENDARIUM

ÅVIKE BRUK MINNEN FRÅN JÄRNETS TID

1

ANNA-KARIN HASSELBORG

MAT-EXTRA

NYTT FRÅN APA, BRYGGHUSET, KOLGRILLEN OCH SIMHALLEN

• ISAK ERIKSSON –

SYSKON PÅ JOBB

HUR FUNKAR SYSKONRELATIONEN PÅ JOBBET?

RIKSSPELEMAN • SUSANNE LINDEHALL

• MM

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

Stormästare Khosrow Razavi, storceremonimästarinna Annacarin Löfgren och storsekreterare Jörgen Eriksson i Sankt Petri Orden firar .. öh .. stort under 2018.

GRYNING PAckA FÖR EN SolUPPGåNGSTUR

ARKIVGÖMMOR!

VI KOLLAR IN FÖRENINGSAR KIVET

DUBBELT UPP HÄRNÖSAND HAR FÅTT EN TILL GYNEKOLOG

UF UNGA FÖRETAGARE VISAR UPP SIG

175

SIdAN 13

Jubilerar

YIPPIE HÄlSAR På HoS SANkT PETRI oRdEN ocH FYRA ANdRA FÖRENINGAR SoM JUBIlERAR 2018

TYNGDLYFTAR-BAS • STADSARKITEKT

• KARATE • APA • FRISKIS&SVETTIS

• VIMMEL MM YIPPIE HÄRNÖSAND

1

Omslaget Foto Pawel Maronski

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se, www.yippieharnosand.se ANSVARIG UTGIVARE Anders Hall, anders@alltid.net redaktör Jakob Tjernström, jakob@alltid.net Redigering Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net

vandringar.

ERna RDan GFÄd Joh LÅNme

I HÖNSPARADISET

hemsön

S

av fysiska besvär Efter över 1,5 år kan Johanna och kronisk smärta på långa sig ut Öhrling åter ge

Programledaren Agnes Hammar, Astrid Wikström (med hönan Fläcken) och programledaren Malmberg från Barnkanalens Mattias Fixa Rummet har byggt världens bästa hönshus.

Dags för ett nytt

VÅRSTAS NYA PARK

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

NYINFLYTTAT

R PREMIÄRTEATE DS USM-GULD OCH FOTBOLL

NU SKA HELRENOVERAS

PÅ BAKSIDAN

(nu 17 700 exemplar!)

PETER SJÖLUND •

ANA MARIA – TANDLÄKARE

NORBERg • JUNIOR BINUA • MAURIT

VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net • MM 1 DITzLER YIPPIE HÄRNÖSAND

Projektledare/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg, stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 7 december 2018!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Utdelning 17 700 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun Tryck Mittmedia Print Medarbetare i DETTA NUMMER Maria-Thérèse Sommar, Anders Eliasson

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

61


MITT HÄRNÖSAND f o t o PA W EL MARONSKI

Shah Zada Ålder 43 Familj Fru och två barn Bor Radhus i Härnösand Gör Jobbar som företagskonsult på Allgencia

SHAH ZADA Shah Zada är företagskonsult på Allgencia i Härnösand och matchar ihop företag och arbetssökande. Drivkraften i jobbet hittar han i den egna erfarenheten. – Jag kom till Sverige som flykting och minns hur mycket jag kämpade för mitt första jobb. Då fanns det SFI (Svenska för invandrare) och inte mycket, men idag finns det mer stöd att få.

62

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Bästa gata Theodor Hellmansvägen Vackraste plats Centrum Bästa lunchställe Café Samba Bästa uteställe Sälsten Bästa restaurang Vägg i Vägg Senaste kulturupplevelse Länsmuseet Västernorrland Bästa köp Ett par nya jeans på Jeansbolaget Sämsta köp Diesel parfym Senaste impulsköpet Vinterplagg till mina barn Fikar helst på Espresso House Ser jag helst på tv Encounters with Evil På min Spotifylista Har ej någon Favoritfärg Svårt! Hejar på GIF Sundsvall Läser just nu Sista delen i Pax-serien Senaste resa Turkiet Bästa butik Jeansbolaget Favoritråvara Linser och bönor Alltid i mitt kylskåp Mjölk Favoritpryl Min mobil Bästa träning Yogaträning Bästa badplats Nickebo i Härnösand Här finner jag ro Relaxen på Simhallen

Shah Zada är Härnösandsbo sedan tio år. I snart fem år har han arbetat med att matcha ihop arbetssökande och arbetsgivare. Hans bästa tips till arbetssökande är rakt och enkelt ”Var orädd och bygg upp ett kontaktnät!”.


MEd dEn SEnASTE digiTAlA TEK niKEn

Lista dig hos oss! Vi har tid för dig och ”kallar” till undersökning. Ring 0611-51 19 90 eller mejla: info@tandlakarekedjan.se

+

Bonus för de som är listade hos oss! AKUT TANDVÅRD: Har du drabbats av tandvärk eller en akut tandskada? Ring

oss omedelbart! Vi finns på plats alla vardagar och även om vi har många bokningar så gör alltid vårt yttersta för att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt. Vi värnar alltid om våra kunders välmående. Ring direkt!

+

ESTETISK TANDVÅRD: Ett snyggt leende är värt mycket! Tandvård är mer

+

IMPL ANTAT BEHANDLINGAR: Tandläkarekedjan var först ut med

än bara det som är nödvändigt för tändernas eller bettets funktion. En professionellt genomförd estetisk eller kosmetisk behandling kan även justera utseendet och återställa förlorad självkänsla hos dig som kund. Till estetisk tandvård räknas exempelvis tandblekning, amalgamsanering och porslinsfasader. Vi kan starta arbetet imorgon. Kontakta oss!

digital röntgen för våra kunder. Nu har vi investerat i digital avtrycksteknik i världsklass. Att digitalisera tandvården gör det bättre och snabbare för alla parter och framförallt för dig som kund. En eller flera förlorade tänder kan ersättas med skruvar i titan och på de kan nya tänder sättas fast permanent. Efter genomförd behandling har du som kund fått i stort sett fått samma utseende och funktion som förut. Boka tid idag!

Se vår nya webbsida • • • • • • • •

Akut tandvård Undersökningar Kronor och broar Tandimplantat Proteser Tandblekning Estetisk tandvård Smärtfria bedövningar

www.tandlakarekedjan.se

Du godkänner dina nya tänder innan vi tillverkar!

Hjärtligt välkommen!

Härnösand, Korsmässvägen 5 • Br yggaren strand Tel: 0611-51 19 90 • www.tandlakarekedjan.se E-post: info@tandlakarekedjan.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

63


Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand

Värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

Värdekupong

Värdekupong

För pris på korten: Se vår hemsida!

Lussekatter

1

Skogaholm

kr/st

max 10 st/kupong och hushåll. kan ej komb med andra erbj. gäller t o m 9/12 2018.

0611-131 75 • Storgatan 26 www.hemkop.se

Kom & prova lunchspinning Denna kupong gäller för tisdagens lunchspinningspass på Simhallen, Hsand. Plats bokas i receptionen på Simhallen. Värde 80 kr Gäller den 18/12 2018.

12

10

kr

rabatt

på färdigblandad spolarvätska 4 lit. Ner till -18°. Ord 51:-, NU 39:-. T o m 18/12 -18 så långt lagret räcker. End i H-sand. Ej i komb m andra erbj.

0611-52 10 20 www.bilbolaget.com

www.harnosand.se/simhallen

20

Julklappstips!

% rabatt

på säsongskort 2018/19 (presentkort) om du köper före jul. Säljs hos Nylunds Lås & Intersport. End kont betalning.

www.harnosandsalpina.se

%

rabatt vid ett köptillfälle Gäller lagerförd färg, tapet & måleriverktyg. T o m 15/12 2018. Ej i komb med andra rabatter & erbj.

Strandg 5 • www.nordsjoidedesign.se 0611-247 00

1000-tals besökare! Mötesplats för nya kunder och nya samarbeten!

3-4 maj 2019 Härnösand Arena

Nu även med Yrkesmässan

Framtidens arbeten och arbetskraft!

Har du bokat plats?

Nyhet 1

Bokar du din monter innan 15/12 så får du

BOKA-TIDIGTPRIS

Gå in på harnosandsforetag.se/ fokus-anmalan/ eller ring Kristina Lockner 070-681 01 23 SPOnSOrEr

Härnösands största mässa!

Nu så kör vi YRKESMÄSSAN 3/5 kl 8.45-13.45

Nyhet 2 Härnösands största AW

med smakmässa För besökare kl 16.30-18.30 För utställare kl 19.00-22.30

3/5 I SaMVErKan MED

arrangör

www.harnosandsforetag.se