__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 2 - 66. ĂĽrg. juni 19 - sept.19 informasjon

Foto: Robert August Pedersen | Bilde fra en Tro- og Lys samling i Lambertseter kirke

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Gudstjenester Lambertseter kirke 09.06. 2019

Pinsedag kl 11:00

Høymesse. Bjørn Mathiesen. Dåp. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten. 1 Mos 11,1–9 Tårnet i Babel Apg 2,1–11 Ånden blir gitt Joh 14,23–29 Løfte om Ånd og fred

10.06. 2019

2.pinsedag kl 11-14 (Oslo/St. Hanshaugen park)

16.06. 2019

Treenighetssøndag kl 11:00

Sprell levende sommerfest med rock’n roll. Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer til Anastasia og Stefanusbarna (menighetens innsamlingsprosjekt gjennom Stefanusalliansen).

2.søndag i treenighetstiden kl 11:00

04.08. 2019

11.08. 2019

Sommergudstjeneste. Maarten Lindtjørn. Nattverd. Offer til Sjømannskirken.

18.08. 2019

4.søndag i treenighetstiden

Se nabomenigheter

Salme 22,8–12 Gud som jordmor 1 Tess 2,5–13 Vi forkynte evangeliet for dere Matt 9,35–38 Høsten er stor 14.07. 2019

25.08. 2019

Jer 6,16–19 Spør etter de gamle stiene Gal 1,6–9 Bare ett evangelium Matt 18,12–18 Sau på villspor, bror som synder 21.07. 2019

Jes 66,18–19 Å samle alle folk og tungemål Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv 28.07. 2019

7.søndag i treenighetstiden kl 18:00 (merk tiden)

Sommergudstjeneste. Bjørn Mathisesen. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten. Salme 8,2–10 Hva er da et menneske 1 Kor 1,26–31 Det som er svakt, utvalgte Gud Mark 5,25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe

2

Sommergudstjeneste. Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet).

10.søndag i treenighetstiden kl 11:00

Høymesse med innsettelse av kapellan Morten Huuse Fjøren. Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten.

11.søndag i treenighetstiden kl 11:00

Høymesse. Bjørn Mathiesen. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten.

31.08. 2019

Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11:00

01.09. 2019

Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11:00

08.09. 2019

13.søndag i treenighetstiden kl 11:00

Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet).

Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet).

Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten. 2 Mos 18,13–24 Jetro gir Moses råd Apg 6,1–7 En ny tjeneste i menigheten (prekentekst) Joh 15,13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt.

Aposteldagen

Se nabomenigheter

9.søndag i treenighetstiden kl 18:00 (merk tiden)

1 Mos 21,9–13 Isak og trellkvinnens sønn Rom 8,1–4.14–18 Livet i Ånden Joh 8,31–36 Virkelig fri

5.søndag i treenighetstiden kl 18:00 (merk tiden)

Sommergudstjeneste. Prost Eigil Morvik. Nattverd. Offer til Sjømannskirken.

Se nabomenigheter

1 Mos 33,1–11 Jakobs møte med Esau Ef 4,29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt Mark 11,25–26 Far tilgir som dere

1 Sam 1,9–18 Jeg vil gi min sønn til Herren 1 Joh 3,1–3 Vi får kalles Guds barn Mark 10,13–16 Jesus og barna 07.07. 2019

8.søndag i treenighetstiden

1 Mos 4,8–15 Skal jeg vokte min bror? Rom 14,10–13 Enhver skal avlegge regnskap Luk 6,36–42 Døm ikke

Høymesse. Bjørn Mathiesen. Dåp. Nattverd. Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet).

3.søndag i treenighetstiden kl 18:00 (merk tiden)

Se nabomenigheter

Jos 22,1–6 Dere skal elske Herren Fil 1,9–11 Innsikt og dømmekraft Mark 12,28–34 Du skal elske Gud og din neste

Esek 36,25–29a Renselse og et nytt hjerte Rom 6,3–8 Forenet med Kristus i dåpen Joh 3,1–13 Jesus og Nikodemus 30.06. 2019

Olavsdagen/ Olsok 2 Sam 23,1–4 Å styre folket med rettferd Apg 20,17–24 Avskjedstalen i Milet Luk 22,24–27 Hersker eller tjener

Se eget program

Jes 6,1–8 Gud kaller Jesaja Apg 17,22–34 Han gir liv og ånde til alle (prekentekst) Luk 24,45–48 Tilgivelse for folkeslagene 23.06. 2019

29.07. 2019

15.09. 2019

Vingårdssøndagen kl 11:00

Sprell levende gudstjeneste. Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet). Jer 9,23–24 Den rette ros Fil 3,7–14 Vinning og tap Matt 19,27–30 Forsakelse og lønn

Endringer kan forekomme. Sjekk hjemmesiden www.lambertseterkirke.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

SOGNEPRESTEN HAR ORDET

Fredrik Ulseth

Tilhørighet og tro Du skal ikke bevege deg mye omkring på Lambertseter før du registrerer en positiv stolthet over lokalmiljøet: Her er det godt å bo. Og det tar ikke lang tid sten har ordet etter at man har flyttet hit før man kjenner på en sterk tilhørighet. epre Sokn

Soknepresten har ordet

Renning i veven n Når jeg snakker med unge par som planher på Lambertseter i mine drøye tolv år i veve ing Renn et fins utrolig mange flotte

D D

Julenselges/ somsaklig mål avviste produkter som kunne som problem: en kristen høytid – den hører er per billedtep e legger å flytte herfra etter noen år, sier de som sokneprest her! Med mindre man loddes uttilpå Adventsbasaren og verdifull . Julen første søndag vår problem: somkulturarv avviste sakligmed e kunstHistorisk verden.mange i utrolig flotte et fins hører den – høytid kristen en er ofte: «Det er så fint å bo her, menstykker vi ønsker melder seg ut, er alle døpte tilhørende sin i adventstiden. Og så utviklet dette seg til kule europeisk innenevår per billedtep og verdifull mye mer og uendelig I alt . kulturarv vårdette med til norsk i bilder ende banebryt kunste turarv; Historisk verden. i er oss litt større plass…» Uansett har ordet lokale menighet. Og for å si det så tydelig ennå et flott oghvordan verdifullt treffsted, med ivrige veven ser vi eng.e kulsammenh kulturell europeisk innen vår stykker og vi skal vårt samfunn mye, mer intaktogi uendelig alt dette I strikkepinner, «Tilhørighet» en kjerneverdi turarv; for folk på ende det gåri norsk an: Alle døpte og alle som leter prat om alt mulig bilder banebryt dette at å ødelegge og godt med er Det er ingen tvil om varsomm veveneennå hvordan ser vi være utøvere innen av de store En sammenh eng. veven i kulturell n renninge denne veven. limet, denne i n skal vi renninge og , samfunn vårt i intakt Lambertseter. miljø der man kan snakke sammen humør. Norgeetdøde kunstarten her ietter vår kristne være varsomme med å ødelegge vært har at århundre dette tvilr om Else Marie Det eri ingen siden,innen utøvere storetid de kort En avfor i kulturarv ogrenninge veven omvakre verdispørsmål religiøse tema av dier renninge trosn .iBasisver vi oss bevisst at vi Som denne limet,og denneerveven. n ikirke og Jakobsen Norge døde n her .i Hennes kunstarte renessansens- er både nasjonale og lokale kulturfrakristne somvår samfunn r haret,vært århundre i prege vil vevnader erke Marie symbolst Else siden, tid kort Har tilhørighet noe med tro for å gjøre? alle slag, de hører hjemme i Lambertseter Det og er symbolb i slike miljøer, blir trygge epoker i også Lamberts Påder opplysni og kulturarv ærere. Basisverdier .ngstidens at viman eter bevisst er vi oss Som kirke kirker norskevakre ogi svært tros- og mange . Hennes Jakobsen den humanist i renessan til sens-iskeerpåbåde vevd tydelig bleet, fra vi å være kultursominn ønsker lokale og samfunn nasjonale som Gode engelske venner sier om sitt arbeid menighet. De har en legitim tilhørighet hverandre, at selv den mest overgrodde de Og . framover år prege vil mange vevnader symbolsterke oss byggeklo enger. , har gittepoker også sser sammenh tenkning eter alle disse ngstidens stede iærere. På Lamberts og symbolb hvordan alle og opplysni henne, kjente i svært kirkervet norske oss , gittfor samfunn et symbol iskevår ønsker vårt som til borte på øya si: «You have to mange belong to står her. For Lambertseter kirke er ikke gudstro begynner å spire. Derfor ønsker vi humanist get den i til inn Kirkebyg vevd tydelig ble være å vi tydelige hennes bærer som år framover. Og de mangebildene e verdi. forteller sin kollektiv g. Det enger. oss byggeklosser stede –i alle og bruksbyg , har gitt tenkning disse sammenh signatur. henne, vet hvordan kjentetroen believe». Tro trenger tilhørighet; noenalle få utvalgte. Hele lokalmiljøet «eier» i Lambertseter menighet i tiden framover og dagens er også men historie, et symbol som til vårt samfunn, gitt oss vår get står Kirkebyg bildene bærer hennes tydelige der fragmentering av det– og bruksbyg I ene tid gsinher. agens verdi. morgend forteller Det kirkebyg gamle Jeg har hører hjemme i et miljø, troen trenger «etsett noen sinsvært lokale kirkekollektiv og har en vidåpen dør her. å satse på eng. dobbel T: Tilhørighet og skaper signatur. også åpenbart e kollektiv historie, men er også dagens og vev-stykker der renningen mer er plan, mange på kriser det av identitets ering fragment huset der dette tid til en I knyttet Tror det fins mye gudstro på Lambertseter; veksthus». Og så utdyper de det: Miljøet Tro. Vi har slett ikke glemt visjonen vår: arbeid her. g Alt ng. kirkebyg oppløsni i agens gått har morgend eller noen svært gamle settmindre Jeg har Stålsett-u skaper utspill jegeredd ogsåtvalgets åpenbart kollektiv forteller en historie fra 1950-tallet har klart bildet selve i er mer n Silketråd renninge der ker vev-styk ideene hvis en noen praktiserer den aktivt, må helst være lokalt. Det er der duseg, lever til dårlig «Se Jesus ogretter blitilsett av ham». Men forvitring plan, er øke vilveldig mangehos på er det er kriser mennesk mot seg huset av, men dette knyttet preparert Alt arbeid ng. ull-identitets men i oppløsni harengått eller mindre satt ut i livet. blirStålsett-u tvalgets utspill redd estefeirin etg, i en tilhørigGudstjen i dag! av en fra 1950-tall historie enning forteller klart harhar ellererbomullsr mange ermorknet. den jeg med «et sted i bagasjen», daglig at gudstroen må vise sin relevans. erfaringer man gjør i et miljø, i selve bildet Silketråd og vigsel er vil øke forvitringen hvis ideene sjon, konfirma mennesk dåp, seg mot talt svært lig ullretter men det bokstave Da blir preparert en dårlig tten. Hva godtav, vigselsre f.eks. Tajeg livet. og i blar ut satt blir menighe for er g, tenstrategi het. Dette er ikke en smart vi har men den faller er der. i kirkebøkene Men er ikke tro en privatsak seg, da? men Det er en gravferd, fraNår estefeirin Gudstjen dag! i tråder; av løse morknet. mange har bildet enning bomullsr eller vil det tjene å frata Den norske dåp, konfirma dag. Vår av i og funnet lokalsam vigsel sjon, e. svært talt hverandr lig bokstave det blir Da e registrert andre funnet på selv; gamle læremestere har gitt og serfaller hvorframange tusen som er døpt her, av flere påstander som er hevdet så mange bildet dermed (og godt Hva kirke tten. må vigselsre øet f.eks. Ta til lokalmilj ten og utfordrin er forg menighe gravferd, mange løse tråder; tten? trossamf Den norske frata vigselsre å unn) tiserer tjene har det » vil problema -utvalget man når Vår «Stålsett være, dag. i såkalte av Det funnet lokalsam på dette. Jesus snakker om felleskonfirmert, viet,nsgravlagt fra kirken vår, i vårt ganger at den blir sett på somhverandr sannhet. e. Og e oss bilder tradisjon registrert Hvilket andresbrudd (og dermed kirkes må i øetplass Deng norske levert en utredning om religionekirke til lokalmilj det, og hvautfordrin ikke liv erOg tten? nasjonale vigselsre unn)språk. om oppgreiner». trossamf et. Det slutte åtre et, samfunn tiserer skapet som «et med Paulus samfunn da taler et tydelig tallene dette har fått følge av betegnelsen «Personhar det norske »tallene i«Stålsett problema plass -utvalget man når være, Det såkalte Elleri man det til? vårt stiller Den norske tjener sbrudd tradisjon intensjon hverdag gode i søndag. arbeidet, ns er Hvilket mange om plasssom nok religione kirkes er utredning en levert og Kirken ved stegn lig kristen». Men hva er nå det? Kandetman bruker et, bildet av «kroppen og lemmene». blir flere enda mer når vi det, tenker og hva spørsmål ikke liv er de interessante nasjonale men Det opp om et. av arbeidet, å slutte norske samfunn plass ibak steder og samfunn kirkene man stiller Ellersamlings e det til? som kollektiv tjener det er bare prinsippe det hva søndag. For hverdag er r som som intensjon gode og arbeidet, mange oner være «Upersonlig kristen»? er nokkonklusj Jeg gjentar mine engelske venner på alle som var i kirken da de forskjellige de ved ingog overbygn kollektiv Kirken stegn ved jeg hevde samfunn som i lengden kan ta , vil flere av de bommerspørsmål fremmesmen bak arbeidet, høytider. glade eller og kriser store steder er samlings som som Vi liv. kirkene felles vårt e på vare kollektiv sier: «You havedetto belong to believe». Du gudstjenester og kirkelige handlinger fant r som målet. på oner er bare og prinsippe For det konklusj etertakirke som kollektiv overbygning ved de Lamberts kan knyttet i lengden somtil samfunn , vil jeg hevde bommer fremmes kollektiv en ikke det Jeg har i mine noen-og-seksti på årmålet. som aktiv trenger ikke dra til England for det. Det sted. Tall som forteller om en tilhørighet. høytider. Var glade eller våre alle kriser samt store på ass, vekt er arbeidspl vårvårt felles liv. Vi som Det er lagt så stor vare på bevegelse ut fra behov som trofaste e og eter som , gruppers kirkefrivillige Lamberts til knyttetfantastisk i kirkelivet - førti av dem som prestindividet - gjortsr eller holder i massevis med Og Er den bare historisk? Det tror jeg ikke! til søkte utallige at gjorde kollektiv en ikke og sier: det åpneLambertseter. dørene våre det som vi holder samt alle på skal og Var ass, arbeidspl vår lagt så storatvekt Det errettighete 22. juli kirken e etter Domkirk som Oslo behov fra e ut viktige , bevegels er fortsatt nasjonen Vinesten , oss! frivillige Bruk trofaste meg den tvilsomme erfaringenindividet at mye av samlende vår har døgnåpent. Hører Men på kanskje noen tenker at «Det er så børsvirke og e gruppers eller fantastisk tisk er problema Og hva til søkte at utallige skal holdes gjorde2011? sveven å gripe samfunn og sier: for at åpne og til mitt forvitrer. skal dørene somfor vi holder r at detEller rettighete er skirken at Sjømann juli medom 22. dette handler om at det er laget en negativt du kirkeklokkene søndag, da vet du at lenge siden jeg snakket slike ting at jeg etter e opp som Domkirk i n Oslo ikkepående Renninge bilde: viktige sammen , de fortsatt nasjonen innleden Vi erog på oss! Bruk samlende virke bør UD? for dspartner tisk samarbei seg et Og hva er problema ønsker Ingenskal s. dettilikke tråder. holdes ødelegge mitt til».2011? sveven veven gripe samfunn for åfår at løse for melder Eller ladet forskjell mellom «Vi» og forvitrer. «Dem». de deg: Borti kirken, der hører du Til det vil jeg si at man med at Sjømannskirken er er en som som stor oppeneste samfunn ende og ikke innledende bilde: Renningen i om de sammen Statoil i ledelsen UD? Spør for dspartner samarbei 21. sen et dagspres seg i floke. ønsker innlegg et I Ingen Noen ganger dessverre uttryktveven slik fra for å blir en hjemme! løse tråder. ødelegges. må ikke «ha noe å snakke om» har følt det problematisk med samfunn som er en eneste stor januar siterer biskop Nordhaug fått i har de støtte e prestelig om den menighet- og organisasjonshold at «Skal Statoil del av miljøet i kirken her. Det begynner i ledelsen Spør Otto ikeren idehistor i Bjørgvin i dagspressen 21. floke. I et innlegg Algerie-k gen avtisk med risen. håndterin det problema og følt r har sosiologe : «Sentrale g treffer Krogseth Nordhau biskop siterer januar du være med her, må du bli som oss». Men med at man folk! Et godt eksempel i fått har de støtte e prestelig om den enige r erOtto ropologe kulturant ikeren idehistor i Bjørgvin flytte måtterisen. kanskje vi Noen Skal av Algerie-k gen håndterin være felles må : Noeersosiologe r og for følgende hånden på hjertet må jeg få si Krogseth så sterkt «Strikkekveldene» våre. damer «Sentrale : jeg gravferd ut av kirkene også for individer utr over om s og en nasjon, er enige ropologe kulturant støtende å virke flytte måtte kan: Den holdningen har jeg aldri møtt foreslo å møtes for åviikke strikke; kanskje ha– er det neste kanskje r. Samfunn rettighete for etSkal felles gruppers være : Noe må følgende snakke ikke åogså For for om den trekk? kirkene ut av eller gravferd sosialt lim som individer s og trenger, ut over en nasjon, n knyttet tiseringe problema er det neste årlige – støtende virke å ikke å sement, indende et sammenb Samfunn r. rettighete gruppers r– stjeneste skolegud den om julens til snakke å ikke For og trekk? elt substansi noe om eller samles lim sosialt trenger, som i VG før jul Skartveit Hanne knyttet n noe tiseringe problema t.» årlige særprege nasjonalt og å kulturelt sement, sammenbindende til julens skolegudstjenester – 3 samles om noe substansielt og VG før jul kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i

3

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Mat og kosthold i bibelen Gud har skapt oss mennesker slik at vi trenger mat til arbeid. Vakker natur og klode er et Guds mesterverk og en kilde for mat. Tekst: Anna Aristova

På Bibelens sider treffer vi ofte på beskrivelser av vanlige og festlige jødiske måltider. Hvilket kosthold anbefaler egentlig Bibelen til oss? Spiste folk på den tiden noe mer enn manna (2. Mos 16) og vin? Brød var alltid helt grunnleggende mat gjennom hele Bibelen. På hebraisk blir ordet «brød» (i Esekiel 16:49) ofte oversatt som «mat». Når Jesus lærer oss å be for brød i Herrens bønn, understreker han og viser at det er det åpenbare basiskostholdet i menneskers liv. Jesus siste måltid skal ha vært brød og vin (Mat 26:26-28). I 1. Mos 1:29 fremgår det at menneskene var tenkt som vegetarianere: «Og Gud sa: Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise». Tillatelsen til å spise kjøtt kom senere som følge av syndefall (1.Mos 9:2-3). Vi kan også lese i Bibelen at folk spiste mye frukt og grønnsaker som lentils, bønner, agurker, meloner, oliven, druer, dadler og epler. Det var mye fisk i Genesaretsjøen og langs Middelhavskysten. Kjøtt var hovedsakelig et festmåltid ved spesielle anledninger (1. Mos 18:7; Luk. 15:23). Matmangel var et vanlig problem blant fattige folk på Jesus tid. Hva spiste egentlig Jesus selv? Vi kan lese fra Luk 24:42 «Og de ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste det foran dem». Og i Luk 10:8 «Når du kommer til en by og de tar imot deg, spis det de setter foran deg», noe som kan tyde på at Jesus ikke var så veldig pirkete når det gjaldt kostholdet. Sansynligvis spiste Jesus hovedsakelig naturlig mat i sin naturlige form - grønnsaker, spesielt bønner og linser, fisk og sjelden kjøtt.

4

Bibelen lærer oss også om bevisst selvkontroll når det gjelder matinntaket. Det står i 1. Kor 10:31 «Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære!» Jesus og disiplene fastet (Mat 4:1, Mat 6:16-18). Under faste, når man avstår fra mat og noen ganger også drikke, blir det klart hvor avhenging vi er av næring. Et annet eksempel fra Bibelen på hvor viktig det å ha et godt kosthold er Daniel 1:8. Han ville ikke gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. Han foreslo følgende til hoffsjefen: «Prøv dine tjenere i ti dager! Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke!» (Daniel 1:12). Av eksemplene i Bibelen ser vi at kosthold som inkluderte grønnsaker, melk og korn eller vegetarkosthold var veldig vanlig på Jesus tid. Ernæringseksperter understreker at selv om et mer plantebasert kosthold har store helsegevinster, og er en enkel og sikker måte å få bedre helse på, trenger du ikke å bli heltidsvegetarianer av den grunn (ref. www.kk.no og www.framtiden.no/gronne-tips). Har du en vegetardag i uka der du kun spiser grønnsaker og frukt, vil dette øke det ukentlige inntaket av disse næringskildene betraktelig.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Vegetarlasagne INGREDIENSER

OPPSKRIFT

1 stk løk

1. Finhakk løk og hvitløk. Del paprika og squash i små biter, rasp gulrøtter, del soppen i skiver.

1-2 fedd hvitløk 2 stk gulrot 1 stk paprika 1 stk grønn squash 2-3 stk sopp 1 boks hermetiske hakket tomater eller Barilla tomat 1 ss tørket eller hakket fersk basilikum 1 ts salt 1 ts peper 1 ts sukker 2-3 ts stekeolje 300 g revet ost 6-8 lasagneplater Du kan bruke de grønnsakene du finner i kjøleskapet: brokkoli, blomkål, tomater etc.

2. Bruk en dyp stekepanne eller gryte. Hell en skje av olje i stekepannen. Tilsett hvitløk og løk og stek til litt gyllen farge. Ha i revet gulrot, paprika, sopp og squash. Hell i to skjeer av olje og tilsett hermetiske tomater. La alt småkoke i 15-20 minutter. Tilsett frisk basilikum og sukker, salt og pepper. 3. Finn en ildfast form, ca 22 x 34 cm. Legg i grønnsakssaus, lasagneplater og revet ost lagvis. Det beste er å få flere lag oppå hverandre. Prøv å avslutte med grønnsakssaus og ikke lasagneplater. Topp det hele med revet ost. 4. Stek lasagnen ved 200 °C på nederste rille i ca 30 minutter, til den er gylden. 5. Server med en frisk, grønn salat.

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Nytt fra

UNGDOMSARBEIDET Så var konfirmantåret nesten over. Nå gjenstår bare leir, kappeprøver og selve konfirmasjonsgudstjenesten. Tekst: Robert August Pedersen

Og for et halvår det har vært! Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk tilliten til å lede konfirmantundervisningen, blant annet sammen med soknepresten og den flotte gjengen ledere som vi har. Vi klarer oss ikke uten dere. Og jeg er takknemlig for de mange flotte møtene jeg har hatt med konfirmantene – dere er en herlig gjeng! Jeg håper jeg har klart å gi dere noen verktøy som dere kan bruke videre i livet – samt at dere har blitt bedre kjent med kirken, menigheten og Jesus. Jeg vet at jeg har lært masse. En annen ting jeg er veldig takknemlig for er ungdomsgjengen på KIKK. Styret på KIKK tar ansvar, er kreative og sørger for at KIKK fylles med liv og interessant opplegg. Alt fra Disko-kveld, Halloweenfeiring til rebusløp. Sistnevnte har vist seg

6

å være svært populært. Og dette styret har store planer. I høst skal vi friske opp ungdomslokalene med blant annet en scene og bar. Vi trenger hjelp fra folk som er handy. Er det deg? - Ta kontakt! Denne høsten starter vi opp med et brak. 29. august blir det en herlig konsert i kirka før vi inviterer til klubb. På «scenen» står våre deltakere fra årets UKM – Ungdommens Kulturmønstring. Jeg har fått kompe de i år – og de er kjempeflinke. Jeg er imponert! I løpet av høsten kommer de til å ha minikonserter på KIKK. Så her er det bare å glede seg og joine! Om du er eller har vært konfirmant, eller er en ungdom som har lyst på et sted å henge hvor du får være deg selv, bli med da!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Agnostiker på torsdagstreff Berit Tobiasen er agnostiker – allikevel kan du møte henne hver torsdag i kirkestua – på torsdagstreff. Jeg tok en prat med henne om hvorfor torsdagstreffet har blitt så viktig for henne. Tekst | Foto: Robert August Pedersen

Hvordan endte du opp på torsdagstreffet? - Etter at mannen min havnet på sykehjem begynte jeg med Tai Chi på Bergkrystallen omsorgssenter. Der traff jeg ei herlig dame som heter Florence. Etter at vi var ferdige spurte hun om jeg ville bli med i kirken på torsdagen. Jeg visste jo ikke hva som foregikk der. Hun forklarte at «-man kommer sammen, spiser vafler og har det hyggelig. Litt religion blir det.» «Det tåler jeg,» svarte jeg. Etter det har jeg kommet hit hver torsdag. TORSDAG – DA ER JEG OPPTATT

Hvorfor hver torsdag? - Det hender jeg blir invitert til noen andre på torsdager – men da sier jeg: «Torsdag – da er jeg opptatt!» Hvis jeg ikke kommer så føler jeg som om jeg har gått glipp av noe. Hva går du glipp av? - Torsdagstreffene er veldig hyggelig. Jeg kommer meg ut, treffer hyggelige mennesker. Det har hjulpet meg masse. Det er et veldig godt miljø der og de som vanker på torsdagstreff kommer veldig godt overens. Det er en fin og inkluderende gjeng, og vi

har mange gode samtaler. Og så får vi oppleve mye fin musikk, det er mye bra underholdning og interessante foredrag. Du lærer jo mye og for meg som ikke har barnebarn så er det koselig når barnehagen kommer og synger. Det er minimum kanskje 20 minutt med religion, og man har jo ikke vondt av å synge litt for maten og høre på at vår diakonale medarbeider Jørgen sier noen ord. Det har ingen agnostiker tatt skade av. FOR ALLE

- Torsdagstreffet og frivillighetssentralen har vært fantastiske for meg etter at jeg ble alene. Jeg var jo ikke vant til det, sier Berit og smiler. Torsdagstreffet er for alle! Uansett om du er et ektepar eller enslig – om du tror eller ei.

Torsdagstreff – et sted med godt humør

Kirkestuen kl. 12.00 torsdager

«Her kan man bli oppmuntret og komme i godt humør. Vi har alle godt av å komme ut. Her fårdu sosialt samvær, en god andakt og flott under-holdning!» Dette sier de som selv «henger» på Torsdagstreff. Her blir man gode venner, og man blir savnet når man ikke har mulighet til å komme. Dette er et

viktig nettverk i nærmiljøet. En helt ny deltaker legger til: «Det er fint å komme et sted hvor man kan bli kjent med andre. Jeg er veldig takknemlig for dette Torsdagtreffet.» Andre faste innslag på Torsdagtreff er utlodning og vafler. Nytt av høsten er temalunsjer – retter fra forskjellige deler av verden.

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Kirke valget 2019

8. OG 9. SEPTEMBER Din stemme teller!

Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel opp til din lokale menighet, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den framover. Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært uten en folkekirke? Det er nokså vanskelig å forestille seg. Kirken er til stede overalt i Norge. Den tar del i våre hverdagsliv og ved livets begivenheter. I sorgen og festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom for deg! Hvordan vil du at kirken skal være? Ved Kirkevalget 8.-9. september har du mulighet til å påvirke. Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det skjer i et lokale rett i nærheten av kommunevalget. TO VALG

Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til Lambertseter menighetsråd, og til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet.

8

Til menighetsrådsvalget på Lambertseter har en gjeng flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater til menighetsrådet og lede menigheten de neste fire årene. Dette er et flertallsvalg, der du blant annet har mulighet til å gi kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet. Ved valget til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet stiller Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. Dette er et forholdstallsvalg, der det endelige rådet avspeiler både hvor mange stemmer den enkelte liste og også den enkelte kandidat fikk. Første uka i august får alle medlemmene i Den norske kirke tilsendt et valgkort og en brosjyre om valget. Der vil du finne informasjon om valglokaler og åpningstider. Det vil også bli gitt anledning til å forhåndsstemme. Ta en titt på informasjonstavler og menighetens hjemmeside for detaljer. Følg med i postkassa, møt opp og stem! Godt valg!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Åpen folkekirkes liste 1. KRISTIN GUNLEIKSRUD RAAUM, f. 1961, 1348 Asker 2. GARD REALF H. SANDAKER-NIELSEN, f. 1978, 0551 Oslo 3. Kristin Skjøtskift, f. 1989, 0561 Oslo 4. Kjersti Jåvold Landmark, f. 1995, 1344 Haslum 5. Odd Einar Dørum, f. 1943, 0375 Oslo 6. Åge Petter Christiansen, f. 1950, 0656 Oslo 7. Brith Dybing, f. 1961, 0595 Oslo 8. Piriyanthy S. Skarbø, f. 1987, 1339 Vøyenenga 9. Morten Bertrand Henriksen, f. 1961, 3440 Røyken 10. Ingeborg Bolstad, f. 1999, 1362 Hosle 11. Jens Lægreid, f. 1993, 0366 Oslo 12. Geir Magnus Walderhaug, f. 1957, 0658 Oslo 13. Inger Molvik, f. 1973, 0771 Oslo 14. Ola Kvisgaard, f. 1963, 0287

Nominasjonskomiteens liste 1. Harald Hegstad, f. 1959, 1284 Oslo 2. Inger Johanne Aas, f. 1965, 0475 Oslo 3. Karine Hordvik Volden, f. 1995, 3478 Nærsnes 4. Lars Kristian Reinertsen, f. 1992, 0577 Oslo 5. Arve Otter Juritzen, f. 1960, 0375 Oslo 6. Annveig Ormøy Træthaug, f. 1975, 1086 Oslo 7. Berge Andreas Jenvin-Steinsvåg, f. 1964, 0654 Oslo 8. Solveig Jeanette Sandnes, f. 1993, 1364 Fornebu 9. Geir Ådnanes, f. 1964, 3474 Åros 10. Christopher Andrew Dirdal, f. 1989, 1286 Oslo 11. Kjersti Solhaug Gulliksen, f. 1974, 0557 Oslo 12. Eli Marie Solberg, f. 1968, 0674 Oslo

Listestillerne til Åpen folkekirke har gitt stemmetillegg til sine to øverste kandidater (Navn med stor skrift). Det betyr at disse gis et stemmetillegg i sitt personlige stemmetall på 25 % av det antall stemmesedler listen mottar ved valget. For nominasjonskomiteens liste er det ikke anledning til å gi slikt stemmetillegg. Alle kandidater til Oslo Bispedømmeråd blir etterhvert presentert på www.kirkevalget.no og www.kirken.no/oslo, med bilde, navn og personalia. De leke kandidatenes syn på kirkeaktuelle spørsmål blir da presentert.

Lurer du på hva et bispedømmeråd er og hva slags oppgaver det har? Oslo bispedømmeråd består av : • sju leke valgt av kirkemedlemmene i bispedømmet • en lek valgt representant fra • Døvemenighetene • en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet • en prest valgt av prestene i bispedømmet • biskopen 1. Bispedømmerådet skal ha fokus på å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet. Kirkemøtet og kirkerådet har delegert mange forvaltningsoppgaver til bispedømmerådene. 2. Bispedømmerådet fordeler statlig tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni. 3. Bispedømmerådet tilsetter prester og proster. De gjør også vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet. Stiftsdirektøren er daglig leder av rådets virksomhet. Sammen med resten av staben ved bispedømmekontoret forbereder hun saker til rådsmøtene og følger opp rådets vedtak og føringer Til Oslo Bispedømmeråd skal det altså velges 7 leke medlemmer. De godkjente listene for valg ved Kirkevalget 2019 finner du her. "Leke medlemmer" er alle som er medlemmer i Den norske kirke, og som ikke er ansatt som prest eller i annen kirkelig stilling i bispedømmet.

9


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Lurer du på hva et menighetsråd er og hva de har ansvar for? Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ (Kirkeloven § 5 annet ledd). Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. (Kirkeloven § 9 første ledd). (Se Kirkeloven § 9 alle ledd for ytterligere detaljer). Eksempler på menighetsrådets ansvarsområder: • Trosopplæring blant døpte mellom • 0 og 18 år • Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste) • Gudstjenester • Kirkemusikk • Ofringer • Utleie av kirken • Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop • Samarbeid med frivillige • Langsiktig planlegging av menighetens arbeid Menighetsrådet har en representant i Oslo kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd tar seg av deler av administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Medlemmene velges for fire år. Til Lambertseter menighetsråd skal det velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Her finner du Nominasjonskomiteens liste over kandidater til Lambertseter menighetsråd ved Kirkevalget 2019. Listen er oppført i prioritert rekkefølge. Se også egen presentasjon av kandidatene.

10


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Nominasjonskomiteens liste for Lambertseter menighetsråd 1. Gjertrud Gulestøl Reinertsen, f. 1979 2. Svein Jarle Yndestad Eide, f. 1973 3. Borgny Vestli, f. 1967 4. Lise Ingebrethsen Larsen, f. 1969 5. Anna Aristova, f. 1985 6. Øyvind Mæland, f. 1952 7. Hege Konstanse Finnseth Eidseter, f. 1974 8. Bodil Aga Aandstad, f. 1977 9. Christian Danielsen, f. 1986 10. Arvid Juland, f. 1941 11. Lisbeth Adamsson, f. 1956 12. Fredrik Brekke Møller, f. 1975

11


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Kandidatene har blitt gitt anledning til å svare på 2 spørsmål

A) Hvorfor stiller du til valg for menighetsrådet? B) Hva synes du er viktig for kirka i neste 4-års periode?

1. GJERTRUD GULESTØL REINERTSEN A) Å stille til valg i menighetsrådet gir muligheter til å påvirke arbeidet i Lambertseter menighet. Jeg tror at kirken skal være en møteplass for alle som søker den. Det er da viktig for meg å jobbe for at Lambertseter menighet fortsatt er en kirke der folk kjenner seg velkommen, blir sett og inkludert for den de er. B) Jeg synes det er viktig å ta vare på alle som er rundt oss. Omsorg for våre medmennesker er viktig uansett alder og livssituasjon. Midt i dette står også miljøet og bærekraft. Tror at kirken vil tjene på et perspektiv der vi forkynner Guds omsorg for verden og enkeltpersoner. 

2. SVEIN JARLE YNDESTAD EIDE A) Jeg ønsker å være med på å gjøre kirken til en åpen og inkluderende plass der mange flere kan kjenne seg hjemme. B) Det er viktig å jobbe målrettet etter planene kirken har slik at vi får til ett godt arbeid både for barn, ungdom og voksne, og at kirken er en tydelig diakonal bidragsyter i lokalsamfunnet. 

3. BORGNY VESTLI A) Lambertseter kirke og Lambertseter menighet er viktig for meg i mitt liv, et sted med lav terskel og stor takhøyde. Jeg ønsker å fortsatt engasjere meg i alt det viktige arbeidet kirken gjør og det den betyr for alle som bor på Lambertseter. B) Det er viktig at menighetsrådet legger til rette for videreføring av alt det gode arbeidet som gjøres for barn og unge, slik at vi blir et trygt og godt møtested, uten prestasjonspress og krav. Vi må fortsette å bygge gode fellesskap, både rundt gudstjenestene med tilhørende kirkekaffe, og også rundt alle mer uformelle tiltak som er etablert i menigheten vår.

12

4. LISE INGEBRETHSEN LARSEN A) Jeg synes det er hyggelig og viktig å engasjere seg i den lokale menigheten. B) Jeg har 2 barn på 11 og 14 år, så arbeidet med barn og unge er noe jeg brenner for og håper jeg kan være med på å utvikle i årene fremover.

5. ANNA ARISTOVA A) Jeg vil først og fremst tjene og hjelpe til i kirken og til medlemmer. Å være i menighetsrådet er en mulighet til å engasjere seg mer i menighetslivet og samtidig påvirke menighetsutviklingen og bidra med nye ideer og krefter for å løse de utfordringene vår menighet har. B) Alle viktige hendelsene i menneskers liv er knyttet til og skjer i lokal menighet: dåp, konfirmasjon eller vigsel. Den norske kirken bevarer de norske tradisjonene. Kirken må være åpen og inkluderende moderne folkekirke for alle. Kirken skal også fokusere på miljøvennlighet og bærekraftig drift, trosopplæring, undervisning og arbeid blant voksne og unge, omsorg for de ensomme og eldre i lokalt område og engasjering av småbarnsfamilier i menighetsliv. Kirkens historie er Norges historie!

6. ØYVIND MÆLAND A) Fordi dette har jeg lyst til å si ja til! Jeg kjenner menigheten fra å ha vikariert her som prest for noen år tilbake, og har siden fulgt menigheten og vært med jevnlig. Fra høsten 2013 har jeg bodd utenbys, først som prostiprest i Gudbrandsdalen, og de siste 4 og et halvt årene som sokneprest i Fyresdal. Til sommeren blir jeg pensjonist og flytter hjem til Oslo. B) Lokalt er det viktig å ta vare på alle de fine kvalitetene som finnes i Lambertseter menighet, og videreutvikle dem.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

7. HEGE FINNSET EIDSETER A) Full av skepsis og lengsel, kom jeg til Gudstjeneste i Lambertseter kirke. Jeg forventet å føle meg litt utenfor, men i stedet kjente jeg meg velkommen. Fra da, har jeg vært aktivt med i menigheten. Å delta og bidra, har blitt en viktig del av livet mitt. Å stille til valg for menighetsrådet er en videreføring, en ny måte å delta og bidra på. B) For mange, betyr kirken mye ved høytid og merkedager i livet. Jeg vil formidle at kirken er der i hverdagen også, enten man trenger et stille pusterom eller et sosialt møtested. Fellesskap med Gud og felleskap med andre mennesker. Jeg vil at kirken skal være et knutepunkt i lokalmiljøet, hvor man kan møtes på tvers av alder, bakgrunn og alt som setter oss i båser. Uansett om du tror, tviler eller "bare" er nysgjerrig, så skal du føle deg velkommen og sett. Menigheten har en fin versjon om å se og bli sett. Annet jeg synes er viktig: • Bredt tilbud - fra stillhet og sentrerende bønn, til entusiastisk rockegudstjeneste. • Barne- og ungdomsarbeid. • Grønn menighet - gjerne med samarbeid i lokalmiljøet.

8. BODIL AGA AANDSTAD A) Det er en fin mulighet til å bidra i kirkens arbeid for barn og ungdom, en gruppe jeg har jobbet mye med. Jeg ønsker å åpne kirken for de som synes terskelen for å gå inn er for høy eller at aktivitetene ikke passer for akkurat dem. B) Fortsette å fokusere på et inkluderende fellesskap for alle i nærmiljøet, samt å styrke aktiviteter for barn i barneskolen.

9. CHRISTIAN DANIELSEN A) I utgangspunktet har jeg ikke noe ønske om å bestemme i menigheten, for menigheten har allerede en suveren leder, Jesus Kristus. Mitt bidrag i menighetsrådet vil være å peke på Kristus som Herre og på hans evangelium som innebærer frelse og frigjøring for alle mennesker. I praksis innebærer dette at vi i menigheten må høre budskapet om tilgivelse for synder, og legge til rett for at vi kan tjene hverandre slik Jesus har tjent oss. Vi elsker Jesus fordi han elsket oss først. B) Lambertseter menighet bør være et sted hvor bibelen forkynnes, sakramentene forvaltes rett og hvor etterfølgelse av Jesus står i sentrum. Det viktige i kirken de neste 4 årene er grunnleggende det samme som når kirken ble stiftet for snart 2000 år siden. Det kristne fellesskapet i menigheten bør være preget av fortrolighet, omsorg, tilgivelse og kjærlighet. 10. ARVID JULAND A) Jeg har vært menighetsrådets representant i diakoni- og frivilligarbeid de siste årene og det har gitt, gir, og vil gi meg mye. B) Det er viktig for neste 4 års periode at kirken beholder nærheten til folk flest slik at flest mulig deltar i det frivillige arbeidet der. 11. LISBETH ADAMSSON A) Ble spurt, og det jeg er veldig opptatt av er musikklivet i kirken B) At Lambertseter fortsatt skal være en kirke med stor takhøyde, som har plass til alle.

12. FREDRIK BREKKE MØLLER A) Jeg ønsker å stille meg til disposisjon i den lokale menigheten min, der jeg bor. Jeg ønsker å hjelpe frivillige og ansatte medarbeidere med å bygge en liten bit av Guds rike på Lambertseter. B) Det er viktig å finne andre arenaer å være kirke på enn i gudstjenestene og i kirkebygget. Hvis vi har noe å formidle også til mennesker som ikke kommer til kirkebygget, hvordan kommer vi dit de er? Ellers er kultur og særlig musikk i kirka viktig for meg.

13


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

INGEN PENSJONISTTILVÆRELSE I GUDS RIKE Tekst | Foto: Robert August Pedersen

I midten av mars fikk jeg besøk av vår tidligere biskop Ole Christian Kvarme for å snakke om hvordan livet er som pensjonist. Etter å ha møtt meg med et varmt håndtrykk satt vi oss ned med hver vår kopp kaffe.

Ole Christian Kvarme: Vår tidligere biskop får hverdagen til gå.

14


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

«Dette første året som pensjonist har vært godt, samtidig har det vært ganske tøft.» Det er ganske naturlig å spørre deg først; Hvordan har du det? Ole Christian smiler og forteller at han har det veldig bra. - Det er godt å være pensjonist. Det er ganske annerledes enn da jeg var i tjeneste, samtidig er det mye av det samme. Han forteller at nå tar han det mer med ro om morgenen, at pensjonisttilværelsen har en annen rytme. Han kan hente barnebarn til ishockeytrening eller ta de med på Bølerbadet. Han har mer tid til familie og de nærmeste, det gjør godt. - Jeg fikk ishockeyskøyter da jeg fylte sytti. Og har vært ute på isen igjen for første gang på femti år, forteller han og ler. - Og det gikk veldig bra. Jeg skal innrømme at jeg var litt ustø til å begynne med, men så kom det seg. Da jeg var ungdom i Trondheim på sin tid så gikk jeg masse på skøyter. Så det var som å sette seg på en sykkel igjen? Ole Christian nikker og vi ler begge to. EN SOLSENG PÅ LAMBERTSETER

Som biskop var han rundt i menigheter i hele byen, og fikk bli kjent med folk i hele Oslo - noe han husker som flott. Han første besøk i Lambertseter kan han ikke glemme. Da ble han intervjuet av ungdommer fra KIKK, i en solseng med tilhørende parasoll! Nå er han og kona tilbake på Simensbråten, de har kommet hjem igjen. På mange måter så er da SEM-huset deres hjem. - Pensjonisttilværelsen innebærer jo også en annen måte å leve på, med deltakelse i kirka og et nærvær til der vi bor. Det er jo egentlig det menighetsliv handler om; felleskapet. Vi har opplevd det veldig flott å komme tilbake hit, også til Søndre Aker prosti. Det er et flott prosti! MYE AV DET SAMME

Samtidig er det mye av det samme, og det innebærer for det første at han skriver mye. Ole Christian startet pensjonisttilværelsen med å skrive boka «Forunderlig barmhjertig». Den handler om at Guds nåde og barmhjertighet ikke bare er ufortjent, men ubetinget og ubegrenset. Han forklarer lidenskapelig: - Det er gjennom nåden og barmhjertigheten at Gud bryter igjennom ondskapen og overvinner den. Lyset skinner i mørket. Mørket får ikke makt over det. Det å brette ut det, ikke bare i mitt liv, men i vårt felleskap, i felleskap med andre kristne og i møte med andre troende, det har vært og er viktig for meg.

NY BOK

Har forteller at til påska kommer det en ny bok. En revidert utgave av en bok han har skrevet tidligere som heter «Åtte dager i Jerusalem». Den handler om Jesu påske og om jødisk og kristen påskefeiring. Med andre ord har ingen planer om å legge pennen på hylla. I tillegg så reiser han en del, ikke på feire, men for å fortsette å jobbe med misjon og dialog. Her hjemme, på Balkan og i Midtøsten. Ole Christian har bodd og jobbet mange år i Midtøsten og ser det som sitt kjerneområdet. Han er engasjert i dialog med jøder og muslimer, og er opptatt av kontakt med messianske jøder og av muslimer med en levende Jesus-tro i deres kontekst. FÅR HVERDAGEN TIL Å GÅ

Med andre ord er han fortsatt ganske aktiv. Han må innrømme at han ikke har problemer med å få hverdagen til å gå. Samtidig er det godt å slippe ansvaret etter nitten år som biskop. - Dette første året som pensjonist har vært godt, samtidig har det vært ganske tøft. Da vi skulle flytte tilbake til vårt hus på Simensbråten så måtte det totalrenoveres, som tok mye lengre tid enn vi hadde regnet med. Kona mi ble alvorlig syk og begge to kjempet med helseproblemer. Så, da var det på sett og vis godt at jeg var pensjonist, men det var allikevel en tøff overgang. - Men det finnes jo ikke noen pensjonisttilværelse i Guds rike. Kallet som står der, og gleden over å få være med er jo der. Så, jeg er jevnlig ute og taler. Jeg gleder meg til jeg skal holde Gudstjeneste på SEM-huset på søndag. Jeg skal tilbake til mitt gamle bispedømme Borg et par steder nå før påske. Det å være rundt og formidle evangeliet – det å tegne et større bilde av Guds nåde – det får jeg fortsette med. Og jeg engasjerer meg for at kirken vår skal være ei kirke for alle og særlig for fattige og fremmede. Dialogen med mennesker av annen tro og misjon er viktig for meg. Den ubegrensede nåden og barmhjertigheten åpner dørene for oss og skal ikke stenge dem, avslutter Ole Christian og smiler.

15


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Tro og lys

Østmarkskapellet 10. juni Øystein Larsen (2.pinsedag 16. juni Morten Holmqvist 25. august > Se www.ostmarkskapellet.no for detaljer 1.september > Se www.ostmarkskapellet.no for detaljer 8.spetember > Se www.ostmarkskapellet.no for detaljer 15.september > Se www.ostmarkskapellet.no for detaljer

Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 402 38 216

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0973 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monica.landmark1@gmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer

GAVE? Kontonr: 4241.08.76188 Vipps: 130258

MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon,linje 4 og linje 1) MØTER 2019:

Lørdag 15. juni kl. 13.00 - 17.00 Sommeravslutning i Mariahuset, Erling Skjalgssongate 2, 0267 Oslo

Lørdag 17. august kl 14.00 - 17.00 Lørdag 21. september kl 14.00 - 17.00 Lørdag 19. oktober kl 14.00 - 17.00

Alle gudstjenestene begynner kl. 12.00 Kafeteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

Lørdag 16. november kl 14.00 - 17.00 Utlodning til Tro og Lys Solidarite)

Lørdag 21. desember kl 14.00 - 17.00 Julemøte med grøt

GUDSTJENESTER:

Søndag 29. september kl 11.00, Lambertseter kirke

16

Nytt fra menighetsrådet •

Ansettelsesprosess for ny kapellan

Forberedelser til Kirkevalget 2019

Avholdt strategiseminar på Granavollen

Avholdt årsmøte med fremleggelse av årsmelding og foreløpig regnskap for 2018

Startet utredning for eventuell anskaffelse av «nytt» brukt orgel

Startet planer og utredning for nye møbler i Kirkestuen


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA

Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpauslrud@kindemco.no

familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

www.annelinebegravelsesbyraa.no

17


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Slekters gang DØPTE Victoria Svendsen-Ingvaldsen, Hanna Maiken Øhman, Stella Vinje Mordal, Ella Tangen, Gunvor Amalie Simonsen Øigarden, Benedicta Nyarkoaa Danso, Amalie Louise Ek Jakobsen, Benedicte Othilie Utne Bogen, Noomi Norderud-Lindberg, Matheo Elias Rolstad-Martinez, George Frempong, Mathias Alexander Østvedt Pellicer, Tobias Jorde Valebjørg, Martin Nischler Smith, Oliver Almås Sandstø, Fredrik Kristian Herde

DØDE Marit Ryberg, Ingeborg Helene Olsen, Ingeborg Johanson, Eva Eng, Liv Margrethe Dahl, Bente Elisabeth Engesland Reintz, Sissel Bailey, Hilde Kristin Norgård, Berit Steen, Reidun Irene Hansen, Reidun Mathilde Ivem, Jorun Hermansen, Annika Snarby Lehikoinen, Benny Hildur Gundersen, John Emil Brandeggen, Sverre Kildebo, John Kristian Megaard, Tore Svein Fredriksen, Borgar Øylien

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

HØRT I ØRKENEN

En bror spurte Abba Arsenius om råd og den gamle mannen sa til ham: «Gjør det du kan for å bringe ditt indre liv i harmoni med Gud, og du vil overvinne de utvendige fristelsene.»

18

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Vi gir deg

BARE LAVE PRISER! Jonny Nord KJØPMANN, REMA 1000 MELLOMBØLGEN

MELLOMBØLGEN - Nord dagligvare AS – 22 28 88 37 | KJØPMANN Jonny Nord -mellombolgen@rema.no ÅPNINGSTIDER: 6-24 (7-24 lørdag) | KONTAKT OSS for hjemkjøring av varer nå i vintertiden

2019

AL V I T S E F E S IN

PINSEFESTIVAL 2019 10. JUNI

P

ST. HANSHAUGEN PARK

TEMA: VENNSKAP PROGRAM

10. juni

St. Hanshaugen park kl. 11.00 Lovsang/ appeller/ musikk/ dans

vennskapsmåltid/ møteplass/ kultur/ tro Eget opplegg for barn i den kinesiske menigheten fra kl 11.45

Arrangører

Norges Kristne Råd KIA Øst Den norske kirke Migrantmenigheter Pinse for alle Beveg Oslo

Opplegg for barn i den kinesiske menigheten fra 11.45. 11.30 12.00 14.00

Lovsang Gudstjeneste v/ Shalome Croos og Yohannes Mekonnen Shanka, tale v/ Trond Løberg Appell v/ Byråd Rina Mariann Hansen Vennskapsmåltid

HVA? Pinsedagen regnes som fødselsdagen til den kristne kirken. Vi samles på tvers av konfesjoner og kulturer for å feire pinsehøytiden. Pinsefestivalen arrangeres av bl.a Norges Kristne Råd, KIA Øst, Den norske kirke, migrantmenigheter og Pinse for alle.

MÅL Å synliggjøre kulturelt og konfesjonelt mangfold i kirkefamilien. Å skape en møteplass for å styrke søskenskap og felleskap på tvers av kultur og tradisjoner. Å gjenoppleve pinse som viktig kristent høytid der mangfold forenes i kristen tro.

Festivaltema: Vennskap pinsefestival

19

www.pinsefestival.com


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

SIDE Finn navn på 11 fotballspillere!

Finn fem feil!

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 11 kjente fotballspillere. Navnene står fra venstre mot høyre og nedover. Klarer du finne alle navnene?

R

A

V

I

O

B

U

K

R

I

F

E

M A

R

L

A

S

R

Å

P

A

M R

O N

A

L

D

O

V

I

C

I

E

N

E

P

E

P

O G

B

A

A

H

S

Y

L

T

E

S

N Ø

V

L

A

A M

E

S

S

I

O

R

A

T

Z

L

A

T

A

N

T

S

U N

A

R

A

R

N Y

I

B

Y

C

I

V

D

H M A

R

C

E

L

O

X

O

T

I

Z

A

L

P

E

T

V

O

Fargelegg!

Gud skapte de første menneskene og lot dem bo i en vakker hage.

Gi barnebladet Barnas til et barn du er glad i! ive Jona i Nin

Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Frisk påagen hviled

Jona

og den store fisken 24. februar

Supersetning Salme 102,3

Bestill abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00.

Matteus 6,33

ng Supersetni s 1,7 2. Timoteu

er Vits

Tegninger: Francesca De Luca 20

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

e

– Mamma! Lillesøster er så søt. Hun hermer etter fuglene! – Jaså, kvitrer hun? – Nei, hun spiser meitemark. 2

1

Supersetning Salme 102,3

27. januar

2019

Supersetning

yd okbø Den krinnen kv

3. februar

3

2019 Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper!

4

3. mars

2019

når jeg er i nød. Skjul ikke ansiktet svar når jeg roper! skynd deg,2019 Vend øret til meg,

gjør et og visdom. en ånd som ga oss ikke som gir kraft, kjærligh For Gud fikk Ånden motløs; vi

Den vesle jenta kom inn i en dyrebutikk og sa: – Jeg vil kjøpe en kanin. – Vil du ha denne søte med de store øynene, eller den med den nydelige hvite pelsen? spurte ekspeditøren. – Det er ikke så nøye, svarte jenta, jeg tror pytonslangen min liker begge deler.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

21


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Vi har fått ny kappelan! 2. september inntar vår nye kapellan Morten Huuse Fjøren kontoret i kirka vår. Men du kan møte ham allerede 18. august på innsettelsesgudstjenesten hans. Jeg tok en prat for å finne ut hvem denne moldenseren er. Tekst | Foto: Robert August Pedersen

Morten er 32 år og fra Molde. Presteutdannelsen har han fra Det teologiske menighetsfakultet, og han har jobbet som vikarprest i Asker og Jar menigheter før han i 2014 begynte som barne- og ungdomsprest i det som da var Bekkelaget menighet. - Jeg bor på Holmlia med kone, to barn og stasjonsvogn, forteller Morten og ler. - Som de fleste andre har jeg billån og boliglån. Jeg er veldig glad i musikk og fotball. Jeg heier på Molde og Manchester United. Det har jo blitt gøy igjen å være United supporter etter noen kjipe år – årene etter at den legendariske manageren Alex Ferguson gav seg. Da Solskjær i fjor ble manager våknet supporteren i meg – som hos mange andre. Men jeg har alltid vært supporter - selv om jeg ikke har vært på kamp i England enda. Han forteller videre at han har trivdes veldig godt som barneog ungdomsprest, men at nå var tiden inne for å søke seg videre til en kapellan stilling. Når stillingen ble utlyst i Lambertseter så tenkte han at «da må jeg søke».

22

- Nå er jeg her og jeg er veldig spent. Både for min egen del i det å skulle jobbe som kapellan, og for å begynne i Lambertseter menighet. Det virker som en menighet som ønsker masse og har gode tanker og visjoner for hvordan man skal drive og være en menighet - også i et lokalmiljø perspektiv. Det synes jeg er veldig spennende og noe jeg har lyst til å jobbe ut ifra. Han gleder seg til å få nye erfaringer og er åpen og klar for nye utfordringer. - Jeg blir lett engasjert av engasjerte mennesker og det opplever jeg at det er mye av her. Folk med mange gode ønsker og tanker for fellesskapet. Det gleder jeg meg absolutt til å bli en del av. Jeg spør ham om hva som er det beste i livet, et ganske stort spørsmål. Han tenker litt: - Det er mye som er godt innenfor ulike felt. Men når jeg har tid og ro og får gode relasjoner, da har jeg det bra. Så brenner jeg jo for møter mellom mennesker. Jeg er glad i samtalen, i å bli kjent med nye folk og møte dem på et dypere nivå enn «hei, fint vær og Manchester United.» Møter som inneholder tro og liv og alt imellom synes jeg er spennende. Det gir jeg masse. Også barna mine da – de er de viktigste.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

ULLA 90 ÅR Tekst: Irene Bjørnson | Foto: Per Vie

Jeg vil gi deg en bukett roser, kjære Ulla, storesyster og venn. 1. Rose: For du tok så godt imot meg da jeg kom ny til kirken. 2. Rose: Fordi du alltid tok deg tid til en samtale på kjøkkenet. 3. Rose: Fordi du hadde en åpen dør i Hellinga 16. Uansett når jeg kom tok du imot meg med godhet og varme og det ble både kaffe og mat og en god samtale. 4. Rose: For din evne til å se det vi snakket om fra flere sider. 5. Rose: Fordi du overrasket meg med å gi meg en strikkedrakt som du kjøpte på basaren fordi den ikke ble solgt. 6. Rose: Fordi jeg kom til å si: «Ulla, nå har jeg ventet i mer enn 30 år på å vinne lappeteppe som du lager til hver julemesse». Hvorpå du svarer meg: «Men kjære Irene, jeg har lapper igjen, jeg skal lage ett teppe til deg!». 7. Rose: Fordi du viser omsorg og har hjerte for alle i menigheten og frivilligsentralen og naboer. 8. Rose: For den fine kontakten vi bestandig har hatt og som vi stadig har. Nå mye på sms, som du mestrer så godt. Jeg er imponert!

Sommerbusstur – suksessen fortsetter! Foto: Synøve Gigernes

Lambertseter menighet og Lambertseter Frivillighetssentral arrangerer nok en gang våre to suksessfulle sommerturer. TIRSDAG 9. JULI: Vi reiser til Th. Kittelsen hjem «Lauvlia». Der er temaet «Det norske eventyrland». TIRSDAG 13. AUGUST: Vi reiser til Skiptvedt og Spydeberg prestegård. Det blir servert lunsj på begge turene. Turen til Lauvlia er spesielt tilrettelagt for de som ikke er «så spreke». Rullatorbrukere kan være med på begge turene. Turene starter kl 10.00 med hjemkomst litt senere enn kl 16.00. Oppmøte: Lambertseter kirke. Pris: kr 250,- pr tur. Betales kontant ved oppmøte.

Svært populære turer!

Påmeldingsfrist er 1. juli for tur 1 (Lauvlia) og 1. august for tur 2 (Skiptvedt og Spydeberg prestegård). Påmelding til 22 29 19 00 / 91 82 46 68. Disse turene er svært populære og har ventelister. Si derfor ifra hvis du er påmeldt, men forhindret fra å komme. Og velg gjerne en av turene, slik at alle får muligheten til å bli med.

9. Rose: En stor takk til min storesyster, som jeg er uendelig glad i og glad for. Gratulerer med dagen og alle dagene videre. Beste hilsen lillesyster Irene «Velsigna band som bind Guds folk i saman her, i same kjærleik, same sinn som i Guds himmel er.» (Fra salmeboka 526, 1 v. John Fawett)

23


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

24


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

25


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

En meditasjonsform innen kristen tradisjon

Takk, tusen takk. Ukjente giver! Tekst: Irene Bjørnson | Foto: Synøve Gigernes

Sentrerende bønn

Onsdag 13. mars i år er jeg på vei til andakten på Lambertseter sykehjem. Jeg ber og samtaler med min himmelske Far. Nå har jeg det så vanskelig økonomisk. Hva gjør vi Far? Da jeg kom hjem finner jeg en mail fra sognepresten, «Irene, det er levert en konvolutt til deg fra en som vil være anonym», og denne personen hadde fortalt at mens vedkommende var i bønn kom den tanken at Irene trenger penger. Jeg gikk til kirka og en strålende glad sogneprest leverte meg konvolutten som inneholdt 6000 kr. Jeg kjente meg både svimmel og målløs. For en fantastisk gave! Det gikk etterhvert opp for meg, Jeg er bønnhørt! Gud vår Far hører bønner og gir oss det vi trenger, men ikke alltid det vi ønsker. Han taler til oss og minner oss når vi søker ham i bønn. Gud velsigne deg som ber og hører Guds stemme. Takknemlig hilsen Irene Bjørnson

Høsten 2019:

Tirsdager kl. 19.50 - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke. DATOER HER:

27.8, 17.9, 8.10, 29.10 utvidet meditasjonskveld kl.18.30 19.11 og 10.12 KONTAKT: Asle Røhne Rossavik | mobil 480 933 96

26


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Vikarprest/Kapellan Bjørn Mathiesen Tlf. 90 77 04 21 bm247@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 40 81 42 02 / 98 62 24 39 lg357@kirken.no

Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter.oslo@kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter Neste nummer: Frist: 16.august 2019

Telefon: 23 62 99 02

Layout: Helen Fjeld Langrind

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 09 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Kantor Colin Smith Tlf. 90 67 61 48 cs549@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider og ungdomsarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

27


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2019

Strikkekvelder På tvers av generasjoner samles vi til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter kirke kl 18.00 – 20.30.

Velkommen innom nettsiden: www.lambertseterkirke.no Følg oss på Facebook! www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på Instagram!

13. Juni | 5. september | 19. september | 10. oktober 31. oktober | 14. november | 5. desember

@lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Glade givere har gitt oss masse herlig restegarn som vi kan strikke av, eller du kan ta med det du selv har lyst til å jobbe med. Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Sett i kirken:

Svein Magne Hagen Jevne Tekst | Foto: Robert August Pedersen

Skal du innom kirka dagtid en hverdag så møter du garantert på en smilende Svein Magne. Han sørger for at Frivillighetssentralen er åpen og gjør jaggu meg litt av hvert for kirken også. En mann de fleste her kjenner. Fra mandag til lørdag så kan du stikke innom Svein Magne og ta en kopp kaffe og slå av en hyggelig prat – på Frivillighetssentralen. Og er han ikke der så steller han til et av selskapene våre eller vasker opp etter arrangementer. Det har han gjort i ti år nå. Veien hit kom gjennom nettopp Frivillighetssentralen. De holdt før til på gamle Lambertseter Senter, og flyttet hit til kirka vår for ti år siden. Det var først da han fikk en kobling til kirken. 28

DEN FØRSTE DU MØTER

VENNER

- Første gang jeg kom hit kjente jeg ingen. Etter ti år her kjenner jeg alle. Og jeg treffer mange her. Den første folk spør når de ikke vet hvor de skal henvende seg er ofte meg. Og så viser jeg vei. Selv blir jeg godt tatt imot her hver dag. Alle sammen hilser hyggelig – sent og tidlig. Og de som jobber her er lett å få kontakt med. Så jeg trives her, sier Svein Magne og smiler som han ofte gjør.

- Jeg feiret 60 års dagen min på Lambertseter gård for to år siden. Da inviterte jeg alle vennene mine, blant annet de som jobber her. Vi var 90 stykk. De som jobber i kirken ser jeg jo på som vennene mine. På Lambertseter gård stod Kai, leder av Frivillighetssentralen og Jørgen, kirkas diakonale medarbeider, på for meg og ordnet alt. Jørgen er viktig for meg. Vi samarbeider godt, han gir meg det jeg trenger og jeg gir ham det jeg trenger. Jeg hadde ikke klart meg uten Jørgen.

Han fortsetter å rose menigheten: - Menigheten her gjør så mye bra. For barn og ungdom. Blant annet babysang, Sprell Levende gudstjeneste, konfirmantarbeid. Årets konfirmanter er veldig hyggelige. De eldre oppfører seg også veldig pent – itte no tull!

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 2-2019  

Lambertseter menighetsblad 2-2019  

Advertisement