__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 3 - 63. ĂĽrg - august 2016 - informasjon


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Gudstjenester Lambertseter kirke 2 1. 0 8 2 016

15 .10 2 016

14. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN/ VINGÅRDSSØNDAGEN

«Helt 1. klasses» Sprell levende gudstjeneste kl 11 ved Fredrik Ulseth og Lars Kristian Gjone. Dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. 2 3 .10 2 016

15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Høymesse kl 11 ved Fredrik Ulseth. Nattverd og mulighet for dåp. Offer til KABB. Kirkekaffe

0 4.0 9 2 016

3 0 .10 2 016

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE

kl 11 ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens trosopplæring.

Høsttakkefest. Gudstjeneste kl 11 ved Lars Kristian Gjone. Muligheter for dåp. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

BOTS- OG BØNNEDAG, 24. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Høymesse kl 11 ved Asle Røhne Rossavik. Skriftemål og nattverd. Offer til Menighetsfakultetet. Kirkekaffe. Mika 7,18-19; 2 Kor 15, 5-8; Luk 15,11-32

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE

0 6 .11 2 016

Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11 ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens trosopplæring.

ALLE HELGENS DAG, 25. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Høymesse kl 11 ved Asle Røhne Rossavik. Nattverd. Muligheter for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe.

Ordsp 9,1-5; 1 Kor 1,18-25; Matt 11,16-19 11. 0 9 2 016

23. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Sal 104,24-30

Rut 1,7-11.16-19a; 1 Kor 13,7-13; Joh 15,9-12 03.0 9 2 016

Salmemesse kl 11 ved Fredrik Ulseth og Kjetil Teie. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 1 Tim 6,6-12; Luk 12, 13-21

1.Kor 9,24-27 28 .0 8 2 016

22. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Jes 60, 18-22; Hebr 11,11-16. 29-40; Luk 6,20-23.

17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Høymesse kl 11 ved Fredrik Ulseth. Dåp og Nattverd. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe

Minnegudstjeneste kl 18:00 ved Sverre Stoltenberg, Fredrik Ulseth og Asle Røhne Rossavik.

Esek 37, 1-5.10-14; Fil 1, 20-26; Joh 11,1-44 18 . 0 9 2 016

13 .11 2 016

18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Sprell levende gudstjeneste kl 11 ved Asle Røhne Rossavik. Dåp. Offer til menighetens misjonsprosjekt. Kirkekaffe

26. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

«Sprell levende» gudstjeneste kl 11 ved Fredrik Ulseth. Lys Våken-deltakerne er med. Dåp. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe. 1 Sam 3, 1-10

Salme 38,10-16; 1 Joh 4,11-16; Mark 1,40-45 25.0 9 2 016

2 0 .11 2 016

19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Høymesse kl 11 ved Fredrik Ulseth. Tro og Lys deltar. Nattverd. Offer til Tro og lys-arbeidet. Kirkekaffe

DOMSSØNDAG/KRISTI KONGEDAG

Høymesse kl 11 ved prost Eigil Morvik. Nattverd. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. 5 Mos 30.15-20; 1 Kor 15,22-28; Joh 9,39-41

1 Sam 3,1-11; 1 Kor 9, 9-23; Luk 9,57-62 0 2 .10 2 016

2 7.11 2 016

20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Høymesse kl 11 ved Fredrik Ulseth. Dåp og nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Rut 2,8-11; Ef 6,1-4; Matt 18,1-11

0 9 .10 2 016

1. SØNDAG I ADVENT

«Sprell levende» gudstjeneste kl 11 ved Asle Røhne Rossavik. Utdeling av 4-årsbok. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Adventsbasar i menighetssalen rett etter gudstjenesten! Matt 21, 1-17.

21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Høymesse kl 11 ved Asle Røhne Rossavik. Dåp og nattverd. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Fork 5,9-14; 1.Tim 6,6-12; Luk 12,13-21

2


ser vi hvordan veven ennå er intakt i vårt samfunn, og vi sk Det er ingen tvil om at dette En av de store utøvere innen være varsomme med å ødeleg Lambertseter 3/2016 limet, denne renningen i veven Menighetsblad kunstarten her i Norge døde renningen i denne veven. i århundrer har vært vår kristne for kort tid siden, Else Marie tros- og kulturarv. Basisverdier i Jakobsen. Hennes vakre og Som kirke er vi oss bevisst at samfunnet, som fra renessansens- er både nasjonale og lokale k symbolsterke vevnader vil prege og opplysningstidens epoker også og symbolbærere. På Lamber mange norske kirker i svært ble vevd inn i den humanistiske mange år framover. Og de som ønsker vi å være tydelig til tenkning, har gitt oss byggeklosser stede i alle disse sammenheng kjente henne, vet hvordan alle til vårt samfunn, gitt oss vår bildene bærer hennes tydelige Kirkebygget står som et symb kollektive verdi. signatur. – og bruksbygg. Det forteller historie, men er også dagens I en tid der fragmentering av det Jeg har sett noen svært gamle morgendagens kirkebygg her. kollektive åpenbart også skaper vev-stykker der renningen mer eller mindre har gått i oppløsning. identitetskriser på mange plan, er Alt arbeid knyttet til dette hus Silketråder i selve bildet har klart jeg redd Stålsett-utvalgets utspill forteller en historie fra 1950-t vil øke forvitringen hvis ideene seg, men en dårlig preparert ullav, men seg mot menne I transportsektoren defineres Selv Guds leve med Men at Gud elskerretter sitt skapte blirSønn satt utmå i livet. eller bomullsrenning har morknet. av i dag! Gudstjenestefeiring, blir detsom bokstavelig antall Da personer transpor-talt svært menneskets sårbarhet. Men menneske.dåp, Detkonfirmasjon, har han vist vigsel og Ta f.eks. vigselsretten. Hva godt mange løse tråder; bildet faller fra gravferd, teres som X antall «pax». Det for å gi oss i sårbarheten oss gjennom Jesus. er for menigheten o vil styrke det tjene å frata Den norske hverandre. lokalsamfunnet av i dag. Vår dermed andre registrerte er ikke særlig alarmerende. og håp ikirke møte(og med dødens Derfor kan Paulus skrive at utfordring til lokalmiljøet må Det såkalte «Stålsett-utvalget» har trossamfunn) vigselsretten? være, når man problematisere Litt verre var det at man alvor, velger han selv døden kjærligheten blir stående når Hvilket tradisjonsbrudd i vårt levert en utredning om religionens Den norske kirkes plass i nasjonale er ikke det, ogalthva på rekruttskolen før lærte å i Det vårt sted for å taliv straffens annet forvitrer. Sammen plass i det norske samfunnet. samfunnet, å slutte opp om tjener det til? Eller man stiller er nok mange gode intensjoner omtale fienden, menneskene brodd bort fra døden. «Ingen med troen og håpet står kjærarbeidet, hverdag som søndag spørsmålstegn ved Kirken og bak arbeidet, men flere av de på denkonklusjoner andre siden,og som «Fi». som har større kjærlighet enn den lighet kirkene som samlingssteder og der. Men størst blant prinsipper For det er bare det kollektive overbygning de er kjærligheten. fremmes, Tinglig­ gjøring. vil Detjegerhevde verre. bommer som gir kollektiv livet for vennene sine.»ved dem samfunn som i lengden kan ta store kriser eller glade høytider. på målet. vare på vårt felles liv. Vi som knyttet til Lambertseter kirke Var det av ikke en kollektiv Synet på enkeltindividet er falle lagt så stor vekt på Min forståelse Vi børDet ikke i samme menneskevår arbeidsplass, samt alle vå bevegelse ut fra behov som individets eller gruppers fantastiskekan og trofaste frivillig grøftarettigheter overfor deatstore huverdet, som også hele vår vestog menneskeverdet stå gjorde at utallige søkte til det som skal og vi holder dørene åpne og sier Oslo Domkirke etter 22. juli bør virke samlende på nasjonen, manitære tragedier fordi vi lige oppfatning av det er tuftet under press – uhyre sårbart. Bruk oss! Vi er fortsatt viktig 2011? Og hva er problematisk Eller for å gripe til mitt for at samfunnsveven skal ho trengerforvitrer. grep for å beskytte på, er nettopp dette at Gud Men også så utrolig fylt av med at Sjømannskirken er innledende bilde: Renningen i sammen og ikke ende samarbeidspartner for UD?styrke. Fordi Guds kjærlighet opp som oss mentalt! Desto mer må elsker hvert enkelt menneske veven ødelegges. løse tråder. Ingen ønsker seg vi unngå dette fordi det han har Spør skapt,ledelsen like til idøden. til meg som menneske bliren eneste sto samfunn som er Statoil om de I et innlegg i dagspressen 21. floke. er ideologier i spill der detNordhaug Med en har kjærlighet er stående. Og den er størst. følt det som problematisk med januar siterer biskop støtte de harOg fått sterkest! i idehistorikeren enkeltei Bjørgvin menneskes verdi ikke Otto sterkere den ennprestelige døden. En Krogseth: «Sentrale sosiologer og håndteringen av Algerie-krisen. har noen ukrenkelig verdiersåenige om kjærlighet som ikke har som kulturantropologer Skal at vi jeg kanskje måtte flytte følgende: Noe om må en være fellesbegrunnelse for lenge dette handler er prektig. gravferd ut av kirkene også for en nasjon, ut over individers og fiendegruppers av «saken». I stedetSamfunnet må ikke å virke støtende – er det neste rettigheter. trekk? For ikke å snakke om den trenger, som sosialt vi møte virkeligheten medlimeteller årlige problematiseringen knyttet sammenbindende sement, å blankpusset menneskeverd i til julens skolegudstjenester – samles om noe substansielt og VI TAKKER BER:i VG før jul bevisstheten selvnasjonalt om vi dasærpreget.» noe HanneOG Skartveit kulturelt– og kulturell sammenheng.

Sårbarhet og styrke Vi er ved slutten av en sommer

der virkeligheten både ute i verden og her hjemme har gitt oss langt mer enn sol og sommeridyll. Målløse har vi måttet ta inn over oss massakren i Nice, skytingen i München, kuppforsøk i Tyrkia og mange selvmordsangrep i allerede tungt plagede land. Fortsatt drukner utallige mennesker i sine forsøk på å ta seg over Middelhavet – selv om også tusenvis berges. Lidelsene i Aleppo har vi snart ikke flere ord igjen for. Her hjemme har vi med verdighet markert at det er fem år siden den mørke dagen 22. juli. Hva gjør dette med tankene, følelsene og begrepene våre? Jeg skal ikke her skrive om de internasjonale, politiske, religiøse og økonomiske problemstillinger alt dette bærer i seg. Det som berører meg akkurat nå er at jeg av og til kjenner på hvordan jeg blir helt nummen i tanken, nærmest vaksinert mot å ta inn over meg mengden av enkeltskjebner det her er snakk om. For ikke å snakke om hvor mange flere det da berører. Enkeltliv blir «bare» et tall. Ironisk nok blir det lett slik at mengden av ødelagte enkeltliv er i ferd med å gjøre hele innholdet i begrepet «Menneskeverd» svært sårbart. Det står i fare for å bli devaluert – slik at vi orker å leve med det som skjer rundt oss.

må felle tårer. På mitt ståsted vil jeg rope ut hvert enkelt menneskes verdi fordi hver enkelt er skapt av Gud, villet av ham, uansett og ubetinget. Den gamle salmisten spør Gud, med bakgrunn i opplevelsen av det veldige skaperverket: «Hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det?» Svaret er: «Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet.» Og dette er ikke et semi-gudevesen. Det er uhyre sårbart. Jesus er åpen på sin egen sårbarhet når han innvier disiplene i sin egen smerte fordi han med åpne øyne skal gå lidelse og død i møte.

• En innholdsrik sommer, med gode fellesskap både i gudstjenester og på turer. • Konfirmantleiren til Hallingdal, og alle ungdommene som deltok i denne. • Forventningene til høstens program og aktiviteter. VI BER FOR: • Vår verden, med dens uro, trengsel og nød. • Arbeidet med å integrere flyktninger i vår bydel. • Skolene og barnehagene, og alle som arbeider blant barn og unge i vårt nærmiljø.

Takk, Gud, for alle som får gå på skole! Takk for alle som skal få lære å regne, skrive, lese og forstå. Hjelp læreren å holde ut med elevene, og la ingen bli overkjørt på skoleveien! (Fritt etter #249 i Bønneboken)

3


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Ørkenstillhet – et lite reisebrev fra Eyvind Skeie Jeg befinner meg i ørkenen i Egypt, i den såkalte Saltdalen, midt mellom Kairo og Alexandria. Det er her biskop Thomas har bygget sitt senter, Anafora Farm. kristne i en utfordrende og vanskelig tid. Gjennom døgnet utfolder det seg ganske hektisk liv på Anafora, med alle gjester, arrangementer og aktiviteter. Men akkurat denne dagen er en litt annerledes dag. En av de frivillige, som har vært der aller lengst, fyller 60 år i dag. Denne kvinnen, Katja, som er fra Sverige og i mange år arbeidet som journalist, har bestemt seg for å feire dagen ved å gi oss alle en vakker gave. Det vi skal få av Katja er en halv times stillhet. Denne stillheten må vi selv finne plass til å dagsprogrammet, enten vi er medarbeidere, frivillige, kursdeltakere eller gjester.

De som kommer hit, har mange forskjellige grunner. Noen kommer langveisfra for å finne ro og stillhet. Andre drar hit som frivillige. Atter andre søker tilflukt og trygghet. Andre igjen kommer hit for kurs, inspirasjon og utdannelse, mens atter andre vil hente næring fra de dype brønner av åndelig visdom som finnes i den egyptiske, eller koptiske, kristendommen. Selv har jeg kommet for å føre samtaler med biskop Thomas, dette levende medmennesket som er blitt en viktig leder for så mange av Egypts

Hun ber oss om å gå til et bestemt sted på Anafora, barbeint, uten telefon eller notatbok eller noe annet som forstyrrer. Der skal vi sette oss ned og ganske enkelt være stille. Om det er flere til stede, skal vi ikke snakke med hverandre. Om vi vil fylle stillheten med en ordløs bønn eller bare være i stillheten, blir opp til oss selv. Det er selve stillheten som er gaven, en stillhet som åpner sinnet og lar oss fornemme noe av ørkenens storhet, av himmelens høyhet og kan gi vårt indre en åpning mot det gudommelige mysteriet. Dette at vårt sinn, vår spinkle kropp, kan fylles av et annet nærvær,

det vi kaller Gud. Egypts kristne hører til i den ortodokse kristenheten. Det er mer en historisk betegnelse enn det handler om rettroenhet i vår betydning av ordet. Ortodokse kristne fører sin tradisjon tilbake til aposteltiden og kirkens aller første århundrer. De ortodokse kirkene aksepterer gudslengselen i oss mennesker. De legger også vekt på det som er kristendommens sentrale budskap om Gud, nemlig det vi kaller inkarnasjonen. At Gud ble menneske av kjøtt og blod. Dermed er alt det menneskelige gitt en spesiell betydning. Troen tar oss ikke bort fra det menneskene, men fører oss dypere inn i det. Dette tenker jeg på når jeg tar imot gaven i min halve times stillhet. Det blir forresten mer enn en halv time. For slik er det i ørkenstillheten. Da kan vi oppleve at tidens grenser ikke lenger finnes. For min del sier jeg det slik, som en hilsen til deg som leser dette: Det finnes større dyp i deg enn du normalt kan fatte. Du kan oppsøke den skapende stillheten selv om du ikke er i den egyptiske ørken. Sannheten om Gud er skjult i det menneskelige. Jesus Kristus er sant menneske og sann Gud.

Hørt i ørkenen ABBA TITUS SA: «En riktig flukt fra denne onde verden er å vite hvordan

man skal kontrollere tungen sin, uansett hvor man befinner seg.» 4


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Nabolag Lambertseter

– aktivt arbeid for godt naboskap blant nye og gamle innbyggere Tekst: Asle Røhne Rossavik

I lengre tid har vi sett bilder av flyktninger som kommer med båt til Europa. Dette har vært med på å tenne et engasjement for å ta imot flyktninger også her på Lambertseter. Det har ført til et samarbeid lokalt, i form av en arbeidsgruppe hvor både det offentlige og frivillige er representert. 25. mai ble det arrangert nabolagskveld i Lambertseter kirke. NAVs bosettingskontor på Nordstrand sørget for at de allerede bosatte flyktningene ble invitert, og det frivillige inviterte engasjerte innbyggere fra Lambertseter. Ønsket var å skape en møteplass hvor bosatte flyktninger kunne møte engasjerte lokale frivillige for

å bli kjent med nabolaget sitt og knytte kontakt. På samlingen ble det lokale idrettsog foreningslivet presentert for å gjøre det lett tilgjengelig for de bosatte flyktningene. Lambertseter skolenes kor bidro med sanginnslag. Denne høsten blir det nabolagskveld i oktober. Utover det arrangerer Frisklivssentralen månedlige kulturkvelder for kvinner. Det er på trappene språkgrupper i samarbeid

med Norsk folkehjelp. Parsellhagen på Lambertseter har tildelt parseller til to familier. Frivilligsentralen er en aktiv bidragsyter i nabolagsarbeidet. I sommer har de hatt tilbud på Lambertseter gård Fra i høst huser Lambertseter gård tilbud «Lekern åpne kulturbarnehage», et lavterskeltilbud som flest med innvandrerbakgrunn benytter Dette er noe av det som har skjedd og som skjer.

Det bosettes i år 64 flyktninger i Nordstrand bydel. Alle som bor på Lambertseter oppfordres til å være med å bidra til å lage godt naboskap og ta godt imot de som bosettes her, og også ta godt vare på alle som bor her og har bodd her lenge. Derfor har vi gitt arbeidet navnet Nabolag Lambertseter, fordi vi er opptatt av å bidra til et godt nabolag for alle som bor her.

Kjenner du at du blir

engasjert? Har du lyst til å bidra med noe? Ta kontakt på epost ar387@kirken.no

Du kan gjøre en forskjell og være med og lage et godt nabolag på Lambertseter!

Stefanusalliansen i Egypt www.stefanus.no

Mamma Maggie

Anafora & Anastasia

leder en stiftelse som driver et stort arbeid blant koptiske kristne på «søppelfjellet» i Kairo. Det handler om å gi barn og unge hjelp og støtte til utdanning, et sosialt nettverk og ballast til å klare seg i fremtiden. Barnehagene står sentralt i arbeidet, som ledes av Maggie Gobran – eller Mamma Maggie, som hun kalles. Med seg har hun en tallrik flokk av hengivne og oppofrende medarbeidere, hvorav mange en gang selv har fått hjelp gjennom dette arbeidet til å klare seg i samfunnet.

Biskop Thomas (bildet) er koptiskortodoks biskop med sete i bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt. Han er en uredd talsmann for sosial rettferdighet og religiøs frihet. Biskop Thomas driver blant annet et stort retreatsenter, Anafora Farm, og på samme område har han startet Anastasia – et kurssenter der ubemidlet, koptisk Foto: Stig-Øyvind Blystad ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Her holdes det egne kurs og samlinger for unge, koptiske kvinner – og seminarer om menneskerettigheter, demokrati og sivilsamfunn. Biskop Thomas mottok Stefanusprisen i 2005. Han har deltatt på en rekke arrangementer i Norge i snart et tiår.

Foto: Bjørn A. Wegge | Mamma Maggie sammen med barn på leir.

5


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

27. aug, sep, 24. sep, 8. deretter okt, 15. annenhver uke. Starter opp10. igjen 1. september, 
 Seokt, datoer på nettsiden, eller motta SMS-varsel. 29. okt, 12. nov, 26. nov, 10. des

6


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Slekters gang DØPTE

Nicole Annette Oma, Elise Plur Lier, Sofia Rodriguez-Larsen, Ayleen Solbakke, Emelin Bilstad Miranda, Sara Hovland, Selin Norvik, Shabitha Tharmalingam, Nora Andersen Dyrud, Sinthya Tharmalingam, Linnea Afinda Aaser, Johanna Westgaard Johannessen, Iben Høva-Ihle Andersen, Nova Sofie Falch, Oline Ryen Hansen, Leah Sophie Solbakken Engh, Mia Renee Orning-Hansen, Adrian Suhr Hansen, Mats Damholt Gabrielsen, Alexander Jacob Oma, Nicki Lauritz Clemetsen Steffenrud, Storm Stave Brandal, Sondre Haakanes, Adrian Sandvik, Ola Leonard Rensmoen Røraas, Kristoffer Mathisen VIET I LAMBERTSETER KIRKE

Leslie Gaite Anonuevo og Michael David Storvik Lindstrøm, viet i Lambertseter kirke 18.juni DØDE

lse Randi Hansen, Tone Bernhoft, Randi Helene Ording, Inger Else Follevaag, Mary Rita Johnsen, Grete Lise Karlsen, Gyda Solbjørg Andersen, Birgit Knutzen,Nowa Bibow, Wenche Andersen, Ester Larsen Halvorsen, Sigrid Marie Enger, Edith Ingrid Larsen Moi, Anna Karoline Olsen, Kari Maria Niesenbacher, Torleiv Lia, Bjørn Hansen, Rolf Eugen Nielsen, Rolf Konrad Hønsen, Arne Stefan Johnsrud, Odd Berntzen, Thorleif Testdal, Gunnar Magnus Sjøvold

GRAVFERD GRAVFERD SIDEN SIDEN 1877 1877

Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30. ring vår vakttelefon 23 16 83 30. Wang Begravelsesbyrå Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Nordstrand Ekebergveien 230 Ekebergveien 230 1112 Oslo 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30 Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Wang Olav Werner Grünerløkka Grünerløkka Toftes gate 25 Toftes gate 25 0556 Oslo 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10 Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Wang Begravelsesbyrå Hasle Hasle Økernveien 81 B Økernveien 81 B 0585 Oslo 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25 Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Wang Olav Werner Stabekk Stabekk Gamle Drammens vei 44 B Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89 Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Majorstuen Jacob Aallsgt 42 Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50 Telefon 23 19 61 50

Gravsteiner – Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

www.wangbegravelse.no post@wbeg.no www.wangbegravelse.no post@wbeg.no

7


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Østmarkskapellet TALERLISTE HØSTEN 2016

28. august 4. september 11. september 18. september 25. september 2. oktober 9. oktober 16. oktober 23. oktober 30. oktober 6. november 13. november 20. november 27. november 4. desember 11. desember.

Tro og Lys Lambertseter STYRINGSGRUPPE:

Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0777 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monicalandmark@hotmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen, Toril Slettner, Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer

Trond Skard Dokka Liv Hegle Ragna Dahlen Anne Austad (familiedag) Karl Olav Sandnes Tor Jørgensen Åse Marie Haugstad (nattverd) Kjerstin Jensen Tore Laugerud Torleiv Austad Per Anders Nordengen Jo Sjøflot Lasse Heimdal Gunnar Kagge Eivind Arnevåg Asle Rossavik (Adventsgudstjeneste kl 16.00, fakkeltog fra Grønmo kl 15.00)

Alle gudstjenestene begynner kl 12.00, unntatt adventsgudstjenesten. Kafeen er åpen kl 11-14, stengt under gudstjenesten.

MØTESTED:

Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon, linje 4 og linje 1)

Menighetsrådet

MØTER HØSTEN 2016:

Lørdag 20. august, kl 14.00 - 17.00 Lørdag 17. september, kl 14.00 - 17.00 Lørdag 15. oktober, kl 14.00 - 17.00 Lørdag 19. november, kl 14.00 - 17.00 Lørdag 17. desember, kl 14.00 – 17.00, juleavslutning med grøt

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 1. Det opprettes et informasjonsutvalg for perioden

september 2016 til september 2017. Det ledes av Gjertrud Gulestøl Reinertsen. Mandatet er at det blant annet skal, i samarbeid med ansatte, utarbeide rutiner som gjør at medlemmer i menigheten får informasjon om det som skjer i menigheten og skape åpenhet rundt alle aktiviteter som skjer i kirken.

TRO OG LYS GUDSTJENESTE:

Søndag 25.9 kl 11.00, Lambertseter kirke

2. Lambertseter menighet velger å sette i gang prosessen

med sikte på å bli grønn menighet. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Anna Aristova, Heidi Mork, Ranveig Bredesen (MR) og Asle Røhne Rossavik. Høsten 2016 legger arbeidsgruppen fram for godkjenning i menighetsrådet et bearbeidet og konkretisert forslag til 25 punkter som menigheten forplikter seg på. Dette sendes deretter inn til Grønn kirke for godkjenning som grønn menighet.

Torsdagstreff Hver torsdag kl. 12 – 14 er det torsdagstreff i kirkestua. Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det erandakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for.

3. Menighetsrådets møter legges til tirsdager kl 18:30

følgende datoer: 6. september, 11. oktober, 8. november og 6. desember.

Velkommen innom! 8


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Kristuskransmeditasjon Hver torsdag er det Kristuskransmeditasjon i kapellet. Meditasjonen ledes av Asle, en av prestene våre. Hit har jeg gått et par års tid, og har oppdaget det fantastiske som skjer når vi fordyper oss i Kristuskransen. Det er en god «matpakke» å ta med ut i hverdagen. Tekst: Toril Slettner

Kransen består av 18 perler, ulike i farge og størrelse. Kransen er bundet av Martin Lønnebo, biskop i den svenske kirken. Den store, gullskimmrende Gudsperlen er begynnelsen og slutten av kransen. Her hentes styrken jeg trenger for å håndtere hverdagen. Alle perlene har sin betydning, og en liten bok, Kristuskransen , skrevet av Martin Lønnebo, tar meg gjennom alle perlene. En liten og ubetydelig perle kalles «Jegperlen». Her kan jeg gå inn i meg selv og se meg slik Gud ser meg. «Kjenn deg selv «er perlens oppfordring,» I dine øyne, Gud,er jeg et gjenskinn av ditt evige lys». Mellom de store, runde perlene finner jeg «Stillhetsperlene», de taler sitt eget

språk. Her kan jeg puste ut tretthet, puste inn kraft, og si «Det er ikke min sak å tenke på meg. Min sak er å tenke på Gud, og så er det Guds sak å tenke på meg» (Simone Weil)

mye bedre enn jeg hva det er. I tillit lever jeg i nuet. Jeg tror, hjelp min vantro». Mine favorittperler er de tre små hvite perlene kalt «Hemmelighetsperlene». Her er det plass til alle mine bønner, lengsler og håp. Her legger jeg inn alt og alle jeg ber for, her det plass til alt jeg drømmer om, alt jeg vil at Gud skal vite. Ingen andre kjenner det jeg legger inn i perlene, det er mine hemmeligheter, bare kjent av Gud. «Dette er mitt sted for å drømme, vente og håpe».

De røde «Kjærlighetsperlene» viser vei til Kristi kjærlighet, den fullkomne kjærligheten Jesus har til alle oss mennesker. Den første av de to røde perlene viser oss den altomsluttende kjærligheten til oss da Jesus døde på korset for vår synder.Det gjenskapes i nattverden, «Kristi kropp gitt for deg. Kristi blod utøst for deg».

Ørkenperlen, renselsen perle, er veien ut av min selvopptatthet, «her er veien inn til meg selv».

Den blå «Bekymringsløshetens» perle gir meg muligheten til å tømme bekymringens ryggsekk, og oppdage at den slett ikke er så full som jeg trodde. Her kan jeg få leve i nuet, jeg legger fortiden fra meg, og fremtiden kjenner ingen. «Jeg stoler på at du vil mitt beste og vet uendelig

KRISTUSKRANSMEDITASJON Lambertseter kirkes kapell Torsdager kl. 11:00–11:45

Den sorte Nattens Perle er den jeg liker minst. Her møter jeg livets slutt, her er den ytterste renselsen, men også den store gjenforening med Gud.

KONTAKT Asle R. Rossavik Tlf: 480 933 96

9

Den lille, skimrende «Jegperlen» er bildet av meg selv, slik Gud ser meg, «hele meg, og min dypeste vilje». Her vandrer jeg verdens lengste vei, veien til meg selv. Hvem er jeg? «Kjenn deg selv er perlens oppfordring. Her er jeg et gjenskinn av Guds evige lys, her er jeg det fullkomne». Den siste perlen, «Oppstandelsesperlen» er målet for Kristuskransen. Sammen med den siste av stillhetsperlene, kan jeg be en siste bønn: «Herren velsigne oss, Herren bevare oss, Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig! Herren løfte sitt ansikt over oss, og gi oss fred». Nå bruker jeg Kristuskransen hver morgen, og ordene i boken: «Du er evig. Du er nær meg. Du er lys. Jeg er din», følger meg ut i hverdagen og gir meg den styrken jeg trenger.


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

10


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Noen glimt

fra årets konfirmantleir Av Asle Røhne Rossavik

For første gang reiste vi på fjellet med konfirmantene. Sammen med Manglerud menighet dro over 90 deltagere og ledere til Rødungstølen i Ål. Her bodde vi på høyfjellshotell fra mandag til lørdag siste uka i juni. Det ble en flott leir med innlagt fjelltur! Bildene sier resten.

KONFIRM ANT

2017

?

Meld deg på ved å bruke vårt elektroniske

skjema. Skjemaet finner du sammen med mer informasjon om konfirmasjon på vår hjemmeside: www.lambertseterkirke.no. Eller du kan komme direkte til skjemaet ved å scanne koden.

11


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

NY LEDER Tro og Lys Lambertseter

Sentrerende bønn

- kristen meditasjon i Søndre Aker prosti Tekst: Asle Røhne Rossavik

Tekst: Børge Baustad

Tro og Lys Lambertseter ble startet i 1998, det var Øyvind Monstad som var primus motor fra starten. Siden 2008 har Toril Slettner vært leder for gruppen. Nå ønsket Toril å tre tilbake fra vervet som leder, og styringsgruppa har valgt Monica Landmark som ny leder. Monica har vært med i styringsgruppen i flere år, og har vært en aktiv deltaker i Tro og Lys i lang tid. Overtakelsen av det nye ledervervet ble markert på Tro og Lys møtet lørdag 21. mai. Da hadde vi besøk av en av lederne i Tro og Lys i Norge, Birgitt Aarrestad fra Follo. Birgitt hadde med seg gitaren sin, slik at det ble ekstra mye sang denne dagen. Vi samlet oss rundt Monica med sang og bønn, og Monica fikk med seg mange og gode rosende ord til gjerningen sin som leder av gruppen.

Siden høsten 2013 har det vært tilbud om sentrerende bønn i Søndre Aker prosti hver tredje tirsdag. Meditasjonene foregår i kapellet i Lambertseter kirke. Oppstart høsten 2016 er tirsdag 23. august kl.19.50.

- Hva er sentrerende bønn? Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon. Man kan gjerne beskrive sentrerende bønn som en moderne utgave av en eldgammel kristen praksis som stammer helt tilbake til 300-tallets munker og nonner. Vi finner liknende former for meditasjon i Østens religioner og også i sekulær meditasjon. Man trenger derfor ikke være kristen for å ha utbytte av sentrerende bønn. Men for en kristen vil alt som skjer i meditasjonen skje i relasjon til Gud og utdype denne relasjonen. Sentrerende bønn er en intensjonsbønn. Med din intensjon gir du aksept til og tar imot Guds nærvær og handling i deg.

I annen form for bønn formulerer vi bønner med ord enten høyt eller stille, eller man tenker og reflekterer over for e ksempel et bibelord. I sentrerende bønn er det ikke meningen at du aktivt skal reflektere eller tenke over noe i bønnen. Bønnen er en årvåken hvile i Gud som bor i dypet av deg.

- Kanskje den enkleste form for meditasjon Sentrerende bønn er kanskje den enkleste form for kristen meditasjon. Den består i å sitte stille i 20 minutter. Man sitter oppreist med god støtte i ryggen og puster normalt. Det er vanlig å benytte et «hellig ord» som hjelp til å bli stille. Ditt hellige ord er et hjelpeord som du velger selv. Det bør være et kort ord som Jesus, Abba, Far, lys, fred eller lignende. Hver gang du blir oppmerksom på tanker som kommer sier du mykt og forsiktig ditt hellige ord og vender tilbake til stillheten. Samlingene i kapellet i Lambertseter kirke består av inntil 20 minutter undervisning, 5 minutter avspenning og deretter 20 minutter stille bønn (meditasjon). Tore Laugerud, Liv Hegle og Asle R. Rossavik leder samlingene. Alle er velkomne på samlingene. Det trengs ikke forkunnskap eller kurs for å delta. Vi oppfordrer de som kommer til å delta jevnlig på samlingene og å praktisere sentrerende bønn daglig mellom samlingene.

Under måltidet etterpå ble Toril takket for sin innsats som leder gjennom mange år, og hun fikk overrakt blomster. Møtene i Tro og Lys har god og trofast oppslutning. Denne lørdagen var ikke noe unntak; folk gikk fornøyd hjem og gledet seg til neste Tro og Lys-møte. Det viser klart at disse møtene har stor verdi for en gruppe personer som kanskje har vansker med å få mye ut av en vanlig gudstjeneste.

For mer informasjon kan du

kontakte Asle Røhne Rossavik

på epost: ar387@kirken.no eller mobil 480 933 96.

12


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Noen sommerglimt

fra Lambertseter alders og sykehjem SOMMERFERIE

7.juni reiste 25 beboere, to pårørende og en gjeng med ansatte på den årlige ferieturen til Eidene senter på Tjøme. Alle beboere får anledning til å melde seg på, men dessverre var det en del som ikke fikk plass i år da dette har blitt et svært populært tilbud. Da er det godt at de gjenværende beboerne får tilbud om andre aktiviteter, blant annet guidet tur til Middelalderparken. Ferien ble igjen en suksess og alle storkoste seg, både beboere, pårørende og ansatte. Vi var på båttur i skjærgården og tur til Verdens ende. Vi danser, synger, spiller spill, har konkurranser, ball-leker og slapper av i sola. Noen fikk også gått litt barbeint i gresset, noe de ikke hadde gjort på flere år. I år, som i fjor, ble det feiret flere fødselsdager under oppholdet så vi måtte kjøpe inn partyhatter til feiringen og bursdagssang ble sunget mange ganger. Det var en meget fornøyd gjeng som kom hjem til Lambertseter fredag 10.juni og vi gleder oss til neste år! ELSYKKELTURER I SOMMER

Lambertseter alders- og sykehjem var så heldige å få tildelt midler i 2015 til å kjøpe inn to elsykler med sitteplasser foran.

Det har blitt gjennomført opplæring av både ansatte, pårørende og frivillige til å benytte syklene for å kjøre beboere rundt

Per Solsrud og Mally Gorwitz drar gjerne på tur i elsykkelen. Her med ansatt Inger Marie Vinje ved styret.

i nærmiljøet. Syklene har vært flittig brukt i sommer, og er en fin mulighet for beboerne til å komme seg på mye lengre turer enn om de måtte benytte beina. Blant annet har noen beboere fått oppleve Ekebergparken og Norway Cup i sommer. Lambertseter senter og kafé-besøk er også yndede reisemål. I tillegg får beboerne gjensyn med gamle, kjente trakter om de er fra Lambertseter og omegn, og kan fortelle om minner fra barndom og oppvekst. Vi satser på at også høsten tilbyr mange fine dager så vi kan fortsette å ta med våre beboere ut på tur. Ellers så har syklene både regntrekk til beina og skjerm over hodene, så været trenger ikke være noe hinder.

13


OPP NESTEN HELT Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Er misjon bistand? Undertegnede og Gunn von Trepka fra Ormøy Menighet tok oss en tur til Per Grimstad for å snakke om dette. Mannen Per har jobbet i FN, som sjef for ett industri- og administrasjonsutviklingsprosjekt for president Julius Nyerere. Han har vært direktør for Norconsult og Norad, og han har vært ambassadør for UD. Dette er en mann med lang erfaring på bistands og utviklingsområdet. For å bruke Gunns ord, har han fått sterkt ett engasjement, en respekt og en uttrettelig beundring for Afrika. – Jeg ble nok veldig Afrika-frelst når jeg kom dit og har vært mye frem og tilbake dit. Afrikanere er flotte» sier Per selv ganske tidlig i vår samtale. Han har vært leder for mange prosjekter rundt infrastrukturen i Afrika. – I Norconsult så hadde vi absolutt alt; veier, vannverk også videre.

Han forteller oss også at han har noen fingre med i spillet enda. –…blant annet ett skogprosjekt i Nicaragua som har blitt svært, som jeg startet og har overlatet til en administrasjon der nede i samarbeid med norske skogeiere. Men det vi skulle prate om var tankene rundt misjonsarbeid og hvorvidt det er bistand. Per hadde mye på hjertet og fortalte ivrig. Er misjon bistand eller er det nykolonialisering? – Mye av det som har blitt bygd opp i Afrika skyldes jo misjoneringen. Men misjon har ikke alltid hatt ett godt rykte på seg i bistandskretser. Misjon ble sett på som en kulturmessig overkjøring av 14

de lokale. Det var fort gjort å komme som misjonær og si at du har løsningen på livets gåter for afrikanere. Man kan stille seg spørsmålet: Er misjon bistand eller er det nykolonialisering? Det meste Per derimot har sett av misjonsvirksomhet har vært veldig bra. Det har vært veldig effektivt som utviklingshjelp. Men det krever en ydmykhet og respekt for at de lokale har en annen kultur og en annen bakgrunn. – De tenker litt annerledes. En kirke i Sør-Afrika kan ikke være som en kirke i Norge. Vi kan ikke plassere dem i vårt bilde av hva en kirke er. Man må gi dem hovedpunktene i bibelen og hva som ligger i de ordene, så må de klare resten selv – tilpasse det til sin kultur. Denne ydmykheten er også viktig i bistandsarbeid.


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

«man må hjelpe folk til å komme nesten helt opp igjen og så må man slippe dem» Tekst og foto: Robert August Pedersen (Artikkel skrevet for Bekkelaget Menighetsblad mai 2011).

Per forteller oss om en morsom episode fra ett misjonsprosjekt i Etiopia. De fikk en bulldoser av Norad. På den hang de hang de en lapp på den hvor det stod; Må ikke brukes til evangelisering. – De følte vel også det presset,» sier han med ett lurt smil. Langsiktig perspektiv – Ting tar tid – Fordelen med misjonsvirksomhet er at de bygger en lokal virksomhet, en lokal kirke med lokale folk. Disse bygger etterhvert opp en lokal administrasjon og driver videre prosjektet selv. Dette tar lang tid og misjonsprosjektene har et mye lengre perspektiv enn bistandsarbeid. Utviklingshjelp er befolka av folk som holder på i ett til tre år. De har ett prosjekt som skal i havn. Langsiktigheten til misjonsprosjektene er en stor fordel, hvor man gjerne er i landet i tyve, tredve år og kan bygge opp en organisasjon. Ett av de mest fantastiske menneskene jeg har møtt er Odd Hoftun. En elektroingenør som ble sendt ut som misjonær til Nepal hvor det ikke er lov å drive misjonerende virksomhet. Han ville hjelpe folk og begynte å lære de lokale det han kunne. Han sa da det tok ti, kanskje fjorten år før det kom lys i den første lyspæra. «Ting tar tid, Per.» Og basert på hans arbeid så bygde disse folkene for fem til ti år siden ett av verdens største kraftverk. Nettopp fordi han var der hele livet. Og folk så hva han stod for - at han kom fra kirka. Og Odd så folkene.

Det er folk det dreier seg om – Like etter at jeg kom til Tanzania første gang og hadde lært meg swahili så ble jeg sittende og snakke med en gammel dame. Hun begynte å fortelle meg om ungene og barnebarn hennes og hele den greia. Og så slo det meg; jøss, hun snakker akkurat som tanta mi på Storfosna. Hvis det er noe som sitter igjen så er det akkurat det, hvor like vi mennesker er. Samtidig så har afrikanerne bevart noe som du blant annet kan oppleve i Gudstjenester. Per forteller om en dåp hvor det var det marimbaer og trommer og hvor dåpsbarnet ble båret rundt i hele kirken, en tradisjon vi nordmenn begynner å ta til oss nå. Det er folk det dreier seg om. Per forklarer ivrig at alle mennesker i verden er like smarte, og like flinke til å ta vare på seg selv og ungene. – Hvis du gir dem muligheter og rammer til å klare seg så klarer de seg. Hele kolonitiden har etterlatt seg en idé om at afrikanerne ikke er så smarte og gode som oss. De har en kultur som er helt fantastisk. Mye av musikken i verden i dag kommer fra Afrika og «-Picasso og de gutta der plukket opp mye malerkunst fra Afrika.» Nesten helt opp – Religionsfølelsen hos afrikanerne er sterk, så sterk at selv om de har det ille nå så tror de at de skal få det bedre siden. Det er håp ett eller annet sted og de holder sammen på grunn av det. 15

Kirkene er sterke. Blant annet disse i townshipene, hvor de svarte ble forvist. De er fulle av liv og sang. Når folk er der så er de der. De møter de opp hver søndag i kirker store som hangarer. Per legger til; «-Religion har vært en veldig positiv tilvekst i Afrika. Det har vært med på å skape stabilitet og ett samfunn som fungerer. Og det er det enda. Fokuset på bistand i dag er mye mer at mottakerne må ta ansvar selv, og hvis de trenger kunnskap eller utstyr eller noe sånt så skaffer vi det. Noen folk i kirkens bymisjon sa en gang til meg at «man må hjelpe folk til å komme nesten helt opp igjen og så må man slippe dem.» De må klare den siste biten selv. Det er veldig viktig. Hvis du klarer å gi folk jobb i utviklingsland så er de veldig flinke til å ta vare på seg selv. Det er tre ting som må på plass; ett offentlig system som fungerer sammen med ett næringsliv som fungerer og så må man lage kultursamarbeid.» Ormøy menighets misjonsprosjekt i Mali begynte som ett prosjekt hvor man oversatte Bibelen for 35 år siden. I dag hjelper vårt prosjekt kvinner med deres rettigheter og å klare livet sitt – kvinner som har blitt voldtatt og omskjært. Dette viser også at fleste misjonsprosjektene er hjelp til folks utvikling. Man bryr seg og respekterer.


S ID E

Fargelegg!

Finn ni dyr!

Jesus stiller stormen!

Navnet på ni dyr er gjemt inni rutenettet. Dyrenavnene står bortover og nedover. Finner du alle ni?

Finn 5 feil Tegninger: Trevor Keen

R

N

I

G

J

H

L

A

B W

R

A

R

D

E

U

G

L

E

I

E

F

E

R

N N

Y

Å

E

N

K

R

O

K

O

D

I

L

L

E

O

I

T

A

P

O

D

N

E

S

R

R

E

T

P

E

L

A

F

U

N

K

R

T

I

G

E

R

A

R

A

N

D

R

O

T

I

U N

Y

S

L

A

B

A

D

T

E

Z

T

Jesus lærte folket om Gud. Så dro han og disiplene over sjøen. Underveis ble det storm! De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?

Abonnér på barnebladet Mennesker på kroken? side 2

Sukai sier fra! side 8

u

Peters fiskefangst

Esa rer

b lu

Jako

Jakob møter Esau Mannen som var Sau opp vekker igjen Jesusfødt en og søl blind enkens sønn som ble vmynten borte

Frida er sulten side 2

WWJD side 8

16 blader + 1 CD (privatabonnement = kun 399,hjem i posten)

fram on, r båbberet r i aksj 2 tside Kra Jesus bli i temple 24.-31. januar

Supe

ber

. okto

g

i deg. og fryde meg Høyeste. Jeg vil glede ditt navn, du Jeg vil lovsynge av hele av Gud og 7 en din din kraft s 10,2 Herr Luka av all skal elskesjel og deg selv.» «Du din svar te: og av hele neste som Han e og din and, ditt hjert forst all din

10.-17. januar

4.-11

Skummel nykommer! side 2

Supersetning Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Krabbe side 2 eller flyndre?

Modig tro side 8

Bibeltegneserier og gøyale aktiviteter! tin. n Mar ne Pianistenagente 8 Tår side

setnin Super Salme 9,3

rsetni

125

2

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Supersetning

21.–28. februar

2016

201

ng

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

Maximillian til unnsetning! side 2

2016

1

1.-8. november

TilbakeSalme til Slottsøya 9,3 sideDragedreper 2 Martin 7.–14. Jeg vil glede og fryde meg i deg. februar side 8 Jeg vil lovsynge ditt Martin Dragedreper navn, du Høyeste. side 8 Supersetning Johannes 14,6

og livet. Supersetning Ingen kommer til Far uten ved meg.»

gode De n e r e n jet

Matteus 25,40

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

g

r

Christoffe

mfortellinger 20 tegnefil liv. fra Jesu Fortelle

r:

rg

Harald Stoltenbe

Tegnere

Produsent Merete

es 10,14

gj

innlesin

3

2016

g:

Den god e

Føyen Arnevåg

DVD-tr

g je t ere n

ykking:

Dicentia

Tegnese

riemanu

s/produ

Runar Bang

:

, Tønnesen Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, es, Rikke Fjeld Gaustadn Raymond Erik Ødegaard

tning 4

gode De n e r e n et

2015

13

2015

Film Animasjon: Alve, CirkA

-DVD

En

Johann

14

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten

18.-25. oktober

Lukas til unnsetning ! side 8

Superse

2016 Jeg er den og mine gode gjetere n. Jeg kjenne kjenner meg. r mine,

sent:

eforbund Søndagsskol og © Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552

2011

Perfekt som faddergave! av DVD: Bestilling ole.no ondagssk butikk@s

En

-DVD fra

ent på

Bli abonn

lad s barneb hjem i posten. sskolen rett o Søndag DVD + bok sskole.n + sondag 14 blader på barnas@ Bestill

En -DVD

fra

NSSF

S0211

© 2011


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

TROSOPPLÆRINGEN Supertorsdag

Sprell levende søndagsskole!

Alle barn er velkommen til Høstprogrammet legges ut på menighetens nettside. Det blir søndagsskole 1.søndag hver måned. Samlingene foregår i underetasjen samtidig med gudstjenesten oppe.

starter opp igjen 1. september. Alle er velkommen til felles, barnevennlig middagsfelleskap med aktiviteter og sangstund. Se datoer på nettsiden, og tegn deg gjerne på SMS-listen for å få varsel noen dager før hver samling. Kontaktperson: Lars Kristian

Kirkerottene

kommer tilbake! Det blir mer teater for barn i Lambertseter kirke. Merk datoen, fredag 6. januar (på dagtid, grunnet barnehagenes planleggingsdag).

LysVåken

– overnattingshelgen i kirken for 11-åringer blir 12.-13. november. Nærmere informasjon blir sendt ut til målgruppen (som vil være 5. og/eller 6. trinn). Vil du være med som medarbeider? Ta kontakt med trosopplæringsleder (Lars Kristian).

Utdeling av 4-årsbok

blir 27. november! Det sendes ut en egen invitasjons-DVD til alle 2012-barna. Ta kontakt hvis denne ikke er mottatt i løpet av oktober. I god tid før gudstjenesten blir det også en bli-kjent-samling i kirken for 4-åringene.

Velkommen til Babysang annenhver torsdag kl 12! Etterpå er det Velkommen til Babysang annenhver torsdag litt enkel servering. 1. sept, sept,litt 29. sept, 13. klkaffe/te 12! og Etterpå er detDatoer: kaffe/ te15.og enkel okt, 27. okt, 10. Datoer: nov og 24. nov. babyer kan være sept, med! Babyservering. 1.Allesept, 15. 29. sang drives gjennom gaver og deltakerbetaling (kr 50 per gang) sept, 13. okt, 27. okt, 10. nov og 24. nov. Info: post.lambertseter.oslo@kirken.no Alle babyer kan være med! Babysang drives gjennom gaver og deltakerbetaling (kr 50 per gang). Info: post.lambertseter.oslo@kirken.no 17


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

STOR JUBILEUMSTAKK! Knyttet til jubileet for Lambertseter kirke i mai opplevde vi generøs gavmildhet av beste slag.

Og en glad giver har sikret oss midler til å restaurere stolene i kirkens kor. Vi fikk en svært generøs pengegave fra OBOS på hele 100 000 kr. Og så kom det inn 9 741 kr i jubileumsoffer under gudstjenesten 15. mai samt 11 250 kr i gaver direkte og over giro.

Vi fikk hyggelige blomsterhilsener fra både Karlsrud skole, våre gode naboer i Nordstrand menighet og fra NIF, som jo lever under samme tak som oss. Fra vår samarbeidspartner Stefanusalliansen fikk vi boken om Mama Maggie samt et ikon og «bønnekors».

Dette gir oss akkurat de mulighetene vi trenger for å oppgradere sider ved kirkerommets inventar samt komme i gang med fornyelser både i menighetssalen og på kjøkkenet.

Prosten kom med en god bokhilsen. Våre vennskapsmenigheter i Luton, St Anne’s with St Christopher’s, overrakte oss hyggelige kaffekrus og en bok om lokalhistorien i Bedfordshire. Kirkelig fellesråd i Oslo ga oss muligheten til å anskaffe ny komfyr på kjøkkenet.

Menighetsråd og stab vil uttrykke vår varmeste takk for disse gode gaver. Vi lover å forvalte dem godt – til glede for alle som bruker kirken vår!

Hva er misjon? (Hentet fra kirken.no)

Misjon handler om å dele det kristne budskapet med andre. Misjon kommer fra det latinske ordet «missio» som betyr utsendelse og oppdrag, altså handler det om at man er sendt med et oppdrag. I Det nye testamentet i Bibelen, i Matteusevangeliet (kapittel 28, versene 18-20) står det som kalles misjonsbe falingen: Oppfordringen til å bringe fortellingene videre, slik at nye mennesker kan få vite hva kristen tro og liv handler om. Kristne mener at budskapet om Jesus Kristus har gyldighet til alle tider og har betydning for alle mennesker i alle kulturer.

Misjon og nestekjærlighet

Kristne er sendt til verden med Jesus som forbilde. Misjon handler om å dele budskapet om Jesus, som igjen innebærer å bry seg om andre.

Kristendommen mener at mennesket er skapt i Guds bilde med uendelig verdi. Kristnes identitet er knyttet til dette. Denne identiteten og misjonsoppdraget har kristne fra alle verdensdeler og alle kirkesamfunn. Å vise praktisk nestekjærlighet har alltid vært viktig for mennesker som vil være Jesu etterfølgere.

Grensesprengende

Misjon uttrykker noe dynamisk og grensesprengende. Kirken skal være oppsøkende. På tvers av geografiske, religiøse, kulturelle, sosiale og generasjonsmessige grenser skal kirken 18

dele tro og liv. Budskapet rommer syndstilgivelse og frelse, diakoni og helbredelse, rettferdighet og forsoning. Kirken skal også være inviterende; den skal åpne sitt fellesskap for mennesker, grupper og kulturer som står utenfor. Det grensesprengende og inviterende er sentrale trekk ved det at kirken er misjonerende. I ørkenen er det en synd som er større enn alle andre: Å vite hvor det er vann å finne, men ikke si fra til andre (arabisk ordtak)


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Menighetskontoret

Åpningstider: Telefon i kirken er betjent mellom kl 10-14 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00. E-post: post.lambertseter@oslo.kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 ar387@kirken.no

Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: 23 62 99 00 / 23 62 99 01

Trosopplæringsleder og prest Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lg357@kirken.no

Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jm878@kirken.no

Menighetsforvaltervikar Grete Mugaas Tlf. 23 62 99 02 gm224@kirken.no

Organist Kjetil Grevle Teien Tlf 23 62 99 07 kt475@kirken.no Tilstede onsdager

Menighetsrådsleder Borgny Vestli

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Menighetsbladet

Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Marit Leonie Fuglerud Simensen Robert August Pedersen Neste nummer: Frist: 3. november 2016 Layout: Helen Fjeld Langrind Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget Velkommen innom nettsiden:

www.lambertseterkirke.no

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 00 E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtalegiro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Ingeborg Hjertaker. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454 Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

19


Lambertseter Menighetsblad 3/2016

KIKK – Klubben i KirkeKjeller’n Det er navnet på ungdomsklubben i kirka. Klubben er for alle fra 14 år (9. klasse) og oppover. Klubben har eget styre som består av: Fredrik Hoelsæther (leder), Helen F. Langrind, Martin Hoelsæther, Julie C. S. Reklingsholmen, Trine Vestli Andersen, Iselin S. Bjørkli, Emma A. Strøm og Rebecca Bangfield. Prest Asle R. Rossavik er med som ansatt.

Levende røde stener Skrevet til Lambertseter kirkes 50 års jubileum - Pinsedag 2016

Vinnerne av salmekonkuransen TEKST: Finn Folke Thorp. MELODI: Sigurd Engesnes.

Foto: Asle R. Rossavik, Helen F. Langrind, Martin Hoelsæthe og Fredrik Hoelsæther

Vi har spurt de som sitter i styret: Hva gjør man på KIKK? Hva gjør det bra å være på KIKK? Her er deres svar: «Henger med venner», «Treffe venner som man ikke ser ellers når man går på forskjellige skoler», «Jeg får energi av å være på KIKK», «På Kikk kan man spille dansematte og Singstar sammen.», «Her kan du være deg selv.» På KIKK er det også Air-hockey, biljard, bordtennis, bordfotball. Det er åpen kiosk hvor det selges brus og godteri.

Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! 1. Peter kap. 2, 4-5.            Levende røde stener kneiser på grå granitt, rundt dem gror grønne grener, liljer i gult og hvitt. Himmelen slår en gnist som gir jorden en glød, og kirken blir levende røde stener, pinsen er kommet hit. Levende røde stener bygger sin grunn på én, frelseren som forener, Kristus er hjørnesten. Lyset som gjør at grener gror, tenner en glød så stener tror. Levende røde stener, pinsen er her igjen.

Kom og heng med oss på ungdomsklubben KIKK Vi har biljard, kiosk, airhockey, ping-pong og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 Time-Out Vi sees i kirkas bomberom, torsdager 18:00–20:00 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11 DU FINNER OSS PÅ FACEBOOK!

20

Se, hvordan lyset flommer, pinsen gir liv til død. Jorden har fått sin sommer, stener har fått sin glød. Kom, alle verdens folkeslag, syng, det er kirkens fødselsdag. Se, hvordan lyset flommer, pinsen er evig rød.

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 3-2016  

Lambertseter menighetsblad Nr. 3 august 2016

Lambertseter menighetsblad 3-2016  

Lambertseter menighetsblad Nr. 3 august 2016

Advertisement