Page 1

E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O M O S S I T I M R Å K O M M U N

% 0 0 1 mrå Ti

nr 2 / 2015 VINTER TA SMAR EVÄRD GER N KUPO AN BAKSID

NYTT AKTIVITETSHUS I TALLNÄS:

PANGEA

40 TIMRÅSIDOR

TINDRA TAMPAS I BASSÄNGEN Tindra Olavi är en av alla 322 medlemmar i Timrås simklubb Sidan 24

TIMRÅKRYSS! Vinn FINA priser!

Simma mera! FULL FART HELA VECKAN I VÅR FINA SIMHALL

(60 ÅR, TYP, NÄSTAÅR!)

DAG JONZON • EMELIE LIDEHÄLL ÖBERG • Y:ET • LENA LINDH • LINAS GLÄDJEYRA • KALENDARIUM i TIM R Å

1


Grattis alla Timråbor! Vi har Norrlands godaste kranvatten. Nu startar vi arbetet med att fler ska få dricka vårt goda vatten!

www.wifstawater.se 2

iTIMRÅ


denna sida är en annons för Timr å kommun

Kort om

Timrå VInTer 2015/2016

KonTaKT: kommun@timra.se • 060-16 31 00 • GIlla oss På FacebooK! facebook.com/timrakommun

Aktivitetshuset Pangea öppnar dörrar i Tallnäs Under skolornas höstlov i slutet av oktober slog Pangea upp sina portar. Pangea är Timrås nyaste aktivitetshus och ungdomsgård där alla är välkomna. Här finns det möjlighet för föreningar att låna lokaler för olika aktiviteter. För ungdomarna finns aktiviter som biljard, pingis, sällskapsspel och datorer. Det finns även ett café med enklare fika för en billig peng.

”Hela JorDen”

namnet på huset har en symbolisk mening. Pangea är ett grekiskt ord som betyder ”hela jorden” och det vill ge signal om att alla är välkomna oavsett varifrån i världen man kommer. Den officiella invigningen av Pangea kommer att ske under början av 2016 och den planeras av ungdomarna själva.

Här syns några av Aktivitetshuset Pangea’s lokaler i Tallnäs.

Syna synade och belönade Näringslivet växer i Timrå! Genom sin tillväxt har företagen placerat Timrå kommun på första plats i Västernorrland och tilldelas pris för ”Bästa Tillväxt 2015”! Priset ”Bästa Tillväxt” delas årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Det är femte gången som Timrå kom-

mun tilldelas Synas pris för Bästa Tillväxt. Kommunen vann även 2008, 2009, 2012 och 2013. – Synas undersökning visar på en generell tillväxt i hela näringslivet och inte bara hos enstaka uppstickare, säger Peter Germer, näringslivschef och fortsätter: – Det märks att vårt strategiska arbete med näringslivet visar att vi har lyckats skapa en god jordmån som gör att företagen växer och utvecklas. Men samtidigt är det viktigt att påpeka att priset är företagarnas förtjänst! Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Timrås placering. I kommunen finns 25 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier.

Foto: www.mhzmediaproduktioner.se

Kommunchefen slutar 2017 Våren 2017 kommer kommunchefen, stig Fagerström, att gå i pension. – Jag har varit kommunchef i snart 25 år men arbetat i organisationen i 32 år. nu ska jag börja runda av den här resan och det ska ske på bästa sätt, säger stig Fagerström. – Det behövs en ny röst i organisationen, vilket också arbetsgivaren stödjer, fortsätter han. Timrå kommun kommer att påbörja rekryteringen av ny kommunchef och tjänsten väntas vara tillsatt våren 2016. stig Fagerström kommer att arbeta nära den nya kommunchefen till och med våren 2017. – Det är dags att lämna över uppdraget och jag kommer att minnas ett otroligt varierande och utmanande arbete med många roliga händelser. som exempel att Timrå flertalet gånger fått Finansiell elitlicens och när vi fick utmärkelsen norrlands bästa företagsklimat 2013, säger han. – Men framförallt kommer jag minnas alla fantastiska människor jag har träffat genom åren, avslutar stig Fagerström. i TIM R Å

3


Hel a det ta uppsl ag är en annons för timr å kommun

10

är platsen som vårt Näringslivskontor placerar sig på när det gäller service till företagen bland Sveriges alla 290 kommuner.

Hängbron i Deltat är en av flertalet projekt som Kultur- och teknikförvaltningen färdigställde under året. Foto: Camilla Abrahamsson

Återblickar 2015

2015 har kantats av många mörka nyheter världen över men vi vill ändå försöka lyfta några ljuspunkter som landat här i Timrå. Som tillexempel SCA:s investering på nästan åtta miljarder, den största industriella investeringen i Sverige sedan andra världskriget och att Handi Golf-SM arragerades på Timrå golfklubb - det är stort. Dessutom fortsätter Timrå kommun att ha ekonomisk stabilitet. Resultatet för 2014 blev 15,1 miljoner kronor, det vill säga 9,3 miljoner kronor högre än budgeterat och här nedan listar vi årets bästa!

Årets tillväxt

Timrå kommun arbetar kontinuerligt med bland annat företagsbesök, tillväxtaktiviteter och nätverksträffar för Timrås företagare. Och året 2015 har inte varit något undantag. Peter Germer tillträdde som ny näringslivschef den 1 februari och han har under sin första tid i kommunen, tillsammans med sina medarbetare, fått fira en hel del framgångar. Timrå blev tvåa i Norrland och bäst i länet när det gäller företagsklimatet. Målet är att ha Norrlands bästa företagsklimat, så det var snubblande nära. Och i början av november fick Timrå för femte gången ta emot priset för Bästa tillväxt i Västernorrland, som delas ut av kreditupplysningsföretaget SYNA.

Årets byggen

I våras invigde kommunen tillsammans med länsstyrelsen hängbron i deltat som har uppskattats av många besökare. Under året har kommunen färdigställt eller påbörjat följande projekt: • Utbyggnad av gång- och cykelvägar i tre etapper, Norra Köpmangatan-Nygatan, Nygatan-Terminalvägen, del av Bölevägen. • Ny gång- och cykelbro över järnvägen mellan Sörberge och Bergeforsen. • Ny gång- och cykelväg i Söråker mellan Röda torget och strandpromenaden. • Aktivitetshuset Pangea i Tallnäs • Under året har Kultur- och teknikförvaltningen påbörjat byggnation av ny matsal på Söråkers skola.

4

iTIMRÅ

Årets e-bästa

Vårt länsövergripande projekt RIGES (Regional Innovativ GISoch e-tjänstsamverkan) tog hem utmärkelsen ”Sveriges bästa e-tjänst inom samhällsbyggnad”. Utmärkelsen delades ut på Position 2015 – landets största kongress och mässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik. Projektets målsättning har varit att göra det enklare för medborgarna att kommunicera med kommunerna i frågor som rör främst planerings- och bygglovsfrågor. Nu pågår ett nytt samverkansprojekt i länet som ska skapa fler e-tjänster med medborgarnytta i fokus. Målet är att ta fram ytterligare tio gemensamma e-tjänster. Dessutom vann Riges eDiamond Award 2015 för bästa e-tjänst för att den erbjuder medborgare, företag eller den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.

Årets återväxt

Timrås grundskolor är på rätt väg! Varje läsår jämför Skolverket skolors betygsresultat vilket resulterar i ett så kallat meritvärde. Timrås grundskolor visar på en positiv utveckling under 2015 och under läsåret 2014/2015 har Timrå det högsta genomsnittliga meritvärdet på tio år. Meritvärdet har ökat från 187 till 199 jämfört med föregående läsår 2013/2014.

Styrelseordförande Timrå Vatten Jan Norberg, MittSverige Vatten Tomas Larsson, Magnus Wiklund och Bo Haglund jublade när Svenskt Vatten utsåg Timrås vatten till Sveriges näst godaste kranvatten.

Foto: Marie Zetterlund

Årets godaste

Timrå var också snubblande nära att kamma hem förstapriset i tävlingen om Sveriges godaste kranvatten, som avgjordes i Riksdagshuset i slutet av oktober. Timrå kan dock stoltsera med titeln Sveriges näst godaste och Norrlands godaste kranvatten. vann gjorde Bromölla. Timrå delade andra platsen med Västerås i branschorganisationen Svenskt Vattens tävling.

Årets fredagsmys

När aktiviteterna för Bergeforsens ungdomar stängdes under sommaren, ökade vandalisering och skadegörelse som följd. Då föddes idén hos paret Chatrine och Tommie Nordlund att ordna Fredagsmys vid multiarenan vid Bergeforsens skola. De ville hitta på något som kunde stoppa skadegörelsen och samtidigt aktivera ungdomarna. Föräldrar och lokala handlare har ställt upp med bidrag till aktiviteterna som kan vara exempelvis grillning, basket och fotboll.


Hel a det ta uppsl ag är en annons för timr å kommun

Kommunchefen har ordet

kommunchef Stig fagerStröm

Timrå kommuns största internationella projekt! I november besökte en delegation från Timrå kommun Indonesien och fick lära sig mer om deras situation och läge. Från vänster: projektledare Bo Markusson, kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand. Kommunfullmäktiges ordförande Mari Eliasson, ekolog Stefan Grundström, miljöinspektör Lin Håkansson, renhållningsansvarig Lena Granlöf och Klas Lundgren förvaltningschef Miljö- och byggkontoret. I våras tog Timrå kommun emot Indonesiens delegation som gjorde studiebesök i Timrå och i närkommunerna. Bland annat TIRAB, Lögdö Bruk och HEMAB i Härnösand. Dessutom deltog de i firandet av Sveriges nationaldag som vi firade på Vivstavarv.

Waste Management Strategy är det största internationella projektet för Timrå kommun någonsin. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Timrå kommun och staden South Tangerang i Indonesien. Målet med projektet är att sprida kunskap och information om avfallshantering. I våras besökte en delegation från South Tangerang Timrå och nu i november besökte Timrå South Tangerang. Under sammanlagt sex dagar fick delegationen från Timrå, bestående

Årets arena

När Timrå kommun köpte Timrå Isstadion i april fick kommunen beröm, men även en hel del kritik. Det var ett svårt, men viktigt beslut som togs. Ett beslut som säkerställde många verksamheter som är viktiga för Timrås invånare: • Allmänhetens åkning • Barn- och ungdomsverksamheten i Timrå kommun • Föreningslivet • Hockeygymnasiet • Mötesplats för Timråborna och näringslivet i regionen

av politiker och tjänstemän från olika förvaltningar, studera avfallshanteringen i den indonesiska kommunen som består av över 500 000 hushåll. – Enorma mängder sopor körs till kommunens enda avfallsplats för nedgrävning, vilket i sin tur skapar farliga miljökonsekvenser, säger Bo Markusson. Situationen är verkligen akut. Projektet finansieras med medel från Sida med totalt 1,6 miljoner kronor och beräknas pågå i cirka två år.

Kvalitet, jämställdhet, mångfald, trygghet, tillgänglighet, folkhälsa, identitet, trivsel, livskvalitet, skönhet och variation är uttryck som jag dagligen hör. Dessa uttryck ska vi omsätta till en kommunal vardag i vår verksamhet. Detta är både spännande och svårt. Ibland skapar våra åtgärder och beslut mål och intressekonflikter. Ibland hittar vi strukturer och former som uppmuntrar samverkan på lång sikt. Detta med samverkan är något som Timrå kommun är bra på. Vi har närhet till varandra som medborgare, organisationer, föreningar som näringsliv. Jag ser bland annat det fina samarbetet som vi har med frivilliga och organisationer i arbetet med att ta emot flyktingar. Genom samverkan kan vi utveckla och bryta invanda arbetssätt och få in nya perspektiv. Idag är behovet av att vara medmänniska större än någonsin och jag gläds över det engagemang vi Timråbor bidrar med!

God Jul & Got t Ny t t År!

Håll kontakt med oss! Vill du följa kommunens arbete och hålla kontakt med oss? Det kan du göra på olika sätt: Bevaka vår weBB: www.timra.se Gilla oss på FaceBook! facebook.com/timrakommun intresserad av närinGslivsFråGor? FaceBook: www.facebook.com/entreprenortimramotesplatsenforforetag Anmäl dig till nyhetsbrevet Dialogen: alexandra.kerttu@timra.se intresserad av skolFråGor? Anmäl dig till Barn- och utbildningsförvaltningens nyhetsbrev I skolan: lisa.kallberg@timra.se Nyhetsbrevet finns även på www.timra.se vill du Ge eller Ha tips på aktiviteter i kommunen? Besök vår evenemangskalender: www.timra.se/uppleva-och-gora/evenemangskalender mer inFormation: Marie Zetterlund, informationsansvarig, Timrå kommun i TIM R Å

5


LYFTET FÖR OSS OCH FÖR NORRLAND SCA investerar nästan åtta miljarder kronor i Östrands massafabrik i Timrå, den största industriinvesteringen i Norrland – någonsin. Östrand ökar produktionen från 430 000 ton till 900 000 ton och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Projektet har fått namnet Helios, efter solens gud i den grekiska mytologin. Genom Helios får Timrå och Norrland världens mest konkurrenskraftiga massafabrik som i decennier framåt kommer att skapa tillväxt, sysselsättning och välfärd i Norrland.

SCA FOREST PRODUCTS

6

iTIMRÅ

www.sca.com


INNEHÅLL iTimrå • Nr 2 / 2015

HÄR ÄR NYA BYGGET VID Y:ET w Nu händer det grejer vid Y:et. Lyxcamping, lyxfiske och en av Sveriges bästa fiskrestauranger öppnar snart. Hoppas vi i alla fall. Kolla in vad vi på iTimrå tycker ska hända – ASAP ... Sidan 32

SIMMA LUGNT w Det gäller att gilla vatten när man ska lära sig simma. Det gör alla i simklubbens simskola i Timrå simhall. Sidan 24

EMELIE LIDEHÄLL ÖBERG 10

KALENDARIUM 36

MÅNGA VILL HJÄLPA 12

KORSORD 37

Hon har en målarbok på gång

Timråbor med hjärtat på rätta stället

December, januari Timråkryss!

PLOCK 14

Linas Glädjeyra med mera

LENA LINDH 22 PANGEA-SELFIE w Vilket lyft i Tallnäs med aktivitetshuset Pangea! Nu vill alla ungdomar som är där att det ska vara öppet även på helgerna. Det måste väl vara det bästa betyget?! Sidan 18

Kulturambassadör i Timrå

TIMRÅ BY THE NUMBERS 31 Siffror som säger en del om Timrå ...

SEBASTIAN NORBERG 34 Möt en entreprenör på återvinning

om s t e n i s a Mag dlar om han ill 100% Timrå t i TIM R Å

7


KRÖNIKA Omvärldsanalys: Timrå

J

ag lämnar blod. Det har blivit till en vana. Det började 1969 och jag kunde kvittera ut 30 kronor för några deciliter av mitt röda guld vid namn A Rh-. Det var bättre tider både för Landstingen och för en ung student med behov av kontanter. Senast hörde jag en kommentar från en annan blodgivare. Han hade jobbarkläderna på. Hastade in för att ge lite av sitt blod för att andra kan behöva vad han har. Han sa: ”Veckorna går fortare än dagarna nuförtiden”.

snabbt i vår globaliserade värld där vi just nu genomlever övergången från den gamla ekonomin till den nya. Den som världens ledare kom överens om i september och som ska vara uthållig, rättvis och styras av globala utvecklingsmål som ska gälla i alla länder. Några exempel på lokal omvärldsanalys med Timråperspektiv på världen under hösten som gått: Det går verkligen

att jag skulle möta närmare 300 asylsökande flyktingar från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea i slutet av november månad längst ut på Åstön i de gamla militärbarackerna från Lv5s tid.

Inte trodde jag

jag att det var den grekiske solguden Helios som skulle skina över Timrå. Precis invid gränsen till Sundsvall sker en av de största industriinvesteringarna i Sverige någonsin när 7,8 miljarder kronor investeras av SCA under 33 månader i Östrandsfabriken. ”Vi ska bli den mest lönsamma massafabriken i Europa, med en stark miljöprofil”, säger Ingela Ekebro, projektledare för Helios vid Östrand. Det är Sol, Vind och Vatten som är framtidens lösningar och jag hoppas klimatmötet i Paris kan enas kring en förnuftig klimatpolitik för vår och naturens skull. En solklar i stället för kolsvart framtid. Östrandsfabrikens utbyggnad är ett bra exempel på hur tuffa miljökrav kan leda till bra utveckling. Fabriken ska ha den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten, vara ledande i fråga om resurshushållning och ge ett energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme. Och inte trodde

Och Norrlands bästa och Sveriges näst bästa kranvatten har vi redan i Timrå. Vattenprovet som hämtades på Ala skola gav Timrå en delad andraplats i riksfinalen för Sveriges godaste

8

iTIMRÅ

kranvatten i början av november. Jag dricker och njuter. Skål, Tammefan! Sven Jansson är en gammal

journalistkollega som bor på Södra Åstön. Han har en ytterst läsvärd Facebooksida med naturbetraktelser under rubriken Godmorron Världen från Yttersta Skäret. I höst har huvudtemat blivit till ett annat. Sven har regelbundet besökt och lärt känna flera av flyktningarna som kommit att bli hans tillfälliga grannar på Åstön. Publicerat en bild, en text som berättar och ger lite mer förståelse vem på Åstön som göms bakom namnet flykting och varför. Här är ett kort utdrag ur hans text från slutet av november: ”Visserligen saknar hon ännu ett par vantar men hon har en varm jacka idag. Förläggningen är nu fylld av 296 flyktingar, enligt senaste uppgift. Det är för många inom dessa väggar, anser jag. Men vad är alternativet. Jag är så stolt över mina Åstögrannar som jobbar heltid som volontärer i sann och äkta humanitär anda. Dela gärna och visa sympati med miljoner på flykt från vanvett.” Sök upp, gå in och dela Svens bilder och tankar på Facebook. varit på besök på Åkeröförläggningen. Som en av många som samlar in och delar ut kläder till barn, kvinnor och män som bussats från svenska gränsen i Malmö till Medelpadskustens yttersta spets i avvaktan på besked om de ska få stanna i Sverige eller ej. Pratat. Försökt förstå vad det innebär att lämna sitt hem, sitt land, allt man har och inte veta var man är. Letat efter Åstön och Åkeröviken på Google Earth tillsammans. För att de ska kunna berätta var de för tillfället fått tak över huvudet, mat och lite kläder inför vinterkylan som kommer. Jag har också

Om 33 månader står

alltså Östrandsfabriken klar om allt går som det ska . Om 33 månader är det val till riksdagen igen. Om 33 månader kanske några av alla asylflyktingar vet lite mer om sin egen framtid. För några av dem kanske det handlar om en framtid i Timrå. För de flesta av dem kommer nog dagarna fram till dess vara långa som månader. För andra av oss går snarare månaderna fortare än dagar.

DAG JONZON info@itimra.se

5

bra saker i Timrå

1

Timrå bäst i länet med att sänka mängden koldioxid per invånare. Timrå har minskat med 36,6% från 2005 – 2013.

2

Alla kärleksfulla medmänniskor som skänker och tänker på andra med större behov

3

Julgåvor som gör skillnad i stället för Julklappar som inte behövs

4

Mera snö och bättre skidspår i vinter

5

Folkan Waterfront är tillbaka 12/13 augusti. Fjärde gången gillt


ÖPPETTIDER Timrå bibliotek 23 dec 10-14 24-27/12 STÄNGT 28 dec 10-19 29 dec 10-17 30 dec 10-14

31/12-3/1 STÄNGT 4 jan 10-19 5 jan 10-14 6 jan STÄNGT

BiBlioTekeT

PIZZA • kebAb • sAllAd servering - avhämtning - uteservering

God Jul & Gott Nytt År!

öppet:

mån-fre 11-22 lör-sön 12-22

Köpmangatan 20

tel. 57 58 90

PIZZERIA KEBAB HOUSE

Vi vill tacka för ännu ett fantastiskt år! Vi tackar framförallt våra kunder, vår personal & alla anhöriga.

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande 2016

Jonas

TEL 0611-55 58 58

JS AS S IS TANS . S E

Stefan

i TIM R Å

9


INFART INFART / PLOCK

t i m r å n u m m e r f ö r

n u m m e r

76

Antalet nystartade företag hittills i Timrå. Emelies är ett av dem.

Text & foto Anders Eliasson

10

iTIMRÅ


ENKÄTEN / Vad SKA VI GÖRA VID Y:et? Till vardags jobbar Emelie Lidehäll Öberg på Söråkers Folkets Hus. På fritiden är det fullt fokus på att teckna till sin bok.

Emelie gör målarbok för vuxna w Emelie Lidehäll Öberg i Söråker bokdebuterar. – Ja, det är jättekul! Det blir en målarbok för vuxna. 96 bilder som man färglägger själv, säger Emelie. Sagotemat är påtagligt i Emelies fantasifulla värld. Det kan vara Tummelisa och en och annan groda med hatt som förvandlas till en tjusig prins. Men detta sker först vid färgläggandet. Det kallas mindfulness coloring, och ska vara rogivande för själen att sitta och göra. – Det finns inga pekpinnar i hur du ska göra. Ett gäng pennor med olika färger behövs, och sedan färglägger du med din egen fantasi. Många som gör detta upplever lugn och harmoni, härnan behöver aktiveras via händernas skapande, det är stimulans, säger Emelie. – Det här är något som växer via internet. På Facebooksidor som ”Målarböcker för vuxna” delar medlemmarna sina färglagda bilder med varandra, jämför papperskvalitet och olika sorters pennor, berättar Emelie. Vid förra årsskiftet startade en utmaning på

Instagram som gick ut på att lägga ut en teckning om dagen under hashtagen #enomdan2015. – Jag nappade och började teckna med tusch. Någon på bokförlaget såg mina bilder, och på den vägen är det, berättar Emelie. Just nu sitter hon och skapar för fullt. 26 bilder är färdiga. Nu försöker Emelie klara av två bilder per dag fram till deadline. – Först skissar jag, sedan fyller jag i med tusch och suddar bort blyertsen, därefter scannas bilderna in och skickas till förlaget. Boken ges ut på förlaget Pagina. Från februari finns den till försäljning. j

Namn Emelie Lidehäll Öberg Ålder 26 vårar Familj Sambon Joel och dottern Elise. Bor På solkusten i Söråker. Gör Arbetar på Söråkers Folkets Hus, illustrerar, iakttar, målar tavlor och laddar inför Julpärlor 2015. Tittar på Orphan Black, Ängelby, Babel, Nashville och Downton Abbey. Lyssnar på Moa Gammels podd Genier. Läser Det kallas kärlek av Carin Holmberg och Allt jag inte minns av Jonas Hassen Khemiri Dricker helst Citronte Äter helst Mozzarella, ventricina och tomat. Målsättning Att kunna vara den jag inbillar mig att jag är. BloggAR Min egen: emlanshusligheter.blogspot.se/ Bloggar som jag läser sandrabeijer.se, fireandjoy. com, idaekw.se, flora.metromode.se Om Söråkers Folkets Hus Det lilla kulturhuset med den stora verksamheten. Med fokus på allas lika värde och varma samt välkomnande lokaler där alla ska trivas. Där barn och ungdomar är kärnan. Favoritpenna Tuschpenna, Uni Pin Fine Line, Pigment Ink.

Renée Lentz ”Jag stannade till här för att jag såg parkeringen bredvid den stora skulpturen. Jag blev lite besviken på att det inte fanns toaletter här. Det fanns heller ingen restaurang. Men jag hade gasolkök i bilen och några konserver, så jag blir nog mätt ändå. ”

Julstängt men fullt upp ändå för Marie w Julen står för dörren men Marie From som driver Ebbas Café i Sörberge har stängt sin. – Ja, kaféet har stängt nu i december, det är så mycket annat som skall hinnas med. Det är 200 julsmörgåsar hit och 15 smörgåstårtor dit och ett oräkneligt antal julgrötsportioner som skall levereras. Allt skall ut till olika företag, föreningar och privatpersoner, så då får själva Caféverksamheten hålla stängt ett tag för att det skall hinnas med. Men, det lyser ofta här inne på kaféet? -Ja, det är olika föreningar som hyr lokalen för sina ändamål. Ta hundgruppen, de består av ett stort sällskap som är ute med sina hundar och vill gå in och ha stället som en träffpunkt. Det arrangeras pysselaftnar här ibland, och några ungdomar skall arrangera ett LAN-party där de skall spela datorspel. Så det händer en del här, men i januari öppnar jag som vanligt igen berättar Marie From. j

i TIM R Å

11


INFART / PLOCK

Hjälpen kommer med Örjan m.fl. w Örjan Söderström har varken vitt skägg eller röda kläder, men något tomtelikt är det ändå över honom där han går med en säck över ryggen. Det är heller inte julklappar i säckarna utan kläder till behövande flyktingar. Timråborna har skänkt kläder på olika ställen till de nyanlända, och Örjan Söderström är en del av Åkerögruppens volontärer. – Jag och några till sköter om transporterna från uppsamlingsställena. Det är bra att det finns givmildhet här i Timrå, det är fruktansvärda krigsförhållanden de flytt från, och det behövs vinterjackor och vinterskor till dessa människor. – Vi hämtar här på Söråkers Folkets Hus ett par gånger i veckan, sedan ska det sorteras ytterligare ute på förläggningarna, berättar Örjan Söderström. På timra.se kan du läsa om hur kommunen arbetar med flyktingsituationen. j

12

iTIMRÅ


Finns det hjärterum så finns det stjärterum.

Örjan Söderström lastar kläder och skor i pickupen. Inne packar volontärer skänkta kläder i säckar för vidare transport till flyktingförläggningar i Timrå.

i TIM R Å

13


Nina ny kyrkoherde i Timrå w Den nya kyrkoherden i Timrå

församling heter Nina Sandberg Olofsson. Hon har varit på plats i tre månader. – De senaste tre åren har jag tjänstgjort i Dorotea, och ser man ytterligare sju år tillbaka så har jag arbetat på en rad olika församlingar i Lappland. – Jag vill satsa mycket på ungdomar och ge dem livsmod, det känns som att det behövs i dessa tider. – Jag är uppväxt i Härnösand, öppen, jordnära och tycker om att få saker och ting gjorda. En av de härligaste sakerna jag kan göra på fritiden är att hänga på mig röjsågen. Man ser snabbt resultatet av vad man gjort, och så blir det så snyggt efteråt! j

INFART / PLOCK

Godast w Timrå har Norrlands godaste kranvatten, och

Sveriges näst godaste. Bäst är kanske ändå att det är helt naturligt, utan kemisk rening. Men varför smakar det så bra? Vi ställde frågan till process- och utvecklingsansvarige Uno Schön på MittSverige Vatten. – Innan vattnet kommer till din kran har det filtrerats genom en grusås som är 200 meter bred och 50 meter djup. Själva grusåsen bildades av en is-älv som malde ner urberget och slipade gruskornen under tusentals år. Vattnet från Indalsäl-

ven trycks in i grusåsen och renas naturligt innan det pumpas upp i Wifsta vattenverk vid elljusspåret vid Timrå isstadion Vattnet hämtas på 70-80 meters djup från brunnar som har en kapacitet att leverera 100 liter per sekund och pump. Det gör Wifsta till en av landets största grundvattentäkter. Det finns fyra pumpar som levererar till ett flertal reservoarer som tillsammans innehåller 5000 kubikmeter vatten till törstiga Timråbor. j

Det visste du kanske inte om vår nya kyrkoherde: Hon har frilansat som trubadur och spelat in en CD med titeln ”Dagar blir till år” där ”Så länge jag lever” ofta spelas i lokalradion i Norrbotten. Indalsälvens vatten rinner ner i grusåsen, två månader senare är det framme vid pumpen. Eftersom det tar tid att nå pumparna är vattnet i brunnen varmare på vintern än på sommaren. Kapaciteten i brunnen är dubbelt så hög som nuvarande produktion.

Godaste vattnet direkt i kranen.

Sand och sediment 80 meter djup brunn

Grusåsen – nyckeln till vårt fina vatten

ENKÄTEN / Vad SKA VI GÖRA VID Y:et?

Filippas Morakis. Det borde finnas en större kiosk där, och förstås toaletter. Och bänkar att sitta på.

14

iTIMRÅ

Christopher Lundh. Jag tycker att man borde ha en bensinstation där, en stor rastplats och en stor restaurang, typ motsvarande Gävle Bro. Då blir det en plats man vill stanna till på.

Malin Lindberg. Det här är ju ett bra ställe för lastbils- och långtradarchaufförer att stanna på för att sova. Men det borde definitivt finnas en restaurang här, och en större lekpark för barnen.

Stig Wikberg. Det här borde uppgraderas till en riktig rastplats med servering. Och det finns ju fina fiskevatten här, så nog borde man väl kanske ha fiskebryggor.


Lina JOBBAR PÅ ATT FÖLJA SIN DRÖM w Starta en butik på nätet? Ja, varför inte! En som gjort det är Lina Elmblad i Bergeforsen. För ett år sedan lanserades hennes e-handelsbutik linasgladjeyra.se På hennes hemsida kan besökarna frossa i juldekorationer, konfetti, ballonger och allt som förgyller partyt, barnkalaset eller bröllopet. Men hur går det till att starta en butik på nätet? – Jag hade varken vana av företagande, handel eller web-butiksbyggande överhuvudtaget. Jag är socionom i botten och det var väldigt olikt mig att komma på tanken att starta en butik på nätet. Jag har alltid sagt att jag ska jobba med det jag kan och behärskar, men ibland är det dags i livet för en förändring, så jag tänkte att jag får väl ta och lära mig då helt enkelt svarar Lina. Varför blev det just festdekorationer?

– Vi gifte oss, och det var så kul att hålla på med dekorationerna till bröllopsfesten, så jag tänkte att det här skulle jag vilja hålla på med jämt! Jag tog kontakt med Almi, Entreprenör Timrå och Nyföretagarcentrum och har fått goda råd från dem. Själva plattformen för E-butiken har jag inte byggt själv, utan hyr. Jag lägger in texter och bilder själv och beställer varor och skickar. Tiden jag lägger på Linas Glädjeyra är en heltid, men ännnu går det inte att försörja sig helt på verksamheten. – Men det känns helrätt det här. Det är många som sagt efteråt att – tänk om man kunde följa sin dröm. Jag jobbar på den just nu, säger Lina Elmblad som säkert kommer att ha Bergeforsens mest dekorerade julbord! j

Bäbisanpassat på bio i Söråker w Att gå på bio med sin bäbis brukar inte vara någon direkt bra idé. Om man inte åker till Söråkers Folkets Hus förstås. Där arrangerar man filmvisningar där bioljudet är lägre och förståelsen för att småttingar blir hungriga och ger hals är högre. Anna Parment gillar film och ser gärna premiären på Hunger Games Mockingjay part 2 på bioduken. – Det är perfekt att ta med Jonathan hit, han är tre månader och det är en skön stämning i biosalongen med tända stearinljus och man kan ta med sig lunchen in i biografsalongen. Bäbisfilmvisningen startar klockan 11 på dagen utvalda tisdagar under säsongen. j

i TIM R Å

15


Text & foto Anders Eliasson

Ann Ögren serverar mackor och kokar te.

Alla vill bli Zlatan! Det är alltid högtryck vid fotbollsspelet.

Discogolvet fylls snabbt när de rätta tonerna spelas.

En månad efter öppnandet är det fullt hus och full fart i Pangea, det nya allaktivitetshuset i Tallnäs. Text & foto Anders Eliasson

Pangst Pingislirare och posörer. Pingisspelaren heter Mohammad Mori och killarna med skägg är fritidsledarna Ulf Jansson och Tommie Nordlund.

Ulf Jansson är gårdsföreståndare och får ofta lyssna på både glädjeämnen och problem.

16

iTIMRÅ

Pangea har snabbt blivit ett populärt ställe för alla åldrar.


t i m r å n u m m e r f ö r

n u m m e r

300 000 000 Pangea är namnet på den superkontinent som fanns för 300 miljoner år sedan, då alla landmassor satt ihop.

Cookie Thabphet kom till Sverige från Thailand som 11-åring och tillhör världseliten i Hiphop. Nu tränar hon nybörjare på fredagkvällarna i danssalen på Pangea.

ställe på direkten!

D

et är minusgrader i luften och

det är halt ute. Sandalerna som passade så bra i Afhanistan eller Syrien är värdelösa i den svenska decemberkylan. Aktivitetshuset Pangea har bara haft öppet en månad men här finns människor från olika hörn på jorden, just nu är det många flyktingar. Röda Korset i Timrå/ Ljustorp använder huset för att hjälpa nyanlända asylsökande som väntar på uppehållstillstånd med svenskundervisning för att försöka hjälpa till med vardagsproblemen. – Mössa, säger diakonen Irene Andersson med tydligt uttal så att alla runt bordet ska höra. Alla härmar henne i kör. Mussa, mossa! – Näe, mööössa, förtydligar Irene, och ett hjärtligt gapskratt uppstår. Stämningen är väldigt kärleksfull runt borden. Alla nyanlända

antecknar flitigt. Man har hamnat i ett land med många svåra ord. Det är mycket att ta in. – Det är bra att det finns en sån här plats där vi kan vara. Vi har många volontärer som tillsammans med Svenska Kyrkan är här och lär ut användbara svenska ord. Varje torsdag är det runt 50-60 personer som kommer hit, berättar Eva Westerlund från Röda Korset. Det blir mycket skratt runt bordet, kanske är det en förlösande ventil för att tränga bort tankar situationen i hemlandet. Plötsligt sitter man och ska lära sig uttala exotiska ord som mössa, stövlar, fingervantar och tjocksockar. Pangea Aktivitetshus ligger i Tallnäs, ungefär två kilometer från Timrå centrum. Tidigare kallades huset ”Estraden” och var en gymnasieskola där estetiska programmet höll till. Nu har man fram till årsskiftet öppet tre dagar i veckan, men i januari blir det öppet alla vardagar, och för att få någon struktur på aktiviteterna har tiderna delats upp för besökarna. Som dagschemat ser ut nu, är det öppet vardagar från 10.30 till 15.00 för allmänheten, däref- >> i TIM R Å

17


18

iTIMRÅ


PANGEAKOMPISAR Miranda Hedberg Miranda Hedberg är 12 år. – Det här är ett bra ställe, och jag har varit här varenda dag sedan de öppnade, förutom förra fredagen då jag var sjuk. Det finns mycket att göra och jag gillar att spela biljard och att dansa. Och det är ju bra det då vill bli artist när jag blir stor. Ferdos Khalifi och Lisa Lindby Ferdos Khalifi och Lisa Lindby är kompisar sedan de var tre år och gick på dagis tillsammans. Idag är båda 12 år och hänger fortfarande ihop varenda dag. Vad gör vi här? Tja, vi umgås, leker, dansar och pysslar med allt möjligt. Ferdos ska bli kirurg när hon blir stor för att kunna rädda liv. Pluggar hon något i skolan för att komma in på läkarlinjen då? Njae, jag försöker väl vissa dagar, men man måste ju hinna med att kolla instagramkontot med! (Näe, skojar bara!) Lisa har ingen aning om vad hon vill bli när hon blir stor, men en sak gillar båda två, och det är att ta selfiesar med varandra! Yusuf Muhammed Yusuf Muhammed är 11 år och spelar helst biljard, men även pingis ibland. Yusuf gillar att meka med sin cykel på fritiden och svarar på frågan om vad han vill bli när han blir stor: Fotbollsproffs! Eller bilmekaniker. Paula Gonzales Paula Gonzales är 11 år och bokar gärna pingisbordet. Hon går i femman på Fagerviksskolan och lyssnar på musik i discorummet, där hon även dansar förstås. – De har goda varma mackor här på Pangea, och man känner sig omhändertagen här. Paula ska bli fotbollsproffs när hon blir stor.

Stövlar. Stöööövlar uttalas det, säger Irene Andersson. Plötsligt utbrister alla i världens gapskratt, vad det ordet påminner om på somaliska vill ingen säga! Men kul är det!

ter kommer ungdomar mellan 10 och 12 år som får vara här fram till 17.00 då åldrarna 13 till 19 är välkomna. Huset stänger vid 22.00 I den stora lokalen med en spegelvägg dansas det streetdance och hiphop med den karismatiske Cookie Thabhet som lärare. Ett 20-tal, mest killar, försöker få ordning på benen och armarna till den hårt svängande musiken. Skratten ligger nära till hands och mest av alla skrattar Cookie. Det är en skön och härlig stämning i danslokalen. – I morgon kommer det rummet att användas av kvinnor från studiecentret som ska ha cirkelträning här. Det är själva idén med huset. Här finns utrymmen som kan utnyttjas på olika sätt av många grupper av människor, säger föreståndaren Ulf Nilsson.

är på gång. – Ja, det är många nyanlända som inte riktigt vet hur de skall bete sig om det blir minus trettio grader, och vi anpassar teman efter de behov som uppstår. – Vi har även planer på en verkstadsbarack ute där man kan snickra och reparera sin cykel och liknande. Dessutom skall det byggas en scen inomhus, lite som en ”open stage”.

Det planeras ”mys-bås” i lokalen och det ska ordnas med gardiner och utsmyckning. – Ett gårdsråd kommer att skapas av de ungdomar som vill vara med i skapelseprocessen av Pangea, säger Tommie Nordlund. Men högre upp på dagsordningen än gardiner tycks lördagsöppet vara. Det spelas rundpingis På väggen sitter en och biljard. Bill Haley:s Rock namninsamlingsaround the clock dånar ur lista på väggen. Vid högtalarna för att en stund vårt besök fanns det senare utbytas mot persiska 57 namn på listan. Undervisning pågår. Det är sannerligen ett hus tongångar, discobelysning – Hur det blir med många aktiviteter. flimrar i det ena av dansrummed helgöppet är en men. ”Diskorummet” kallas fråga om ekonomi, det just i denna stund, men här och det får framtikommer även Teater Thalia att använda för sina den utvisa, säger Ulf Jansson som är gårdsföreföreställningar. ståndare. Men det är klart att vi vill att det skall Rummen används på olika sätt vid olika tider. vara aktiviteter här sju dagar i veckan. Det finns ett ”mediarum” där det kan anordnas Ann Ögren, en av de fem fritidsledarna som filmvisning, hållas föreläsningar och möten. En är anställda på Pangea. föreläsning på temat ”ungdom och Internet”, – Första gången jag kom hit slogs jag av att hölls häromkvällen och förra tisdagen var komdet var så otroligt stort. 750 kvadratmeter! Idag munens samtliga rektorer på plats för rektorskänns det nästan lite som att det kanske inte konferens. räcker till. En dag räknade vi ihop till 146 perso– Det finns många planer – men ändå inte, ner som varit här säger i huset. Det är ett hårt säger Tommie Nordlund och Ulf Jansson något tryck på både biljard- och pingisbordet och det kryptiskt. blir snabbt uppbokat så fort vi öppnar dörrarna. – Pangea är inget färdigbakat koncept. Det Det är kul! här är ett aktivitetshus som ska få växa in i sin – Det är ett hus som kommer att växa för att roll, och det är de människor som är här som uppfylla de behov vi möter. Det blir ju ett möte kommer att skapa aktiviteterna och husets växmellan olika kulturer på en plats som denna, ande själ. och kanske det blir så att några av de nyanlända På kontoret sitter ett schema över året som kommer med egenskaper och resurser som vi avslöjar inplanerade grillkvällar, teaterföreställidag inte vet något om. Vi går mot en spännande ningar och musikaftnar och en förfrysningskurs framtid, säger Layal Sandström. j i TIM R Å

19


Vintertips i Timrå I Timrå ligger de stora upplevelserna om hörnet – vare sig du söker mäktig natur, i skog eller vid havet, lyxig shopping, spännande aktiviteter eller matupplevelser i toppklass. Eller kanske bara skön avkoppling? Här är havet och stränderna, de stora skogarna, den brusande älven, åarna, det öppna landskapet och ett rikt kulturarv alltid närvarande. Låt Timrå bli din utgångspunkt för utflykter och upptäckter. Välkommen!

Bandy i Söråker FOTO: Per Olert, Ida Hagberg och Anders Eliasson

s u H s et k ol F s er k å ör S i or rl ä lp Ju

Vintern i Timrå upptåg och äventyr info och bokning: visittimra.se 20

iTIMRÅ


å VIKTIGA DATUM DECEMBER 3 4 4 5 6 6 7 11 11 12 12 15 20 25-26 29 29

Hockey Timrå – Västerås Timrå Isstadion Julpärlor 2015 Söråkers folkets Hus Bandyderby Söråkers IK – HAIK Söråkers IP Julpärlor 2015 Söråkers folkets Hus Julmarknad Sörberge Centrum Hockey Timrå – Karlskoga Timrå Isstadion Dansföreställning – Windows Café InBetween Timrå Mid Nordic Lucia Cup (fotboll) NCC-hallen Julpärlor 2015 Söråkers folkets Hus Julmarknad Värdshuset Idyllen Julpärlor 2015 Söråkers folkets Hus Hockey Timrå – Oskarshamn Timrå Isstadion Elitserien bandy Söråkers IF – SAIK Söråkers IP Live-musik Lady Stardust Namo’s restaurang Tynderöcupen Längdskidtävling Söråkers skidstadion Hockey Timrå – Vita Hästen Timrå Isstadion

JANUARI 3 8 16 16 21 23 30 30

Hockey Timrå – Björklöven Timrå Isstadion Hockey Timrå – Sundsvall Hockey Timrå Isstadion Elitserien bandy Söråkers IF – Västerås SK Söråkers IP Opera Pärlfiskarna Live from Metropolitan Söråkers FH Hockey Timrå – Asplöven HC Timrå Isstadion Hockey Timrå – Leksands IF Timrå Isstadion Opera Turandot Live from Metropolitan Söråkers FH Hälsa, kropp & själweekend Söråkers Herrgård

FEBRUARI 3 6 13 17 22 26 27 28

Hockey i Timrå

Hockey Timrå – Almtuna Timrå Isstadion Hockey Timrå – Pantern Timrå Isstadion Elitserien bandy Söråkers IF – Kareby IS Söråkers IP Hockey Timrå – Tingsryd Timrå Isstadion Hockey Timrå – AIK Timrå Isstadion Hockey Timrå – Mora IK Timrå Isstadion SPA-weekend Söråkers Herrgård Elitserien bandy Söråkers IF – Hammarby IF Söråkers IP

Mer information och förslag finns på visittimra.se eller timra.se

i TIM R Å

21


Här är jag ”Skriv att jag är liiite medelålders, och att jag har en man som heter Simon, fast han egentligen heter Håkan, och att vi har två döttrar tillsammans. Vår 16-åriga dotter Julia är döpt efter Strindbergs pjäs Fröken Julie, och vår andra dotter, den 11-årige Agnes har fått sitt namn efter Indras dotter i den Strindbergska föreställningen ”Ett Drömspel”. ”Och skriv nu gärna att jag ALDRIG propsat på att barnen ska bli teatermänniskor bara för att JAG ville bli det. Men de har faktiskt blivit det ändå. På sina sätt, och det är bra det tycker jag!

Lite av varje om Lena Lindh Senast lästa bok ”Det är något som inte stämmer” av Martina Haag Senast sedda film Den Engelske Patienten (en av de vackrare/hemskare filmer jag sett!) Fådda blommor En orkidé av min finaste svägerska, Katarina Saker du inte visste om mig Jag har en ”teater-toalett”; en ”balett-toalett” och en ”Änglatoalett” i mitt hus! Spelar flera instrument gitarr, piano, tvärflöjt, altblockflöjt Har massor med hattar Inte i garderoben men på andra ställen i mitt hus! En stormhatt och en cylinderhatt hänger t ex på min ”teater-toalett” Äter helst sushi eller grekisk sallad Min dröm Att starta en egen liten privatteater i Sundsvall där jag skall producera/regissera själv och anställa mina egna skådisar! Varför jag är feminist-humanistsocialist: För att jag tror på alla människors lika värde oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning! Om vi ger ALLA en chans och höjer lägstanivån för samtliga så får vi ett sundare samhälle! Skriver själv Många pjäser av genren satirisk komedi samt diktsamling som heter ”Alla stackars jävla män” (som jag vill få utgiven)

22

iTIMRÅ

Lena Lindh Hon är lärare, chef för Timrå Kulturskola och har grundat Teater Thalia. Bland annat. En kulturmänniska helt enkelt, ut i fingerspetsarna. Berättat för Anders Eliasson som också fotograferade

Lena var ett av de vanligaste namnen då jag föddes. Min mamma heter Rose Hildegard och pappa Vilgot. De hade nog lite ovanliga namn tyckte de båda två, och det var därför jag fick heta Lena! Min minnesbild från när jag var riktigt liten är att båda mina föräldrar sjöng, målade och liksom ägnade sig mycket åt konstnärliga saker. Jag vet att jag som barn mycket tydligt ansåg att det var skådespelare jag skulle bli. Min farfar Ture Lindh var kommunalpolitiker och en teaterman. Jag tror nog att han har placerat en blodlinje i familjen som lockar fram teatertiljornas glädje i oss, det är inte bara jag, utan även mina döttrar dras som magneter till teaterns förtrollande värld. När jag var sju år startade jag och mina jämnåriga kompisar en teater i en hästhage i Sjösvedan. Vi gjorde ett riktigt program med små sketcher och vi sjöng och tog inträde. Vi körde faktiskt med den sommarteatern fem år i rad. Vi hade olika priser för publiken, det var billigast för pensionärerna, för dem tyckte vi synd om. Dyrast blev det för barn, det var så att vi tog oss själva och våra jämnåriga på stort allvar. Jag fortsatte på den inslagna banan och gick teaterutbildningar i Florida och Stockholm. Så småningom blev jag gymnasielärare på estetiska programmet här i Timrå med inriktning på dans och teater. Jag tyckte att det var lite tråkigt om avgångseleverna skulle tappa kontakten med scenframträdandet, så 2002 startade

jag Teater Thalia. Det första teaterstycket vi gjorde var ”Till Julia” av Margareta Garpe. En föreställning där jag själv spelade den elaka mamman. Det blev en fin debut, och sedan dess har vår teater framfört många stycken. Idag är jag chef för Timrå Kulturskola på 25 procent och 75 procent lärare i svenska och engelska på Timrå gymnasium. Självklart handlar mina 25 procent om kulturstärkande utbildning på olika sätt, men jag är som jag är, och anser att kulturens uttryckssätt passar alldeles utmärkt även i andra områden, som i språkundervisning. Människan har en inneboende kreativ hunger som gör att hon kan ta till sig lärdomar om den sidan blir stimulerad, våra hjärnor är skapta på det sättet. Så varför skulle man inte ge kulturell näring vid en lektion om skillnaden mellan adverb och verb? Gränsöverskridandet är viktigt, det kan vara en plattform som skapar kreativa flöden mellan människor. Jag drömmer om att arbeta med en teater där språket är av underordnad betydelse. Det ges sådana möjligheter nu. Ta aktivitetshuset Pangea som ett exempel. Vi kommer att ha Teater Thalias scen där, och är inte alls främmande för att öppna dörrarna för en experimentell teaterscen. Kroppsspråket fungerar faktiskt väldigt bra, och kan vara ett bra sätt att integrera nyanlända flyktingar. Det handlar om att ge varandra en chans.” j


t i m r å n u m m e r f ö r

n u m m e r

5096 Antalet belysningspunkter inom Timrå kommun.

i TIM R Å

23


Poolposition i Timrå TRISS I BAD

TINDRAS BUBBLOR Tindra Olavi är en av Sveriges 100 snabbaste 12-åringar i frisim.

KALASBRA! t i m r å n u m m e r f ö r

n u m m e r

29

Temperaturen i grader Celsius i stora bassängen i Timrå Simhall.

24

iTIMRÅ

På kaféet är det pyntat med ballonger, girlanger och stojande barn. Det är födelsedagskalas. Albin fyller nio år och här är glädjen högt i tak. Efter bus och bad är det tårta.


POOLARE Göran Berggren och Kalle Eriksson. Kalle har varit här i stort sett varje vecka sedan 1957, men de senaste 20 åren har det blivit lite oftare, nämligen tre gånger per vecka. Den stora mosaikväggen i bakgrunden sattes upp av italienare som under arbetet bodde under läktaren.

Sugen på ett dopp? Då är du inte ensam. Till Timrå simhall kommer tiotusentals besökare varje år. Många är stamgäster i det som faktiskt är Norrlands äldsta 25-metersbassäng. Text & foto Anders Eliasson

K

Göran Berggren är född 1931 och badar tre gånger per vecka. ”Sedan jag blev pensionär hinner inte gå en fjärde gång.”

KLIPPARE

Göte Hellgren klipper sig här varannan månad och bastar och simmar fyra gånger per vecka. Christer Johansson har klippt här ännu mer.

lockan i entrén på Timrå Simhall visar 11.53 när Göran Berggren kommer in genom dörren med sina två väskor. I den ena ligger badbyxor, schampo och badhandduk, i den andra en termos med kaffe, plastmuggar och tunnbrödrullar. Det är nämligen fredag och det är Görans tur att stå för fikat i ”grabbgänget”. Grabbgänget, eller ”gubbarna” som någon sa, träffas sedan mer än 20 år tillbaka tre gånger i veckan på simhallen. På måndagar, onsdagar och på fredagar då det blir lite fredagsfika för att kröna veckan som gått. Från början var de nio gubbar, i dag är det bara kompisen Kalle Eriksson som sitter inne på en bänk och väntar. – Vi blir inte fler idag, Petter skulle jobba, och en annan är lite krasslig efter en ”blödning”, så han blir nog borta till efter jul. Medan Göran och Kalle går upp till omklädningsrummet, dyker Simhallsföreståndaren Patrik Andersson Knut upp. – Vi har trogna besökare på både herr- och damsidan, som kommer regelbundet år efter år, och ofta på samma tid. Patrik är född i Timrå och har själv en gång lärt >>

GÖTE på plats som vanligt Göte Westlund är 88 år. Han går hit fem dagar i veckan och simmar. Han har bott i Timrå sedan 1955 och har koll på hur simhallen kom till. Läs på nästa uppslag. i TIM R Å

25


KONSTSIM Henrik Nygren är föräldraledig och fyller dagarna med kvalitetstid i bassängen med sonen Teo.Härnösandsfödda Ingrid Atterberg, en av de tongivande konstnärerna på glas och keramikfabriken Uppsala-Ekeby är skaparen av den lekfulla väggen.

BUBBEL Kalle Eriksson och Göran Berggren kopplar av i värmen i bubbelpoolen.

Höjdare i BASSÄNGEN Timrå simklubb har 322 medlemmar. Även om de tränar flera dagar i veckan så är söndagar deras stora dag. Då har de nämligen simhallen för sig själva och forsar fram genom vattnet.

sig simma i simhallen. – Förr när skolan var slut för dagen drog man ofta hela gäng ner till simhallen för att bada. Då kostade det en krona att gå in. Redan 1986 började Patrik jobba extra i simhallen, två år senare var han fast anställd. Tillsammans med de fem övriga i personalen ser han till att allt fungerar i huset. Simhallen invigdes på våren 1957 och går mot sitt första 60-årsjubileum. Men en del av byggnaden stod klar redan 1956. Då fanns duschar, bastu, kafé och dam- och herrfriseringen på plats. Herrfrisören Christer Johansson har växt upp med simhallen och minns hur det var förr. – Det kom hit hundratals militärer från Sollefteå, Härnösand och Sundsvall. Det var busslaster med folk som skulle hit och avlägga simprov. Timrå var tillsammans med en simhall i Norrbotten som invigdes samma år, de enda 25-metersbassängerna i Norrland. – Det var därför så många vallfärdade hit, berättar Christer. Det känns som att kliva några decennier bakåt i tiden när man stiger in i hans salong. – Det var min pappa Henry som startade 26

iTIMRÅ

Det är mycket retrokänsla inne hos Christer Johansson och Anna-Lisa Åkerdahl som driver herr- respektive damfriseringen. Christer funderade länge på att modernisera inredningen. ”Men nu är jag glad att jag inte gjort det”, säger han.

herrfriseringen, berättar Christer. – Jag har av och till under åren funderat på att riva ut allt och modernisera inredningen, men nu är jag glad att jag inte gjort det, säger Christer som fyllde 65 år förra året men fortsätter att jobba. – Jag kör ett år till. Man vill ju att karlarna i Timrå ska se prydliga ut, säger han och putsar vidare på Göte Hellgren i frisörsstolen. I damfriseringen intill, Salong Margrete, står Anna-Lisa Åkerdahl. Hon har haft salongen i 41 år. – Nu har jag börjat klippa den tredje generationen Timråbor, så visst tillhör man inventarierna i huset, konstaterar hon. 1965 var Anna-Lisa 15 år och gick tillsammans med några väninnor en kurs på lördagarna som hette ”Vacker på egen hand”. Kursen hölls av Margareta Halvarsson som var salongens första innehavare. – Hon tyckte att jag hade det rätta handlaget och lärde upp mig i yrket innan jag 1974 tog över, berättar Anna-Lisa. I december fyller hon hon 65 och vill gå i pension. – Men kommunen kan inte lämna några garantier om byggnadens fortsatta existens till den som ska ta över salongen så allt lite osäkert just nu, säger hon.


LEKFULL START Joel Bäckman tränar de minsta simskolebarnen. Joel har varit tränare i åtta år och simskolan för de allra minsta är mest en pedagogisk lek.

”Nu har jag börjat klippa den tredje generationen Timråbor, så visst tillhör man inventarierna.”

Fikapaus med hemgjorda mackor i väntan på julen.

Anna-Lisa Åkerdahl på Salong Margrete

Det är varmt inne i bastun, och allt fler

fredagsbastare dyker upp. Här löser man världsproblem och gnäller och skrattar om vartannat. På agendan står flyktingsituationen, händelserna i Frankrike och förstås Timrå Hockeys placering i serien. Men ofta rör sig samtalen kring ett mycket närmare ämne, nämligen den egna kroppen. – Jag har gått ner 15 kilo på att gå, utbrister en man med välansat skägg och berättar lyriskt om lyckan i att promenera raskt en mil ett par gånger i veckan.

Någon på bastulaven längst upp beklagar sig över att det inte är så trevligt att vara ute och gå nu när det blir kallt, och att hans magstorlek blir ett projekt till våren isåfall. En tredje herre med svettblänket i pannan berättar att han brukar lyssna på talböcker i mobilen när han går långt. – Det är liksom ett fint sällskap, säger han. – Kroppen! Ja, den måste man hålla igång.

På nedre bänk i bastun sitter Göte Westlund. Han går hit fem dagar i veckan och simmar. Långt? – Njae, jag har på senare år skalat av lite på

kilometern, så nuförtiden blir det 700 meter varje gång. Det är härligt! Göte är 88 år fyllda och Timråbo sedan 1955. Han minns hur det var på den tiden det pratades om att bygga en simhall. – Du vet, hade det inte varit för vaktmästaren Alarik Lundgren, så hade det nog inte blivit någon simhall i Timrå, säger Göte och avslöjar historien bakom simhallen, i alla fall hur historien berättas bland de som minns: På den tiden fick kommunerna ansöka om pengar av regeringen för så stora investeringar som en simhall. Timrå fick avslag eftersom som regeringen ansåg att Sundsvall skulle ha större nytta av en 25-metersbassäng. En tremannadelegation från Timrå reste ner till huvudstaden och fick träffa Gunnar Sträng som då var socialminister. Kunde han möjligen riva upp det där beslutet om avslaget? Men delegationen som bestod av kommunhöjdarna på den tiden fick höra att det var omöjligt, och att mötet därmed var avslutat. Besvikna och tyngda av nederlaget reste de sig och gick. Men den kraftfulle och vid det här laget förbannade fackordföranden Alarik Lundgren på Östrandsfabriken, vände sig plötsligt i dörröppningen och släppte ut sina >> åsikter. i TIM R Å

27


Ny simhall om tre år? Nu ska en förstudie om en ny simhall i Timrå göras under våren. Förstudien ska ge förslag på placering och innehåll av den nya simhallen. - Sedan är det dags för politikerna att säga sitt, men det finns ingen oenighet om att det behövs en ny simhall. Den gamla har tjänat ut, säger Ronnie Söderlund, förvaltningschef på Kultur och Fritid. – Det dunstar bort en hel bassäng på ett år, den fukten letar sig in i väggarna och sliter på byggnaden säger han. Förslaget ska presenteras under våren och kanske kan projekteringen för bygget stå klar under 2017 och förhoppningsvis blir det då byggstart i slutet av 2018. Tanken är att det skall bli en 25-metersbassäng med åtta banor istället som idag med fem. Kostnaden för en simhall, som inte är ett äventyrsbad, ligger på runt 150-170 miljoner kronor. En gissning blir alltså att det går att ta ett julbad i den nya bassängen i december 2019!

SIMMAR PÅ SISTA VERSEN Simhallen lever på övertid och förmodligen får den en ersättare inom några år. När simhallen en gång stänger är det ett stycke norrländsk historia som går i graven. Passa på att uppleva den så länge det går. Under 2014 hade simhallen 70 993 besökare.

”Hurrudu Gunnar Sträng. Du sitter på den där stolen för att arbetarna har röstat fram dig. Och nu åker jag upp till dom och säger att det socialdemokratiska parti dom röstat på har en minister som tycker att kontorssnobbarna i Sundsvall ska få leka i en balja hellre än att arbetarna som går i skitiga jobb ska få sköta sin personliga hygien!” – Då vinkade Sträng in delegationen igen och sa att det här ska vi lösa. Och i mars 1957 blev det ett premiärdopp, skrockar Göte Westlund. Klockan har nu hunnit bli 13.15 och kom-

pisarna Göran och Kalle har både bastat och simmat klart och intagit bubbelpolen. En gång för lite mer än tio år sedan dog en i bastugänget helt plötsligt. – Vi hade bastat, simmat och slappade i bubbelpolen då han plötsligt bara dog. Innan hade han sagt att han kände sig så otroligt avslappnad och tillfredsställd med livet. Och så dog han bara. Det var ett traumatiskt ögonblick för oss andra förstås, och länge efteråt pratade vi om detta, säger Kalle. – Man jag tror att det var en skön död, och vi ska ju alla den vägen vandra. 28

iTIMRÅ

”Då vinkade Sträng in delegationen igen och sa att det här ska vi lösa. Och i mars 1957 blev det ett premiärdopp” – Jo, svarar Göran, men först ska vi ta en kopp kaffe och våra medhavda mackor! Fredagsrutinerna ska följas många år till! Simklubben i Timrå har också sina rutiner.

Medlemmarna tränar flera kvällar i veckan men söndagarna är deras stora dag. Då har de hyrt hela simhallen för sin verksamhet. I den lilla bassängen tränar Joel Bäckman simskolebarnen i åldrarna från fyra år och

uppåt. Joel har varit tränare i åtta år och simskolan för de allra minsta är mest en pedagogisk lek. – Nu är vi delfiner, viskar Joel till barnen, och ni vet ju hur de gör. – Dyker, svarar alla barn i kör, och på en given signal så försvinner de ner under vattenytan och tar sig till den andra änden av barnbassängen. I den stora bassängen är det ett annat tempo. Tränaren Linus Westberg skriver upp tider på en tavla och manar en del av simmarna att öka tempot ytterligare. En som lyckats bra med det är 12-åriga Tindra Olavi. Hon började i klubben som fyraåring. Mest för att hennes föräldrar tyckte att hon skulle lära sig något som kunde rädda hennes liv. I dag är Tindra en av Sveriges 100 snabbaste i sin klass. – Tindra klarar 100 meter frisim på 1 minut och tolv sekunder, hon gillar verkligen det här säger, hennes pappa Joakim som dessutom är ordförande i simklubben. – Vi är en klubb med anor och har 322 medlemmar. Denna kväll simmar Tindra och hennes klubbkamrater 4500 meter. Det blir många 25-metersvändor. j


www.timra.se

Vår personal: Ingrid Thyberg, Linda Leiderud, Vivi-Anne Lindström, Anne Niska, Alexandra Kerttu, Linda Edlund och Näringslivschef Peter Germer.

Vi har ett av Norrlands bästa företagsklimat och många spännande möjligheter! Vi på kommunens näringslivskontor jobbar för ett optimalt företagsklimat. För att ge företagen de bästa förutsättningarna att växa, att utvecklas och skapa mer sysselsättning här i Timrå. Det är bra för alla vi som vill leva här, för vården, för skolan och för omsorgen av våra äldre. Bra för Timrå, helt enkelt!

Vi håller till på Terminalvägen 10 i Timrå. Du är mycket välkommen att hälsa på. Kanske bär du på en idé eller företagstankar? Vi kanske kan hjälpa dig att komma vidare med den. Kontakta oss på Näringslivskontoret 060-16 34 00 eller mejla till: naringsliv@timra.se Mer om oss på www.timra.se/naringsliv/

Vi finns på Facebook: Entreprenör Timrå – mötesplatsen för företag. i TIM R Å

29


Läs gamla nummer på www.itimra.se

Ett magasin som lyfter Timrå och vi som bor och verkar här! E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O M O S S T I M R Å K O M M U N

E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O M O C H F Ö R T I M R Å K O M M U N

E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O M O C H F Ö R T I M R Å K O M M U N • N Y T T F O R M AT • D U B B E L T S Å S T O R

VA RS ÅG

0% 10 T im r å

VI BÖRJAR ETTAN TILL HÖSTEN Alfred, Hilma, Elliot,Nils och Livia är alla förskoleelever som ser fram emot att börja på Laggarbergs skola SIDAN 22

MALIN PERSSON

är bandystjärna.

PATRIK WREEBY, ENTREPRENÖREN SOM VÄLJER TIMRÅ SID 30

SUPERLOKALA LJUSTORPSBLADET FIRAR 20 ÅR

11 000 ex

Pernilla Eurenius • Lögdö Bruk • Söråkersloppet • André Holmberg • Älg på porslin

iTIMR Å

Fotografen som flyttade hem! TIPS !

11 00 0 ex

Vimmelbilder c Nasty Norths Perra g SHAKE

Magasinet för ett roligare Timrå!

Krönika: DAG JONZON

EMELIE ÖBERG BLOGGAR • MARTIN HÄGGSTRÖM OM SITT TIMRÅ • ROCCO • FISKELYCKA I BERGEFORSEN

1

VINTERKALENDERN: ALLT SOM HÄNDER I TIMRÅ

på aktiviteter

Magasinet för ett roligare Timrå!

SIDOR

DEN SANNA HISTORIEN OM EN Succé!

ISKLÄTTRING • GÅRDSBUTIKEN • MARIEDALSSKOLAN • LÅGAKUSTENBRON • KALENDARIUM

1

48

WaterFront story

LjustorpNEWs

VI HÄLSAR PÅ I LAGGARBERGS SKOLA – 20 ÅR I ÅR!

iTIMR Å

NYHET! TIMRÅKRYSS! VINN FINA pRISER!

he TFolkan

Krönika: DAG JONZON

TIMRÅSIdOR

ICA I SÖRBERGE • WATERFRONT • Y:ET • FLYGLEDNING • KANOTKLUBBEN • KALENDARIUM

driver kafé och kiosk i Fagervik. SIDAN 22

VIVSTAVARV En kulturskatt att värna

48

Mitt i naturen

SKEPPSHAMNSLEDEN Många måsten längs vägen mot Åstön

MARIANNE SVELANDER

TIMRÅKRYSS! VInn FInA pRISeR!

MALIN ÄR TIMRÅS NYA AMBASSAdÖR

SMARTA VÄRDE- ! ER KU P O N G

TIMRÅSIDOR

SMARTA VÄRDE- ! ER KUPONG

NYHET!

SIdAN 11

DAG JONZON

40

nr 1 / 2014 juli/aug/sep

inte sitt Söråker

KröniKa:

T EX ! TA ET

OD!

0% 10 T im r å

MOTORKUNGEN Jonas Olert lämnar

SMARTA VÄRdE- ! ER KUPONG

TIMRÅKRYSS! VInn FInA pRISeR!

VA RS ÅG

0% 10 T im r å

nr 2 / 2014 dec/jan

nr 1 / 2015 juni/juli

T EX ! TA ET

OD!

Magasinet för ett roligare Timrå!

Magasinet för ett roligare Timrå!

Stor guide: Allt som händer i Timrå i vår Magasinet för ett roligare Timrå!

Nr 2 2010 • HÖST • www.itimra.se

www.itimra.se • Nr 1 2010 • SOMMAR

Redaktör

Sara, Staffan och Alva från Västerås

Nr 3 2010 • V I N T E R • www.itimra.se

PREMIÄR FÖR 3D-BIO I SÖRÅKER!

LARS KÅGST RÖM

Hej Timrå! Nu kommer ert nya magasin

Annelis smultronställe Golfarnas vattenhål finns i Timrå

varje år

Boksläpp med sagosystrar

BERGEFORSEN

44

FLUGFISKE- DO ELDORA

Sebastian Erixon • Livsstilsbyrån • Smultronstället •

Kerstin Svensson

! • Lisa Krohn •Bitte Sjöberg TIPS på aktiviteter

Cancergala på Bergeforsparken EVA-LENA & VICTORIA GÖR OM OCH STYLAR

Jennie slår stenhårt!

Sommar Semester

sidor som till 100% handlar om Timrå!

15 000ex Mira Eriksson ❃ Pia Niemi ❃ Barbro Sjögren

Jannices nya look! Är du med på VI M M ELB I LD?

52

sidor som till 100% handlar om Timrå!

Timrås mesta hästkrafter

+

Vimmel, Isabelle Lundbergs bästa Timråtips, Mats Hamrin, Joakim bygger robotar, Mästarhunden Poker & mycket mer!

Nr 2 2011 • S O M M A R • www.itimra.se

En dag i Ljustorpsån

Dirty Dixxx rockar på!

CARINAS LOCKROP Vi heter Timrå, vi ger aldrig upp!

når ända till Holland!

20 års

slöjdande skapar

framgång! Byggbutiken vann med 2-1 mot Fagervik

Tufft för Söråkers bandydamer

Shake

Torgnys trädgård

MED ”PIPET”

Full fart nedför Skönviksbacken

sidor som till 100% handlar om Timrå!

Är du med på V I M M EL B I L D?

Är du med på V I M M EL B I L D?

i Chark-SM!

Harriet, 85 – festfixaren i Sörberge

Vår dag på Erikshjälpen

mr blings gulDsuCCé

+

Timråföretaget som har 166 000 fans på Facebook Förskolan som satsar på ny teknik • Emma gillar att stå på scen Elevmusikal fyller Vivansborg • Pia väljer det bästa i Timrå

Är du med på vimmel bil D?1 i TIMRÅ

Succébandet tar nya vägar

Tjuvtitt Innanför dörrarna på nya skolan

MAX går på 24-årigt dagis

Petter trivs på isen!

52

Korvguld till Timrå

sidor bara omTimrå

Nästa nummer ! trycks i 15.000 ex ! Boka annons

Magasinet för ett roligare Timrå!

Magasinet för ett roligare Timrå!

Nr 4 2011 • V I N T E R • vwww.itimra.se Nr 1 2011 • V Å R • www.itimra.se

Osten från Timrå gör succé på finkrogen

48

Willson Phiri • Vimmel • Kalendarium

100% TIMRÅ

Magasinet för ett roligare Timrå!

MÄSTARKLASS Ulrika spelar mot världens bästa i Special Olympics

ur nya vinklar Vi heter Timrå, vi ger aldrig upp!

Bodils Gårdsbutik

12 får chansen

Yvonnes tavlor hos Sveriges kändisar

Christophers år i stugan utan el

MERLO SLOTT

Ilir & John går sin drömutbildning!

Norra Europas största plantskola

Nr 1 2012 • V I N T E R • www.itimra.se Linn Öberg med hästen Donald i Timrå Ridstadion.

DRA ÅT SKOGEN

Jul hemma hos Martin Häggström

+ allt som händer i Timrå

Förbanna inte mörkret, utan tänd ett ljus.

I Fagervik fann vi lugnet!

Nr 4 2012 • V I N T E R • www.itimra.se

68

SOMMAR

SIDOR

UL TEATERK

s. 22

5

bästa hälsotips i vinter

ter Thalia a med i Tea Alla får var

Moa och Tintin vill vinna i Vilda Västern

iTI MRÅ

1

Annons i magasinet iTimrå utvecklar ditt företag och Timrå!

Magasin

iTimrå

N ä s ta N u m m e r av

Martin Rydqvist

Affärsutvecklare martin.rydquist@itimra.se

2016 kommer vi ut 8 juni och 30 november

30

iTIMRÅ

TEL 060-58 0 0 30

www.itimra.se

ko m m e r u t 8 ju N i 20 16


t i m r å

76 En bra siffra tycker man på näringslivskontoret. Den kan jämföras med siffran 68 som under förra året var det totala antalet nystartade företag i kommunen. En uppgång i år alltså! Bland de nyregistrerade företagen2015 räknas 48 Aktiebolag, 2 ekonomiska föreningar, 24 enskilda företag samt 2 handelsbolag.

Västansjölokalen har startat en ”100-kronorsklubb” där varje skänkt hundralapp innebär att man får sitt namn inristat på en trätavla vid entrén. Västansjölokalen är en träffpunkt där man trivs, festar och umgås. Hundralappen öronmärks för att användas till lokalen. Har du en hundring över, så sätt in den på bg 5351-9716 Byggnadsföreningen Lyckan, och skriv från vem det är så blir du inristad!

n u m m e r f ö r

n u m m e r

10

Timrå är på 10:e plats i Sverige när det gäller ”Bäst Service till företag” enligt SYNA som undersökt samtliga av landets kommuner. – Det är ett gott betyg säger näringslivschef Peter Germer stolt. Det är vi på kontoret som får äta tårtan, men det är ett samarbete mellan alla förvaltningar i kommunen som skapar detta. Alla står på tårna för att hjälpa företagare att lyckas, och det är ett bra recept för framgång. – En annan siffra som vi gillar är 5, det är nämligen för 5:e gången vi sedan 2008 vunnit utmärkelsen ”Bästa Tillväxt” bland alla kommuner i Västernorrland. Den redovisar omsättningsoch sysselsättningsutvecklingen i länet, och här står alltså Timrå på topp säger Peter Germer.

t i m r å n u m m e r f ö r

n u m m e r

22

På föräldrakooperativet Kompassen finns det 22 snälla barn. De firar 30-årsjubileum under 2016, och då får alldeles säkert alla barn tårta. – Det är faktiskt så att några av de första barnen har blivit föräldrar nu, så den andra generationen är på väg in. Sånt är kul säger barnskötaren Annika Boork.

31 Det finns idag 31 personer i Timrå kommun som är äldre än 95 år. Vid tredje kvartalets utgång hade det fötts 44 barn.

92

Levande landsbygd är bra. På nästa års 92:a dag öppnar Lövberg Gårdsproduktion sin tillverkning och försäljning av närproducerade ostar och andra förädlade mejeriprodukter i Ljustorp. Hela produktionen går under mottot “Lokalt odlat, lokalt betat och lokalt producerat och lagrat I vår jordkällare”. (Att den 92:a dagen är den 1:a april har ni väl redan räknat ut.)

t i m r å n u m m e r

7

Omsättningen är 50 miljoner per år. Antalet påsar som kommer att säljas i december beräknas bli runt 20.000. På Systembolaget i Timrå är det sju anställda. Det står även sju flaskor kvar med Skvader. Det är enligt etiketten en fantasifull mjödblend med Timrå som ursprung. Drycken ska räknas som apertif, eller sällskapsdryck med en blandning av blåbär, lingon och tallskott. Literpriset på 498 kronor kanske avskräcker den mest törstige lokalpatriot, men hur smakar den då? Jo, naturligtvis som en galopperande skvader när den rinner nerför strupen! Denna dryck avnjutes förstås bäst till hare eller tjäder.

f ö r

n u m m e r

4

Timrå kommun har satt upp fyra kommunala granar. En vid kommunhuset, en på torget, en I Sörberge och den här i Fagervik.

i TIM R Å

31


Vad ska vi göra med platsen där Y:et står? Det är ett fantastiskt bra läge. Inom en timme med bil finns över 200 000 människor och avfarten från E4:an behöver det inte göras något åt. Och sedan vill ju fisketurister från hela världen dra upp Indalsälvens jättelaxar. Nu kör vi! Text Anders Eliasson Montage Pawel Maronski

Restaurangfoto Woodlands

BOKA JULBORD REDAN NU PÅ LAX

Timrå Quality OUTLET

Dags för norra Sveriges bästa fiskrestaurang (den kan laga annat också)! Indalsälven har Sveriges största laxar. Här finns möjlighet att skapa en omtalad restaurang i toppklass. Kan lilla Fäviken i Jämtland locka kunder från hela världen kan säkert restaurangen Lax i Timrå locka vägfarare från hela Sverige. Det ser väl hur trevligt ut som helst det här? Dags för julbord 2016? I närheten finns bensinstation, grillkök, turistbyrå och annan service.

Kvalitetsvaror från kända klädtillverkare, men till bra priser för en gångs skull! Kolla in Kosta Outlet i Smålandsskogarna, outleten i Barkarby i Stockholm, eller någon av alla andra. Men här uppe lyser de med sin frånvaro. Nog skulle ett kundunderlag på 200 000 personer inom en timme räcka långt. Tänk dessutom alla som ska till Birsta, locka dem hit också – med fina fynd! Lokalen ligger och väntar vid Sundsvall Timrå Airport. Galleriet blev ingen succé, men en outletbutik kan vara det. Gott om parkeringar och utvecklingsytor finns det också.

LYXFISKE EFTER STORLAXEN TIMRÅ QUAL ITY OUTLE T

t i m r å n u m m e r f ö r

n u m m e r

7400 Antalet bilar som passerar Y:et varje dygn

Det gäller att sätta ribban högt! Under vissa tider på året är det här ett av de främsta lax- och öringsfiskevattnen i Europa. Vi skapar High Coast International Adventure Vacations som blir ett fiskelodgeparadis för välbeställda kunder från hela världen. Det handlar om hela paketet från laxen, till båtarna (eller sjöflyget) som tar gästerna till fisken, till boendet av högsta klass. Det gäller att satsa på rätt prisnivå – vi säger ett rum för 4500 kronor per natt (billigare boenden finns på andra håll i närheten) och kanske 10 000 kronor per dygn för fiske och helpension. Vi är unika!

Det var på tiden! Här VACKER PLATS Y:et lever sitt liv i skymundan. Timrås näringslivschef Peter Germer ser gärna att det väcks till liv.

32

iTIMRÅ

w Y:et finns det åsikter om, så är det med all offentlig konst. Men runt i kring? Vad ska det bli? – Det området är något man bör lägga kraft på, säger näringslivschef Peter Germer. – Det är en vacker plats, det finns en namnkunnig konstnärs verk som står där, och egentligen är platsen som gjord

att bjuda in förbipasserande. Kan man få dem att stanna, så kan vi locka med mera. Men man måste börja med att skapa ett flöde till platsen, säger Peter Germer. – Det måste finnas toaletter där, lekplatsen borde iordningsställas och det måste finnas något som kan hålla


GLAMPING – CAMPINGLYX En lyxig version av camping som kallas för glamorous camping eller glamping är stort i Europa och hittar sakta men säkert till Sverige också. Kanske inte så här nära E4 men vi kan nog hitta fina platser häromkring. Tält med braskamin och sköna sängar, varmvatten och ståhöjd – och bad, naturreservat, kanoter och fiske strax utanför tältet.

BOENDE som BLIR ett minne för livet I bland kan boendet i sig vara målet. Tänk bara på Tree Hotel i byn Harads eller Ishotellet. Här skapar vi lyxiga cabins för brudparet, fiskeentusiasterna och andra som vill betala för högsta kvalitet istället för kvantitet.

Glamping – året runt vid Y:et.

Lyxcabins direkt vid älven och med båten utanför fönsterdörren.

är framtiden för Y:et fast besökaren ett tag så att det kan bli en utgångspunkt för vidare upptäcktsfärder, exempelvis hur man kommer till Smackens badplats som ligger alldeles intill. Med grunden på plats så kan entreprenörerna att slå rot, tror Peter. Redan före jul kommer en arbetsgrupp att träffas för första gången. Den kommer

att bestå av tjänstemän vid kommunen, samt personer med olika erfarenheter och ingångar. Syftet med gruppen ska vara att se på möjligheterna att utveckla verksamheten med platsen vid Y:et. Vi på tidningen iTimrå bjuder på några förslag. Varsågoda. Vem blir först till kvarn? j

”Egentligen är platsen som gjord att bjuda in förbipasserande.

i TIM R Å

33


Sebnor som startades av Sebestian Norman för fyra år sedan har köpt upp 17 000 kvadratmeter av industriområdet i Timrå. Där förvandlar företaget avfall till sånt som går att sälja.

t i m r å n u m m e r f ö r

n u m m e r

70 000 Så många ton avfall förädlar Sebnor under ett år – nu blir det ännu mer.

Högarna växer så det knakar hos Sebastian Sebnor i Timrå är ett av Västernorrlands snabbast växande företag. Och det är inte slut än. Nästa år växer de med fem man till när företaget tar över avfallet från Sundsvall och omsättningen ökar till 35 miljoner kronor. Inte illa för en verksamhet som startade för bara fyra år sedan. Text & foto Anders Eliasson

w I ena hörnet av Timrå Industriområde håller Sebnor Recycling AB till. Det syns. Här ligger fullt med skrot i olika högar. – Nej, det heter inte skrot, säger Sebastian Norman, grundare av företaget. – Det heter restprodukter och återvinningsmaterial. Det är så man ska se på högarna! Och han har förstås rätt. Och för honom blev det avfall vi lämnar efter oss en utmärkt affärsidé. Utmärkelsen ”Västernorrlands mest

företagsamma person” utdelades till honom av organisationen Svenskt Näringsliv 2014, och nu i år uppmärksammades Sebastian med titeln ”Årets unga företagare” av Timrå kommun. – Ta en trasig lastpall, den tar vi hand om och förvandlar till flis i vår flistugg. Tänk dig sedan en rivningskåk, det blir rätt mycket flis av en sådan. Vår produkt, fliset, säljer vi sedan till värmeverken. Är huset av betong och tegel förvandlas det till fyllnadsmaterial. – Metaller separeras från det brännbara träet. Det läggs i andra högar, och skickas sedan för nedsmältning och säljs för att sedan återanvändas. Det har gått fort för Sebastian Norman.

34

iTIMRÅ

Sedan starten för fyra år sedan har han anställt elva personer. Omsättningen 2014 var 19 miljoner kronor, i år blir den 28 miljoner. – 2016 beräknar jag att omsättningen kommer att ligga på 35 miljoner kronor. Vi har nämligen vunnit en upphandling och ska ta hand om allt avfall från återvinningscentralerna i Sundsvall. Det här kommer även att sysselsätta ytterligare fem personer i Timrå, berättar Sebastian. Kärnverksamheten består av att samla in andras avfall från industrier och företag. Sebnor hyr ut containrar för avfallshantering som står på olika ställen. Just idag är antalet insamlingscontainrar 198 stycken. Det är raskt marscherat på fyra år. Hur ser ditt företag ut fyra år framåt i tiden? – Då är vi 25 anställda i företaget – Timrå kommun har varit väldigt tillmötesgående och har en positiv attityd till nyföretagare. Detta har varit mig till stor hjälp i mitt företagsbyggande säger Sebastian Norman. Sebastian Norman är 27 år. Bor med hustrun Amanda och deras son August två år. På fritiden tar han gärna med sig sin Popper, en fågelhund av rasen Breton och går på fågeljakt. Ibland blir det även ripjakt i fjällvärlden. – Det är avkoppling det j


Vi önskar våra kunder

God Jul & Gott Nytt År

N62°30’ E17°29’

SöråkerS Hamn

www.timrabo.se • 060-16 35 00

Vi levererar produkter med kvalitet. Livskvalitet.

- ett rent nöje för hela familjen

Julens Öppetider

Öppetider from 10/1-30/4

Kassa, bad & bastu 21/12 13.30-19.30 22/12 13.30-19.30 23/12 13.30-19.30 28-30/12 10.00-19.30 2/1 10.00-14.30 4-5/1 10.00-19.30 7-8/1 10.00-19.30 9/1 10.00-14.30

Kassa, bad & bastu Mån-tors 13.30-19.30 Fre 12.00-19.30 Lör 10.00-14.30

Träningshall * 21-23/12 07.00-19.30 28-30/12 07.00-19.30 2/1 08.00-14.30 4-5/1 07.00-19.30 7-8/1 07.00-19.30 9/1 08.00-14.30

Träningshall * Mån 07.00-19.30 Tis 06.30-19.30 Ons 07.00-19.30 Tor 07.00-19.30 Fre 07.00-19.30 Lör 08.00-14.30 * Tider för träningshallen gäller för de som har kort, övriga se öppetider kassa. Köp julklappen hos oss, extrapriser t.o.m. 23/12-2015. Starta nya året hälsosamt börja motionera hos oss!

• Flexibel • Kostnadseffektiv • Sjötrafik året runt • Järnväg med anslutning till Ådalsbanan

Tel 060-16 32 00 • www.timra.se

Under jullovet är Lekön i vattnet kl 10.00-13.45

Välkommen!

Hamnvägen 3A Söråker • tel: +46 (0) 60 – 403 50

www.deltaterminal.se i TIM R Å

35


iTIMRÅ / KALENDARIUM december, januari Med reservation för eventuella fel och ändringar

t i m r å n u m m e r f ö r

n u m m e r

8 000 000 000 Så mycket investerar SCA i Östrandsfabriken. Produktionen mer än fördubblas och får stark miljöprofil.

3 dec hockeyallsvenskan Timrå IK-VIK Västerås HK Kl. 19:00 Timrå Isstadion 4 dec Julpärlor 2015 Kl. 17:30 - 21:00 Söråkers Folkets Hus

12 dec Julpärlor 2015 Kl. 17:30 - 21:00 Söråkers Folkets Hus

20 dec Högmässa Nina Sandberg Olofsson, Kenth Lundqvist. MusiKentherna, Körskolan, solist: Jenny Löfberg Kl. 11:00 Timrå kyrka

13 dec Julbord: Hembakat och hemgjort Kl 15:00 pris 250,00 Västansjölokalen

23 dec Julkonsert med Timrå manskör, Biljetter hämtas på Café InBetween och församlingsexpeditionen Kl. 17:30 och 20:00

5 dec Julpärlor 2015 Kl. 17:30 - 21:00 Söråkers Folkets Hus

14 DEC Konsert Kulturskolan Kl. 18:30 Timrå kyrka

24 dec Julafton, julfirande på InBetween Kl. 15:00 InBetween

6 dec Hocksyallsvenskan Timrå IK-BIK Karlskoga Kl. 16:00 Timrå Isstadion

15 dec Hockeyallsvenskan Timrå IK-IK Oskarshamn Kl. 19:00 Timrå Isstadion

24 dec Midnattsmässa Kl. 23:30 Timrå kyrka

6 dec Julmarknad i Sörberge Kl. 12:00 - 16:00 Sörberge centrum

16 DEC Matz Rogers Kl. 19.00-22.30 Bergeforsparken

4 dec Bandyderby div 1 norra herrar Söråkers IF-Härnösands AIK Kl. 19:00 - 21:15 Söråkers IP

7 dec Dansföreställning Windows Kl. 18:00 - 18:30 InBetween Timrå 11 dec Mid Nordic Lucia Cup Kl. 14:00 - 21:00 NCC-hallen

36

11 dec Julpärlor 2015 Kl. 17:30 - 21:00 Söråkers Folkets Hus

iTIMRÅ

16 jan Opera Pärlfiskarna Kl. 19:00 - 22:00 Söråkers Folkets Hus 19 DEc Julkonsert MusiKentherna, Kenth Lundqvist Kl. 18:00 Timrå kyrka

25 dec LADY STARDUST Kl. 21 Namo Restaurang Timrå 26 Dec Black Jack Kl. i.u Bergeforsparken 29 dec Hockeyallsvenskan Timrå IK-HC Vita Hästen Kl. 19:00 Timrå Isstadion 29 dec Tynderö Cupen Kl. 18:30 - 20:00 Söråkers skidstadion

3 jan Hockeyallsvenskan Timrå IK-IF Björklöven Kl. 19:00 Timrå Isstadion 6 JAN Ola & Jag Kl. 19.00-22.30 Bergeforsparken 8 jan Hockeyallsvenskan Timrå IK-IF Sundsvall Kl. 19:00 Timrå Isstadion 16 jan Opera Pärlfiskarna Kl. 19:00 - 22:00 Söråkers Folkets Hus 20 JAN Serenad Kl. 19.00-22.30 Bergeforsparken 21 jan Hockeyallsvenskan Timrå IK-Asplöven HC Kl. 19:00 Timrå Isstadion 23 JAN Hockeyall-svenskan Timrå IK-Leksands IF Kl. 16:00 Timrå Isstadion 30 jan Opera - Turandot Kl. 19:00 - 22:35 Söråkers Folkets Hus 19 feb DANS, STRIX orkester Kl. i.u. Västansjölokalen


krysset VAD? Terminsstart 11/1 Måndag-tisdag kl 19.00

070-310 29 14

HAR VÄL BONDFÖRNUFT

LAGLÖST LAND

SÄLLHÄFTIG DEL AV INSYNT REAKSLOTT GRUND- STÄNGT TION ÄMNE

TALAR UTAN ATT TALA

ÖVER- HAR SEX SITTARE VINGAR

SNACKA TYDLIG LITE

LITEN TIMRÅ5 ORT

BEKRÄFTA

VANLIG ROVFÅGEL

I ST F FAT

FRÅN SPIS

BLEV CLAY SLÄPPTE 13 AV

Korsordet hittar du i papperstidningen. ALIAS

KOMMER TILL

7

DUBBELT UPPREPAD STOR HÅRDDRAMASTEKT 11 TIKER RÄTT

OS-STAD

TRÄD

MYCKET VATTEN

OTROLIGT MEN SANT

2

VARUMÄRKE FATTIGA SERVERAS

takbyte • reparationer SnÖSkottninG

16 ORGAN F. OSMOREGLERING

PÅ BAGAGE PÅ VÄG TILL ÅRHUS

MARGINAL LOKALTIDNING

SKENA

FANNS BÅDE VÄSTRA O ÖSTRA

rinG: 070-288 46 89

BRUKAR GLADA KISEL

14

www.as-platslageri.se

EN SISTA BRANT

TUGGA OM

!

HÅRDA SLAG

I SAMMA BLOCK

9

Vi kan allt om plåttak!

10

PÅ TAVLA

STAD PÅ FINSKA

HAR KORT STUBIN

3

MER ÄN ILSK PRONOMEN

BÄGARE

VOMERAR

www.sorbergehusvagnar.com

8

FÖR MUSIKALIER

MÖBEL OCH PLATS

GÅR IHOP

1

1

Alltid en brA Affär på kroken!

KÖR HUSVAGN

12 GÖRS FRÅN SIDAN

ANNO DAZUMAL

SAMMANFATTNING

4

I SÖDRA AFRIKA

PLAUSIBEL

2

3

4

5

6

7

Skriv in bokstäverna i de numrerade rutorna och skicka in svaret (helst e-post) senast den 29/2 2016 till: info@itimra.se, eller via vanlig post till: iTimrå Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand

8

9

10

15

11

6

12

13

14

15

16

Namn:.............................................................................................................................................

När Du längtar efter t! något got

Adress:...........................................................................................................................................

Vinnarna lottas bland de rätta svaren.

Postadress:..................................................................................................................................

1-3:e pris: 2 st evenemangspresentkort (värde ca 350 kr/st) hos Söråkers Folket Hus 4-10:e pris: 2 st biocheckar (värde 70 kr/st)

Tel:..................................................................................................................................................

TEL: 060-571 211 i TIM R Å

37


LOPPMARKNAD HAMSTA

Pizza • Paj • kebab • saLLad • á La carte r Se vå e d vär ng o p u k ta på SiS ! Sidan

Prylar och möbler • Hamsta, Timrå

Luncherbjudande vardagar 11-14 dricka & sallad ingår!

Fri hemkörning vid beställning för minst 100:-

JulöppET: 21-25/12 sTängT • 26-27/12 kl 11-16 30/12 kl 12-17 • 2-3/1 kl 11-16

Öppettider:

Måndag-fredag 10.30-21.30 • Lördag/söndag 11.00-21.30 Södra Köpmangatan 9 A - vid simhallen Servering, avhämtning, hemkörning & stor parkering

57 50 51

Jag köper hel a /del ar av hem. Även verk t yg m.m.

Tel: 073-958 45 54 • E-post : chester3_ 20 03@yahoo.se

Beställnings- & linjetrafik ResepRogRam • KRyssningaR BussaRRangöR • TeaTeRResoR m.m.

Kontakta oss, så skräddarsyr vi din resa! Bokning & information 060-57 25 45 • www.cerisresor.se

www.timra.se

Marknadsföring är företagets drivmedel! Soppatorsk? Vi hjälper dig att ta fram nya idéer, lägga upp strategier, skisser, hitta rätt kanaler, utbilda er personal, genomföra kampanjer och följa upp och utvärdera. ER BJ UD AN DE

Timrå Kulturskola - den konstnärliga skolan för alla Tis 8 Dec kl 18.30

Adventskonsert

på Vivansborg.Gratis inträde. Mån 14 Dec kl 18.30

Julmusik med Lucia

i Timrå kyrka. Gratis inträde.

Vill du gå på Kulturskolan? Kontakta oss: 060-163337 lena.lindh@ skola.timra.se

4

lyssnar Vi kommer gärna till er och ar på försäljning ing der på era behov och fun etar både med och marknadsföring. Vi arb ventionella enkla digitala lösningar och kon resultat. lösningar för att ni ska nå und 070 679 75 29 Kontakta Kenneth Zetterl

NY ADRESS Köpmangatan 10 Härnösand •

Tel 0611-51 13 20 • www.alltid.net 38

iTIMRÅ


God Jul önskar

Fonus i Timrå Vi finns när du behöver oss. Du får hjälp med allt för en stilfull och värdig begravning. Vi hjälper dig att fylla i Vita Arkivet, teckna begravningsförsäkring och välja gravsten. Varmt välkommen!

060-57 08 25

Julmarknad

Köpmangatan 18, Timrå • Tel. 060-57 66 70

Lördag 12/12 kl 11-15

Öppet måndag, onsdag och torsdag kl. 11.00-16.00.

Wärdshuset

Idyllen

Hembesök • Jour dygnet runt • fonus.se

Lars-Eric

060-480 20 • Åstön

God Jul & Gott nytt år!

Nästa nummer trycks i 15.000 ex! Boka annons!

BOKA ANNONS! MARTIN HJÄLPER DIG ! rå

iTim Magasin

2016 kommer vi ut 8 juni och 30 november

N ä s ta u N m m e r av

Martin Rydqvist

Affärsutvecklare martin.rydquist@itimra.se

ko m m e r u t 8 ju N i 20 16

TEL 060-58 0 0 30

www.itimra.se

E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O M OSS I TIMRÅ KOMMUN

100% å Ti mr

[annonsindex ]

nr 2 / 2015 VInTEr

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning

SMARTA VÄRDE-ER KUPONG BAKSIDAN

NYTT AKTIVITETSHUS I TALLNÄS:

E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O M OCH FÖR TIMRÅ KOMMU N

Bagarstugan..................................... 37 Ceris Resor...................................... 38 Deltaterminalen............................... 35 Fonus............................................... 39 Hamsta Loppis................................. 38 Hårfint............................................. 39 Insiktsyoga.se.................................. 37 JS Assistans....................................... 9 MittSverigeVatten.............................. 9 New Fashion..................................... 40 Näringslivskontoret.......................... 29 Permobil.......................................... 35 Pizzeria Kebab House......................... 9 SCA.................................................... 6

Sörberge Blomsterhandel................ 40 Sörberge Husvagnar......................... 37 Söråkers Folkets Hus........................ 40 Söråkers Tandvård........................... 39 Timrå bibliotek................................... 9 Timrå kommun........................... 3, 4, 5 Timrå Kulturskola............................. 38 Timrå Pizzeria............................ 38, 40 Timrå Simhall................................... 35 Timråbo............................................ 35 Visit Timrå...................................20, 21 Wifsta Water....................................... 2 Wärdshuset Idyllen........................... 39 ÅS Plåtslageri................................... 37

PANGEA

VAR SÅG

OD!

40

EX! TA ETT

0% 10 Tim rå

nr 2 / 2014 dec/jan

Olert lämnar inte sitt Söråker

FULL FART HELA VECKAN I

MALIN PERSSON

är bandystjärna. SIdAN 11

TIMRÅKRYSS! VInn FInA pRISeR!

TIMRÅSIDOR

Simma mera!

MOTORKU NGEN Jonas

SMARTA VÄRdEKUPONGER!

TINDRA TAMPAS I BASSÄNGEN

Tindra Olavi är en av alla 322 medlemmar i Timrås simklubb SIDAN 24

DAG JONZON • EMELIE LIDEHÄLL ÖBERG

NYHET!

TIMRÅKRYSS! VInn FInA pRISeR!

VÅR FINA SIMHALL (60 ÅR, TYP, NÄSTAÅR!)

• Y:ET • LENA LINDH • LINAS GLÄDJEYRA

• KALENDARIUM iTIMR Å

MALIN ÄR TIMRÅS NYA AMBASSAdÖR

1

Omslaget Foto Anders Eliasson M OSS TIMRÅ KOMMUN E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O

48 TIMRÅSIdOR

Krönika: DAG JONZON

0% LjustorpNEWs 10 Ti m r å SUPERLOKALA LJUSTORPSVI BÖRJAR ETTAN TILL HÖSTEN BLADET FIRAR Alfred, 20 Hilma, ÅRElliot,Nils och Livia är alla förskole-

ISKLÄTTRING • GÅRDSBUTIKEN • MARIEDALSSKOLAN

elever som ser fram emot att börja på Laggarbergs

skola SIDAN 22 • LÅGAKUSTENBRON • KALENDARIUM iTIMR Å

nr 1 / 2015 juni/juli

1

TIMRÅKRYSS! VInn FInA pRISeR!

KröniKa:

DAG JONZON

SMARTA VÄRDE-ER! KUPONG

40 TIMRÅSIDOR

PATRIK WREEBY, ENTREPRENÖREN SOM VÄLJER TIMRÅ SID 30

ANSVARIG UTGIVARE Lars Kågström, lars@yippieharnosand.se

Mitt i naturen GS SKOLA – 20 ÅR I ÅR! VI HÄLSAR PÅ I LAGGARBER ICA I SÖRBERGE • WATERFRONT •

Y:ET • FLYGLEDNING • KANOTKLUBBEN

• KALENDARIUM iTIMR Å

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@itimra.se • www.itimra.se

1

redaktör Anders Eliasson, info@timra.se Redigering Pawel Maronski, pawel@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net Produktion produktion@alltid.net VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net Projektledare/ANNONSBOKNING Martin Rydquist, martin.rydquist@itimra.se, 060-58 00 30

UTGIVNINGSBEVIS NR 28 968

Utkommer med 2 nummer/år. Nästa nummer kommer den 8 juni 2016!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Utdelning Upplaga 11 000 ex. Total hushållstäckning, Timrå kommun, utdelning med Posten. Tryck Mittmedia Print Medarbetare i DETTA NUMMER Anders Eliasson, Dag Jonzon, Anders Hall

i TIM R Å

39


Värdekuponger! Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

99

kr

100 rabatt

för 2 pizzor

kr

ur meny 2. Ej hemkörning. Erbjudandet gäller t o m 31/3 2016 mot uppvisade av kupong.

När du haNdlar för 500 kr T o m 31/12 2015 vid uppvisande av kupong på ordinarie priser.

89

kr

Röd Amaryllis 2-stänglad

Ord 110:-. Gäller t o m 23/12 2015.

Köpmangatan 39 • 060-57 33 30

Södra Köpmang 9 A • 060-57 50 51

Söråkers Folkets Hus

CAFÉ • BIOGRAF • KULTUR • BIBLIOTEK • KONST • MUSIK • TEATER • RESTAURANG Evenemang

Värdekupong

Sörberge • 060-57 00 30

Läs om våra kommande evenemang och biofilmer på sorakersfolketshus.se

Boka på 060-400 73

DAGENS LUNCH

VARDAGAR 11-13 Olika alternativ, goda soppor och stor smakfull salladsbuffé.

SUPÉ & DANS

Dagens lunch 80:Avhämtning 70:-

LÖRDAG 6/2 KL 19.00 BOKA PÅ 060-400 73

Vår meny hittar du på sorakersfolketshus.se

LIVEMUSIK Trouble boys

MÅN 25/1 KL 19.00

Johan Blohm

MÅN 8/2 KL 19.00

Ola Magnell

FRE 26/2 KL 19.00

Madricks

MÅN 14/3 KL 19.00

Dan Hylander

David Carlson, Maria Blom MÅN 4/4 KL 19.00

80:-

80:Sön 13/12 KL 14 • Sön 20/12 KL 14 Sön 27/12 KL 14 • Sön 3/1 KL 14

80:-

The Animals

Sön 27/12 kl 19 • Ons 30/12 kl 19 Sön 3/1 kl 19 • Ons 6/1 kl 19.00 Ons 13/1 kl 13.00 & 19.00

MÅN 18/4 KL 19.00

Claes Janson & Internationalorkestern hyllar Totta Näslund MÅN 2/5 KL 19.00

Vill du äta? Boka bord på 060-400 73

Sön 20/12 KL 19 3D • Tis 29/12 KL 14 Sön 10/1 KL 19

80:Söndag 13/12 KL 19.00

Profile for Alltid Marknadsbyra

iTimrå nr 2 2015  

iTimrå nr 2 2015  

Profile for lamee