__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 1 - 65. ĂĽrg. feb.18 - jun.18 informasjon

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Gudstjenester Lambertseter kirke 25.02 2 018

2.SØNDAG I FASTETIDEN KL 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Dåp. Offer: Menighetsbladet

22 .0 4 2 018

1 Mos 3,8-15; Rom 5, 17-19; Luk 7,36-50 0 4.0 3 2 018

Job 2,1-10; Ef 6, 10-18; Mark 9, 17-29 11. 0 3 2 018

1 Kong 17,8-16, Rom 12,1-3; Luk 13,18-21

Høymesse. Asle Røhne Rossavik. Dåp. Kirkens nødhjelps fasteaksjon.

10 . 0 5 2 018

KR. HIMMELFARTSDAG KL 19:00

PALMESØNDAG KL 11:00

13 . 0 5 2 018

SØNDAG FØR PINSE KL 11:00

2 0.0 5 2 018

PINSEDAG KL 11:00

MARIA BUDSKAPSDAG KL 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge. Jes 56, 6-8, Rom 3, 21-26; Matt 26, 6-13

2 9.0 3 2 018

SKJÆRTORSDAG KL 18:00

Messiansk påskemåltid. Asle Røhne Rossavik. Egne tekster

3 0.0 3 2 018

LANGFREDAG KL 11:00

Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Offer: menighetens arbeid blant barn og unge. 2.PINSEDAG KL 11:00

1.PÅSKEDAG KL 11:00

2 7. 0 5 2 018

TREENIGHETSSØNDAG KL 11:00

Høytidsgudstjeneste. Prost Eigil Morvik. Mulighet for dåp. Offer: Menighetens diakonale arbeid. 2.PÅSKEDAG KL 19:00

Påskejazzgudstjeneste. Real Fake Band/Asle Røhne Rossavik. Offer: Bibelselskapet.

03.0 6 2 018

10 . 0 6 2 018

Jer 31, 1-6; 1 Joh 5, 1-5; Joh 21, 15-19

2.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Offer: Ventil (samtaletilbud for unge voksne tilknyttet Modum bad.) 3.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL 12:00

Skaperverkets dag/Maridalen. Fredrik Ulseth/Asle Røhne Rossavik. Offer: Samarbeidsprosjektene i Egypt gjennom Stefanusalliansen. Egne tekster

3.SØNDAG I PÅSKETIDEN KL 11:00

Høymesse. Asle Røhne Rossavik. Preken ved Christine Henriksen Aarflot. Mulighet for dåp. Offer: MF, Det teologiske menighetsfakultet.

Høymesse. Asle Røhne Rossavik. Mulighet for dåp. Gjestetaler fra Misjonsalliansen. Offer: Misjonsalliansen.

Salme 67,2-6; Gal 3,23-29; Joh 3, 26-30

2.SØNDAG I PÅSKETIDEN KL 11:00

Sprell Levende påskevandringsgudstjeneste. Lars Kristian Gjone. Dåp. Offer til menighetens arbeid blant barn og unge.

Felles i Prostiet, Oppsal kirke.

1 Mos 18, 1-8; Rom 11, 33-36; Luk 10, 21-24

Egne tekster 15 . 0 4 2 018

Preken ved prost Eigil Morvik. Asle Røhne Rossavik. Mulighet for dåp. Offer: Menighetens diakonale arbeid.

2 1. 0 5 2 018

Egne tekster 0 8.04 2 018

Se Østmarkskapellet

1 Mos 1, 1-5; Apg 2,1-11; Joh 14, 15-21

Jes 52, 7-10; Rom 14, 7-9; Matt 28, 1-10 02 .0 4 2 018

Sprell levende gudstjeneste med tårnagenter. Fredrik Ulseth. Dåp. Offer: Samarbeidsprosjektene i Egypt gjennom Stefanusalliansen.

Pasjonsgudstjeneste. Asle Røhne Rossavik. Joh 18,1- 19,42

0 1. 0 4 2 018

Høymesse. Prost Eigil Morvik. Mulighet for dåp. Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge. 6.SØNDAG I PÅSKETIDEN KL 11:00

Jer 33, 14-17, Ef 1, 3-16, Luk 1, 46-55 25.0 3 2 018

5.SØNDAG I PÅSKETIDEN KL 11:00

0 6.05 2 018

4 Mos 21, 4-9; 2 Kor 5,18-21, Joh 3, 11-16 18 . 0 3 2 018

2 9.0 4 2 018

4.SØNDAG I FASTETIDEN KL 11:00

Tro og Lys-høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Tro og lys-bevegelsen.

Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Menighetens diakonale arbeid. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Jes 43, 16-21; Åp 2, 1-7; Joh 13, 30-35

3.SØNDAG I FASTETIDEN KL 11:00

Sprell Levende gudstjeneste. Asle Røhne Rossavik. Dåp. Offer: Søndagsskoleforbundet.

4.SØNDAG I PÅSKETIDEN KL 11:00

17. 0 6 2 018

4.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL 11:00

Sprell Levende gudstjeneste med sommerfest. Asle Røhne Rossavik. Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge.

Endringer kan forekomme. Sjekk hjemmesiden www.lambertseterkirke.no 2


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

SOGNEPRESTEN HAR ORDET

Fredrik Ulseth

Lek med ord kan være moro – og av og til gi noen aha-opplevelser. Nå vil jeg leke litt med ordet «frivillighet». Et begrep man slett ikke skal tulle med, for se på disse faktapunktene: • Den frivillige innsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarte i 2014 147 800 årsverk. • 61% av befolkningen (over 16 år) bidrar i frivillig arbeid. • Verdiskapningen i frivillig sektor (inkludert verdien av det frivillige arbeidet) var i 2014 125,5 milliarder kroner. Kilde. Frivillighet Norge

Like fullt er det både nedgang i antall mennesker som bidrar med frivillighet, og av det følger at vi i større grad konkurrerer om å få de samme frivillige «på laget». Derfor er det godt begrunnet når Oslo Bispedømme lanserer dette året som «Frivillighetsåret». Ikke først og fremst for å få løst flere oppgaver, men for å pusse blankt hvor meningsfullt det er å få by på seg selv – som statsminister Erna Solberg ofte påpeker: »Å gjøre en forskjell!» Og så får vi legge til: »DU kan!» Jeg har før skrevet her om møtet mitt med Stefanus-barna i Kairo. På kontoret mitt har jeg liggende et blått skjerf påsydd en tekst: «I can» - Jeg kan.

VI TAKKER OG BER: • for familiearbeidet i menigheten vår og alt arbeid blant barn og unge. Vi ber spesielt for årets konfirmanter. • alt idretts- og foreningsliv. Takk for alle som gjør en frivillig innsats til andres nytte og egen glede. Vi ber for Frivillighetsåret i Oslo bispedømme • alle sosiale møteplasser og grøntområder vi har på Lambertseter

Slipp villigheten fri!

Disse barna lever under forhold vi ikke kan inn i et fellesskap der villigheten slippes har epreogsten Sokn fatte. Det er vanskelig selv for meg som har fri til innsats. Vi inviterer utfordrer til orde besøkt dem. Bokstavelig talt et liv på søppel- detteSokn fordi vi epre ønsker åsten omsette har i handling ordet haugen. Men så var det altså noen frivillige noen av de mest grunnleggende verdiene i veve Renn som endret liveting for dem. MammanMaggie menigheten bygger på: Det ukrenkelige n veve i problem: Jule tok sjansening pået åfins bygge et arbeid som i dag menneskeverdet der vi holder fram som at hver Renn saklig avviste utrolig mange flotte – den hører høytid kristen en er perbarn. Selv eneste en av oss er helt unik og har vår . billedtepav og verdifull gjør hele forskjellen for etusenvis kulturarv vår Julen til med problem: som avviste saklig e kunstHistorisk verden.mange flotte et finsi utrolig den hører høytid kristenOg er en plan. om man hareansatte i per arbeidet, egen plass i Guds store på –samme e kul- er det europeisk vår innen stykker billedtep verdifull ogi dag mye mer og uendelig I alt . kulturarv vårdette med til i norsk ende banebryt kunste bilder turarv; Historisk i verden. veven ennå er enda flere frivillige, og: Det begynte med måte: NestekjærlighetenJesus har vi hvordan serslik eng. sammenh kule kulturell europeisk stykker innen vår og vi skal vårt samfunn mye, mer intaktogi uendelig I alt dette i norsk bildermed frivillighet. Det ende begynte menneskerDet er ingen visttvil ossom den. Han som fortalte om «Den turarv; banebryt at dette å ødelegge med er eennå varsomm være veven hvordan vi ser innen utøvere store de av En kulturell sammenheng. renningen i veven denne n i denne vi skal ogveven. ,livet vårt samfunn i som intaktrenninge døde som lotkunstarte villigheten få fritt spillerom. limet, barmhjertige samaritan» berget i Norge n hersin vår kristne vært har at r om århundre dette i ingen tvil ødelegge å er med Det e varsomm være Marie Else siden, tid kort innen for utøvere En av de store i dier renninge .iBasisver kulturarv ogrenninge veven trosvi oss bevisst at vi Villigheten deres til å gjøre til en nbitter fiende. Som denne limet,lot denneerveven. n ikirke vakreenogforskjell Jakobsen Norge døde n her .i Hennes kunstarte renessansens- er både nasjonale og lokale kult frakristne somvår et,vært samfunn har r århundre i prege vil vevnader erke Marie symbolst Elsemotforestillinger, tid siden, kort segforikke binde av alle epoker e i også På Lamberts opplysni.ngstidens og kulturarv ærere. Basisverdier at vi og symbolb bevisst er vi oss Som kirke kirker norskevakre ogi svært tros- og mange . Hennes Jakobsen iskeer både humanist den i til inn sensvevd tydelig ble renessan være å fra vi kultursom et, ønsker lokale og samfunn nasjonale som de Og . ufyselige arbeidsforhold Villighetentenkning,Alene kan kanskje koste enalle del over-sammenheter framovervilosv. prege mange erkeårvevnader symbolst byggeklo oss det har gittepoker også sser ngstidens stede iærere.disse På Lamberts enger og symbolb hvordan alle og opplysni henne, kjente i svært kirkervet norske mange vår villigheten oss gitt , samfunn iske vårt til står som humanist gettydelig den i vinnelse å slippe fri. Vår erfaring slapp fri fra alt dette og ble: Frivillighet. til et symbol inn Kirkebyg vevd ble være å vi ønsker tydelige bærer. hennes Og de som år framover mangebildene e verdi. forteller si kollektiv g. Det enger. oss byggeklosser stede –i alle og bruksbyg , har gitt tenkning disse sammenh alle signatur. hvordan vet henne, kjente En frivillighet som, inspirert av Paulus, oppderimot lar frivilligheten få også ut-symbol dagens og oss vårat når vi Kirkebyg er men historie, samfunner, gitt et som til vårt get står det av bildene bærer hennes tydelige ering der fragment I ene tid kirkebyg agens verdi. morgend forteller gsinher. Detlettere. kollektiv g. gamle svært bruksbyg og noen – sett har Jeg daget: Jeg kan! Jeg kan gjøre en forskjell! spring i et fellesskap, da går det mye skaper signatur. kollektive åpenbart også og

D D

historie, men er også dagens vev-stykker der renningen mer på mange kriser ering av detplan, er identitets der fragment dette huset I en tid knyttet gtilher. arbeidkirkebyg Altagens i oppløsning. har gått morgend gamle eller noen svært settmindre Jeg har Stålsett-u skaper utspill jegeredd ogsåtvalgets åpenbart kollektiv forteller en historie fra 1950-tal har klart i selve bildet er mer n Silketråd renninge der ker vev-styk hvis ideene enFrivillighetsåret er forvitring Så 2018 ennå Det er langt fra Kairo tilpreparert Oslo. I antall vil øke plan, mange på mens kriser mennesk mot seg rettertiler huset men av, dette knyttet dårlig Alt arbeid ng. ull-identitets seg, men i oppløsni harengått eller mindre satt ut i livet. blirStålsett-u tvalgets utspill redd estefeirin jeg etg, Gudstjen dag! i 1950-tall av fra morknet. historie har en enning forteller klart bomullsr har eller bildet selve i er ganske ungt, spør vi: Vil du være en frikilometer. fri forvitringen hvis ideene Silketråd Men ikke hva behovet for og øke vigsel vil sjon, er konfirma mennesk dåp, mot svært seg talt lig retter men av, bokstave det ullblir Da preparert dårlig seg, men en vigselsre f.eks. Ta ut i livet. blir menighe er for gravferd, fra satt estefeirin villig hostten. oss?Hva Vilgodt duavslippe villigheten din g, ten og villighet angår! «Uten fallerstopper Gudstjen bildet i dag! tråder; løse morknet. mange harfrivillighet enning eller bomullsr vil det tjene å frata Den norske dåp, konfirma dag. Vår av i og funnet lokalsamsjon, vigsel e. svært talt hverandr lig bokstave det blir Da e registrert andre dermed (og godt fri her? Kom og fortell oss hva du erlokalmilj godten og Norge» heter det. Rett nok! På samme kirke tten. Hva vigselsre øet må Ta f.eks. til g menighe utfordrin er for gravferd, mange løse tråder; bildet faller fra » har tten? vigselsre frata Den norske tjene å unn) vil dettrossamf problema -utvalget stopper når man Vår tiserer «Stålsett være, i dag. av Klart Detvi funnet lokalsam e.såkalte til, hva akkurat du kan bidra med. måte kan si: «Uten frivillighet hverandr vårt i sbrudd tradisjon andre registrerte utfordrin (og dermed ns Hvilket kirkes må i øetplass Deng norske levert en utredning om religionekirke til lokalmilj og hva det, er ikke livkan tten? nasjonale unn) vigselsre opp om trossamf et. Det å slutte et, samfunn tiserer norske samfunn det«Uten » har problema du noe andre har bruk for, noe som Lambertseter.» frivillighet stopper plass i«Stålsett -utvalget man når være, Det såkalte Elleri man det til? vårt stiller Den norske tjener sbrudd tradisjon intensjon hverdag gode i søndag. arbeidet, ns er Hvilket mange om plasssom religione kirkes utredning ennok levert er stegn hva og Og og spørsmål det, en Kirken forskjell! når du såslutte har opp gjortom Lambertseter menighet.» Ikke barenasjonale fordi viliv erutgjør ikke ved av men flere Detde et. å et, samfunn norske samfunn detarbeidet, plass ibak steder og man stiller Ellersamlings det til? som kollektive tjener kirkene bare prinsippe det er søndag. For din oner er r somog somdet konklusj intensjon hverdag gode og arbeidet, mange er nok medmenneske med innsats, uten villige hjerter, hoder, hender føtter ingogved deglad overbygn kollektiv Kirken ved stegnet jeg hevde samfunn som i lengden kan ta , vil flere av de bommerspørsmål fremmesmen bak arbeidet, høytider. glade ellersteder og store samlings somkriser liv. kirkene felles vårt på vare kollektiv r som uløst. detandre målet. da kan du dele denne med i eVi som e måkonklusj la enpårekke oppgaver Men er bare prinsippeligge det og Forgleden oner etertakirke s kollektiv overbygning ved de Lamberts kan knyttet i lengden somtil samfunn fremmes, vil jeg hevde bommer en kollektiv ikke høytider. Var deteller glade miljøet vårt. Og trovare meg:påvår Din erfaring vil mest et fellesskap vil-kriser samt store ass,Vi vekt på der er våre arbeidspl somalle lagt så stor liv. er miljø, felles Detet vårt målet. på fordi bevegelse ut fra behov som trofaste e og eter som gruppers blir nærmest kirkefrivillige fantastisk s eller Lamberts tilandre! knyttet lighetenindividet til innsats mangler, alltid virke inspirerende på til søkte utallige at gjorde ikke en kollektiv og sier: åpnevåre det som vi holder r atvekt samt alle på skal og Var det ass,dørene vår arbeidspl lagt så stor Det errettighete e etter Domkirk som22. juli fantastisk Oslo fra behov e ut viktige , bevegels Vi er fortsatt på nasjonen , oss!trofaste frivillige Bruke og børsvirke gruppers somindividet stillestående vann: Dødt og surt. eller samlende tisk er problema Og hva til søkte at utallige skal hold gjorde2011? sveven å gripe samfunn og sier: for at åpne og til mitt forvitrer. skal dørene somfor holder vi r at detEller rettighete er skirken juli med at Sjømann e etter 22. Derfor er utfordringen: Slipp villigheten bør virke opp som ikke ende Renninge viktige sammen , n i Oslo Domkirk de bilde: fortsatt innleden Vi erog på nasjonen oss! Bruk samlende UD? fortisk dspartner problema seg e Og hva er ønsker 2011?samarbei Ingenskal s. til mitt tråder. holdes løse ødelegge sveven veven gripe å samfunn for at for Eller forvitrer. fri.skirken Din frivillige innsats ersamfunn viktig, for du Derfor ønsker vi i Renninge dette Frivillighetsåret er en med at Sjømann er er som som stor oppeneste ni ende ikke og sammen innledende bilde: om de i Statoil ledelsen UD? Spør for dspartner sen 21. samarbei dagspresmennesker floke. Ingen et innlegg Iødelegge s.å iinvitere løse tråder. og for framtiden dermed en som gjør Lambertseter til ønsker et endaseg et veven har følt det problematisk med samfunn som er en eneste stor januar siterer biskop Nordhaug i fått har de støtte e prestelig om den Statoil i du kan! Men: Vil du? idehistor 21. Otto Spør ledelsenbedre sted å leve. Klart i Bjørgvin senikeren i dagspres floke. I et innlegg Algerie-k gen avtisk med risen. håndterin det problema og følt r har sosiologe : «Sentrale g Nordhau siterer biskop januarKrogseth i fått har de enige om den prestelige støtte r erOtto ropologe kulturant ikeren idehistor i Bjørgvin flytte måtterisen. vi kanskje Skalgen av Algerie-k håndterin må være felles : Noe sosiologe r og for følgende : «Sentrale Krogseth ut av kirkene også for gravferd og s individer over ut om nasjon, en enige er r kulturantropologe støtende å virke ikke flytte– er det neste måtte kanskje r. Samfunn rettighete for etSkal vi gruppers være felles : Noe må følgende snakke å ikke For for om den også trekk? kirkene av ut gravferd eller lim sosialt som og s trenger, ut over individer en nasjon, n knyttet tiseringe neste problema det er årlige – støtende virke å ikke å sement, indende et sammenb Samfunn rettighete gruppers Gud, værr.nær dem alle. om denr – julens å snakkestjeneste ikkeskolegud substansi om noelim eller elt og trekk?tilFor samles som sosialt trenger, i VG før jul Skartveit Hannetiseringe n knyttet problema årlige noe Kom med din trøst, dint.» og nasjonalt å særprege kulturelt sement, indende sammenb VI BERr –FOR: til julens skolegudstjeneste og elt substansi noe om samles kjærlighet og din fred. Hjelp oss VG før jul kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i

som bor her på Lambertseter til å se hverandre slik du ser oss med dine kjærlige øyne. Takk for at vi alle kan være dine øyne, ører og hender for noen som trenger oss.

• alle flyktninger og hjemløse som kommer til vår by og vår bydel • alle som av ulike grunner ikke har arbeid og som sliter med økonomien • alle som er ensomme i vår bydel

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Blir stolt av det hun ser…

Biskop Kari Veiteberg trenger næringen som gudstjenestefeiringen gir. Etter noen måneder i ny jobb merker hun også at hun trenger mer søvn. -Alt er nytt det første semesteret i ny jobb, sier hun og rufser litt i krøllene. Biskop Kari Veiteberg medgir at det er hektisk. -Det handler om å være ny på jobb, sånn skal det være. Det surrer og går i hodet hele tiden, men jeg sover godt om natta. Jeg har også begynt å sove middag, ler hun. 17. desember i fjor ble Kari Veiteberg vigslet til biskop i Oslo. Den første kvinne og nummer 32 i rekken av biskoper

4

siden reformasjonen. Hun har sagt ja til å stille i nominasjonsprosesser tidligere, men i Oslo holdt det altså helt frem. Veiteberg sier hun sa ja fordi hun mener hun har en kompetanse som kan være nyttig for kirken. Hennes bakgrunn i Kirkens Bymisjon har vært viktig i å forme hennes diakonale engasjement, hennes blikk for at alle mennesker er ikke bare det du ser. Det gjelder ikke bare på gata i sentrum, men også i villastrøk, drabantbyblokker og i marka. I Asker, som på Holmlia. I domkirkeprostiet, som i Lommedalen.

Vestlandet Kari Veiteberg er 56 år og er oppvokst på Stord. Men hun er tydelig på at det ikke betyr at hun besitter spisskompetanse på fisking og båtliv. Foreldrene hennes var lærere, far var fra Jølster, mor fra Hallingdal. Veiteberg begynte først å studere teologi på Menighetsfakultetet, men endte opp med å fullføre studiene på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har vært bymisjonsprest i Oslo og Bergen. Hun har vært studielektor ved Liturgisk senter, faglærer i liturgikk og hatt prestejobber i Gildeskål, Tempe og Oslo.


Tekst og foto: Johannes Ek Reindal LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

…i menighetene «Det har slått meg hvor tett på livet til folk medarbeiderne i menighetene er. Det er mange som er ute, nær der livene leves. Kontorpultene slites lite. Det er jeg veldig stolt av.»

Prostirunde Noe av det første den nye biskopen gjorde var å besøke alle prostiene. Det er hun glad for. Der har hun forkynt over Jesus og kvinnen ved brønnen. Hun har løftet frem Frivillighetsåret i Oslo bispedømme og pekt på viktigheten av å føle seg sett og akseptert.

Hun ser også en kirke, et menighetsliv, som er opptatt av å jobbe for gode nabolag for alle som bor i området. -Det har slått meg hvor tett på livet til folk medarbeiderne i menighetene er. Det er mange som er ute, nær der livene leves. Kontorpultene slites lite. Det er jeg veldig stolt av.

rytmen fra gudstjenesten i livet, den rytmen som gjør at jeg av og til går til side. Der får jeg hvile og styrke, sier hun. Siden hun har forsket på gudstjenesten, er hun klar på at det kan være vel så fint å ta del i en salme, en bønn, lytte til orgelet eller flygelet, som å lytte til ordene. -Det har gjort at jeg alltid finner noe.

Hvilke inntrykk sitter du med etter å ha besøkt prostiene? -At folk er veldig på. ”Her er vi! Dette er oss”. Mange er stolte over og glade i bydelene sine. Samtidig tenker de på tvers, de samarbeider om for eksempel konfirmantarbeidet. Det er spennende. Biskopen tenker litt.

Oslo bispedømme består jo av mer enn en by. Det er også bygder. Hvilke tanker gjør du deg rundt det? Biskop for både bygd og by? -Nå har jeg vært i alle prosti, og runden rundt i Asker og Bærum, med fjell og kyst, vakre hager og hus, blokker og lysfabrikk, legger jeg i hjertet. Jeg er stolt av å være by og bygdebybiskop!

Hva er menighet for deg? -Det er stort. Menighet er ikke et uskyldig ord. For noen er det de som sitter i gudstjenesten på søndagen. Andre sier det er alle som bor i soknet. Det er viktig å ha alle disse tankene i hodet samtidig. Både å skape glede hos de som møter opp jevnt og trutt og at de tenker at ”nå er det oss. Her skal det være godt å være”.

-Samtidig slår det meg at det er store forskjeller. Ikke nødvendigvis langs aksen øst – vest, men i bydeler som vokser frem, i bydeler der folk bor kun en kort periode. Jeg har også blitt veldig var for å si at en bydel er sånn eller sånn med tanke på velstand. Det bor rike og fattige, folk som bor alene og i storhusholdning på alle kanter og hjørner av bispedømmet.

Gudstjeneste Kari Veiteberg har en doktorgrad i hvordan feire gudstjeneste. Det må da bety at hun er svært glad i og opptatt av nettopp dette fellesskapet. Det er hun. -Jeg trenger næringen som gudstjenesten gir. Spesielt nattverdfelleskapet. Det søker jeg meg hele tiden inn til, det blir jeg hele tiden sendt ut fra. Jeg trenger

Samtidig må vi tenke at hele bydelen skal være et godt sted å være. Menigheten er et vi, alle vi som bor der. Vi må prøve å unngå ”oss og de”, sier Kari Veiteberg.

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Glimt fra tur med konfirmanter og ledere til Østmarkskapellet - I år var vi så heldige å ha skiføre i marka. Selv om det var glatt og hardt valgte de fleste av konfirmantene å gå på ski opp til Superhelg på Østmarkskapellet. Tekst: Asle Røhne Rossavik

Den årlige turen til Østmarkskapellet har blitt en tradisjon og kalles superhelg. Voksenledere og ungdomsledere som går ledertreningskurs dro opp fredag og forberedte opplegg for konfirmantene, som kom lørdag morgen. Vi lekte og hadde det gøy. Konfirmantene fikk utdelt kristuskransen, en bønnekrans, som de ble kjent med gjennom å gå et slags sporløp hvor de fikk presentert hver enkelt perle og hva perlene betyr. Andre undervisningsdel var gruppearbeid rundt spørsmålet: - Hva er viktigst i livet? De fikk en liste med 7 ting som er veldig viktige og ble så nødt til å finne ut i fellesskap hvilke to som var minst viktige. Dette gjorde de i flere omganger til de stod igjen med kun én ting. Så fikk de utdelt forskjellige bibeltekster som de skulle snakke sammen om ut fra spørsmålet hva var viktig for personene i fortellingene. Hensikten var å undre seg sammen over hva som gir mening i livet. Søndag var det kapellvakt med vaffelsteking – og spising!, og sportsgudstjeneste før vi vasket og dro hjem. En SUPER-helg på alle måter!

6


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Å leve åpent for Gud og mennesker Dagsretreat med sentrerende bønn Lørdag 3. mars 2018, kl. 10-1530 Nordstrand kirke, Ekebergveien 238, Oslo

«Jeg hadde aldri klart meg uten meditasjon. Den har holdt meg oppe fysisk og psykisk, gjennom ulike livsfaser. Det er regelmessigheten som er nøkkelen. I perioder kan man gå litt lei, men da er det viktig å ha gode rutiner og gjøre det likevel. Så skjer det noe. Man får en indre stillhet i seg, som man bærer med seg og gir balanse i tilværelsen. Ballast, rett og slett». Randi Ingwardo, meditasjonsveteran

«Meditasjon samler seg om livets dypeste hemmelighet: å overgi seg helt til Gud og la Gud handle». Karl Ludvig Reichelt, misjonsprest og grunnlegger av Areopagos

OPPLEGG 09:45 Ankomst 10:00 Velkomst, informasjon, morgenbønn 10:30 Undervisning v/Tore Laugerud: Sentrerende bønn – røtter, erfaringer og metode 11:10 Fall til ro øvelse og 20 min. Meditasjonspraksis 11:30 Turtid/alenetid - Mulighet for personlig samtale fra 1130-1230 12-13 Fleksibel lunsj i stillhet 13:00 Meditasjonspraksis 2x15 min. Meditativ vandring i mellom 14:00 Lyttegrupper. Deretter mulighet for spørsmål, tilbakemeldinger. 14:45 Avsluttende messe PÅMELDING INNEN: 1. mars. tl@areopagos.no, eller tlf. 91889474 NB! Vær rask! Begrenset antall plasser. PRIS: 200kr, inkluderer lunsj

Tore Laugerud er prest i Areopagos. Skrev «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet 1999, og er medredaktør for boka «Når vi er stille. Erfaringer med meditasjon». Medleder for Meditasjon og Messe i Nordstrand og Sentrerende bønn i Lambertseter.

Asle Røhne Rossavik er kapellan i Lambertseter menighet. Har fordypet seg i teori, praksis og veiledning innen sentrerende bønn. Er medleder for Sentrerende bønn og leder meditasjon med Kristuskransen i Lambertseter.

Les mer på http://www.meditasjoner.no/ og https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/lambertseter/virksomhetsomrader/bonn-og-stillhet/

SØNDRE AKER PROSTI

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Tro og lys

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0777 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monicalandmark@hotmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen, Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon, linje 4 og linje 1)

Østmarkskapellet 25. februar

Kjell Magne Bondevik

4. mars

Fredrik Midttømme

11. mars

Åge Haavik

18. mars

Trond Skard Dokka

25. mars

Finn Folke Thorp

2. april

Dag Høyem

8. april

Eivind Arnevåg

(2.påskedag)

15. april

Dag Smemo

22. april

Eigil Morvik

29 .april

Ragna Dahlen

6. mai

Per Anders Nordengen

10. mai

Silje Kivle Andreassen (familiedag)

(Kr.himmelfartsdag)

21. mai

Gunnar Kagge

(2.pinsedag)

27. mai

Liv Hegle

3. juni

Øystein Larsen

10. juni

Eivind Winger Oftebro

17. juni

Jan Ørnulf Melbostad (sanggudstjeneste)

(nattverd)

Alle gudstjenestene begynner kl . 12.00 Kafeteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

MØTER 2018:

Lørdag 17. mars kl 14.00 - 17.00 Lørdag 21. april kl 14.00 - 17.00  Lørdag 26. mai kl 14.00 - 17.00  Lørdag 16. juni kl 13.00 - 17.00 ⮑ Sommeravslutning i Mariahuset,   Adresse: Erling Skjalgssonsgate 2, 0267 Oslo Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 402 38 216

Torsdagstreff Hver torsdag kl. 12 – 14 er det torsdagstreff i kirkestua. Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det erandakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for. Velkommen innom!

8

Menighetsrådet NYTT FRA MENIGHETSRÅDET

I dette nummeret velger jeg en litt utradisjonell fremgangsmåte for denne spalten. Nytt år gir nye muligheter. Derfor velger jeg å sette fokus på ett satsingsområde nå. 2018 er året frivillighet skal spille en stor rolle i Oslo kirken. Dette gjelder også for Lambertseter menighet. Vår målsetting er å kartlegge, inspirere, rekruttere og koordinere det frivillige arbeidet i og rundt menigheten og kirken. Vi vil jobbe videre med det vi har i kirken, og deretter se på hvordan Lambertseter menighet kan være med å jobbe for å fremme frivillig arbeid på Lambertseter. Vi vil takke alle som er med å bidra med frivillig innsats i Lambertseter. Dere er uvurderlige. Samtidig håper jeg at dere vil oppleve at vi som menighet blir bedre til å vise vår takknemlighet, regne med dere og involvere dere i arbeid som skjer fremover. Ønsker dere alle et godt frivillig 2018! Menighetsrådsmøter våren 2018, møtene starter kl 18.15 13.mars, 17.april, 23.mai, 19.juni


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpauslrud@kindemco.no

9


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Kollekt til arr./Bibelselskapet.

Salme for fastetiden (14. februar – 31. mars)

Så kom du da til sist, du var en fremmed T: 1999 Ylva Eggehorn

O: 2006 Øystein Thelle M: 1999 Benny Andersson

Påskemåltid i kristen-jødisk tradisjon i Lambertseter kirke

1 Så kom du da til sist, du var en fremmed, en sagnfigur man nok har snakket om. Så mange hadde laget bilder av deg, du sprengte alle bilder da du kom! Vi tok deg frekt til inntekt for vårt eget og flagget med ditt navn i krig og fred, vi bygde katedraler høyt mot himlen, men du gikk hele tiden lengre ned. 2 Du er et barn som ligger på et jordgulv, du fryser om vi ikke griper inn. Du tar på syke kropper, hater urett og byr de elskende på moden vin. Du stiger ut av alle tomme graver, du er en vind som varsler: det blir vår! Du kommer som en flyktning over fjellet, du følger oss dit ingen annen når. 3 Du er den sang om livet som jeg glemte, den sannhet jeg forrådte dag for dag. Jeg svek meg selv; det speilet som jeg gjemte, har dine dybder, dine ansiktsdrag. Kom nærmere, og bli hos meg! Det mørkner, og kanskje lysner det igjen på ny. Ditt liv skal bære meg; jeg hører trosten, som synger dagen inn før morgengry. © T: Ylva Eggehorn © O: Cantando Musikkforlag AS © M: Mono Music AB

10

Skjærtorsdag 29. mars kl 18:00 | Fri entre, ingen påmelding.

Måltid og gudstjeneste foregår mens vi sitter ved langbord i kirkerommet.

T-bane nr 4 til Munkelia Buss nr 79 til Munkelia


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Slekters gang DØPTE Kaia Elena Rice, Filippa Lucia Mangen-Andersen, Ella Gyldenstierne Thorsen Sofie Spjutøy Forsberg, Melody Marie Kristoffersen-Koroma, Mille Wold Nygård, Emilie Waagenæs Torgersen, Oda Søiland Retterstøl, Mina Li Hansteen, Ellie Pronk Herlufsen, Milla Sophia Sandem, Elise Viik Mofoss, Natalie Lilleborgen. Håkon Naustdal Tømmervåg, Max Haug Trulsen, Benjamin Arneberg Skogen, Kai Toresius Sortedal, Walter Wormdahl Östman-Ring, Alfred Abriche-Adolfson, Edvard Hogganvik Aarhus, Håkon Vik-Tufte, Jonathan Pettersen Samuelsen.

DØDE Iren Stegen, Bjørg Inger Aas, Elen Kristine Flinder, Bjørg Johanson, Synnøve Emmy Hovland, Grete Sunde, Turid Aase Borvo, Oddlaug Marie Margrete Løkke, Emma Veum, Mary Helene Teigen, Signe Margrethe Sundberg, Inger Marie Olsen, Eva Helene Sjølie, Majen Rebnord, Else Synnøve Johannessen, Marit Bolstad Andersen, Anna Sofie Dahl Svend Sig, Kristian Aas

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

HØRT I ØRKENEN

Abba Jakob sa: «Vi trenger ikke bare ord, for nå om dagen snakkes det mye blant mennesker. Men det trengs gode handlinger, for det er dette som kreves, ikke ord som er uten frukt.»

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no

11


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

DETTE TROR VI PÅ

Gjør Jesus synlig på arbeidsplassen Tekst: Anna Aristova og Christian Danielsen

Forfatterne av denne artikkelen er arbeidsnarkomane. Vi liker oss godt på jobb og har en tendens til å bruke mer tid på jobben enn det som er bra for oss. Årsakene til dette er komplekse og vi har bestemt oss for å la en nærmere analyse av dette vente til en senere artikkel. Hovedsaken er at Gud tilgir oss denne svakheten og gir oss muligheten til å bekjempe de manglene vi selv lider av. Som vi skrev i forrige artikkel, er det viktig å ha en god balanse mellom jobb og fritid:

«Bedre med en håndfull ro enn begge hender fulle av strev. Det er som å gjete vinden.» Forkynneren 4,6

12

Det vi kort vil omtale her, er de mulighetene som arbeidslivet gir til å vise hvem Jesus er. Vi mener arbeidsplassen er en god, og noe undervurdert plattform for formidling av tro på Jesus. De fleste av oss bruker store deler av livet som yrkesaktive, og da er det klokt å se nærmere på hva dette bør bety for oss som kristne. Gud ønsker det beste for barna sine. Gud er alltid tilstede på arbeidsplassen, selv om det ofte ikke kjennes slik. Det kan være fristende å tenke at Jesus på en måte står ute på gaten, uten å ta steget inn i kontorbygg og produksjonslokaler. Men Han er selvfølgelig tilstede der, som ellers hvor barna hans måtte befinne seg. Dette gir enorme muligheter for oss som tror på Ham. En stor styrke med arbeidslivet er at man kommer i kontakt med en rekke mennesker man

ikke ellers ville møtt. Gjennom å være et godt eksempel for sine arbeidskollegaer, kan man derfor gjøre Jesus kjent for mennesker som ikke selv tar initiativ til å oppsøke en menighet. Ensomhet og åndelig søken er noe man ofte finner blant sine arbeidskollegaer. Da gjelder det å formidle kristen tro på en god måte. Men dette gjøres ofte på måter som ikke er opplagte etter en rent menneskelig tankegang. I arbeidslivets logikk er det ofte viktig å prestere godt og å være god likt både av kollegaer, kunder og brukere. Jesus selv var sårbar, mislikt, han gjorde seg selv til tjener for andre, og tok på seg skylden for feil han ikke selv hadde begått. I mange av disse tingene kan vi lære av Jesus og ikke fokusere så mye på å være den beste, men den minste blant arbeidskollegaer.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Holy Yoga workshop Vi åpner opp våren med en Holy Yoga WorksShop for FRIHET den 14.april i Lamberseter kirke kl 11-13.00! friheten Gud har kalt oss til. Vi lærer om tilbedelse, tillit og relasjon. Vi mediterer på Bibelvers som åpner opp for et nært møte med Guds frihet.

Pris: 220,Earlybird: 180,innen lør 31. mars Ta med en venn: pris 170,Student/ungdom: pris 150,Betaling gjøres kontant ved oppmtøte eller via Vipps. Påmelding ved sms til Yasmin på mobil: 94201876. Ta med matte og pledd. For mer informasjon: https://holyyoga.net/about/

Dette er en workshop der vi lærer å bruke vår kropp, sjel og ånd som en helhet. Instruktør er Yasmin Nashat Baggerød fra Moss. www.yasminsyogaspace.squarespace.com

Gratulerer til hele Lambertseter! Tekst: Borgny Vestli | Foto: Finn Ståle Felberg

Vi har den glede å gratulere hele Lambertseter med Lambertseter Flerbrukshall. Hallen ble i midten av desember 2017 høytidelig åpnet v/byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen. Her får dere litt fakta og noen glimt av hallen. Vi i redaksjonen kommer i senere nummer tilbake til reportasjer om livet i hallen og menneskene som fyller den.

Kilde: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/kulturog-idrettsbygg-oslo-kf/ferdigstilte-kultur-og-idrettsbyggprosjekter/lambertseter-flerbrukshall/

FAKTA: • Fossilfri anleggsplass i byggeperioden • Bygd i forhold til passivhusstandard • Ferdigstilt og åpnet desember 2017 • Totalt bruksareal: 3.500 kvadratmeter • Eget areal for bryting (900 kvadratmeter) • 3 brytematter (Totalt 30x12 meter) • Hallmål: 25 x 45 meter • Hallen kan deles i 3 ved hev- og senkbare skillevegger • Tilrettelagt for håndball, volleyball, badminton, basketball og innebandy • Tribuneplass for ca 200 personer • 8 garderober, trim- og styrkerom, klubbrom, kjøkken og materiallager

13


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Flyktningen som ble hjelpearbeider – Vann er selve livet, sier Innocent Nigindu. Han flyktet med familien fra en blodig konflikt i Kongo. Nå er han en stor ressurs for Kirkens Nødhjelps arbeid i flyktningleiren der han endte opp. er en av mange som hver dag jobber for Kirkens Nødhjelp. I landsbyer, byer, flyktningleirer og kriseområder i en rekke land rundt om i verden jobber Kirkens Nødhjelp for å sikre tilgang til rent vann, trygge toaletter, energi og mye annet. For at maskineriet skal fungere trenger man helter som Innocent.

→ Stort smil: Innocent Nigindu elsker jobben sin i flyktningleiren i Dundo i Angola. Han er selv flyktning fra Kongo, og setter pris på å kunne jobbe for Kirkens Nødhjelp med å hjelpe andre som har flyktet fra samme konflikt.

Uten vann finnes ikke noe. Vi trenger det til å vaske oss, lage mat og drikke, så den jobben jeg gjør her er jeg virkelig stolt over, smiler Innocent. Navnet hans betyr «uskyldig», men det er ingen uskyld å finne i flukthistorien hans. Først måtte han flykte da soldater kom til byen der han jobbet. 85 prosent av de som var i byen ble drept, hevder Innocent. Han flyktet mot byen der han og familien bodde, men etter to dager kom soldatene også dit. Det skulle vise seg at den beste løsningen var å flykte til nabolandet Angola, litt lengre sør i Afrika. Koordinator i flyktningleiren Til slutt havnet han og familien i flykt14

ningleiren Kakanda der Innocent etter hvert fikk seg jobb som koordinator for Kirkens Nødhjelp. Nå passer han på at vannet alltid er rent, at søppelet blir tømt og at toalettene blir vasket. – Jeg får brukt evnene og erfaringen min til å hjelpe, og det er flott å kunne støtte Kirkens Nødhjelp. Jeg er kristen, og for meg er det viktig å kunne hjelpe andre med de evnene og midlene jeg har for hånden, sier Innocent. Han får en liten lønn for jobben han gjør, men mye av drivkraften er lysten på å gjøre noe godt for andre. Han vet bedre enn de fleste hvor viktig rent vann er, for under flukten var det ofte at han ikke kunne drikke. Og som mange andre i leiren har han vært syk fordi han har drukket urent vann. Innocent

Avhengig av hjelp for å hjelpe Men for at maskineriet skal fungere trengs det også hjelp fra norske frivillige. Folk som ikke er på flukt, men som i likhet med Innocent har et engasjement og kompetanse til å gjøre en forskjell. Hvert år er tusenvis av slike frivillige med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom Fasteaksjonen. Og det er nettopp disse pengene som gjorde det mulig å starte opp arbeidet i Nord-Angola, raskt og effektivt. For Innocent og over tusen andre flyktninger i leiren har det vært livsviktig hjelp. Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn penger til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak som redder liv rundt om i verden. Også du kan bidra når Lambertseter menighet skal gjennomføre årets aksjon, enten ved å være bøssebærer eller å støtte aksjonen. Aksjonsdagen er tirsdag 20. Mars fra kl.17-20. Møt opp og bli med som bøssebærer. For spørsmål ta kontakt med Asle Røhne Rossavik, ar387@kirken.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

→ Fast rutine: I en krok i flyktningleiren står teltet der Innocent Nigindu sover. Han avslutter alltid dagen med å lese 15 minutter i Bibelen, og be en bønn til Gud. Troa ble sterkere etter flukten, forteller Innocent, fordi Gud hjalp han og familien bort fra krigen i live.

15


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Spis opp maten din! Tekst: Asle Røhne Rossavik

De fleste av oss har fått den beskjeden av foreldrene våre. Nå som stadig flere har blitt bevisst på dette med matsvinn har også restaurantene begynt å be deg spise opp. NRK Buskerud meldte 6.12.2017 at Sundvolden hotell har en plakat i restauranten sin som sier: «Smak gjerne på alt, men husk å spis opp! I går kastet vi 26.6 kg rester, 0,27 kg per gjest.» Hvert år kaster nordmenn i gjennomsnitt 355.000 tonn mat i søpla. Mange tror at mesteparten av dette skjer ved matproduksjon, i butikkene og fra spisesteder, men det er faktisk feil. Over 70% av matkastingen skjer hjemme på kjøkkenet ditt og mitt. Hver av oss kaster årlig 46,3 kg mat i søpla. En barnefamilie kan spare 10.000 kr i året på å halvere matkastingen. I denne artikkelen skal du få noen tips om hvordan, men vi skal også få høre om hvordan man behandlet mat i Norge før krigen og om hvordan Rema 1000 16

Bergkrystallen arbeider for å redusere matkastingen sin. All maten ble brukt, - ingenting kastet. Marta Halvorsrud vokste opp i 1930og 40 åra på Østre Halvorsrud gård i Aurskog-Høland. Jeg lurer på hvordan levekårene var den gang i forhold til tilgang på mat. Marta svarer: – Vi på landsbygda hadde det godt. Særlig vi som bodde på gård merket lite til noe matmangel. Jeg husker at vi hadde Haugerudstua i nærheten hvor jeg gikk mange vendinger bortom med melk og smør. Hun fikk alltid en snippkake som takk. På gården hadde de griser, høns og kyr i tillegg til at de dyrket poteter og grønnsaker. De var selvforsynte og trengte bare å kjøpe salt og sukker fra den lokale kjøpmannen. Å ha egne dyr gjorde at hun fikk et naturlig forhold til og respekt for dyra og maten den gav. – Alt ble brukt, ingenting kastet. Selv potetskrellet ble utnyttet. Det ble til grisefor.

Jeg lurer på om Marta har noen gode tips eller råd til hvordan vi i dag kan unngå å kaste mat. Marta svarer med glimt i øyet: - Skaff dere en gris! Vi blir raskt enige om at det ikke er så enkelt å få til i byen. Men man kan beregne mindre mat per person når man lager mat, man kan kompostere selv eller bruke de grønne posene. Mange kaster maten når det nærmer seg datomerkingen. – Det er dumt, sier Marta, det meste holder seg godt over datomerkingen. Best før, men fullt brukbar etter! Dette med datomerking har det vært økende fokus på de senere årene. Nå har flere begynt å stemple varene med «best før, men fullt brukbar etter». Det er positivt og det bringer oss over til neste del av artikkelen som handler om et spennende samarbeid med Rema 1000 Mellombølgen for å redusere matkasting.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018 → Jonny Nord foran Rema 1000 Mellombølgen

→ Marta Halvorsrud

Jeg møter kjøpmann Jonny Nord som driver Rema 1000 på Bergkrystallen. Han forteller om samarbeidet med kirken og frivilligsentralen som har pågått over flere år nå. Samarbeidet gjør at matvarer som ellers ville ha blitt registrert som svinn og kastet i søpla, nå kommer til nytte gjennom det nettverket som kirken og frivilligsentralen har. Samarbeidet er idealistisk motivert. Det er frivillighet fra Jonnys side også. Han kjenner et moralsk ansvar for at fullt brukbar mat ikke bare kastes, men i stedet kommer til nytte. En positiv bieffekt er at han får hjelp til å sortere ut datovarer fra hyllene. Jonny Nord tror at andre Rema-butikker kan lære av dette samarbeidet og få til lignende samarbeid med frivillige aktører i sitt nærområde.

– Men man trenger noen ressurspersoner fra de lokale frivillige aktørene som kirken, frivilligsentralen eller andre som kan være med å bygge opp samarbeidet slik man har det her. Det er også viktig at de som tar i bruk varene har kunnskap om matvarer og hva som fortsatt kan brukes og hvordan det skal behandles. I denne sammenhengen er det Jørgen Meier som er denne ressurspersonen. Han har både den kunnskapen og det nettverket som trengs for å få til et slikt samarbeid. Jeg lovte innledningsvis at jeg skulle gi noen gode tips om hvordan redusere matkastingen hjemme. For det er jo i hjemmet at det største matsvinnet skjer. «Framtiden i våre hender» har utarbeidet 9 matvettregler som kan hjelpe deg å både spare penger og kaste mindre mat. Klipp dem gjerne ut og heng dem opp på kjøleskapet. – Nå som det er faste kan det ikke skade å øve seg i å ikke kaste mat. Kanskje du kan gi det du sparer av penger på å kaste mindre mat til fasteaksjonen (Kirkens nødhjelp) eller et annet veldedig formål?

MATVETTREGLENE 1. Legg ikke ut på handletur uten handleliste. Før du handler mat, bør du planlegge hva du skal kjøpe. 2. Gå ikke på handletur på tom mage. Når du er sulten handler du ofte mer mat enn du trenger. 3. Hold orden i kjøleskap og skap. Gi matvarene faste plasser, så holder du oversikt over hva du har til enhver tid. 4. Vis respekt for hygiene og temperatur. Vær nøye med hygienen på kjøkkenet. Avkjøl restemat og oppbevar den i tette bokser. Kjøleskapet bør være 4° eller lavere. Kjøtt og fisk bør ligge nederst der det er kaldest. 5. Vær rustet til å utnytte matrestene i nye retter. Ha alltid nødvendige basisvarer som mel, egg og pasta tilgjengelig. 6. Lytt til erfarne restebrukere. Det finnes mange, gode resteoppskrifter på www.matvett.no. 7. Bruk syn, lukt og smak for å sjekke om maten er holdbar. Mat som er merket ”best før” kan vanligvis spises etter angitt dato. 8. Spar på restene og frys dem ned om nødvendig. 9. Frys ned matvarer i tide og i passe store porsjoner. Det er ingen skam å tine opp bare det du trenger.

Åpningstider:

6-24 (7-24 lørdag) Kontakt oss for hjemkjøring av varer nå i vintertiden!

MELLOMBØLGEN Nord dagligvare AS  22 28 88 37

Kjøpmann Jonny Nord mellombolgen@rema.no

17


S ID E Fargelegg!

Prikk til prikk

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg?

Jesus vasket disiplenes føtter.

14

15

16 20

9 13

10

21

12

17 18

8

11

19

22

7

24

6

23

5 4

25 28

1

3 27 Tegning: Jan McCafferty

Mannen gikk inn på reisebyrået og sa: Vitser– Hvorfor – Jeg vil ha en billett til Sikte. spiser du plaster? – Sikte, hvor er det? – Jeg har så vondt – Jeg vet ikke, men på i magen. værmeldingen sa de at det var bedre vær – Hvorfor putter du i Sikte. iPhonen din i juspressa? – Jeg lager Apple-jus.

Finn 5 feil

26

2

Gi barnebladet

BARNAS til et barn du er glad i! Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Bestill

En ny himmel og en ny serjord r Gud gi d Når jegmel him din med de 10 bu Kult hip-hop! Aktive Ester!

Jesus og Guds rike den og lamme Skatten n og de små manne Jesus perlen

– Jeg elsker å synge! side 9

5. november

Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

29.ing oktober Hyttelandsby rsetn Supe Salme 139,14 i skogen!

Kvelden før Jesus ble korsfestet, feiret han påskemåltid med disiplene sine. Finn de fem feilene i bildet til høyre!

14

2017

Ju jitsu

15. oktober

side 9

19. november r

17. septembe

aienes – lær samur Superse tning rsvar! selvfo Jesaja 45,3

side 9

Gøy

ball! Jeg gir deg skatter som erbasket med skjult rikdommer gjemt side 9i mørket, og på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning Matteus 6,33

9

2017 t laget. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så underfull for at jeg er så skal dere få alt det andre i tillegg. godt. Jeg takker deg det vet jeg er dine verk, Underfulle

tning ing Superse rsetn Supe Matteus 6,33 Salme 119,105

side 9

ho Marta og Ms aria

Supersetning

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 27. august

Tegning: Jan McCafferty

Koselig

med kan in! side 9

side 9

rettferdighet, hansfot og min rike for Guds Søk først en lykt Ditt ordalterdet andre i tillegg. dereetfålys for min sti. 17. septe og mber

så skal

12

2017

13

2017

10 15

20172017

Superse Matteus

tning

6,33

Søk først Guds rike så skal dere og få alt det hans rettferdighet, andre i tilleg g.

11

2017


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

BABYSANG Velkommen til babysang i Lambertseter kirke annenhver torsdag kl 12:00!

Generasjonssang Velkommen til generasjonssang på Lambertseter sykehjem! 14. MARS OG 16. MAI KL 12:00

på Lambertseter alders- og sykehjem. Generasjonssang-konsert i kirken: Torsdag 24.mai kl 12.00

DATOER: 01. mars, 15. mars, 12. april, 26. april, 24. mai og 7. juni

INFO: post.lambertseter.oslo@kirken.no www.lambertseterkirke.no

Sprell levende søndagsskole! Alle barn er velkommen til Sprell levende søndagsskole. Følg med på menighetens hjemmeside for datoer. Samlingene foregår i underetasjen samtidig med gudstjenesten oppe. 19


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Kom og bli med!

Superklubben!

Vil du melde barnet ditt inn i Superklubben? Å være medlem av Superklubben koster kr 100,- pr barn pr år (barn fra 1 år kan meldes inn). Barna er hjertelig velkommen til å gå på Superklubben også uten å være medlem. Fordi vi får statlig støtte pr barn som er innmeldt (frifondmidler), oppfordrer vi alle som ønsker å gå fast på Superklubben om å bli medlem. Både medlemskontingent og frifondmidler går til å kjøpe inn formingsmateriell til aktivitetene på Superklubben. Innmelding skjer via signatur på medlemsliste, og vipps til 136727 (angi i meldingsfeltet barnets navn og fødselsdato)

For barn mellom 2 og 12 år

Superklubben er en kristen barneaktivitet for barn mellom 2 og 12 år, og majoriteten av barna er mellom 3 og 8 år. Superklubben samles annenhver tirsdag fra kl 17-18. Før Superklubben starter, spiser alle middag sammen. Når vi er ferdig å spise, inviteres alle barn til å bli med inn i kapellet Sjekk oss på Superklubben. Mamma og pappa er ut på Facebook: selvfølgelig også velkommen til å være Supertirsdag med dersom de ønsker det.

Lambertseter kirke

Hva gjør vi på Superklubben? Annenhver gang synger vi sammen, og annenhver gang har vi en liten andakt med påfølgende formingsaktivitet. Sangstunden og andakten er i kapellet som er et lite og hyggelig rom i kirka hvor vi sitter tett og blir godt kjent med hverandre. Når andakten er ferdig, går vi ut i et stort rom i kirka og lager ting.

Hva gjør vi når det er formingsaktivitet? Barna elsker å lage ting, og vi forsøker å koble aktiviteten til tema for andakten. Vi har for eksempel laget dyr av leire (Tema: Gud har skapt alle dyrene), malt på lys (Tema: Jesus er verdens lys), laget skoeske med dyr av papp oppi (Tema: Noas ark), laget påskekyllinger og mosaikkors (Tema: Påske), laget Jesus-barnet i et nøtteskall (Tema: Jul), malt på et lite lerret (Tema: Jesus stiller stormen) mm. Hva gjør vi når det er sangstund? Det er gøy å synge, og det er lett å lære de sangene vi synger. Når det er sangstund, så synger vi som regel de samme sangene hver gang. Det gjør at barna blir kjent med sangene, og barn liker det som er gjenkjennbart! På facebook-siden vår har vi lagt ut en spotify-spilleliste med alle sangene vi pleier å synge. Hør gjerne på denne Hva er forskjellen på Supertirsdag og Superklubben? Supertirsdag er et middagsfellesskap for alle aldersgrupper. Her samles unge og gamle, familier og enslige til et hyggelig måltid sammen. Alle er velkomne! Her er det lett å bli kjent med nye og bli inkludert. Middagen koster 50 kr pr voksen (barn under 12 år spiser gratis). Superklubben er barneaktiviteten som starter rett etter middagen er ferdig. Kl 16.30: Middag på Supertirsdag (for hele familien) Kl 17.00: Superklubben (for barn) Kl 18.00: Vel hjem

20

NLM-Ung Superklubben er innmeldt som et barnelag i NLM-Ung. Dette innebærer blant annet at Superklubben kan søke støtte om frifondmidler, og får tildelt midlene via NLM-Ung. Vedtekter for Superklubben kan fås ved etterspørsel. Med i lederteamet: Torunn Aanesland Strømme (leder), Gerd Helen Holter, Ingvild Gran Tørring, Robert August Pedersen (trosopplæringsmedarbeider i Lambertseter kirke)

Pølser og potetstappe? Fiskekaker og grønnsaker? Tomatsuppe med egg og makaroni? Supertirsdag er sosialt, lettvint og morsomt!

Velkommen til middag, lek og sang annenhver tirsdag kl 16:30-18:00. Datoer: 6. mars, 20. mars, 3. april, 17. april, 15. mai, 29. mai og 12. juni Meld deg på innen mandag kl 13.00 SMS: 986 22 439 / LG357@kirken.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

INSTRUKTØRER:

Bli med på trim i Lambertseter kirke Hver tirsdag fra 10-11 arrangeres det lystbetont trim i kirkestua. Målet er å styrke benbygningen, forebygge mot livsstilsykdommer, samt øke balansen og utholdenheten. Tirsdager fra 11-12 blir det holdt mammatrening med fokus på å styrke kroppen etter svangerskapet. Ta gjerne med den lille på treningen Alle er velkomne og timene tilpasses hver enkelt sitt nivå. Drop in: Pris: 50kr per gang. Ta gjerne med kontant eller betal med vipps.  Ta med gode sko og klær du kan bevege deg i. Håper vi sees!

Kristine Kjenne Idrettspedagog m/ fordypning i ernæring Tlf. 92 84 09 88 livsstilspedagogene.no

Simen Holm Idrettspedagog m/ fordypning i ernæring Tlf. 94 89 24 91

Leir på Langedrag for besteforeldre og barnebarn PÅMELDING Send en epost til post@langedrag.no med: • Antall voksne og barn (+alder) • Adresse og telefonnummer • Spesielle behov, allergier. SPØRSMÅL: Stefanusalliansen v/Marianne Haugerud Tlf.: 23 40 88 00 E-post: mh@stefanus.no PRIS Voksen: 2360 kr. Barn 9-16 år: 1920  kr. Barn 3-8 år: 1700  kr. LEDERE Fra Stefanusalliansen: Vigdis Bjorå, Marianne Haugerud og Hilde S. Vollebæk. Leirledere fra Langedrag.

– En opplevelse som setter spor! Leir 1: 6.-8. august

Leir 2: 8.-10 august

Velkommen til en leir på tvers av generasjonene 21


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

En meditasjonsform innen kristen tradisjon

Sentrerende bønn

Kristuskransmeditasjon i kapellet hver torsdag kl.11:00-11:45

I Guds stillhet kan jeg være, ordløs, stille uten krav, Klare himler, åpne dager, på en strand ved Nådens hav.

VÅREN 2018:

Tirsdager kl. 19.50 - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke. DATOER HER:

2.1, 23.1, 13.2, 6.3 , 3.4, 24.4, 15.5, 5.6 KONTAKT: Asle Røhne Rossavik | mobil 480 933 96

KONTAKT:

Asle Røhne Rossavik mobil 480 933 96

Strikkekvelder - for store og små

På tvers av generasjoner samles vi til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter kirke kl 18.30 – 20.30 Torsdag 8.mars Torsdag 26.april Torsdag 14.juni

Torsdag 5.april Torsdag 24.mai

Ta med garn og strikkepinner, så ser vi hva vi sammen får til. Det serveres selvfølgelig kaffe og noe å bite i. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Vi har BILJARD, KIOSK, AIRHOCKEY, PINGPONG Og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 med TIME-OUT. Vi sees på KIKK, UNGDOMSKLUBBEN i kirka!

22


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 48 09 33 96 ar387@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 40 81 42 02 / 98 62 24 39 lg357@kirken.no Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Kantor Colin Smith Tlf. 90 67 61 48 cs549@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefon i kirken er betjent mellom kl 10-14:00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter@oslo.kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Hege Eidsæter Neste nummer: Frist: 25.mai 2018

Telefon: 23 62 99 02

Layout: Helen Fjeld Langrind

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 00 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

23


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 1 / 2018

Velkommen! Vi håper dere vil lese Menighetsbladet når det dukker opp i postkassen, med interesse. Og så ønsker vi dere hjertelig velkommen til alt som skjer i kirken, både søndag og hverdag.

Over alt innen grensene for Lambertseter menighet bygges det nye boliger av mange slag. Som nær nabo til kirkebygget står i skrivende stund «Solveggen» klar til snarlig innflytting. Fra menighetens side vil vi på vårt varmeste ønske nye beboere i menigheten til lykke med nytt bosted og velkommen i menigheten.

Terskelen for en kaffekopp og en god prat er lav. Og når kirkeklokkene gir lyd fra seg søndag formiddag, varsler de om gudstjenester av mange slag og for alle aldersgrupper. Når dere så finner ut at Lambertseter virkelig er et godt sted å leve, skjønner dere hva våre ansatte og frivillige hver dag har som målsetting: Et godt liv på alle plan her på Lambertseter.

Velkommen innom nettsiden:

www.lambertseterkirke.no

Følg oss på facebook!

www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på instagram! @lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Vil dere vite mer om oss, se hjemmesiden vår, følg oss på Facebook eller kom innom for en prat! Tekst: Fredrik Ulseth | Foto: Synøve Gigernes

Sett i kirken:

Anna Aristova Tekst: Robert August Pedersen

Anna er en av menighetens fotsoldater. De som gjør oppgavene som kanskje ikke synes så godt, men som er like viktig for å holde hjulene i gang som alle andre oppgaver. Jeg ser henne ofte i sving på Gudstjenestene. Selv sier hun at det føles godt å kunne hjelpe og gjøre noe nyttig for andre. Oppgaver du kan se henne ta seg av er alt fra å styre power point presentasjoner under gudstjenestene til å rydde og vaske i kirken, bake kaker eller dele ut program før gudstjenester. Når jeg prater med henne får jeg et inntrykk av at Lambertseter menighet er et viktig og godt sted for henne.

24

Når hun flyttet fra Gjøvik til Oslo ble det ikke så lett å finne en menighet. Etter en samtale med en teolog om viktige livssynsspørsmål som hadde plaget henne lenge, fant hun Lambertseter menighet. – Lambertseter menighet tok imot meg hjertelig og varmt. Jeg ble fort kjent med de fleste faste medlemmene, og har truffet gode venner. Lambertseter menighet har sin egen sjarmerende og integrerende atmosfære skapt av dyktige prester og medarbeidere, snille og støttende faste medlemmer. Anna forteller også varmt om alt som skjer i kirka:

– Menigheten har et godt tilbud for forskjellige felles aktiviteter. Kirkekaffe, Supertirsdag, Adventsbasar, Sprell levende gudstjenester med sanger osv. Det er alltid koselig å ta en kopp kaffe etter gudstjenesten og prate om forskjellige ting med andre. Jeg føler at jeg har en stor familie med mange ulike søsken! En del av medlemmene har organisert bibelgruppe, en fast møteplass hvor det leses og diskuteres bibeltekster og holdes bønner av hver enkelt deltaker. Bibelgruppen er også en mulighet å bli bedre kjent med andre i menigheten. - Så jeg kan sterkt anbefale alle å ta en tur innom Lambertseter menighet!

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 1-2018  

Lambertseter menighetsblad 1-2018  

Advertisement