Page 25

Härnöleden 1.0

Se upp – 1!

Toppläge

Naturen är fantastisk även på

Det är höjderna som göra Höga

och kring de militära skjutfäl-

kusten unik. Ska det vandras

ten på norra Härnön och vid

så ska det alltså vandras på

Skärsviken. Vill upptäcka dessa

höjderna! Härnöleden tar

områden så följ de här reglerna

vandraren över i princip alla

– för din egen skull:

Härnöns högsta berg och bju-

Respektera bommar, skyltar

der på fantastiska vyer. Högsta

och avspärrningar! När öv-

toppen: Vårdkasberget med 175

ningar pågår är området, eller

meter över havet.

del av området, en plats som allmänheten inte har tillträde till. Passerar du nedfällda vägbommar, ignorerar skyltar eller instruktioner från personal på plats begår du ett lagbrott. Rör inget på fältet! Rör aldrig ammunition, projektiler och dylikt som du hittar på skjutfältsområdet. Det är livsfarligt! Ring in och anmäl fyndet.

Transport Det ska vara enkelt att ta sig ut på leden. Det ska självklart gå att åka kommunalt till Vårdkasen, Solumshamn och Smitingen alla dagar i veckan, morgon och kväll.

Övernattning Peka ut lämpliga tältplatser för vandrare som vill övernatta i naturen. Bygg minst tio vindskydd med övernattningsmöjlighet längs leden. Åtminstone Smitingen ska ha en fullservicecamping med hög standard,

Påfyllning

möjlighet att duscha, hyra

Vandrare är ett härdat släkte,

stugor och proviantera. Enklare

vant att bära sina förnödenhe-

servicebyggnad med dusch och

ter på ryggen. Men möjlighet

omklädningsrum för vandrare

att fylla på dricksvatten längs

på Vårdkasen och Solumshamn.

vägen behövs för att skapa

Se upp – 2! Anslag om planerade avlysningar av militärens övningsområden finns på flera

en led av hög klass. Här vill vi kunna fylla på: Vårdkasen, Solumshamnstrakten, Smitingen, Lotsstugan.

ställen: På Högslätten bakom idrottsplatsens stora läktare, vid vändplanen bortanför skjutbanan närmast Högslätten, vid vändplatsen på Sälsten, vid infarten till skjutfältsområdet från Lotsstugan och bortanför

Etablera!

Myrans flygfält. Det går också alltid att hitta

Vi går inte på Härnön, vi går på

aktuell information om avlys-

Härnöleden. Leden erbjuder

ningar på:

stora upplevelser och när gäs-

http://www.forsvarsmakten.

ten åker härifrån skyltar hen

se/sv/aktuellt/viktiga-med-

gärna med att ha gjort leden.

delanden/skjutfalt-och-avlys-

Tröjor, mössor, t-shirts – och

ningar/#!/area/harnosands-

tygmärket på ryggsäcken!

skjutfalt

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

25

Yippie Härnösand 9 2017  
Yippie Härnösand 9 2017