__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 2 - 64. ĂĽrg Juni - Sept 2017 informasjon

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Gudstjenester Lambertseter kirke 18 .0 6 2 0 17

2.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

25.0 6 2 0 17

3.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Sprell levende sommer-gudstjeneste. Dåp. Kl 11.00 Fredrik Ulseth.

Høymesse. Dåp. kl. 11.00 Fredrik Ulseth.

20.0 8 2 0 17

11.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

2 7. 0 8 2 0 17

12.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Jes 25,6-9; Åp 19,5-9; Luk 14,15-24

02 .07 2 0 17

4. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Sommergudstjeneste. kl. 18.00. Kjerstin Jensen. Offer til menighetsarbeidet.

Ikke gudstjeneste i Lambertseter kirke

Høymesse. Dåp. Kl 11.00. Reformasjonstema 1: Nåden alene. Prof.em. T. Austad/ Sokneprest F. Ulseth. Salme 116, 1-19; Ef 2, 1-10; Luk 15, 11-32

02 .0 9 2 0 17

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE

03.0 9 2 0 17

13.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

1 Mos 25,27-34; 1 Kor 9,24-27; Mark 10,17-27

0 9.07 2 0 17

1.klasses gudstjeneste. Dåp. Kl 11.00 Asle Røhne Rossavik.

Kl 11:00. Asle Røhne Rossavik.

Konfirmasjonsgudstjeneste. Kl 11:00. Asle Røhne Rossavik.

Salme 92,2-6.13-16; 1 Kor 12,4-11; Matt 25,14-30

16 . 07 2 0 17

APOSTELDAGEN / 6.S.I TREENIGHETSTIDEN

Sommergudstjeneste. Kl 18:00. Eivind Oftebro. Offer til menighetsarbeidet. 1 Mos 12,1-4; Rom 1, 1-7; Luk 15,1-19

23 .07 2 0 17

Ikke gudstjeneste i Lambertseter kirke

10 . 0 9 2 0 17

VINGÅRDSSØNDAGEN / 14. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Høymesse. Dåp. Kl 11:00. Fredrik Ulseth. Jes 27,2-6; 1 Kor 1,1-3; Matt 20,1-16

17. 0 9 2 0 17

15.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Høymesse. Dåp. Kl 11:00. Reformasjonstema 2: Skaperverket er ikke til salgs. Prost Eigil Morvik. Salme 33,1-9; 2 Pet 1,5-9; Matt 7,24-28

3 0.07 2 0 17

8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Sommergudstjeneste. Kl 18:00. Asle Røhne Rossavik. 2.Mos 32,1-4.30-35;1 Joh 2,15-17; Matt 6,19-24

0 6.0 8 2 0 17

13 . 0 8 2 0 17

24.0 9 2 0 17

16.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Sprell levende gudstjeneste. Kl 11:00. Høsttakkefest. Dåp. Fredrik Ulseth. 1. Kong 17, 1-6

Ikke gudstjeneste i Lambertseter kirke

10. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Sommergudstjeneste på Lambertseter Gård. Kl 18:00. Fredrik Ulseth. Salme 32,1-11; 1 Pet 3,8-13; Luk 5,27-3

Endringer kan forekomme 2


Jeg kan!

D? for oss! V ene å e grup asjon, oe må er enig oger o den følt de en i St sam at samfu i er for pne tren pers re ut over være fe e om g hån prestel t proble atoil om g d m t i i l t n g terin løse men og nnsvev tsatt d a sam er, som ighete divid les for gen e støtte tisk me e s amf tråder. I ikke en en sk d a d sam menbin sosial r. Samf ers og S e v kal v LAMBERTSETER Alge harMENIGHETSBLAD un 2 / 2017 d n f l f i o å kult les om dende s t lim el unnet r g ke. n som gen øns e op k i t rav e-kr t an urel er en ker isen i ikke ferd ut skje må t og noe sub ement, ler . enes s nasj stans å trek å virke av kirk tte flyt te onal k? F støte ene o te t sæ ielt og å o r lige r ikk nde rpre gså get.» e å s – er for til j prob noe ulens sk lematise nakke o det nes t Han oleg ne S udstringen km den e jene kart n y t t veit e s i VGter – t før j ul

Jeg kan!

Jeg kan!

Sognepresten har ordet Fredrik Ulseth →

S

kjønt det ennå bare er mai dirrer den stillestående lufta av heten. Støv og skitt, for ikke å snakke om stanken fra organisk søppel er påtrengende. Ja, for det er søppel det handler om, her på søppelfjellet Mokhattam. Og dette er bare én av Kairos «Søppelbyer». For ikke bare henter de som bor her millionbyens søppel; de samler det her hvor de bor og sorterer det til gjenvinning. Søppel av alle tenkelig slag er rammen rundt livet for tusener på tusener av Egypts fattige. De tilhører Egypts store kristne minoritet (10-12 millioner); kopterne. Siden deres tro ikke forbyr dem å arbeide med søppel, og at dette er det eneste arbeidet de kan få, blir søppelet livet deres. Mennene henter det, for det meste om natten. Skjønt man kan se barn og kvinner sortere det midt nede i byen også, midt på dagen, før henting. For alle deltar i arbeidet, små barn og gamle. I flere etasjers hus bor de her; de fattigste leter i søppelet etter mat og andre ting til livets opphold. Det er et sjokk å oppleve på nært hold, en livsvirkelighet så galaktisk fjern fra min egen. Men det var det jeg fikk i løpet av en rystende sterk og for livet lærerik uke i mai. Tre sider ved erfaringene denne uken vil jeg gjøre et forsøk på å formidle. For det første: Menneskelig nød overstiger vår fatteevne her nord! Og jeg trenger ikke å hente fram skrekkbilder fra verken Syria eller Jemen – i Kairo er dette dagligliv i fredstid for mennesker som blir diskriminert i nær alle livets forhold. I de mange århundrer forskjellige muslimske dynastier har sittet med makten i Egypt, har livet gitt utallige prøvelser og lidelser for kopterne. (Navnet kommer

fra «egypter». Biskop Thomas, velkjent både i Egypt og i Norge, sier om kopterne: «Vi er de de faraoniske etterkommerne.») De senere 10-årene har situasjonen forverret seg under den muslimske ekstremismens framvekst. Selvmordsbombe-angrep mot kirker ved nyttår 2011 og nå sist påske er bare noen eksempler. Diskrimineringen og fattigdommen de holdes fanget i er likevel et større problem enn enkelte fysiske angrep. Jeg tenker: Det er ikke nok å synes inderlig synd på; vi har en moralsk plikt til via alle tilgjengelige kanaler å arbeide for at de grunnleggende betingelsene for et verdig liv for den gruppen av våre medmennesker endres vesentlig til det bedre! For det andre: Menneskers personlige innsats kan gjøre en forskjell! Søppelfjellet Mokhattam er nemlig for all fremtid også knyttet til Maggie Gobran, bedre kjent som Mama Maggie. På slutten av 1980-tallet forlot hun frivillig sin trygge akademiske og økonomiske tilværelse og begynte et arbeid blant barna på søppelfjellet. I dag når dette arbeidet ca. 100 000 barn og familiene deres, både i Kairo og i Øvre Egypt. Det er etablert barnehager med førskoler, og nå etableres det også skoler. Arbeidet går under navnet «Stefanus-barna». I en barnehage midt i søppelhaugen vi fikk besøke var omsorgen barna blir møtt med så varm og fin. Hver dag de kommer blir de møtt med fotvask; både fordi det har dyp bibelsk forankring, men også fordi barna da kan bli undersøkt for sår og skader. Barnehagen hadde eget legekontor. Og så var dagen for barna fylt med undervisning og lek – og sunn mat!

I dag har Mama Maggie en stor gruppe medarbeidere som daglig driver institusjonene og også de årlige leirene. Disse medarbeiderne har viet livet sitt til å gjøre en forskjell for søppelfjellets barn. Og de gjør dette i full trygghet til at Gud gir dem styrke; de lever med det jeg vil kalle «en forventningstro». Vi fikk alle en gave i denne barnehagen, et stort skjerf påsydd mottoet deres: «I can» - jeg kan! Og et papyrus bokmerke med et bibelsted skrevet på: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Filipperne 4,13). Mennesker kan gjøre en forskjell! For det tredje: det handler om partnerskap. Lambertseter menighet er med i arbeidet for Stefanusbarna i Kairo og undervisningsprosjektet «Anastatia» biskop Thomas har bygd opp litt syd for Kairo, gjennom Stefanusalliansen her i Norge. Vi kaller det ikke «å støtte» arbeidet; vi kaller det partnerskap. Vi ønsker å være likeverdige medarbeidere med dem i Egypt. Medmennesker og medarbeidere. Ved selvsyn har jeg fått se at vår innsats når fram; midler vi kan bidra med når fram til koptiske barn og unge. Lambertseter menighet ønsker å intensivere sitt partnerskap. Vil du delta her, er det bare å ta kontakt. Vil du gi penger, kan du gjøre det til menighetens konto eller VIPPSe; vi sender alt direkte videre til Stefanusalliansen. En annen mulighet er å ta kontakt med dem og bli giver direkte: post@stefanus.no / www.stefanus.no. De lever etter mottoet: Jeg kan! Skal vi være noe dårligere?

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

TROSBETRAKTNING

Ting å gjøre når lyset slukner Fra tid til annen opplever alle å tvile på at Gud eksisterer, eller at Gud godtar oss som sine barn. Slik tvil kan ha mange forskjellige årsaker. Tekst: Christian Danielsen

Her vil jeg gå gjennom noen punkter som kan være nyttige å tenke på når tvilen melder seg. De er nok også greie å huske på når troen er sterk. Et godt trosfundament kan bygges når Jesus føles nær, og det er godt å stå på når lyset slukner og mørket kommer. I tillegg til sitt eget budskap om hvem Gud er, lærer Bibelen at både naturen rundt oss og vår egen samvittighet har evne til å peke oss mot Gud eksistens. Når tvilen melder seg er det derfor lurt å først ta fatt i bibeltekster, for så gå videre til naturen og vår egen samvittighet. Rent praktisk er det også viktig å be og delta i gudstjenester. Det sier seg selv at en oppriktig, barnaktig og solid tro på Guds ord i Bibelen er den første og beste skansen i troslivet. De fleste angrep stoppes her. Desto større troen er på Bibelen, desto bedre rustet er man for å takle mørket når det kommer. Bibelens egne vitnesbyrd om sin sannferdighet er nesten for mange til å telles. Jeg synes Jesus egen innstilling er den som taler klarest.

4

Gjennom alle evangeliene siterer Jesus fra Skriften på nesten hver eneste side, det merker man hvis man tar en titt i noteapparatet. Teksten om personer i Bibelen som forlater Gud og så vender tilbake til ham er spesielt viktige når tvilen er stor. Det kan være et problem at tvil fører til selvforsterkende skam. Dette er en ond sirkel som Fienden gjerne ønsker at vi skal vikle oss inn i. Historien om den bortkomne sønnen i Lukas 15 har vært viktig for meg. Dette er en tekst som gjør det klart at full gjenopprettelse av relasjonen til Gud er noe Han ønsker, og Han er villig til å løpe deg i møte dersom du vender hjem. En mer pragmatisk tilnærming har Peter i Johannes 5, 68: «Herre hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord (...)». På forhånd har Jesus sagt kontroversielle ting og mange ønsker ikke lenger å gå sammen med ham. Men Peter peker på et forbløffende viktig faktum; finnes det egentlig noe godt alternativ til tro

på Jesus? Det er tross alt ikke noe bedre å være en tvilende ateist eller buddhist. Ethvert livssyn har et grunnlag som ikke fullt ut kan bevises. Kristen tro er fullt ut rasjonell og den har blitt bekjent og blir idag bekjent av milliarder av mennesker. Peters egen tilbakevending til Jesus i Johannes kapittel 21 understreker at Peter selv overvant tvilen og selv løp Jesus i møte. Når tvilen melder seg, er det som nevnt vanlig at den også rammer selve troen på Bibelens autoritet. I begynnelsen av Romerbrevet legger Paulus fram to måter mennesker har kjennskap til Gud utenom Bibelens åpenbaring. For det første peker vår egen samvittighet og evne til å skjelne mellom rett og galt mot Gud og hans lov. Uten Gud som fundament for moralitet, havner vi raskt ut i relativisme som fører til at den sterkestes makt blir det avgjørende kriterium. Dette strider grunnleggende mot vår egen samvittighet. Gud er for det annet


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

PROFETENE OG I SALMENE.

«Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene (...)» åpenbart gjennom skapelsen. Hvis du tar deg en tur på fjellet, vil en gjennomført ateistisk tilnærming tilsi at all den vakre naturen er en ren tilfeldighet. All verdens skjønnhet, kjærligheten mellom foreldre og barn, lyset som spiller i vannet på en sommerdag. Tilfeldigheter alt sammen. Man skal være sterk i sin ateistiske tro for

å kunne holde fast på noe slikt i lengden! Med tiden viker tvilen og lyset kommer tilbake til hverdagen. Skyene er drevet ut i horisonten og solen skinner igjen. Da er man fri til å feire og være glad! Det samme bør man gjøre hvis man merker at troen er stabil og vokser. Takk Gud! Ikke se deg tilbake, men fortsett å se på Jesus!

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Konfirmant 2018?! Nå er det snart tid for et nytt kull konfirmanter. Alle som starter i 9. trinn i høst er velkomne til å melde seg til konfirmasjon. Nytt av året er at vi bruker Min kirkeside med elektronisk påmelding. Samtidig som man melder seg på søker man om konfirmasjon på lørdag 1.9 eller søndag 2.9. Påmeldingen åpner 15. juni. Tekst: Asle Røhne Rossavik

Det er mange grunner til å velge å konfirmere seg. Det er ingen hemmelighet at mange velger det først og fremst på grunn av gavene, enten det er kristen konfirmasjon eller en humanistisk seremoni. Men hva er grunnen til å velge kristen konfirmasjon?

- «Hva om jeg ikke er døpt?» – Hvert år er det noen av konfirmantene som blir døpt i løpet av konfirmasjonstiden. For dem er konfirmasjonstiden samtidig en forberedelsestid til dåp, der man kan finne ut om man vil la seg døpe eller ikke.

– «Det er tradisjon,» vil mange si. Og det er det. Det er lange tradisjoner for å velge kristen konfirmasjon i Norge, og er du døpt så kan det også være naturlig å bli konfirmert.

Oppstart av konfirmasjonstiden skjer ved oppstartssamling torsdag 30. november og deretter lysmesse søndag 10. desember kl.18 med foreldremøte.

- Flere sier også at de vil lære mer om Gud og tro. I konfirmasjonstiden får du både lære og erfare noe om hva kristen tro og kristent liv er.

6

Til sammen deltar man på åtte gudstjenester. Det er gudstjenester ved lysmesse, presentasjon, superhelg, overnatting under åpen

himmel i Nordmarka, sommerleir og konfirmasjon. Undervisningssamlingene er ca annenhver torsdag fra 17.00 - 20.30. I tillegg er man med på pilegrimsvandring i byen, fellessamling med Manglerudkonfirmantene om fasteaksjonen, og storsamling samen med Bøler, Oppsal og Manglerud med konsert og undervisning fra Skjærgårds. Konfirmasjonstiden koster omlag 3300 kroner. Det er mulighet for redusert avgift ved behov. Velkommen til et spennende år som konfirmant i Lambertseter!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

NO

RDSTRAND

Guys on track Tekst: Asle Røhne Rossavik

«Guys on track» er et av tiltakene som arbeidsgruppen for «Refugees welcome to Norway-Nordstrand» har satt i gang. Vi ønsker å skape fellesskap og vennskap mellom menn blant bosatte flyktninger og nordmenn. Første samling var i ungdomsklubblokalet i kirka. Omtrent 15 mannfolk møttes, spilte biljard, bordtennis, bordfotball og snakket sammen. Hver enkelt fortalte litt om seg selv og vi snakket om hva denne gruppen kan være og hva vi vil gjøre når vi møtes. Flere var glad i å spille fotball, andre i å lage mat. Så det blir fotball, mer eller mindre spontant avtalt, og så vil vi samles før sommerferien og grille mat og hygge oss sammen.

RAPPORT

TÅRNAGENTHELGEN 20.-21. MAI Tekst: Lars Kristian Gjone | Foto: Robert August Pedersen

Helgen 20.-21. mai var 10 barn i alderen 8-9 år samlet for å bli tårnagenter i kirken. For en tårn-agent er det grunnleggende viktig å bruke alle sansene i utforskingen av alt det mystiske som finnes i kirken. Mange av agentene hadde erfaring fra tilsvarende helg i fjor, men lærte mye nytt også i år. Og noe helt spesielt i år var den splitter nye, spesialskrevne Tårnagentsangen som ble sunget med solid «trøkk» i gudstjenesten. Både tekst og melodi til denne er laget av vår egen Tårnagentsjef, Robert August. Mye av oppgavene, utfordringene og utstyret som agenttreningen består av må holdes hemmelig for utenforstående. Men her er noen glimt fra samlingen lørdag. Et knippe erfarne agentlærere sørget for at alle tårnagentene fikk den beste opptreningen. Takk til alle som bidro til at Tårnagenthelgen ble så spekket med engasjerte deltakere og spennende innhold!

Vi har også opprettet en facebookgruppe slik at vi kan holde kontakt og invitere hverandre med på løpeturer, fotball eller andre ting. Hvis du er nysgjerrig og ønsker å bli med i dette nettverket søk opp «Guys on track» på facebook eller kontakt Jens Petter Homleid på 909 32 706.

Bilde 1: Klokketårnet er spennende å utforske! Bilde 2: Samarbeidsoppgave om byggearbeid under tidspress. Bilde 3: Hvor lang tid tar det før byggverket faller sammen?

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Tro og lys

Østmarkskapellet 18. juni, kl 12:00

Sportsgudstjeneste

20. august, kl 12:00

Sportsgudstjeneste

Alle gudstjenestene begynner kl 12:00 | Kafèteria åpen 11-14.00 (stengt under gudstjenesten)

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0777 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monicalandmark@hotmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen, Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon, linje 4 og linje 1) MØTER 2017: Lørdag 19.aug, kl 14:00 Lørdag 16.sept, kl 14:00 Søndag 8.okt, kl 11:00 Tro og Lys gudstjeneste Lørdag 21.okt, kl 14:00 Lørdag 18.nov, kl 14:00 Utlodning til Tro og Lys Solidaritet Lørdag 16.des, kl 14:00 Julemøte med grøt i kirken Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 40 23 82 16

Menighetsrådet NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 1. Vi har gått til innkjøp av nye bord og lamellgardiner til menighetssalen (Se baksiden av bladet) 2. Lyspærer i kirkerommets lysekroner er skiftet ut med LED-pærer 3. Informasjonsskjermer er montert (1 i våpenhuset og 1 nede i gangen) 4. Lambertseter menighetsråd er innmeldt som medlem i Foreningen for Lambertseter Gård 5. Felles samling med stab og menighetsråd avholdt 18.april. Fokus: Voksenarbeid, fellesskap og inkludering 6. Årsmelding og årsregnskap for 2016 ferdigstilt og lagt frem for menighetsrådet, samt lagt ut (gjort kjent) på vår hjemmeside i henhold til pålagte frister. 7. Menighetens årsmøte avholdt søndag 30.april.

Torsdagstreff Hver torsdag kl. 12 – 14 er det torsdagstreff i kirkestua. Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det erandakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for. Velkommen innom!

8

8. Ragna Øyno Jensen ble av helsemessige årsaker innvilget permisjon fra sitt verv i Lambertseter menighetsråd i mars. Det er med stor sorg og i ærbødighet og respekt vi dessverre må meddele at hun gikk bort 10.mai 2017 9. Ranveig Bredesen er nå fast møtende medlem av menighetsrådet. 10.Menighetsrådet ønsker å intensivere fokus på og øke støtten til vårt samarbeidsprosjekt med Stefanusalliansen, Mamma Maggie og Biskop Tomas (Stefanusbarna og skoleprosjektet Anastasia) 11.Neste menighetsrådsmøte: 20.juni


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

Vi har BILJARD, KIOSK, AIRHOCKEY, PINGPONG Og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 med TIME-OUT. Vi sees på KIKK, UNGDOMSKLUBBEN i kirka!

Gravsteiner – Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

9


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Slekters gang DØPTE Leah Aune Sparre, Thea Elgaaen Necas, Denise Guzman-Larssen , Helle Othelie Hole Hove, Mariella Bendu-Ayelegn, Laura Rund Larsen, Eva Bryde-Erichsen, Petter Vissmark Bjertnes, Kasper Grana Slotte, Jakob Elgaaen Necas , Oscar Greger Gravdal, Nils Kristian Hafsmo Yndestad, Edvin Halmøy Nilsen, Hans Maudal Huseby, Andreas Garberg Tryggestad, Samson Thyregod Solheim.

DØDE Edith Borgersrud, Magnhild Prestrud, Gunhild Plesner, Borgny Fjellheim, Margareth Anita Moxnes, Dagny Alice Lundby, Else Helene Sørhus, Reidun Margrethe Sponnich, Florence Mabel Skollerud, Gunn Sæther, Ragna Øyno Jensen, Hjørdis Marie Svendsen, Egil Holt, Ivar Johan Johansen, Håkon Torsteinsbrend, Per Bjørn Fjeld, Anker Bjureid, Kaare Guttormsen, Olaf Engelund

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

HØRT I ØRKENEN

Noen spurte Abba Antonius «Hva må man gjøre for å glede Gud? Den gamle mannen svarte: «Legg merke til hva jeg sier: hvem du enn er, ha alltid Gud i tankene, gjør alt i samsvar med Skriftene og ikke forlat stedet du oppholder deg uten videre. Hold disse reglene og du blir reddet.»

10

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Bli med på

Sommerturene! 11. JULI OG 15. AUGUST I samarbeid med menigheten på Lambertseter kan Lambertseter Frivilligsentral igjen invitere til sommerturer som gir opplevelse og sosialt samvær for de som ellers ikke reiser bort om sommeren, et hyggelig, ineteressant og sosialt avbrekk. Turene har vært arrangert med turbusser i en årrekke og når vi nå oppgir telefonnummeret du skal melde deg på til så ikke nøl hvis du har lyst! Ring og spør med en gang om det er ledige plasser. Det er bedre, hvis du er usikker på formen din, at du melder deg på for så å melde deg av før påmeldingsfristen så vi kan ta fra en venteliste hvis du ikke kan bli med likevel.

Ring 22 29

og meld

19 00

deg på . Hver av turen e koste r kr. 200 ,Avreise fra Lam bertset er kirke kl . 10:00

Gamlebyen i Fredrikstad tirsdag 15. august

Hamar og Gjøvik tirsdag 11. juli

Den neste turen i sommer går til Fredrikstad der det populære turistmål Gamlebyen er et sted vi også tar sikte på. De som er gode til beins kan ta seg godt tid til å gå omkring med omviser mens de ikke så spreke kan velge å bli i nærheten av bussen eller vandre rundt bare på markedsplassen. Etter en tid så samles vi igjen og skal spise lunsj sammen på en kafê.

Turen går først til Hamar der vi stopper ved Domkirkeodden, både for å se attraksjonen og for å ta vår lille kafferast. Så kjører bussen til Gjøvik der vi skal på museet og så går vi til en enkel lunsj på Drengestua. Mens vi er der skal vi samles til en liten pianokonsert rundt vår medbrakte musiker Colin Smith, og med åpent vindu ut til den flotte hagen du kan se på bildet så kan du også bli sittende der og nyte musikken.

11


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Del

2

LUTHER HAMMERSLAG I WITTENBERG Tekst: Fredrik Ulseth

Historien vet å fortelle at en ung teologiprofessor, Martin Luder (senere kjent som Luther), 31. oktober 1517 spikret om 95 teologiske teser på slottskirkedøren i Wittenberg. På ingen måte hadde han da kalkulert med følgene av dette! Han ønsket å reise en teologisk diskusjon om avlatshandelen, det at man kunne kjøpe seg brev på at tiden i skjærsilden ble forkortet, både for seg selv og for døde slektninger. Dr. Martin var på ingen måte alene om å kritisere den praksis, men nå ville han reise en skikkelig diskusjon. Da var det blant de lærde høyst vanlig å levere teser som grunnlag for diskusjonen. Lite ante han, som sagt, hva han satte i gang: En dyp splittelse i det kirkelige Europa – det vi i dag kaller Reformasjonen. Som vi altså i år markerer at det er 500 år siden fikk sin begynnelse med dr. Martins hammerslag.

12

Martin Luther hadde et dypt teologisk og sjelesørgerisk anliggende bak sine teser. Både han selv og utallige mennesker i hans samtid (og både før og etter!) strevde med Det Store Spørsmålet: Hvordan vinner jeg Guds nåde? Hvordan blir jeg god nok i Guds øyne? Kirkens svar på dette var Botens sakrament. Her kunne man, i skriftestolen, bekjenne sine synder, vise sin ekte anger over synden, få tilsagt seg syndsforlatelse av presten, og så få pålagt seg gode handlinger av forskjellig karakter som viste at man tok oppgjøret på alvor. Myndigheten Kirken hadde over mennesker her, lå i prestens særlige stilling som den som forvaltet «Binde- og løse-makten».


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Så skjer det fatale at Paven og hans kurie inngår en ganske så usalig allianse med kapitalkreftene der man så at botsgjerningene kunne erstattes med hard valuta. Vi er, må vi huske, i en tid der renessansepavene hadde et nærmest uendelig behov for finanser til all sin byggevirksomhet – med Peterskirken i Rom som den aller største utgiftsposten. Dermed reiste avlatspredikanter omkring i Europa og forkynte muligheten av å kjøpe avlatsbrev som altså kunne avkorte eller eliminere tiden i skjærsilden – også for mennesker som allerede var døde! Det var denne holdningen Martin Luther møtte som skriftefar i St. Marien-kirken i Wittenberg, der skriftebarn forlangte syndsforlatelse (absolusjon) uten å vise sann anger og ei heller ville påta seg foreskrevne handlinger etterpå – de hadde jo kjøpt seg avlatsbrev av avlatspredikanten Johan Tetzel. Noen av disse predikantene, vi vet ikke om Tetzel gikk så langt, forkynte av hvis man kjøpte avlatsbrev, var det bare å synde i vei etterpå! Det er denne praksis som påvirket bruken av Botens sakrament, og som også rokket ved selve gudsbildet Luther og flere andre ville sette på dagsorden. Imidlertid ble hans teser sett på som et angrep på selve pavemakten, og dermed var enorme krefter satt i spill. Martin Luther var først og fremst en teolog som arbeidet med å fortolke Bibelen. For ham og hans teologiske meningsfeller stod det helt klart at det bare er Skriftens (Bibelens) tekster som gir oss svaret på hvordan vi skal finne den nådige Gud. De formet utsagnet «Skriften alene». I den finner man at det ikke er pålagte gjerninger som frelser, men «Troen alene». Og denne troen ser at det bare er Kristus som er veien til Gud «Kristus alene». Dermed er det verken avlatsbrev velsignet av Paven eller pålagte gjerninger som teller, bare «Nåden alene». Disse fire punktene gir oss i kortform Reformasjonens teologiske hovedanliggende. Men dette møtte altså motstand i en kirkelig tenkning som hadde utviklet seg til å hevde at Paven hadde den øverste og ufeilbarlige tolkning av Skriften, sagt på en litt forenklet måte. Dermed rokket reformatorene ved Pavens autoritet, og det kunne Kirken ikke finne seg i.

Nå var grunnen til at frontene raskt ble så steile ikke bare teologi. Pavedømmet var under sterkt press fra mange hold; rett og slett i forsvarsposisjon. Renessansens Europa var på ingen måte et harmonisk hele der fyrstene regjerte innen sine landegrenser og Romerkirken garanterte et religiøst hele. I veldig korte trekk var situasjonen at det enorme tysk-romerske keiserriket bare så vidt hang sammen. Slik var det både under keiser Maximillian (1493-1519) og under sønnesønnen Karl 5 (1519-1556), keiseren Martin Luther stod ansikt til ansikt med. Enn videre førte Frankrike en stadig mer selvstendig politikk, for ikke å snakke om England under Henrik 8. Han brøt jo med Romerkirken p.g.a. sine ekteskapelige forhold. Hele Europa kom i denne tiden under den store trusselen fra tyrkerne, som på det mest dramatiske stod ved Wiens porter. Keiserens enorme anstrengelser med å stå imot tyrkerne var faktisk sterkt medvirkende til at Reformasjonen ble som den ble. Så må vi også nevne at verdensbildet utvides kraftig, noe som også påvirket teologien: Columbus oppdager Amerika (1492), og Kopernikus påviser himmellegemenes rotasjon (1543). Sosial uro spilte også en betydelig rolle, bondekrigene med kraftige utslag av voldsbruk (1514-1525) skapte ustabilitet. Sist men ikke minst: Pavedømmet selv var sterkt svekket både av innbyrdes strid mellom Pave og motpave (Rom mot Avignon) og ved at Europas fyrster førte en stadig mer selvstendig politikk uten å ville høre på Paven. Dette påvirket også utfallet av Reformasjonen ved at man ved den såkalte Religionsfreden i 1555 bestemte at innen keiserriket skulle fyrstens tro (katolikk eller lutheraner) avgjøre hvilken retning som skulle gjelde innen hvert fyrstedømme. Da var Martin Luther for lengst død (1546). Europas religiøse kart var blitt totalt endret. Det hadde dr. Martin Luder i sin tid aldri drømt om eller ønsket. I fortalen til første bind av hans samlede verker på latin, utgitt i Wittenberg i 1545, skriver han «For det var av ren slump og ikke av min egen vilje eller hensikt jeg havnet opp i disse tumultene. Det er Gud selv mitt vitne på.» Hva ble det viktigste resultatet av Reformasjonen? Splittelser er jo aldri gode i seg selv. Svaret kan kanskje være: En fornyet forståelse av hvilken enestående verdifull kilde for kristen tro og tanke Bibelen er. Det kunne aldri Luther si tydelig nok; her har vi fortsatt noe å hente hos ham!

13


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

INTERVJU

Arvid stiller opp! En fyr man ofte ser i gangene til Lambertseter kirke er Arvid Juland. Han er fast innhold på dugnad og frivillighetssentralen – en som folk på huset snakker varmt om. Tekst: Robert August Pedersen

Selv vil ikke Arvid snakke så mye om det han har gjort og gjør her som frivillig. Men litt nærmere undersøkelse viser at han foruten å være en engasjert vara i menighetsrådet er en viktig mann på dugnad. Sist vi møttes så fikset han to av sofaene i kirkestuen. Han og kona Vigdis stiller ofte opp tar ansvar for kirkekaffen – en til to ganger i måneden. Han var med og la det nye gulvet i bomberommet og han og Vigdis har ryddet uteområdene. Akkurat det får jeg ham til å prate om: – Jeg og kona mi Vigdis har felt trær på eiendommen, vi kvistet dem og hogget alt opp til ved. Vi kjørte mye ved hjem til Synnøve Gigernes i menigheten. EN HÅNDSREKNING

En av de andre frivillige i menigheten Ulla Karlsen sier det enkelt: - Arvid og Vigdis er ikke redde for å ta i et tak. Selv forteller Arvid at engasjementet hans for å hjelpe andre startet tidlig: – Bestemor var formann i Vanførelaget, som det hette da jeg var liten. Av og til gikk jeg sammen med mor, i det som i dag heter besøkstjeneste, til folk som trengte en håndsrekning. Og da hadde vi ofte med et melkespann og en fleskebit fra egen gård. Det ble bestandig godt mottatt. 14

EN AKTIV MANN

Arvid har hatt et svært aktivt og yrkesaktivt liv. Som syvåring rensket han åkre for ugress. Etter det har han jobbet med gårdsdrift, skogsbruk, undervisning, flymekanikk, sveising, utvikling av utstyr og systemer – han var driftsleder under bygging av Stortinget T-bane. Det er taktekkingen han snakker varmest om. Det han er mest stolt av er å være første æresmedlem i foreningen for takentreprenører.

– Jeg har leksehjelp for syrere og afghanere. De er sterke i teori, men jeg må tolke norske uttrykk med dem. Det viktigste emnet er folkeskikk. Det betyr ikke at vår folkeskikk er bedre enn deres, men det handlet om å forstå kulturforskjellene. Det er jo i Norge vi er. Han er dessuten nettlærer ved Folkeuniversitetet, lager eksamensoppgaver for Mesterbrevnemnda, og er sensor i Klagenemda.

Når han pensjonerte seg var det naturlig å finne på noe å gjøre. Han har jobbet i snitt 14 timer dagen, og tenkte ikke å slutte med det. Derfor tok han kontakt med frivillighetssentralen:

REPARER RIFTENE

– Forholdet der startet når jeg skulle gå av med pensjon så ville jeg ha noen som trengte hjelp. Da er det fint med noen som samordnet det. Da tok jeg kontakt med frivillighetssentralen via kafeen som de hadde under trappa på Domus – som det hette den gangen. Der hadde vi jo det ganske koselig. Siden har jeg vært med Kai på mange forskjellige oppdrag – innhenting og reparasjon av hjelpemidler, barnetog, henting av ting til de som trenger hjelp til det osv. GOD GAMMELDAGS LINJEGYMNASTIKK

Arvid er ikke redd for å holde seg i form heller. Hver mandag og fredag samles han og en gjeng eldre herrer for god, gammeldags linjegymnastikk og litt sikksakk løping mellom møblene i bomberommet. Undervisningen har han heller ikke lagt fra seg.

En gang spurte biskop Ole Christian Kvarme hva Arvid likte best med Lambertseter menighet - det var den fine måten de tok imot selv en tviler på. Arvid karakteriserer seg selv som det. – Men som Per Fugelli sier: Gud, jeg vet du er der, men jeg tror ikke på deg. Det må være noe mer enn vi dødelige skjønner, men er ikke sikker på om jeg hadde tolket historien om Gud slik menneskene har gjort det, hvis jeg var nær til Jesus. – Det er et gammelt ordtak som sier at «det er en rift i alt som Gud har skapt». Det kan jo være av vanvare, eller at han gjorde det med vilje, så vi skal reparere de riftene. Og at Arvid gjør noe med de riftene – det er det ingen tvil om!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Omsorg i en menighet

Det sies så mye om synkende antall personer i gudstjenesten. Bekymringens rynker blir dype i pannen, hvordan få folk til gudstjeneste, hvordan få dem til å se verdien av å samles rundt Guds ord på en søndag formiddag?

♥ Tekst: Toril Slettner

Gudstjenesten er sagt å være nerven i en menighet, blir folk borte fra den, da blir folk borte fra alt annet også! Det er jeg usikker på. Rett nok blir vi stadig færre i menigheten vår, men det skyldes også at mange eldre faller fra. Vi blir lett motløse, og prøver fortvilet å finne ut hvorfor det er slik. Midt oppe i denne fortvilelsen er det lett å glemme noe av det viktigste i vår menighet; nemlig omsorgen for enkeltmennesket. Slik jeg ser det så er det Lambertseter menighets «varemerke» Da jeg kom hit for snart 25 år siden så var jeg sultefôret på mangel av omsorg. Jeg ble liksom aldri helt sett, til tross for at jeg var ivrig med som frivillig. Da jeg kom til Lambertseter ble jeg ønsket velkommen, og fikk umiddelbart oppgaver, samtidig som jeg merket at her var de interessert i hele meg. Mitt ve og vel angikk de jeg var sammen med, og kirkens ansatte var der med omsorg og interesse.

Etterhvert oppdaget jeg at dette strakk seg langt utover oss i «den indre kjerne, oss frivillige». Det er kjent langt utover menighetens grenser at Lambertseter er et godt sted å være. Her ser de hele mennesket, ikke bare den delen som er nyttig. Dette har jeg til fulle fått merke i det siste. Jeg har gjennomgått en komplisert kneoperasjon, med dertilhørende dårlig mobilitet.Vanskeligheter med å komme seg ut har vært stor, og å komme til kirken syntes nesten umulig.Da var det at både ansatte og frivillige trådte til. Jeg er blitt hentet og brakt, det var bare å ringe, så ble jeg hentet og fikk være med på det som var viktig for meg.

Gi oss tro, håp og kjærlighet. Herre, hør vår bønn.

Gudstjeneste og meditasjon, Torsdagstreff og litteraturgruppe. Og sist, men ikke minst, at det i ulike sammenhenger er blitt bedt for meg. Jeg er overbevist om at helningsprosessen i kneet mitt har gått raskere, og bedre, på grunn av forbønn. Tusen takk for all god omsorg, både i den siste tiden og i den tiden jeg har tilhørt Lambertseter menighet.

VI TAKKER OG BER: • Vi takker for jordens grøde, for at vi har rikelig med mat og alt vi trenger for å leve. • Vi ber om vilje til å dele. • Vi takker for hvert barn som blir født. • Vi ber om en trygg og god oppvekst. • Vi takker for hvert vennlig ord og smil vi møter. • Vi ber om et lokalmiljø preget av åpenhet og nestekjærlighet.

15


S ID E Fargelegg!

Prikk til prikk

Jesus fortalte disiplene at han snart skulle dra tilbake til himmelen.

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg her?

28 29 30

40

1

38

39

2

31

32

37 33

3

36

27

5

4

26

25 35

7

6 8

34

24

10

9

23 11 22

12

13 14 16

Den prateglade presten fikk et godt råd av kona si: – En god tale har en god begynnelse og en god slutt. Og de to skal komme så nær hverandre som mulig.

Vitser – Mamma, kan jeg lese til jeg sovner? – Ja, men ikke ett minutt lenger.

21 15

17 18

19 20

Vi anbefaler barnebladet BARNAS! Denne siden er hentet fra bladet.

er Esau møter Esau Jakob Mennesker igjenpå kroken? side 2

Jakob lur

Sukai sier fra! side 8

Peters fiskefangst

Bestill

18.-25. oktober

4.-11. oktober

24.-31. januar

Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

unnsetning! side 2 fram r båret Supersetning 12 Jesus bli i templet Martin Dragedreper

Supersetning

ing rsetn SupeSalme 9,3

10.-17. januar

Jesus trøstet disiplene og lovte å sende Den hellige ånd så de aldri skulle være alene. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Maximillian til

2015 Gud av hele 21.–28. dinfebruar Herren av Salme 9,3 «Du skal elske og av all din kraft og Han svarte: sjel av hele din selv.» Jeg vil glede og fryde ditt hjerte og og din neste som deg meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt all din forstand, navn, du Høyeste. Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 1.-8. november Stol på ham, så griper han inn.

Tegninger: Kari Sortland

Sauen og sølvm som ble bo ynten 13 rte

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 rsetning Supe Lukas 10,27

Finn 5 feil

Mannen som varopp vekker Jesusblind født enkens sønn

Tilbake til Slottsøya side 2 Frida er sulten side 2 Martin Dragedreper Krabber i aksjon,2 side 8 Skummel side nykommer! side 2 Pianisten Martin. Supersetning WWJD Tårnagentene Matteus 25,40 Modig 8 troside 8 side 8 jeg sier dere: Og kongen skal svare dem:side ‘Sannelig,

Supersetning Krabbe Johannes 14,6

side 2

eller flynd 2 1 re?

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og2016 livet. 2016 kommer til Far uten ved meg.»

Ingen i deg. og fryde meg Høyeste. Jeg vil glede ditt navn, du Jeg vil lovsynge

2015

side 8

4

2016

14

2015

7.–14. febru

Lukas til unnsetn ing! side 8

ar

Superse Johannes

tning

10,14

Jeg er den gode gjete og mine ren. Jeg kjenn kjenner er mine, meg.

3

2016


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

BABYSANG Velkommen!

Annenhver torsdag kl 12:00! Etterpå er det kaffe/te og litt enkel servering.

Alle babyer kan være med! Babysang drives gjennom gaver og deltakerbetaling, kr 50,- per gang. Bruk gjerne Vipps til 19454.

SPRELL LEVENDE SØNDAGSSKOLE!

Alle barn er velkommen til Sprell levende søndagsskole. Følg med på menighetens hjemmeside for datoer. Samlingene foregår i underetasjen samtidig med gudstjenesten oppe.

Babysang i Lambertseter kirke Annenhver torsdag møtes vi til babysang i Lambertseter kirke. Dette er ment å være en koselig og musikalsk stund for foreldre og barn. Musikk er utrolig viktig for barns utvikling. Det stimulerer både språkutvikling og den emosjonelle utviklingen, samtidig som det er en fin relasjonsbygger mellom foreldre og barn. Tekst: Marit F.Simensen & Marianne Jørgensen

Musikkstunden varer ca 30 minutter. Under babysangen sitter vi på myke matter i en sirkel foran i kirkerommet. Foreldrene har barna på fanget når vi begynner. Det pleier å være ca 10 foreldre og 10 barn med på babysang. Av og til får vi besøk av besteforeldre, og to ganger har vi hatt besøk av en oldemor!! Det var veldig stas. I løpet av babysangen synger vi, danser og spiller på rytmeegg. Jeg er som leder veldig opptatt av at vi skal ha en morsom og avslappet stund sammen, og at det ikke skal være noe fokus på prestasjon eller å ha flinke barn som klapper i takt.

Å være i kirkerommet gir en helt spesiell ramme til sangstunden. Rommet gir både ro og stimulans. Det er nydelig akustikk der, og det mange nye og spennende inntrykk for de små! Sangene vi synger spenner fra Lille Petter edderkopp, som er veldig kjent, til nye bevegelsessanger, som er morsomme både for store og små. Vi synger også noen religiøse sanger, og tenner lys i løpet av sangstunden. Etter babysangen er det nystekte vafler og kaffe i menighetssalen. Da er det mulighet for foreldrene og barn å bli bedre kjent .

Babysangen koster kr 50,- . Det er ingen påmelding, og åpent for barn fra 0-1 år, og også litt eldre. I slutten av januar pleier babysang å bli invitert med på Kyndelsmesse i kirken. Dette pleier å være veldig stemningsfullt og hyggelig. Babysanglederen heter Marianne Jørgensen. Hun er utdannet innen musikk og teater, og har hatt babysang i Osloområdet i 14 år, i mange kirker og i kulturskolen. Hun arbeider med musikk og teater, både som utøver og lærer, og er opptatt av at musikk og sangglede kan være en større del av alles hverdag!

17


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Strikkekvelder - for store og små

Visste du at vi har startet opp med strikkekvelder i Lambertseter Kirke? Vi hadde vår første samling i april, og samling nummer to var i begynnelsen av juni. Det er to hovedformål med disse kveldene. Det ene er å på tvers av generasjoner kunne samles over en kaffekopp eller et glass saft og noe å bite i. Det andre er å produsere varer som vi kan selge på adventsbasaren 1.søndag i advent. Vi har ikke fastsatt datoer for høstens samlinger, så her er det bare å følge med på hjemmesiden og vår Facebook. Ta med garn og strikkepinner, så ser vi hva vi sammen får til. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei! Hilsen Ulla, Gjertrud og Borgny

18

Invitasjon til alle skolestartere Velkommen til Førsteklasses gudstjeneste søndag 20. august 2017 kl.11:00 i Lambertseter kirke. I gudstjenesten får skolestarterne utdelt startpakke (matboks, skrivesaker m.m.) Møt opp kl.10:00 hvis du vil være med å ha en oppgave i gudstjenesten (bære Bibel, tenne lys eller annet). Dersom du ikke allerede har fått 6-årsboka «Tre i et tre av oss» så send epost til post.lambertseter.oslo@kirken.no så kan du få den på kirkekontoret. Velkommen! Hilsen Asle prest, Lars Kristian og Robert


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 ar387@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lg357@kirken.no Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jm878@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Kantor Colin Smith cs549@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen rp484@kirken.no

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefon i kirken er betjent mellom kl 10-14:00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter@oslo.kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Marit Leonie Fuglerud Simensen Robert August Pedersen Neste nummer: Frist: 25. august 2017

Telefon / Telefaks: 23 62 99 00 / 23 62 99 01

Layout: Helen Fjeld Langrind

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 00 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

19


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2017

Hilsen fra bomberommet

Velkommen innom nettsiden:

www.lambertseterkirke.no

Tekst: Fredrik Hoelsæther

Følg oss på facebook! Annenhver torsdag i Lambertseter kirke arrangeres det noe som heter KIKK i kirkens bomberom. KIKK står for Klubben i KirkeKjeller'n og er for de som går på 9.trinn og eldre. Om du googler KIKK og klikker deg inn på Lambertseter menighet sitt nettsted blir man fristet med informasjonen;” På KIKK er det kiosk, dansematte, singstar (og andre spill), airhockey, biljard, bordtennis og bordfotball. KIKK er et sted for å kople av, ha det gøy og treffe venner.” I starten av konfirmasjonstiden gikk jeg på KIKK av tvang ettersom vi hadde fått i beskjed at det var obligatorisk oppmøte på ti KIKK under perioden (antallet har siden sunket). Det som først startet med tvang ble etterhvert frivillig, og jeg gikk på flere KIKK-kvelder enn obligatorisk.

Grunnen til at jeg kom tilbake var sjeldent mitt behov for å skjemme meg ut på dansematte eller karaoke. Det var heller at jeg trivdes i atmosfæren og med menneskene som klubben tilbød. Dagens liv som ung skildres ofte av mange som stressende og hektisk. Da kan det være deilig å besøke kirken hvor man møter en annen type verden. Ikke misforstå, jeg er veldig glad i min hverdag og trives med et hektisk liv, foreløpig i hvert fall. Iblant kan det dog bli så mye at jeg trenger et sted å flykte, hvor jeg kan oppleve noe annet enn hverdagen jeg ellers vandrer i. Da finnes dette bomberommet som åpner dørene annenhver torsdag i Lambertseter kirkes kjeller hvor jeg nå frivillig vandrer inn.

www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på instagram! @lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Svein Magne inviterer

I anledning sin 60-årsdag inviterer frivillighetssentralens egen Svein Magne Hagen Jevne til åpent hus på Lambertseter Gård fredag 7.juli 2017 fra kl 12.00 – 17.00. Påmelding til han på telefon 97 00 74 96 senest 30.juni. Antrekk: Sommerlig

Fornyelsesgave

Etter mer enn 50-års bruk av Lambertseter kirke er det stadig behov for materiell fornyelse og modernisering. 

I tillegg til menighetens egne arrangementer brukes kirkebygget blant annet til selskaper, generalforsamlinger, seminarer og diverse andre formål. Dette fører naturlig nok til slitasje. Vi har denne våren gått til anskaffelse av 40 nye, flotte bord og nye lamellgardiner i menighetssalen. Det er en veldig god begynnelse, og ønskelisten videre er lang. Det neste skal bli nye møbler, gardiner og belysning i kirkestuen. Samtidig fortsetter det store arbeidet med å fornye og lysne kirkens innvendige overflater. Fortsatt gjenstår mange mørke og  slitne vegger, dører, tak og karmer som skriker etter å bli frisket opp.  20

Vi ser at den nye LED-belysningen fungerer bra i selve kirkerommet, og denne typen løsninger bør også komme i bruk ellers i bygget. For å komme videre i dette fornyelsesarbeidet  er det helt nødvendig med ekstra inntekter. Vi håper mange deler ønsket om at kirken skal være et minst like vakkert og funksjonelt bygg for alle sine brukere i 50 nye år. Nå har DU muligheten til å være med å bidra til fornyelsen  ved å innbetale et gavebeløp til konto 1644 20 73019  eller sende via VIPPS nr 19454 (Lambertseter Menighet). Merk innbetalingen FORNYELSESGAVE.

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 2-2017  

Lambertseter menighetsblad 2-2017  

Advertisement