Page 63

euROpakOMeten ÖsteRsunds Fk kOMMeR till HÖgslätten, HäRnÖsand

s l l o Fotb t s e -F Tisdag 10 oktob e kl 18.00 r

svenska Cupen

Årets Match UNgDom 0-17 åR gRaTIs!

vs

FÖRKÖP 100:VID ENTRÉ 150:-

Härnösands FF – Östersunds Fk Svenska Cupmästarna 2017

S PONSO R E R :

AB Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

63

Yippie Härnösand 9 2017  
Yippie Härnösand 9 2017