Lambda València

Lambda València

València, Spain

Lambda denuncia la discriminació, educa i lluita per la plena igualtat de les persones LGTB. Estem al c/ República Argentina, 22-baix de València o a la nostra web.

www.lambdavalencia.org