__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 1 - 66. ĂĽrg. feb.19 - jun.19 informasjon

Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag har laget nye tepper til oss

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Gudstjenester Lambertseter kirke 24.02. 2019

Kristi forklarelsesdag Kl. 11:00

Bjørn Mathiesen. Nattverd. Offer: KABB.

21.04. 2019

2 Mos 6,1-9, Luk 9,28-36, 2 Kor 3,12-18. 03.03. 2019

Søndag før faste Kl. 11:00

Sprell Levende fastelavnsgudstjeneste med karneval. Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer: Acta (Normisjon).

Askeonsdag NB! Kl. 19:00

Kveldsgudstjeneste. Fredrik Ulseth. Konfirmantene deltar.

22.04. 2019

1.søndag i faste Kl. 11:00

Skriftemålsgudstjeneste. Bjørn Mathiesen. Nattverd. Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet).

28.04. 2019

05.05. 2019

12.05. 2019

Jes 55,1-7, 2 Kor 6,1-10, Luk 13,22-30. 24.03. 2019

Maria budskapsdag Kl. 11:00

Høymesse. Bjørn Mathiesen. Nattverd. Dåp. Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet). 3.søndag i faste Kl. 11:00

Høymesse. Bjørn Mathiesen. Nattverd. Dåp. Offer: Ungdomsarbeidet (egen menighet).

19.05. 2019

26.05. 2019

5 Mos 8,2-3, 1 Kor 10,16-17, Joh 6,24-36. 14.04. 2019

Sak 9, 9-10, Fil 2,5-11, Joh 12,1-13. 18.04. 2019

30.05. 2019

02.06. 2019

09.06. 2019

13,1-17.

19.04. 2019

Langfredag Kl. 11:00

Gudstjeneste på langfredag. Fredrik Ulseth. Matt 26,30-27,50

2

Høymesse. Fredrik Ulseth. Nattverd. Mulighet for dåp. Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet). 5.søndag i påsketiden Kl. 11:00

Høymesse. Bjørn Mathiesen. Nattverd. Mulighet for dåp. Offer: Ungdomsarbeidet (egen menighet). 6.søndag i påsketiden Kl. 11:00

Sprell Levende gudstjeneste med Tårnagenter. Fredrik Ulseth. Nattverd. Mulighet for dåp. Offer: Søndagsskoleforbundet.

Kristi himmelfartsdag

Ingen gudstjeneste i Lambertseter kirke. Gudstjeneste i nabomenigheter/ Østmarkskapellet.

Søndag før pinse Kl. 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Nattverd. Tro og lys deltar. Offer: Tro og Lys-bevegelsen.

1 Kong 19, 3b-13, 1 Joh 5,6-12, Joh 16,12-15.

Skjærtorsdag NB! Kl. 18:00

Kveldsgudstjeneste. Fredrik Ulseth. Rammen for gudstjenesten er et tradisjonelt, jødisk påskemåltid (middag). Salme 116,1-14, 1 Kor 11, 23-26, Joh

4.søndag i påsketiden Kl. 11:00

1 Sam 2,1–9, Ef 1,17–23, Joh 17,1–5.

Palmesøndag Kl. 11:00

Høymesse: Bjørn Mathiesen. Nattverd. Mulighet for dåp. Offer: Stefanusalliansen.

Høymesse. Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet). Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

1 Kong 3,5-14, Ef 3,14-21, Matt 6,7-13. Tekstutvalget kan avvike.

4.søndag i faste NB! Kl. 18:00

Høymesse. Prest fra Manglerud. Nattverd. Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet).

3.søndag i påsketiden Kl. 11:00

1 Kong 8,12-13.27-30, Ef 2,17-23, Joh 17, 6-11.

Sak 3,1-5, 2 Kor 12,7-10, Luk 22,28-34. 07.04. 2019

Sprell Levende gudstjeneste med påskevandring. Lars Kristian Gjone. Nattverd. Lambertseterskolenes kor deltar. Offer: Kirkens nødhjelp.

Jes 40,26-31, 2 Kor 4,14-18, Joh 14,1-11.

1 Sam 1,21-28, Apg 16,12-15, Luk 1,39-45. 31.03. 2019

2.søndag i påsketiden Kl. 11:00

Salme 23,1-6, 1 Pet 5,1-4, Mark 6,30-44.

2.søndag i faste Kl. 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Nattverd. Mulighet for dåp. Offer: Ungdomsarbeidet (egen menighet).

Kveldsgudstjeneste. Fredrik Ulseth. Nattverd. Se egen plakat «Gospelmesse». Offer: Bibelselskapet.

Jes 45,5-8, 1 Pet 1,3-9, Joh 20,24-31. Tekstutvalget kan avvike.

2 Sam 12,1-10, Hebr 5,7-9, Matt 26,36-45. 17.03. 2019

2.påskedag NB! Kl. 19:00

Jer 31,9-13, 2 Kor 5,14-19, Joh 20,11-18.

Jes 58,4-10, Apg 13,1-4;22-23. Mark 2,18-20. 10.03. 2019

Høytidsgudstjeneste. Fredrik Ulseth. Nattverd. Mulighet for dåp. Offer: Ungdomsarbeidet (egen menighet). 2 Mos 15,1-3, Kol 2,12-15, Joh 20,1-10.

Jes 52,13-15. 1 Tim 2,1-6a. Luk 18,31-34. Tekstutvalget kan avvike. 06.03. 2019

Påskedag Kl. 11:00

Pinsedag Kl. 11:00

Høytidsgudstjeneste. Bjørn Mathiesen. Nattverd. Dåp. Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet). 1 Mos 11,1-9, Rom 5,1-5, Joh 14,23-29.

10.06. 2019

2. pinsedag Kl. 11:00

Fellesgudstjeneste i Holmlia kirke

2 Mos 17,1-7, Apg 15,1-11, Joh 7,37-39. Endringer kan forekomme. Sjekk hjemmesiden www.lambertseterkirke.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

SOGNEPRESTEN HAR ORDET

Fredrik Ulseth

«You raise me up» Noen sanger er slik at du plutselig bare blir gående og synge på dem; mest på grunn av melodien. «You raise me up» er en slik en, og så har den en tekst som griper meg – «Jeg er sterk når jeg er på dine skuldre». Heldig er det mennesket som har en annen å støtte seg på! Slett ikke alle harsten det. har ordet epre Sokn

Soknepresten har ordet

Renning i veven livskrisernfaller utenfor. Jeg tenker på de Lambertseter menighet fikkRenn den storeing i veve et fins utrolig mange flotte

D D

Julen kristen-Norge som ser nøden og som problem: saklig avviste«øyne» en kristen høytid – den hører er per billedtep e som på en måte blir usynlige for oss – de gleden å samarbeide med Lambertseterog verdifull «hender» gjør noe. med vår Julen den: Frelsestilsom problem: somkulturarv avviste sakligmed e kunstHistorisk verden.mange flotte finsi utrolig et med hører den – høytid kristen en er arméen, Kirkens Bymisjon, Barnevernet, lever «under vår radar». Og jeg tenker på Senter om et prosjekt i førjulstiden, kule europeisk innenevår per stykker billedtep og verdifull mye mer og uendelig I alt . kulturarv vårdette med til norsk i bilder ende banebryt kunste turarv; Historisk verden. i er NAV-systemet for å ennå nevne noen. Og for som får opphold mellom oss, berget ut senterleder Silje Aspen Ellingstad i spissen, de eng. ser vi hvordan–veven sammenh kulturell europeiske kulinnen vår stykker og vi skal vårt samfunn mye, mer intaktogi uendelig alt dette I ikke å snakke om det diakonale krigens landskap. noe som «tok helt av». Mange av våre i norskog voldens bilder banebrytende av turarv; dette at å ødelegge arbeidet vi med er Det er ingen tvil om varsomm veveneennå hvordan ser vi være innen utøvere store de av En eng. sammenh kulturell limet, denne renningen i veven intakt n i denne vi skal renninge ogveven. samfunn i vårtutfører løpende i,menighetene våre. lesere husker sikkert den gavemonteren kunstarten her i Norge døde vår kristne være varsomme med å ødelegge vært har at århundre dette tvilr om Else Marie Det eri ingen siden,innen tid kort for utøvere store de av En i dier renninge Basisver . vi at kulturarv og bevisst Derfor våger jeg meg på å utfordre til en som stod midt i senteret, der vi samlet inn veven i oss trosn vi er renninge kirke Som denne veven. limet, denne i n vakre og Jakobsen Norge døde n her .i Hennes kunstarte renessansens- er både nasjonale og lokale kulturfrakristne somvår samfunn r haret,vært i århundre vevnader erkeElse Marie vil symbolst tid siden, kort Likeogfullt rettesærere. utfordringen hver eneste kulturogprege holdningsskjerping der vi enda gaver til barn som ikke uten for videre ville epoker eter i også dier På Lamberts opplysni.ngstidens og kulturarv Basisver at vi til symbolb bevisst tros- og er vi oss Som kirke svært i kirker norske og mange vakre Hennes . Jakobsen den humanist til inn sens-iskeerenbåde vevd tydelig blevåre frai renessan vi å være kultursom et, ønsker lokale og samfunn nasjonale som av oss: Styrk «vi-kulturen». Legg vinn mer aktivt søker å se medmennesker få gaver til jul. Takket være mange givere, de Og . framover år prege vil mange vevnader symbolsterke oss byggeklo enger. , har gittepoker også sser sammenh tenkning eter alle disse ngstidens stede iærere. På Lamberts og symbolb hvordan alle og opplysni vet henne, svært kjente i kirker norske mange vår oss gitt , symbol samfunn et iske vårt som til på å Kirkebyg sevietå være medmenneske og hjelpe der vibleser behovet. at nye og en formidabel innsats fra mange Silje & Co, bærer. hennes står til i alle. Det er et humanist gettydelig inn i denSlik vevd ønsker tydelige bildene Og de som år framover e verdi. forteller sin kollektiv g. Det enger. oss byggeklosser stede –i alle og bruksbyg , har gitt disse sammenh alle signatur. henne, kjente mennesker kantenkning si til oss: «You raise me up». ambisiøst mål, men ikke urealistisk, at et kunne vi levere ca. 1 500 gaver videre til vet hvordan og dagens oss vår er også gitt men , symbol historie, samfunn et vårt som til står get Kirkebyg bildene bærer hennes tydelige der fragmentering av det– og bruksbyg I ene tid her. g kirkebyg agens sin verdi. morgend forteller Det kollektiv g. gamle svært noen sett har Jeg annet menneske innimellom adresserer Kirkens Bymisjon. Tenk hvorsignatur. mange barn kollektive åpenbart også skaperhistorie, men er også dagens og vev-stykker der renningen mer på mange kriser detplan, er av identitets ering fragment der dette huset tid en I knyttettil Som Kirke har vi fått selve Forbildet til den kjente teksten deg: som slik fikk en ekstra glede Jeg i julen! Takk arbeid gtilher. Altagens ng. kirkebyg oppløsni i gått har morgend eller noen svært gamle settmindre har utspill tvalgets Stålsett-u jegeredd også skaper åpenbart kollektiv forteller en historie fra 1950-tallet har klart bildet selve i er mer n Silketråd renninge der ker vev-styk ideene hvis en eti oppløsni slikt livsmønster: Jesus. Han forkynte for innsatsen til alle som bidro. Mange forvitring plan, ier øke vil på mange kriser mennesker mot rettertilseg huset av, men dette knyttet preparert dårlig Alt arbeid ng. ull-identitets seg, men harengått eller mindre satt ut i livet. blirStålsett-u tvalgets utspill redd estefeirin jeg handler etg, on Gudstjen i dag! 1950-tall av fra morknet. historie en enning forteller klart harhar klartekst hva det om, og han levde «You raise me up, so I can stand barn, og dermed også familierSilketråd i eneller sårbar i selve bildet erbomullsr og vigsel er vil øke forvitringen hvis ideene sjon, konfirma mennesk dåp, mot seg talt svært lig ullretter men av, det bokstave Da blir preparert en dårlig seg, men tten. Hva vigselsre f.eks. Ta ut livet. ipå menighe er for g, ten og mountains slik han forkynte. Tenk fortellingen om godtav situasjon, følte at de stod litt mer gravferd, fra satt estefeirin faller blir Gudstjen i dag! tråder; morknet. mange løse har bildet enning bomullsr eller oppreist. vil det tjene å frata Den norske dåp, konfirma dag. Vår av i og funnet lokalsam vigsel sjon, e. svært talt hverandr lig det bokstave Da blir registrerte utfordring menighe andre «Den barmhjertige samaritan», han som (og dermed godt Hva kirke tten. vigselsre øet må Ta f.eks. ten og gravferd, er for til lokalmilj mange løse tråder; bildet faller fra » har tten? trossamf Den norske frata vigselsre å unn) tjene det vil problema -utvalget man når Vår «Stålsett være, dag. i såkalte av Det funnet lokalsam You raise me up, to walk ontiserer stormy seas Vi er gode på aksjoner her i landet. Vie.bidro berget livet til en person han normalt ikke hverandr i vårt e tradisjon registrert andresbrudd (og dermed ns Hvilket kirkes må i øetplass Deng norske lokalmilj levert en utredning om religionekirke til utfordrin hva og det, ikke er liv tten? nasjonale unn) vigselsre Det opp om trossamf et.på. å sluttetiserer samfunn litt overfor noen til jul. Snart Det kommer tålte trynet Han løftet hamEller opp på stiller være, samfunn det norske » har problema plass i«Stålsett -utvalget når manet, såkalte det til? vårt tjener sbrudd i man tradisjon intensjon hverdag gode i søndag. arbeidet, ns er Hvilket mange om plasssom nok religione kirkes er Den norske utredning en levert og Kirken ved stegn I am strong, when I am den store Fasteaksjonen i regiplass av Kirkens eselet sittav og ham til hvoroghan hva spørsmål ikke det, er sted livet defikk nasjonale flere men Det et. et, å slutte opp om on your shoulders norske samfunn detarbeidet, ibak steder og samfunn samlings som stiller kirkene man Eller til? det kollektive som tjener r prinsippe det er bare og søndag. For oner er somdet konklusj intensjon hverdag nok mange Nødhjelp, der fokus er på rentervann til degode fikk pleie. Eller beretningen omKirken Sakkeus, ingogved de arbeidet, overbygn kollektiv stegn ved jeg hevde samfunn som i lengden kan ta , vil flere av de bommerspørsmål fremmesmen bak arbeidet, høytider.You raise glade og ellerJesu store steder samlings somI er somkriser liv. eVi kirkene på vare kollektiv mevårt up, to more than can be» denner som lille, grådige tolleren som millioner som ikke har dennekonklusj livsviktige detfelles målet. på oner er bare og prinsippe For det etertakirke som kollektiv overbygning ved de Lamberts kan knyttet i lengden somtil samfunn , vil jeg hevde bommer fremmes kollektiv enlivet ikke deteller ressurs. Og så har vi TV-aksjonen hver høst. fikk tilstore å snukriser 180º med sitt, høytider. Var glade samt ass,Vi er våre arbeidspl stor vekt på somalle vårvårt lagt så nærvær felles liv. Det er vare på på målet. bevegelse ut fra behov som , frivillige trofaste og e som kirke fantastisk eter individets ellersågruppers Lamberts til knyttet Mulighetene ersamt der alle hver dag; mye nærmere han skal gjorde for seg og ble et symbol søkte til at gjorde kollektiv en utallige sier: ikke og åpnevåre Var det og opp dørene det som vi holder r atvekt på ass, arbeidspl vår lagt så stor Det errettighete juli etter e Jesus Domkirk som22. Oslo behov fra syke e ut viktige , Eller Vi er fortsatt på nasjonenbevegels , oss!trofaste frivillige Bruk Virkeligheten er imidlertid slik i allbør sin enn du tror. Prøv! for gavmildhet. alle de helog e gruppers eller samlende fantastisk svirke individet tisk er problema Og hva til søkte at utallige skal holdes gjorde2011? sveven å gripe samfunn og sier: for at åpne og til mitt forvitrer. skal dørene somfor vi holder r at detEller rettighete er skirken Sjømann juli med atstengte 22. bredet, de som samtiden ute fra det nådeløshet at mange sliter med at de etter e opp som Domkirk i n Oslo ikke ende Renninge bilde: viktige sammen , de fortsatt nasjonen innleden Vi erog på Bruk oss! samlende virke bør UD? for dspartner tisk seg et Og hva er problema ønsker 2011?samarbei Ingenskal s. tilog tråder. holdes ødelegge mitt sveven gripe samfunn for åsosiale for at løse Eller forvitrer. religiøse liv fordi de var straffet daglige ressursene ikke strekker til;veven livet med at Sjømannskirken er er en som som stor oppeneste samfunn ende og ikke sammen innledende bilde: Renningen i de om i Statoil ledelsen UD? Spør for dspartner floke. Ingen ønsker seg et innlegg et dem Iødelegge av Gudsen – sa21.de samarbei andre. Jesus ga dem livet slår sprekker hele tiden. Hvemveven er hos s. i dagspres løse tråder. har følt det problematisk med samfunn som er en eneste stor januar siterer biskop Nordhaug i de har fått e støtte prestelig omett den tilbake Jesus som ga oss da? Hva med alle dem aksjonene ikke eri dagspres i Statoil Spør ledelsen Ottonivå. idehistor 21.på alle i Bjørgvin senikeren floke. I et innlegg Algerie-k gen avtisk med risen. håndterin det problema og følt r har sosiologe «Sentrale : g Krogseth Nordhau biskop siterer januar eneste bud: «Elsk hverandre. Slik jeg har for? Jeg tenker på de som av en ellerkulturant annenropologe i fått har de støtte e prestelig om den enige r erOtto i Bjørgvin idehistorikeren flytte måtterisen. kanskje vi hverandre». av Algerie-k gen for håndterin felles må være : Noeelsket r ogskal følgende sosiologe grunn lever på fattigdomsgrensen. Jeg tenker dere, dereSkal elske : «Sentrale Krogseth gravferd ut av kirkene også for individer utr over om s og en nasjon, er enige ropologe kulturant – er det neste støtende å virke flytte måtte på dem de som på grunn av sykdom og Heldigvis har etsåSkal velviikke samfunnet vårt som kanskje r. Samfunn rettighete for felles gruppers være : Noe må følgende snakke ikke åogså For for om den trekk? kirkene ut av eller gravferd sosialt lim som individer s og trenger, ut over en nasjon, n knyttet tiseringe problema er det neste årlige – støtende virke å ikke å sement, indende et sammenb Samfunn r. rettighete gruppers r– stjeneste skolegud den om julens til snakke å ikke For og trekk? elt substansi noe om eller samles lim sosialt trenger, som i VG før jul Skartveit Hanne knyttet n noe tiseringe problema t.» årlige særprege nasjonalt og å kulturelt sement, sammenbindende til julens skolegudstjenester – samles om noe substansielt og VG før jul kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i

3 3

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

LEV

GRØNNERE

HVER DAG Tekst: Anna Aristova

Gud har gitt oss naturen og dyrene slik at vi kunne glede oss i den og ta vare på den. Tenk hvor vakkert Guds skapeverk er, vår klode, natur og dyr! (Jesaja 35,1-2). Lev grønnere hver dag!

I Bibelen kan vi lese at Gud skapte kloden, vakker natur og dyr (1 Mos 1,19-25). Deretter skapte han menneskene «i sitt bilde» som skulle råde over dyr, planter og andre skapninger (1 Mos, 26 -28). Det betyr at mennesker skulle vokte og forvalte Guds skapeverk. Dette var en av de første og viktigste oppgavene som Gud befalte til menneskene. I 1. Mos 1, 29 fremgår det at menneskene var tenkt som vegetarianere: ”Og Gud sa: Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt med frø i. Det skal dere ha å spise.» Tillatelsen til å spise kjøtt kom senere som følge av syndefallet (1.Mos 9:2-3). Menneskene ved sitt syndefall trakk dyrene inn under forbannelsen (1 Mos 3,17). Så Guds ideelle fremtidsplan er egentlig at menneskene, dyrene og naturen skal leve sammen i harmoni.

4

Lever vi slik i 2019? Er vi Guds gode tjenere som verner dyr og natur? Miljøforurensing, klimaendringer, dyrevern og bærekraft har vært og er sentrale tema i samfunns- og politiske debatter siste 30-40 år. Menneskeskapte naturødeleggelser de siste 2000 år er enorme: Ødeleggelse av ozonlaget, rasering av regnskoger, forurensning av luft og hav som leder til klima endringer, og ikke minst flomkatastrofer. Noen blir frustrert av å høre på denne dramatiske statistikken (ref. miljostatus.no), og foretrekker å fornekte fremfor å se det realistiske bildet. Uansett hvor dårlig situasjonen er kan vi alltid gjøre et lite bidrag for vår natur og klode. Å leve grønt er en av de viktigste aspektene av et kristent liv. Jeg har samlet enkle tiltak fra min erfaring og forskjellige nettressurser som kan hjelpe deg å ta de første stegene på vei til et grønnere liv!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

MAT

RESIRKULERING OG GJENBRUK

• Innfør en eller to kjøttfrie dager i uken: Spis mer grønnsaker og frukt. Nettstedet getspiff.no forteller at om alle i Norge hadde fjernet kjøtt fra maten sin tre dager i uka, og spist halvparten så mye meieriprodukter, hadde vi redusert klimautslippet i Norge med 3 %. • Velg lokale, økologiske og sesongbaserte råvarer: Støtt lokal virksomhet og få ferske og naturlige matvarer. Økologisk mat er dyrket uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, og foredlet uten bruk av kunstige tilsetningsstoffer. • Planlegg måltider: Planlegging av ukemeny og ukehandling for familier hjelper de å spare tid, penger og bidrar til å redusere matkasting. Ifølge matsvinn.no kaster hver person i Norge over 46 kilo mat i året, 25% av matbudsjettet. • Oppbevar mat riktig: Pass på holdbarhet og oppbevaringstemperatur som står på pakken. Frys brød som ikke skal spises neste dag. Epler trives godt i kjøleskap, mens avokado, bananer og tomater foretrekker romtemperatur. • Lag middag av matrester: Supper, taco, pizza mm kan lett lages av matrester. Det er lurt å planlegge måltider ut fra matvarer som snart går ut på dato.

• Sorter søppel: I følge miljostatus.no har avfallsmengdene i Norge fra 1995 økt med 56 %. Sorter avfallet hjemme riktig. De fleste kan sortere matavfall, plast, papir, glass og metall, farlig avfall, e-avfall og miljøgiftige stoffer. • Reduser plastforbruk: Ta med miljøvennlige bærenett eller handleveske på handleturen. Oppbevar et sammenrullet nett i vesken eller ryggsekken i tilfelle spontane handleturer. Slik reduserer du plastforbruket, og slipper å samle mange poser hjemme. Se etter varer som har resirkulerbar emballasje. • Kjøp brukt: Skal du kjøpe noe kan du sjekke på finn.no om det du leter etter finnes der. De tingene som ikke brukes lenger kan gis bort eller selges på loppemarked. • Kjøp mindre, kjøp kvalitet, kjøp miljøvennlig: Tenk et par ganger før du kjøper noe. Kan du leve uten det? Kan du reparere dine klær eller elektronikk ? Klær har varierende kvalitet. Mange plagg blir aldri brukt før de havner hos Fretex eller i søpla. Se etter miljømerker som sertifiserer hele produksjonsprosessen: Svanemerket, blomsten og GOTS.

ENERGI OG VANN

• Spar energi: Nordmenn bruker nesten fem ganger mer strøm enn verdensgjennomsnittet. • Senk temperaturen i hverdagsrommet med 1–2 grader. Om natten kan du senke temperaturen med hele 4 grader i rom der ingen oppholder seg. De fleste moderne panelovnene har en termostat som automatisk reduserer temperaturen på natta. Du kan også bruke stikkontakter med timer. • Bruk LED-pærer: Pass på å slå av lys i rom som ikke brukes og bytt til LED-pærer. • Skift til energismarte hvitevarer og TV: Etter hvert som du bytter ut de gamle produktene dine, gå inn på energismart.no og finn tilsvarende nye produkter som er mest mulig energieffektive. Strømforbruket på slike maskiner kan ofte halveres. • Spar vann: Over 40 prosent av vannforbruket skjer i husholdningene. Gjennomsnittlig vannforbruk for en privatperson i Norge er ifølge Naturvernforbundet cirka 180 liter i døgnet. Bruk derfor ikke mer vann enn nødvendig. Dusj kortere og bruk sparedusj. Kjør vaskemaskin og oppvaskmaskin først når de er ordentlig fulle. Ha alltid en flaske eller mugge med kaldt vann i kjøleskapet, og fyll den opp etter hvert. Da unngår du å la springen renne for å få kaldt drikkevann.

TRANSPORT

• Reis grønnere i hverdagen: Veitrafikken står for 17 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Fra 1990-2017 gikk utslippene fra veitrafikk opp med ca. 22% (ref. miljostatus.no). Reduksjon av transportmengde og overgang til transportformer med lavere utslipp, som kollektivtrafikk, sykkel og gange, er noen av de viktigste tiltakene. Reis kollektivt til jobben eller, hvis du må bruke bil, finn noen i nabolaget som skal samme vei. La bilen stå på de korteste turene. Gå eller sykle oftere.

Tips for et grønnere liv: På framtiden.no kan dere finne mange gode tips for en grønn hverdag.

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

6


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Jesus-meditasjon Onsdager kl 18.00 i kapellet i Lambertseter Kirke Fra medio februar inviterer vi til Jesus-meditasjon, i en enkel veiledet form etter mønster fra Edin Løvås, den tverrkirkelige retreatbevegelsens far i Norge. Jesus-meditasjonen kan brukes av hvem som helst, «også av deg som ikke er så sterk i troen eller vant til å be» som Løvås skriver et sted. Utgangspunktet er en tekst fra evangeliene i det nye testamente, et Jesus-ord eller – fortelling. Tilnærmingen følger et skjema: «Se», «Be» og «Tilbe», hvor vekten ligger på innlevelse i den hendelsen som teksten rommer. Meditasjonen hviler i trosperspektivet, at Jesus som menneskene den gang lyttet til og erfarte i en konkret situasjon, er den samme som er hos oss nå, som den oppstandne. Mye vekt ligger på at vi sanser og tilegner oss inntrykk forskjellig og vi lærer å kjenne ulikt. Meditasjonsstunden avrundes med en kort dele-runde hvor de som ønsker å si noe kort om erfaringen i møte med teksten, kan få mulighet til det uten at det skal kommenteres av de andre.

HolyYoga workshop i Lambertseter kirke Vi bruker kraftfulle Bibelvers som meditasjon, som åpner opp for et nært møte med Guds glede. I tillegg setter vi fokus på øvelser som er kjent for å fremme glede og hvordan de virker fysiologisk.

Det vil bli gitt en enkel introduksjon hver gang. Ta med Bibel, hvis mulig. Menighetens egen Toril Slettner vil være med å arrangere, sammen med Bjørn Mathiesen, som er vikar i kapellanstillingen de nærmeste månedene. Denne invitasjonen avløser de ledede samlingene på torsdager med ramme fra Kristus-kransen.

25. mai Meld deg på: Send sms til 94 20 18 76

I workshopen lærer vi å bruke vår kropp, sjel og ånd som en helhet, noe som vil styrke oss som et helt mennekse!

Pris: 300,- ordinær | 250,- student

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

På flukt fra tørke – møt Farah

«Vi mistet alt vi hadde, dyra våre døde, og livet ble veldig vanskelig der», forteller Farah. Tretten år gamle Farah og familien mistet alt i tørken.

«Før bodde vi ti personer i huset til foreldrene mine, men så flyttet jeg ut og bygget mitt eget hus sammen med kameratene mine.»

Farahs familie er ikke de eneste som står på bar bakke i den forblåste ørkenen utenfor regionshovedstaden Garowe i Puntland i Somalia. Bare i denne leiren bor det 25.000 mennesker, og Farah forteller at alle er tvunget til å søke tilflukt i denne provisoriske flyktningleiren på grunn av tørke og konflikt.

Farah forteller at det kan ta et helt år å samle bølgeblikkplater og andre materialer til et hjem som kan gi litt ly for sol, vind og støv. Det skrangler og blafrer i bølgeblikk og presenninger over alt rundt oss. «Livet her i leiren er veldig hardt. Folk får ikke jobb, og vi er helt avhengig av humanitær hjelp.»

AVHENGIGE AV HJELP

VIL BLI ELEKTROINGENIØR

Han tar oss med til den skrøpelige konstruksjonen som er familiehjemmet hans:

«Folk her drar inn til byen om morgenen for å se etter jobb, men kommer tilbake om kvelden med tomme

FOTO: Farah (13) sammen med kompisen Mohamed (14) i Jilab leiren

8


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

hender, skuffet og utslitte. Det er bekymringsfullt at så mange mennesker her sulter. Jeg håper situasjonen vil endre seg.» Det eneste som kan få Farah til å glemme alle problemer, er å spille fotball med kameratene i leiren. Men det harde livet på flukt har lært ham å gi opp drømmen om et liv som fotballspiller. «Jeg vil bli elektroingeniør slik at jeg kan skaffe folk solenergi.» HJELPSOM SØNN

Farah forteller at som eldstemann har han et spesielt ansvar for å hjelpe foreldrene. Når moren ikke er frisk tar han seg av småsøsknene, lager mat, vasker og henter vann. Og når han ikke trengs i leiren, drar Farah med kompisene til byen og leter etter strøjobber. De tar alt de kan finne: «Vi jobber på byggeplasser, i et steinbrudd, eller så pusser vi bare sko på gata.»

Fasteaksjonen 2019 7.–9. april

Men i dag har Farah og en av kameratene fått i oppgave å vaske en bil. Først drar de og handler såpe og vann. Og så går de grundig til verks og gir seg ikke før bilen er så skinnende ren som det går an å få den, både inni og utenpå. Kunden deres er fornøyd, og de to guttene smiler bredt når de får lønnen sin. Farah tar med alle pengene til moren sin. HELDIGE TROSS ALT

Det er ikke mye i Farahs historie eller omgivelser som gir grunn til håp, men det skal mer til enn et liv i tørke, konflikt og fattigdom for å slukke livsgnisten i denne unge mannen. Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann i leiren. Og selv om hele familiens buskap er døde av sult og tørst, har familien overlevd. «Vi er heldige, for vi har tross alt nok av rent, trygt drikkevann. Som alle vet, er vann liv! Og selv om vi har mistet alt, har vi hverandre, og vi betyr alt for hverandre.»

Bli en bøssebærer du også 2426

9


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

NYTT FRA

UNGDOMSARBEIDET Så var man inne i et nytt år, og det er en del forandringer dette året. Asle Rossavik har sluttet som kapellan i Lambertseter, og i påvente av en ny person i stillingen har jeg fått gleden av å overta konfirmantarbeidet i samarbeid med blant annet vår sokneprest Fredrik Ulseth. Tekst: Robert August Pedersen

Jeg har gledet meg masse til å sette i gang med arbeidet, og de første samlingene har innfridd. Det er en flott gjeng konfirmanter vi har. Siste helg i januar var vi vertskap på Østmarkskapellet, og tilbrakte helga der. 16 av våre konfirmanter joinet krefter med en liten gjeng solide ledere og tråkket opp skiløypa for å tilbringe en helg uten tv, boomblaster og med liten telefondekning. Og vi hadde det kjempefint. All honnør til våre ungdomsledere og årets TØFFere («nyutdannede ledere og fjorårets

10

konfirmanter) – som hjalp meg å gi konfirmantene et bra opplegg. Som en av lederne sa: «Robert, du klarer deg ikke uten oss.» Det er helt sant. Konfirmantene er også med på ungdomsklubben vår KIKK. Med et svært engasjert styre har klubben en spennende vår foran seg. Jeg vil bare benytte sjansen til å si takk for samspillet – til ungdomsledere – konfirmanter og TØFFere. Jeg hadde ikke klart meg uten!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

11


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Nominasjonskomité i Lambertseter menighet Tenker du at du vil være

med å bestemme hva din kirke skal gjøre?

Da inviterer vi deg til

å kontakte vår lokale nominasjonskomité

v/menighetsrådsleder senest 30.mars 2019.

Gjertrud G. Reinertsen Mobil: 99 23 02 69 E-mail: gjegul@hotmail.com

Kirke valget 2019

Sett ditt preg på kirken Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du skal stille til valg? Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke! I kirken skal det være rom for alle. Et stort rom. Høyt til taket. Sterkt fundament. Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike meninger. Ulike veier til tro.

Besøk kirkevalget.no

12


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Kirken bygger fellesskap der du bor. Vær med å ta ansvar for fellesskapet og for kirken din! MER ENN DU TROR

I Den norske kirke er det rom for mange meninger, og det er rom for ulike veier til tro. I trosfellesskapet er det rom for den troen du har og kanskje for mer enn du tror. Gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk og aktiviteter for barn, viser et mangfold av tilbud - og behov for et mangfold av engasjerte mennesker. Kirken er til stede overalt i Norge, og vil være til stede i menneskers dagligliv - og ved alle livets begivenheter. Hvordan vil du at kirken skal være? Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget. TA ANSVAR FOR KIRKEN DIN

Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Kirken trenger ditt engasjement for å motarbeide isolasjon og splittelse. Kirken trenger dine innspill til hvordan vi kan fremme respekt for Guds skaperverk. Kirken trenger folk som kan se enkeltmennesket, inspirert av hvordan Jesus ga verdi til mennesker han møtte. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjementet. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell. Ved kirkevalget skal det velges 8000 medlemmer til å lede kirkens arbeid gjennom menighetsråd og bispedømmeråd. Bli med på noe stort: Si ja dersom du blir spurt om å stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap. TO VALG

Ved kirkevalget kan du stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke, og du kan selv fremme saker du tror på.

Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, omsorg, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. I hvert av de elleve bispedømmene er det et bispedømmeråd. Bispedømmerådet ansetter prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det høyeste organet i Den norske kirke. Begge rådene møtes 2-5 ganger i halvåret. Medlemmene velges for fire år. KANDIDATLISTER

Ved valgene opprettes det en nominasjonskomité som setter sammen en kandidatliste. Det er i tillegg anledning for andre å levere inn egne kandidatlister. Alle kandidatlister er satt opp i prioritert rekkefølge. Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater til menighetsrådsvalget. (Se egen notis for Lambertseter). Til bispedømmerådsvalget blir det nedsatt en nominasjonskomité (som består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet, valgt av representanter fra menighetsrådene) som lager en kandidatliste. I tillegg kan det komme lister fra nomineringsgrupper. MANGFOLD OG FELLESSKAP

Medlemmene i menighetsrådene og bispedømmerådene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. Kirken skal være et fellesskap der mangfold og ulikhet er med på å gjøre fellesskapet rikere. Uansett bakgrunn er ditt engasjement en styrke for kirken og menigheten der du bor. DIN KIRKE, DITT VALG

Ved kirkevalget i 2015 sa 520 323 kirkemedlemmer sin mening om hvem som skal styre kirken. Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved kirkevalget 8.-9. september i 2019. Men hvem skal du stemme på? Kanskje svaret er deg selv?

13


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Tro og lys

Østmarkskapellet 17. februar

Pål Torkildsen

24. februar

Erling Pettersen

3. mars

Gunnar Kagge

10. mars

Jone Stødle

17. mars

Ragna Dahlen

24. mars

Eivind Arnevåg

31. mars

Espen Andreas Hasle

Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 402 38 216

7. april

Tore Laugerud

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0973 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monica.landmark1@gmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer

14. april

Åge Haavik

GAVE? Kontonr: 4241.08.76188 Vipps: 130258

MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon,linje 4 og linje 1) MØTER 2018/2019:

GUDSTJENESTER:

Lørdag 9. mars

kl 14.00 - 17.00

Lørdag 6. april

kl 14.00 - 17.00

Lørdag 11. mai

kl 14.00 - 17.00

Søndag 2. juni kl 11.00, Lambertseter kirke

Lørdag 15. juni kl. 13.00 - 17.00

⮑ Sommeravslutning i Mariahuset, Erling Skjalgssongate 2, 0267 Oslo

22. april

Anne Grethe Listrøm (2.påskedag | nattverd) 28. april

Dag Auli

5. mai

Sunniva Gylver

12. mai

Per Anders Nordengen

19. mai

Henrik Syse

26. mai

Liv Hegle

30. mai

Silje Kivle Andreassen (Kr.himmelfartsdag | familiedag) 10. juni

Øystein Larsen (2.pinsedag)

16. juni

Morten Holmqvist

Alle gudstjenestene begynner kl. 12.00 Kafeteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

Nytt fra menighetsrådet 1. Menighetsrådet har besluttet å fortsette samarbeidet med Stefanusalliansen ved å støtte Mama Maggie og Biskop Thomas og deres prosjekter. 2. I tiden frem mot Kirkevalget 2019 oppfordrer vi de som vil stille til valg å ta kontakt med den lokale nominasjonskomiteen. Se egen notis annet sted i bladet. 3. Vi vil igjen takke Asle Røhne Rossavik for trofast tjeneste som kapellan i Lambertseter Kirke, og ønsker han lykke til i hans nye stilling som sykehjemsprest.

Menighetsrådsmøter våren 2019 12.mars – 6.april – 21.mai

www.annelinebegravelsesbyraa.no

14

Årsmøte for Lambertseter Menighet Søndag 5.mai (Rett etter gudstjenesten)


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA

Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpauslrud@kindemco.no

familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

15


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Slekters gang DØPTE Linnea Elisabeth Nelson Tangen, Emily Kathrin Storebø, Jenny Larsen-Øqvist, Emily Sophia Coffey, Ingrid Aurora Utvær Fossheim, Elian Hoff Hellumsand, Mathilde Wangen Aasarmoen, Hannah Sondov-Ekeberg, Oda Aske Sæther, Hedvig Bratberg, Julia Iren Kvam, Celine Tiller Bjørnstad, Håkon Mangset Karlsrud, Maximillian Rodrigues Aamodt, Magnus Holmstrøm, Gustav Rune Larsson, Samuel Huseby Gammelsrud, Sebastian Wergeland Høidahl, Isak Ruud Nurmi, Nils Bryde-Erichsen, Edvin Ringstrøm Lysaker

DØDE Anne Indrelid, Magdeli Norman Hauge, Marit Fosholt, Tove Boysen Botillen, Beate Stenerud, Gunvor Mary Elisabeth Roland Lange-Nielsen, Eleanor B Cabrera Nordahl, Harald Christian Stamnes, Jim Steinar Einvik, August Ludvig Albertsen, Jan Andresen, Truls Skifjeld Pedersen

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

HØRT I ØRKENEN

Abba Makarius sa: «Du skal ikke dø hvis baksnakkelse har blitt som ros for deg, hvis fattigdom har blitt lik rikdom og mangel har blitt overflod. Sannelig, det er umulig for noen med stor tro og sterk dedikasjon å bli offer for lystene fra kjøttet og villedningen fra demonene.»

16

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Vi gir deg

BARE LAVE PRISER! Jonny Nord KJØPMANN, REMA 1000 MELLOMBØLGEN

MELLOMBØLGEN - Nord dagligvare AS – 22 28 88 37 | KJØPMANN Jonny Nord -mellombolgen@rema.no ÅPNINGSTIDER: 6-24 (7-24 lørdag) | KONTAKT OSS for hjemkjøring av varer nå i vintertiden

Nå leverer TINE middagen hjem til deg «Det som er bra er at maten kommer helt hjem til meg, og da slipper jeg å gå og handle» Solveig, 92 år. «Deilig mat leveres, samme person som kommer hver uke. Omsorg, omtanke og fleksibilitet. Kan anbefales på det varmeste» Nina som har bestilt Tid™ til sin mor.

Akkurat som Jorunn på 85 år, kan du også få næringsrike måltider levert hjem av våre hyggelige tidsverter fra Tid™ fra Tine. Vi leverer ferdige middagsmåltider, mellommåltider og desserter. Måltidene pakkes ferske og vi hjelper til å sette maten helt inn i kjøleskapet. Bestilling kan gjøres både på nett eller per telefon. Ønsker du mer informasjon om Tid™ send oss en mail eller ring oss for en hyggelig prat! Vi hjelper deg gjerne. Ring oss på tlf 51 37 14 98 E-post: hei@tid.tine.no Les mer: tid.tine.no

17


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

SIDE Finn fem feil!

Jesus ventet på dem på stranda med nystekt brød og fisk. De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Fargelegg!

Jesus viste seg for disiplene etter at han hadde stått opp fra de døde. Peter ble så glad at han hoppet ut av båten!

Hjelp ekornet å finne nøttene! Ekorn er veldig flink til å gjemme nøtter, men de er ikke like flink til å finne igjen gjemmestedene sine. Kan du hjelpe ekornet å finne nøttelageret sitt?

Gi barnebladet Barnas til et barn du er glad i! Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Frisk på gen hvileda

Bestill abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

nive Jona i Ni

Jona

og den store fisken 24. februar

yde okbø n Den krinSupersetning kv ne

Supersetning Salme 102,3

4

3. mars

3. februar

27. januar

Matteus 6,33

3

2019 Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper!

2019 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

1

2

2019 2019 når jeg er i nød. roper!. Skjul ikke ansiktet som gjør deg, svar når jegvisdom

åndskynd kjærlighet og Supersetning ikketilenmeg, Vend ossøret Salme 102,3 For Gud ga som gir kraft, fikk Ånden ning motløs; vi Supersetus 1,7 2. Timote

er Vits

Tegninger: Kari Sortland 18

Kannibalen var på flytur. – Har De lyst til å se menyen? spurte flyvertinnen. – Nei takk, men jeg vil gjerne se passasjerlisten.

Tre menn snakket sammen om merkelige sammentreff: – Kona mi leste en bok om tvillinger, og så fikk hun det, sa den ene. – Kona mi leste en bok om trillinger, og så fikk hun det, sa den andre. – Hjelp! ropte den tredje. – Kona mi sitter hjemme og leser Ali Baba og de 40 røverne!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

BABYSANG Velkommen til babysang i Lambertseter kirke annenhver torsdag kl 12:00!

DATOER: 28. februar, 14. mars, 28. mars, 11. april, 25. april, 9. mai, 23. mai og 6. juni

Kr 50 per gang Vipps nr 136725

INFO: post.lambertseter.oslo@kirken.no www.lambertseterkirke.no

Vi har BILJARD, KIOSK, AIRHOCKEY, PINGPONG Og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 med TIME-OUT. Vi sees på KIKK, UNGDOMSKLUBBEN i kirka!

19


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Dette tror jeg på

Ære være Gud i det laveste - tro fra grasrota

I mange religioner, også i kristendommen, blir Gud av mange sett på som en som er høyt der oppe i himmelen, langt unna oss mennesker. Tekst: Asle Røhne Rossavik | Foto: Eivind Mork

Gud oppleves og omtales som en himmelsk forelder eller som en konge som vi må bøye oss for og underkaste oss. - Det er en ovenfra og ned måte å forstå religion på. En slik måte å tro på har ført til at kristendommen mange ganger har opptrådd med makt og undertrykket andre. Jesus snur opp ned på dette bildet av Gud. Jesus viser at Gud ikke er en fjern Gud i en fjern himmel. I Jesus er ikke Gud lengre i det høye. Gud er hos oss, i det lave. «I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.» Jes 57,15. La oss være ærlige; - i vårt samfunn er det å være rik, ha makt og være berømt viktigere og bedre enn å være fattig, svak og en av mengden. Vi kan si at vi ikke liker det, men de aller fleste 20

av oss lever som om penger, makt og status er det viktigste. Vi streber oppover – lik det olympiske mottoet sier: raskere, høyere og sterkere. Jesus gikk den andre veien. Han strebet ikke oppover etter å bli likt og akseptert av de rike og mektige. Han gikk til de som var fattige, knuste, nedbøyde og som en av de. Det betyr at heller ikke vi skal eller trenger å strebe etter å bli rike, viktige og berømte for å være bra. For det er gjennom å gi slipp på vårt behov for å hevde oss selv at vi blir fri. Vår vei er den samme som Jesus sin vei. Den går ikke oppover til rikdom, makt og berømmelse. Den går nedover og utover til «disse mine minste» som Jesus sa. Det er der vi finner Gud, og det er der vi finner oss selv og kan bli satt fri fra disse behovene som vi ellers streber etter.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

En k veldssang Av Sindre Skeie, 2013

Det er kveld, og jeg går inn på ditt rom, til sengen din, setter meg forsiktig ned og ser om søvnen gir deg fred. Noen kaller deg et annerledes barn, men jeg vet: Din verden rommer mer enn det som andres øyne ser. For hva er rikdom, og hvem har størst verdi? Å, sov nå, du min lille, til nattens mørke glir forbi. På en ganske vanlig dag kan jeg bli så trøtt og svak. Sinnet velter ut av meg, og ofte har jeg såret deg. Tilgi meg, min venn, om og om igjen, for jeg vet: Din verden rommer mer enn det som mine øyne ser. For i deg finnes en verden stor og rik, og ingen andre eier en verden som er nettopp slik. Og mens mange søker makt, har jeg hørt at det er sagt: Søk det rene hjertet først. Da blir den minste aller størst. Dette er min tro. Sov, mitt barn, i ro, for jeg ser hvor rik vår verden er når nettopp du er blant oss her. For hva er rikdom, og hvem har størst verdi? Å, sov nå, du min lille, til nattens mørke glir forbi.

En fargerik begivenhet Tekst: Fredrik Ulseth | Foto: Robert August Pedersen

1.nyttårsdag 2019 vil alltid stå som en merkedag i Lambertseter kirkes historie. Ved slutten av nyttårsgudstjenesten ble fire strålende nye kunstverk i kirkerommet avduket. Nå henger fire store tepper på bakveggen. De er quiltedesignet, og de er laget i de fire liturgiske fargene, grønt, rødt, hvitt og fiolett. Bakgrunnen for denne berikelsen i kirkerommet finner vi i en utfordring biskop Ole Christian Mælen Kvarme kom med da han holdt sin siste visitas i Lambertseter: «Dere må få inn mer kunst i dette rommet!» Soknepresten fikk da idèen å spørre Nordstrand- og Bekkelaget Quiltelag om de kunne tenke seg oppgaven. Både stab og menighetsråd tente på idèen, Quiltelaget sa ja, og Kirkelig Fellesråd i Oslo og Biskopens kontor godtok planene. Dermed satte quilterne i gang! På vakkert vis har de hentet inn elementer fra de andre kirketekstilene. I det grønne teppet finner vi elementer av naturens vekster, i de røde finner vi treenighetens trekanter, i det hvite solens runde skive og mange gylne nyanser og i det fiolette sterke korsmønster. Hvert teppe er 2 x 3 meter, så det er betydelige dimensjoner på den nye kunstskatten. Vi tror ikke det er mange kirker som kan smykke seg med kunst laget av dyktige lokale kunsthåndarbeidere – og som til og med har skapt kunsten i kirkens egne lokaler! Begeistringen og takknemligheten over denne fargerike utsmykningen er stor!

21


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

En meditasjonsform innen kristen tradisjon

Påskemåltid i kristen-jødisk tradisjon i Lambertseter kirke

Sentrerende bønn

Våren 2019: Skjærtorsdag 18. april kl 18:00 | Fri entre, ingen påmelding.

Måltid og gudstjeneste foregår mens vi sitter ved langbord i kirkerommet.

Tirsdager kl. 19.50 - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke. DATOER:

26.2, 19.3, 9.4, 30.4, 21.5, 11.6 T-bane nr 4 til Munkelia Buss nr 79 til Munkelia

KONTAKT: Asle Røhne Rossavik | mobil 480 933 96

Torsdagtreff

– et sted med godt humør «Her kan man bli oppmuntret og komme i godt humør. Vi har alle godt av å komme ut. Her får du sosialt samvær, en god andakt og flott underholdning!» Dette sier de som selv «henger» på Torsdagstreff. Her blir man gode venner, og man blir savnet når man ikke har mulighet til å komme. Dette er et viktig nettverk i nærmiljøet. En helt ny deltaker legger til: «Det er fint å komme et sted hvor man kan bli kjent med andre. Jeg er veldig takknemlig for dette Torsdagtreffet.» Andre faste innslag på Torsdagtreff er utlodning og vafler. Nytt av høsten er temalunsjer – retter fra forskjellige deler av verden.

22

Vi møtes i kirkestuen kl. 12.00 på torsdager. Sees vi?


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Vikarprest/Kapellan Bjørn Mathiesen Tlf. 90 77 04 21 bm247@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 40 81 42 02 / 98 62 24 39 lg357@kirken.no

Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter.oslo@kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter Neste nummer: Frist: 16. mai 2019

Telefon: 23 62 99 02

Layout: Helen Fjeld Langrind

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 09 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Kantor Colin Smith Tlf. 90 67 61 48 cs549@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider og ungdomsarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

23


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2019

Strikkekvelder På tvers av generasjoner samles vi til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter kirke kl 18.00 – 20.30.

Velkommen innom nettsiden: www.lambertseterkirke.no Følg oss på Facebook! www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på Instagram!

@lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

28. februar | 21. mars | 11. april | 2. mai | 23. mai | 13. juni Glade givere har gitt oss masse herlig restegarn som vi kan strikke av, eller du kan ta med det du selv har lyst til å jobbe med. Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Sett i kirken:

Kirka er rå!

Tekst | Foto: Robert August Pedersen

Helen Fjeld Langrind er en av våre frivillige som ble introdusert til menigheten som konfirmant. Hun har vært svært engasjert i ungdomsarbeidet, som styreleder på KIKK, på konfirmantleir og alt annet vi har funnet på. Hun har også sittet i menighetsrådet, og ettersom hun er designer var det ganske naturlig at hun skulle få jobben med layouten til bladet du leser nå. For henne var Lambertseter et naturlig sted å konfirmeres, for så å bli konfirmantleder. Siden den gang har dette vært Helens menighet. - KIKK ble fort et sted hvor vi var 3 årskull som hang sammen både i og

24

utenfor kirken, ledere som konfirmanter. Vi var en stor gjeng! Det samholdet har jeg i ettertid forstått var helt unikt. En eneste stor haug i peisestua

Hun forteller at konfirmantleirene alltid var veldig spesielle. Hun tror alle følte seg sett, og ønsker at alle får oppleve det samholdet som preget ungdomsarbeidet vårt. Her var det alltid en hånd å holde i, en skulder å gråte på, en å le med, en og dele med. -Jeg husker en hyttetur hvor vi alle sovnet som valper i en eneste stor haug i peisestua - før vi i det hele tatt rakk å finne senga. Det burde vært flere timer i døgnet, sier hun og ler.

Energi

Da er det ikke rart at Helen peker på ungdomsarbeidet som en skikkelig bra ting i menigheten. - Å komme hit gir meg energi i en ellers slitsom hverdag. Det gir meg ro, håp og tro. Her kan jeg skru av hjernen og bare «være». Ellers vil hun trekke frem alt det kulturelle i kirken og evnen vi har til å se muligheter. Helen syns det er dødskult at vi kan ha rockekonserter med lys og rigg og dagen etter ha yoga og meditasjon. Kirka vår er ikke bare fin - den er rå!

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 1-2019  

Lambertseter menighetsblad 1-2019  

Advertisement