__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 4 - 65. ĂĽrg. nov.18 - feb.19 informasjon

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Gudstjenester Lambertseter kirke 25.11. 2 018

Domssøndag/Kristi kongedag Kl. 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer: Stefanusalliansen.

06.01. 2 019

1. søndag i adventstiden Kl. 11:00

«Sprell Levende»-gudstjeneste med Lys Våken. Asle Røhne Rossavik. Nattverd. Offer: Menighetens diakonale arbeid.

13.01. 2 019

Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem 09.12. 2 018

20.01. 2 019

16.12. 2 018

Høymesse. Asle Røhne Rossavik. Nattverd. Mulighet for dåp. Offer: Menighetens arbeid blant ungdom.

27.01. 2 019

25.12. 2 018

Julaften NB! Kl. 15:00

Fredrik Ulseth. Offer: Kirkens nødhjelp. Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten 1 Joh 1,1–4 Livets ord Luk 2,1–20 Jesus blir født

26.12. 2 018

30.12. 2 018

10.02. 2 019

2.Juledag/Stefanusdagen

Ingen gudstjeneste Lambertseter kirke. Se Manglerud kirke.

17.02. 2 019

Salme 72,17–19 Hans herlige navn Rom 10,8b–13 Rik nok for alle Matt 18,19–20 Samlet i mitt navn

Høymesse. Fredrik Ulseth. Dåp. Nattverd. Offer: ikke fastsatt.

Kyndelsmesse Kl. 11:00

Høymesse m/dåpsfeiring. Lars Kristian Gjone. Dåp. Nattverd. Babysang deltar under ledelse av Marianne Jørgensen. Offer: Ikke fastsatt.

6. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11:00

«Sprell Levende»-misjonsgudstjeneste. Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer: Samarbeidsprosjektene i Egypt gjennom Stefanusalliansen.

Såmannssøndag Kl. 11:00

Høymesse. Asle Røhne Rossavik. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer: Ikke fastsatt.

5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud 2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av Matt 13,24–30 Ugresset i hveten

Nyttårsdag/Jesu navnedag NB! Kl. 18:00

Fellesgudstjeneste for Søndre Aker prosti. Prost Eigil Morvik og Fredrik Ulseth. Nattverd. Innvielse av nye veggtepper levert av Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag. Offer: Østmarkskapellet.

4. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11:00

Ordsp 4,18–27 Bevar ditt hjerte Åp 22,12–17 Jeg vil gjengjelde hver og en Mark 13,21–27 Når Menneskesønnen kommer

Romjulssøndag NB! Kl. 12:00

Gudstjeneste på Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 42. Asle Røhne Rossavik.

«Sprell Levende»- gudstjeneste. Fredrik Ulseth. Dåp. Nattverd. Offer: Ikke fastsatt.

1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel 1 Joh 1,1–4 Livets ord Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Høymesse. Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer: Sjømannskirken.

Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier Luk 2,25–35 Simeons lovsang 01.01. 2 019

03.02. 2 019

1. Juledag Kl. 11:00

Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

3. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11:00

Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen (prekentekst) Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne

Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere 2 Pet 1,19–21 Profetordet Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg 24.12. 2 018

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Asle Røhne Rossavik. Dåp. Nattverd. Offer: Ikke fastsatt.

2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er 1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er

Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager Hebr 10,35–39 Bare en kort stund Joh 16,21–24 Angst og glede 3. søndag i adventstiden Kl. 11:00

2. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11:00

Jes 53,6–9 Han har båret deres synder Kol 1,15–20 Skapelse og forsoning Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd

2. søndag i adventstiden NB! Kl. 12:00

Sentergudstjeneste med gospelkoret Reflex på Lambertseter senter. Fredrik Ulseth. Offer: Menighetens utadrettede arbeid.

Julevandringsgudstjeneste med påfølgende juletrefest. Fredrik Ulseth. Offer: Menighetens arbeid. Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt 2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden

Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig Matt 25,1–13 Brudepikene 02.12. 2 018

Kristi åpenbaringsdag NB! Kl. 16:00

24.02. 2 019

Kristi forklarelsesdag Kl. 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer: Ikke fastsatt.

2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans 2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet Endringer kan forekomme. Sjekk hjemmesiden www.lambertseterkirke.no

2


Soknepresten har ordet t har orde LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018 Soknepresten Renning i veven SOGNEPRESTEN ORDET i veven ing RennHAR et fins utrolig mange flotte

D D

saklig avviste som problem: Julen er en kristen høytid – den hører og verdifulle billedtepper . Julen til vår med problem: somkulturarv avviste saklig kunste Historisk verden.mange flotte et finsi utrolig hører den – høytid kristen en er kule europeisk innenevår stykker billedtepper og verdifull mye mer og uendelig I alt . kulturarv vårdette med til endee bilder banebryt kunst-i norsk turarv; Historisk i verden. veven ennå er hvordan vi ser eng.e kulsammenh kulturell europeisk innen vår stykker og vi skal vårt samfunn mye, mer intaktogi uendelig I alt dette turarv; banebrytende bilder i norsk om at dette ser vi være tvil ødelegge ingen å er med Det e varsomm er ennå veven hvordan innen utøvere av de store En sammenh eng. kulturell limet, denne renningen i veven intaktrenninge n i denne vi skal , ogveven. i vårt samfunn kunstarten her i Norge døde vår kristne være vært harmer r om århundre dette at tviloss eri ingen Det kan e med varsommat Jeg måtte levere min faste klokke over vårMarie velstand gjøre bevisste Gudå ødelegge i sin grenseløse Else siden, kort innen utøvere storetid de til En avfor imysterium kulturarv ogrenninge veven dier renninge n .iBasisver vi oss bevisst at vi Som denne limet,trosdenneerveven. n ikirke vakre og .i Hennes døde Jakobsen Norge her n kunstarte sens-kjærlighet renessan fra som et, og lokale overfor vårt eget forbruk – slik at vi også gir sitt dyreste; vi kulturskal alle få urmaker her forleden. Heldigvis hadde kristne samfunn vår vært nasjonale har r både er århundre i vevnader erkeElse Marie vil prege symbolst tid siden, for kort epoker eter i også På Lamberts opplysni.ngstidens og kulturarv ærere. Basisverdier at vi og symbolb bevisst oss tros- og vi er kirke Som svært i kirker norske og mange vakre Hennes . tør å stoppe littsamfunn oppbleog si: «Nå mer mottakere denne kjærligheten. jeg akkurat fått en stilig nyJakobsen en i gave. humanist dendet til inn sens-iskeervære vevd tydelig renessan frai er vi å være kultursom et, ønsker ogavlokale nasjonale både som de Og . framover år prege vil mange vevnader erke symbolst oss byggeklo enger. har gitt ,blir også sser sammenh tenkning epoker eter alle disse iærere. ngstidens stede På Lamberts opplysni symbolb og alle ogSvært enn godt nok». mye utrolig Den har ikke gjengjeldelse som forutImidlertid har ikke denne mange dato,kjente og dahenne, hvordan i svært kirkervet norske , gitt oss iskevår ønskerKirkebyg til vårt står som gettydelig i den humanist til et symbol inn samfunn vevd ble være å vi tydelige hennes bærer som de bildene Og . framover år mange verdi. e sser forteller Det kollektiv g. byggeklo hyggelig, bådetenkning ved det, har å gigitt ogoss det å få, setning. Derfor er denenger. «nåde»,sinsom jo er må jeg en stund utelukkende bruke og bruksbyg –i alle disse sammenh stede henne, vet hvordan alle kjentesignatur. dagens og oss vår er også gitt men , symbol historie, samfunn et vårt som til står get Kirkebyg tydelige bærer bildene grunnverdien erI en takknemlighet. ordg. for kalendere som viser mer enn dagen i hennesnår der fragmentering av det–etogannet kirkebyg agens sinher.du verken verdi. e tid morgend forteller gDet Det«gratis»: bruksbyg Jeg har sett noen svært gamle kollektiv signatur. kollektive åpenbart også skaperhistorie, men er også dagens og mer n renninge der ker vev-styk kan eller skal betale til for. dag. Vi satt i et planmøte rett før disse på mange kriser ering av detplan, er identitets der fragment dette huset I en tid knyttet g her. arbeidkirkebyg Altagens i oppløsning. har gått morgend gamle eller noen svært settmindre har utspill tvalgets Stålsett-u RAUSHET redd skaper jeg også åpenbart e fra 1950-tallet kollektiv historie en linjer skrives, og da ble det Jeg veldig klart forteller klart har bildet selve i er Silketråd ker der renningen mer vev-styk ideene hvis en forvitring vil øke på mange plan, er kriser mennesker mot rettertilseg huset av, men dette ull-identitets knyttet preparert arbeid dårlig Alt ng. seg, men i oppløsni harengått mindre elleraktiverer Endrer rekkefølgen i disse De langt fleste tror jegStålsett-u ønsker å vise raushet for oss: Det er snart jul! Raskt ut i livet. utspill satt blir tvalgets redd estefeirin jeg etg,innstegene Gudstjen dag! ivi av en fra 1950-tall morknet. historie enning forteller klart harhar ellererbomullsr i selve bildet Silketråd ideene hvis en og forvitring øke vigsel vil sjon, er konfirma mennesk dåp, mot svært seg talt lig ullretter men ser det bokstave Da blir preparert mine, vi en finmenighe sammenheng: Jeg får i julen. Hvem er det somtten. får Hva godtav, vi da en rekke grep og tiltakseg, vi men kjenner en dårlig vigselsre f.eks. Taimidlertid i livet. ut er for gravferd, fra satt estefeiring, ten og faller blir Gudstjen tråder; av i dag! morknet. mange løse har bildet enning eller bomullsr norske Den frata å tjene det vil Vårkjærlighet. dag. i og av funnet Kanskjeandre de registrert først være mottaker av Guds nyte fra før for å skape en så godDa adventstid lokalsam sjon, vigsel dåp, e. sværtav min raushet? hverandr lig taltgodt det bokstave blir e konfirma (og dermed kirke tten. Hva godt vigselsre øet må Ta f.eks. til lokalmilj g menighe ten og utfordrin for er gravferd, fra faller bildet tråder; løse mange tten? vigselsre erfaringene er ferd med å gjøre Min være, respons (ikke gjengjeldelse!) i menigheten som råd er. Same procenorske trossamf Den oss frata å unn) tjene » har vil idet problema -utvalgetvi når man Vår tiserer er å være av i dag. Dete.såkalte «Stålsett funnet hverandr i vårt e lokalsam tradisjon registrert Hvilket andresbrudd dermed (og ns plass kirke religione kirkes om norske må øet Den utredning en lokalmilj levert til g utfordrin dure… Inntil vi skyver alt til side en i menighetens diakonale raus. Gledenet,over å fåopp og om åi kunne gi skaper ikke liv erkan tten?det, og hvavære, nasjonale vigselsre unn)arbeid trossamf et. Det å sluttetiserer samfunn samfunn det norske » har problema plass i«Stålsett -utvalget man når Det såkalte Ellervår det til? vårt stiller Den i man tjener sbrudd tradisjon Hvilket intensjon hverdag gode i søndag. arbeidet, ns tiler«New procedure» hva liten kveldsstund for nok enlevert gang åutredning fåmange om gi innspill takknemlighet. plasssom religione kirkes er norske ennok Kirken ved stegn og hva og samfunnet, å slutte opp om spørsmål det, ikke er liv de nasjonale av flere men Det et. arbeidet, bak samfunn norske det i plass og steder samlings som raushet angår. flerekirkene år til? harEller vår diakonale bekreftet fra Hovmesteren at replikken man stiller det kollektive r somItjener prinsippe det er bare søndag. For hverdag er somdet intensjon gode og mange oner er nokkonklusj ingogved de arbeidet, overbygn kollektiv Kirken stegn ved kan ta som i lengden hevde jeg samfunn , vil flere av de bommer fremmes men arbeidet, medarbeider, i spørsmål samarbeid med FrivillighetsLa Svein Ellingsens følgende salmestrofe er den samme i år også. Og bak så går vi inn høytider. glade og ellersteder store samlings somkriser liv. eVi som er kirkene på vårt vare kollektiv detfelles målet. på oner er bare og prinsipper som For det konklusj de ved ing somfor en overbygn kirke eter kollektiv Lamberts til ta kan knyttet sentralen en som julehilsen og et grunnlag i julehøytiden. i lengden bommerog Rema 1000 på Bergkrystallen, være samfunn fremmes, vil jeg hevde en kollektiv ikkeglade høytider. Var deteller samt store kriser ass,Vi er våre arbeidspl somalle vårvårt liv. felles Det er lagt så stor vekt på på vare på målet. e ut fra behov med matvarer som nesten går utsom julens «New procedure»: bevegels trofaste e og eter som , gruppers kirkefrivillige individets ellerbidratt til Lamberts knyttetfantastisk søkte til gjorde kollektiv en utallige ikke at og sier: åpnevåre og Var det skal dørene som det holder at alle vi r samt på ass, rettighete vekt arbeidspl stor så vår lagt er Det på dato til de som detbehov aller mest. Same procedure… det kan være som hjul22. juli e etter Domkirk som Oslo fra e ut viktige , trenger Vi er fortsatt , oss!trofaste frivillige Bruke og børsvirke gruppers på nasjonenbevegels eller samlende individet tisk fantastisk problema er Og hva til 2011? søkte holdes jordens utallige atarbeid skal gjordeet til mitt sveven gripe samfunn for og sier: for at åpne ogi gang spor du ikke får bilen opp av. rettighete Selv forvitrer. omr du Ditt komme, herre Jesus, forvandler Så erå vi med for ungdom skal dørene som holder at detEller vi er skirken Sjømann at juli med 22. etter e opp som ikke ende Renninge viktige sammen , n i Oslo Domkirk de bilde: fortsatt erog innleden Vi på nasjonen oss! Bruk samlende bør virke UD? for dspartner tisk samarbei i mellomjulen i fjor lovte deg selv åveven stresse natt. Og bringer lys skal tilønsker mange faresonen for falleer utenfor. Og problema et føler seg segsom Ogå hva 2011? Ingen s. er tråder. holdes ødelegge tilimitt sveven gripe samfunn for åsom for at løse Eller forvitrer. er skirken stor Sjømann at eneste med er en som somspor! opp samfunn i n ende og ikke Renninge bilde: sammen de mindre, kjøpe mindre, justereinnleden matinntaket forlatt. Hjelp oss å gå i dine La verden et annet sted i dette bladet kan du lese om de om Statoil i ledelsenfor UD? Spør dspartner floke. Ingen ønsker seg et et innlegg s. i dagspressen 21. samarbei vevenIødelegge tisk med løse tråder. er en eneste stor problema det følt har g Nordhau biskop siterer januar som neste advent og jul. «I morgo skal et byrja sesamfunn vårt samarbeid medden Lambertseter Senter, i din godhet igjennom dem som tror! e støtte prestelig om de har fått floke. i Statoil idehistor 21. Otto Spør ledelsen i Bjørgvin senikeren i dagspres et innlegg risen. Algerie-k av gen med håndterin tisk (Salmeboken nr. 65) eit nytt og betre liv – trur eg».Ijanuar Men det er Frivillighetssentralen og Kirkens Bymisjon problema det og følt r har sosiologe «Sentrale : Krogseth siterer biskop Nordhaug enige om den prestelige støtte de har fått i r erOtto ropologe kulturant ikeren idehistor Bjørgvin i altså ikke sikkert at det lykkes hvis følgende mål- : Noeom en gaveaksjon tilSkal barn ikke uten flytte måtte kanskje vi som risen. av Algerie-k gen håndterin må være felles r og for sosiologe Krogseth: «Sentrale kirkene også for ut averfarer gravferd s og til jul. individer over utr videre omgaver en nasjon, er enige settingen utelukkende er din egen sunnhet får Raushet, vi, ropologe kulturant støtende å virke ikke flytte– er det neste måtte kanskje r. Samfunn rettighete for etSkal vi gruppers være felles : Noe må følgende snakke å ikke For også trekk? kirkene av eller din egen økonomi. «Erfaring viser får et lim rikere ved seg når den forom den gravferd ut ellerperspektiv sosialt som individer s og trenger, ut over en nasjon, n knyttet er det neste støtende –tiseringe virke problema ikke åårlige å sement, indende et sammenb Samfunn r. rettighete gruppers at….» som det heter. Og prognosene visersosialt retter seg mot dem som såikke lett «går under stjeneste skolegud om denr – julens tilFor snakke å og trekk? elt substansi noe om eller samles lim som trenger, i VG før jul Skartveit Hanne knyttet nmin problema t.» årlige kulturelt sement, indende at vi nordmenn vil bruke 51 milliarder på og nasjonalt radarenå særprege vår». Når jegnoe ikke vettiseringe hvem sammenb r– stjeneste skolegud julens til 3 og elt substansi samles om noe i VG Skartveit julefeiringen; hver av oss vil bruke 1118 giverglede når fram til, men likevel kanfør jul noe Hanne særpreget.» nasjonalt ogkr. kulturelt

Fredrik Ulseth

mer enn i fjor.

Men jeg skal på ingen måte fyre av påstander om «lite bærekraftig forbruk» osv. Det blir altfor lett en lite konstruktiv moralisme. I stedet vil jeg forøke et par innsteg som kan hjelpe oss til å forholde oss mer bevisst til vårt eget forbruk. TAKKNEMLIGHET

De langt fleste av oss har virkelig grunn til å være takknemlige fordi vi kan skape den julen for oss selv og våre slik vi aller helst ønsker det. Kanskje nettopp litt refleksjon

Same procedure?

være trygg på at den når fram og skaper mottakerglede. En slik raushet kan være en god utfordring denne julen, så min raushet ikke bare følger «Same procedure», men får en ny dimensjon, «New procedure».

3

VÆR SELV EN MOTTAKER

Det var ikke forretningsstanden som fant opp julen. Julen er heller ikke en feiring av at «solen snur». Julen er den høytiden der vi feirer at Gud selv gir oss seg selv som et lite menneskebarn. «Gud sin egen Sønn oss gav nå ved juletide» står det i salmebokens nr. 60. Julens grunnfjell er det

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

GRØNT HJØRNE Tekst: Bjørn Mathiesen

Om Grønn menighet: https://kirken.no/nb-NO/ gronnkirke/om-oss/

Kapellan Asle Rossavik har siden 2016 arbeidet med en gruppe i menigheten med det for øye å bli Grønn menighet. Gruppa består av Asle, Anna Aristova, Hege K.F. Eidseter, Heidi Mork og Ranveig Bredesen. Med feste i gruppa sitt forberedende arbeid, vedtok Menighetsrådet den 26. september å søke Kirkerådet om å bli Grønn menighet. Det innebærer å forplikte seg på i alt 25 tiltakspunkter som allerede i varierende grad har blitt forankret og adressert her. Sist i oktober mottok menigheten bekreftende diplom fra Oslo bispedømmeråd om at Lambertseter har blitt Grønn menighet.

Grønne juletiltak vi alle kan gjøre: Sortere julepapir, samle sammen plastemballasje. Ved konkrete ting som gaver – prioritere slik kvalitet som stimulerer gjenbruk og mindre bruk&kast

4

MENIGHETEN HAR EN GRØNN HISTORIE OG ER I GANG

• Partnerskap med Rema1000 i Mellombølgen for å redusere kasting av mat nær utgått-dato har pågått jevnlig i 5 år. Menigheten sorterer slike varer, og gjennom årene har begge parter samarbeidet om ordningen. • Led-lyspærer i kirkas lysekroner er på plass. Sykkelstativ utenfor kirka likeså. En parsell er etablert bak kirka. Konfirmantene deltar hvert år i fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp. • Forbedret kildesortering er satt på dagsorden, fra kjøkken og ved mange slags samlinger i menighetens regi, også i samband med den omfattende utleie av lokaler i kirken. Vi arbeider med Ragnsells, renovasjonsleverandøren vår, om forbedringer, særlig med tanke på håndteringen av matavfall. • Praksisen med å vise gudstjenesteleddene på skjerm i kirkerommet i stedet for å skrive ut papirfoldere er noe vi arbeider med å styrke.

ET SYSTEMATISK ARBEID

De 25 veiledende tiltakene vi har forpliktet oss på fordeler seg på følgende områder: Forankring i menigheten, Gudstjenesteliv, Diakoni, Undervisning og misjon, Informasjon og samarbeid, Innkjøp, forbruk og avfall, Energi, transport og reise og Helt egne, lokale tiltak. TILTAK FRAMOVER SOM VIL GJØRE EN FORSKJELL

• Bevisstgjøre gjennom ukentlige sjekklister og enkel rapportering • Det ligger godt til rette for kortreiste fellesskap, både i menigheten og i sin alminnelighet i bydelen • Økt bevissthet om å legge til rette for kortreist bevertning ved menighetens arrangementer • Kunnskapsdryppene om vårt klimaog miljøansvar skal fortsette å komme i gudstjenester og trosopplæring • Gjennomgang av energibruk med sikte på energisparing for hele kirkebygget er planlagt. Dette er i nært samarbeid med Kirkelig Fellesråd i Oslo, og står på tiltakslista for 2019


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Lambertseter kirke

Advent & jul Konserter 25. nov

kl 18:00

Nordstrandkoret (Førsjulskonsert. Bill. kr 50)

30. nov

kl 18:00

Colin Smith: Turn of the Tide (Urpremiere. Bill. kr 100-300)

8. des

kl 18:00

Lambertseterskolenes kor m.fl. (Kafé og julemesse. Bill. kr 50)

9. des

kl 13:00

Karlsrud skoles musikkorps

12. des

kl 18:00

LIONS-konsert (Fri entré. Kollekt til ungdomsarbeidet.)

13. des

kl 18:00

Bryn mannskor m/Bøler skolekor og vokalensemblet Octopus (Bill. kr 150.)

13. des

kl 12:00

Førjulshygge i menighetssalen. (Med sang/allsang sammen med ”Madelaines strykekvartett” og Lars Thue holder foredraget: «Gris fra Stange og juletre fra Toten: Jul i drabantbyen på 1950- og 60-tallet». Førjulsgrøt, kaffe og kaker. Pris for å delta er kr. 50,- (Betales ved inngang). Påmelding til tlf. 22 29 19 00 man - lør kl. 09.00 - 15.00)

16. des

kl 17:00

Desemberstemninger – Ole Edvard Antonsen med Stine Hole Ulla og Knut Marius Djupvik (Bill. via ticketmaster)

22.des

kl 18:00

Deilig er jorden – Anita Skorgan og Rein Alexander (Bill. via ticketmaster)

Gudstjenester 9. des

kl 12:00

Sentergudstjeneste (Gudstjeneste på Lambertseter senter)

24. des

kl 15:00

Julaften

25. des

kl 11:00

Høytidsgudstjeneste

30. des

kl 12:00

Sykehjemsgudstjeneste (På Lambertseter alders- og sykehjem)

1. jan

kl 18:00

Fellesgudstjeneste for Søndre Aker prosti (Lambertseter kirke

6. jan

kl 16:00

Julevandringsgudstjeneste med påfølgende juletrefest

med prost Eigil Morvik og Fredrik Ulseth. Innvielse av nye veggtepper levert av Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag.)

(Medbragte kaker til felles deling kan leveres på kjøkkenet før gudstjenesten. Juletrefesten varer til ca kl 18.)

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Denne adventstiden v Tekst: Ingvild Gran Tørring | Illustrasjon: Helge Bøe

Hvordan er det å være klimaflyktning? Adventstiden står for døren. Ventetiden. Jeg ønsker så gjerne for meg selv og alle andre at den skal dreie seg om noe annet, noe mer, enn eget stress og bekymringer, Black Friday og julegavehysteri. Jeg vil at den skal handle om deg. Om meg. Og om vår neste. Om dem som trenger en venn. Et smil. Eller en god klem. Dem som trenger hjelp til å bære handleposene opp i fjerde etasje. Og de mange fattige som trenger at vi tar klimatrusselen på alvor NÅ. Og ikke minst, om fredsfyrsten som kom til verden som menneske. Jeg vil knele ned ved krybben og nok en gang få bli berørt av livets mirakel. Medvandrer

TAKKE

Novembermørket har for lengst kommet over oss, og temperaturen kryper nedover på gradestokken. Det er kaldt å krype ut av dyna om morgenen. Ute er det mørkt og surt. Jeg er glad jeg har fått byttet vedovnen, så jeg kan fyre denne vinteren. Så heldig jeg er som har et hjem. En jobb å dra til. Så heldig jeg er som har en sønn som kaster seg i armene mine når jeg henter ham i barnehagen. Det er ikke alltid jeg husker å takke for livets selvfølgeligheter. Det føles ikke alltid som noe å takke for heller. Slitsomme arbeidsdager, hektiske ettermiddager med sliten barnehagegutt og altfor korte netter. Ganske ofte føler jeg meg sliten, trøtt og overarbeidet. Øyeblikkene er forbi før jeg rakk å nyte dem. Men sannheten er jo at jeg har trukket gulloddet.

6

Det lille barnet i krybben er så til forveksling lik oss selv. Når kvelden omsider har kommet, og jeg ser på gutten min som sover fredelig i armkroken min, da ser jeg rett på Guds mesterverk. Jeg ser Gud i det lille barnet. Vi ER skapt i Guds bilde. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. (Salme 8) Hvor små vi er i møte med Gud og hans mektige skaperverk. Men Gud setter oss kjempehøyt. Han kroner oss med herlighet og ære. Jeg tror vi kan bli ganske mye bedre på å krone oss selv og vår neste med herlighet og ære.

GI LITT VARME

Det knitrer i ovnen. Det er godt og varmt i stua nå. Gutten min sover. Ute er det mørkt. Ute er det fortsatt noen som trenger meg. Og deg.

Av og til trenger vi å løfte blikket. Kall det gjerne en reality check. Hvordan står det til med de rundt meg? Hvordan går det egentlig med naboen?

Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål varme ifrå deg! (Halldis Moren Vesaas)


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

vil jeg…

Hva er da et menneske

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

BARE LIVET IGJEN barn er født i Somalia, der tørke tar liv og sender folk på flukt. Kirkens Nødhjelp er på plass med rent vann og annen nødhjelp. Årets viktigste julegave kan redde liv. Familien til lille Farah Abdi levde et enkelt, men godt nomadeliv langt ute i den golde somaliske ørkenen. Nå har fire års sammenhengende tørke tatt fra dem alt, unntatt håpet. «Jeg kan ikke annet enn å be om at Gud holder en hånd over barna mine», sier seksbarnsmoren Nuru. Det er trangt inne i det glovarme teltet. Nuru Xirsi Elmi Farah stryker varsomt datteren Farah Abdi over pannen. Tre storebrødre på fire, fem og sju kikker på den fire uker gamle lillesøsteren sin. Ellers beveger de seg knapt, og blikkene er tunge og sørgmodige. Lek og latter er helt fraværende. TO MILLIONER PÅ FLUKT

«Vi hadde 70 geiter og levde et godt liv. Om ikke mye, så hadde vi det vi trengte for å klare oss», sier Nuru. Men så forteller hun om vendepunktet, og beskriver de fire siste årene som «katastrofen». De fire siste årene har store deler av Somalia knapt fått regn. Det ødelegger for jordbruk og husdyrhold, som er levebrødet for millioner av mennesker i det brunsvidde landet på Afrikas horn. 5,4 millioner er avhengige av nødhjelp. 1,2 millioner barn er sterkt underernærte, og mer enn 2 millioner er på flukt fra tørke, men også konflikt. Kirkens Nødhjelp sørger for rent og trygt drikkevann i mange av de hardest rammede områdene, som her i flyktningleiren Jilab 3 i Garowe, provinshovedstaden i Puntland.

8

DØDE UTEN VANN

«Alle dyrene våre døde. Vi hadde ikke vann eller mat å gi til barna våre. Vi var nødt til å flykte, og endte opp i denne leiren for snart ett år siden. Vi kom hit til fots, 60 kilometer i stekende varme. På slutten besvimte et av barna mine, og vi måtte ha hjelp det siste stykket. Her i leiren får vi i det minste alt vi trenger av vann. Uten det hadde vi ikke klart oss, da hadde vi vært døde sammen med geitene våre ute i ørkenen», sier Nuru. I dag sender hun sju år gamle Mohamed etter vann. Det kommer fra Kirkens Nødhjelps brønn, som pumper opp rent vann fra flere hundre meter nede i bakken. KAN IKKE GI OPP

Ektemannen er i byen for å prøve å tjene noen få slanter, og alle må hjelpe til for at mor skal få tid og litt ro med sin nesten nyfødte datter. «Jeg håper at vi en dag kan vende tilbake til livet vi hadde, til et normalt liv der vi klarer oss selv og ikke er nødt til å tigge for å overleve. Vi har ingen ting, men vi kan ikke gi opp håpet. Og jeg kan lite annet enn å be om at Gud holder en hånd over barna mine. De er det kjæreste jeg har i livet. Og med Guds vilje skal ingen få ta dem fra meg.» Fortsatt mangler ett av ni mennesker i verden tilgang til rent vann. Med en julegave på 200 kroner til Kirkens Nødhjelps juleaksjon, kan du sikre rent vann til ett menneske. Rent vann redder liv og forandrer liv.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

ET BARN ER FØDT: Lille Farah Abdi ble født midt i tørkekatastrofen som tar liv og sender millioner på flukt i Somalia. Mamma Nuru Xirsi Elmi Farah sier at familien har mistet alt, men det rene vannet har reddet livene deres, og kjærligheten til barna gir håp.

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Slik gir du årets viktigste julegave: • Vipps et valgfritt beløp til 2426. • Send GAVE på sms til 2426 og gi 200 kroner. • Gavekonto: 1594.22.87248

PÅ FLUKT: Lille Farah Abdi bor i et telt i flyktningleiren Jilab 3 i Puntland. Her med mamma Nuru og storesøsknene Muhobo (3), Mohamud (4), Ahmed (5), Mohamed (7) og Fadumo (8).

9


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Utg

Informasjon fra Lambertseter Frivillighetssentral

Korallenriff» TRADISJONELL 2. JULEDAGSMIDDAG kl 15.00 i Kirkestua i Lambertseter kirke

ROMJULSHYGGA SØNDAG 30. DES. kl. 16.00 på Krystallen Treffsenter

• Helt siden århundreskiftet har vi invitert til • ”Romjulshygga” på Krystallen, i samarbeid med eldresenteret, fra kl. 16.00 og ”inn mot 2. juledagstreff samme sted og samme tid. kveldinga”. Dørene åpnes en halvtime før • Forfriskning ved ankomst, og Lambertsetersjonen El-gitar og kirkeorgel virkerførnesten skoleneskan kor synger vi går til som bords.om to helt • Musikken til allsang, dans og underholdning besørges av Bjørn, Arne Christian og blir det er litt gang rundt juletreet. ge verdener kolliderer, Med menkoret klangen vidunderlig. Akustikken i • Juletallerkenen med ribbe, pølse og Arne Helge, også kalt ”Bjørn og kompisane” met, med flere sekunders «etterklang», bidrar stort til dette.• Det blir servert lapskaus, med rødvin, øl medister-kaker på bordet, og deretter riskrem. Alt servert av våre frivillige. eller mineralvann til. Deretter en dessert. Mads Horn og over og lager nye tolkninger det antyder en hengivenhet • Deretter kaffe og julekaker, og tid til • Videre serveres kaffe og kaker, og du kan h på Lambertseter der og da, «I øyeblikket». Vår til miljøtanken. – Vi satser gjerne få kjøpt deg et glass likør til kaffen. allsang og en god pratestund.

et prosjekt samprenger grensene er vanlig på rter. Konseptet er kke helt nytt: på ga Knut Reiersrud ve ut en serie pilt i den store Aarhus. Dette har ambertseter alltid begeistret for, og enkt å gjenskape de her «på ne».

videt konseptet på g tar utgangslketoner, gamle rituals og evervi improviserer

første konsert sammen rett nok på å utvikle idéen enda før påsken ble en kjempe mer til høsten. Hvem vet, PÅMELDING: PRIS suksess – litt overraskende! Vi kanskje det kan bli en Tlf: 22 29 19 00 2. juledagsmiddag: kr. 100,ble overveldet av frem møtet, katedralinnspilling etter mellom kl 09.00 – 15.00 mandag Romjulshygga: kr. 150,-. og det var en tydelig begeisthvert?, avslutter Lamberttil lørdag, innen 18. desember. Betales ved oppmøte. ring hos publikum som seter kirkes kantor Colin inspirerte og ga mersmak. Vi Smith og levner ingen tvil om Ikke nøl, vi er forberedte på at sykdom kan komme inn i bildet og derved at lysten til å komme blir forhindret av det, er glade for å kunne få mulig at dette musikkprosjektet men hvis mulig så sier du ifra i god tid hvis du ”må melde pass”. NB! Vi kan avtale nærmere å sørge for transport heten til å utvikle dette videre brenner han veldig for og og vår kapasitet er i hvert fall bra når det gjelder hjemtransporten. Mads Horn og Colin Smith nå i forbindelse med bydelstrives med. dagene, sier Colin Smith. Duoen kaller seg – og konserten – «Korallenriff», som på tysk betyr «korallrev» og som på en litt morsom måte forbinder det at de bruker gamle salmetoner (koraler) med mer rock/jazz inspirerte partier (riffer), samtidig som

Lambertseter kirke onsdag 30. mai kl

Lambertseter Eldreforum Som et innslag i Nordstrandsdagene 2018, bydelens ”egne” dager, blir Colin Smith, som trakterer både orgel, piano og tenorsaksofon og Mads Horn på

EL-gitar , å høre i Lambertseter kirke denne kvelden.

Det er gratis adgang til – et samarbeidsprosjekt mellom Lambertseter konserten og etterpå er det mulig å la inntrykkene menighet og frivillighetssentralen  

synke ned samm kaffe og kaker s bertseter Frivill på ”for en tier”

ommeropplevelser med villighetssentralen! VI INVITERER TIL:

Programmet inneholder sang/allsang sammen med ”Madelaines strykekvartett” og Lars Thue holder foredraget: «Gris fra Stange og juletre fra Toten: Jul i drabantbyen på 1950- og 60-tallet». Det blir servering av førjulsgrøt, og deretter tid til kaffe og julens småkaker.

Førjulshygge i

Pris: kr. 50,-Ring (Betales når du ikommer). ssentralen på Lam- også har ”åpnings-torsdags91824668 telefontiden menighetssalen ar aldri siden år treff”, og videre kan du stikke mellom kl. 09.00 – 17.00 (lør til tlf. 22 29 19 00 man - lør eriestengt og heller innom 16 deg påtil 15) hvis du trenger frivilligTorsdag 13.mellom des. kl. 10 ogMeld kl. 09.00 - 15.00. Merk av på kalenderen din m sommeren foralle dager for å få kjøpt Lamhetshjelp til å utføre et handlestraks at torsdag 13. desember kl. 12.00, kl. 12.00 s som vanlig igjen bertseters rimeligste krus ned oppdrag, følge til lege, en da skal du ut sammen med andre og hundre meter fra kaffe/kake, unntatt tirsdagene rullator etc. og vi ordner det. ha det hyggelig. pp ” til seters” til 10. juli og 7. august da vi er på er gård. Dette busstur (se egen kunngjøring) g 21. juni da vi 10

FOTO: Privat Madelaines strykekvartett består av Elise Landsverk Holtan, bratsj, Ane Vold Mickelsson, cello, Nora Madelaine Aanonsen, fiolin og Julia Løvdahl Oseland, fiolin.

Tur til Grini-leiren og Asker museum tirsdag 10. ju


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Velkommen til

konserter i Lambertseter kirke:

25. nov kl 18:00

Nordstrandkoret

30. nov kl 18:00

Colin Smith: Turn of the Tide

8. des kl 18:00

Lambertseterskolenes kor m.fl.

9. des kl 13:00

Karlsrud skoles musikkorps

12. des kl 18:00

LIONS-konsert

13. des kl 18:00

Bryn mannskor med Bøler skolekor og vokalensemblet Octopus

16. des kl 17:00

Desemberstemninger (Ole Edvard Antonsen med Stine Hole Ulla og Knut Marius Djupvik)

22. des kl 18:00

Deilig er jorden (Anita Skorgan og Rein Alexander)

161218-OleEdvard-Poster-35x55-Lambertseter.qxp_Layout 1 17.10.2018 11.19 Side 1

STINE HOLE ULLA

KNUT MARIUS DJUPVIK

16. desember kl. 17.00

Takk - Berre BRA AS

Lambertseter kirke

desemberstemninger.no

ticketmaster.no - 815 33 133

11


161218-OleEdvard-Poster-35x55-Lambertseter.qxp_Layout 1 17.10.2018 11.19 Side 1

LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

STINE HOLE ULLA

KNUT MARIUS DJUPVIK

Å R E T S J U L E KO N S E RT

REIN ALEXANDER ANITA S KO RG A N MU SI K ERE : J O N W I LLY RY D N I N GEN , T ORB JØRN ØKL AN D O G TERJ E J O HAN N ESEN

DEILIG ER JORDEN 17. desember – Oslo domkirke GJEST: DET NORSKE JENTEKOR

25 28 30 01 02

nov nov nov des des

Asker kirke Kampen kirke Høvik kirke Sagene kirke Lommedalen kirke

06 08 13 22

des des des des

Grorud kirke Ullern kirke Nordstrand kirke Lambertseter kirke

16. desember kl. 17.00

ticketmaster.no – tlf 815 33 133

Takk - Berre BRA AS

Lambertseter kirke desemberstemninger.no

ticketmaster.no - 815 33 133

Julekonsert Lambertseter kirke Onsdag 12. des Gratis adg ang Kl. 18:00 - Lambertseterskolenes kor med Robert Vendetta - Damekoret Varia Vocalis - Haakon Smith (klaver) - Appell ved presten - Karlsrud skoles musikkorps . Gave til menighetens ungdomsarbeid samles inn ved utgangen.

Lions Club Oslo

Rustad/Lambertseter 12


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Urfremføring av Colin Smiths

Turn of the Tide «…if they go extinct, who cares for earth?» Lambertseter kirke Fredag 30. november kl.18:00 Robin Leeber

vokal

Mads Horn

gitar

Torstein Lavik Larsen

trompet

Andreas Haga

bass

Magnus Eide

trommer

Colin Smith

komponist/keyboard

Korgruppe

Vi har BILJARD, KIOSK, AIRHOCKEY, PINGPONG Og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 med TIME-OUT. Vi sees på KIKK, UNGDOMSKLUBBEN i kirka!

Billetter kr. 200,- (honnør 100,- familie 300,-) Vipps: betal til 541736, eller kontant i døra

En stjerne skinner i natt Stemningsfull førjulskonsert i

Lambertseter kirke 8. desember kl. 18.00

Medvirkende: Brandbu barne- og ungdomskantori, Lambertseterskolenes kor, Manglerud skoles kor, Varia Vocalis og Tilbake. Hoveddirigent: Guro Høimyr Fløyte: Christine Skarding Rogne Pianist: Hanne T. Asheim Velfylt cafè med hjemmebakst og julemesse. Dørene åpner kl. 17.30 Arrangør: og

Billetter 50 kr

Selges i døren (Barn under 10 år gratis)

13


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Tro og lys

Østmarkskapellet 18. november

Finn Folke Torp

25. november

Tor B Jørgensen

2. desember

Lasse Heimdal

9. desember

Pål Erling Torkildsen

16. desember

Morten Holmqvist

Adventsgudstjeneste kl. 16.00. Fakkeltog fra Grønmo kl. 15.00 Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 402 38 216

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0973 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monica.landmark1@gmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer

GAVE? Kontonr: 4241.08.76188 Vipps: 130258

MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon,linje 4 og linje 1) MØTER 2018/2019:

GUDSTJENESTER:

Lørdag 15. des kl. 15.00 - 17.00

Søndag 2. juni kl 11.00, Lambertseter kirke

⮑ Julemøte med grøt

Lørdag 19. jan

kl 14.00 - 17.00

Lørdag 16. feb

kl 14.00 - 17.00

Lørdag 9. mars

kl 14.00 - 17.00

Lørdag 6. april

kl 14.00 - 17.00

13.januar 20.januar 27.januar 3.februar 10.februar 17.februar 24.februar

Alle gudstjenestene begynner kl. 12.00 Kafeteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

Nytt fra menighetsrådet • I september vedtok menighetsrådet å sende inn søknad om å bli en grønn menighet. Vi har nå mottatt sertifikatet som beviser at Lambertseter menighet er en grønn kirke. • Menighetsrådet har vedtatt å jobbe med følgende satsingsområder for 2019: Barne- og ungdomsarbeid, kirkemusikk og diakoni. • Det har vært ny konstituering i menighetsrådet. Gjertrud Gulestøl Reinertsen er valgt til leder og Borgny Vestli er valgt til nestleder.

En liten julehilsen

Menighetsrådet vil ønske alle på Lambertseter en riktig god førjulstid. Dersom du har lyst til å kjenne på julefreden er du hjertelig velkommen innom kirken til konsert eller gudstjeneste.

www.annelinebegravelsesbyraa.no

14


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Vanskelig med ved? Trenger du hjelp til å skaffe litt ved mot kulda? Vi gir bort små-ved. Ved-lageret er begrenset, så vi prøver å prioritere de som trenger det mest. Ta kontakt på mobil 90 62 05 43

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpauslrud@kindemco.no

familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

15


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Slekters gang DØPTE Sofie Hoff Vold, Emilia, Torstensson Kristiansen, Gry Amanda Lindberg, Ella Kildeborg Bekkhus, Neah Brattensborg, Serina Sofia Grenness Montenegro, Edle Johannessen Volden, Selma Lilleaas Pedersen, Linnea Elisabeth Nelson Tangen, Andreas Lander Haugan, Theodor Brandstorp, Oliver Nielsen Ekeberg, Endre Thorp Flakstad, Elias Foshaugen Engen, Tobias Martinius Aasheim, Albert Eriksrud Strand, Liam Arnesen Da Silva, Martin Hauge Wingaard, Oscar Thue, Erik Hamre Garnes

DØDE Randi Eriksen, Inger Brandeggen, Solveig Marie Grythe, Marit Aasmundtveit, Astrid Thomassen, Hans Casper Holth, Morten Nøid Falander, Alf Edvard Olaussen, Gunnar Vikør, Thore Lauritzen, Lars Christian Løken, Ragnar Hasle

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

HØRT I ØRKENEN

Abba Cassian sa: Det var en munk som levde i en hule i ørkenen. Den biologiske familien hans sa til munken: «Din far er døende, kom for å motta arven din.» Han svarte dem: «Jeg døde for verden lenge før faren min og de døde arver ikke fra de levende.»

16

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

TRO OG LYS

LAMBERTSETER 20 ÅR Tro og Lys er en internasjonal, økumenisk bevegelse, som arbeider for at mennesker med funksjonshemminger og deres familier skal finne sin plass i samfunn og kirke. Bevegelsen ble startet i 1971 av filosofen Jean Vanier og spesialpedagogen Marie-Hélène Mathieu. De har i dag avdelinger over hele verden. Tekst: Børge Baustad | Foto: Synøve Gigernes

Den aller første Tro og Lys gruppen i Norge ble startet på Emma Hjorth på 1980-tallet, av psykolog Tone Berit Flaathen, og Terje Aulie var prest. I 1990 ble denne avløst av en ny gruppe i Follo, startet av Aslaug Espe. Nå har det vokst, og i Norge er det nå 12 grupper. Da Øyvind Monstad var kapellan på Lambertseter, startet han i 1998 en Tro og Lys gruppe. I dag er Tro og Lys en del av det diakonale arbeidet i Lambertseter menighet. Visjonen for Tro og Lys er tilrettelegging for mennesker med psykisk og fysisk funksjonshemming, slik at de kan utøve sitt tros- og livssyn på en naturlig måte. Tro og Lys gruppene ledes av en styringsgruppe, med en valgt leder. Etter at Øyvind forlot Lambertseter, ble Toril Slettner valgt som leder i Lambertseter. Nå er det Monica Landmark som leder gruppen.

Tro og Lys gruppene møtes en lørdag i måneden. Vi er som regel 20-30 personer, flere med ulike typer funksjonshemminger, og med ulik religiøs tilhørighet. Vi starter møtene med en samtale mens vi er samlet i en stor ring. Tema for samtalen er gitt fra ”Guidelines”, som hver måned sendes ut fra hovedkontoret for Tro og Lys i Paris. Det vil si at alle Tro og Lys gruppene i hele verden har det samme temaet for samtalene sine. Det er interessante spørsmål som tas opp, og svært mange av deltakerne deltar i samtalen. Deretter har vi gudstjeneste i kirken, med nattverd. En gang i halvåret er det katolsk messe. Møtet avsluttes med et felles måltid, der deltakerne selv tar med mat som vi deler. Under måltidet prøver vi å få med så mange som mulig i samtaler om viktige emner, blant annet ved å trekke emner fra en ”emneboks”.

22. september. Vi inviterte blant annet venner fra de andre Tro og Lys gruppene i Norge, og fra ”vennegruppen” vår i Gøteborg. Vi var i alt 55 festdeltakere fra 6 Tro og Lys grupper. Blant gjestene var også vår prost Eigil Morvik, som kunne fortelle at dette var hans første møte med Tro og Lys. Et møte han fant svært verdifullt. Fordi det også er en Tro og Lys gruppe på Nordstrand, har han to grupper i sitt prosti. Festen foregikk som et vanlig Tro og Lys møte. Det ble en fantastisk fin jubileumsfeiring, Øyvind var prest, og det var masser av hilsningstaler ved bordet. Denne gang var menyen lapskaus til middag, og bløtkake til kaffen. Maten var en gave til oss fra Lambertseter menighet. Oppmøtet på møtene våre er svært stabilt, noe som forteller at dette er en viktig møteplass for mennesker med funksjonshemminger, men også for deres venner som deltar. Her får vi gode venner og viktige kontakter, og vi tar med oss verdifulle tanker hjem etter møtene. Møtene er åpne for alle, og vi har plass til flere på møtene våre.

Tro og Lys Lambertseter feirer altså 20 år i 2018. Det ønsket vi å markere med en jubileumsfest, Festen ble holdt

17


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

S ID E Finn veien til Betlehem! Hjelp gjeterne og vismennene å finne veien til stallen hvor Jesus ble født.

Finn 5 feil

Finn 8 navn fra julefortellingen!

Navnene på åtte personer og byer fra julefortellingen er gjemt i rutenettet under. Finner du dem?

Tegning: Emily Fox

Gjeterne fant den nyfødte frelseren i en krybbe, akkurat som engelen hadde sagt. De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

O

G

S

K

U

E

M

B

O

K

M

A

P

N

I

K

S

E

B

I

A

B

R

A

H

A

M

T

E

L

R

R

I

S

O

U

Y

L

M

A

I

I

N

A

S

G

R

E

U

M

A

E

G

R

P

U

A

H

T

O

K

L

Ø

E

I

S

V

E

Å

T

T

I

T

T

E

T

I

M

K

O

J

O

S

E

F

U

S

S

U

R

T

R

E

L

I

S

A

B

E

T

Gi barnebladet

BARNAS til et barn du er glad i! Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Bestill

Koselig

En ny himmel og en ny serjord r Gud gi d Når jegmel him din med de 10 bu Kult hip-hop!

med kan in! side 9

side 9

Aktive

Ester! Jesus og Jesus hos Guds rike den og lamme Skatten nMog arta og Mar de små manne ia perlen

– Jeg elsker å synge! side 9

side 9

Supersetning

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 5. november

Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

14

2017

Ju jitsu

15. oktober

29.ing oktober Hyttelandsby rsetn Supe Salme 139,14 i skogen!

27. august

side 9

19. november r 17. septembe

aienes – lær samur Superse tning rsvar! selvfo Jesaja 45,3

side 9

Gøy

basketball!

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, med rikdommer gjemt og side 9 på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning Matteus 6,33

9

2017 t laget. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så underfull for at jeg er så skal dere få alt det andre i tillegg. godt. Jeg takker deg det vet jeg er dine verk, Underfulle

tning ing Superse rsetn Supe Matteus 6,33 Salme 119,105

17. septe

mber

rettferdighet, så skal hansfot og min rike for Guds Søk først en lykt Ditt ordalterdet andre i tillegg. dereetfålys for min sti. og

12

2017

13

2017

10 15 Supe2017 2017 rse tning Matteus 6,33

Søk først Guds rike så skal dere og få alt det hans rettferdighet, andre i tilleg g.

11

2017

– Pappa, er pærer grønne? Vitser – I år er – Ja. nyttårsløftet mitt å – Er de saftige? spise enda mer godteri. – Ja. – Du mener vel enda – Har de fire bein mindre? og et hode? – Nei, det var i fjor. – Nei. I år vil jeg ha et løfte – Æsj, da har jeg nok jeg klarer å spist en frosk. holde. 18


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

BABYSANG Velkommen til babysang i Lambertseter kirke annenhver torsdag kl 12:00!

DATOER: 6. des, 17. jan, 31. jan, 14. feb, 28. feb. Babysang deltar i Kyndelsmesse søndag 3. feb kl 11:00 Kr 50 per gang Vipps nr 136725 INFO: post.lambertseter.oslo@kirken.no www.lambertseterkirke.no

Til våre nye konfirmanter Til tross for at vi ikke fikk til å informere på skolene i høst er det omkring 20 konfirmanter som har meldt seg til konfirmasjon i kirken. Er det flere som ønsker å melde seg på så ta kontakt. (Den tradisjonelle lysmessen 10. desember 2018 er tatt ut av programmet. Vi kommer tilbake til informasjon vedrørende det planlagte foreldremøte). Presentasjonsgudstjenesten 13. januar 2019 kl 11.00 står fast. Torsdagen før, 10. januar kl 17.30, er første undervisningssamling for konfirmantene. Konfirmantene vil også bli invitert til KIKK sin nyttårsfest. Den blir antagelig torsdag 3. januar 2019.

Trenger du et fint lokale til å holde konfirmasjonsselskapet i? Kirkestua i underetasjen er faktisk ledig søndag 1. september 2019. Ønsker du å leie for en rimelig pris, ta kontakt på post.lambertseter.oslo@kirken.no.

For mer info lambertseterkirke.no/ og klikk deg inn på konfirmasjon.

19


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Gave til glede Lambertseter menighet har i mange år hatt et utmerket samarbeid med Lambertseter Senter når det gjelder «Sentergudstjeneste» i adventstiden. Den holdes i år på andre søndag i adventstiden, 9. desember.

Tenk på g l du s kape eden r ; kje på g n lede n du n føler s vedå elv gi!

Tekst: Fredrik Ulseth | Foto: Hanne Pernille Andersen

I år har vi utvidet samarbeidet på en ny og spennende måte. Senterleder Silje Aspen Ellingstad spurte oss om vi ikke kunne utvikle samarbeidet? Menigheten foreslo det som nå blir prosjektet: En innsamling av julegaver til barn som ikke uten videre får gaver. Lambertseter Senter, Lambertseter menighet og Lambertseter Frivilligsentral står sammen om dette. Kirkens Bymisjon og Frivilligsentralen vil stå for distribusjonen av gaver når innsamlingen avsluttes.

20

Aksjonen begynner 1. desember. Fra da av kan alle glade givere levere gaver til et lett synlig sted på Senteret. Gavene må være pent innpakket og merket «gutt» eller «jente» og helst ca. alder. Aksjonen avsluttes 3. søndag i adventstiden, 16. desember. Da har vi etterpå tid til å distribuere slik at gavene får en eier på julaften. Vi håper virkelig at Lambertseter viser seg fra sin rause side. Lykkes vi i år, vil dette bli en flott tradisjon å føre videre.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Vi gir deg

BARE LAVE PRISER! Jonny Nord KJØPMANN, REMA 1000 MELLOMBØLGEN

MELLOMBØLGEN - Nord dagligvare AS – 22 28 88 37 | KJØPMANN Jonny Nord -mellombolgen@rema.no ÅPNINGSTIDER: 6-24 (7-24 lørdag) | KONTAKT OSS for hjemkjøring av varer nå i vintertiden

21


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Kristuskransmeditasjon i kapellet hver torsdag kl.11:00-11:45

En meditasjonsform innen kristen tradisjon

Sentrerende bønn

I Guds stillhet kan jeg være, ordløs, stille uten krav, Klare himler, åpne dager, på en strand ved Nådens hav.

Våren 2019:

Tirsdager kl. 19.50 - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke. DATOER HER:

KONTAKT:

Asle Røhne Rossavik mobil 480 933 96

15.1, 5.2, 26.2, 19.3, 9.4, 30.4, 21.5 og 11.6 KONTAKT: Asle Røhne Rossavik | mobil 480 933 96

Torsdagtreff

– et sted med godt humør «Her kan man bli oppmuntret og komme i godt humør. Vi har alle godt av å komme ut. Her får du sosialt samvær, en god andakt og flott underholdning!» Dette sier de som selv «henger» på Torsdagstreff. Her blir man gode venner, og man blir savnet når man ikke har mulighet til å komme. Dette er et viktig nettverk i nærmiljøet. En helt ny deltaker legger til: «Det er fint å komme et sted hvor man kan bli kjent med andre. Jeg er veldig takknemlig for dette Torsdagtreffet.» Andre faste innslag på Torsdagtreff er utlodning og vafler. Nytt av høsten er temalunsjer – retter fra forskjellige deler av verden.

22

Vi møtes i kirkestuen kl. 12.00 på torsdager. Sees vi?


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 48 09 33 96 ar387@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 40 81 42 02 / 98 62 24 39 lg357@kirken.no

Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter.oslo@kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter Neste nummer: Frist: 1. februar 2019

Telefon: 23 62 99 02

Layout: Helen Fjeld Langrind

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 09 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Kantor Colin Smith Tlf. 90 67 61 48 cs549@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

23


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2018

Strikkekvelder På tvers av generasjoner samles vi til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter kirke kl 18.00 – 20.30. 17. januar | 7. februar | 28. februar | 21. mars 11. april | 2. mai, | 23. mai | 13. juni Glade givere har gitt oss masse herlig restegarn som vi kan strikke av, eller du kan ta med det du selv har lyst til å jobbe med.

Velkommen innom nettsiden: www.lambertseterkirke.no Følg oss på Facebook! www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på Instagram!

@lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Sett i kirken:

Frankeh brenner for ungdommen Tekst | Foto: Robert August Pedersen

Frankeh Yaya Colley går på NLA, eller høgskolen i Staffeldtsgate som de fleste kaller skolen. Dette skoleåret har han praksis i Lambertseter menighet hvor han er med blant annet i ungdomsarbeidet og på Supertirsdag. I tillegg er han med på et spennende prosjekt. På Staffeldts tar han en bachelor i «praktisk teologi og ledelse.» Han er utdannet fengselsbetjent og har jobbet i fengsel, i en barneverninstitusjon og på ungdomsskole. Nå driver han,

24

ved siden av studiene, organisasjonen «Brave.» Formålet til den er å forebygge utenforskap blant unge med minoritetsbakgrunn. Han er en fyr som brenner for de unge, og den tiden han har vært her så er det tydelig at kommunikasjon med ungdommene absolutt ikke er noe problem. PROSJEKTET

Han forteller at i praksisen hans her skal han få være med på et prosjekt med mål å inkludere og støtte unge og unge voksne i nærmiljøet. Dette skal

forebygge utenforskap og legge til rette for fritidsaktiviteter. Det skal være en møteplass hvor de kan oppholde seg og føle seg inkludert. Frankeh synes at nettopp det er noe av det beste med Lambertseter menighet også; Menighetens innsats og vilje til å gjøre og være en forskjell for utsatte grupper i nærmiljøet. Han gleder seg over tiden han har vært her så langt og ser frem til tiden fremover.

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 4-2018  

Lambertseter menighetsblad 4-2018  

Advertisement